Page 1

JAAR voor positivisme, respect en geweldloosheid

V.U.: vzw Zinloos Geweld 9831 Deurle info@zinloosgeweld.net www.zinloosgeweld.net

5

JAAR ZINLOOS GEWELD

- 10 verschillende projecten - op 670 locaties vind je Vlindertegels - meer dan 1.200 verkochte VlinderSlagspelen - meer dan 10.000 mensen bezoeken cartoonproject op 25 locaties

NIEUW TENTOONSTELLINGSPROJECT!

Geweld “Anders bekeken” door de ogen van een autistisch cartoonist en Bekende Vlamingen In “Anders bekeken” bekijken we geweld door de ogen van autistisch cartoonist Landschip en die van een batterij bekende Vlamingen. Elk heeft zijn “anderse” manier om naar de “geweldige” alledaagse werkelijkheid te kijken. Als publiek maak je kennis met de fascinerende tekeningen van Landschip en ontdek je de onvermoede artistieke kwaliteit van bekende Vlamingen. Het zwart kleurpotlood van de autistische tekenaar neemt het op tegen de kleurentekeningen, collages en schilderijen van de BV’s. Met dit project wordt aangetoond dat autisten uitzonderlijke artiesten kunnen zijn en het cliché ontkracht dat ze geen gevoel voor humor hebben. De confrontatie van deze twee werelden is fascinerend. Wat hen bindt is het thema. Via kunst (=communicatie) en aan de hand van verschillende thema’s als politiek, handicaps, rechtvaardigdheid versus onrecht, geweld, de absurditeit van het vanzelfsprekende en de letterlijke betekenis van woorden leren we elkaar en onze ‘anderse’ vriend beter kennen, beter begrijpen. Het project reist door Vlaanderen langs culturele centra, bibs enz. Raadpleeg de kalender op www.zinloosgeweld.net Het maakt me razend dat er zo gespeeld wordt met de toekomst van mijn kinderen. Als we het tij willen keren, moeten we als volk ook een signaal geven. Nic Balthazar

Als omkaderingsmogelijkheid kan u kiezen uit een lezing over ‘Autisme en humor’ door Peter Vermeulen of over ‘Autisme en talenten’ door Sylvie Carette tot een lezing over ‘De Belgische strip’ door stripspecialist Geert De Weyer of een interactieve workshop ‘Samen lachen = samen leven’ door Tom Roos.

Humor is vaak het sterkste middel om onrecht aan te klagen. Carry Goossens

© Lieve Blancquaert

Zinloos geweld aan de kaak stellen via een creatief proces, een uitdaging, een must! Heidi De Grauwe

Het is mijn innige wens dat alle mensen in vrede naast elkaar mogen leven en dat mijn schilderij daartoe kan bijdragen. Eddy Wally

Omdat vele kleine stenen in de juiste handen een groot huis kunnen vormen. Jean-Bosco Safari

“Anders bekeken” bevat werken van Landschip, zanger Jean-Bosco Safari, actrice Heidi De Grauwe, burgemeester van Gent Daniël Termont & cartoonist André Nollet, jeugdauteur Marc De Bel, Eddy Wally & Gaston Lafitte, tvpersoonlijkheid Davy Brocatus & Anatoly Nefedov, Christophe Stienlet (acteur ‘Schuif af’), Miek & Roel, acteur Carry Goossens, zangeres Lana ‘Lady Gaga’ Lauwers, muzikant Roland Van Campenhout, televisieen filmmaker Nic Balthazar, Jan Hoet…

Geweld is altijd zinloos, maar nergens zo zinloos als bij het inzetten van kindsoldaten... Roel Van Bambost Ik schrijf en teken met mijn pen, soms strelend zacht, soms hard en scherp, Marc De Bel maar ik steek er nooit mee

WORD DONATEUR!

Dankzij jouw steun kunnen wij onze (preventie)projecten blijven realiseren én aanbieden aan scholen, verenigingen en steden en gemeenten. Samen kunnen we zorgen voor een positiever leefklimaat en agressie, geweld en onverschilligheid terugdringen. U kan uw bijdrage éénmalig of via een domiciliëringsopdracht storten op rekeningnummer 001-4877041-54.

Wij

zijn u

“geweldig”

dank ba ar!

DE GEWELDIGE KRANT - meer informatie via www.zinloosgeweld.be


Maak van je stad een

CHARTER-PARTNER

Help mee om van je gemeente een ‘Charter-Partner’ te maken. Hoe? Door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en schepenen van je eigen stad of gemeente met de vraag het Charter van vzw Zinloos Geweld te ondertekenen. Laat weten wanneer je zo’n brief hebt geschreven door ons een copie te sturen. Je kan in je brief altijd verwijzen naar onze website www.zinloosgeweld.net waarop je de voorwaarden voor het Chartership kan terugvinden. Steden en gemeenten die het Charter goedkeuren, engageren zich om minstens drie jaar lang met ons samen te werken. De vzw zet samen met steden en gemeenten “positief-creatieve” projecten op.

Wat gebeurt er dit jaar in...

MECHELEN

“Warm hart en respect voor expertise” Ali Salmi

schepen voor Welzijn, Preventie, Diversiteit, Gelijke Kansen, Emancipatie en Ontwikkelingssamenwerking

Als schepen voor Preventie draag ik de VZW Zinloos Geweld een warm hart toe en hoop ik in de toekomst verder van hun expertise gebruik te blijven maken. Dit jaar staan diverse acties op stapel: tegen agressie op en naast het voetbalterrein voor alle provinciale Mechelse voetbalploegen van de categorie ‘duiveltjes’ (U6) tot de categorie ‘scholieren’ (U17); tegen agressie in de uitgangswereld en verboden wapens (messen) in mei; tegen steaming via workshops in het najaar; tegen geweld op vrouwen op 25 november en een quiz rond veiligheid en preventie in de stad via de stedelijke website. Maar we starten de Campagne op 4 april met het nieuw tentoonstellingsproject van de vzw rond geweld waaraan tal van bekende Vlamingen meewerken.

