Page 52

54

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Albertslund 2 Toftestræde

Fængselsvej

Nyvej Nyvej

Nyvej Hedemarksvænge

Vridsløsestræde

Hedemarksvej

Hyldagervænge Stjernens Kvarter

Kronens Kvarter Faklens Kvarter

Vridsløsevej

Klokkens Kvarter

Nøglens Kvarter

i krydset

Vægtens Kvarter i krydset Hjulets Kvarter

Kanalens Kvarter

i krydset Ankerets Kvarter Kongsholm Allé

Kanalens Kvarter Sletbrovej

5. sporsløsning, 66 dB

Tåstrup 1

Kanalens Kvarter

Fuldbrovej Storkens Kvarter

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

0

100

200 m

H P Olsens Vænge

Ibsensvej

Jernbane Allé Baneparken Allévænget

Grøndalsvænge Haveforening Østerholmen Parkvej Mølleholmen Elleholmen Bregneholmen

Rødkælkevej

5. sporsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Eksisterende støjskærm

Nyt spor

Eksisterende støjskærm, flyttet

Eksisterende spor

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6