Page 64

66

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Allingvej Hovager

Bytoften

Porsdam Dyrbæk

Dalumvej

Baunebakkevej

Agermosen Brøndager

Rebæk Allé

M Bechs Allé

Hvidovrevej

Flemmingvej

Toft Sørensens Vænge

Ulstrupvej Ejstrupvej Kærmark

Vigerslev Allé

Klovborgvej Stråkær

Bredkær

Klardam

Engkær

Allingvej

Drivkær

Holbækmotorvejen

Grundkær Rosenhøj

Ny bane, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Eksisterende støjskærm

Nyt spor

Avedøre Havnevej

0

100

200 m

Eksisterende spor

Drivkær

Engkær

Grundkær Kærmark Rebæk Allé Allingvej

Kettegård Allé Holbækmotorvejen

Avedøre Havnevej

Kettevej

Vedbyholm

Vedbyholm Strøbyholm

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor

Eksisterende støjskærm 0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6