WAREGEM

“Blijvend symbool”

WE VELGEM

“Symbolische, preventieve en andere acties” Jan Seynhaeve

burgemeester van Wevelgem

Samen met een werkgroep werken we in Wevelgem aan symbolische, preventieve en andere acties om ons te engageren voor een geweldloze wereld i.s.m. vzw Zinloos Geweld. Dit jaar kunnen kinderen in een workshop modeontwerpen modieuze en geweldloze outfits ontwerpen. In onze sporthallen zal de vlag met het vlinderlogo massaal in beeld komen. Er worden polsbandjes met het vlinderlogo aan alle sportverenigingen uitgedeeld en ook in de wedstrijdboekjes van de clubs wordt aandacht aan de campagne besteed. De verschillende onderwijsnetten zullen de thematiek een jaar lang integreren in de bredere schoolwerking. Wevelgem is klaar voor een nieuw actiejaar en slaat zijn (vlinder)vleugels uit…

VILVOORDE

“Sensibilisatie”

Marc Van Asch

burgemeester van Vilvoorde

Jo Neirynck

schepen van onderwijs, jeugd, internationale samenwerking en integratie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het stadsbestuur engageerde zich om preventieprojecten en activiteiten tegen zinloos geweld te ondersteunen. Graag benadruk ik het belang van onderwijs, cultuurbeleving, sportbeoefening en jeugdwerk als een kleine dam tegen geweld. De ‘Vlindertegel’ hangt daarom symbolisch aan de protocolaire ingang van het stadhuis en is een blijvend symbool voor de strijd die Stad Waregem tegen onverdraagzaamheid wil en zal blijven voeren. Ook dit jaar staat één en ander op stapel, van Vlindertegelonthullingen tot sensibiliserende activiteiten.

SINT-MARTENS-LATEM “Uitdragen van de boodschap” Freddy Vanmassenhove

burgemeester van Sint-Martens-Latem

Kristof Vanden Berghe

schepen voor sociale zaken Geweld heeft nooit zin, niet in woorden en nog veel minder in daden. Elke vorm van geweld kwetst mensen en maakt wonden die moeilijk heelbaar zijn. Ook kleine pesterijen die op het eerste zicht misschien onschuldig leiden, zijn vormen van zinloos geweld en zijn soms de voedingsbodem van latere grotere uitbarstingen van geweld. Daarom blijft het belangrijk dat we continu en preventief blijven sensibiliseren rond dit thema. De vzw Zinloos Geweld houdt dit thema steeds opnieuw onder ieders aandacht. Dit engagement blijven wij graag verder ondersteunen.

Fatima Lamarti

schepen van Onderwijs en van Maatschappelijke Integratie Op 24 april 2008 heeft het stadsbestuur samen met de vzw Zinloos Geweld een charter ondertekend waarbij het engagement werd aangegaan om aandacht te besteden aan dit relevante en nog steeds pijnlijk actuele thema. Wij zijn ervan overtuigd dat geweld voor een deel kan voorkomen worden door sensibilisatie, door samen stil te staan bij het effect van onze handelingen, door bewust om te gaan met communicatie. Ook dit jaar zetten wij het thema zinloos geweld en pesten, o.m. tijdens de Jeugddag en in samenwerking met de scholen in Vilvoorde, verder in de kijker.

EEKLO

“Aandacht voor een conflictoplossing”

IZEGEM

“Geweldig grenzeloos inspirerend” Gerda Mylle

burgemeester van Izegem

Grenzeloos inspirerend” is de slogan van het stadsbestuur van Izegem. Grenzeloos verwijst naar de internationale contacten, inspirerend zet de inzet in de kijker van alle Izegemnaren om hun stad aan belang, schoonheid en menselijkheid te laten winnen. Schoonheid, menselijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit zijn begrippen die thuishoren in een stad zonder geweld. Daarom ondertekende het College van Burgemeester en Schepenen op 15 juni 2010 het “Charter Zinloos Geweld”. Izegem zal zich vanaf 2011 profileren als “Stad tegen zinloos geweld” en dit door middel van sensibiliseringsactiviteiten, in nauwe samenwerking met de vzw en verschillende actoren.

DE PINTE

“Vlindertegels”

Martin Van Peteghem burgemeester van De Pinte

Lieve Van Lancker

schepen Door het zichtbaar plaatsen van de Vlindertegels (dit jaar o.m. aan het Sociaal Huis en scholen) en door mee te werken aan diverse acties van de VZW, hopen we de inwoners van onze gemeente te sensibiliseren voor dit thema. We vinden het niet voldoende om na een of ander feit te reageren, maar vinden het heel belangrijk om preventief het thema ‘Zinloos geweld’ regelmatig onder de aandacht te brengen. Daarom willen wij als gemeente vzw Zinloos Geweld blijven ondersteunen.

OOSTERZELE

“Stimulerend gezinsbeleid” Johan Van Durme

burgemeester van Oosterzele

Het gemeentebestuur van Oosterzele zet sinds jaren veel middelen in op een stimulerend gezinsbeleid. Eerder vonden een veertien dagen durende actie rond geweldloosheid, een cartoontentoonstelling en een lezing plaats. De gezinspremie ten gunste van gezinnen met kinderen is al jaren een vertrouwde maatregel. De strijd tegen zinloos geweld en het streven naar gezond weerbare mensen past volkomen in dit gezinsbeleid. Daarom steunt Oosterzele ook dit jaar de campagne van vzw Zinloos Geweld.

DIEST

“Een Fata Morgana”

Rita De Coninck schepen

In april 2009 tekende Eeklo het charter tegen Zinloos Geweld. Verdraagzaamheid is belangrijk in onze hedendaagse maatschappij. We willen mensen sensibiliseren om alle vormen van verbaal, psychisch en fysiek geweld te bannen. Door onze acties tegen zinloos geweld proberen we mensen dichter bijeen te brengen en creëren we aandacht voor conflictoplossing op een geweldloze manier. Ook dit jaar kent de actie een vervolg. Op de dag van het Park zal een standje rond Zinloos Geweld opgesteld worden met animatie voor de kinderen. Er zal ook een pleinplakker worden aangekocht. Naar de toekomst toe wordt gekeken of een samenwerking met de bibliotheek en met het CC De Herbakker kan geconcretiseerd worden.

