Page 101

103

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Ølsemagle

Munkeageren

Brydevangen

Munkevangen Ølsemaglevej

Dyssevangen Skyttevangen Borgevangen Kratvangen

Køge Bugt Motorvejen

Mellemvangen

Skolevej

Fuglebæk Allè Rishøjvej

Ny bane, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Eksisterende støjskærm

Nyt spor

Køge 1

0

100

200 m

Eksisterende spor

Mimersvej Køge Bugt Motorvejen Bragesvej

Bambusvej

Guldregnvej Planteskolevej

Centervej

Truckvej Lavendelvænge Magnolievej

Dieselvej

Nordhøj

Klematisvej

Servicevej Syrenvej

Nybygningsløsning, 66 dB

Bygning

0-Alternativet, 66 dB Nye spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6