Page 59

61

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Enghavevej 1 Haderslevgade Ejderstedgade

Pasteursvej

Slesvigsgade

Vesterfælledvej

Valdemarsgade Ny Carlsberg VejFlensborggade

Dannevirkegade Bevtoftgade

Alsgade

Haderslevgade

Sankelmarksgade

Bustrupgade

Sigerstedgade

Røddinggade Stenderupgade

Angelgade Slien

Bodilsgade Palnatokesgade Sønder Boulevard

Sønder Boulevard Sønder Boulevard

Erik Ejegods Gade

Ingerslevsgade Vigerslev Allé

Rektorparken

Enghavevej

Otto Busses Vej

Eventuel støjdæmpning frem til Enghave undersøges i detalprojekteringsfasen. Ny bane, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Eksisterende spor

Enghavevej 2

0

100

200 m

Otto Busses Vej

Enghavevej Otto Busses Vej Tranehavegård Bavnehøj Allé Tranehavegård Natalie Zahles Vej Tranehavevej

V A Borgens Vej Hans Olriks Vej

Edvard Storms Vej

H V Rolsteds Vej

Johan Kellers Vej

Sydkrogen

Ernst Kapers Vej

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6