Page 149

‫בס“ד‬

‫בצער רב וביגון קודר אנו מבכים את פטירתו של האי גברא רבא ויקירא‪ ,‬גדול מרבן שמו‪,‬‬ ‫שכל מסכת חייו היה חטיבה אחת של ריבוי פעולות למען כבוד שמו יתברך‪ ,‬וכתלמוד‬ ‫מובהק לרבו הגדול מרן רחמ"ד ווייסמאנדל זצוק"ל היה לבו ער לקול הגדול קול דודי דופק‪,‬‬ ‫ואזר כגבור חלציו להיות ציר נאמן למלאות תפקידו בעולם הזה‪ ,‬והשליך נפשו גופו ומאודו‬ ‫מנגד לבנות ולהקים מבצרים אדירים לתורה והוראה ולאמונה‪ ,‬בין השאר יסד את הכולל‬ ‫והישיבה "מכון להוראה" וכל אגפיה וסניפיה‪ ,‬יזם והקים את אירגון "ושננתם" בארה"ק זה‬ ‫כשלשים שנה ללמוד ולהיבחן על הלימודים‪ ,‬וכהיום יש במסגרת זו יותר משלשת אלפים‬ ‫נבחנים מכל החוגים עם יותר ממליון דפים גמרא שנבחנו בהמסגרת‪ ,‬יסד את הישיבה "אור‬ ‫שמח" שהיה הישיבה הראשונה לחוזרים בתשובה בארה"ב‪ ,‬ובמשך עשרות שנים הלהיב‬ ‫לבות בני ישראל והזריח אור האמונה והיהדות ע"י אירגון "שלהבת" לקרובים ורחוקים‪ ,‬ועוד‬ ‫ועוד מה שפעל להפרט בצדקה וחסד‪ ,‬ובנסיעותיו למעבר מסך הברזל במדינת רוסיא‬ ‫במסירות נפש להפצת היהדות והאמונה ולהיות לאחיעז"ר לאחב"י הנדכאים‪ ,‬ואת הכל עשה‬ ‫בהצנע לכת שייף עייל ושייף נפק ולא החזיק טיבותא לנפשי'‬

‫הגה"צ כש"ת‬ ‫רבי עזריאל בן הר"ר אהרן הלוי טויבער זצ"ל‬ ‫מחבר ספרי פרקי מחשבה ועוד‬

‫גולת הכותרת מבין מפעלותיו המרובות היה‬ ‫מה שהגה ברוחו הגדול לייסד את הבית היוצר הגדול‬

‫מכון להוראה‬

‫שהיה רשת הכוללים ללימוד הוראה וחושן משפט בארה"ק ובארה"ב‪,‬‬ ‫והעמיד בראשה את אחיו מורינו הגאון האדיר ר' יחיאל זצ"ל‬ ‫להדריכה ולסלל את נתיבותיה‪ ,‬וב"ה גדלו והצליחו ועשו פרי והחזירו‬ ‫את תפארת לומדי תורה וחושן משפט על מכונה‪ ,‬דבר שהי' רחוק מן‬ ‫הדעת באותם הימים‪ ,‬ומסר נפשו ומאודו והפכו למציאות קיימת עד‬ ‫היום הזה‬

‫אבל יחיד עשו לך!‬ ‫אבל יחיד הוא לנו בני הכולל "מכון להוראה" בעיר מאנסי אשר שם‬ ‫אוה למושב לו‪ ,‬ועמד בראשה והרביץ שם תורה‪ ,‬והיה קשור ללבו‬ ‫יותר מכל‪ ,‬ושם עליו עינא פקיחא‪ ,‬ודאג לקיומו במשך כל השנים עד‬ ‫היום הזה‪,‬‬

‫גדולה האבידה ואין לה תמורה!‬ ‫פטירתו מהווה חלל גדול לכלל ישראל בכלל‪ ,‬ובפרט לנו יושבי אהל חברי מכון להוראה‬ ‫תקוותינו ותפלתינו לאל נורא עלילה שזכותו הגדול של הנפטר יעמוד לכל המפעלים שיצליחו‬ ‫הלאה לעשות פרי למען כבוד שמו יתברך‪.‬‬

‫וצרופה בזה נטפי תנחומין לכל המשפחה הכבודה המתאבלים מרה על שהורם הנזר‬ ‫מעל ראשם והוסרה העטרה המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים‬ ‫החותמים בדמע מתוך צער עמוק‬

‫הנהלת מכון להוראה – רבנן ותלמידיהון‬ ‫דוב בערל קארניאל‬ ‫יצחק משה טויבער‬ ‫ראש הכולל‬

‫מנהל הכולל‬

Profile for The Monsey View

Issue 196  

The Monsey View

Issue 196  

The Monsey View