Jan Laureys

burgemeester van Diest

Bijna vier jaar geleden werd de ganse stad opgeschrikt door de moord op Annick Van Uytsel. Dat zal Diest nooit vergeten. Wij vinden het erg belangrijk om de aandacht te blijven vestigen op de acties van vzw Zinloos Geweld. Na de basisscholen vorig jaar, organiseren we dit jaar een Fata Morgana voor alle secundaire scholen. Als ze slagen in de vijf opdrachten, krijgt elke school een Vlindertegel. Op vrijdag 29 april vindt de apotheose plaats met ‘Dwars door Diest’: àlle leerlingen van de secundaire scholen ondernemen dan een optocht door Diest.


IEPER

“Cartoonproject met wedstrijd”

DENDERMONDE

“Signaal nog meer versterken”

Luc Dehaene

GENT

“Aandacht blijven vragen” Daniël Termont

burgemeester van Gent

Gent heeft een uitstekende reputatie als ‘warme’, gezellige stad, waar iedereen welkom is. Dat willen we graag zo houden. Daarom zullen we geweld, van welke aard ook, niét tolereren. De Stad Gent heeft sinds de start samengewerkt met vzw Zinloos Geweld en heeft die ook zoveel mogelijk ondersteund, ook dit jaar. De vzw vraagt niet alleen aandacht voor het thema, hij zoekt ook duurzame oplossingen - bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het ‘VlinderSlagspel’, een pedagogisch verantwoord spel rond geweld. Want: geweldloosheid en respect start bij opvoeding. Als we al onze krachten bundelen, wordt de wereld een betere plek.

“Geweld is nooit een oplossing”

Piet Buyse

burgemeester van Ieper

We blijven actief werk maken van ons partnership met de vzw. De focus ligt dit jaar op het cartoonproject ‘Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds’. De tentoonstelling vindt plaats in het Vleeshuis van 19/11 tot 04/12. Daaraan voorafgaand organiseren we een grootschalige cartoonwedstrijd i.s.m. ondermeer de secundaire scholen.

DEINZE

Trees Van Hove

burgemeester van Dendermonde

schepen van welzijn

Een dolle jongeman drong met een mes het kinderdagverblijf Fabeltjesland binnen. Twee kindjes en een begeleidster lieten het leven. Onze stad, ja heel het land was diep geschokt. Iedereen zocht troost bij iedereen. Maar vooral: men gaf het signaal dat dergelijk zinloos geweld niet kan en mag getolereerd worden. Dit heeft ons geïnspireerd om te zoeken naar initiatieven waarbij mensen dat signaal samen kunnen doorgeven en versterken. Een Vlindercommissie van onze kindergemeenteraad werkte concrete voorstellen uit. Op 6 mei maken alle basisscholen op de Grote Markt een gigantisch kroonkurkentapijt in de vorm van een vlinder o.l.v. Kurt Rogiers, peter van de actie. We organiseren een interactieve tentoonstelling rond vrede en respect; in de stedelijke bibliotheek wordt een wensboom opgericht waaraan tot lang na de campagnestart wensboodschappen kunnen worden opgehangen. Last but not least organiseren we een reeks workshops Geweldloze Communicatie voor het gemeentepersoneel (van arbeiders tot administratief personeel en medewerkers buitenschoolse opvang).

Sinds Stad Deinze in 2007 het Charter met vzw Zinloos Geweld ondertekende, nam ze een duidelijk standpunt: tégen zinloos geweld, tégen geweld in alle vormen en maten: traditioneel geweld (zoals oorlogen) en modern geweld (zoals cyberpesten). Geweld is immers nooit een oplossing. Via o.a. affiches, vlindertegels en voordrachten wensen we dit continu onder de aandacht te houden. De volgende jaren leggen we de focus op pestgedrag. Efficiënt communiceren, gelijkwaardigheid en respect zijn maar enkele kernwoorden in de aanpak en campagne tegen dit zinloos geweld. Het is belangrijk om ouders, leerkrachten en opvoeders te ondersteunen om kinderen en jongeren weerbaar te maken in conflictsituaties zodat geweld geen kans krijgt. Maar ook volwassenen en ouderen verdienen hierin elke steun. In samenwerking met onderwijs, andere diensten en organisaties zoals de vzw Zinloos Geweld wensen we de bewustwording rond het thema te vergroten en streven we naar een harmonieuze en geweldloze stad en samenleving.

Wist je dat...

-het aantal ziektemeldingen in België op 8 jaar tijd met 37% is gestegen? Top drie van de oorzaken: gezondheidsproblemen, werkbelasting en pesterijen. Eén op acht werknemers voelt zich gepest. Het aantal zware dossiers neemt elk jaar steeds meer toe. -in België elke dag 59 personen aangifte doen van fysiek partnergeweld en dat in meer dan 4 van de 10 gevallen minstens één kind daarvan getuige geweest is?

PROJECTEN

De invloed van voeding op gedrag (en op leerproblemen)

Een verdraagzamere ingesteldheid vraagt gedragsverandering en dat kan bekomen worden door een andere manier van denken. Gedrag kan echter ook door een ‘fysieke’ factor beïnvloed worden, nl. door de voeding. Suikers, junkfood, kleurstoffen en slechte vetten zijn zeer gegeerd, en dus ook bij onze opgroeiende kinderen en jongeren. Helaas zijn deze nefast voor zowel onze fysieke gezondheid als voor de werking van onze hersenen, die tenslotte ons gedrag sturen. Voedingsconsulente Ruth Lauwaert geeft boeiende antwoorden op uw vele vragen.

