Page 1

FREE ISSUE #91 MARCH 15, 2017

‫פרשת כי תשא‬ ‫י”ז אדר תשע”ז‬

THE SEARCH FOR THE CURE MEDICAL MIND OVER MATTER The power of placebo

MIRACLE JUICE Or manipulative marketing?

IT’S ALL IN THE MIND COOKIE How a cookie cures my son


‫בהסכמת ובהתיעצת גדולי רבנים שליט"א ממאנסי‬

‫וואו עס קומט נישט אריין קיין ברעקל חמץ!‬ ‫אין אונזער פסח סטאר‬ ‫איז אלעס‬

‫כשר לפסח‬

‫"אפילו די ‪! "Registers‬‬

‫מיר בעטן אז דער עולם זאל קומען‬ ‫איינקויפן און באצאלן אויפן פלאץ‪.‬‬ ‫אויך וועלן מיר נישט קענען ערלויבן צו‬ ‫פארקויפן אויף בארג‪.‬‬

‫‪L&W PRINTING | 845-426-7401‬‬

‫וואו איר וועט געפונען אלעס וואס איר דארפט‬ ‫פארן יום טוב פסח‪ ,‬פון קדש ביז נרצה‪ ,‬מיט פרייזן ממש ווי די ביזת הים‬ ‫אויף די גאנצע געשעפט‪.‬‬

‫‪2 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


WE HAVE IT ALL. Some say we have the best prices some say we have the best stock. But we have something way more valuable, we have you...

Check out Maple, where everything is perfected and customized for you, the customer

NEW HOU RS

SUN. 10-9 | MON.-THU. 9-9 | FRI. 9-2 | MOTZEI 8-11


MORE COMFORT, MORE COLOR

PESACH ‘17 COLLECTION

Sunday: 1pm - 5pm Mon. Tues. Thurs.: 8pm - 10pm Wed.: 11am - 2:30pm


COLORUSH.com

5 9 N Y - 5 9 , M O N S E Y, N Y 1 0 9 5 2 • 8 4 5 - 3 5 2 - 4 4 0 0


8 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


FOR YOUR SHOPPING CONVENIENCE

27 Orchard St. Monsey NY, 10952 | 845.356.2269 | Phone Orders: 845.425.SOCK Sunday - Thursday 10:30 - 7:00 | Friday 10:30 - 2:30


‫ער איז א וואויל קינד‪,‬‬

‫פארוואס לערענט‬ ‫ער נישט?‬ ‫פיל קינדער האבן שוועריקייטן מצליח צו זיין‪ .‬אמאל‬ ‫איז דאס א שוועריגקייט אין כשרונות הלימוד‬ ‫)‪ ,(learning skills‬און צומאל איז עס א זייטיגע‬ ‫שוועריגקייט וועלכע האלט זיי צוריק פון מצליח זיין‪ .‬די‬ ‫קינדער קענען זיך פלאגן לאנגע יארן סיי מיט לערנען‬ ‫און סיי מיט זייער באנעמונג מיט חבירים‪ ,‬זייער‬ ‫התנהגות אין קלאס און עס קען אויך עפעקטירן זייער‬ ‫סעלף קאנפידענס‪.‬‬ ‫ווען אייער קינד קומט צו פתח לבי ‪ -‬די טוטערינג פליגל‬ ‫פון ‪ - Kids First‬פאר הילף מיט לערנען וועט ער אדער‬ ‫זי ערשט דורך גיין אן איוועליאעישאן וואס וועט אנצייגן‬ ‫וואס איז די סיבה פון די שוועריקייט וואס האלט זיי‬ ‫צוריק פון הצלחה אין די לערנען‪ .‬א לימוד עקספערט‬ ‫וועט דאן ארבעטן מיט אייער קינד אויפצובויען די‬ ‫כשרון וואס דארף ווערן אויפגעבויעט‪.‬‬ ‫די לימוד אפטיילונג פון פתח לבי ווערט געפירט דורך‬ ‫די אויסגעפראווטע מהלך פון‬

‫הרב ישעי' ובר‬ ‫און יעדע קינד ווערט פון נאנט נאכגעפאלגט צו‬ ‫פארזיכערן אז די צילן וועלכע מען האט אוועק‬ ‫געשטעלט ווערן טאקע אויסגעפירט און אז‬ ‫אייער קינד ווערט בעז"ה א לערנער!‬

‫‪Kids First Services:‬‬

‫‪ Tutoring Services‬פתח לבי‪• ‬‬ ‫‪• Limud / Kriah‬‬ ‫‪• Physical Therapy‬‬ ‫‪• Occupational Therapy‬‬ ‫)‪• SLP (Speech Language Pathology‬‬ ‫‪• Behavioral / Social‬‬

‫מחנ‬ ‫כים‬

‫קי נ‬

‫‪E‬‬ ‫‪FREO‬‬ ‫‪INFIDE‬‬ ‫‪GU‬‬

‫‪Call‬‬

‫ד מצליח‬

‫‪or a‬‬ ‫‪us f‬‬

‫עלטערן‬

‫ז י ין‬ ‫!‬

‫הע‬

‫לפ‬

‫ט אייער‬

‫‪845.425.2299‬‬

‫סטן‬ ‫אפי‬ ‫טער‬

‫מיר‬ ‫האלטן א‬ ‫שטענדיגע‬ ‫קשר צווישן‬

‫‪20 Robert Pitt Drive #212‬‬ ‫‪Info@kidsfirstservices.com‬‬ ‫‪Transportation Provided‬‬

‫‪A world of potential‬‬


Winter is flying by...

and

arrivals are here!

EXTENDED HOURS! MON. & WED. NIGHT

Boys& Girls

OPEN UNTIL 9PM

77 ROUTE 59

Sizes

6 Months -18 Years

845.352.5879

TOWN SQUAREE, MONSEY, NY 10952

Sun: 11-6 / Mon-Thurs: 10:30-6:30 / Fri: 10-1


YOUR ORDER HAS ARRIVED!

CALL, TEXT, OR EMAIL DURING NIGHT HOURS

YOU CAN NOW CALL INTO OUR

24-HOUR ORDER LINE

IT’S AT YOUR DOOR BY EARLY MORNING

ANY TIME DURING THE NIGHT, AND GET YOUR GROCERIES AND PRODUCE DELIVERED TO YOUR DOOR BY EARLY MORNING.

Get our daily deals by email or text! send an email or text to orders@ringoNY.com with subject ‘add me’

WAKE UP AND SMELL THE CONVENIENCE!

P:

845.356.9800 845.782.4900

F: Text or email:

orders@ringoNY.com

FULL GROCERY

FRESH PRODUCE

24 HOUR ORDER LINE

QUICK DELIVERY

DAILY SPEACIALS

ACCURATE ORDERS


S/S 17

Your

SePnsReImNbG le

starts here Ex clu siv e Ju nio r Dre sse s • Siz es 12-

22

Avenue THE

FASHION BOUTIQUE

95 Route 59 | 845.426.1234 Sun-Thurs: 11:00-8:30 • Friday 11:00-2:30


endless possiblities

Dining Room · Bedroom · Sofa · Dinette · Accent Chairs · Buffets · Wedding Packages

70 Lawrence Street, Spring Valley, New York Sun-Thur 11-6 · P: 845-579-2500 · E: info@interiorsbysilverleaf.com


WE’VE EXTENDED OUR HOURS FOR YOU.

O P E N S U N DAYS AND T HU R SDAYS U NT I L 1 0 P M ! n ow t hroug h pe sa ch

27 O R C H A R D ST M O N S E Y N Y | 1 . 8 4 5 . 4 2 5 . 6 5 0 0 | H O U R S : S -T H 1 0 : 3 0 -7 F R I DAY 1 0 : 3 0 - 2 : 3 0


The Prim store is over 3,ooo ft²!

fitting rooms

fitting rooms

fitting rooms

fitting rooms

2

fitting rooms

childrens underwear

You will find the largest selection of snoods at Prim.

childrens underwear

bandanas fitting rooms

childrens underwear

3

snoods THE LINGERIE DEPT. call to book your late night appts!

s

ll

skirts

lls

Alterations available on premises at any time.

she

Did you know that an experienced proffessional fitter has joined the lingerie department? She is there to make you feel comfortable at all times!

she

women’s night gowns

1

4

10 women’s underwear

This Spring Season we’re adding 2 more registers for fast and easy checkout.

skirts

FUN FACTS ABOUT THE NEW SEASON @PRIM

59 Route 59 | 845.356.0003 | Sunday-Thursday 10AM - 7PM | Friday 10AM - 2PM Late hours begin Rosh Choddesh Nissan. Open every night until 9:00pm

9

10

With every dollar that you spend you earn Prime Points that you can receive free gifts!

Place your orders over the phone any time! Get free deliveries with any purchase over $25.


ladies pantyhose

5

maternity and ladies

cotton tights

knee socks

boys basic crew socks

pp

ah

iKi

ladies pantyhose

7

school tights

Many brands are sold exclusively at Prim like Pippa & Plum, Tilyon and more!

design cotton tights

design knee socks

design socks shabbos / weekday

boys basics

6

design tights

You can ďŹ nd over 240 different shades of socks and tights in the Prim aisles.

Customer service representatives are stationed in every department to help you match your accessories.

hair accessories

as e x p ress c

hie

r

leggings

hair accessories

hair accessories hair accessories

hair accessories

el

ry

8 w

watch display ( authorized watch dealer for all the watches we carry)

welcome!

accessories

pajamas

je

We carry the latest styles in all hair accessories. We are Project 6 exclusive!

fashion jewelry


LING ERIE NS

ING

EXPERT FITT

LINGERIE

largest selection of

ALTERATIO

BRANDS & SIZES EXTENDED HOURS

LINGERIE.

SUNDAYS, TUESDAYS & THURSDAYS ‘till 9PM

PLUS HEADGEAR, HOSIERY, TOPS, SKIRTS, SLEEPWEAR, & ACCESSORIES. 845-425-2233 | 401 W ROUTE 59 THE ATRIUM PLAZA

Sun-Thurs 10:30am–6:30pm | Friday 10:30am–1:00pm


L i ve B e a ut i f u l l y.

THE BEST GEMS ARE HIDDEN. Shop the World Without Leaving Town.

Fashion To wn Sq u ar e M all TOWN SQUARE 59

ROUT E

59

MONSEY

NY

Jewelry

Accessories

77 R oute 5 9

Gifts

Mo n se y, NY | 8 4 5 .2 9 0 .6 1 48


ANNUAL MEGA MAR 16-20

thu-mar 16 12-8 / fri-mar 17 10-2 sun-mar 19 10-9 / mon-mar 20 12-8

Chairs from $99 Tables from $500 Sofas from $600 Bedroom sets from $1500 Dining room sets from $2000

LIVING ROOMS

DINING ROOMS

BEDROOMS


2

LOCATIONS SUPER SALES

FIND YOUR SEAT

GET IT DELIVERED FOR PESACH

mountainville, NY 10953

(7 miles from Woodbury commons)

845.725.7976

TABLE & CHAIR SIDE $159 ARM $159

SALE

SIDE $425 ARM $475

SIDE $150 ARM $150

SIDE $399 ARM $450

SIDE $225 ARM $250

SIDE $275 ARM $350

SIDE $250 ARM $250

20 industry dr.

ANNUAL

SIDE $350 ARM $410

SIDE $350 ARM $375

Regular Store Hours by design

1501 60TH STREET, BROOKLYN, NY

718.972.2300 accentuationsbydesign.com


A modern take on eyewear

get the ďŹ rst look at our spring line of designer eyewear.

40 Main Street | 845.352.6281


• FO R

OS HI

N

H

DA

E WIT

RDS • G

EN

TH

EF

G H E R S TA

How do you like them apples?

For those with higher standards ℠


• U N V E I L I N G •

THE

New

THE

Next

THE

Nicest

Pesach sets like never seen before. VIBRANT COLOR RICH TEXTURE

Boro Park: 4019 14th Ave | 718.633.8300 Monsey: 29 Main St. | 845.600.1313 Williamsburg: Opening March 19


CUT CUTTHE THE WAIT WAIT BEATTHERUSH

SALE AVOID THE EREV PESACH RUSH AND CUT DOWN ON YOUR WAITING TIME

20

AND ENJOY

%

OFF

BORO PARK 718.871.7841

WMSBG 718.923.6060

SALE STARTS MARCH 8

All purchases must be picked up before ‫ראש חודש ניסן‬

ALL ITEMS MUST BE PAID IN FULL AT TIME OF PURCHASE CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFERS

MONSEY 845.352.2702

KIRYAS JOEL 845.782.7720

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 33 www.themonseyview.com / 845.600.8484


del

o K-2 M

16

34 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


845.665.9159

Grand Opening on Promoti e um Free perf ry with eve purchase

New Season New Store New Line

We Carry: Hats And Bands For All Occasions Capes Evening Bags Perfumes Scarves Leighton Umbrellas

Grand Opening Sunday March 19 Open daily from 11:30-2:30 Evening 8:30-10:00 10 Neil rd Spring Valley NY Left side back entrance 845-425-0175


No Need For

Savings! Krauss Will do it For You...


time is running out!

10% erev Pesach discount for one more week!

Lux’rBLinds

luxury blinds for less!

845-666-4115

info@luxrblinds.com

‫בס”ד‬


?‫זּו ֶׁש ָאנּו הֹולְכִ ים עַל ׁשּום מָה‬-ָ‫שא‬

845-354-SHOE (7463) 19 Ostereh Blvd. New Square, NY 10977 Right next to the shopping center

Email: shoez.ns@gmail.com


WIG WONDERLAND Have a tired sheitel? Go for a bold cut, have fun with different coloring and/or highlighting options, pick a whole new sheitel, or get a simple wash and set. And while you’re at it, enjoy our other services from waxing to makeup to facials.

Text or Call: 845-357-2993 50 E. Concord Dr / side entrance

@fraidylichter

by Fraidy Lichter


March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 41 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Contents

// Inside

FREE ISSUE #91 MARCH 15, 2017

‫פרשת כי תשא‬ ‫י”ז אדר תשע”ז‬

THE SEARCH FOR THE CURE MEDICAL MIND OVER MATTER The power of placebo

MIRACLE JUICE Or manipulative marketing?

IT’S ALL IN THE MIND COOKIE How a cookie cures my son

Publisher:

YOEL ITZKOWITZ Editor in Chief:

D. GORALNIK Content Director:

R. REESE Creative Director:

AJ WACHSMAN Project Coordinator

R. ITZKOWITZ

THE MONSEY VIEW P.O. Box 305 Monsey N.Y. 10952

TELEPHONE 845-600-8484

FAX: 845-600-8483

E-MAIL: ads@themonseyview.com

WEBSITE: www.themonseyview.com

MISSION STATEMENT: The Monsey View is a weekly publication designed for every segment and age group of our diverse community. Under rabbinical guidance, we bring Monsey’s top talent together to provide high quality, informative current reading material, keeping you up to date on sales, events, news and issues of concern and import happening right now in the Monsey community. DISCLAIMER: We do not endorse any ad found in this publication. We are not responsible for typographical or grammatical errors. Copyright: All content found in The Monsey View is Copyright © and may not be reproduced, published, distributed, or duplicated for public or private use without written permission from The Monsey View.

42 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

44 //

Inbox

48 //

Masterplan

60 //

Weigh Smarter

69 //

Powerlutions

74 //

Forward March

89 //

Food

98 //

Case of the Kid

104 //

Cookie that Cured

112 //

Placebo

122 //

Goji Juice

126 //

FYI

129 //

Organizing

134 //

Fun Pages

135 //

Comics

136 //

Real Estate

140 //

Classifieds

147 //

Pictures


NEXT GENERATION ALTERNATIVE MEDICINE & ANTI-AGING Acne ADD & ADHD Allergies Anxiety Arthritis Asthma Candida Cholesterol Cognition Cold & Flu Colitis Constipation Crohn’s Disease Cytomegalovirus (CMV) Depression Diabetes Digestion Eczema Epstein-Barr (Mono) Eye Health Fatigue Gallstones Gas / Flatulence Gout Gray hair Hair loss Headache Heart & Cardiovascular Heartburn & Reflux Helicobacter (H) Pylori Hemorrhoids Hepatitis High Blood Pressure Homocysteine Hormonal disorders IBS & IBD Immunity Infection Infertility Inflammation Insomnia Kidney Stones Memory loss Metabolic Syndrome Metabolism Migraine MTHFR Mutation Neuropathy Osteoporosis Parasites Peptic Ulcers Pneumonia Poor circulation Prostate Psoriasis Skin disorders Thyroid disorders Triglycerides Urinary Tract Infection Varicose Veins Vertigo Viral Infection Weight loss Yeast AND MUCH MORE...

…no diet ever worked for me…thanks to you I’ve already lost several inches… without cutting a single calorie!” …doctor’s medication/ You gave drops did not me something work… after for my gray coming to hair and it’s you my stye already workdisappeared ing. It’s beover night!“ yond belief!“

MOST RESULTS ARE REPORTED WITHIN WEEKS OR DAYS!

… just got back my blood test and “all” my levels are now normal. My doctor wants to speak with you!!

I am no longer on Insulin, and I’m off cholesterol and blood pressure medication. My doctors are baffled! I can’t even begin to thank you!!!”

The doctor gave me the wrong type of Iron because it never went up. With your type it went up right away with a fraction of the dose.”

Dear David Nissen, You said that you would help me with my H. Pylori & Thrush. And it did the job. Whereas my doctor’s medication was useless. I am very thankful.”

To Rabbi David Nissen, I would like to take this opportunity to thank you for being the right messenger in helping me get out of my problem.”

I’ve been giving my kids as you instructed. It appears the never ending cycle of strep has finally come to an end!

I came to you for help with my Osteoporosis. I followed your regimen for several months until my next bone density test. My bones are completely restored. I never thought this was possible!”

You helped me with my son’s Coxsackievirus. It went away in less than a week!”

Can you tell me why specifically I started feeling better after just one day? Pretty amazing. Which vitamin/s do you think is most responsible for the reduction in fatigue.”

I was so pleased and excited when my Eczema totally disappeared after being treated by David Nissen. I had gone to a top dermatologist who was unable to help me after months of treatment. After only two weeks of D. Nissen’s regimen my skin was perfectly clear.”

...the pains in my shoulders are completely gone. I just had another X-ray and the calcification is 95 percent resolved!”

…the Lyme disease is gone!”

I’m writing to express my thanks and amazement about how my son, age 17, who had quite a severe problem with frequent, heavy nosebleeds experienced an astonishing improvement and cure within a week or 2! We had a miracle through Mr. Nissen’s advice.”

My son was scheduled for ear tubes. I followed your recommendation… the ENT cancelled the procedure!”

After so many attempts to resolve my health issue, I was shocked to see positive results after only one week of being under your care. I feel like a new person, Baruch Hashem! Thank you so much for being the right shliach!”

YOU SAVED MY LIFE!”

Consult with Independent

My husband came to you just yesterday for cellulitis and I just wanted to let you know that it’s almost gone!”

... I can’t remember when I last felt so normal between people. I would like to continue phase three, maintenance. Thanks so much for helping me feel so much better!”

Reserve your

FREE

consultation today! Limited slots available

NUTRITIONAL and NUTRACEUTICAL EXPERT

DAVID NISSEN NC HHP Bringing you the latest scientific breakthroughs and the most sophisticated supplements available.

