Page 33

35

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Sjælør Enghavevej Ernst Kapers Vej

Enghavevej

Sydbanestien

Sjælør Boulevard

Borgbjergsvej Carl Jacobsens Vej

Wiinbladsgade

Hørdumsgade

Peter Sabroes Gade

Gustav Bangs Gade K M Klausens Gade

Stien Haveforening

Scandiagade

Haydnsvej Louis Pios Gade

Offenbachsvej Haydnsvej

Harald Jensens Gade Scandiagade

Straussvej

Rubinsteinsvej

5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Eksisterende spor

0

Ny Ellebjerg

100

Bjørnsonsvej

Gammel Køge Landevej Torveporten

200 m

Torvekanten

Kløverbladsgade Trekronergade Strindbergsvej

Værkstedvej

Følager

Pilestykket Bekkersgård Vænge

Poppelstykket

Ellestykket

Folehaven

Strømmen

Stubmøllevej

Blushøjvej Julius Andersens Vej

Spontinisvej Grønrisvej

5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6