Page 1

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

01-77/2009

ΚΕΜΠΡ.ΚΡ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 40, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 01 - ΚΩΔΙΚΟΣ 2038

περιεχόμενα

Αλλαγές στο χώρο Υγείας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ και το ΠΕΔΥ

Σ

το κείμενο κείμενο

Κείμενο iatrikostypos.com www Iaτρικός Τύπος

H καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για τον ιατρό

Με πολλαπλές και έντονες αντιδράσεις της ια- στή» υπηρεσιών υγείας, στα πρότυπα των ιδιωτικών τρικής κοινότητας και των κομμάτων της αντι- ασφαλιστικών εταιριών. πολίτευσης γεννήθηκε… το νέο ΠΕΔΥ. Τι γίνεται με τους γιατρούς

Ανησυχητικά στοιχεία Χωρίς υγειονομική κάλυψη 2,6 εκατ. ανασφάλιστοι!

4

Σημαντική διάκριση για την ελληνική ιατρική Πέντε Έλληνες κατακτούν την κορυφή της έρευνας

6

Δεύτερη αιτία θανάτου διεθνώς 7 8,2 εκατομμύρια «σκοτώνει» ο καρκίνος κάθε χρόνο

Οι προσεχείς ανακαλύψεις 11 καλά νέα φέρνει το 2014

8

Νέα μέθοδος «υπόσχεται» 10 εξάλειψη ασθενειών Τεχνική «copy – paste» στο DNA

Ελληνοβελγική Συμμαχία Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen

12

Ψ

ηφίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), Αλλαγή Σκοπού ΕΟΠΥΥ και Λοιπές Διατάξεις», σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής, με την υπερψήφιση της συγκυβέρνησης και την καταψήφιση σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Να σημειωθεί ότι στην τελική μορφή του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπ’ όψιν επισημάνσεις και αλλαγές που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Ιανουαρίου, είχε δοθεί στη δημοσιότητα στις 10 Ιανουαρίου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις γιατρών και εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ, όλης της ιατρικής κοινότητας καθώς και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Νομοσχέδιο Το νομοσχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό του ΕΣΥ σε δύο υποσυστήματα παροχών υπηρεσιών υγείας, σε δύο εθνικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας: Το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα και το Δευτεροβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΔΕΔΥ) για την νοσοκομειακή περίθαλψη που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Το ΠΕΔΥ πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας σε όλους τους Έλληνες πολίτες, από τα Κέντρα Υγείας, τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ. Να σημειωθεί πως τα Κέντρα Υγείας από εδώ και στο εξής θα υπάγονται στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας (ΥΠΕ) και θα λειτουργούν ενιαία με τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, που θα μετεξελιχθούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου. Το διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ απορροφάται όλο στο νέο σύστημα που θα ανήκει πλέον στις ΔΥΠΕ. Ο ΕΟΠΥΥ, από «πάροχος» και «αγοραστής» υπηρεσιών υγείας μετατρέπεται αποκλειστικά σε «αγορα-

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται και η κινητικότητα – διαθεσιμότητα 8.000 γιατρών και εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ, που θα διαρκέσει έναν μήνα και δεν θα υπάρξει παρέμβαση του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι μείνουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση διακοπής λειτουργίας του ιατρείου τους για να προσληφθούν σε πρώτη φάση με τον ίδιο μισθό που ελάμβαναν στον ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια και οκτώ μήνες μετά την πρόσληψή τους θα περάσουν από αξιολόγηση από ειδικά συμβούλια που θα αποτελούνται από γιατρούς του ΕΣΥ και τον πρόεδρο της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ). προηγούμενο μισθοδοτικό καθεστώς. Όσοι γιατροί δεν αποδεχτούν να κλείσουν το ιατρείο τους για να ενταχτούν στο δημόσιο σύστημα θα απολυθούν. Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, κατά το διάστημα ενός μήνα που θα διαρκέσει η διαθεσιμότητα, τα πολυϊατρεία θα παραμείνουν κλειστά και οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται από τους συμβεβλημένους γιατρούς, τα Κέντρα Υγείας και τα νοσοκομεία. Η διαδικασία της κινητικότητας/διαθεσιμότητας ξεκίνησε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, κατά την οποία θα μετακινηθεί το προσωπικό από τον ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες, που αναλαμβάνουν την ΠΦΥ. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο φορέα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση. Από τη στιγμή που δεν εμφανισθούν εκεί όπου θα τοποθετηθούν αυτομάτως μπαίνουν σε αυτοδίκαιη απόλυση. Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) θα έχουν τη δυνατότητα (και όχι την υποχρέωση) λειτουργίας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το ωράριο και ο τρόπος της λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τον υπουργό Υγείας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα γίνεται από τα Κέντρα

ΠΕΔΥ Υγείας, τις περιφερειακές δομές ΠΦΥ και τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, στους οποίους έχει αυξηθεί ο αριθμός των επισκέψεων σε 400, αλλά και από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Τα Κέντρα Υγείας θα μπορούν να ενταχθούν στις εφημερίες των νοσοκομείων. Στο τελικό σχέδιο του νομοσχέδιου που κατατέθηκε αποσύρθηκε τελικά η επίμαχη διάταξη για τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας ενώ εντάσσεται και η ειδικότητα των οδοντιάτρων στο νέο Πρωτοβάθμιο Φορέα Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα χορηγούν άδειες λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, ενώ οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα έχουν στη διάθεση τους ένα χρόνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου για να προσαρμοσθούν.

Αντιδράσεις ιατρικών συλλόγων Το νομοσχέδιο ήδη από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, , προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, όλων των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) καταλογίζει στο νέο νομοσχέδιο «ατελή και πρόχειρη κατάρτιση, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη ισότιμη, καθολική και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα Υγείας, ενώ παράλληλα διαφαίνεται ο απώτατος στόχος του που δεν είναι άλλος από την απόλυση των υπηρετούντων ιατρών συνέχεια στη σελ. 2


ειδήσεις Ελλάδα

σελίδα

2

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Σύσκεψη με θέμα «ψυχολογική υποστήριξη σεισμοπαθών της νήσου Κεφαλληνίας» πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. υπό την προεδρία της υφυπουργού Υγείας, Ζέττας Μακρή, την Τρίτη 11 Φεβρουραίου. Εισηγητής του θέματος ήταν ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ Πάνος Ευσταθίου, ο οποίος ανέπτυξε τις λεπτομέρειες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Ψυχολογική υποστήριξη των σεισμοπαθών της Κεφαλλονιάς η οποία θα ξεκινήσει άμεσα. Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος η διευθύντρια Ψυχικής Υγείας του υπουργείου υγείας, ο διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ, η πρόεδρος του ΕΚΚΑ, ο πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και εκπρόσωποι ψυχολογικής παρέμβασης του υπουργείου Υγείας. Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Καμπάνια για την αναγνώριση των συμπτωμάτων

Πανευρωπαϊκή «πρωτιά» για την Ελλάδα και στη γρίπη Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον το «κύμα» της γρίπης στην χώρα μας, που ταλαιπωρεί περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα, η υψηλή ταχύτητα με την οποία κινείται η γρίπη στην επικράτεια δίνει στην Ελλάδα πανευρωπαϊκή «πρωτιά» καθώς είναι η μοναδική ανάμεσα σε 29 χώρες που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) έχει μεγάλη κυκλοφορία της γρίπης, και δη του πανδημικού στελέχους Α(Η1Ν1). Η γεωμετρική πρόοδος με την οποία αυξάνονται οι επισκέψεις των Ελλήνων σε γιατρό με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής αλλά και τα βαριά περιστατικά γρίπης που χρειάζεται να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μαρτυρούν την άγρια «επέλαση» της νόσου. Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ εκτιμούν ότι το κύμα της γρίπης τείνει να φτάσει στο πιο ψηλό του σημείο και ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει μάλιστα θεωρείται ευνοϊκή συγκυρία η καλοκαιρία που πρόβλεψαν οι μετεωρολόγοι, καθώς εκτιμάται ότι θα απομειώσει γρηγορότερα την δυναμική του ιού της γρίπης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα και παχυσαρκία που ασθενούν με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής πρέπει να λαμβάνουν αμέσως αντιικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου χωρίς να επιβεβαιώνεται εργαστηριακά ο ιός της γρίπης. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, η γρίπη παρουσιάζει ακόμη ελεγχόμενη, χαμηλή δραστηριότητα. Το ECDC αναμένει το επόμενο διάστημα αυξημένη δραστηριότητα της γρίπης σε έξι χώρες (Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ισπανία). Πηγή: ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ιδιοκτήτης: ΕDILYS A.E.E. Εκδότης: ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΙΘΡΙΟ» 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΓΡΑΦΕΙΟ Α 50-52 ΤΗΛ.: 210-6195994, FAX: 210-6195726 e-mail: info@edilys.gr ΙΔΡΥΤΗΣ: Ι. ΓΑΛΕΠΙΔΗΣ Διεύθυνση Σύνταξης Γεώργιος-Κωνσταντίνος Πήλιουρας geopiliouras@gmail.com Αρχισυντάκτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ aggelikibobu@gmail.com Επιμέλεια κειμένων Θοδωρής Βλάσσης Υπεύθυνος marketing ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Διαφημίσεις EΛΙΖΑ ΑΡΦΑΡΑ Καλλιτεχνική επιμέλεια ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΟΥΛΟΠΟΎΛΟΥ Γραμματεία Πελαγία Λουμάκη Συνδρομές ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Ετήσια 25,00 € 49,00 € 90,00 €