27 Orchard Street

845- 426-6004

Tuesdays 12:00-6:00

Plus bi-weekly Sundays (Call to find out)


INBOX

‫זמנים לפרשת‬

‫כי תשא‬

‫סקווירא‬

‫וויזניץ‬

‫רבינו תם‬

6:40 8:22

6:35 8:03

6:47 8:19

// Talk of Town

LEARNING FOR EVERYONE ‫הדלקת הנרות‬ ‫מוצאי שבת‬

‫הדלקתי נרותי והחלפתי שמלותי‬ 8 4 5 . 6 7 8 . 8 6 2 4 | 1 6 M E L N I C K D R , M O N S E Y, N Y

Everest Equity Company , Inc.

I just finished reading the Kids First column about the ways that children learn, and I was pleasantly surprised to realize that Torah learning inherently speaks to all different types of learners. Auditory: shiurim and learning out loud. Visual: following along with texts Experiential: building knowledge based upon things already learned/ experienced. (Isn’t that what Gemara learning is all about? Drawing what we’ve learned from one area and applying it another to form a complete understanding?) Isn’t it mind-blowing that the Torah really takes everything — even the ways we innately learn — into consideration? A.F.

THE

ResidentialandCommercialMortgages TwoExecutiveBoulevard,Suite201 Suffern,NewYork10901 845.357.6900 Email:info@everestequity.com|Web:www.everestequity.com

845

all your needs.

ONE NUMBER

The Everest Equity Company, Inc. Is a Registered Mortgage Broker New York State Department of Financial Services. Registered Mortgage Broker NJ, CT, FL Banking Departments. Loans arranged through third party providers. NMLS ID 12484

356-mall 6

2

5

5

LIQUOR NEEDS A HECHSHER! I am not a fan of drinking liquor or wine, and hearing about three people who died after consuming too much has cemented my feelings. However, I feel it is important to let those who do drink know that liquor should either have a hechsher on the bottle or be approved on a list like the Star K or O-U. There are ways that the liquor can become not kosher within the process of making or aging it. Just like you wouldn’t put non-kosher food into your mouth, you should be careful about the liquor and wine that you consume. B. Klein

LIGHTING UP (PAINTED) FACES I just wanted to thank you for your feature on face painting. My clowns were adorable, and I managed to do it although I’m a bit artistically challenged. The tutorial and clear pictures really made the job an easy one for me. My kids, of course, were thrilled! Thank you, C.M.

SIDE OF SALMON I tried the maple side of salmon featured in your Purim issue. The recipe was delicious, with that perfect combination of sweet and salty. That being said, I’m even more appreciative for the idea of preparing M&S SHOE REPAIR

MUMOIN CHECK CASHING

THURSDAY MONSEY, NY

31°/18°

44 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

FRI

SHABBOS

SUN

MON

TUE

WED

38°/27°

41°/30°

40°/25°

41°/28°

46°/21°

40°/22°


Is ABA the abc

DART MEDIA

845 782 6558

of your child’s development?

Hamaspik’s exceptional Applied Behavior Analysis Program is now open to all children on the autism spectrum. We believe every child deserves the best chance at a bright future. Our cutting-edge ABA has proven to enrich young patients’ lives with improved personal and social skills while reducing undesired behaviors.

Make the call today, and Hamaspik will handle the process from A to Z! For info please contact: Reiny Steif P: 845.503.0239 E: rsteif@hamaspikrockland.org


a side of salmon versus slices. On Purim, when everyone eats whatever they want, whenever they want, I found the self-service helpful, and everyone took the amount they wanted to eat without the waste. Thank you for your great food section. M.O.

WRONG TIME TO START A NEW SERIAL

FASHIONBUG

With Purim preps in full swing, and me being quite behind schedule, I promised myself that there will be absolutely no reading until my work is done. The resolution held strong, until I saw that Chany Rosengarten’s new serial was launched in Issue #90. Onto the couch I went to check it out, and I stayed there, riveted, until I finished every single beautifully written sentence. The time period she chose intrigues me, so laden with emotions, such raw pain, and hope and courage shining through it all. I’m looking forward to following along another amazing serial. I may have broken my resolution, but I was thrilled to see Chany is back! A Sun on Stone Fan

RE: HAVE I MISSED THE BOAT? Dear Frustrated Mother, We were experiencing the same thing with our toddler who kept escaping his crib, to the point that he barely slept a few hours a night! Until someone helped me with this incredible brainstorm: Take a tight-fitting pair of leggings and sew a “V” of fabric in between the two legs. The child is then comfortable, but cannot stretch his feet wide enough to climb over the crib. I want to point out that my toddler, himself, was grateful for the full night’s sleep that we were able to grant him. B”H a few weeks later we were able to put him to sleep without it. He got used to staying in the crib! Hope this helps! T.L.

NOT A SIMPLE MATTER

A STYLISH CRADLE FOR THAT FASHION FORWARD NEWBORN.

I read the tip featured in your organizing column about preserving tzitzis knots. I am not a rav and cannot pasken, but something tells me that using crazy glue on tzitzis may pose halachic problems. However, I do have a tried-and-true method that saves the knots from unraveling. One person holds the tzitzis taut over a sink, while the second person carefully pours boiling water over the knots. This makes them shrink into place from the heat. Also, if you are going to use the tip about twisters, make sure to use plastic ones, or use only white ones. Colored twisters run when wet, and leave stains. Shira Weiss

MISSING HILCHOS SHABBOS COLUMN I am so much missing the beautiful in-depth halachos for Shabbos by Rebbetzin Weissmandl. Will you still be featuring that section? A Reader THE MONSEY VIEW RESPONDS: The biweekly Hilchos Shabbos column will resume after Pesach.

BEAUTIFUL BUTTERFLIES

in the atrium

401 W ROUTE 59 MONSEY 845-517-0215

46 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Attached is a photo of my three beautiful butterflies. Thank you so much for the clear step-by-step instructions! I never before attempted painting, as art isn’t my strong point, but your tutorial made the painting so doable, and even simple; each face took me just eight minutes! And as you can see, the results were great! M.B.


Dry Clean Only


As told to: Basya Lev

I WAS DOING A SIX-WEEK SUBBING JOB IN a school that had grades scattered in three different locations until they would move to their new building. Every day the teachers would ask if anyone heard when they were moving. There were a few times it almost happened. I had mixed feelings about the move. Although I was curious to see the new place, I wasn’t interested in being around for the move in case the things belonging to the teacher I was subbing for ended up missing. My six weeks were almost up and I asked the teacher when she planned to come back. She told me she would return on the following Wednesday. That Sunday night I received a call from the principal who said that I should go to the new building on Monday. My grade was being moved that night and the other grades would follow the next day. On Monday, before the girls went home, they took home a letter explaining what was going on and that the girls would have the day off on Wednesday. I was very happy for the teacher that I was subbing for. Since she was coming back on Wednesday, she would be able to set up her classroom and reorient herself before she started to teach the children. I was also glad that if anything was misplaced in the move, she would have a better chance of finding it, since the other teachers were also setting up that same day.

If you would like to submit your own Hashgacha Pratis story, please mail to The Monsey View at POB 305, Monsey, NY 10952, fax to 845.600.8483, or email it to viewmasterplan@gmail. com. Please remember to include your name and phone number.

48 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Dont you deserve a new leichter?

HundredS of Beautiful candelabras on sale. SamplE S av i n g S : ORIGINAL

SALE

flairdesignstudios.com

5 Branch $2000...........$1299 $4500...........$3599 6 Branch $2100...........$1399 $3200...........$2499 8 Branch $2100...........$1399 $4700...........$3599 9 Branch $4100...........$2999 $11500.........$8999 11 Branch $4650...........$3599 $6000...........$4499 12 Branch $3100...........$2099 $9200...........$7999 13 Branch $3600...........$2699 $8850...........$6799 14 Branch $3600...........$2899 15 Branch $4300...........$3199 16 Branch $6500...........$5699

Hurry in!

for Lacquer Service Beat the Pesach rush!

Monsey Market Place • Rt. 59 corner 306 845.578.1760 • Hrs: S-TH: 10:30-7:00 F: 10:30-1:30 we buy silver or trade in • lacquering service


BRINGS YOU A All following items are

GROCERIES YEHUDAH

5 LB MATZOHS

9

$ .99 MANISCHEWITZ

MATZOH MEAL

16 OZ

2

$ .99 WISSOTZKY

TEA & DREAMS 40 CT

7

$ .99 MANISCHEWITZ

EXTRA MOIST CAKE MIX

EGG MATZOH

10 OZ

3

HADDAR

12 OZ

2

$ .49 TELMA

CONSOMME CUBES 3 PK

.99¢ LA BONNE

WHITE QUINOA tub

2

MANISCHEWITZ

CAKE MEAL canister

16 OZ

6

$ .99 MANISCHEWITZ

MATZO BALL MIX

4.75 OZ

3

1

$ .49 ELITE

INSTANT COFFEE tin

7 OZ

6

$ .99 GEFEN

VANILLA SUGAR

12 OZ

$ .99 GEFEN

POTATO STARCH can

2/ 4

GEFEN

OLIVE OIL 1 LITER

6

$ .99 GOODMAN’S

ONION SOUP & DIP MIX

5/$5

2.75 OZ

LIEBER’S

28 OZ

1

$ .69

LIEBER’S

HEARTS OF PALM cut

14 OZ

HADDAR

WHOLE POTATOES

15 OZ

.99¢

GEFEN

MISHPACHA

28 OZ

24 OZ

KETCHUP

2/$5 SHWARTZ

CHOCOLATE SPREAD

KETCHUP

1

$ .99 HADDAR

ALMOND BUTTER

18 OZ

14.1 OZ

$ .99

9

$ .99

GEULA

PARCHMENT PAPER

15x24 ft

1

$ .99

2

6

$ .49

$ .99

GEFEN OLIVE OIL COOKING SPRAY

VEGETABLE OIL SPRAY

5 OZ

LIEBER’S

2

5 OZ

1

$ .49

$ .99

MANISCHEWITZ

POTATO STARCH

16 OZ

GEFEN

16 OZ

HADDAR

9 OZ

2/$7 LIEBER’S

EXTRA LITE OLIVE OIL 3 LITER

19.99

LIEBER’S

6 OZ

2

MANISCHEWITZ

32 OZ

1

GEFEN

APPLE SAUCE

46-48 OZ

2

$ .99 GEFEN

CRANBERRY SAUCE

16 OZ

1

$ .39 LIEBER’S

BBQ SAUCE 18 OZ

1

$ .99 LIEBER’S

CASHEW BUTTER

18 OZ

9

$ .99 GLICK’S

SHABBOS CANDLES 3 hour 72 CT

$ .89

2/$4 LIEBER’S

WALNUT OIL SPRAY 5 OZ

1

LIEBER’S

GEFEN

CONFECTION SUGAR 16 OZ

2

$ .49 GEFEN

ORGANIC MAPLE SYRUP

HONEY

7

$ .49

1

$ .99 LIEBER’S

32 OZ

8 OZ

$ .69 HADDAR

GRAPESEED OIL plastic

WALNUT OIL 48 OZ

5

MISHPACHA

VEGETABLE OIL 48 OZ

68 OZ

$

CHICKEN BROTH

64 OZ

$ .99

GROUND ALMONDS

3

CHOCOLATE CHIPS

GLICK’S

APPLE JUICE

15 OZ

$ .99

COCOA can

$

JEFF NATHAN

PANKO FLAKES gluten-free

10 OZ

24 OZ

$ .99

TOMATO SAUCE

MANISCHEWITZ

WHOLE WHEAT MATZOH

$

1

12 OZ

$ .19

.99¢

16 OZ

$ .49

PRESERVES

4

GEULAH

SHMURAH MATZOHS

$ .49

13 OZ

$ .99

1

MANISCHEWITZ

‫כשר‬ ‫לפסח‬

12.99

$

LIEBER’S

GEFEN

SOUP MIX

MAYONNAISE

14 OZ

32 OZ

2

4

$ .99

$ .29

LIEBER’S

TONELLI

APPLE SAUCE cups

RED WINE VINEGAR

6 PK

1

2

$ .99 HADDAR

MUSHROOMS stems & pieces

GEFEN

MARINARA or PIZZA SAUCE

2/ 4

5.2 OZ

3

$ .99

4

$ .49

LIEBER’S

VINEGAR 32 OZ

1

$ .19 GEFEN

HEARTS OF PALM whole 14 OZ

2/ 4 $

GEFEN

GLICK’S

PINEAPPLES

3/$2

2/$3

11 OZ

TONELLI

MARINARA SAUCE

24 OZ

2/ 3

$

GEFEN

3

$ .99

MANDARIN whole

26 OZ

CRISP FLATS

17 OZ

$ .49

8 OZ

.99¢

12.49

$

GLICK’S

PREMIUM MACAROONS choc drizzle 10 OZ -TUB $ .99

4

20 OZ

KEDEM

CONCORD GRAPE JUICE reg / lite

96 OZ

2/ 9 $

GEFEN

MACAROONS 10 OZ

2

$ .99


SEASON OF SAVINGS FOR PESACH FISH at TILAPIA

7

DRAGON ROLLS

$ .49

$

LB

TUNA

$

13

9

KANI FINGERS

7

.99 LB

$ .50

FOLLOW US @WESLEYKOSHER

GOURMET DELI AT SOUTHERN FRIED CHICKEN

6

$ .99

SPANISH BEETS SALAD

4

CHUMMUS

$ .99

LB

MANDEL BREAD regular

2

$ .99

6

$ .49

LB

CINNAMON BUNS

5

$ .99

PRODUCE CUT BUTTERNUT SQUASH

BANANAS

SWEET POTATO CUBES

TUB

POMEGRANATE SEEDS

TUB

.69

4

1

¢

$ .99

TUB

5

$ .99

LB

$ .99

KLEIN’S

NATURALS ALMONDS salted

10 OZ

KLEIN’S

NATURALS DRIED MANGO 7 OZ

5

5

$ .29

$ .69

DAIRY CHILLA

BANANA STRAWBERRY JUICE

GEVINA YO PRI

LO-FAT YOGURT 6 OZ

1 LITER

2

$ .99

TOFUTTI

POTATO FRIES straight cut

2/$1

2

5.3-7 OZ

GEFEN

CRUSHED GARLIC 20 CT

NATURAL & KOSHER

TOMATO & OLIVE MUENSTER SLICES 6 OZ

.99¢

2

$ .29

2/$5

All following items are

HADDAR

TOPPING 16 OZ

19 OZ

$ .99

GREEK YOGURT

8 OZ

FROZEN GEFEN

FAGE

PARVE CREAM CHEESE

‫כשר‬ ‫לפסח‬

A&B

GEFILTE FISH reg only

FRESH & FROZEN

GEFILTE FISH 20 OZ

20 OZ

2

$ .99

2

$ .69

5

$ .99

3

$ .89

455 Rt. 306,Monsey NY 10952 P: 845.364.7217 F: 845.364.0157 WESLEYKOSHER@GMAIL.com WWW.WESLEYKOSHER.COM

SUN-TUES: 7AM-9PM WED: 7AM-10PM

THURS: 7AM-12AM FRI: 7AM- 2 hours before

candlelighting

ORDER ONLINE TODAY NOW OPEN MOTZOEI SHABBOS 1.5 Hours After Sunset - 12am DURING THE WINTER

NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS • SPECIALS ARE EFFECTIVE THROUGH MARCH 22


845.665.9159

GADYA DAIRY Natural, wholesome, hormone-free. Tastes great and feels great!

GR

AD E A

Available at your local supermarkets. For wholesale please call: 845-345-4628


845.608.7443 If no answer leave a message

Designed by Freepik Designed by Freepik

54 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


TAKE ADVANTAGE OF OUR

ANNIVERSARY

SALE ON OUR EXCLUSIVE COLLECTION OF ETERNITY BANDS. COME CHECK IT OUT, AND GET YOUR DISCOUNT TODAY!

@fortunatejewels

FORTUNATE J E W E L S Bracelets ⋅ Bangles ⋅ Rings ⋅ Diamonds ⋅ Brilliant Service

CALL TODAY TO SCHEDULE YOUR PRIVATE APPOINTMENT

845.406.4426 sales@fortunatejewels.com


7 Summer Clearance

Up to 50% off


DART MEDIA

we’re open till midnight

845 782 6558

Whatever the clock says,

You may be turning the clock +1 hour, but that doesn’t change our commitment to bringing you the relief and service you expect from us. Whatever the clock says, we are still open until midnight and on Motzei Shabbos.

Just another way we put a little plus in your pharmacy

728 North Main St. Spring Valley NY 10977 Tel: 845.354.9320 Fax: 845.354.9322 Sun: 10:00am-midnight Mon-Thurs: 9:00am-midnight Fri: 9:00-2:30pm Motzei Shabbos: Half hour after zman-midnight


just in for pesach! huge selection

of white tichlech at unbeatable prices!

custom orders welcome

by appointment only 347.693.6519 Blauvelt area


By Esty Weiss

My Concerns About Low-Calorie Diets Concern #1

Becoming Weigh Smarter Low-Calorie Diets: Risks and Concerns DAY AFTER DAY, WHEN I MEET WITH CLIENTS OR even come across strangers, I hear the same thing. When I stand in line to order food, for example, the person in front of me may say something along the lines of, “I’d like to order a banana smoothie with green milk only.” Now, I don’t have anything against bananas per se — I happen to like them a lot — but I am concerned about the over-consumption of bananas due to their high sugar content. I can eat a bunch or two of the fruit, but for one who’s carbohydrate-sensitive, a little goes a very long way. From time to time, I’ll ask the person ordering a banana smoothie why she prefers green milk, versus blue or red, and I can usually predict the answer: “As you can probably see, I need to drop 30 pounds,” or “I’m always struggling with my weight, so I opt for the green milk which is fat-free and low in calories.” Once in a while, someone will tell me she prefers the taste of green milk. What these people are missing is the fact that high sugar consumption, even from natural foods, will convert into fat once ingested because of the high insulin response which stores away extra sugar in the form of fat. It’s a misconception that green milk, which is low in fat and calories, won’t turn into body fat. It will, because it’s the sugar content in the milk that’s the problem, not the fat. So the next time you order or prepare a smoothie at home for yourself, I would suggest using a little bit of red milk and just a drop of banana. Now, if you are always watching your weight, my assumption is that you might be familiar with low-calorie diets. If you managed to lose weight (not muscle!) on a low-calorie diet, and you maintain that weight eating the same amount of food for at least ten years without ever going hungry because you expended all your energy, then kudos to you! You really don’t need to continue reading this article, unless you’re worried about losing muscle while you’re counting calories (and I certainly would be).

60 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

It’s a misconception that green milk, which is low in fat and calories, won’t turn into body fat.

Most people I know jump from one diet to another without really “knowing” what this practice does to their bodies. If the number on the scale goes down, they jump for joy. However, if they were informed about the different types of diets, they would know the right thing for them. One major concern I have with low-calorie diets is that you tend to lose muscle when you restrict too much. And this may sound great, especially if the scale keeps moving. However, if you knew that muscle mass actually helps to burn more calories, even while you’re sleeping, would you still be excited about losing so much weight? Muscle boosts your metabolism because it needs a lot of energy (food), which translates into burning more calories during rest. Keep this in mind while I address my second concern.