Mochten scholen nog meer daadwerkelijk overgaan tot het opstarten van jaarprojecten rond ‘voeding en gedrag’ (waarbij ook de ouders betrokken worden), dan zou dit pas écht resultaten opleveren. Experimenten met gezonde voeding in scholen in Engeland leverden 35% minder conflicten en geweld op! Zou het niet mooi zijn om óók in België het geweld bij jongeren met 35% te reduceren?! “Hoe lang gaat het nog duren voor men zal inzien (én in de praktijk naleven) dat suiker een sluipende moordenaar is... Deze spreekbeurt vond ik vooral belangrijk omdat het een ernstig argument is om niet alleen de reftervoeding en het algemeen voedingspatroon van onze schoolgaande jeugd onder de loep te nemen maar zeker alle frisdrank -en snoepautomaten uit de scholen te verwijderen. Weer uit ervaring weet ik , toen mijn kinderen kans kregen cola te drinken, ik niet alleen “lastige” kinderen had, maar ook ‘s morgens geconfronteerd werd met bedplassen…” (M.J., leerkracht)

Essentieel is dat je contact maakt met 1) je eigen waarnemingen, 2) je gevoelens en 3) je behoeften en 4) dat je duidelijk bent over je verwachtingen. Je beschuldigt niet, maar neemt verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Daarbij sta je open voor hoe de ander het ziet en ervaart. Zo ontwapen je de communicatie en sta je dichter bij jezelf, je collega’s en doelgroep.

Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over anderen heen? Zeg je nee, maar bedoel je ja of andersom? Heb je snel de indruk dat iemand je aanvalt/ bekritiseert? Weet je niet hoe je kwaadheid te uiten? Verlies je jezelf soms in conflicten? Zou je je mening beter willen kunnen formuleren? Oordeel je meer over jezelf en/of anderen dan je lief is? Herken je je in één of meer van bovenstaande vragen? Dan kan Geweldloze Communicatie -gebaseerd op respect, mededogen en eerlijkheid- vermoedelijk betekenis voor je hebben. Het is belangrijk dat mensen tot inzicht komen hoe geweld ontstaat en verloopt, hoe escalatie doorbroken en liefst voorkomen kan worden. Via theorie, voorbeelden, oefeningen en het uitwisselen van concrete ervaringen worden ‘handvaten’ aangereikt om op een constructieve manier om te gaan met conflictsituaties. Geweldloze Communicatie is, nog veel meer dan een communicatievorm, een manier van leven. VOOR WIE? Onze vormingswerkers geven voordrachten, interactieve workshops en seminaries voor de meest uiteenlopende doelgroepen tot zelfs trajectbegeleidingen voor scholen en bedrijven. Mail voor meer informatie naar info@ zinloosgeweld.net

1

Communiceer geweldloos, hoe doe je dat?

Interacties escaleren als mensen persé hun gelijk willen halen en geen ruimte laten voor andermans ideeën. Besef dat dé waarheid niet bestaat. Ieder heeft zijn eigen kijk op de realiteit. Dit betekent niet dat je niet moet opkomen voor je eigen gevoelens, behoeften en visies. Het model van geweldloze communicatie helpt je om respectvol om te gaan met verschillen en ze te overbruggen.

Geweldloze Communicatie

3 4

Observeer, neem waar wat je letterlijk hoort of ziet. Voeg geen interpretaties toe. Oordeel niet. Zeg neutraal en concreet welk gedrag jouw welzijn beïnvloedt. Geweldloos is ”Als ik je onderuitgezakt zie zitten op de bank en geen reactie van jou krijg op mijn vraag ...” in plaats van ”Je begrijpt me niet en luistert niet”.

2

Ga na wat je voelt bij die observatie. Maak er zelf geen verhaal van en vorm geen gedachten over wat anderen doen. Zeg wat je voelt. Geweldloos is ”… dan voel ik me alleen” in plaats van ”Ik voel dat jij geen interesse hebt”. Dit laatste is een interpretatie van iemands gedrag.

Neem verantwoordelijkheid voor jouw deel. Zeg welke behoeften aan de basis van dat gevoel liggen. Geweldloos is ” … want ik heb nood aan jouw ondersteuning en kijk op de zaak”

Formuleer je verwachting aan de ander in neutrale en positieve termen. Zeg wat je wil, niet wat je niet wilt. Geef de andere de ruimte om er al dan niet op in te gaan. Een verzoek is geen eis of een opdracht. Je staat per definitie open voor een “nee”. Geweldloos is “Wil je tijd maken voor mij en jouw visie geven” in plaats van “Zorg dat je wat meer interesse toont”.

DE GEWELDIGE KRANT - meer informatie via www.zinloosgeweld.be


VlinderSlag, een uniek informatief spel

“VlinderSlag” is een uniek informatief spel rond het thema geweld en agressie voor jongeren van 9 tot 15 jaar. De spelers worden op een speelse en actief communicatieve manier geconfronteerd met 15 verschillende vormen van zichtbaar en onzichtbaar geweld (van fysiek geweld, psychisch geweld, verbaal en intrafamiliaal geweld tot vandalisme, cyberpesten, zelfverminking, steaming enz.). Ze leren hoe het bespreekbaar te maken, hun gevoelens te verwoorden en ermee om te gaan. Het spel werd in opdracht van vzw Zinloos Geweld ontwikkeld en geproduceerd door het pluralistische Centrum Informatieve Spelen vzw uit Leuven. Wij konden het spel realiseren dankzij de steun van de Vlaamse Regering en het Ministerie van Onderwijs. In 2010 werd met de steun van Vlaams minister-president Kris Peeters zelfs een derde druk gemaakt. Dat is uniek voor een informatief spel. Minister-president Kris Peeters “De Vlaamse regering wil in Vlaanderen bouwen aan een zorgende, zorgzame en warme samenleving. Een samenleving die niet onverschillig blijft als mensen onrecht wordt aangedaan. Daarom is het van het grootste belang dat initiatieven als vzw Zinloos Geweld de nodige steun krijgen om hun activiteiten te kunnen ontplooien en uit te voeren. De Vlaamse regering hoopt van harte dat met de projectsubsidie van 5.000 euro de derde editie van het informatieve spel VlinderSlag een groot succes mag worden !”

