Page 73

75

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Greve 4

Køge Bugt Motorvejen

Ventrupparken

Blågårdsparken

Blågårdsvænget

Nældebjergvej Løvager Damager Vænge

Kærager Blågårdsvej Skelager

Kærager Rørager

Mosede Landevej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nye spor

Eksisterende støjskærm eller støjvold 0

Greve 5

100

200 m

Damhaven Greve Main Vesthegnet Vibesvinget

Korskildemark Blåhegnet

Køge Bugt Motorvejen

Blågårdsvej Skelvej

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor 0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6