Διετής 40,00 € 90,00 € 170,00 €

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν αποτελούν θέσεις του «Ιατρικού Τύπου» και ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτά

Πηγή: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Το έμφραγμα κύρια αιτία θανάτου στη χώρα μας Εκστρατεία ενημερωτικής καμπάνιας αρχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προκείμενου να αναγνωρίζονται τα συμπτώματα του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, το οποίο αποτελεί πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Κ

ατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, κύριος Ιωάννης Καλλικάζαρος, και κύριος Στέφανος Φούσας, τόνισαν την σοβαρότητα του θέματος που προσεγγίζει η κοινωνική καμπάνια, καθώς το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την κύρια αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στην χώρα μας. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος Stent for Life για την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ, κύριος Ιωάννης Κανακάκης, παρουσίασε την εκστρατεία ενημέρωσης «Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή», όπως επίσης και αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που αποδεικνύουν την σημασία του παράγοντα χρόνου στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πε-

ριστατικού. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, το 30% των συνολικών περιστατικών εμφράγματος στην Ελλάδα, απευθύνεται στο σύστημα υγείας σε λιγότερο από 3 ώρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και συγκεκριμένα σε μέσο χρόνο τα 131 λεπτά για τους άντρες και 162 λεπτά για τις γυναίκες. Το υπόλοιπο 70% των περιστατικών αντιμετωπίζονται από κάποιον επαγγελματία υγείας σε περισσότερο από 3 ώρες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Στόχος της καμπάνιας είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τους ασθενείς με ιστορικό οξέως στεφανιαίου συνδρόμου για τους παράγοντες που το προκαλούν, τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής σε περίπτωση εμφράγματος για την άμεση αναγνώριση τους, τα διαφορετικά συμπτώματα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ασθενείς καθώς και η μείωση του χρόνου μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων και της έναρξης κατάλληλης θεραπείας όλων των περιστατικών, σε λιγότερο από 60 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι επαρκής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, για την μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από εμφράγματα. Μεταξύ των μηνυμάτων που προ-

“Το 30% των συνολικών περιστατικών εμφράγματος στην Ελλάδα, απευθύνεται στο σύστημα υγείας σε λιγότερο από 3 ώρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.” βάλλονται, εκτός από τον αριθμό του ΕΚΑΒ 166, γίνεται αναφορά και στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στον οποίο μπορεί κάποιος να απευθύνεται για άμεση βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τους παράγοντες που προκαλούν περιστατικά εμφράγματος και για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης τους, πραγματοποιείται σε δύο στάδια, πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, απαραίτητη για την καταγραφή της αντίληψης του κοινού.

συνέχεια από τη σελ. 1

στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ. Το νέο αυτό νομοσχέδιο, όπως υποστηρίζεται, θα βάλει ταφόπλακα στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΕΔΥ). Επιπλέον, στο εξής ο πολίτης θα καλείται να καταβάλλει επιπρόσθετα ποσά για να βρει τον ιατρό του, να πάρει το φάρμακό του και να κάνει την εξέτασή του. Έτσι, οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις Υγείας είναι οι απόλυτα ευνοημένες, καθώς θα εκμεταλλευθούν την πλήρη αποδόμηση του υφιστάμενου συστήματος Υγείας, ενώ παράλληλα η ένταξη των ιατρών στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. μετά την πάροδο των οκτώ μηνών δημιουργεί συνθήκες απομάκρυνσης από το σύστημα. Η πρόεδρος του ΙΣΠ επισημαίνει ότι απαξιώνει το επιστημονικό και εργασιακό έργο των γιατρών, είτε υπηρετούν στις δημόσιες μονάδες Υγείας, είτε είναι συμβεβλημένοι με το δημόσιο σύστημα. Από την πλευρά του ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ) καταφέρεται έντονα κατά του νομοσχεδίου. «Χωρίς καμία μελέτη και εκτίμηση των αναγκών, κλείνει μονάδες και απολύει εργαζόμενους με ταχύτατους ρυθμούς, ‘πετώντας’ τον κόσμο στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, μόνο και μόνο για να δώσει ως ‘θυσία’ απολυμένους εργαζόμενους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στην ‘αδηφάγο’ τρόικα. Χωρίς προϋπολογισμό στον ΕΟΠΥΥ, τον κάνει αγοραστή υπηρεσιών Υγείας, κοροϊδεύοντας και εξαπατώντας ασφαλισμένους και εργαζόμενους».

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ: ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για το νέο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ έδωσε στη δημοσιότητα ένα κείμενο στο οποίο επιχειρηματολογεί για το ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση νέου συστήματος οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως επισήμανε: «Λίγο πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο για το νέο ΠΕΔΥ στην Βουλή, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις για όσους είτε προσποιούνται είτε πραγματικά

δεν καταλαβαίνουν. Το νομοσχέδιο ουσιαστικά κατατίθεται προκειμένου να γίνει η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αμιγώς διαχειριστή των κεφαλαίων που προκύπτουν από τις υγειονομικές εισφορές καθενός εργαζομένου. Η νέα «πρωτοβάθμια» μοιάζει να είναι το αναγκαίο κακό για να ξεφορτωθεί σταδιακά το κράτος την δημόσια παροχή υγείας. Αν η πραγματική μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ήταν ο στόχος δεν θα περιγραφόταν με τόσο αόριστο και δαιδαλώδη τρόπο η σύστασή της στο παρόν νομοσχέδιο. Οι πολίτες παίρνουν την υπόσχεση της ελεύθερης πρόσβασης, πληρώνοντας συμμετοχή, σε υπηρεσίες υγείας, ενώ ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει να πληρώνει τα υπόλοιπα με τα χρήματα που από τον πολίτη και πάλι παίρνει, ορίζοντας όμως το τίμημα με τον κανονισμό παροχών του. Στην ουσία το νομοσχέδιο και με αυτό ο καθένας μας εξουσιοδοτεί τους τεχνοκράτες του ΕΟΠΥΥ και τους ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου της υγείας με τους οποίους αυτοί συναλλάσονταιδιαπραγματεύονται, ώστε να αποφασίζουν για την υγεία μας αλλά και για το κόστος της. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίζει και να αναπροσαρμόζει όπως νομίζει τόσο το είδος των παροχών όσο και το ύψος της συμμετοχής αλλά και την συνολική αποζημίωση η οποία είναι στην ουσία το πραγματικό κόστος για το κράτος.

Γιατί ήταν παράδοξος ο διπλός χαρακτήρας του ΕΟΠΥΥ; Πολλοί έβλεπαν ως παράδοξο τον διπλό χαρακτήρα του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή αλλά και ως παραγωγΌ υπηρεσιών υγείας. Γιατί; Τις εισφορές οι ασφαλισμένοι τις πληρώνουν προκειμένου να έχουν δωρεάν υγεία. Προφανώς δεν βλέπουν καμιά παραδοξότητα στο γεγονός πως στο εξής με τον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστική εταιρία, το κράτος (ΕΟΠΥΥ) θα αγοράζει υποτίθεται υπηρεσίες υγείας και από τον εαυτό του (Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας). Αυτή είναι η αληθινή παραδοξότητα και πρόκειται να αναιρεθεί μόνο με ένα τρόπο. Όταν ο ΕΟΠΥΥ γίνει ιδιωτική εταιρία κάποιου τύπου, με απολύτως προνομιακή θέση ανάμεσα στις άλλες ασφαλιστικές αφού οι εισφορές που συγκεντρώνει είναι υποχρεωτικές. Τότε θα ολοκληρωθεί το έργο και θα

