Page 109

111

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Ringsted 3

Harhoffs Allé

Vilh Andersensvej

Søndergade Spurvevej Schaldemosevej

Brogade Sjællandsgade Vestervej Fynsgade

Rønnedevej Jørgen Roedsvej

Mågevej

Mellem Broerne

Balstrupvej

Haslevvej Rolighedsvej

Tjørnevej Gyvelvej

Syrenvej Rosenvej

Odinsvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Nye spor

0

100

200 m

Eksisterende spor

Ringsted 4

Hagbardsvej

Uffesvej Signesvej Torpetvej

Korsevænget

Skellerødvej

Søndervang Hybenvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-alternativ, 64 dB

Støjskærm, eksisterende

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor Grænse for støjberegninger

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6