Concern #2 Countless people I speak with are yo-yo dieting, and rely on low-calorie diets to lose weight. It’s extremely difficult to maintain a food plan when you are hungry! The reason so many people are hungry is that as soon as you limit your caloric intake, you also limit your fat intake — and fat is known to be satiating, which means


WEIGH SMARTER

that it keeps you full for longer periods of time. And besides, good fats boast a number of health benefits. So, if you’re counting calories and you’re frequently hungry, now you know why. Another problem is that if you don’t manage your calories wisely, you may end up expending all your energy too early in the day. As a result of this, you risk starving

yourself further (and losing even more muscle mass), or binging, and indulging in more food than necessary.

Concern# 3 When we discuss the “sugar roller coaster” in the next article, you will find that you can eat a small amount of calories, but that food

can be very high in carbohydrates, like a banana. However, if you are sensitive to sugar (and most people are), then a low-calorie diet won’t do much to solve your sugar issues. With that said, now that you have more information, you can hopefully make an informed decision about what is right for you in the long term!

Esty Weiss, CHC, is a certified weight-loss expert and President of WeighSmarter™, a dynamic weight-loss program geared towards orthodox women. She specializes in solutions for lasting weight-loss, using many techniques including, but not limited to, personalized fat-burning food plans, guided imagery, positive affirmations, and EFT. Esty first used these powerful tools to lose over 70 pounds, herself, and since 2006 has used these same tools to help others. She lives in Monsey, NY with her husband and five kids ka”h. For any questions or comments, Esty can be reached at: 845-459-4807 or weighsmarter@gmail.com

Are You Desperate to Drop Weight and Inches??? CALL NOW

"Solution to Lasting Weight Loss"

62 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

845.459.4807

CALL ANYTIME TO LISTEN TO OUR INFO LINE


(No. It’s not a typographical error.)

$30 order FREE Zahler Omega 3 60 SG

$50 order FREE Zahler Omega 3 90 SG

$70 order FREE Zahler Omega 3 180 SG While supplies last.

455 Route 306

(Wesley Hills Shopping Center)

(845) 352-RISE (7473)

Free delivery - No minimum order

At Rise Wellness, our expert health advisors are dedicated to finding you the perfect vitamins and supplements for your unique needs. If you’re ready for a healthier you, we’re ready to help.


think twice.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Chrysler Pacifica $319/month+tax Nissan Sentra $99/month+tax Pacifica Touring L : leather, heated seats, bluetooth, backup camera, push button ignition, parking sensors, power sliding doors, power opening trunk, blind spot monitor, 7 or 8 passenger seating options. (requires lease conquest or loyalty) terms are 36 months with 10,000 miles per year. Sentra SV : bluetooth, backup camera, push button ignition, leather steering wheel.

terms are 36 months with 12,000 miles per year.

$1395 total due at signing.

_______________________________________________

845.363.8600//sales@westmountleasing.com

- clarity deals - satisfaction guaranteed - refer your friend and receive $100 -


Largest Largest and and most most Largest and most extensive extensive selection selection in: in:in: extensive selection Linen, Linen, Bedding, Bedding, Linen, Bedding, Tablecloths, Tablecloths, Towels Towels Tablecloths, Towels Bath BathBath Accessories Accessories Accessories Costume Costume Jewelry Jewelry Costume Jewelry Watches Watches Watches Gifts GiftsGifts

Largest Largest and most and most extensive extensive selection selection in: in: Linen, Bedding, Linen, Bedding, Tablecloths, Tablecloths, Towels Towels Bath Accessories Bath Accessories Costume Costume Jewelry Jewelry Watches Watches Gifts Gifts

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THE SHOPPERS HAVEN THE SHOPPERS HAVEN ••845.425.4455 THE SHOPPERS HAVEN •845.425.4455 845.425.4455

THE SHOPPERS THE SHOPPERS HAVEN • HAVEN 845.425.4455 • 845.425.

Hours: Daily Hours: 11-7, Friday Daily 10:30-1:30 11-7, Friday 10

Hours: Hours: Daily Daily 11-7, 11-7, Friday Friday 10:30-1:30 10:30-1:30 Hours: Daily 11-7, Friday 10:30-1:30

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 65 www.themonseyview.com / 845.600.8484


66 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Welcome Spring with a

GUTTER TUNE-UP

Winter weather ruins your home’s rst line of defense; your gutters. Maintain the well-being of your home by treating your gutters well.

Your #1 Source for all your Gutter Services

845.782.4473 March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 67 www.themonseyview.com / 845.600.8484


INVEST IN SOLAR ENERGY.

THOUSANDS DOLLARS.

The best solar financing & leasing available with no money down & save $$$ on your electric bill year one!

SAVE

HARNESS THE

POWERLUTIONS ENERGY.

Over 8 years experience installing hundreds of quality solar projects for both residential and commercial customers Track record of integrity & reliability Using only the latest technologies and premium brands to provide maximum energy production and ultimately

maximum savings for you

TEXT YOUR ADDRESS TO 609-831-2125 FOR FREE SOLAR QUOTE CALL TO MAKE A FREE HOME APPOINTMENT

WITH OUR REGIONAL DIRECTOR SHLOMO YABLONSKY

(888) SUN 4 ENERGY

Spring Valley, NY (845) 553 7100 Lakewood, NJ (732) 987 3939 E info@PowerLutions.com | W: www.PowerLutions.com

OF


By Shaul Korning ONE OF THE FASTEST GROWING INdustries in New Jersey and New York is solar energy. With generous government incentives coupled with sizable private investment, solar is a very viable energy solution. I wanted to find out more, so I went for a visit to PowerLutions Solar, a solar installation company headquartered in Lakewood with offices in Spring Valley, New York. I met with Chaim, Yerucham, Shlomo and Shmuel. Chaim is head of Sales, Yerucham is head of Engineering & Operations, while Shmuel heads the installation department and Shlomo is the Regional Director of the Hudson Valley.

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 69 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Can you tell us a little about PowerLutions Solar? Chaim: “Sure, we’ve been around for 8 years—” Yerucham: “Going on 9 years now.” Chaim: “Right! Our focus has always been to bring the best value to the customer, while delivering the best possible solution to save the most money from their solar system. We are very focused on customer satisfaction and we always stand behind our product.”

What’s the first thing I need to know about solar? Chaim: “Well the first thing I would say is to differentiate between residential and commercial.”

Let’s focus on residential solar; why should I put solar panels on my home? Chaim: “Okay, that’s a good question!” <laughs> “Solar will reduce the amount of electricity you use from your electric company since it produces electricity from the sun that you can use in your home.”

How does the sun produce electricity? Yerucham: “On a basic level, the radiation from the sun causes the electrons on the panels to be excited and move, which generates energy and is converted to electricity.”

What about at night, or when it’s cloudy — how does the home still have electricity? Chaim: “You are always attached to the electric grid, so you always have a flow of electricity.” Yerucham: “That’s actually a two-part question. When it’s cloudy it’s still possible to have some electricity produced, albeit a lower amount. In terms of the night question: In New Jersey and New York, and in many States, there is something called “net metering,” which basically means that you get the full value of solar electricity. At times when the sun is out and a minimal amount of electricity is being used, your meter will, effectively, go backwards, (essentially getting you credit for the electricity your solar panels are producing but you’re not using). When you come home at night, it will start to go forward again. So, you get the full value of the solar electricity and the grid is acting as a battery for the electricity produced that you are not using at a given time.”

Doesn’t it cost a lot of money to install solar panels on my home? Shlomo: “Yes and no. You can purchase it yourself and have it installed on your home, but there are different government incentives that lower the cost and

70 / THE MONSEY VIEW

allow you to recoup your investment at a much faster rate. “We also offer great financing options with no money out of pocket and you can save money right away! In addition, PowerLutions offers solar lease and PPA programs. It costs you $0 to install and you enjoy a very low rate on the electricity produced by the solar system. This option is also no money out of pocket and helps you to save a lot of money right away.”

What is the rate for the lease program? Yerucham: “That depends on several factors, including the pitch of the roof, position of the roof toward the sun, shade etc.” Chaim: “The rate includes the delivery and generation portion of your bill so it can bring your utility bill down to a couple of dollars.”

What are your financing options? Chaim: “We have several different options and terms. We have great no-money-down options that allow you to save money already in Year 1. We have terms from 5 to 25 years. The financing allows the system to be paid for 100%, including the amount of the tax credit.”

Tax Credit? Chaim: “Yes, when you purchase a solar PV system you get a Federal Income Tax Credit for 30% of the system cost. The financing option allows the tax credit portion to be paid for and, the idea is that you pay the financing company back when you get your tax credit payment, if you withhold, or save on paying the government the amount you would owe.”

What if I don’t have a need for tax credits or I don’t want to be involved in dealing with a tax credit? Chaim: “The lease and PPA program is perfect for you! The leasing company takes advantage of the tax incentives and they, in turn, give you a great rate on the solar electric-


ity. This allows you to utilize their ability to use the tax incentives and you save thousands of dollars!”

Okay, so let’s say you convinced me to go solar on my home. Aren’t you ruining my roof? Shmuel: “No, we do not damage the roof. We use the best practices in the industry to ensure quality installation. We only use top quality components and our experienced installers take extreme care to ensure the installation is blemish-free. All penetrations are sealed and flashed utilizing the same methods that a roofer would use if he needed to penetrate the roof.” Yerucham: “All roofs are reviewed and inspected by an architect or engineer in order to confirm that we are able to go ahead with the installation. We also procure all the required permits and approvals from the municipality and state, including all inspections.”

If there is a blackout can I still get electricity from the panels? Yerucham: “Not in the traditional sense, but we can install a special unit that comes with an outlet that can power up to 2,500 watts of power when the sun is out. It can be useful for charging various electronics. It has a limited production value, but it can go a long way when you need it.”

What are some reasons that people would not go solar on their home? Chaim: <laughs> “We get that question a lot by people who are incredulous about how great the deal sounds and they wonder why everyone doesn’t do it!”

Yes, that did occur to me as a possible Part B to my question.

is that their roof won’t support it, either because it’s too old or there is too much shade around the roof and they don’t want to trim anything. Another reason is they don’t like the look of it, although as more people are going solar we hear much less of that reason. It has become much more acceptable as more people do it.” Yerucham: “We usually use upgraded allblack panels that are more visually pleasing.”

If a person’s roof is 15 to 20 years old and it’s not old enough to be replaced yet, what options do they have? Chaim: “They can request a one-time removal and reinstallation so, when they get to the point of replacing their roof, PowerLutions will come and remove the system before the roof is replaced and reinstall it when the roof work is done.”

You also mentioned tree trimming. Shmuel: “Yes, we can have the tree, or trees, trimmed or removed, depending on what the customer wants and the solar system needs.”

What if they don’t want to remove or cut any trees, does that make solar impossible? Yerucham: “Depending how much shade the trees are causing. If it’s only minimal to moderate we can put solar, it will just affect the production.”

Is Rockland County going solar? Shlomo: “Yes! What we see now is what Lakewood looked like a year or two ago and we are seeing tremendous growth. The growth is being assisted by state rebates, state tax credits, federal tax credits and the high price of electricity.”

Do you mind taking a look at my house to see if it’s good for solar? Shlomo: <laughing> “Sure, I can take a look at the satellite imagery to get a preliminary idea pretty quickly!”

Thank you and thank you for your time! Chaim: “Thank you. You can reach PowerLutions Solar at 845-553-7100, 888-SUN-4-ENERGY, info@powerlutions. com or www.powerlutions.com. A great way to get a solar quote is to TEXT your address, directly from your cell phone, to 609-831-2125 and we will contact you ASAP to give a FREE solar quote!”

Chaim: “Well, there are different reasons. One reason

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 71 www.themonseyview.com / 845.600.8484


72 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


F R O M

O U R

VOICEMAILS

#32

We had been waiting for several months for our mortgage to go through, but it kept on falling through. Our mortgage broker told us that several of his clients saw yeshuos through Kollel Chatzos. We listened to his advice, and shortly afterwards, our mortgage, baruch Hashem, went through without a glitch. A.H.K., Chestnut Ridge

The Kollel Chatzos

Bais Hora'ah

Dayanim at every Kollel Chatzos Location are ready to answer your Question - in person or on the phone

‫להצלחת דוד משה‬ ‫בן שיינדל‬ '‫וכל משפ‬


Forward

march Chapter Two By: Chany G. Rosengarten

THE CONGREGANTS MADE SOUNDS of awkward compassion tinged with heaps of curiosity among themselves. What is his name? “Faivel. His name is Faivel.” “And his name in Israel will be Faivel, the Williamsburg, New York. 1947. The baby son of Yosef Yitzchok…” is born, his young father anxious to protect Mazel tov! Mazel tov! him. His kvatter falls, but there’s no injury. Air kisses. Genuine hand clasps. Sura’s calloused hands gripped and pumped the birdThe father cannot decide how to name him. wing hands of Bianca, now that the lace gloves had been removed before the baby was deposited back into her hands. The baby cried. Bianca rocked. “He needs his mother,” she said. “Let’s go,” Sura said. The women filed down the narrow stairs. In the shul, the new father unwrapped newspaper, then the parchment paper that held his yishka. He had cut the herring himself last night, and his wife had taken the job of slicing the tomato into confetti. The important thing — Yosef Yitzchok sniffed appreciatively at the salty marinade — was that it was spicy, and oily, and good. He brought kichel to the table. “Wash. Wash,” he urged Chaim Dovid, Aharon, Moishe, Yona. “The father washes first. Cuts up the challah. Wash,” Yaacov said. So he washed. And in the silence where he was no longer expected to speak, his moment came. I have a son. I have Because it was beautiful, a son! After all these years. All these days of this moment, and guilt not knowing if he had taken the longer route robbed him of it. to Gehinnom while his father had been sent directly to Gan Eden; all these days, he had seen his father in his mind, his father’s laughing eyes. It is a joke. This world is one big laugh. I have a son! Named after his father. Of course. And yet… the joke was on him. Because

Recap:

74 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Mrs KKtz 845.659.5084/845.426.7561

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 75 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Forward it was beautiful, this moment, and guilt robbed him of it. If he’d only asked her. She would have said no. But at least he would have tried. And… he hadn’t. Henya, I’m sorry, he thought. We’ll have more sons. We will. Because, a namesake. It meant that we were alive. We carry on. You’ll be proud of Faivel. And of me. Watch me. ***** At home, the women had just left. To their credit, they cleaned up after themselves, even shook the tablecloth of its delkelech crumbs. Henya hoped there were some left for her. Hunger. The house was silent for the moment. From the window, she could see neighborhood children, out from school for some American holiday, scurrying like the rats they resided with. A puppy, too. The air smelled of dog fur and a collection of trash. In his crib, the baby slept. Faivel. I should sleep. I should. I’ll need it. She closed the window, but the house was hot, so she opened it again, but the residents’ shouts could be heard up here, so she closed it again. She lay down on her bed. Briefly, the world sashayed before her eyes. She closed her eyes. Falling stars behind her eyelids. The baby started crying. Faivel, he was called. Faivel was crying. They should have added a name. For… blessing. A pinch of disappointment. If she chose to admit it to herself, more than a pinch, a hollowed-out pit of disappointment. But what’s the point of admitting negative feelings? Her father, Mendel. In Henya’s young eyes, he was a tzaddik. Flawless. Larger than life. He would never have done what she did. Oh,

76 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

march

from the kimpeturin bed, upstairs in the green room, for a full four weeks. The baby was deposited into her arms, then taken away. Soups — two soups a day — and vegetables and meat, and a buttered griss in the morning, was brought up to her, and the empty bowl removed when she’d finished. The girls took turns rocking the baby to sleep. Tanta Hilda’s husband Oscar came only in the evening, otherwise his world remained unchanged by the he had died rather than save him- cataclysmic arrival of the baby. self. And here, Henya had thought Now that baby is no more. that she would somehow pass his Henya got up forcefully, took legacy down. That her children Faivel into her arms, fell back into would be better than her. That her bed, this time with her baby nesson would be Mendel. But her son tled close. wasn’t meant to be Mendel. She How fleeting is life, how fragdidn’t deserve it. ile the physical selves that house Oh, and it wasn’t about her. Yo- this tentative life. If she only knew. sef Yitzchok wanted his father. Fair They hadn’t told her about the fall. Wisely. Above her, the heat, the world, it rattled like a merryIf there was a bit go-round, a train around a bend. Well-wishers from of moisture at the today, people from before, edges of her eyes, she dizzily swam in her head. “Faivel,” she cooed. If there was a bit of moiscould blink it away. ture at the edges of her eyes, she could blink it away. Long enough. And a woman always de- ago, her tears had been frozen, fers to her husband. That is her job. suspended for a different time. So… Faivel. She hadn’t yet retrieved them. If Not the nicest name, but… Faiv- she felt anything, it was anger. She el. thought they’d decided on Mendel. She could get used to this. Faiv- But the baby was Faivel. el. Faivel. Faivel. So be it. Faivel. The baby was “Faivel’eh?” alive. How hard it was to lift herself If only another woman would out of the pillows of balm that this care for her. If only her mother bed was. But she did it anyway. She would assure her that only the was a mother. baby was her job — all other jobs, When Tanta Hilda became a feeding the husband, cleaning the mother, in der heim, Grandma had house for Pesach, were taken away. been too frail to care for the de- For a moment, Henya let the fanmands of a kimpeturin. So Hilda tasy warm her. Another woman. came home to their house, and was Caring for her while she cared for deposited into a bed, and Henya’s her offspring. Company — another mother cared for her younger sis- person who understood what it ter as if she was a daughter. meant to give of oneself so deeply The new mother did not emerge that the self becomes transformed.


Be on the

LOOKOUT!

A R R I V I N G T O Y O U R D O O R S H O R T LY !

DID NOT RECEIVE YOUR NEW SPRING CATALOGUE?

GET IT MAILED TODAY! CALL 425.LESS

& DRYGOODS


There was so much to do in a household. Buying meat, salting meat. Mending clothes, hanging clothes. And Yosef Yitzchok was so busy. He worked. And he learned. And he davened and planned; he was a big dreamer. But every woman wanted someone who would help her… To be recognized, appreciated. Oh, what was the point in dreaming? She had to shake herself from the warm and nostalgic clutches of wishing. She was tired… Faivel wailed. Henya was nearly asleep now, a hazy inbetween where it all comes together, what was, what took it away, what she had now… nothing. She had nothing. The baby was everything, all the hope, the vindication, and she had thought the name, the continuation of a legacy… but who cared? It was all okay, because he was alive, though even that wasn’t assured… The door creaked like it did when Yosef Yitzchok came home. “Henya?” She opened her eyes, strained up from the pillow but the baby fussed so she lay back down. “Are you up?” She was now. “I am.” “I want to tell you something. About… the baby’s name.” To be continued... Chany Rosengarten authors columns and serialized novels in leading publications. She can be reached at gchanyg@gmail.com.