επιβεβαιωθούν απόλυτα οι λόγοι της παραίτησης του πρώην Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλου. Και ένα ερώτημα για όλους όσους βλέπουν θετικά αυτή την μετάλλαξη του ΕΟΠΥΥ και το τέλος της δωρεάν υγείας: Θα τους φαινόταν το ίδιο λογικό η δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού υπηρεσιών (ας πούμε) παιδείας; Να πηγαίνει δηλαδή σε όποιο σχολείο θέλει ο καθένας το παιδί του πληρώνοντας πάντα συμμετοχή σε δίδακτρα, και ως δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να θεωρούνται κατά πρώτο λόγο τα ιδιωτικά και κατά δεύτερο τα όποια απαξιωμένα δημόσια. Αυτό είναι που συμβαίνει για την ώρα στην Υγεία. Μπορεί για κάποιους αυτό να μοιάζει ειδυλλιακό τοπίο αλλά πότε αποφασίσαμε ως κράτος και με ποιό σύνταγμα να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση; Ένα καλό παράδειγμα του πώς αντιλαμβάνεται ο ΕΟΠΥΥ την διαχείριση της εξουσιοδότησης που έχει λάβει να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας και την πρόσβαση του πολίτη σε αυτές είναι τα πενταψήφια ραντεβού. Πριν 1,5 χρόνο αποφάσισε ο οργανισμός προκειμένου ο πολίτης να εξασφαλίσει την είσοδό του στα πολυϊατρεία να πληρώνει 1 ευρώ τουλάχιστον σε ιδιωτικές εταιρίες από την τσέπη του για «δημόσιους» γιατρούς σε «δημόσιες» δομές βάζοντας στα ταμεία του για κάθε κλήση 0,09€. Είναι αυτή μια εξαιρετικά επωφελής συμφωνία; και για ποιόν; Τα δημόσια πολυϊατρεία και εργαστήρια (μικροβιολογικά-ακτινολογικά-οδοντοτεχνικά) του ΕΟΠΥΥ και πρώην του ΙΚΑ με το προσωπικό τους, ιατρούς και υγειονομικούς υπάλληλους παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες και αυτές μπορούν σίγουρα να γίνουν καλύτερες και αποδοτικότερες αν αυτή είναι η πολιτική στόχευση. Είναι στην μεγάλη του πλειοψηφία αυτό το προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και σε οργανικές θέσεις. Με ποια λογική δίνονται πρώτοι και μάλιστα μαζικά κατά χιλιάδες στις διαθεσιμότητες; Με αυτές μπαίνει τελικά σε διαθεσιμότητα-απόλυση-κατάργηση η έννοια των δωρεάν δημόσιων ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Φαίνεται πως υπάρχουν σήμερα πολλοί διατεθειμένοι να τελειώνουν με αυτές τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν και ας το πιστέψουν, πως φύση και θέση δεν μπορούμε παρά να είμαστε απέναντί τους».


ειδήσεις Ελλάδα

σελίδα

4

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Μεγάλη ήταν η συμμέτοχη και το ενδιαφέρον των πολιτών που βρέθηκαν το Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους, για να παρακολουθήσουν την ανοιχτή εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), που διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Αφορμή της διοργάνωσης αποτέλεσε ο εορτασμός του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Πάνω από 50 πολίτες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δωρεάν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από έμπειρα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Τουλάχιστον 300 άτομα επισκέφθηκαν το περίπτερο που στήθηκε και ενημερώθηκαν για τις πρώτες βοήθειες αλλά και γενικότερα για το έργο της οργάνωσης. Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του «112» ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με ημερίδα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, από την οποία προέκυψαν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα. Ως σημαντικότερο αναδείχθηκε το τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών, καθώς και στη χρήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ο οποίος σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου είναι σχεδόν άγνωστος στη χώρα. Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Ανησυχητικά Στοιχεία

Δωρεάν χορήγηση ταινιών σακχάρου

Ανάσα για 4.000 διαβητικούς Μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν σημαντικά για να αποκτήσουν τα αναλώσιμα υλικά Οικονομική ανάσα για 4.000 περίπου διαβητικούς στη Μαγνησία η δωρεάν χορήγηση των αναλώσιμων υλικών. Μέχρι πρότινος μόνο στον ΟΓΑ και το ΤΣΜΕΔΕ, η συμμετοχή ήταν μηδενική (0%) στις ταινίες ενώ για τον ασφαλισμένο στο IΚΑ η συμμετοχή ήταν 25% ακόμη κι αν είχε ΕΚΑΣ. Με επείγουσα εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ και μετά τις διαμαρτυρίες που είχαν προκληθεί τελικά έδωσε οδηγία και πλέον η συμμετοχή είναι μηδενική για τα αναλώσιμα υλικά προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία για τους διαβητικούς που περίμεναν για να πάρουν χρήματα επιστροφής, με αποτέλεσμα πολλοί πάσχοντες να αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους. Οι τιμές στην ελεύθερη αγορά, απ’ όπου οι διαβητικοί προμηθεύονταν τις ταινίες μέτρησης σακχάρου τα άτομα με διαβήτη κυμαίνονται από 35 έως και 40 ευρώ περίπου το κουτί, περιεκτικότητας 50 ταινιών. Οι ταινίες, δε, που χρειάζεται ένας ινσουλινοεξαρτώμενος για τη σωστή λήψη ινσουλίνης και την ρύθμιση της γλυκόζης του είναι 4 τουλάχιστον ταινίες ημερησίως και βάση της συνταγογράφησης, οι γιατροί μπορούν να παρέχουν μέσω συνταγής ταινίες μία φορά το τρίμηνο. Τις υπόλοιπες οι διαβητικοί μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν για την αγορά τους. Επιπλέον τα χρήματα που επιστρέφονταν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ήταν ελάχιστα έναντι της συνολικής δαπάνης και αυτό διότι οι τιμές που λαμβάνουν υπόψη τα ασφαλιστικά ταμεία και αποδίδουν στους ασφαλισμένους, καθορίζονται από το Παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Υγείας όπου αναγράφεται το ποσό των 6,50 ευρώ για 100 ταινίες, οι οποίες όμως σημειωτέον είναι ταινίες σε ειδική συσκευασία η οποία δεν υπάρχει στο εμπόριο και διατίθενται μόνο στα Νοσοκομεία και επαρκούν μόνο για τις εσωτερικές τους ανάγκες. Τέλος πρέπει να σημειωθεί με αφορμή το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ότι παρουσιάζει συχνά πυκνά προβλήματα κάτι που είναι γνωστό σε γιατρούς φαρμακοποιούς αλλά και ασθενείς με αποτέλεσμα να είναι δυσχερή η συνταγογράφηση αναλωσίμων υλικών για το σακχαρώδη διαβήτη. Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Χωρίς υγειονομική κάλυψη 2,6 εκατ. ανασφάλιστοι! Το 79% είναι άνεργοι που ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ, 10% ελευθεροεπαγγελματίες και 7% αγρότες.

Σ

ε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια θα φτάσουν οι ανασφάλιστοι που δεν θα έχουν υγειονομική κάλυψη το 2014, επειδή έμειναν άνεργοι ή έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Η παραπάνω εκτίμηση περιλαμβάνεται σε έρευνα του πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Κ. Σουλιώτη, και προκύπτει από στοιχεία του Οργανισμού. Σύμφωνα με αυτά, οι ανασφάλιστοι το 2014 θα φτάσουν τα 2.693.659, εκ των οποίων το 79% είναι εργαζόμενοι (ΙΚΑ). Ακολουθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες (ΟΑΕΕ) με 10%, οι αγρότες (ΟΓΑ) με 7%, οι μηχανικοί (ΤΣΜΕΔΕ) με 2%, οι ναυτικοί (NAT) με 1% και τα λοιπά ταμεία 1%. Ήδη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντός, στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου (19/9/2013), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) έχει ταυτοποιήσει (Σεπτέμβρης 2013) ότι 6.171.000 ασφαλισμένοι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και ότι 3.068.000 δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. «Όσοι έχασαν την ασφαλιστική ικανότητα κατά βάση δεν έχουν υγειονομική κάλυψη», επισήμανε τότε ο Δημήτρης Κοντός. Φαίνεται δηλαδή μετά την εφαρμογή κάποιων ελάχιστων και προσωρινών μέτρων ότι ο αριθμός των ανασφαλίστων που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη παγιώνεται πια πάνω από τα 2,6 εκατ.

