Page 102

104

Støj og vibrationer

Nybygningsløsning, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Køge 2

Fremtidsvej Leragervej Nordhøj

Holmevej Lyngvej Rundkørsel Horsevej

Mosevej

Dalsvinget Lyngvej Karlemosevej

Køge Bugt Motorvejen

Ny bane, 66 dB 0-Alternativet, 66 dB

Bygning Ny jordvold

Nyt spor

Køge 3 Dalsvinget

0

Botoftevej Stenaldervej

Nylandsvej

Ringen

100

200 m

Ringen

Bakkevej

Gammel Lyngvej

Lille Lyngvej

Tranholmsvej Stensbjerg Huse Ølbycenter

Lyngvej

Nørre Centervej Nørrelyng

Stensbjerg Huse

Stensbjergvej

Codanvej LyngstrædetLynggårdsvej Åvej Lyngtorvet Hedelyng Granvej Slåenvej

Søndre Centervej Lykkebækparken

i krydset

Lyngtoften Fyrvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

Nye spor

Støjskærm, 2 m høj

Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6