78 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


80 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Boro Park - 3813 13th Avenue - 347-663-7999 Monsey - At the Atrium 401 W Rt 59 - 845-459-6112 March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 81 www.themonseyview.com / 845.600.8484


WE’RE BACK ONCE AGAIN WITH THE FAMOUS

#7

#7 0

$28,000 ‫איבער‬

‫ר‬

‫ווערט פון‬

‫בס“ד‬

$_____

‫אפפעל‬

!‫ספאנס עה תורה‬ ‫אש‬ ‫עווינט א‬ ‫און גטעטישע‬ ‫מייעס סדר טיש‬

‫אין‬

$3,650

$100 $100

$4,499

$7,900 $1,050

Thursd ay April

$1,555

‫עלעפאון‬ ‫ל אויפן ט‬ ‫א ראפע‬ ‫קויפן‬

$54

952 - 84 St, Bro oklyn, 5-694NY 1120 6777 4 - 718705-82 10

‫א ביכל‬

$625

BIGGER & BETTER THEN EVER

______ ____‫סס‬ ‫אדרע‬

347.762 ‫ פאר‬30 .5322 :‫ט‬ ‫ רופ‬$72 ‫ פאר‬20 ‫ פאר‬10 ‫ר‬ ‫פא‬ $54 $3 6 $201

‫צו‬ www.S ederRa ffle.com info@Se derRaffle .com

$72

$859

‫ארקומען‬ ‫וועט פ‬ 6, 2017 ‫די גורל ת הלילה‬ MONSE ‫ בחצו‬,‫סן‬ Y 1 Je ‫ י“א ני‬,‫אכט‬ ffery Pl BROOK ‫ערשטאג נ‬ ac e, Mon LYN 17 sey, NY ‫דאנ‬ 03 47 10

0 $36 CC_____ $ 720 ________ $20 $500 _____ _ _ _ $ _ 3 _ 6 _ _ 0 _ _ _ _ _ _ _______ $250 Exp____ _ / _ _ _ _ _ #______ ____

$8,30

‫בחור‬ !‫העלפט דעין יםשיבה‬ ‫בלייבן א פאר אים‬ ‫ערט‬

WITH SILVER WORTH OVER

CALL NOW

347.762.5322

www.SederRaffle.com info@SederRaffle.com

30 FOR

20 FOR

1 RAFFLE BOOK

10 FOR

1 FOR

$72 $54 $36 $20


Follow us: CravecafeMonsey DOWNLOAD OUR APP ‫ חלב ישראל‬Cholov Yisroel

COME AND GET ONE OF OUR SCRATCH-OFF CARDS

1 IN EVERY 10 CARDS

IS A WINNER!

______ ______ ____ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ט‬ _ ______ ______ ______ ______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ ______ __‫אמען‬ _____ ‫נ‬

$180

COME CHECK OUT

OUR NEW SELF-SERVICE

PASTRY SHOWCASE! COME TRY THE 28 DIFFERENT TYPES OF DELICIOUS CHILLA BEVERAGES AVAILABLE FOR PURCHASE AT CRAVE! (845) 517-4185 | Corner Main & Grove, Monsey | www.cravecafemonsey.com

S: 8 am - 7 pm / M-Th: 7 am - 7 pm / Fri: 7 am - 1 pm / | Motzei Shabbos 1 hr. After 72 minutes until 12 am (Winter Schedule)


Kosher for

PESACH Better Baking

Palisades Paper P


When I welcomed the Betty Crocker pizza maker in my house, I didn’t realize how many nights I’d have no pots, no stovetop or oven to wash. It took but a few days to realize that a large chunk of my cooking, and even baking, can be done in it, and it prompted me to go out and purchase a second one for fleishigs. The food is delicious, I cut back on oil in my frying, and cleanup is a cinch. Now before Pesach, this pizza maker is especially useful, as your family can enjoy fresh meals, even after your oven is off-limits, and it can all be prepared in the chometz spot in your house. The recipes I’m sharing this week require very little prep time for this busy season, but when things are less hectic, you can make the stuff from scratch in what will most probably become the most used appliance in your house.

By Malki Tauber

PrePesach Pot

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 89 www.themonseyview.com / 845.600.8484


EASY CHEESY PIZZA Each 7-inch pie serves two and uses only three storebought ingredients. Perfect for a last minute pre-Pesach meal or snack.

INGREDIENTS: Frozen 7-inch pizza doughs, fully defrosted (Mechelâ&#x20AC;&#x2122;s) Store-bought pizza sauce (Gefenâ&#x20AC;&#x2122;s) Shredded cheese

DIRECTIONS: 1. Preheat pizza maker 2. When device is hot, put the dough in. 3. Spread pizza sauce over it and then liberally sprinkle with shredded cheese. 4. Close the pizza maker and let it bake for 10-15 minutes, or until done.

90 / THE MONSEY VIEW


EGGPLANT SANDWICHES Although these can be made with breaded eggplants you prepare on your own, now before Pesach, this is the perfect shortcut. The individual sandwiches are also easy to serve and to eat.

INGREDIENTS: Ready-to-bake Bâ&#x20AC;&#x2122;gan eggplant slices, defrosted Marinara sauce or pizza sauce. Shredded cheese

DIRECTIONS: 1. Preheat the pizza maker, and allow the eggplant to fry for 7-10 minutes on each side. 2. Layer a slice of eggplant, a tablespoon of the marinara or pizza sauce and a tablespoon of shredded cheese, followed by another layer of eggplant, sauce and cheese. 3. Close the pizza maker. The sandwiches should be ready in about 3-4 minutes, when cheese is melted and bubbling.

SEASONED CHEF: If you have more time allowance, you can saute your own vegetables in the pizza maker and layer it between the cheese and the sauce.

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 91 www.themonseyview.com / 845.600.8484


VEGETABLE QUESADILLAS INGREDIENTS: Wraps Butter 2 T. oil 1 onion, thin strips 1 red pepper, thin strips 1 yellow pepper, thin strips 1 tomato, diced 6 fresh mushrooms, sliced (A can can be used, but fresh will give you optimal flavor)

DIRECTIONS: 1. Turn on the pizza maker and pour the oil in. 2. Add the vegetables and saute until soft. 3. Remove the sauted vegetables and wipe the pizza maker with a damp paper towel. 4. Smear butter onto a wrap, and place butter-side-down into the pizza maker. 5. Add 3 tablespoons sauteed vegetables on one half of the wrap and sprinkle liberally with cheese. 6. Fold the wrap in half. 7. Close the lid and allow to bake for 5-7 minutes. 8. Open the lid, flip over the wrap, and leave machine open, allowing to bake for another 5-7 minutes. 9. Remove from pizza maker, and slice with pizza wheel into four.

Each wrap is two servings. Since youâ&#x20AC;&#x2122;re baking them folded, you can do two wraps at a time.

92 / THE MONSEY VIEW


Cleaning the pizza maker is a breeze. Simply wipe it clean using a damp paper towel while the machine is still warm. You can already clean and set aside all of your small ap-

pliances, as just about anything can be made in this pizza maker (depending if you want to keep it pareve, milchigs or fleishigs).

OMELETS

FRIED EGGS

SCRAMBLED EGGS

Saute the vegetables first, remove, and then fry the eggs, adding in the vegetables and cheese.

GRILLED CHEESE SANDWICHES

HASH BROWNS

PANCAKES

TUNA LATKES

CHEESE LATKES

POTATO LATKES

CHICKEN CUTLETS

LARGE CHOCOLATE CHIP COOKIES

CHICKEN OR BEEF PATTIES

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 93 www.themonseyview.com / 845.600.8484


94 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 95 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Guest Room Master Bedroom Kids Room

845.521.4300 845.521.4300

96 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Standard & Special Sizes

Waterproof Mattresses

*Pocketed Coils

Buy Direct &

Save

33” 39” 44” 48” 54” Hi-Risers

Manufacturers of

Quality Mattresses


March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 97 www.themonseyview.com / 845.600.8484


THAT JUST CAN’T MAKE UP HIS MIND

QUESTION: My ten-year-old son has a very hard time making decisions. Even simple decisions, like choosing which candy he wants for Shabbos or which book he wants to read are very difficult for him. Any idea what’s going on? MENDEL BINETH, MSW RESPONDS: Decisions, decisions, decisions. Who doesn’t have a hard time making decisions? When placed in a situation where a person has to choose one thing and potentially lose out on another, many of us find ourselves faltering — not quite at peace with the decision-making process. Most of us, though, only have significant trouble reaching decisions when we know that they will be life-altering. If even small decisions cause pause, like in your son’s case, it might help to understand that there are different personality types that can influence the ability to decide seamlessly. THE DEEP THINKER Some kids are full of depth, and routinely analyze life from every possible angle. These kids find it natural to evaluate every step they take. For them, making a decision may be protracted as they weigh the pros and cons of every option. THE WINNER Who doesn’t want to be a winner? Everyone likes to be a winner, but some kids take it to the extreme. When faced with a choice-dilemma, some kids will be worried about whether their choice will make them a “winner.” They are overly concerned about what others think of them, and if someone were to tell them that they would have chosen differently, this type of child would feel terrible, feeling it a personal attack on himself. For these kids, the social stigma they imagine comes with choos-

98 / THE MONSEY VIEW


ing “wrongly” can be a paralyzing force. Even if they have their own opinion about which is the best choice, the fear of rejection may create difficulties. They might choose to not decide at all. THE PERFECTIONIST How often do you hear the phrase, “Oh, she’s a perfectionist!”? Perfectionism is thrown about casually in speech because it is a fairly common trait amongst human beings. But it is important to understand that “perfectionism” is a general statement, not an all-inclusive description of a character trait. The question to ask is: What makes a person a perfectionist? Does the person have an obsessive way of thinking? Does he feel that he is always on show, and hence, strives for perfectionism? Or is he a perfectionist in thinking, like the deep thinker above? Perfectionism can hinder decisions from happening, because the perfectionist needs everything to be “just so.” THE ANXIOUS CHILD Children with anxiety often have hard times making decisions. They always secondguess themselves, worried about the consequences of choosing one way and not the other. They may imagine the worst-case scenario in every choice, and going through all of the possibilities may take a while. THE SELF-ESTEEM DAMAGED CHILD Children are fragile. Their self-esteem is something that can be easily damaged by a variety of factors. For a child with self-esteem issues, previous negative feedback on their past decisions can impact future decision making. Like “the winner,” children with damaged self-esteem will worry about what others will think. For them, though, the pain is perhaps more intense, more closely related to their very existence. A wrong look or comment in regards to a decision the child makes is enough to cut through the very core of the child and cause searing agony. These kids learn that perhaps, making decisions just isn’t worth the pain.

So, delayed or protracted decision-making isn’t always cause for concern. It may just be that your child is a deep, thought-out individual. If this is the case, don’t worry! But if your child is showing signs of anxiety, damaged self-esteem or other traits and behaviors that cause concern, getting your child evaluated may be a great decision. During an evaluation with your son, I would investigate two angles: 1. Does it appear that your child is developing a disorder, leading to his indecisiveness, such as Obsessive Compulsive Disorder? 2. Is the inability to make decisions a simple character trait? If it is a character trait, which may sometimes run in families, we want to make sure that the trait is not dominating the child’s life in a detrimental way. Is it affecting your child’s school, social or home life? Is it affecting his overall well-being? If yes, we may need to work on making that trait more liveable. If you’re not sure why your child behaves the way he does, it’s a good idea to consult with a professional that is trained to ask the right questions and can zoom in on your child’s issues — or confirm that there is nothing to worry about. Not every child who has a hard time with decision-making needs to have it addressed, but some most certainly do! If you see your child’s functioning is being affected by indecisiveness — such as if his/her daily routine is significantly hindered or he/she is frequently losing sleep over various decisions — then you’ll want to address the root issues that are contributing to your child’s difficulty with decision-making. If you decide to schedule an evaluation with Kids First, we can help you pinpoint both your child’s strengths and areas that may need nurturing. That’s what we’re here for: To help you nurture your child and watch him blossom! Please note: Names and identifying details have been changed to protect our clients’ privacy.

Kids First is home to Monsey’s most dynamic team of child health professionals. We’ve brought together the best and the brightest in OT, PT, Speech Therapy, Behavioral/Social Health, limud/kriah and general tutoring to help ensure your child’s best chance at leading a successful life. Give us a call to watch your child blossom! Do you have a question for this column? Send your question to info@kidsfirstservices.com to have it addressed.

BUILDING A DECISIONCONFIDENT CHILD You want your child to grow into a confident adult who is capable of making decisions, both large and small. But that doesn’t happen overnight. For children to grow into adults who trust their decision-making capabilities, they need to get practice while still in their youth. Here are some examples of ways you can nurture your child’s decisionmaking capabilities: • Allow your child to choose between 2–3 different clothing items to wear • Encourage your child to choose the bedtime story you’ll read him/her • Let your child choose the color of his/ her toothbrush As the child gets older, the decisions being made should reflect age-appropriateness. A teen, for example, can be allowed to make the decision if she wants to walk together with friends to a simcha or take a bus and get there faster. Even if the outcome of a decision is negative, that’s okay — it helps the child learn that mistakes are allowed and that tomorrow is always another day!

Putting your kid first, so growth becomes second nature. 845.425.2299 #101 • 20 Robert Pitt Drive #212 March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 99 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫בס״ד‬

‫שבת הגדול‬

At The Luxurious Hilton Parsippany

The finest hair wigs on sale now Starting Price

$599

Under the strict Hashgocha of Harav Mordechai Shain

‫הרב מרדכי‬ ‫שיין שליט״א‬

Food provided by APERION CATERERS

HESHY GOLDSTEIN

Host

SPACE LIMITED LE! AVAILAB

y ok earl

bo

ate ccept l a t o n will ations reserv

R' DOVID GOLDWASSER Rav Khal Bnei Yitzchak Noted International speaker

Under the strict Hashgocha of

RABBI MORDECAI SHAIN

AZAMRAH CHOIR

‫אינגאנצן אויפגעפרישט פאר די סדרים‬ ‫האלט אייער היים פריי פון חמץ און זייט‬ ‫ אנגעהויבן פון‬,‫ גאנצע נעכט‬2 ‫זייט מיט אונז‬ ‫פרייטאג נאכמיטאג ביז זונטאג נאך פרישטאג‬ ‫הערליכע דאווענען און זמירות‬ ‫מיט די “אזמרה" כאר‬ ‫געשמאקע שבת הגדול דרשה און הלכות פסח‬ ‫באזונדערע שעה׳ן פאר די ״פול״‬ ‫א צוגעשטעלטע מקוה‬ ‫מוצאי שבת קאנצערט און‬ ‫מלוה מלכה פראגראם‬

‫ר‬ ‫כש סח‬ ‫לפ‬

‫קינדער אקטיוויטעטן פראגראם‬ ,‫ווייניגער ווי א שעה פון ברוקלין‬ ‫מאנסי און לעיקוואוד‬

Sales & Info Call/Text: 646-887-4603 | Groups Sales: 917-297-5644 DreamEvents72@gmail.com | www.OneDreamEvent.com

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 101 www.themonseyview.com / 845.600.8484


BEAT THE EREV- PESACH RUSH AND SAVE BIG!!!!

Save on SONATA $169

your choice of savings means more money for your family ALL PRICES INCLUDING SALES TAX

Save on ELANTRA $129 Save on Chevy Traverse

Save on PACIFICA $219

CALL FOR PRICE

* Lease conquest required * 5k miles a year

Save on COMPASS $199 Save on ROUGE $239

KEEP-T-CLEAN

2017 Honda Odyssey SE With built-in Vaccum Only $339 A Month START SAVING WITH COMFORT AUTO TODAY!

Leave us the hassle: Return your current lease to us, any make any model. 272 ROUTE 59 W SPRING VALLEY, NY 10977

845.356.8500

102 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

3465 FORT HAMILTON PKWY BROOKLYN NY 11218

718.633.8500


skirts

s

ll

0

she

IT IS WITH GREAT REGRET THAT WE APOLOGIZE TO THE COMMUNITY FOR LAST WEEK’S ADVERTISEMENT. erwear WE WILL BE MORE CAREFUL IN THE FUTURE.

lls

CUSTOMERS

ble on premises

she

an experienced r has joined the MONSEY DEAR nt? COMMUNITY ke you feel AND VALUED l times!

CUTS BY CHAYA SURY

4

This Spring Season we’re adding 2 mo registers for fast a easy checkout. Evening appointments available

Selling brand name wigs SHEVY KIKI RENAISSANCE BELLA Human hair and synthetic wigs

skirts

for new cuts and for kallahs

Next day wash and sets

FUN FACTS ABOUT THE NEW SEASON @PRIM

‫מיר ווילן זיך‬ ‫אנטשולדיגן פאר‬ ‫די ליינער פון די‬ ‫מאנסי וויו פאר’ן‬ ‫עד וואס מיר האבן‬ ‫אריינגעלייגט לעצטע‬ ‫ מיר וועלן מאכן‬.‫וואך‬ ‫זיכער אז עס וועט‬ .‫מער נישט פאסירן‬

9

With every dollar that spend you Prime Poin that you c receive fre gifts!

10

Call for an appointment

917.620.1843 Chaya Sury Rosenfeld

Place your orders over the phone a time! Get free deliverie with any purchas over $25.

4 C o l l i n s Av e n u e , S p r i n g Va l l ey . N Y 1 0 9 7 7 ( l e f t s i d e )

0003 | Sunday-Thursday 10AM - 7PM | Friday 10AM - 2PM

Rosh Choddesh Nissan. Open every night until 9:00pm

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 103 www.themonseyview.com / 845.600.8484


104 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


As told to Chany G. Rosengarten by Rabbi Dr. Richard Louis Price OUR SON SAADIA WASN’T DEVELOPING. AT age three, he didn’t speak properly; he had one incomprehensible word for everything. He’d walk around the edges of a room, look toward the periphery and ride his hands around himself. We took him to the pediatric neurologist, genealogist — anyone who could shed light and provide a diagnosis. After much searching, he was pigeonholed into the category of PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified). He was on the autistic spectrum, not considered completely autistic. Today, the medical community has started removing Asperger’s syndrome, PPDNOS and other labels on the spectrum, streamlining the diagnoses under one umbrella: the autistic spectrum. We sent him to Jawonio and Hempstead School for special ed, where he was provided with OT, PT, ABA and speech, and yet he made no progress. We couldn’t place him in a Jewish school; he had no language or even rudimentary vocabulary in English, let alone in Hebrew. He was getting older and growing bigger, and yet he didn’t progress at all. His strange behavior was very discouraging. I’m a trained psychiatrist, so I knew what all the medications out there have to offer. There are no answers. Many of the medications commonly given to autistic children help only some of the behav-

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 105 www.themonseyview.com / 845.600.8484


iors and symptoms, and not the core issue. They often have horrible side effects and an entire cocktail of other meds are required to counteract them. We didn’t know what to do and my son clearly needed help. His class of four children had four teachers. He was impulsive and wild. He’d kick holes in the wall, which we wouldn’t bother fixing, because the next day would bring another one. We merely covered it with a painting, because it was only a matter of days before more damage appeared. He was endangering his life, running home alone in middle of the road. Taking care of Saadia was impossible. His first real word was “octagon.” He looked up from dinner table, at the light. “Octagon,” he pointed. He was right. This told me that he had deep intelligence, more than we were accessing; he just couldn’t express it. We needed to help him get out of himself. He couldn’t remain locked in his autism. The medical field was moving away from treatment typically administered for autism spectrum disorder, since it wasn’t helping anyway. I understood that for my son, and others in a subgroup like him, rehabilitation was possible. This subgroup was amenable to treatment, because they had a cluster of symptoms that, recurring in eighty percent of them, was different than the other autistic children. Their symptoms could be broken down into five groups. We named the condition of this subgroup PRICE, an acronym for the symptoms they had: Particularism, Reciprocity, Impulsivity, Concentration and Emotional Lability. PARTICULARISM is a rigid ways of doing things. He fixated on order and details. In our first interview to place him in yeshiva, Saadia knew that the interview would conclude at 1 o’clock. When 1 o’clock came, still in the presence of the principal and faculty, he yelled, “It is 1 o’clock; we have to go now.” He was inconsolable. Hence, he was rejected and we were told he needed the Sinai special-ed program, which, thanks to the treatment I later found, he never attended. Another time, my parents took my children on a trip. When the TSA

106 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

worker called his name, he insisted that his name was Saadia, not Cyrus. They refused to allow him to board the plane until my mother explained his autism. RECIPROCITY is a lack of social skills. He couldn’t maintain conversation, be sympathetic or give the expected response. In conversation, he’d twirl his hands, spin objects, make poor eye contact and say inappropriate statements. He couldn’t empathize, share stories or understand/make jokes. He didn’t recognize when he or others acted inappropriately.