Reacties op VlinderSlag:

“Dit is een bijzonder geslaagd spel omwille van de wisselwerking tussen het spelelement met de speelkaarten en de situaties. Ik was echt verrast door het positieve effect van dit spel.” David Baudu, directeur gemeentescholen Grembergen en Appels “Wij zijn zeer positief over de mogelijkheden die dit spel biedt om met jongeren in gesprek te gaan over pesten en geweld. De mentor van de klas was zo enthousiast dat andere collega’s ook geïnteresseerd raken.” Angela Suelmann, Pleincollege Sint-Joris te Eindhoven, Nederland “VlinderSlag” kost 35€ exclusief verzendingskosten.

Cartoontento “Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds”

“Zinloos Geweld, teken(ingen) des tijds” is een uniek thematisch cartoonproject waaraan 40 topcartoonisten, illustratoren en striptekenaars uit Vlaanderen en Nederland hebben meegewerkt. Aangevuld met werk van “gastcartoonisten” als jeugdschrijver Marc De Bel en kunstpaus Jan Hoet. Het bestaat uit een rondreizende tentoonstelling en een gelijknamig cartoonboek. De cover werd echt gescheurd werd. Het boek is dus zelf slachtoffer van zinloos geweld geworden. Hopelijk stemt dit effect tot nadenken. Even maar, hopen wij. Het project werd gerealiseerd met de steun van het Ministerie van Cultuur. Het boek (80 blz. 12,50€) is op alle expo-locaties en online Humor is o.i. hét “wapen” om jong én oud te enthousiasmeren rond te koop een maatschappelijk thema, om dit onderwerp bespreekbaar(der) te maken én het denken daarover in beweging kan zetten. Ook en vooral in het (secundair) onderwijs blijkt het boek daarvoor een dankbaar instrument te zijn. Onderwijs is een ernstige zaak, daarom is er nood aan humor. Want humor is niet alleen gezond, het verandert je denken, werkt therapeutisch, scherpt de creativiteit aan, zorgt voor een goede klassfeer en last but not least: dankzij humor onthouden leerlingen beter informatie. Dat is wetenschappelijk bewezen. Werkten eraan mee: André Nollet, Bart Schoofs, Brecht Evens, Canary Pete, Farida Laan, Flo, Floris Oudshoorn, Fritz Van den Heuvel, Gal, Hanco Kolk, Heirman & Hoet, Herr Seele, Ilah, Jan Bosschaert, Jean Marc Van Tol (Fokke & Sukke), Jeroom, Joep Bertrams, Kamagurka, Kim, Lectrr, Luc Cromheecke, Marc De Bel, Marc Legendre (Biebel), Marc Verhaegen, Marec, Merho (Kiekeboe), Nix, Paul Geerts, Peter de Wit (Sigmund), Pieter De Poortere, Serge Baeken, Stedho, Steve Michiels, Steven De Rie, Steven Dupré, Suske & Wiske, Vero, Willem Ritstier, ZaZa en Simon Spruyt (Zlatan). Vaak zijn het (huis)cartoonisten van kranten en tijdschriften zoals Het Nieuwsblad, De Standaard, HUMO, De Morgen, Goed Gevoel, Gazet Van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, De Volkskrant (NL), Het Parool (Nl), Vrij Nederland (Nl), NRC (Nl), Knack, Focus Knack, enz.

Vlindertegel

Wij doen nog steeds een oproep aan iedereen, de Vlaamse steden en gemeenten in het bijzonder, om één of meerdere tegels op een interessante (lees drukbezochte) of symbolische plaats te “integreren” in de stad of gemeente.

Door de tegel is het vlindersymbool op een visuele én voort-durende manier aanwezig in onze samen-leving. Op die manier kunnen we ‘stilstaan bij zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat helaas niet altijd zijn’. Meer en meer scholen werken projectmatig rond het thema. Vier jaar na de start van het project hebben reeds meer dan 670 tegels een plaats gekregen in steden, gemeenten en scholen (ruim 1/3 van het totaal) maar ook (jeugd)verenigingen, culturele centra, bibliotheken, jeugdhuizen en particulieren geven de tegel een mooie plek. Een Vlindertegel kost 80€ exclusief btw en verzendingskosten. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Mail dan voor meer info naar of plaats een bestelling via info@zinloosgeweld.net

WensenVlinderhut

De WensenVlinderhut staat voor grote en kleine mensenwensen voor een betere en positievere werk-, woon, school- en leefwereld. Samen kunnen we aan de toekomst bouwen. Aan een wereld waarin kinderen zich beschermd weten en waar de noden van alle medemensen erkend worden. Het wil mensen bewust maken van wat we samen, zowel dichtbij en verder weg voor een betere wereld kunnen doen.

© Nicolas Maeterlinck

Hoe werkt het? Kinderen en volwassenen bedenken, schrijven, knippen, plakken, schilderen, tekenen of knutselen hun wens in elkaar op een blad papier (postkaartformaat) om hem vervolgens aan de hut te hangen op de daarvoor voorziene plaatsen.

De WensenVlinderhut was reeds op bezoek in bibliotheken, scholen, bedrijven, kerken, sociale huizen, buurtcentra (waar inwoners via positieve boodschappen inspraak kregen in de buurtwerking), festivals enz. Wil jij de “WensenVlinderhut” bij jou op bezoek hebben? Dat is mogelijk want de “WensenVlinderhut” is te huur (enkel voor binnenlocaties). Informeer vrijblijvend naar de verschillende formules en hun prijzen via info@zinloosgeweld.net

Jaarlijkse Campagne. Doe jij ook mee?

