Page 36

38

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Brøndbyøster

Brøndby Nord Vej Nygårds Plads Ulkær

Højkær

Solkær

Turpinssvinget

Dalkær Storekær Turpinsvej

Gillesager Oliversvej

Brøndbyøster Torv

Rolandsvej Brøndbyøstervej

Horsedammen

Stolpevej

Bredager

Brøndbyøster Torv

5. sporsløsning, 64 dB

Ved Vestvolden

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

200 m

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet

Paul Bergsøes Vej

Tavleholmsvej

Tavleholmsvej

Vibeholms Allé

Brøndby Nord Vej

Vibeholmsvej

Horsedammen

Skyttedammen

Priorparken

Hyrdedammen

Grønnedammen

Priorparken

Klosterdammen Munkedammen 5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

Eksisterende støjskærm, forhøjet Eksisterende støjskærm, flyttet

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6