άτομα. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας δεν έχει υγειονομικές παροχές, λόγω της απώλειας της ασφαλιστικής κάλυψης. Οι ανασφάλιστοι, σε πολλές περιπτώσεις, πάσχουν από σοβαρές, χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική εμφανίζονται 1.350 νέοι ανασφάλιστοι με καρκίνο μαστού, παχέος εντέρου και πνεύμονα κάθε χρόνο, από τα 5.500 νέα κρούσματα που καταγράφονται συνολικά για τις παραπάνω παθήσεις στην Αττική. Στον κρατικό προϋπολογισμό εγγράφονται αστεία ποσά για την υγειονομική αντιμετώπιση των απόρων, των ανασφαλίστων και των μεταναστών, τα οποία καλύπτονται αργότερα με επιχορηγήσεις ή από ίδια έσοδα των νοσοκομείων. Δηλαδή από την τσέπη των ίδιων των ασθενών. Οι «προϋποθέσεις», τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την «πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» προσδιορίζονται κατά διαστήματα από κοινές αποφάσεις των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, που όμως αφήνουν ακάλυπτους χιλιάδες ανήμπορους να αντεπεξέλθουν στο κόστος της εμπορευματοποιημένης Υγείας. Στο δαιδαλώδες πλαίσιο που ισχύει σήμερα για να αποκτήσει κάποιος ανασφάλιστος πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες Υγείας, προστέθηκε το πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης για τους ανασφάλιστους σε Υπηρεσίες ΠΦΥ» που αποτελεί κοροϊδία, γιατί προέβλεπε προσφορά υπηρεσιών μόνο για 230.000 άτομα και για πε-

“Ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας δεν έχει υγειονομικές παροχές, λόγω της απώλειας της ασφαλιστικής κάλυψης.” ριορισμένο πακέτο εξετάσεων. Επίσης δεν καλύπτει ούτε φάρμακα, νοσηλεία, τοκετό, θεραπείες κλπ. Στο Πρόγραμμα εγγράφονται όσοι έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ ατομικό ή 25.000 ευρώ οικογενειακό. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 44.000 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 30.000.

Καρκίνος Μήτρας

Εξαιρέσεις από το πλαφόν Εξαιρέσεις, από το πλαφόν στη συνταγογράφηση, προβλέπονται με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα, στο πνεύμα της πρόσφατης υπουργικής απόφασης 3457 (ΦΕΚ 64/B/16-01-2014) που προβλέπει πλαφόν στη συνταγογράφηση, αποφασίσθηκαν βελτιώσεις σε ασθένειες και εξαιρέσεις σε ιατρούς. Ειδικότερα, με την απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του ΕΟΠΥΥ εξαιρούνται οι παρακάτω ιατροί, ασθένειες και φάρμακα: α) Χρόνια νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών. β) Φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του. γ) Οι ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο διευκρινίζεται ότι εμπίπτουν στην εφαρμογή αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. δ) Ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσοκομεία, ιατροί πολυίατρείων σωμάτων ασφαλείας, και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ. ε) Οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ή ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα, ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013, ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα, έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν το μέσο όρο της ειδικότητάς τους. Πηγή:ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εμβολιασμοί δωρεάν σε 1.000 ανασφάλιστα κορίτσια Δωρεάν εμβολιασμοί για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιούνται έως τις 22 Φεβρουάριου στο Λεκανοπέδιο Αττικής σε 1.000 ανασφάλιστα κορίτσια. Οι εμβολιασμοί που διεξάγονται σε 6 εμβολιαστικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό, καθώς τα εμβόλια HPV ενάντια στους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ως ασπίδα κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και αποζημιώνονται πλήρως για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες ηλικίας 12-26 ετών, που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Τα εμβόλια παρέχονται από αγγλική πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία και τα κορίτσια θα πρέπει προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας τους, που έχει ακυρωθεί, ώστε να πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τερηδόνα:

Στην τελευταία θέση η Ελλάδα Απαιτείται ενημέρωση και πρόληψη Ανησυχία προκαλούν οι δείκτες στοματικής υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Η χώρα μας εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά ποσοστά αναφορικά με την έκταση και τη βαρύτητα εμφάνισης της τερηδόνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη ευρωπαϊκή θέση σε εμφάνιση τερηδόνας στον παιδικό πληθυσμό. Το 42,8% των παιδιών ηλικίας 5 ετών έχουν τερηδονισμένα ή σφραγισμένα δόντια, ενώ το 71 % των εφήβων 15 ετών έχουν εμπειρία τερηδόνας με περίπου δύο σφραγισμένα δόντια. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν οι επιστήμονες σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τον φορέα Συμμαχία για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα (Alliance for a Cavity Free Future - ACFF), Παράρτημα Ελλάδος. Πηγή: HEALTH DAILY


ειδήσεις Ελλάδα

Νέος θεσμός καθιερώνεται με τη σύσταση Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) σε 14 δήμους της χώρας, με τους πολίτες να ωφελούνται άμεσα, καθώς θα μπορούν να υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις και στη συνέχεια να διασυνδέονται με τις μεγάλες μονάδες υγείας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος τίθεται η προληπτική ιατρική και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας. Οι εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου θα αφορούν επτά δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες και κάθε εξέταση αφορά μία συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Όσοι πολίτες διαγνωσθεί ότι ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου θα παραπέμπονται για να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Συνθήκες εξαθλίωσης για τους οροθετικούς κρατούμενους

Ε

ντούτοις, ενώ υπάρχει ο χώρος (ακόμα) και ενώ αυτοί οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι δεν έχουν νοσήσει από την ασθένεια, αλλά από το ότι βρίσκονται στοιβαγμένοι σε έναν ελάχιστο χώρο έξω από κάθε όριο ανθρώπινης εξαθλίωσης, η μεταφορά τους δεν έχει γίνει ακόμα. Μιλώντας με τον υπεύθυνο της Συμβουλευτικής του προγράμματος «Εν Δράσει» του ΚΕΘΕΑ Ανδρέα Κρεμμύδα, διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα και οριακά.

Προκατάληψη και άγνοια Η τακτική που έως τώρα ακολουθείται είναι μόλις διαπιστώνεται κάποιος οροθετικός κρατούμενος αυτομάτως να μεταφέρεται από όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα στο νοσοκομείο Κορυδαλλού. Δυστυχώς αυτό αφορά κυρίως ανθρώπους στο αίμα των οποίων απλώς ανιχνεύεται ο ιός. Εξαιτίας της προκατάληψης και της άγνοιας, οι υπόλοιποι κρατούμενοι δεν αποδέχονται τη συνύπαρξη σε θάλαμο με οροθετικούς, θεωρώντας ότι αυτομάτως θα κολλήσουν. Με έναν ιδιότυπο ρατσισμό, που θα μπορούσε όμως με απλή ενημέρωση από αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες να αποδειχτεί παράλογος, το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις μέσα σε έναν φαύλο κύκλο. Θύματα φυσικά σε αυτό το «αδιέξοδο» είναι οι οροθετικοί κρατούμενοι, που ενώ δεν χρειάζεται μεταφέρονται δίπλα σε ανθρώπους που είναι βαριά ασθενείς ακόμα και με μολυσματικές νόσους, με

σελίδα

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Νοσοκομείο Κορυδαλλού

Αμέσως μετά την προσωρινή διαταγή κράτησης βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβεβαίωναν την «Εφ.Συν.» (8/10/2013) ότι η μεταφορά των οροθετικών κρατουμένων από το νοσοκομείο του Κορυδαλλού σε διαμορφωμένο χώρο των γυναικείων φυλακών θα γινόταν κανονικά.

5

ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουν σταματήσει οι υπηρεσίες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις αίματος στο σύνολο των κρατουμένων, με τον φόβο ότι μπορεί να βρεθούν κι άλλοι οροθετικοί και να είναι μετά αναγκασμένοι να τους μεταφέρουν κι αυτούς στο υπερκορεσμένο νοσοκομείο. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι να υπάρχουν οροθετικοί που έχουν νοσήσει και δεν το γνωρίζουν, οπότε δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπεία για τη ζωή τους. Στο νοσοκομείο βρίσκονται σήμερα 140 οροθετικοί διπλά στιγματισμένοι, σε συνθήκες εξαθλίωσης και με διπλάσιους κινδύνους για την υγεία τους. Από αυτούς, περίπου 40 παρακολουθούν το συμβουλευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να ενταχθούν στην κοινότητα του «Εν Δράσει» μέσα στις φυλακές ούτε να αποφυλακιστούν με τον όρο να συνεχίσουν το πρόγραμμα σε άλλη κοινότητα. Ο ήδη καθυστερημένος για χρόνια νέος νόμος για τα ναρκωτικά εφαρμόζεται με ρυθμούς χελώνας.