Het gehele jaar door vinden tal van (thematische) activiteiten plaats, door ons maar ook georganiseerd door verenigingen, scholen, individuen, gevangenissen, steden en gemeenten. Voel je je betrokken en wil je ook iets doen? Dat kan gaan van een voordracht, een film, een thematische boekenstand, een tentoonstelling, het maken van een kunstwerk, een stickeractie en een sponsorloop tot een (concert)optreden of een opbrengstactiviteit. Elke activiteit, klein en groot, is belangrijk en helpt mee aan de bewustwording dat geweld en agressie niet thuishoort in onze samenleving. Contacteer ons via info@ zinloosgeweld.net

Werken aan een klaagvrije werkvloer en leefwereld (workshop)

Ken je ze ook, mensen die bijna de hele dag niets anders doen dan zeuren en klagen? De meesten van ons maken er zich wel eens schuldig aan, alleen zijn we ons er niet langer van bewust dat we het doen. Natuurlijk is het fijn om je hart te luchten maar het is allesbehalve conctructief. Door deze houding verspreiden we negatieve energie en doen we niets aan het probleem. Hoe stop je met klagen en roddelen? In een workshop worden we op een intensieve doch speels en interactieve manier bewust van ons gedrag en de woorden die uit onze mond komen. Leerzaam en plezierig, authentiek en praktisch, verbaal en non-verbaal. Wie durft de uitdaging aangaan? De workshop duurt 3 uren en kan indien gewenst zeker vertrekken vanuit concrete cases, toegelicht in een voorbereidend gesprek. Meer info zie www.zinloosgeweld.net

Gezonde grenzen (durven) stellen (workshop)

Goed kunnen omgaan met grenzen is één van de basisvaardigheden in het leven. Dit gaat om veel meer dan een techniek. Het heeft te maken met ons zelfbeeld, met hoe we kijken naar onszelf en anderen en naar het leven. Het heeft ook te maken met onze overtuigingen, onze persoonlijkheid en respect voor ieders eigenheid. Kortom, ken en (h)erken je grenzen en wanneer je ze overschrijdt of schendt, (h)erken je waarden en normen, en ontdek ook nieuwe mogelijkheden. Kan als introductieworkshop van 3 uur of 1 of 2-daagse training. Meer info zie www.zinloosgeweld.net

Wist je dat...

-22,5 % van de jongeren tussen 15 en 19 jaar aan cyberpesten doet, tegenover 20% in 2009? 12% was ooit slachtoffer en bijna 50% was al eens getuige van het fenomeen op internet. Chatberichten zijn het populairste middel om te cyberpesten.


CLOSE-UP

3de editie “Bowlen tegen zinloos geweld” met gratis gezondheidstesten en schouder- en handmassage! Op zondag 18 september 2011 organiseren Daphne en Giovanni Naessens van Real Bowling te Sint-MartensLatem (www.realbowling.be) reeds de derde editie van de bowlingnamiddag tegen geweld. Met dit jaar enkele verrassende nieuwigheden! Het wordt opnieuw een leuke en ontspannende namiddag voor jong en oud. De prijs bedraagt 10€ voor twee games. Ook kinderen vanaf 6 jaar kunnen deelnemen. Iedereen maakt kans op één van de vele mooie, waardevolle prijzen. Er wordt gestart om 13u00. Net als vorig jaar komen ook deze keer BV’s en politici uit de verschillende Chartersteden een balletje werpen.

Vrijwilligers bij de infostand

U komt toch ook? Medewerkers van de vzw geven in opdracht van de Koninklijke Belgische Voetbalbond workshops voor Nederlandstalige en Franstalige veiligheidsverantwoordelijken van voetbalclubs uit 1ste, 2de en 3de klasse rond ‘Geweldloos communiceren en conflicthantering’. Foto: persofficier Nicolas Cornu en veiligheidsverantwoordelijke Nico De Pauw van de Voetbalbond en Corry Laura en Maryse.

Info en inschrijvingen via info@realbowling.be Deelnemers die zich vooraf inschrijven via info@ zinloosgeweld.net of info@realbowling.beontvangen een welkomstpakket.

Margot, finaliste ‘Steracteur-Sterartiest’ (2de van links), zanger/acteur Jan Schepens en Davy Brocatus tijdens de Lach-sessie tegen geweld.

Ook dit jaar is er voor de deelnemers een leuk extraatje: zij kunnen na hun bowlingspel terecht bij ANYK – The Company of Health, voor een gratis: • handmassage met archetype massage oliën. Je kiest de olie die bij jou past en tijdens de handmassage verneem je waarom je juist die olie koos; • of een schoudermassage; • hooggevoeligheidstest: ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig, vaak zonder het zelf te weten. Je kunt je deze namiddag laten uittesten (www.mannazproject.com); • FLOW test: geschikt voor iedereen die wil weten hoe het met zijn/haar gezondheid is gesteld (www.annicklentacker.info).

zinvol kracht

Jan Schepens in volle actie tijdens de Bowlingbenefiet.

Het Mechelse stadsbestuur -vertegenwoordigd door burgemeester Bart Somers, schepen Caroline Gennez en schepen Ali Salmi en preventiemedewerker Koert Hendrickx- overhandigde een cheque met de opbrengst vanz een fuif met ‘Dj’s tegen geweld’ dat plaatsvond in Jeugdhuis Metteko.

Thematische workshop met papier-maché t.g.v. de Knuffelactie te Antwerpen.

Antje De Boeck en Gaston Berghmans, meter & peter van de A-Vrawekalender tijdens de presentatie van de kalender.

Overhandiging derde druk VlinderSlagspel aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Foto: Miek & Roel, gedeputeerde Eddy Couckuyt, burgemeester van Dendermonde Buyse en schepen van Sint-Martens-Latem Van den Berghe.

zaterdag 02/04/2011 20u00 Desselgem

Met amba-amba willen we graag ruimte bieden om inspiratie te delen. Zo willen we dit jaar de kracht van woorden en muziek inzetten als signaal tegen zinloos geweld. Hartverwarmende woorden delen met sfeervolle muziek om bij weg te dromen. Een avond vol inspiratie waar klanken raken en verbondenheid scheppen. Omwille van hun eenvoud, puurheid en de kracht om harten te openen…

Als jij woorden, teksten, poëzie hebt om voor te lezen of te laten lezen, breng die zeker mee. Maar je mag ook zomaar komen luisteren. Als je ook iets te eten of te drinken meebrengt om te delen met de aanwezigen dan wordt dit vast en zeker een geslaagde avond. Je bent van harte welkom op zaterdag 02/04/2011 om 20u00 bij amba-amba, Desselgem-Dries 92, Desselgem. info en reservatie via info@amba-amba.be of 056/726849

amba-amba

.be

Gedurende de avond is er een basis van live geïmproviseerde muziek waarop iedereen de kans krijgt om net die tekst te delen die hun raakt.

ruimte voor inspiratie en beleving

Ambassadeur Davy Brocatus en een groep vrijwilligers en sympathisanten tijdens de Bowlingbenefiet.

