Page 63

65

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Kulbanevej. Tunnel ved Kulbanevej

Danshøjvej

Ole Borchs Vej Danshøj Haveforening

Højsagervej Langagervej

Gladbovej

Høffdingsvej

Højbovej Flidsagervej Lundsfrydvej

Lykkebovej

Frugtmarkedet

Bavnagervej

Kærskiftevej

Vigerslev Allé

Vigerslev Vænge

Hornemanns Vænge Retortvej

Kulbanevej Heldbovej

Kongshaven Lindehaven

Gårdstedet Heldbovej

Ny bane, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Eksisterende støjskærm

Nyt spor

Eksisterende støjskærm, forhøjet

Vigerslevparken. Tunnel ved Kulbanevej Eksisterende spor Heldbovej

Gårdstedet

100

200 m

Centerparken

Gårdstedet

Bytoften

0

Centerparken Kulbanevej

Næsborgvej

Kongshaven

Centerparken

Humlehaven Søndervangs Allé Hvidovregade Toft Sørensens Vænge

Vigerslev Allé

Holbækmotorvejen

Folehaven

Elsborgvej Krogstens Allé Ulfsborgvej

I G Smiths Allé

Danhaven Humlehaven Sydkærsvej

Eriksminde Allé

Vigerslevvej

Spurvegården Birke Allé

Kirkegade Sønderkær

Elme Allé

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Eksisterende støjskærm

Nye spor

Eksisterende støjskærm, forhøjet

Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6