IMPULSIVITY is a blockage in acting according to foreseen consequences. He couldn’t wait, intruded in other people’s conversations, and took rash, dangerous actions. Saadia bolted across a busy street on Yom Kippur in front of a Mack truck. I had to run out in the street to direct traffic to get him back. He also nearly died jumping into a pool that was over his head. My sister jumped in after him in her clothes to save him.

EMOTIONAL LABILITY Is a reactivity in which moods change at the slightest provocation. If he didn’t get what he needed or what he was fixated on, he would throw objects and get into an angry fit. If he wanted happiness, he spun himself or objects around, and this put him into a euphoric state. Even when one of these five symptoms were treated as a separate issue, he didn’t respond to the treatment. Giving regular OCD medicating for my son’s particularism, for example — which looked just like OCD because he was fixated on certain ideas and

This told me that he had deep intelligence, more than we were accessing; he just couldn’t express it.

CONCENTRATION is about a deficit in holding attention during even brief activities. It seemed he wasn’t listening when we addressed him, and he was always distracted by the smallest things. Of course, he couldn’t do homework, read or write.

repeatedly did the same acts — only made it worse. Giving Prozac or Zoloft, regularly given as antidepressants, not only doesn’t cure these children’s emotional lability, but makes them wild. I read the studies done on autism, and they weren’t encouraging. The doctors had all tried every medication out there, with no positive effect. We had tried everything, and yet Saadia remained the same. At that time, a new medication in the psychiatry world was being in-


Unique

Breakthrough! Ostreicher’s, famous brand of kosher cookies, proudly introduces its newest chocolate chip cookies made with

Dart Design | Metzion

“Inositol”

Available at all better health-food stores.

• Delicious flavor! • Made with reduced sugar • Ideal for children and adults • Perfected after months of research and development March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 107 www.themonseyview.com / 845.600.8484


shop our

spring collection

P R E YO M TOV E X T E N D E D H O U R S Sunday 11:00am-5:00pm, 8:00pm-10:00pm Monday-Thursday 10:30am-6:00pm, 8:00pm-10:00pm Friday 10:00am-1:00pm Motzei Shabbos 9:00pm-11:00pm

CLOTHING FOR WOMEN AND TEENS 1581 Route 202, Pomona, NY 10970 • 845.414.9288 Gift Cards Available

@top_row

108 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

troduced. Originally created as a blood pressure medication, Intuniv was found to be a calming medication, without a stimulating effect. It was a slow-release tablet and worked well for many patients. We decided to try it for our son. It worked very well. It addressed his impulsivity and concentration, and he seemed much calmer. It still didn’t help his reciprocity and particularism and emotional lability. His social life was offbalance. He was calmer, so we knew Intuniv was a breakthrough. We looked into alternative treatments. My father is a pharmacist, so we know about side effects and we’d rather try natural treatment. In my practice as well, I work with people who don’t rush toward medication. I read up on inositol, a supplemental B8 vitamin that, in research, was found comparable to the best OCD, panic and anxiety medication. Pharmaceutical companies did not promote it, because supplements make no money. B8 is something our body naturally creates. It wasn’t covered by insurance and it got lost in the shuffle of treatments. A study in the ‘90s looked at inositol as a cure for anxiety. In small doses, it didn’t work, but in large doses it was effective. Many B vitamins are not absorbed well in the body, so a large concentration was needed for any effect. Looking back at further studies, the FDA tested the substance for safety, as an additive in baby formula, and found it to be not unsafe at any dose. A water soluble substance, it’s expelled once the body has had enough. I was eager to see if it would work and provide the calming affect my son, and others with the PRICE symptoms, needed. Surprisingly, it did. My son re-


sponded so well to it, in fact, it was as if he was reborn. I started giving it to patients, both with the PRICE symptoms and for anxiety and panic. I found one kosher vitamin company, Freeda, that produced the vitamin in a very high concentration. Without having to take too much, people found it helpful. When I gave it to my son, his particularism and emotional lability dissipated. His moods evened out, he stopped being aggressive or euphoric and became even-keeled. He started reading, devouring such complex texts such as encyclopedias, his favorite. He was now taking Intuniv, which helped him for his impulsivity and concentration, and the inositol, which helped his particularism and emotional lability. Having cleared up four of his five symptoms, the reciprocity fell into place on its own. He became sociable and relatable, like a new person. He became aware of his surroundings. He reflected to others what he was experiencing with them. He started laughing at jokes and having conversations. He was becoming personable and able to express himself. The Yeshiva of North Jersey now accepted him into their mainstream first grade. Seeing Saadia’s transformation, we knew he needed to take his medication and supplement daily. We saw the difference immediately if he was not on the inositol. But it wasn’t easy giving Saadia his inositol. The vitamin powder dissolves better in food than in water. We tried hiding it in his food, because inositol is a sugar alternative and tastes like Sucralose. The hard part was getting him to finish his plate. Twice daily, we had to consistently make sure he ate the food hosting the inositol. His teachers called us if he had been fussy or irritable, and we connected it with his unfinished inositol. It was vital to give it to him every day. We knew he must take it every day. If it made such a difference to his behavior, education — his very life — we wanted him to have it no matter what. A pill would have been much easier than concealing it in his food, though. We needed a different solution. By hashgacha pratis, my older son met one of the Ostreicher children in

camp, which got me thinking. It occurred to me that the inositol could be baked into an Ostreicher’s cookie! It wouldn’t affect the taste, since the inositol was a sugar substitute, after all. It could also withstand the heat in the baking process. And everyone likes Ostreicher’s cookies, so what could be bad about taking a couple in the morning and at night, as a snack, to help with autism, anxiety, OCD or panic? The Ostreicher company undertook the challenge, experimenting without sugar, with some sugar, with honey. Eventually, the cookies tasted just like regular Ostreicher’s

chocolate cookies. Saadia happily ate them. We could clearly measure how many he ate. The inositol cookie was as effective as the powder in food. I started distributing cookies to my clients. They reported amazing changes when the cookie was eaten consistently. Children needed more cookies, and adults less, because adults can better absorb the vitamin. The cookies had a high concentration of inositol, so that three cookies twicedaily were enough. Compared to the biggest capsule, containing only 500 mg, the cookies were a big win. For my son, and others like him, the cookies were a miracle. Now Saadia is on the inositol and Intuniv for the past three years with no long-term side effects and the benefits maintained. He is off all of his therapies and is thriving in a mainstream class. He frequently gets As on his quizzes, loves school, and is invited to and at-

tends his friends’ parties. He went from the worst place to the best, baruch Hashem. The cookies are awaiting a trial study in Cornell University, where I am a clinical professor. Because every medication needs to be compared

I started distributing cookies to my clients, and they reported amazing changes.

to its placebo, Ostreicher’s cookies are perfect. Study participants are given either Ostreicher’s regular chocolate chip cookies, or Ostreicher’s’ cookies with inositol hidden in them. The study may result in the cookies being recognized by the FDA, becoming standardized treatment, and covered by most insurances. For now, many of my patients, along with the doctors and media who are picking up on the new trend and promoting this miracle vitamin, rejoice together with me and my family. Rabbi Richard Louis Price , M.D. is a Yale & Columbia University trained Diplomate of the American Board of Psychiatry & Neurology. He is Assistant Clinical Professor of Psychiatry at Weill Cornell Medical College/New York-Presbyterian Hospital and has pioneered the diagnosis and effective treatment for P.R.I.C.E. Syndrome (patent pending).

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 109 www.themonseyview.com / 845.600.8484


KLAL YISROEL'S OLDEST SEGULAH, THE PRECIOUS TEHILLIM, EMPLOYED BY BNEI TORAH

POWER Week of

MARCH 15 2017

Baby Boy Born to Childless Couple 10 Months after Kollel Meron Membership

W

hen my younger sister made her shidduch, after years of intense searching, my level of happiness for her was grand and bursting and over the top. Finally, she had found her soulmate and could begin to build a family. At her chasunah, I watched her stand under the chuppah, with tears streaming down her face, in heartfelt gratitude that this day had finally come. The excitement of the chasunah died down and we went back to the humdrum of life. But I kept waiting with half an ear to hear the news. After all, she was already “old” when she got married. I hoped that the blessing of a baby would follow swiftly and easily. But year after year passed, with no calls and no news. And each time my wife had a baby, or any of the other family members welcomed a new addition, my heart cringed in pain for my sister, knowing how she longed and dreamed for the day. It hurt me so much to see her suffer, again. And so I decided to take action. I’ve heard the story of R’ Shimon Bar Yochai and the power of Meron so many times. Signing up for the devout men of Kollel Meron, I asked them to please daven for my sister and her husband that they should soon be blessed with a baby. Ten months later? Her son was born. The power of Meron, and the tefillos of Tehillim Kollel, are no longer just stories. They are real, real as the beautiful nephew I hold in my hands today.

15 DA I LY

OPERATIONS

AROUND THE GLOBE!

WILLIAMSBURG ‫ביהמ״ד דינוב‬ MONROE ‫ציון הרה״ק מסאטמאר‬ ‫זצ״ל‬ MIRON ‫ציון הרשב״י במירון‬ YERUSHULAYIM ‫קבר שמעון הצדיק‬ AMUKA ‫ציון רבי יונתן בן עוזיאל‬ BEIT SHEMESH ‫קבר ָדּן בן יעקב‬ TZFAS (1) ‫ציון האר”י הקדוש‬ TZFAS (2) ‫ציון רבי לייב בעל יסורים‬ TZFAS (3) ‫ציון רבי שלמה‬ TEVARYA (1) ‫ציון של״ה הקדוש‬ TEVARYA (2) ‫אלקבץ‬ ‫ציון רבי מאיר בעל הנס‬ EIN ZEITIM ‫ציון רבי יהודה בר אלעאי‬ ENGLAND ‫ציון הרה״ק משאץ זי״ע‬ BELGIUM ‫ציון הרה״ק רבי איציקל ורבי יענקלע זצ״ל‬ MONSEY ‫זצ״ל‬ ‫מריבניץ‬ ‫הרה״ק‬ ‫ציון‬

CONTACT TEHILLIM KOLLEL TODAY:

718.705.7174

info@TehillimKollel.org | www.tehillimkollel.org

110 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


112 / THE MONSEY VIEW


THE QUESTION OF WHO

Who discovered the placebo effect? The end of World War II was near, but not close enough. The bombs continued falling and the bullets continued flying. Death and destruction were everywhere. For Henry Beecher, the battle took place inside of military tents surrounded by the dead and dying. Trained in Harvard Medical School, Dr. Beecher was an experienced physician assigned to save the lives of allied soldiers wounded in battle.

Many times, that meant painful operations under less-than-ideal conditions. One particular soldier under Beecher’s care was badly wounded and in dire need of emergency surgery. Morphine, however, was in short supply and Beecher was worried that without pain relief the man would not survive the procedure, as he feared the soldier would go into cardiovascular shock from the intense pain.

Beecher was at a loss. Suddenly, a nurse arrived and quickly filled a syringe with saline solution and injected it into the patient. The man noticeably relaxed and Dr. Beecher, stunned by what he’d seen, proceeded to do the surgery without use of any anesthesia. The soldier felt little pain and did not go into shock. All he’d been given was a little salt water. Placebo had been discovered.

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 113 www.themonseyview.com / 845.600.8484


THE PROBLEM WITH PLACEBOS

Times are a-changin’, and with time comes new advances in the world of trickery. While pharmaceutical companies can be credited with inventing truly life-saving medications, many can also be blamed for rigging trials and withholding data. In fact, there is a branch of science partially devoted to rooting out sham trials, called epidemiology. Planning to sham? Here are some modern-day methods to getting the results you want when running a medication trial: A 2012 Harvard study concluded that people with a specific gene variation were most susceptible to the effects of placebo medications, while those with another type of gene variation were least affected. By hand-picking trial participants, pharmaceutical companies can ensure that the placebo effect is weaker than response to the drug being tested, guaranteeing that their drug will make it to market. Many modern day trials continue to pit new medications against placebo, not taking into account that well-respected medications are already being used for the same conditions. Testing against a placebo is, in essence, testing only against a person’s ability to activate his own healing capabilities. Trials of new medications need to be tested against the already-established medications to earn their slots as replacements with more benefit and less side effects. Placebo is often used as an easy ticket to success. Unfortunately, in Big Pharma trials, there are many ways to fudge. Most often, negative data — like when a placebo beats the trial drug — just goes missing. For example, one medication with seemingly sound scientific testing has been shown to have had 76% of trial information withheld from doctors and patients. That cheese doesn’t stand alone; over 50% of anti-depression drug testing is hoarded and hidden from outside eyes.

114 / THE MONSEY VIEW

THE QUESTION OF WHAT

What actually happens to the body during the placebo effect? Diagnosed with lymphoma, Mr. Wright was bedridden in dire condition. With tumors as large as oranges located in many places throughout his body, Wright had little hope. But then his doctor approached him with a new drug: Krebiozen. The doctor was hopeful, but also petrified that the new medication might further harm his patient. It was, after all, only a trial drug and nothing had yet been proven. One injection and three days later Mr. Wright was back on his feet, the tumors notably smaller. Soon enough, there were no traces of tumors to be found, and Mr. Wright was released as a healed patient. For two months Mr. Wright continued to be the epitome of health. And then… The news reports started trickling in, claiming Krebiozen to have failed in curing the dreaded disease. Mr. Wright read article after article criticizing the new drug, and surprisingly, the tumors returned as he began to doubt the magical healing he’d experienced after the injection. Eventually, he was hospitalized once again. This time, however, his doctor wanted to try something new. “It’s a new, improved version of Krebiozen,” the doctor explained. “The batch the media wrote of was faulty. This one works.” He injected Mr. Wright with the new drug — which was in actuality, only distilled water. Mr. Wright experienced a full recovery, once again. But recovery was shortlived. The American Medical Association released an official

statement about Krebiozen, pronouncing it positively ineffective in treating the disease. Mr. Wright was crushed and died two days later. UNTIL RECENTLY the medical world and laymen alike have believed placebo to be, as the dictionary describes: a substance that has no therapeutic effect, used as a control in testing new drugs. That definition is now being challenged. Harvard’s Professor of Medicine Ted Kaptchuk is working hard to show the world that placebo not only works, but to show exactly how placebo works — because for some patients, there’s no question that placebo has power. While Kaptchuk doesn’t assert that a person can just “think himself better,” there are proven physiological responses that occur in a large percentage of people when administered a placebo medication. Heart rate, blood pressure and even blood test results have been positively affected after patients have received placebos, especially in cases of depression, fatigue, anxiety or the like. While the entire mechanism of placebo-induced healing isn’t fully understood, there clearly are changes to the chemical activity that takes place in the brain, to the point of medication mimicry. Many patients truly feel better after taking placebo medication! Interestingly, even patients that knew they were receiving placebo medications showed significant betterment during studies, leading Kaptchuk and his crew to believe that the simple act of “taking” some-


RX SUGARPILL IMPURE PLACEBOS: Medications that have therapeutic effect, but not for the condition for which they are prescribed. PURE PLACEBOS: Sugar pills, saltwater injections, etc. • 48% of Danish general practitioners admitted to prescribing placebo medications a minimum of ten times a year • 60% of doctors in Eretz Yisroel admitted to giving placebos to patients • 12% of UK doctors admitted to using pure placebos at least once in their career; 97% admitted to use of impure placebos • 1% of UK doctors admitted to weekly use of pure placebos, 77% to weekly impure placebo use • 13% of doctors have reported giving antibiotics as a placebo for viruses • Most commonly prescribed placebos: Antibiotics for viruses. OTC painkillers. Vitamins. Sedatives. • Blue, stamped sugar pills heal better than white sugar pills. • Sugar capsules heal better than blue, stamped sugar pills. • Two-tone sugar capsules heal better than white sugar-capsules. • Salt-water injections heal better than two-tone sugar capsules. • Two is better than one, no matter if pill, capsule or injection • Animals, too, experience the placebo effect

116 / THE MONSEY VIEW

thing is enough to activate certain mechanisms of healing within the brain. Fabrizio Benedetti, a neuroscientist studying the placebo effect, has been quoted as saying, “[Therapeutic] rituals and drugs use the very same bio-

chemical pathways to influence the patient’s brain.” According to Benedetti, while placebo medications contain no actual healing compounds, they may, under the right conditions, stimulate the body’s own healing capabilities.

THE QUESTIONS OF WHEN AND WHERE

Why is the placebo effect more powerful in many parts of the world today than ever before? For years, trials that pitted new medications against placebos were considered the gold standard for determining if a drug works as is claimed. Based upon the results of these trials, medications were often approved or sent back to the lab for alterations — or even cast completely away. In a fascinating turn of events, however, placebos have clearly begun outpacing many modern medications, with as many as 7 out of 10 trials favoring the placebo over even long “proven” drugs. Dr. William Potter, drug developer and psychiatrist, came across the phenomenon in the 1990s and was understandably baffled. With the help of a tech-wiz, Potter began digging deeper, turning over Big Pharma industry files in the search for answers. Unearthing hidden records, Potter discovered that not only were placebos often outranking medication in effectiveness, but also that the location of drug trials frequently affected the outcome of the results. While one would assume that placebo vs. medication trial results should be basically similar whether they take place in New York or India, this is not the case at all. Valium, for instance, failed against pla-

cebo in trials based in the U.S., while it bested placebos in France and Belgium. Prozac, on the other hand, performed better in America than it did in South Africa or Europe. Based upon this research, one must ask: Are our societal expectations of how well medication should work being superimposed upon placebos and trial medications, causing them to be more or less effective based on where we live? In general, the placebo effect in America is going strong and gaining strength, perhaps due to the country’s unfailing trust in the medical system, FDA validation and yes, the power of a pill. According to Kaptchuk and Benedetti’s research, the placebo effect may be caused by our trust in medication — and perhaps the the opposite way around as well… It can well be inferred that the effect of some certified medications may be largely placebo in nature! In fact, it was only after the discovery of placebo treatments’ ability to help with various mood disorders that Big Pharma invested a wealth of resources into creating mood-stabilizing medications. Do those medications really work… Or is the therapeutic component the simple act of popping a pill?


RENTALS TABLES

CHAIRS

BENCHES

MECHITZAS

COAT RACKS

Simplify your simcha preparations.

(845) 243-3212 hseventsny@gmail.com

rgmyhpa kkhv 118 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Concerned about your child's development? The Hamaspik Early Intervention Program

Can Help!

The Hamaspik Early Intervention Program can help your child (age: birth - three) grow & achieve their age appropiate skills.

Services: • • • • • • • •

Evaluations Ongoing Service Coordination Physical Therapy Occupational Therapy Speech / Feeding Therapy Special Instruction Nutrition Group Developmental Model Class daily, with round trip transportation.

For questions about EI please call:

845.503.0209

The Early Intervention program is contracted and publicly funded by the NYSDOH and RCDOH 845-364-2032. The EI services are provided at no out of pocket costs to parents.


