Page 17

19

Støj og vibrationer

Resultat af støjberegningerne

Miljøredegørelse – hæfte 6

Vej- og jernbanestøj København Roskilde

Køge Bugt Motorvejen Støjkilde Køge Ringsted

Motorvej+lokale veje

dB 66,5

Motorvej+lokale+jernbane 67,4 Forskel m/u jernbane

0,9

Motorvej+lokale veje

61,2

Motorvej+lokale+jernbane 61,8 Forskel m/u jernbane

0,6

Egedesvej Køge Nord

Støjkilde Motorvej+lokale veje

dB Støjkilde

66,4

dB

Motorvej+lokale+jernbane 66,5

Motorvej+lokale veje

Forskel m/u jernbane

0,1

Motorvej+lokale+jernbane 69,8

Motorvej+lokale veje

63,0

Forskel m/u jernbane

0,3

Motorvej+lokale+jernbane 63,3

Motorvej+lokale veje

60,5

Forskel m/u jernbane

69,5

Motorvej+lokale+jernbane 61,0

0,3

Forskel m/u jernbane

Lyngvej

Ølbyvej

0,5

Ølby

Vestmotorvejen Støjkilde Motorvej+lokale veje

dB 76,6

Motorvej+lokale+jernbane 76,6

Sydmotorvejen

Forskel m/u jernbane

0,0

Motorvej+lokale veje

60,9

Motorvej+lokale+jernbane 61,0 Forskel m/u jernbane

0,1

Beregningspunkt støj, 100 m

Nye spor

Beregningspunkt støj, 500 m

Ny station Eksisterende bane

0

1 km

Eksisterende station

Der er udført beregninger af vej- og banestøj på forskellige lokaliteter i forskellige afstande fra Nybygningsløsningens linjeføring for at belyse jernbanens bidrag til den samlede, gennemsnitlige støjbelastning.

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6