Page 48

50

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Hvidovre DamhusdalenLeopardvej Løvevej

Nybølvej

Solskrænten

Medelbyvej

Læstedet Vamdrupvej Skærbækvej

Mellemleddet

Nordkærvej

Engdraget

Nordvang

Skærbækvej

Dæmningen

Vojensvej

Kløverprisvej

Hædersdalvej Hvidovrevej

Hvidovre Stationscenter

Sandhusvej

Plovheldvej

Damsbo Vænge

Planteheldvej Ørager Egneborgvej

Holmelundsvej

5. sporsløsning, 66 dB

Rødovre

Skyttegårdvej

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet Agerkær

Maglekær Frøslevvej

Hendriksholms Boulevard

Damhus Boulevard Agerskovvej

Ruskær Hviddingvej Rødovre Stationscenter Vojensvej

Ulkær

Storekær

Gillesager

Immerkær Hædersdalvej Rebæk Søpark

Markleddet Kostenborgvej Rebæk Allé

Lindestien Ved LindelundLindeager

Rodalvej

5. sporsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6