Page 1

••••


De wereld om ons heen verandert, dus kunnen wij ook niet stil blijven staan Vanaf het begin van de crisis in 2008 groeide ook een nieuw bewustzijn. We merkten dat er iets gaande was, maar konden het geen woorden geven. Als leider van een bedrijf denk je in groei, winst en continuïteit, maar hoe geef je leiding aan veranderingen? Wordt alles weer hetzelfde na de crisis?  Wat is eigenlijk de relatie tussen de economie en de maatschappelijke gedragingen van ons als mensen? De Kondratieff theorie opende onze ogen en gaf ons nieuw inzicht. We zitten niet alleen in een crisis maar ook in een transitie naar een nieuw tijdperk. Begin 2012 ontstond het idee om een initiatief te starten waarmee we het nieuwe bouwen willen aanjagen. Wij willen ons samen met jullie voorbereiden op het nieuwe tijdperk. Dit niet met grootse winstverwachtingen, maar vanuit onze passie en gedrevenheid voor de bouwsector: een sector waar we samen trots op mogen zijn!

••••


Uit Activate ontspruiten de ‘pareltjes’ van de toekomst! Activate wil de aanjager zijn van de lerende bouwsector. We willen samen met u groeien in het nieuwe bouwen door inspiratie en creativiteit te delen. Leo Nieuwenhuis & Antonie ter Harmsel


Strategie Onze missie Activate – thenewbuilders.nl wil samen met gelijkgestemde (toekomstige) leiders groeien naar het nieuwe bouwen door inspiratie en creativiteit te delen. Onze ambitie We willen een bijdrage leveren aan het nieuwe bouwen, waardoor onze bouwsector binnen 15 jaar nationaal en internationaal toonaangevend wordt. Onze strategie Ontwikkeling vanuit sociale innovatie, via leiderschap en visie naar technische innovatie. Met aandacht voor de thema’s markt, product, organisatie en mens.


Het nieuwe bouwen is een integrale aanpak van alle (deel)initiatieven op het gebied van markt, product, organisatie en mens. Meer weten? Bel 06-49 03 57 70 of stuur een mail naar activate@thenewbuilders.nl

••••


In het nieuwe bouwen staat de klant centraal Kennis over en afstemming met de markt is de basis voor succes. Samen met u volgt Activate de trends en ontwikkelingen in de markt. Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen?


Kernwaarden Bij alles wat we doen geldt dat kwaliteit leveren onze plicht is, co-creatie en sociale innovatie zijn onze speerpunten en maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze drijfveer. Co-creatie We zoeken continu naar inspirerende en innoverende samenwerkingen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Sociale innovatie In de loop der jaren hebben we geleerd dat technische innovaties alleen slagen wanneer eerst sociaal ge誰nnoveerd mag worden. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Samen zijn we de maatschappij. Maar onze focus is breder dan sociale innovatie alleen. In alles wat we ondernemen willen we een bijdrage leveren aan mensgerichte, energiebewuste en milieuvriendelijke ontwikkelingen.


Samen werken we dagelijks met overgave aan team-, leiderschap-, talent- en persoonlijke ontwikkelingen van mensen en bedrijven. We leveren een actieve bijdrage aan het nieuwe bouwen via de Community, de Academy en Social Activate. We zijn een lerende organisatie en daarom continu op zoek naar feedback op ons handelen. Zo bouwen we voortdurend verder aan de lerende organisatie en aan een succesvolle toekomst voor onze bouwsector. Wij kunnen elkaar aanspreken op onze kernwaarden: Vertrouwen, Vrijheid, Veiligheid en het nemen van maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

••••


Met minder, betere producten creĂŤren De bouwsector zal zich niet voorbij zijn huidige crisistoestand kunnen ontwikkelen als we van de denkwijzen blijven uitgaan die de crisis juist hebben veroorzaakt.


Aanbod Het aanbod van Activate bestaat uit de Activate Community, de Activate Academy en Social Activate. De Activate Community organiseert jaarlijks 4 decentrale en 2 centrale bijeenkomsten waarin de deelnemers zich met gelijkgestemde vrienden en partners  verdiepen in relevante thema’s. De Activate Academy faciliteert bouwgerelateerde bedrijven (opdrachtgevers, architecten, aannemers. leveranciers, onderaannemers, adviesbureaus, onderwijsinstellingen, etc.) bij het inrichten en besturen van hun eigen lerende organisatie. Met een Academy (leerhuis) vergroot u het menselijk potentieel en stimuleert u innovaties binnen uw eigen bedrijf.


Met Social Activate kunt u in een beveiligde internetomgeving uw eigen profiel aanmaken en met elkaar ideeën, kennis en ervaringen uitwisselen over het nieuwe bouwen. De informatie wordt opgeslagen in de Cloud via een tijdlijn waarin gefilterd kan worden op de thema’s (markt, product, organisatie en mens) en is voor alle vrienden beschikbaar. Meer weten? Bel 06-49 03 57 70 of stuur een mail naar activate@thenewbuilders.nl

••••


Alleen ga je snel, samen ga je beter We geloven in strategische samenwerking van professionals, met minder hiĂŤrarchische gezagsverhoudingen in een klimaat van gelijkwaardigheid, vertrouwen en transparantie.


Deelname Activate maakt onderscheid tussen vrienden, partners en samenwerkingen. Iedereen kan op persoonlijke titel vriend worden van de Activate Community. We staan open voor gelijkgestemde (toekomstige) leiders. U heeft direct of indirect een relatie met de bouwsector en levert in de community een actieve bijdrage aan het nieuwe bouwen. Bedrijven kunnen partner worden van Activate. Wanneer u partner bent dan kunt u ook deelnemen aan de Activate community. Uw bedrijf is aantoonbaar betrokken bij het nieuwe bouwen.


We hebben meerdere samenwerkingen met gelijkgestemde initiatieven die aantoonbaar betrokken zijn bij het nieuwe bouwen. Hierbij valt te denken aan ondernemers, overheidsinstanties, onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten, innovatiecentra, etc. Ook kunnen we u ondersteunen bij het inrichten en besturen van corporate leren binnen uw eigen bedrijf. Daarbij gaat het om vragen rondom persoonlijke-, talent-, leiderschaps- en teamontwikkeling binnen uw bedrijf.

De transitie is in volle gang. Wilt u ook een actieve bijdrage leveren?

••••


Bewustzijn is de sleutel voor innovatie en creativiteit Innovaties hebben geen kans van slagen als we niet eerst sociaal gaan innoveren.  Onze route loopt vanuit sociale innovatie via persoonlijke (leiderschap)ontwikkeling naar technische innovatie.


Postadres Dovenetel 70, 7463 EG Rijssen Bezoekadres Plaagslagen 8, Rijssen T 06-49 03 57 70 activate@thenewbuilders.nl

www.thenewbuilders.nl

Dna  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you