Page 51

53

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Glostrup 3 Roskildevej

Herstedvang

Læhegnet Sydvestvej Tjalfesvej

Odinsvej

Banemarksvej Havremarksvej

5. sporsløsning, 66 dB

Albertslund 1

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

Solhusene Fængselsvej

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

0

100

200 m

Grønneled Rudeland

Solporten

Sletteland

Blokland

Banehegnet

Fængselsvej

Rådhusdammen

Hedemarksvej

Alberts Vænge Stationstorvet

Bygangen Albertslundvej

Vognporten Liljens Kvarter

Stationsporten

Bytorvet

Nordmarks Allé Gymnasievej

Skolegangen Kanalgaden

Kløvervænget

Kongsholm Allé Kanalgaden

5. sporsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Nyt spor

Eksisterende støjskærm

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm, flyttet

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6