Vrijwilligers tijdens het startschot van de Campagne 2010 met enkele “Geweldige zakken” !

DE GEWELDIGE KRANT - meer informatie via www.zinloosgeweld.be


CLOSE-UP BOEKEN “Geweldloze communicatie, ontwapenend en doeltreffend” en “De taal van de vrede”

Inhuldiging straatnaambord te Gent door zangeres Margot en schepen Tom Balthazar.

Vier maanden lang werkten 2.500 kinderen van 17 basisscholen aan vijf opdrachten rond het thema geweld. Als beloning kreeg elke school van de Stad Diest een Vlindertegel.

door Marshall B. Rosenberg, de grondlegger van geweldloze communicatie. Volgens Rosenberg is de manier waarop wij communiceren -meestal onbedoeld- gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan: helder, direct en met aandacht en respect voor beide partijen. Uitgeverij Lemniscaat, 226 blz., prijs 19,50€

“Met liefde en respect opvoeden. Het Dalai Lama principe voor ouders”

door Anne-Bärbel Köhle & Dr. Stefan Ries, met oefeningen voor zowel ouders als kinderen. Respect voor jezelf, respect voor anderen en verantwoordelijkheid voor je daden staan hier centraal. Uitgeverij Archipel, 159 blz., prijs 17,95€

“Jef en Lien” Eddy Wally en cartoonist André Nollet openen de cartoontentoonstelling in het Vredeshuis te Gent.

Ondertekening Charter door de stad Wevelgem met burgemeester Seynhaeve, gemeentesecretaris Parmentier, schepen Geert Breughe, voorzitter vzw Zinloos Geweld Lapinne en de twee peters Brent Vanneste en Rik Van Walleghem.

(voor kinderen van 8-12 jaar) door Pat Patfoort en Andy Delmé met tekeningen van Paul Delmé. Jef en Lien zitten muurvast in een situatie vol ruzie, pesterijen en pijn. Toch komen ze uiteindelijk tot een respectvolle, warme en leuke relatie. Dit boek verklapt aan de hand van aantrekkelijke tekeningen en eenvoudige schema’s, hoe ze daarin slagen! Baeckens Books Mechelen, prijs: 20€

“S.O.S. Conflict. Concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden”

Inhuldiging Vlindertegel door Eurotuin met kindertheater Acaboe. De WensenVlinderhut was te gast tijdens de SuperVliegdag te Vilvoorde en kreeg bezoek van schepen van onderwijs Fatima Lamarti.

BuSo-school De Hagewinde uit Lokeren plaatst twee Vlindertegels n.a.v. projectweek rond geweld in aanwezigheid van de initiatiefnemende leerkrachten Serap Huryan en Pierre Snoeck.

Shoppingcenter Gent-Zuid huldigde een Vlindertegel in aanwezigheid van Davy Brocatus, Miek & Roel, Hera Genbrugge (manager Shoppingcenter), hoofdcommissaris Steven De Smet en Dr. Hatto Fischer van het Internationaal Comité van Kids’ Guernica.

Zeven leerlingen van het Gentse Instituut Bert Carlier maakten met veel bekwaamheid en creativiteit een nieuwe ‘WensenVlinderhut’

Nationale persconferentie op stadhuis Gent met voorstelling nieuwe campagne, ebayveiling en de eerste editie van De Geweldige Krant i.s.m. Arteveldehogeschool Grafische & Digitale Media, Campus Gent-Mariakerke, o.l.v. Johan De Loof.

door Corry Laura Van Bladel, met praktische oefeningen, lesmaterialen en spelvormen. De auteur geeft concrete handvaten om op een constructieve manier met elkaars verschillen om te gaan. Om de praktische toepasbaarheid te vergroten, werden vele concrete materialen op een bijhorende CD-rom gezet. Uitgeverij Abimo, 155 blz., prijs: 29,50€

Knuffelactiedag

Op dinsdag 19 april 2011 vindt de 4de nationale Knuffelactie plaats tegen zinloos geweld. Die dag zullen meer dan 1.500 kinderen simultaan in 14 steden elkaar en evenveel Paashazen knuffelen in 14 vakantiekampplaatsen van IdeeKids. De Knuffelactiedag is een samenwerking van vzw IdeeKids en vzw Zinloos Geweld. Samen met de Paashazen vormen de kinderen één grote denkbeeldige ‘knuffelketen’ via Aalst, Antwerpen (2 locaties), Brugge, Deinze, Gent, Heule, Kortrijk, Mechelen, Melle, Schoten, Sint-PietersLeeuw, Vilvoorde en Wemmel. IdeeKids-coördinatrice Silvie Bonne: “Al onze vakantiekampen hebben sowieso al een educatiefpedagogisch tintje. Het knuffelmoment is dan ook onze manier om de kinderen te sensibilizeren tegen alle vormen van geweld. De Paashazen dragen een extra large T-shirt met het inmiddels gekende vlinderlogo tegen zinloos geweld. Die vlinder vinden we zeer goed gekozen; het is een prachtig, nuttig en –net zoals de mens- een kwetsbaar dier en staat symbool tegen agressie, geweld én onverschilligheid”. Foto: ambassadeur Davy Brocatus tijdens de vorige Knuffelactiedag in Antwerpen.


