Page 57

59

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, terminalstøj

Miljøredegørelse – hæfte 6

Terminalstøj Roskilde Eget Bo Neergårdsparken

Store Møllevænge

Æblehaven

Søndre Ringvej

Store Møllevej Bakkeleddet Maglehøjen

Havsteensvej

Bakkedraget Møllebakken

Havelodden

Gammel Darupvej

Ringstedvej Darupvang Maglelunden

Bakkekammen

Bakkevinget

Holbækmotorvejen

35 dB(A)

Bygning

40 dB(A)

Ny støjskærm, 2 m høj

> =45 dB(A)

Ny støjskærm, 2-4 m høj

0

100

200 m

Ny jordvold Eksisterende støjskærm

N

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6