Όλα έχουν παγώσει Οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και η διεύθυνση των φυλακών αντιλαμβάνονται το τεράστιο αυτό πρόβλημα και για τον λόγο αυτό πρότειναν, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν το πρόγραμμα, να μεταφερθούν στην άδεια πτέρυγα των γυναικείων φυλακών, εξασφαλίζοντας τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για μια ποιοτική αποθεραπεία. Το αρμόδιο υπουργείο είχε υποσχεθεί, μάλιστα, ότι αυτό θα γινόταν άμεσα. Η προφυλάκιση των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής εμπόδισε τη μεταφορά αυτή και ολόκληρη η πτέρυγα δόθηκε στους τρεις κρατούμενους τη στιγμή που σε έναν μόνο θάλαμο των οροθετικών «διαμένουν» 16 άτομα. Όλα έχουν παγώσει, ενώ είναι ήδη πολύ βαριές οι συ-

Υπέρβαρο ένα στα τέσσερα ελληνόπουλα

“Μεταφέρονται στο υπερκορεσμένο νοσοκομείο Κορυδαλλού, δίπλα σε ανθρώπους που είναι βαριά ασθενείς ακόμα και με μολυσματικές νόσους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους.” νέπειες στην υγεία των ανθρώπων αυτών. Τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, η συμβουλευτική κοινότητα, προσπαθώντας να δώσει μια νότα ελπίδας, διοργάνωσε μια μικρή γιορτή στον στενό διάδρομο του νοσοκομείου για τα μέλη της με τη βοήθεια ενός μουσικού φοιτητικού συγκροτήματος που έπαιξε ρεμπέτικα τραγούδια. Είναι κρίμα που κανένας παράγοντας του υπουργείου δεν βρέθηκε εκεί να δει τα χαμόγελα και την αμηχανία στα πρόσωπα των ανθρώπων που αποφάσισαν παρ’ όλα αυτά να μπουν σε διαδικασία απεξάρτησης. Μαζί με τους κρατούμενους και τις υπηρεσίες της φυλακής, πιστεύουμε ότι το υπουργείο σύντομα θα δώσει μια απάντηση για τη δική του ειλημμένη απόφαση, που μέχρι τώρα έχει αθετήσει, οι υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΟ θα συνεχίσουν τις προληπτικές εξετάσεις με παράλληλη ενημέρωση των κρατουμένων της χώρας και το μοναδικό φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη, να μεταφέρονται υγιείς οροθετικοί με το στανιό στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού, θα σταματήσει.

Φόρος «λίπους» στις τροφές με υψηλά λιπαρά

Δωρεάν εξετάσεις στα ακριτικά νησιά Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την έλλειψη αυτών των δομών στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα καλύψουν οι δύο νέες, υπερσύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού που χαράζουν ρότα από την επόμενη κιόλας εβδομάδα για τα 35 ακριτικά νησιά και τους δυσπρόσιτους παραμεθόριους οικισμούς της Ελλάδας. Οι δύο ιατρικές μονάδες μαζί με έναν μαγνητικό τομογράφο αποτελούν αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και εγκαινιάστηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ενώ, όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. αποτελούν την πιο αξιομνημόνευτη δωρεά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας. Χάρη στις δύο αυτές μονάδες σταματά ο υγειονομικός αποκλεισμός των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών και ξεκινά άμεσα το Εθνικό Πρόγραμμα Αγωγής Προαγωγής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε νησιωτικές, ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, το οποίο θα είναι πενταετούς διάρκειας. Οι δύο μονάδες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους στις 17 Ιανουαρίου από το Καστελόριζο, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Αμοργό, την Κάσο, την Αστυπάλαια, την Πάτμο, τη Φολέγανδρο και τη Σίκινο μέσα στο 2014. Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθούν οι ιατροδιαγνωστικές ανάγκες 55.000 κατοίκων όλων των ηλικιών στα απομακρυσμένα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Όπως αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Κουλουβόρης, επιστημονικός υπεύθυνος της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και εμπνευστής του προγράμματος, ένδειξη του υγειονομικού μεσαίωνα που βιώνουν οι ακρίτες είναι το γεγονός πως καμία γυναίκα κάτοικος των απομακρυσμένων νησιών δεν έχει κάνει τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία. Οι κινητές μονάδες είναι εξοπλισμένες με ψηφιακό μαστογράφο και κάθε ασθενής θα αποκτά ηλεκτρονικό φάκελο, στον οποίο θα έχει άμεση πρόσβαση ο γιατρός, μέσω τηλεϊατρικής, απ’ όπου κι αν βρίσκεται. Πηγή: FREE SUNDAY

Το «Fat Tax» και στην Ελλάδα; Την επιβολή ειδικού φόρου σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα κορεσμένων λιπαρών, όπως το βούτυρο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι κρέμες και το γάλα, το τυρί, η πίτσα, το κρέας, οι σοκολάτες, τα σνακ, η κέτσαπ και η μαγιονέζα φέρεται να εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Συγκεκριμένα, προτείνει φόρο για την κατανάλωση λιπαρών, τον λεγόμενο «fat tax». Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρωθούν χρήματα στα δημόσια ταμεία, ενώ θα προστατευτεί και η δημόσια υγεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας έχει προτείνει τη συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση σε εκατοντάδες λιπαρά προϊόντα τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή για τη δημόσια υγεία και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο νέος αυτός φόρος θα έχει σημαντική προσφορά στα έσοδα του κράτους αλλά παρουσιάζεται να αφορά πάνω από όλα τη δημόσια υγεία και την προστασία του πληθυσμού από την παχυσαρκία και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Πηγή: RETAIL TODAY

ΕΟΦ: Όχι στα φάρμακα από μη ειδικούς Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει στο κοινό να συμβουλεύεται ειδικό γιατρό ή φαρμακοποιό προκειμένου να λάβει ένα φάρμακο. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ «η ορθή χρήση φαρμάκων προστατεύει την υγεία μας αλλά και τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό, ας μην ακολουθούμε συστάσεις φίλων, συγγενών, συναδέλφων κ.ά. όταν αναζητούμε ένα φάρμακο - πόσω μάλλον εάν αυτό είναι αντιβιοτικό». Μπορείτε να δείτε το σχετικό σποτάκι της εκστρατείας με τίτλο «Όχι στα φάρμακα από μη ειδικούς στην ιστοσελίδα http://ekstrateia.eof.gr, πατώντας το κουμπί «Δείτε το υλικό της εκστρατείας». Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ανησυχητικά μηνύματα για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα, στις ηλικίες πέντε ως 16 ετών, προκύπτουν από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΥΖΗΝ του υπουργείου Παιδείας, κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 23,2% των αγοριών και το 23,8% των κοριτσιών, πανελλαδικά, αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα, ενώ το 11% και το 9,8% των αγοριών και κοριτσιών, αντιστοίχως, ως παχύσαρκα. Στα υπέρβαρα παιδιά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (25%) και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (22%). Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας καταγράφηκαν επίσης στα νησιά του Βορείου (13%) και Νοτίου (12,8%) Αιγαίου και τα χαμηλότερα στη Δυτική Ελλάδα (9,2%).

Στην Κρήτη Όσον αφορά την Κρήτη, τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, ηλικίας πέντε ως 16 ετών, καταγράφονται στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα, στο νομό υπέρβαρο είναι το 24,4% των αγοριών και το 26,7% των κοριτσιών, ενώ πρόβλημα παχυσαρκίας αντιμετωπίζει το 17,8% των αγοριών και το 13% των κοριτσιών. Στο Ηράκλειο, το 23,1% των αγοριών και το 24,4% των κοριτσιών είναι υπέρβαρο και πρόβλημα παχυσαρκίας εντοπίζεται στο 13,7% των αγοριών και στο 11,9% των κοριτσιών. Στο Ρέθυμνο, το ποσοστό υπέρβαρων αγοριών κυμαίνεται στο 23,2% και το αντίστοιχο των κοριτσιών στο 23,5%. Τα παχύσαρκα αγόρια φτάνουν το 12,1% και τα κορίτσια το 10,3%. Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στο Λασίθι, όπου υπέρβαρο είναι το 22,8% των αγοριών και το 24% των κοριτσιών, ενώ 15,4% των αγοριών και 13,2% των κοριτσιών καταγράφονται ως παχύσαρκα. Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

“Το 23,2% των αγοριών και το 23,8% των κοριτσιών, πανελλαδικά, αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα.”