TIPS voor getuigen theatervoorstellingen

THEMATISCHE “Pudding Tarzan”

(8-12 jaar) Gebaseerd op het wereldbekende boek van Ole Lund Kirkegaard. De kinderen op school doen niets liever dan de 8-jarige Ivan Olsen pesten, plagen, vernederen en gemene grappen uithalen. Tot hij iemand tegen het lijf loopt die hem leert dat iedereen wel ergens voor deugt…en de rollen worden omgedraaid. Gespeeld door Marc Reynaerts, bekend van zijn succesvolle theaterbewerkingen van Roald Dahl-verhalen.

“Doodgepest?” (12-15 jaar)

“Doodgepest” is een sterke en emotioneel geladen voorstelling over een 12-jarige jongen die het mikpunt is van pesterijen. Zonder happy end. Hiermee willen de makers een duidelijk signaal geven aan jongeren dat zelfs op het eerste zich “onschuldige” pesterijen kunnen escaleren en dramatische proporties aannemen. Gespeeld door Paul Ooghe en Geert Willems. Een uitgebreide lesmap met rollenspelen is beschikbaar.

GEWELDIGE MENSEN RESPECTEREN ELKAAR MET EEN PLUIM Iedereen ontvangt graag een pluim. Dat doet deugd. Kernkwaliteiten van mensen worden veel te vaak pas op de begraafplaats genoemd. Complimenteer mensen. Zowel zij als jezelf zullen ervan opkikkeren. Zeg ‘Goed gedaan’ tegen iemand die iets goed doet. Met deze woorden waardeer je en respecteer je mensen voor hun werk. Iemand vertrouwen geven is een geweldig mooi compliment. De ander voelt zich belangrijk en zeker gewaardeerd. Zeg het niet alleen met woorden. Ook het non-verbale compliment kan wonderen verrichten zoals een glimlach, een schouderklopje, een opgestoken duim of een knipoog. Je krijgt een warm gevoel van binnen en je zal ervan opkijken hoeveel reactie het teweegbrengt. Doen! Het is gratis.

U bent getuige van een (geweld)misdrijf. Elke situatie is anders. U zult zelf steeds moeten inschatten wat de juiste manier van handelen kan zijn. Onthou vooral het belangrijkste: help een ander zonder uw eigen leven in gevaar te brengen.

Enkele nuttige tips: • Bel met je gsm naar het noodnummer 101 of ga naar de dichtstbijgelegen openbare telefooncel of bel bij iemand aan •

Probeer zo luid mogelijk te roepen (“help” of “brand”) om de aandacht te trekken of om de daders af te schrikken. Probeer je omstaanders te motiveren om eveneens zo luid mogelijk te roepen

• Met een moderne gsm kunt u ook foto’s nemen van de situatie en/of de daders •

Kijk of je het slachtoffer kunt helpen, verleen zo mogelijk eerste hulp en spreek hem/haar moed in

Blijf rustig (op veilige afstand) en observeer zo goed mogelijk om later aan de politie een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving te kunnen geven van de gebeurtenissen en de daders

PESTEN KAN NIET ! NOOIT EN NERGENS !

Vzw Zinloos Geweld is lid van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten dat de dialoog en samenwerking tussen scholen, de jeugdwerking, clubs en ouders wil aanmoedigen en versterken. Want pesten is en blijft een hardnekkig probleem. Wist je dat in Vlaamse scholen 1 op 5 kinderen gepest wordt? De website www.kieskleurtegenpesten.be bevat heel wat interessante info voor kinderen, jongeren én ouders. De jaarlijkse Week tegen Pesten in februari met de uitreiking van de ‘Pesten dat-kan-niet!-prijs’ is een ideale gelegenheid om de stilte rond pesten te doorbreken en er voor te zorgen dat elk kind en elke jongere zich goed, veilig en thuis mag voelen in de groep en in de school. Want pesten kan niet! Thuis niet, in de buurt niet, op school niet, ... nooit en nergens! Waar pesten geen kans maakt, blijven een boel zorgen achterwege: minder verdriet, minder ruzies, minder vechtpartijen, minder stress, minder pillen, minder ziekteverzuim, minder spijbelgedrag, minder suïcides, minder geweld en minder criminaliteit. Iedereen verdient respect en iedereen hoort erbij.

Wist je dat...

-7 op de 10 ouders niet weten dat hun kind online gepest wordt? -er jaarlijks naar schatting meer dan 35.000 kinderen gepest worden?

DE GEWELDIGE KRANT - meer informatie via www.zinloosgeweld.be


Faces Wall of

Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wordt dan lid van de Facebook-groep ‘Tegen Zinloos Geweld’ en volg ons op de voet.

BESTELBON 10% korting COLOFON Vul in, knip uit en stuur mij op. Ja, ik bestel graag: O..........x Kleine sticker (0,50€) O..........x Grote sticker (1€) O..........x Affiche (0,50€) O..........x Badge (2,50€) O..........x Set van 9 verschillende postkaarten (5€) O..........x Shoppingtas ‘Ik ben een geweldige zak’ (5€) O..........x Cartoonboek ‘Zinloos Geweld, teken(ingen) des tijds’ (12,50€) O..........x Logo t-shirt (15€) O..........x Spreuk t-shirt (15€): geweldige buik / papa / goed doel / cool / zinloos geweldig (aanduiden welke) O..........x Streetbag (15€) O..........x VlinderSlagspel (35€) O..........x Vlag ‘Tegen geweld en onverschilligheid’ (48,40€)

Naam (Organisatie)............................................................................. Straat en huisnummer......................................................................... Postcode en gemeente...................................................................... Telefoon.................................................................................................. e-mail .................................................................................................... ................................................................................................................ * Geldig tot 01/03/2012. Zolang de voorraad strekt. Niet cummuleerbaar met andere acties. Prijzen exclusief verzendingskost.

Redactie: vzw Zinloos Geweld Verantwoordelijke uitgever: vzw Zinloos Geweld Vormgeving en realisatie: Studenten Crossmedia-Ontwerp, Grafische en digitale media, Arteveldehogeschool, campus Mariakerke, Nathan De Witte Druk: Roularta Printing Oplage: 25.000 exemplaren

De Geweldige Krant  
De Geweldige Krant  

Krant voorstel voor vzw Zinloos Geweld.

Advertisement