IT’S EITHER IMPERIAL, OR IT’S… NOT.

When it comes to your kitchen, we have only one recipe for perfection: doing it right the first time. That involves direct sourcing of exclusive materials in Italy, on-location design, our renowned exquisite craftsmanship, and truly unbeatable prices for budgets of every flavor.

40 West Washington Ave. Suite E Pearl River, NY 10965 E: contact@impmg.com T: 845.735.4567 F: 845.735.0580 www.imperialmarblegranite.com

Walk in with an appetite, walk out an expert


March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 121 www.themonseyview.com / 845.600.8484


The Bait:

Origins

“It cures everything. Full of antioxidants and including 19 amino acids the body needs, it heals the body of all ails. It makes your digestive system fit as a fiddle, your aging body young as a bride’s, your skin smooth as silk, and it even lifts your mood. It eases nausea and aches and pains and depression, and it improves vision. It contains more vitamin C than oranges, more iron than a piece of steak, and more beta carotene than carrots. It’s not cheap, but it’s worth every last penny. Would you like to try it?”

It all started in 2003, when FreeLife International, Inc. changed their product line to focus on juice made from goji berries (also known as wolfberries), which they sold under the product name Himalayan Goji Juice. Earl Mindell, a writer and nutritionist associated with FreeLife, made several claims about Himalayan Goji Juice regarding evidence of cancer cell inhibition, blood pressure regulation, blood sugar level balance and the anti-aging secrets inherent in the juice of the tiny, red berry. “I have never seen anything like this,” Mindell said. FreeLife sold (and still sells) the juice to customers using multi-level marketing by independent salespeople who are paid commission on their sales and the sales of their downline.

Such phone calls from independent salespeople inspired confidence, person to person. And then there were the advertisements: Vivid and descriptive and full of glowing promises. There was nothing that Goji juice wouldn’t ease, mitigate or entirely cure. Diabetes, the dreaded disease, side effects of its treatments... goji berries, or their juice, were the answer to it all.

The Response: Some people were cynical, unwilling to invest in what they saw as another fleeting health fad, among them those who’ve already been taken in with other marketing manipulations. There were some with a wait-and-see attitude, watching passively as things developed. And then there were those who emptied their pockets and purchased those costly bottles of Himalayan Goji Juice, religiously imbibing them daily by the half-cupful and waiting for the miracles to unfold.

122 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


The Effect “It’s five weeks now, and my pimples have completely disappeared!” “Since I started drinking goji juice daily, my energy levels have risen; I can get things done, and I feel like a mentch.” “It is amazing how after three weeks, my knee pain has disappeared.” “I bought two dozen bottles, drank the juice for weeks, but my cellulite didn’t go away.” The success stories were plentiful, as were the plight of those who saw no change, other than their depleted bank accounts. (And then there were those who reported adverse side effects.) While the fruit was definitely proving beneficial for some, medical professionals and disappointed customers started to question the claims...

Proof or Spoof? In 2006, the FDA sent warning letters to goji juice distributors for claims they made without scientific evaluation, and they stated that it’s “not generally recognized as safe and effective for the referenced conditions.” In a 2007 interview, the lack of the clinical proof was further exposed. A coauthor of a study that Mindell cited, said that his research does not, in fact, prove that goji has anti-cancer properties, and there is no scientific evidence of any positive effects that occur when consumed. In addition, the study was not conducted by Memorial Sloan-Kettering as Mindell had claimed it had. Additionally, the Ph.D degree that Dr. Mindell, as FreeLife referred to him, received was from an unaccredited institution. His doctoral degree was essentially bogus. In 2009, a class action lawsuit was filed against FreeLife, alleging the false claims, misrepresentations, and false and deceptive advertising regarding goji juice. The lawsuit sought compensation for the damages on behalf of purchasers during the previous four years.

The Effects of the Lawsuit FreeLife modified some of its claims and announced they were no longer associated with Mindell. (However, until today, distributors still use his false claims to promote the products.) Sloan-Kettering advertised the bold-faced statement that “Despite claims by several marketers, the efficacy and safety of lycium products (goji berry) for cancer treatment in humans have not been established.”

Goji Today Goji juice is being sold in health food stores worldwide, and there are many who find it beneficial to their health and quality of life. Lack of clinical evidence and often poor quality control in the manufacture of consumer products prevent it from being scientifically recommended or applied.

The Benefits Well, the reason people do see positive results, are because goji berries are, indeed, incredibly healthy. Regular consumption may give the body a muchneeded boost of vitamins, minerals, healthy sugars,

antioxidants and other essentials it may not be getting daily, although goji berries cannot substitute a good diet with a variety of vegetables. Consuming too much or together with certain medications may be harmful, so a medical professional should be consulted

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 123 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Ramapo Professional

Tires

Tire Service

914.712.TIRE ‫גדלי' וויינבערגער‬


Health. Vitality. Happiness. Don’t settle for short-term relief. The road to true health is right here!  Do you struggle with anxiety, stress,

depression or other emotional challenges?

 Do you have stress-related physical issues

such as insomnia or chronic headaches?

Don’t suffer unnecessarily. Call us today and your new, happy future is about to begin!

 Does your child exhibit fears and

insecurities, or a failure to thrive emotionally?

Help is within reach. Health Kinesiology is a gentle, yet deep healing method that has helped thousands achieve better quality of life.

Moshe Klein, HKP Phone, particulars

845.499.7271

or

Call us:

845.352.4022

Check us out online:

www.highnlowtravel.com

䌀伀 䴀 䴀 䔀 刀 䌀 䤀 䄀 䰀

䠀倀 䐀攀猀椀最渀 眀栀攀爀攀 礀漀甀爀 搀爀攀愀洀猀 挀漀洀攀 琀爀甀攀

845-362-0252

AIR HOTEL CAR RENTAL INSURANCE CELL PHONES

刀 䔀 匀 䤀 䐀 䔀 一 吀 䤀 䄀 䰀

䐀 䔀 嘀 䔀 䰀伀 倀䴀 䔀 一 吀

㠀㐀㔀ⴀ㌀㜀㄀ⴀ㘀㠀 ㈀

㈀㔀 刀伀䈀䔀刀吀 倀䤀吀吀 䐀刀䤀嘀䔀ⴀ匀唀䤀吀䔀 ㈀  䈀   䴀伀一匀䔀夀  一⸀夀⸀  ㄀ 㤀㔀㈀ 栀瀀搀攀猀椀最渀䀀栀瀀搀渀礀⸀挀漀洀 簀 眀眀眀⸀栀瀀搀渀礀⸀挀漀洀

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 125 www.themonseyview.com / 845.600.8484


BY: SHEVY HOLLANDER

For many of us “popping a pill” is not as easy as it sounds. A nationwide survey revealed that 40% of American adults have experienced difficulty swallowing pills.

Dysphagia: difficulty swallowing If it’s “in your head” and not a physiological condition, the following technique has been proven to work.

1. Put a capsule on your tongue. 2. Take a sip of water but don’t swallow. 3. Tilt your chin toward your chest. 4. Swallow the capsule and water while your head is bent down. The top prescribed medication in the U.S. is Synthroid at about 21.5 million prescriptions in 2015. It is a medication for an underactive thyroid. Penicillin is the first on every list of “important drugs” because it pointed the way in treating microbial infections.

126 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

The earliest pill emerged in ancient Egypt as a little round ball containing medicinal ingredients mixed with clay or bread.

All pills were round and white until mid-20th century.

Did you wonder why some painkillers are red, Motrin is orange, and Tylenol PM is blue? Like the Romans in early civilizations discovered that “people eat with their eyes” as well as with their palates, patients respond best when color corresponds with the results they seek in medication. Calm blue for a good night’s sleep, or dynamic red or orange for speedy relief.


ARE ALL PILLS DIFFERENT? OH, YES. Poison control will be able to identify a pill that you can’t, if you supply details of its markings, shape and color. 1-800-222-1222 IMPRINT Every FDA-approved drug must have an imprint on it. If the one in your hand doesn’t, it is either a vitamin, a supplement or a foreign or illegal medication.

SHAPE Apple

Double Circle

Octagon

Square

Bow-Tie

Heart

Oval

Tear

Bullet

Hexagon

Pentagon

Trapezoid

Capsule

Kidney

Rectangular

Triangle

D-Shaped

Modified Rectangle

Round

Diamond

Oblong

Shield

DO participate in your local Drug Take Back program, soon to be in effect in Rockland County, where pharmacies with three or more branches are required take back unused medication. DON’T flush them down the plumbing system, as that will expose drinking water to dangerous chemicals.

COLOR White

Getting Rid of Unused Prescription Pills

Off White

Clear

Black

Gray

Brown

Tan

Red

Pink

Orange

Peach

Yellow

Green

Blue

Purple

If the Drug Take Back program is not available in your area, dissolve the pill in water, and mix it with coffee, sawdust or cat litter, seal the mixture in a Ziploc bag and put it into the trash.

MEDICINAL MYTHS Myth #1: If you’re in severe pain, you can ignore the label and increase your dosage. Fact: The recommended dose is not a suggestion; it is a careful calculation reached by pharmaceutical experts after much research. Never increase the dose without a doctor’s permission. Myth #2: If I’m feeling fine, I can stop my prescription medication. Fact: If you stop taking your medication early, it increases your chance of relapsing into illness, and can make germs stronger, as they’re not entirely destroyed. Myth #3: Natural remedies are always safer. Fact: They may seem safer and healthier, but standards are not as strict, and many may not be FDA approved. Potential side effects may also not be mentioned on the label. Speak to your doctor or pharmacist about safety.

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 127 www.themonseyview.com / 845.600.8484


FFF Family Shop


#6

Organize while you clean

PAPER, PAPERS, PAPERS Papers are the biggest stress for everyone! There’s nothing as overwhelming as paper clutter. So let’s go through some tips and ideas for keeping them in order: • It is always better to store papers standing upright than lying flat, because they’ll be easier to sift through to find what you need. PAPERS THAT ACCUMULATE ON A DAILY BASIS should be organized as follows: 1. Children’s Parsha sheets 2. Incoming mail 3. Articles/important forms. • Magazine holders usually work best for these; keep them handy, with each category in a separate holder and labeled! • If you like to save your children’s creative projects, assign a separate folder for each child. • These folders should be sifted and sorted weekly or monthly. FOR BILLS AND PAPERS that need to be kept handy, you have two options: Either purchase a file cabinet, or a container called a “show-off box” that is the perfect size for file folders. Make sure to fill in the tabs (of the green folders) with the contents of that section, for example, O&R, Discover-7469, Insurance and so on. Then, insert a manila folder into each section as well, for easy removal. When a folder fills up, or after a long passage of time, remove them from the file cabinet and either discard older ones, or store them elsewhere. Make sure to file the bills, too, as soon as they are taken care of. Keeping this bin handy makes filing easy, quick, convenient and serves as an organized paper system. HOW CAN I REDUCE THE AMOUNT OF PAPERS IN THE HOUSE AND ELIMINATE THOSE THAT ARE UNNECESSARY? 1. BILLS: Take bills out of the envelope and discard the envelopes. Put the unfolded bill and the return envelope on a separate pile. 2. INVITATIONS: Fill in the information (name, hall) in your calendar right away so the invitation can be discarded. 3. PHONE NUMBERS: Instead of clipping ads that contain information you want to refer to, record the information in a small phonebook/notebook, to eliminate

the extra papers. 4. IMPORTANT PAPERS needed over a couple of days can be hung on the fridge. 5. LISTS: Every night, create a list of what you want to accomplish the next day. You can even divide your day by the hour. It’ll lend structure and give your day a quick start with clarity of mind, less procrastination, and you’ll get to accomplish so much more. Even if you don’t get to finish everything on the list, you will find that you will accomplish more than without it, and be able to remain calm throughout the day. Things can always be bumped to tomorrow’s list. Another list idea would be to keep a paper on the fridge, and whenever you run out of an item, add it to your grocery list. You won’t have to keep it in mind until you get to the grocery, and you won’t find yourself having forgotten important items you needed. 6. RECIPES: • It’s easiest to find the recipe you’re looking for if they are organized by food type (side dishes, dairy dishes, soups etc.). • Recipes clipped from magazines should be kept in a looseleaf folder, preferably in sheet protectors. You can use dividers to separate categories. • Mark an X near recipes in your cookbooks that you have tried and didn’t appreciate, so you don’t find yourself making them in the future. THREE-DRAWER PLASTIC CONTAINERS HAVE A MULTITUDE OF USES: 1. Assign one drawer for each child. There your children can keep their coloring books or any papers they still want to color. This will give them a place to keep their papers instead of them being left lying around, and they will always know where to find them. In addition, it takes little effort to move these plastic chests to the table and then put the papers back into the drawer when done. I also have one drawer for myself, in which I put anything I still want to read. 2. They are great for organizing craft items and supplies, like white papers, colored papers, glue, scissors, scotch tape, stapler, pompoms, pop sticks, stickers, coloring books, or whatever else you may have. Small craft items can also be kept in smaller bins; and then several can be placed together in a bigger one.

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 129 www.themonseyview.com / 845.600.8484

BY MIRIAM LEAH MOSHEL OF MLM ORGANIZING

A PLACE TO CALL HOME


3. Tools. You can also keep smaller containers in each drawer to organize different kinds of tools or screws. 4. Cassette tapes. They fit in perfectly! 5. Paper goods, like cutlery, napkins and flat plates. 6. Flat puzzle boards. A MAGAZINE HOLDER IS GREAT FOR: 1. Keeping current reading material, like magazines, that you didn’t finish reading yet. 2. Your kids’ parsha papers. Make sure to replace them every Friday, so they shouldn’t accumulate! 3. Coloring books. 4. Small, thin kids’ books. 5. Magazines you want to save; each kind in a different holder. Extra supplies and school supplies that are not currently in use should be stored in a large bin. If you don’t own many coloring utensils and they don’t need a large bin, have the small three-drawer containers handy, and designate each drawer for different writing implements (markers, crayons, colored pencils, and pens). Each drawer can be taken out separately when needed. Children’s books should be organized by size. When they are placed horizontally in the bins, it is much easier to look through.

Feel free to ask your questions! Leave a voicemail at 845-274-3133 or send an email to comments@ themonseyview.com, and keep an eye out for the answers.

845-659-2527 130 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


• AFF

ORDABLE •

all wood bookcases 3 PC unit $1499

actual item shown

9’ 8” WIDE X 7’ 3.5” TALL

face frame construction

Single Unit with Doors $400

3’ WIDE X 7’ TALL

732.534.5169

ALSO AVAILABLE: GLASS DOORS, MIRROR, & SHELVES A D D I T I O N A L $400

please leave message

90” HIGH UNIT / $450

HESHY CUTLER

additional support for shelves added


Going the extra mile!

10 YEARS WITH THOUSANDS OF SECURE TRANSACTIONS.

732.987.7765 WWW.SELLMILESNOW.COM

132 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 133 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Sponsored by:

A M

H

E

R

P

D H

F L P D

7 6

9

S

4 letter words 2 points | 5 letter words 3 points | 6 letter words 5 points | 7 letter words 7 points | 8 letter words 9 points | 9 or more 12 points

DIRECTIONS:

• No adding “s” to a word. • No proper nouns, abbreviations, or acronyms • No bouncing back to letters already used in a given word • Words may not be found with a computer boggle solver. • Words may not be found with the help of a dictionary. • The Monsey View will carefully review all submissions to ascertain each word is found in the dictionary. Points will be deducted for ineligible words. • We reserve the right to disqualify entries that have a few ineligible words, that are not written in alphabetical order, or are missing information. • Each contestant has a chance to win only once in four weeks. • No credit given to archaic words, or words chiefly used in other languages (including British).

134 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

4

4 3 1 2 7 1 6 7

3 8 1 3

Write your 4-letter, 5-letter, 6-letter etc. words in alphabetical order, in separate columns. Fax or email your word list, together with your total points by Sunday, 8:00 PM for a chance to win! Include your name, phone number, and address.

PLAYING RULES:

R I O

T F

N

B S L E E O A T M K C N

Y E

X B S E

Q U

E E M G U R L A Y T C

Last week’s Boggle board

7 1 4 9 2 3 6 7

5 6 4

7 6 3 5 8 6 1 4 8 2 5

9

5

1

2 4

7 6 5

4 3 6 7 1


Here’s our chance! Let’s veer off the path!

Yes, let’s go down to that field!

Oh, no!

Yikes!

This is so scary!

This is fun! I got so startled!

21 CHAPTER

Recap: Reb Shalom is engrossed in Torah thought and lets go of the reins. March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 135 www.themonseyview.com / 845.600.8484


By Ann Zeilingold

Real Estate Rising Interest Rates ALL THAT WE HEAR IN THE NEWS lately regarding interest rates is that they are going up! What interest rates are they talking about? Usually the interests rate being discussed are the federal funds rate. Wikipedia’s definition is: “In the United States, the federal funds rate is the interest rate at which depository institutions (banks and credit unions) lend reserve balances to other depository institutions overnight, on an uncollateralized basis. Reserve balances are amounts held at the Federal Reserve to maintain depository institutions’ reserve requirements. Institutions with surplus balances in their accounts lend those balances to institutions in need of larger balances. The federal funds rate is an important benchmark in financial markets.” This is not the mortgage interest rate. So, although this rate is not the mortgage rate, and therefore if it gets raised, it doesn’t mean that mortgage rates are going up, effective immediately, whatever happens in the economy eventually will trickle down in some way to affect the mortgage interest rates. Historically, the raising of this rate has, in many occasions, caused mortgage interest rates to actually go down. Despite this, the predictions across the board, from all economic sectors is that mortgage interest rates will gradually rise in the coming months and years. So what will the rising of mortgage interest rates mean to a family looking to purchase a home in the coming months? It all begins with the qualification for a mortgage loan. One is not qualified to purchase a home at a specific purchase price. One is qualified for a mortgage payment. There are four parts to a mortgage payment. There is principal, interest, taxes and insurance (PITI). The amount borrowed and the interest rate determines the principal and interest. The taxes and insurance will fluctuate depending on a specific home. If a person is qualified for a $3,200.00 monthly payment, and if the taxes are $1,000.00 a month and insurance is $100.00, the monthly payment, principal and interest, can be a maximum of $2,100.00. If the

136 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

With the surety of rising interest rates, it may make more sense to purchase now rather than to try to save more for later.

interest rate was 4% the loan amount that this person can be qualified for is $440,000.00. If rates go up to 4.5%, this same person can only qualify for a mortgage loan of $414,000.00. A difference of $26,000.00! Now let’s add a little more confusion. If the home that is found has taxes of $1,250.00 per month ($15,000.00 a year) with the lower interest rate, the loan amount would be reduced by $52,000.00, a loan only of $388,000.00 and with the higher interest rate, a reduction of $49,000.00 for a $365,000.00 Loan amount. All these monthly payments equaled $3,200.00. Now that we can


clearly see the effect of higher interest rates, does this mean that if one is shopping for a home, they should make a quick decision now? That I cannot tell you. I can tell you is that if one is thinking about purchasing a home, they should get qualified now to see what their options are. With the surety of rising interest rates, it may make more sense to purchase now rather than to try to save more for later, because it may not be possible to out-save the pace of home values going up coupled with higher interest rates. I also would strongly advise anyone who was pre-qualified for a mortgage loan and has not yet bought a home, to review the pre-qualification to make sure that the estimated figures, purchase price and interest rates are on target. It is not pretty to fall in love with a home just to find out that one cannot close because of market changes.

