Page 41

43

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Høje Taastrup 2

Leen I

Gadehavegårdsvej Gadehavegårdsvej Haslevgade Høje Taastrup Boulevard

Bygaden

Skagensgade

Frøgård Allé

Dalbergstrøget

Dalbergstrøget

Banestrøget

Telegade Halland Boulevard

Struergade Høje Taastrup Torv Thistedgade

Girostrøget GirostrøgetPostgade

Carl Gustavs Gade

Blekinge Boulevard

5. sporsløsning, 64 dB

Høje Taastrup 3

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet Frøbjerget

Lavendelvej

Frøhaven Bygaden

Frøgård Allé Frødalen

Frøvænget

Potentilvej

Bygaden

Kraghavevej

5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Nyt spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6