Page 56

58

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Roskilde 1. Strækningsstøj

Lysholmsvej

Eget Bo

Stenvænget Wæbersvej

Smedegårdsparken Ringstedvej

Søndre Ringvej Th Nielsens Vej

Store Møllevej Neergårdsparken Bakkeleddet

Store Møllevænge Store Møllevænge

Havsteensvej

Maglehøjen Bakkedraget

Lille Maglegårdsvej Ejboparken

Havelodden Møllebakken

Maglekrogen

Maglegårdsvej

Gammel Darupvej

5. sporsløsning, 66 dB

Roskilde 2. Strækningsstøj

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Ny jordvold

0

100

200 m

Eksisterende støjskærm Æblehaven Ejboparken Darupvang Gammel Darupvej

Havelodden

Bakkekammen

Bakkesvinget Holbækmotorvejen Ringstedvej Ledreborg Allé

Darupvej 5. sporsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny jordvold

Eksisterende spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6