Find Annâ&#x20AC;&#x2122;s real estate column weekly in The Monsey View.

Ann Zeilingold

FM Home Loans

Office:

Vice President

1609 Route 202 Pomona, NY 10970

Mobile:

845-354-9700 914-260-9000 ann@annzeilingold.com

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 137 www.themonseyview.com / 845.600.8484


THE WORLD REALTY GROUP World Class Service ~ World Class Results LICENSED REAL ESTATE BROKERS New York | New Jersey | Connecticut | Pennsylvania 400 Rella Blvd. Suite 165 Suffern, NY 10901 Irving Rohinsky

Chaim Cillo

CELL: (203) 641-0373

CELL: (917) 817-9146

Do you have general real estate questions?

CALL OR TEXT US!! We will be happy to take your call!!

Are you curious about the value of your home?

Looking to buy a home?

YES, WE ACTUALLY ANSWER THE PHONE AND RETURN CALLS!!

HILLSIDE, NJ (ONLY 45 MIN FROM MONSEY W/ LOCAL MGMT AVAILABLE)

GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY 2 FAMILY / COMMERCIAL PROPERTY JUST RENOVATED 20% CAP RATE

ONLY $349K!!

10 UNIT APT BUILDING NEW HAVEN, CT NEAR YALE UNIVERSITY GREAT INCOME!! CALL 203.641.0373 FOR DETAILS

1 David Ct.—MONSEY 6 BR/ 3 Bath, 3,000 SF renovated home on fantastic cul-de-sac in prestigious up the hill section. Over ½ acre of park like land, large DR, & LR w/ high ceilings. Lrg plyrrm, Anderson Windows, gorgeous hardwood floors, much more!! ONLY $849K!!

PRICE REDUCED!!! 4 Arrowhead Ln.-MONSEY 5 BR/3 ba. colonial is L-A-R-G-E!! Beautiful & quiet cul-de-sac, large newer EIK w/ granite & cherry cabinets, & MORE NOW ONLY $589K!!

Thinking of buying or selling? Who you work with MATTERS. The World Realty Group has likely LISTED or SOLD a property near you! Please call us today for a FREE consultation and market analysis!

(845) 605-TWRG @TWRGLLC

138 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

(8974)


Parmanand Mana,

VP, Branch Manager and Business Development Officer (845) 356-5300

Greg Monteith,

EVP, Chief Lending Officer (845) 634-7200 x5901

Raymond Francis,

VP, Commercial Lending Officer (845) 634-7200 x5905

Your NorthEast Community Business Banking Team Providing the products, services and expertise to help your Rockland County business thrive. Call us today — let’s talk business. • • • • •

Free Business Checking Free Online Banking Cash Management & Merchant Services Remote Deposit Capture 25¢ Returned Check Fee

• • • • •

Commercial Real Estate Lending Commercial Construction Lending Multi-Family Lending Equipment Financing Commercial Term Loans and Lines of Credit

BANKING OFFICE:

LENDING CENTER:

72 West Eckerson Road Spring Valley, NY 10977 Tel: (845) 356-5300 Toll-free: (866) 287-7500

301 North Main Street, Suite 5 New City, NY 10956 Tel: (845) 634-7200 Toll-free: (866) 287-7500

Bank lobby hours: Mon-Fri 9 AM-5 PM • Saturday 9 AM-1 PM • Sunday 10 AM-1 PM

necb.com

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 139 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds FOR SALE 2010 TOYOTA VENZA 120k highway miles. Drives like new. Power everything and Fully loaded $11,500 OBO 917-681-0003 2010 TOYOTA SIENNA LE 90,000k automatic side doors $9,000 obo Call 5164390969 WHITE IKEA 2 ft wide 2 ft deep 8 ft high 4 shelves brand new unassembled. bought for $200 asking for $100. 347785-7688 DINETTE SET Beautiful white glass top 60” table with 6 chairs. Also selling bedroom armoire. Please call 845-262-8227. SHOWCASE WITH MIRROR and light (70x20 inches height 38 inches) almost new to sell call 845-352-5638 ACCENTUATIONS BY DESIGN COUCH 6 months old, excellent condition. Pictures available $1000 OBO. Text 917-5381402. LARGE 3 SECTION BREAKFRONT 9’ table, 8 chairs. Dark brown. $3000 or best offer. 598-4438 MASTER BEDROOM FURNITURE in perfect condition call 352-4875 30” FLEISHIG OVEN & 24” milchig oven perfect condition please call 845578-1806 2 YEARS OLD APPLIANCES in excellent condition : 30 inch self clean oven , refrigerator and dishwasher. For sale. call or text 8453525030

EXPENSIVE KALLAH JEWELRY for sale hardly used . Bracelet , Earrings ,Watch , please call & leave message .845-7466012 ALMOST NEW MGILAH for sale. value $1500 asking $800. please call or text 845 538 1662 BRAND NEW Ivanka Trump 8” heel size 6. very good price! call 845263-2590 NEW 100% WOOL black suit size 40 short and size 42 short $100 each. New Mens Diamondback mountain bike $250 5984438 FRAMED PAINTING FOR SALE The famous 3 generation Bobov’e Rebbes zt”l brand new still wrapped $150. 845 538 0303 CHOLOV YISROEL MATERNA Stage 2 available at discounted price. Free delivery for minimum purchase. 845-370-5060 ATLANTA MOCCASINS Adorable new in box luggage color atlanta moccasins size 26, $40 call or text 347 713 2864 UPPABABY STROLLER ADAPTER for Graco carseats. $35. 914391-8982. UPPABABY BASSINET Brand new in box $150. 914391-8982. 2 EURO BOYS SHIRTS short sleeve, brand new, shabbos, size 3 & 5 for sale. 362-3149

140 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

// for sale // for rent // dresses & gowns FLAT CROCS Brand new Black Sienna Shiny for $30 Size 6 & 7 (regular price $40) 845-5383254

5 BEDROOM CONDO on Wiener Drive 3.1/2 bath rm, Porch,C/A, Pesach Kitchen Sec 8 Aprvd .845.425.8000

BUGABOO CAMELEON purchased in 2013. Navy with a bit of red trimming. For sale 425-1937

BEAUTIFUL PRIVATE HOUSE with 4 bedrooms, playroom, 2 Bath, laundry, For rent on a beautiful large fenced backyard chestnut ridge Please call 845 422 0185

BRAND NEW TREADMILL still in box, For $250, 8452386691 KEYBOARD and speaker stands for sale $20 each. 200-0013 HUGGIES PAMPERS Size 1, case of 240 for $36. Please call (after 4:00 P.M.) 845-659-0047 UPPABABY CRUZ Brand new in box for $420! Call/text 845-554-5778

FOR RENT HOUSE FOR RENT Brand new 5 bdrm 2.5 bath + playroom, large kitchen, granite counters, pesach kitchen and large dining room + living room, laundry rm, large backyard, approx 2700 sq ft, Nancy lane, spring valley. Call 716-371-8309 or email vmcbh1@gmail.com AIRMONT AREA for rent a big 3 bedroom, freshly painted, big porch, on a quiet street, huge lawn. please call 845 612 1027 NEWLY RENOVATED HOME 3,bedrm; 2 full bath; spacious living/dining; high ceilings; modern kitchen/appliances; skylight; fireplace; hardwood-flooring; large deck; bckyd 845 377-3687 10952pm@gmail.com

PESACH RENTAL - FLORIDA Miami bch, beaut, clean condo for rent w/lg porch, prkg, nr shuls. 718-812-2656 TOP OF HI RANCH 3 bedrooms + 1.5 baths plus laundry room. Blueberry Hill area. Available July/ August. 845 826 0700 GREAT LOCATION! Newly renovated 3 room apartment located on Gwen Lane available now. Private entrance. Great price! Call for details… (845) 352-7118 HOTEL STYLE RENTAL Brand new two bedroom, beautifully furnished apartment on Herrick Ave. to rent for day/week/month. All amenities included. 845.425.2169 APARTMENT FOR RENT Brand new 2 bdrm 1 bath, kitchen and dining room, large backyard, approx 1300 sq ft, Nancy lane, spring valley Call 716-371-8309 or email vmcbh1@gmail.com CALVERT DRIVE Brand new, luxurious apartment, 9 ft. ceiling, 4 bdrm, 2 full baths/laundry. Patio or porch/large backyard. Ground level + beautiful spacious basement with 9 ft. ceiling. Call 352.4925 2 BEDROOM full bath apartment for rent Airmont call 347-546-2665


s 3 ROOM FURNISHED apartment for rent on Jill Lane. Kitchen dining/living room bedroom washer dryer. Please call 845-826-4928. $99 GETAWAY Weekend Special;1 bedroom suite on Blauvelt available day/week/weekend near shul and grocery all amenities included call 845-5383993 BRAND NEW 2 BEDROOM apt. On Herrick Ave. Please call 845-222-6244 3 ROOM APARTMENT available immediately in the Blueberry Hill area. Reasonable rent 845 3235544 HORTON BATES AREA beautiful 1 bedroom fully furnished apartment available for rent available immediately call or text 917387-6030 FURNISHED APARTMENT Kitchen, dining room, bedroom, fully furnished. Please call: 845-578-5750 1 BEDROOM APT. Almost brand new, walk-in, central AC, quiet & private, Chestnut Ridge. 1200 845444-8744 2 HUGE BDRM APT Brand new, State/Art Kitchen, Dinette, Stainless Appliances; Quartz Countertops, Living/

Dining/Study; big backyard; 845 377 3687

internet plus more call. 917549-4993

slenderizing Call 845-6419443

SHUL FOR RENT Quiet area. Approx. 450 sq ft. Good for kollel or small yeshiva. Huge, beautiful and private grounds. 201-9219942

OFFICE FOR RENT Brand new, Private Entrance. 845-538-7861

SISTER OF BRIDE Beautiful gown size 6-8 [pink/gray], for sale Great price! 845 352 2710

3 AND 5 BEDROOM APARTMENTS for rent in the prime monsey area.lots of closet space, big and spacious.please call 845263-6830 TWO BEDROOM APARTMENT for rent on Gibbs Ct available after Pesach. 845.425.1417 BRAND NEW 2 bdrm, 2 bathroom, walk in private entrance, Blueberry Hill area. 845 826 0700 FURNISHED APT 1 bdrm, kitchen/ dinette, washer/dryer, microwave, mint condition. (845) 3523304 LOOKING TO GO AWAY for Shabbos? Katz Family Getaway in Kingston, NY is the place. call 845-334-9044 for more info or email leah@ iloveganisrael.com DECATUR AVE. OFFICE 2 beautiful rooms, bright high ceiling for rent optional for one business includes

LASER IS NOW A POSITIVE, PAINFREE EXPERIENCE.

SPACIOUS 6 ROOM for offices with storage,loading garage good for amazon business. Please call 845 200-6246

DRESSES/GOWNS TWO TEENAGE GOWNS sister of the bride, for rent. Used once. Excellent price. Please call (845) 352-6096 CHILDRENS NAVY GOWN Size 5 $75.00. 845 694 2768. Can email or text picture. SOPHISTICATED GOWN Size 10. Worn once. Pls call 845 6597755 WHITE DRESSY SHABBOS TOP size 0. Original price $70 asking for $25. 845-538-3254 STUNNING MAUVE CHIFFON sister of bride gown for rent. Size 8-10. 362-3149 MOTHER/SISTER OF BRIDE two piece gown! Size 12/14, light color, extremely

BEAUTIFUL TEEN DRESS for sale or rent size 4-6 Med blue please call 845-642-0910 ADORABLE CHILDRENS GOWNS for rent or sale pink sizes 2 to 12 .8456081906 SISTER OF THE BRIDE DRESS (older teen or young lady). Mauve and Silver embroidered lace - $350. Silver and Blue floral silk $250. 845-517-0267 SISTER OF BRIDE ladies size 12 pink dress. Slenderizing . 8456081906 KLEINFELD BRIDAL GOWN for sale. Worn once. Size 2-4. Call 845-499-8767 BOYS 3 PIECE SUITS Four black boys three piece suits with velvet for rent. Sizes 4,5,6,7. Worn once. Please call: (845) 352-6096 TERI JON GOWN Size 4-6 Black and Silver, for sale Great condition. Call 347-563-3508

GET REAL.

THEREâ&#x20AC;&#x2122;S A BETTER WAY TO DO LASER.

CHANIE GENUD Certified laser hair removal specialist

845.323.8886 Book your appointment

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 141 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

// dresses & gowns // help wanted // pl SUMMER STAFF NEEDED Looking for motivated, fun-loving, responsible girls to work in Chesed 24/7’s 6-week summer sleep-a-way program in the Catskills for high-functioning young women with developmental disabilities. Must be over 18, energetic and creative. Wonderful environment. Great pay. For info, contact Reizy Pinkasovits 845-5219831

MONTREAL SIMCHA? LARGE FURNISHED APARTMENTS BY THE DAY/WEEK/MONTH. Spacious / furnished / center of Outremont / 3-4 bedrooms / up to 10 beds / kosher kitchen / amenities. Reservations: 718.737.4980 EXQUISITE SIZE 4 Cream color beautiful gown for sale. Great condition. Worn once. Call 347-5633508 GOWNS WITH GLAMOUR Wedding Gowns SZ 2 - Teen MONSEY: Rachy Silber 845445-5458 BORO PARK: M. Halpert 347-385-2638 BURGUNDY MATERNITY DRESSES for sale/rent. Size xs. Can easily be altered to fit regular sizing. please call: 845 263 5573 SILVER AND WHITE GOWN Custom made for sale. Size 8-10. Please call or text 845269-8649 WHITE AND LIGHT GREEN dress for sale. Size 2-4. Please call or text 845-269-8649

HELP WANTED PART-TIME PROGRAM ASSISTANT Assist program supervisor in all women’s office with paperwork, attend meetings, update lists of program staff with schedules, availability and attendance. Flexible daytime hours. Contact Esty Feder at 845-354-3233 x1121

or email resume to efeder@ chesed247.org CUSTOMER SERVICE HELP Looking to hire a pleasant individual to join our eCommerce customer service team. Candidate must pay attention to detail, and have tactful verbal and written language skills. responsibilities include, answer emails and phone calls in a timely manner. Converting bad feedback and bad reviews to positive. Prior experience a plus. Hours: Mon- Thu 10-5, Fri 9-chatzos. Great pay for the right individual. Email resume to hr@marinoavenue.com HELP WANTED Monsey optometry office seeks individual to do medical billing, office reception, optical sales. Computer knowledge a must. Will train. Hours:12-5:30 Monday, tuesday, wednesdayand thursday. PLease email resume to:eiyintova@gmail.com. AMAZON / EBAY EXPERT Established company seeking an Amazon and Ebay selling expert. Extensive knowledge of Amazon is required. This is NOT an entry level position; you must have worked for a high volume marketplace seller. We offer tremendous

142 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

opportunity for the right individual. Individual must pay strong attention to detail and complete proficiency in Excel. Please email resume hr10977@gmail.com MEDICAL SUPPLY STORE seeking woman for customer service, full time, growth opportunities. Basic computer knowledge necessary. Email resume: jobopportunities120@gmail. com Fax: 845-425-5550. FIREMALL a heimish online business in Monsey, is now hiring. Entry level and advanced positions available. Great working environment! Send resume to avigail@firemallonline. com LOOKING TO HIRE ambitious energetic female or male for temporary sales project. Flexible hours. call 845-352-2314. MEDICAL CREDENTIALING Looking for a part/full time employee, must be detail oriented, phone skills - excel email officein10952@gmail. com SALES HELP WANTED Ladies clothing store, between Purim and Pesach. Good pay, please call 845.274.8879

JOIN OUR STAFF IN CHESED 24/7’S EXCITING WOMEN’S DAY HAB PROGRAM Working with developmentally disabled individuals. The ideal candidate must be responsible, compassionate and reliable. F/T Mon.-Thurs. 9-3:45, Friday 9-1. Wonderful environment. Good Pay. Call: 845-354-3233 x 1121 or emailefeder@chesed247.org DRIVER NEEDED: Male DRIVER needed to deliver meals daily to NY hospitals Monsey to Manhattan. 2:00 pm – 7:00 pm. Sunday-Thursday Friday 12:00 – 3:00 Please contact E. Feder at 845-354-3233 ext 1121 for more information PART-TIME JOB COACH MEN’S DAY HAB Rewarding opportunity for energetic male to work with developmentally disabled young adults by providing support, supervision & encouragement on the job site. Valid driver’s license required. Hours 12:304:00pm. Contact Esty Feder at 845-354-3233 x1121 or email resume to efeder@ chesed247.org FEMALE AIDES NEEDED for special needs classroom. .Full time position jobresumes613@gmail.com Fax: 845-352-3375


laygroups // babysitting // services SPECIAL NEEDS JOB Girl 18+ required for special needs girl after school or Sunday. Experience +.Email: specialneedjob@yahoo.com FEMALE TUTOR available most evenings. 862 505 9546 KRIAH TUTOR available to tutor your child in Kria, remedial work, call Yoel Backman at: 845-3048586 TUTORING SERVICES Stop wasting money-hire a professional! MS Ed, Lic/ Cert 30+ yrs exp. All Hebrew/ English Subjects gr 1-12, BOYS/GIRLS.845-558-1682 EXPERIENCED TUTOR available for any Limudeu Kodesh. 845-401-4521 MATH TUTORING ALL Grades/Levels, Regents/ SAT/ACT//TASC Common Core, Algebra, Geometry, Trigonometry, Pecalculus, Calculus, Physics. call: 845445-8003

PLAYGROUPS PLAYGROUP 2017 For 18-24 month old. Center of Monsey, spacious facility, lunch included. Many years experience. Extended hours available. Tamara 845.425.1456.

AMAZING PROGRAM Warm lunches, small group, great references. On Bluefield call Layah 845-426-0212 CRAFT CAMP Where exciting, creative and wacky fun come together through art! Girls, ages 9-12, call Mindy Sherman 845 608 3054, email Mindysherman04@gmail. com SLOT AVAILABLE in small babysitting group. Carlton/College area. 845-641-0785. References Available. PRESCHOOL SUNDAY CLUB Give your girls Sundays to remember! Drop-ins welcome. Ages 3-5, 10:303:00. call C. Hechel 371-2670

BABYSITTING SIMCHA IN MONSEY? Want to leave your baby in warm caring atmosphere. Call to book. 845-352-0619 BABYSITTER-AIRMONT Experienced heimisha babysitter. Only small group has few slots available. lots of TLC please call 845-369-1101 DROP-IN BABYSITTING All hours! Near Evergreen. Sunday through Thursday. Call 862 505 9546

Job AvAilAble Senior Bookkeeper - Immediate Opening Payroll, A/P, monthly closeouts. 2-3 yrs bookkeeping experience or accounting degree. Excellent Excel skills required, Fund EZ a plus . FT/PT, salary based on experience. Email resume to kfireman@chesed247.org or call 845-354-3233 x1120 WARM BABYSITTER All day long Great reference (347)452-8656 CARING BABYSITTER Warm, loving, Jasinski off Union Rd. area. Small group. Drop ins welcome. Call Chavy- 631-532-7378 DROP-IN BABYSITTER Daytime or evening. Calvert Drive. Please call 352-6117

SERVICES MAKE A DIFFERENCE Do you believe that you can earn a significant income? Do you believe that the world needs a little more health and wealth in it these days? Do you want to help make a difference? I believe in inspiring people to do the things that inspire them so together we can create health and wealth in the world. But

I canâ&#x20AC;&#x2122;t do this alone! Are you looking at improving your current financial situation? Do you enjoy helping people? If so, I might want to meet you! Mrs. F. Katz 845-5703565 MONSEY FIDDLER And guitar for all kind of events call for refrence 845274-7314 ONE MAN BAND well priced call for refrence ari porges 347-675-4794 ONE MAN BAND & Keyboard programmer. For all your occasions! Yisroel M. Turner 845-274-7002 SELL YOUR SILVER/GOLD We buy your silver/gold items and diamond jewelry for top price. House calls upon request. 347-496-5660

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 143 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

// services LEAVE YOUR RESUME up to the pros. Prices starting at $100! Email resumakerpro@gmail.com ADDRESSING/LABELING Making Chasunah/Bar Mitzvah we will take care of your invitation from A to Z Call (845)445-9984 Email invitationsservices@gmail. com

FEMALE DRIVER 24/6 Available for local and long distance and everything else in between including deliveries for just $7. Call Rachel @ (646) 322-7224.