ειδήσεις κόσμος

σελίδα

6

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Μείωση των θανάτων από ιλαρά διεθνώς κατά 78% καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το διάστημα από το 2000 έως το 2012. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, χάρη στον εμβολιασμό για την ιλαρά έχουν αποφευχθεί σε μια 12ετία 13,8 εκατομμύρια θάνατοι, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν επιτρέπεται εφησυχασμός καθώς η ιλαρά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την υγεία. Πρόσφατα παρατηρήθηκε επιδημία ιλαράς στη Μ. Βρετανία, που φούντωσε όταν κυκλοφόρησαν φήμες πως το εμβόλιο προκαλεί αυτισμό και πολλοί γονείς σταμάτησαν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Στην Ελλάδα «αγκάθι» αποτελεί το ότι οι γονείς αμελούν να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων που είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί ανοσία διά βίου. Πηγή: WHO-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Σημαντική διάκριση για την ελληνική ιατρική

Σχετικά με τον εμβολιασμό της γρίπης

Ε.Ε: Σοβαρή έλλειψη προόδου Σοβαρή έλλειψη προόδου σε σχέση με τον εμβολιασμό για τη γρίπη διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, στις 9 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση προόδου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν από το χειμώνα 2014/2015 για τον εμβολιασμό 75% των ηλικιωμένων κατά της εποχικής γρίπης. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από 18 κράτη μέλη, ο στόχος έχει επιτευχθεί μόνο με την Ολλανδία για το χειμώνα 2011/2012. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει φτάσει σχεδόν το στόχο με το 74% των ηλικιωμένων να εμβολιάζονται κάθε χρόνο. Όμως, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τα άλλα 16 κράτη μέλη που ήταν σε θέση να παράσχουν πλήρη στοιχεία είναι απογοητευτικά, καθώς αφενός ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό με το ποσοστό των ηλικιωμένων που έχουν εμβολιαστεί κατά της εποχικής γρύπης που κυμαίνονται από 1,7% έως 64,1%. Όσον αφορά το ποσοστό του εμβολιασμού των δύο άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου (άτομα με χρόνιες παθήσεις και εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη), οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη ήταν πενιχρές μόνο πέντε-έξι κράτη μέλη για κάθε ομάδα παρείχαν δεδομένα. Αυτό ενισχύει την εντύπωση ότι ελάχιστη ή και καθόλου πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των ατόμων που εμβολιάστηκαν στους πληθυσμούς-στόχους. Πηγή:HEALTH DAILY

Πέντε Έλληνες κατακτούν την κορυφή της έρευνας Βρίσκονται στη λίστα με τους 400 καλύτερους ερευνητές της 15ετίας στον κόσμο!

Πολ Αλιβιζάτος Βασικός διεκδικητής του Νόμπελ Χημείας

Π

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές προβλέψεις που κάνει το Thomson Reuters κάθε χρόνο για τα Νομπέλ, το 2013 ο κ. ΑλιΒιζάτος ήταν ο βασικός διεκδικητής του Νομπέλ Χημείας. Δυστυχώς, οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν... Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1959 και σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε οικογενειακώς στην Αθήνα, όπου τελείωσε το Γυμνάσιο και έμαθε καλά τα ελληνικά. Στη συνέχεια επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε και έκανε καριέρα. Ειδικότητά του είναι οι νανοκρύσταλλοι, δηλαδή μικροί κρύσταλλοι διαφόρων υλικών με μεγέθους μερικών νανομέτρων, και το τελικό του προϊόν είναι τα φθηνά φωτοβολταϊκά συστήματα, θεωρείται διεθνώς αυθεντία στον τομέα της νανοτεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών. Πρόσφατα τιμήθηκε με κορυφαία επιστημονικά Βραβεία, όπως Βραβείο Linus Pauling (2011) και Βραβείο Χημείας Wolf (2012). Ο Πολ Αλιβιζάτος είναι καθηγητής Έρευνας Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

έντε Έλληνες επιστήμονες, δύο εκ των οποίων εργάζονται και σε ελληνικά ΑΕΙ και τρεις σε Ιδρύματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, βρίσκονται στη λίστα με τους 400 καλύτερους ερευνητές της 15ετίας. Οι τέσσερις από αυτούς δραστηριοποιούνται στην ιατρική βιολογία και ο ένας ως φυσικός στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Μιλώντας στα ΝΕΑ ο Γιώργος Χρούσος, καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι ο μόνος από τους πέντε που ασκεί αποκλειστικά καθήκοντα στην Ελλάδα, δήλωσε ότι στη χώρα μας γίνεται σημαντική έρευνα, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα: «το πρώτο είναι τα κονδύλια. Εδώ και πέντε χρόνια δεν είχε υπάρξει ούτε μία επιχορήγηση για έρευνα. Το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία». Επιπλέον, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. «Στην Αμερική η αμοιβή μου από το Πανεπιστήμιο ήταν 140.000 ευρώ τον χρόνο και εδώ είναι μόλις 30.000 ευρώ, δηλαδή το ένα τέταρτο» λέει ο ίδιος. Παρ’ όλα αυτά, «συνεχίζω να κάνω έρευνα στην Ελλάδα και μάλιστα έχω και περισσότερες δημοσιεύσεις από αυτές που είχα όσο εργαζόμουν στις ΗΠΑ». Σε ελληνικό πανεπιστήμιο παραδίδει μαθήματα και ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο κ. Ιωαννίδης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επιπλέον ήταν ο υπεύθυνος της συγκεκριμένης λίστας, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «European Journal of Clinical Investigation».

Γιώργος Χρούσος Φύλακας-άγγελος για τα παιδιά Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα ήταν διευθυντής του τμήματος Παιδιατρικής και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού των ΗΠΑ και καθηγητής της Παιδιατρικής, Φυσιολογίας και Βιοφυσικής του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν στην Ουάσιγκτον. Πήρε πτυχίο στην Ιατρική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική και στην Ενδοκρινολογία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας στην Βηθεσδά του Μέριλαντ αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Επιστημονικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους επιστήμονες στον κόσμο (ISI highly cited) στην Κλινική Ιατρική, στη Βιολογία και στη Βιοχημεία, όπως επίσης και ο συχνότερα αναφερόμενος παιδίατρος και ενδοκρινολόγος παγκοσμίως. Ο Γιώργος Χρούσος είναι καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η βότκα σκοτώνει τους Ρώσους Το ένα τέταρτο των Ρώσων ανδρών πεθαίνει προτού κλείσει τα 55 εξαιτίας του πάθους για τα οινοπνευματώδη ποτά και ιδιαίτερα για τη βότκα, αναφέρει μελέτη που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε σε 151 χιλιάδες άνδρες, διαπίστωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πρόωρων θανάτων μεταξύ των Ρώσων ανδρών, κάποιοι από τους οποίους ανέφεραν ότι έπιναν τρεις έως τέσσερις φιάλες βότκας σε εβδομαδιαία βάση. Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε δηλητηρίαση εξαιτίας του οινοπνεύματος, δυστυχήματα και αυτοκτονίες, αλλά και διάφορες ασθένειες όπως είναι o καρκίνος του λάρυγγα και του ήπατος, η φυματίωση, η πνευμονία, η παγκρεατίτιδα και η ηπατική ανεπάρκεια. «Η ανδρικό θνησιμότητα στη Ρωσία παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια καθώς καταγράφηκαν μεταβολές στους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν στην κατανάλωση οινοπνεύματος, αλλά και στην κοινωνικό σταθερότητα. Στην πραγματικότητα, όμως, η βότκα υπήρξε ο κομβικός παράγοντας των δι-

Γιάννης Ιωαννίδης Ο «αιρετικός» της μοριακής βιολογίας Ο Γιάννης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1965 στη Νέα Υόρκη, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ειδικεύτηκε στη μικροβιολογία. Έως το 2010 δίδασκε συστηματικά ως καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Επιδημιολογίας. Έγινε διεθνώς γνωστός το 2005 με την «αιρετική» εργασία του «Γιατί τα ευρήματα των περισσότερων δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών είναι αναληθή». Έκανε ειδικότητα στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Ταφτς, στην παθολογία και τα λοιμώδη νοσήματα, ενώ στο πρώτο δίδαξε και ως καθηγητής. Η ερευνητική του προσέγγιση γίνεται υπό το πρίσμα της μοριακής Βιολογίας και της γονιδιωματικής και όχι σε έλεγχο συμπτωμάτων ασθενών κ.λπ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Γιώργος Γιανκόπουλος Το «χρυσό αγόρι» της βιοτεχνολογίας Τον χαρακτηρίζουν «γκόλντεν μπόι» της Βιοτεχνολογίας, καθώς ο μισθός του ανέρχεται σε περίπου 82 εκατ. δολάρια τον χρόνο! Ο κ. Γιανκόπουλος σπούδασε Ιατρική στη Σχολή Επιστημών του Μπρονξ και έκανε διδακτορικό

ακυμάνσεων της θνησιμότητας», επισημαίνει o Ρίτσαρντ Πέτο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα. Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Ζάριτσε του Ρωσικού Αντικαρκινικού Κέντρου της Μόσχας, επισημαίνουν ότι ενώ στη Βρετανία τα ποσοστά πρόωρων θανάτων στις ηλικίες από 15 έως 54 ετών μειώνονται συνεχώς από το 1980 έως σήμερα εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήθηκαν για τη διακοπή του καπνίσματος, στη Ρωσία, τα ποσοστά πρόωρων θανάτων ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Χαρακτηριστικά οι περιορισμοί στην κατανάλωση του οινοπνεύματος που επιβλήθηκαν το 1985 επί Μιχαήλ Γκορμπατσόφ οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ της τάξεως του 25%, ενώ ανάλογη μείωση εμφάνισε και η ανδρική θνησιμότητα. Όταν κατέρρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία, η κατανάλωση των οινοπνευματωδών αυξήθηκε κατακόρυφα, και μαζί της οι θάνατοι. Μετά τις μεταρρυθμίσεις στην πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά στα

