Page 40

42

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Tåstrup 2

Sthensvej Birkedalsvej

Ludvig Hegners Allé Jernbane Allé

Grundtvigsvej

Gartnerparken Banevolden Gartnerparken

Kirkevej Brorsonsvej Taastrup Have Selsmosevej Marievej

Depotvej

Parkvej

Vesterparken Ahornvej Godsbanevej Lille Digevej

Taastrup Hovedgade Østerparken

Drosselvej

Fredensvej

Lærkevej

Dorphs Allé

Østerparken Elme Allé

5. sporsløsning, 64 dB

Høje Taastrup 1

Solsortevej

Zeniavej Vibevej

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet Gadehavegårdsvej

Taastrup Have

Depotvej

Gadehavegårdsvej

FredensvejVesterengen

Vestervej Rugvænget Espens Vænge

Dalbergstrøget Kuldyssen

Gasværksvej

Postgade

5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm Eksisterende støjskærm, flyttet

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6