LADY DRIVER Heimish. Punctual, friendly, caring, responsible, dependable. Steady slots available. Call/text 917-7504105.

HEIMISHE LADY DRIVER available for local and long distance trips. You can book in advance - Call Esti (845) 422-6246

CABINET & FURNITURE SERVICE we replace most types of HINGES & Draw Slides, Glue CABINET doors, etc. 845678-3298

RIDE TO BORO PARK Sundays. Leaving Monsey 5:30 PM. Leaving Boro Park 9:30 PM. Please call 845 263 2301. CAR RIDE car ride daily to and from JFK and laguardia airports. please call 845- 641- 4332

HANDYMAN Specializing in the small jobs no one else wants to do. 35+ years experience.845-425-4606 UNIQUE LIGHTING for every event we also do rentals for parties & bar/bat mitzvas call 1 845 517 9452

QUICKBOOKS SPECIALIST Need help with your QuickBooks? Call Shucht Bookkeeping Services 845-243-7961 or email bookkeeping@shucht.com. Reasonable rates - hourly, weekly or monthly. GRAPHOLOGY ANALYSIS No one can change you from being the person that you are. get to know yourself better! Experienced analyst. (845) 2745266 DEBT COLLECTORS sending letters or calling you? Contact Attorney Efraim at kiefferlawoffice@aol.com or (845) 300-1843. WANT TO STAND OUT? Our expertise ensures that your resume reflects YOU at your best and gets you noticed fast! Call 855.224.2160 or email Rachel@TheBusinessEngine. com SHEIMOS PICK UP all year round shuls schools homes 845-461-3084 ADDRESSING ENVELOPES Amazing prices, call for quote. Jobs can be done immediately. Call 845-445-7422 or e-mail printingaddresses@gmail. com GLUTEN FREE Oat Matzos: Thinner, better tasting, large.(845) 204-8889

144 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

MAKE A STATEMENT at your next simcha! Chocolate covered peanut chew guitar at $45 please call 845-352-9022 YOUR SEARCH IS OVER BE AMAZED BY OUR EXCLUSIVE TOP QUALITY ONE OF A KIND C.Z. JEWELRY 845 352 2051 JEWELRY GARDEN I MAKE IT - YOU BAKE IT, Rivkyâ&#x20AC;&#x2122;s Famous Challah Dough, Custom made to your taste, diet and schedule. Call 369-3755 SUNRISE BALLOONS Helium balloons for all occasions! Engagement, Baby, Get Well, Birthday, etc. Sunrise area. Delivery available. 659-5515 AHEAD COLLECTION Turbans Bandanas Chenillesconvenient night hours, Ellish Area please call (845) 587-6709 BUY TIGHTS/SOCKS Most Popular Brands/ Great Prices/Free Delivery also support hosiery Medi, Sigvaris, Venotrain, etc 845290-0650 ATTENTION WOMEN! The Breathe Easy CD is now available! By: Estee Salczer CD(DONA). TRANSFORMING the birth experience of the Jewish woman, through guided meditation and relaxation. Being sold now in: Maple Pharmacy Greenbaums Pharmacy Ratio Health Mom2b Shifra and Puah (845)425-1987 Ezras Cholim Monroe (Dr. Banks) For wholesale inquiries: Doulawithu@gmail.com (917)280-3707 FASHION JEWELRY at your doorstep! We come to your house with our beautiful display of jewelry 845-425-4729


PRE PESSACH SALE on Clary’s Wigs & Falls Get $ 275 off . Offer valid thru April 3rd. Call Itty : 845 425 4144 (nys licensed over 20 years experience ) KANGEN WATER Alkaline - AntiOxidant Super Hydrating Call for FREE one month supply! 917-681-0003 FINEST HANDMADE CHOCOLATES Personalized Chocolate Bars for all occasions. Chocolate Boxes & Platters 845-746-1253 BABY SWEATER SETS Lkovod pesach magnificent sweater sets w matching bonnets wholesale. call 3528456 COTTON CANDY Popcorn and Snow Cone machines for your party’s. call now 347-729-4104 we sell supplies to.

ages 10-adult, beginners to professional. Call (845) 459-9935 MUSIC LESSONS Give your daughter the gift of music at a very reasonable price! References available. Call Yitty @ 845-426-7561 after 4:30 pm DOULA/CHILDBIRTH CLASS Inquire about the discount offer for the doula and classes combo package! “Breathe Easy” with Estee Salczer Doulawithu@gmail.com 917 280-3707 DANCE WITH CHAYKEE Simcha, Israeli, International. Have fun while getting in shape. New classes forming now for women and single girls. call 845-667-0737. BASHIE’S SALON Group or private courses Salon services: hair. wigs. Makeup 538.7603/436.4632

PORTRAIT PHOTOGRAPHY with Dassy Photography. Any occasion. Limited space available! Professional editing and enhancing! Free digital album! Call 845-5179920

BEGINNERS SEWING CLASS Give your daughter the opportunity to master the art of sewing! Small groups for individualized attention. 845-641-9443

PERFECT GIFT Give the gift that will last a lifetime. Capturing precious newborns in their first few weeks. BundlesofJoyStudios. com (845)499-1523

PT AND YOGA INSTRUCTOR Yana Kofman - will Be”h give a course May 5 from 9-2 on the topic “encouraging desired behavior with a challenging child”. Call: (845)263-4669

PHOTOGRAPHY Let us capture the precious moments at your wedding, bar mitzvah, bris, or vort. Visit www. britelitephotography.com or call 845-459-3443 DRUM LESSONS BY SHMUEL KLAVER Monsey’s most experienced Shomer Shabbos drum instructor. Lessons ($40 & up) given in your home or my studio, to boys or girls

GUITAR LESSONS Learn to play from a Guitar teacher with 30+yrs exp!!Beginners/ advanced levels, Sun//after school hours. Boys/girls/ women.558-1682 GRAPHICS COURSES Courses for after Pesach filling up quickly. 9 years of experience in teaching indesign, illustrator and

Photoshop. Call and leave a message. 718.708.1299 GUITAR LESSONS Experience learning guitar in a manner unlike anything you’ve experienced before. Quickly, enjoyably, and easily by Heimishe, Female, Professional Guitarist. 845608-5108 GUITAR LESSONS Experienced frum female instructor will teach you how to play in ten lessons. Years of enjoyment guaranteed! 347-455-5320 LASER TEETH WHITENING Get your teeth whitened professionally with lasting results. Male and Female Techs available. Call for specials 845-826-4928 HAIR DESIGN Beautify your hair with style! Cut, blow, style. Great rates. Call Roizy now. 845-3520619. BLUEFIELD HAIRSTYLING Stunning styling and great cuts. Fantastic prices! 845517-5443 HAIRCUTS AND HAIRSTYLES professionally done. Saddle river area for app. Call 845356-5038

CHANIE’S HAIR SALON Glen Hill and Augusta area Wash & set: $30, Haircut: $15 Call 845-538-3254 CLAHIR ELECTROLYSIS 50% off new clients Advanced machine, less painful, better results, Ruchy Weiss 845499-5052 NS ELECTROLYSIS Join hundreds of satisfied clients! Now in Monsey w/ 13 yrs exp. Half off 1st visit w/ ad. Nechama 356-1536 PROFESSIONAL HAIRCUTS AND HAIRSTYLES in the Hatzlacha Grocery area. Years of experience. Can customize styles to suit the face. Call for appt 845-8251789. CERTIFIED MAKEUP ARTIST by Esther For any occasion Discount offered for referrals! Will do House calls 845-6422370 THROAT CULTURES Call 641-1627 or 845-356-3851 TREAT YOURSELF to a memorable Birthing Experience in a pleasant calm comforting Atmosphere with Itty Bar Horin CD(Dona) 845 425 4144

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 145 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds DOULA Chana Bracha Abramson CD (DONA) call or text 845-2135525 Discount with mention of ad

June & July due dates register now. Call; Mrs. Surie Gruber 362-1439

CERTIFIED REFLEXOLOGIST In your home or mine. Great healing benefits for immune, digestion, insomnia, hormonal, anxiety and more. Hendy Baum 347-460-1512 MASSAGE BY RACHEL New in Horton/bates area. for a relaxing and invigorating experience.. call 646 3227224.

ODDS AND ENDS LOOKING TO RENT a bsmnt 600 plus Sq ft. finished or raw , in center of monsey. Could be month to month or per use. 845 248 4901

ISRAEL GPS No fee. English or Hebrew. Must reserve in advance by email at IsraelGPS@gngroup. com

HOMEOPATHY INFO. I am putting together a data base for info. on Homeopathic Practitioners. Anyone with experience or Info. Please call 845 304 8586

CHILDBIRTH CLASS for the Heimishe woman, by experienced instructor. ‫בס"ד‬

.‫ די צייט איז גע’ענג’ט‬,‫עס איז ערב פסח יעדער איז פארנומען מיט’ן רייניגען פאר פסח‬

!‫יא! ב"ה נאך א יו"ט פסח קומט צו גיין‬

- ‫ קשיות‬4 ‫אבער עס שטעלט זיך‬

:‫די ערשטע קשיא איז‬

‫אפילו איך וועל שוין יא טרעפן צייט צו‬ ‫ פון ווי וועל איך נעמען צייט צו‬,‫וואשן‬ ?‫ביגלען די אלע זאכן‬

,‫אויב בין איך ב”ה אזוי פארנומען ביז איבערן קאפ‬ ,‫וואס וועט זיין מיטן אויפפרישען מיינע קישענעס‬ ,‫ העמעדער‬,‫ טישטעכער‬,‫ טלית‬,‫ קיטל‬,‫דאכענעס‬ ?‫און אלע וועש לכבוד פסח‬

:‫די פערטע קשיא איז‬

KOS YESHUOS - BECHER GEMACH Simchah, Shabbaton? Don’t spend on disposable bechers. Use real bechers from our free-loan gemach. Better for your pocket, and halachically. 845-377KOS1(5671) KosYeshuos@ gmail.com ROOF-CARRIERS GEMACH. Fits almost all cars even without racks on roof. Call early to reserve. 845-2745284. Monroe: 845-662-7102. SIDDUR GEMACH Sfard: Friedman 845-6087830 Ashkenaz: Shulman845 352 1756 or 845-826-6718

,‫מיר אידישע מאמעס זענען ב”ה פארנומען מיט אזא ליכטיגע שטוב קע"ה‬ .‫ און מסדר זיין‬,‫ צוזאמנעמען‬,‫ רוימען‬,‫ קאכן‬,‫ וואשן‬,‫רייניגען‬

:‫די דריטע קשיא איז‬

GEMACHIM DVDS AND PORTABLE PLAYERS for sick and homebound adults and children.425-2660 mailbox #1.

SEFORIM?SHAIMOS? If you have usable seforim that are sitting around or putting them into shaimos I could take them for free 8455383715

FREE DOULA SERVICES Enriching the birthing process every woman deserves. Judith (845) 5376148 call or text

// services // odds & ends // shiurim //

MOVING BOXES GEMACH Cardboard Boxes for Moving845-425-6826 or 845608-7830

LOST earring at Chaya Sura hall in coat room, March 5, by Friedman/Shmeltzer Chasennah. Please call 845354--0946 / 845-263-2590 FOUND postage stamps. 8453524832. black women’s coat in Evergreen after Chesed 24/7’s Supermarket Sweep. Contact Esty Goldstein egoldstein@ chesed247.org 845.354.3233 ext 1139. diamond ring and chuppah k. ring in ateres chaya sura. call 845 596 0160 Mauve Dress. New little girl pink dress in shopping bag. If lost call: (845) 426-2434. Electric cigarette in my car after giving a ride for someone call 845-641-4332 brand new boys costume in Toys4U bag in America Latina Taxi- with receipt inside. Gave it back to Toys4U, so if this is your bag contact them. FREE GIVEAWAYS Tile giveaway, 2 boxes 4”x4” beige tiles. Call 845 425 4528 treadmill 354.7515 hp mfc color printer & fax. 8453524832

:‫די צ וייטע קשיא איז‬

?‫פאר וואס ליין איך דאס‬

‫פון ווי נעם איך די צייט פאר דעם‬ ?)Busy ‫(ווען קע”ה איך בין אזוי‬

- :‫ די תירוץ איז‬-

Classified ads are free for our readers, as long as the following criteria are met.

‫ און‬,‫ יאר‬2 ‫ווייל מיר סערווירען די היימישע עולם פאר קרוב צו‬ ‫ מיטן אייך‬.‫מיר האבן ב”ה געטראפען א לעזונג צו די אלע קשיות‬ ‫ברענגען די בעסטע וועג אז אייער וועש זאל קומען געוואשן און‬ .‫ אז עס זאל קענען גלייך אריינגיין אין אייער לעדל‬,‫שיין געפאקט‬ ‫אזוי אויך טוען מיר‬ Drycleaning

Cleaning Tip: ‫ביטע אנשפריצען די‬ ‫פלעקן גלייך ווען עס‬ ‫פאסירט (למשל אויף‬ )Blouses ,‫העמעדער‬

Classified ads must be emailed or texted to classifieds@themonseyview. com - in the body of the email, not as an attachment. Include two words for the heading and a maximum of twenty words for the body. The entire body of the ad should be written in one paragraph. Do not “enter” between sentences. Use standard text only – no all caps.

‫אשר איימער‬

Check for proper spelling and grammar before submitting. Do not fax any free classifieds. .‫ איר קענט עס לאזן אינדררויסן‬,‫• איר דארפט נישט זיין אינדערהיים‬ Special Instructions ‫• ביטע אנצייכענען און פאראויס זאגן‬

146 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484

There’s a maximum of two classifieds per person per week. A classified ad that doesn’t meet the above conditions will be automatically rejected. The Monsey View reserves the right to omit or cut words from any free classified ads without confirmation. ***** We do not give confirmations for free classified ads. ***** Classified ad deadline is Monday at 12:00 pm. No exceptions. ***** For inquiries about PAID classifieds, feel free to contact The Monsey View.


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 147 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

148 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 149 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

150 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 151 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

152 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 153 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

154 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ אין מאנסי‬- ‫ פורים תשע”ז‬- ‫ישיבת מרדכי הצדיק‬

March 15, 2017 / THE MONSEY VIEW / 155 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫”י ולזרעי יובך הארבעים‬ ‫דות סאטמאר מאנסי‬

‫‪156 / THE MONSEY VIEW‬‬


‫מעמד דינער השנתי ל”‬ ‫של התייסדות מוסד‬

‫‪THE MONSEY VIEW / 157‬‬


‫בהשתתפות האדמו”ר מסאטמאר וגאב”ד סאטמאר מאנסי‬

‫דינער לטובת כולל שומרי החומות‬

‫‪158 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬

‫‪PHOTO CREDIT: JDN‬‬

‫הכנסת ספר תורה לביהמ”ד סאטמאר מאנסי שכונת דיקעיטאר‬


‫הזריז נשכר‬ EARLY BIRD PROMOTION PLACE YOUR PESACH ORDER

AND PICK IT UP BY

March

21

AND

RECEIVE AN EXQUISITELY MADE ‫גארטל‬ ABSOLUTELY FREE WITH MINIMUM PURCHASE OF $250.

WILLIAMSBURG 178 Wallabout St 718.330.1700

BORO PARK 1411 39 St. 718.435.4750

MONSEY 16 Melnick Dr. 845.678.8624


PHOTO CREDIT: JDN

‫דינער לטובת מוסדות ניקלשבורג‬

160 / THE MONSEY VIEW / March 15, 2017 www.themonseyview.com / 845.600.8484


PESACH SHOPPING Pesach is around the corner, so are we.

Pre Pesach Late Hour Open Till

9:00pm

shop with confidence and conveince

MONSEY | 20 Robert Pitt Drive | 845.352.4920 BROOKLYN | 5103 New Utrecht Ave. | 718.972.4920


‫העלפט‬ ‫און היילט;‬ ‫ווען א קינד‬ ‫איז צוטיילט!‬

‫א האנט‬ ‫פון הילף!‬

‫בית לילד שענקט א האנט פון הילף בגשמיות‬ ‫וברוחניות פאר קינדער וואס זענען צוטיילט‬ ‫מיר העלפן די קינדער מיט פינאנציעלע הילף‪ ,‬לעגאלע הילף‪,‬‬ ‫באגלייטונג‪ ,‬הילף אין שטוב פון זייערע העלפער׳ס‬

‫אבער טייערע אידן‪:‬‬ ‫ווער שענקט א האנט פון הילף פאר בית לילד?‬

‫יא! איר קענט אויך האבן א‬ ‫חלק אין אזא הייליגע מצוה!‬ ‫‪19‬‬

‫‪ADDITIONAL‬‬

‫‪winners OF‬‬

‫‪ RAFFLES‬אפיקומן‬

‫‪d‬‬ ‫‪Gran‬‬ ‫‪LE‬‬ ‫‪RAFF‬‬

‫‪2 Winners 1 Year Kindline Subscription‬‬ ‫‪5 Winners $100 at Toys 4 U‬‬ ‫‪5 Winners $100 at Merkaz Judaica‬‬ ‫‪2 Winners 1 Year Kinderlach Subscription‬‬ ‫‪5 Winners Free Family Entry to Monsey Rides‬‬ ‫‪RECEIVE FREE VALUABLE GIFTS‬‬ ‫‪WITH YOUR RAFFLE PURCHASE‬‬

‫‪Call Now: 845-414-8111‬‬

‫‪Email: raffle@bayislyeled.com‬‬

‫עפ״י הוראות הרבנים‬ ‫מותר לקנות ממעות מעשר‬

‫‪Campaign Sponsored by‬‬

‫העלפט די העלפער׳ס‬

‫‪ • April 6‬י' ניסן ‪Drawing Date:‬‬


BECOME A CPA

Open House

15

Sunday, March 26, 7:00 PM

Courtyard by Marriott Montvale | 100 Chestnut Ridge Rd, Montvale, NJ 07645

Accounting Finance Tax Independent Audit

Real Estate Compliance Financial Planning & Analysis

MEN 732-905-9700 ext. 665 Yocheved@nj.pcsjobs.org A division of Agudath Yisroel of America

WOMEN 732-367-1500 aps.courses@gmail.com

In conjunction with Fairleigh Dickonson University

Internal Audit Personal Financial Planning Healthcare Management

Profile for The Monsey View

Issue 91  

The Monsey View

Issue 91  

The Monsey View

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded