Page 67

69

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Brøndbyvej Dalager Syvhøjvænge

Jydekrogen Abildager Vallensbækvej

Vallensbæk Torvevej

Brøndbyvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nyt spor

Eksisterende støjskærm eller støjvold 0

Vallensbæk

100

200 m

Horsbred Pilehavevænge Vallensbækvej

Rendsagervej

Vejlegårdsvej

Kirkebakke Allé

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor 0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6