“Οι επιστήμονες κρίθηκαν βάσει αυστηρών κριτηρίων, όπως ο αριθμός των επιστημονικών άρθρων με πρωτότυπες έρευνες που είχαν δημοσιεύσει, σε ποια επιστημονική επιθεώρηση, πόσες φορές οι μελέτες τους είχαν χρησιμοποιηθεί ως έρευνες αναφοράς από άλλους ειδικούς κ.λπ..” στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ακολούθως, αποφάσισε να επενδύσει στη μοριακή ανοσολογία, όπου η έρευνά του διακρίθηκε και τιμήθηκε με το Πανεπιστημιακό Μετάλλιο Αριστείας. Δεν θέλησε ποτέ του να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα. Ίδρυσε τη δική του Βιοφαρμακευτική εταιρεία, μέσω της οποίας δημιουργεί και πουλάει φάρμακα. Οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις του είναι τα φάρμακα Eylea για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδος, το ογκολογικό Zaltrap για μεταστατικό καρκίνο του εντέρου και το Arcalyst για το αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο. Από τις μελέτες που έχει κάνει, έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από 250 άρθρα. Ο Γιώργος Γιανκόπουλοε είναι ιδρυτής και πρόεδρος της φαρμακευτικής εταιρείας Regeneron Pharmaceutical

Πάνος Δελούκας Θέλει να σταματήσει τον χρόνο Πρόκειται για τον άνθρωπο που έγινε παγκόσμια γνωστός με την έρευνά του για το ελιξίριο της νεότητας. Έκτοτε τον χαρακτηρίζουν ως τον «επιστήμονα που θέλει να σταματήσει τον χρόνο». Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και διδακτορικό στη Βασιλεία της Ελβετίας. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην έρευνα του υποδοχέως Βιταμίνης D, ως εργαζόμενος στην εταιρεία Hoffman-La Roche, και το 1994 έγινε μέλος του μεγάλου ερευνητικού Βρετανικού ιδρύματος Wellcome Trust Sanger. Εκεί ηγήθηκε του προγράμματος GeneMap98, με σκοπό τη χαρτογράφηση 30.000 γονιδιακών δεικτών, ενώ παράλληλα ήταν μέλος του προγράμματος για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Μετά την ολοκλήρωσή του ίδρυσε τη μονάδα μελέτης γονοτύπου στο Sanger Institute. Ο Πάνος Δελούκας είναι καθηγητής Καρδιαγγειακής Γενωμικής και μέλος στο Ερευνητικό Ιδρυμα Welcome Trust Sanger.

οινοπνευματώδη ποτά, η οποία εφαρμόζεται από το 2006, η κατανάλωσή τους εμφάνισε πτωτικές τάσεις και περιορίστηκε περίπου κατά το ένα τρίτο. Μαζί με την κατανάλωση των ποτών μειώθηκε και ο κίνδυνος θανάτου πριν από τα 55 χρόνια, αναφέρουν οι ερευνητές. Για τη μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Lancet, οι ερευνητές ζήτησαν από 151 χιλιάδες άνδρες από τις πόλεις Μπαρναούλ, Μπινσκ και Τομσκ να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με την κατανάλωση βότκας που έκαναν και αν κάπνιζαν. Στη συνέχεια, οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξέλιξη της υγείας τους επί 10 χρόνια, κατά την περίοδο 1999 έως 2010. Στη διάρκεια της μελέτης απεβίωσαν περίπου οκτώ χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υψηλότερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν αυτοί που πίνουν και καπνίζουν όπως, εξάλλου, και εκείνοι που πίνουν τρεις ή περισσότερες φιάλες βότκας του μισού λίτρου την εβδομάδα συγκριτικά με αυτούς που καπνίζουν και πίνουν λιγότερο από μία φιάλη εβδομαδιαίως. Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η σχέση ανάμεσα στη βότκα και την υγεία σηματοδοτεί μια πραγματική κρίση δημόσιας υγείας στη Ρωσία. Πηγή: REUTERS-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


ειδήσεις κόσμος

Μια πολύ σημαντική διάκριση ήρθε για την ελληνική επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες. Το πρώτο βραβείο στον φετινό διαγωνισμό Νέων Ερευνητών σε Κλινικές Επιστήμες απονεμήθηκε στον γιατρό Κωνσταντίνο Ριζά. Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε περισσότερους από 30.000 επιστήμονες από 150 χώρες, στο μεγαλύτερο συνέδριο Καρδιολογίας που γίνεται στον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Ριζάς εισήχθη με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1999, ενώ μετά την αποφοίτησή του, το 2006, εργάσθηκε σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής. Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

8,2 εκατομμύρια «σκοτώνει» ο καρκίνος κάθε χρόνο

Τ

η μεγαλύτερη θνησιμότητα, βάσει των καταγραφών του 2012, εμφανίζει ο καρκίνος του πνεύμονα που ευθύνεται ετησίως για 1,6 εκατομμύρια θανάτους, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του ήπατος με 745.000 θανάτους, ο καρκίνος του στομάχου με 723.000 θανάτους, ο καρκίνος του εντέρου με 693.000 θανάτους και ο καρκίνος του μαστού με 522.000 θανάτους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 70% των θανάτων καταγράφονται σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, ενώ οι ειδικοί του ΠΟΥ προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 13 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου ετησίως, δηλαδή μια Ελλάδα θα προστίθεται κάθε χρόνο στη γιγάντια «δεξαμενή» των ασθενών. Πέρα από τον τεράστιο αντίκτυπο σε ανθρώπινες ζωές, ο καρκίνος προκαλεί και υπέρογκες δαπάνες στα συστήματα Υγείας καθώς οι θεραπείες και οι νοσηλείες είναι ακριβές. Εκτιμάται ότι οι δαπάνες Υγείας για την περίθαλψη των καρκινοπαθών ανέρχονται σε 215 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εκ των οποίων τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν τα ιατρικά κόστη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Oncology», o καρκίνος κοστίζει 129 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το κόστος της περίθαλψης των ασθενών να ανέρχεται στο 40% της συνολικής δαπάνης και να αγγίζει τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ.

σελίδα

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεύτερη αιτία θανάτου διεθνώς

Σε 2η αιτία θανάτου διεθνώς αναδεικνύεται ο καρκίνος, καθώς ευθύνεται ετησίως για 8,2 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της έκθεσης Globocan.

7

Βιονικό χέρι που νιώθει

20.000 νέα περιστατικά στην Ελλάδα Στην πατρίδα μας καταγράφονται ετησίως 7.000 νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα, 5.000 περιστατικά καρκίνου του μαστού, 1.000 περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και μερικές χιλιάδες περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου και του προστάτη. Λαμβάνοντας υπόψη μονάχα τις πιο συχνές μορφές καρκίνου, ετησίως υπάρχουν περισσότερα από 20.000 περιστατικά, δηλαδή όσα και τα εμφράγματα του μυοκαρδίου. Σύμφωνα με το «The Lancet Oncology», το κόστος του καρκίνου στην πατρίδα μας ανέρχεται σε 2,6 δια ευρώ ετησίως, με τη νοσοκομειακή περίθαλψη να κοστίζει 584 εκατομμύρια ευρώ και τα φάρμακα 453 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβός αποδεικνύεται ο καρκίνος του μαστού, ο οποίος αναλογεί στο 17% της δαπάνης, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του προστάτη (14% της δαπάνης), του πνεύμονα (10% της δαπάνης) και του παχέος εντέρου (8% της δαπάνης).

20.000 παιδιά νοσούν στην Ευρώπη Παρότι ο καρκίνος στα παιδιά θεωρείται πιο σπάνιος από ό,τι στους ενήλικες και αντιστοιχεί στο 1% των περιστατικών καρκίνου διεθνώς, ο αριθμός των λιλιπούτειων ασθενών είναι μεγάλος. Στις ΗΠΑ καθημερινά διαγιγνώσκονται 46 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 20.000 μικροί ασθενείς (0 έως 19 ετών). Στην Ελλάδα κάθε χρόνο νοσούν από καρκίνο 14 παιδιά ανά 100.000 παιδιά (0-15 ετών) και 20 έφηβοι ανά 100.00 εφήβους (15 έως 19 ετών). «Το αισιόδοξο μήνυμα είναι πως τα 3/4 των ασθενών κερδίζουν τη μάχη, αλλά το 62% των αποθεραπευμένων χρειάζονται ειδι-

“Τη μεγαλύτερη θνησιμότητα παγκοσμίως εμφανίζει ο καρκίνος του πνεύμονα που ευθύνεται για 1,6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.” κή ιατρική παρακολούθηση την οποία μόνο ένα εξειδικευμένο ιατρείο νικητών καρκίνου μπορεί να προσφέρει», εξηγεί η κορυφαία Ελληνίδα παιδίατρος, αιματολόγος ογκολόγος κ. Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη.

