Page 108

110

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Ringsted 1 Kildeskovvej Kildemarken Kildemarken Kildemarken Kildemarken

Kildebakken Kildeåsen

Skovgården

Kildebrinken Kildemarken Hyacintvej

Østre Ringvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB Nye spor

0

100

200 m

Eksisterende spor

Ringsted 2 Duevej

Kildemarken

Drosselvej Fuglebakken

Kildehaven

Kildestrædet Fuchsiavej Virkelyst Havekoloni

Rørsangervej

Kildevældet

Kildehaven

Hyacintvej

Svalevej Nattergalevej

Dyssegårdsvej Bavnagervej H P Hansens Vej

Egevej Balstrupvej

Balstrupgårdsvej

Rugvænget Jættevej

Jættevej

Haslevvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB Nyt spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6