Page 65

67

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Avedøresletten

Brøndbyøstervej

Holbækmotorvejen

Voldgaden

Kærbyholm Vedbyholm

Kettevej

Avedøre Slettevej Avedørestræde Stavnsbjergvej

Stavnsbjergvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nyt spor

Eksisterende støjskærm

Storegade Byvej

0

Ved Vestvolden

Motorring 3

100

200 m

Stavnsbjergvej Holbækmotorvejen

Tavlestien

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor 0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6