Page 105

107

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Kongstedvej 2 Vestmotorvejen

Kongstedvej

Kongstedvej

Kværkeby Stationsvej Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Fjællebro

Nye spor

0

100

200 m

Eksisterende spor

Vinkelstræde

Kongstedvej

Køgevej Kværkeby Stationsvej Køgevej Fjellebrohuse

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB Nyt spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6