Page 79

81

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Jersie 1 Åsvej Traneholmvej Åsager Åsvej

Køge Bugt Motorvejen

Roskildevej

Åsvej Åmarken Åsvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nyt spor

Eksisterende støjskærm eller støjvold

Jersie 2

0

100

200 m

0

100

200 m

Åmarken

Køge Bugt Motorvejen

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6