Η ακτινογραφία των καρκινοπαθών Έξι στους 10 ασθενείς με καρκίνο θα υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία, ενώ το 30% των καρκινοπαθών θα εμφανίσουν μεταστατική νόσο. Στη μεταστατική νόσο η μέση επιβίωση κυμαίνεται στα 3 έτη, ενώ μπορεί να ξεπεράσει και την 7ετία, χάρη στις νέες στοχευμένες θεραπείες. Η εξέλιξη των ακτινοθεραπειών βοηθά το 10% των ασθενών με δύσκολες μεταστάσεις (π.χ. στον εγκέφαλο) να ξεπεράσουν την 3ετή επιβίωση, ενώ τα 2/3 των ασθενών με μεταστατική νόσο θα εμφανίσουν μεταστάσεις στα οστά. Πιο συχνά δίνει μεταστάσεις στα οστά ο καρκίνος του μαστού, ενώ ακολουθούν σε συχνότητα οι καρκίνοι του προστάτη, του θυρεοειδούς, του πνεύμονα και των νεφρών.

Το υψηλότερο ποσοστό γυναικών καπνιστών παγκοσμίως έχει η Ελλάδα Το υψηλότερο ποσοστό καπνιστριών παγκοσμίως (34,7% το 2012) κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που έκανε το Ινστιτούτο Μέτρησης και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) των ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of the American Medical Association, η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία, την Αυστρία και κάποιες ακόμη ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των καπνιστών, ανδρών και γυναικών, την τελευταία 30ετία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, με επικεφαλής την καθηγήτρια Εμμανουέλλα Γακίδου, και συμπεριέλαβε στοιχεία για 187 χώρες, το διάστημα 1980-2012. Κατέληξε λοιπόν στο γενικό συμπέρασμα ότι, λόγω της διαρκούς αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, παρατηρείται μεν αισθητή μείωση στο ποσοστό των ανθρώπων που καπνίζουν καθημερινά, όμως αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός των καπνιστών και ο αριθμός των τσιγάρων που καταναλώνονται. Τα τσιγάρα που καπνίζονται κάθε μέρα πάνω στη Γη, ξεπέρασαν πλέον τα έξι τρισεκατομμύρια, ενώ σε 75 χώρες, οι καπνιστές καπνίζουν κάθε μέρα πάνω από 20 τσιγάρα. Πιο αναλυτικά, το διάστημα 1980-2012, παγκοσμίως, το ποσοστό των καπνιστών και των καπνιστριών μειώθηκε κατά 25% και 42% αντίστοιχα, όμως ο απόλυτος αριθμός των καθημερινών καπνιστών και των καπνιστριών αυξήθηκε κατά 41% και 7% αντίστοιχα. Έτσι, ενώ το 1980 κάπνιζαν το 41% των ανδρών και το 10,6% των γυναικών του πλανήτη, το 2012 αυτά τα ποσοστά είχαν μειωθεί σε 31% και 6,2% αντίστοιχα. Επειδή όμως, στο μεταξύ, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτινάχθηκε, σε απόλυτους αριθμούς εμφανίζουν αισθητή αύξηση τόσο οι καπνιστές προσεγγίζοντας πλέον το ένα δισεκατομμύριο (από 721 εκατ. το 1980 σε 967 εκατ. το 2012), όσο και τα τσιγάρα (αυξήθηκε κατά 26% μεταξύ 1980-2012 ο αριθμός των τσιγάρων που

καταναλώνονται ετησίως). Σε όλες τις χώρες, οι άνδρες που καπνίζουν είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, με μόνη εξαίρεση τη Σουηδία. Σε πολλές χώρες το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν κάθε μέρα, υπερβαίνει το 50% του ανδρικού πληθυσμού. Όπως προαναφέρθηκε, μετά την Ελλάδα, τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστριών καταγράφονται στη Βουλγαρία (31,5%), το Κιριμπάτι (31,3%), την Αυστρία (28,3%), τη Γαλλία (27,7%) και την ΠΓΔΜ (26,7%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά γυναικών καπνιστών καταγράφονται στην Ερυθραία και το Καμερούν (μόλις 0,6%). Στους άνδρες, το ρεκόρ καπνιστών κατέχει το Τιμόρ Λέστε (61,1% του πληθυσμού του) και ακολουθούν η Ινδονησία (57%), το Κιριμπάτι (54,4%) και η Αρμενία (51,7%), ενώ όγδοη στην παγκόσμια κατάταξη και πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών και γενικότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών είναι η Κύπρος (με ποσοστό καπνιστών το 48% του ανδρικού πληθυσμού της). Οι λιγότεροι άνδρες καπνιστές καταγράφονται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (5%), το Σάο Τομέ και Πριντσίπε (7%) και τη Νιγηρία (7,5%). Τέλος, την περίοδο 1980-2012, την μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό καπνιστών εμφανίζουν η Ισλανδία, το Μεξικό και ο Καναδάς (από 3%), ενώ την μεγαλύτερη αύξηση η Λιθουανία (0,8%) και η Σερβία (0,6%). Από άποψη αριθμού τσιγάρων, την μεγαλύτερη μέση κατανάλωση ανά καπνιστή σε καθημερινή βάση εμφανίζουν η Μαυριτανία (41 τσιγάρα) και η Ερυθραία (38), ενώ την μικρότερη το Τσαντ, η Μπουρκίνα Φάσο και η Γουινέα (από ένα μόλις). «Παρά την τρομερή πρόοδο που έχει γίνει στον έλεγχο του καπνίσματος, πολλά ακόμα μένει να γίνουν», σχολιάζει ο διευθυντής του IHME, Δρ Κρίστοφερ Μάρεϊ καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το κάπνισμα ευθύνεται για 5,7 εκατ. θανάτους ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες για την υγεία από το παθητικό κάπνισμα. Πηγή: 24ΩΡΕΣ

«Έχω και πάλι την αίσθηση της αφής. Είναι απλώς μαγικό» είπε ο Ντένις Ααμπο Σόρενσεν, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που «δοκίμασε» ένα βιονικό χέρι, το οποίο και του επανέφερε σε ένα βαθμό τουλάχιστον τη χαμένη αίσθηση αφής, μετά τον ακρωτηριασμό του. Η καινοτομία δεν είναι τόσο το ίδιο το ρομποτικό χέρι ως μηχάνημα, αλλά το λογισμικό και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του τεχνητού χεριού, «που του επέτρεπαν να μεταφέρει αισθητηριακά νευρικά σήματα στον εγκέφαλο του σε πραγματικό χρόνο» λέει ο Σιλβέστρο Μικέρα της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λοζάνης, επικεφαλής της διεθνούς επιστημονικής ομάδας που δημιούργησε το νεύρο προσθετικό μέλος. Οι Ελβετοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Δανοί και Βρετανοί ερευνητές, που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Lifehand 2, ανέπτυξαν και τοποθέτησαν ειδικούς αισθητήρες πίεσης πάνω στο βιονικό χέρι, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν και να καταγράψουν σχετικές με την αίσθηση της αφής πληροφορίες. Στη συνέχεια, με ειδικούς αλγορίθμους, αυτά τα ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται με ψηφιακό τρόπο σε νευρικά σήματα, που μπορούν να μεταδοθούν σε τέσσερα εμφυτευμένα ηλεκτρόδια και από εκεί μέσω του κανονικού νευρικού συστήματος έως τον εγκέφαλο (και αντίστροφα). Με χειρουργική επέμβαση τέσσερα ηλεκτρόδια εισήχθησαν και προσαρτήθηκαν στα νεύρα του άνω μέρους του αριστερού άκρου του Σόρενσεν, που είχε χάσει το χέρι του πριν από δέκα χρόνια σε ατύχημα με πυροτεχνήματα. Τα ηλεκτρόδια αυτά συνδέονταν μέσω συρμάτων με τους βιονικούς αισθητήρες στα δάχτυλα του προσθετικού χεριού και αποτελούσαν τον μεσάζοντα που επέτρεπαν στον εγκέφαλο να νιώθει ξανά την αίσθηση της αφής. Οι δοκιμές στο εργαστήριο έδειξαν ότι ο 36χρονος Δανός ήταν σε θέση, ακόμα και με κλειστά μάτια, να διακρίνει το σχήμα και τη σκληρότητα των αντικειμένων που έπιανε με το βιονικό χέρι του ακόμη και στο σκοτάδι. Προς το παρόν ύπαρχε μόνο ένα πρωτότυπο βιονικό χέρι, που «αισθάνεται» και οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία για να διατεθεί, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι θα είναι πολύ ακριβό και έτσι προσιτό μόνο σε εξαιρετικά εύπορους ασθενείς. Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

“Τα ηλεκτρόδια αυτά συνδέονταν μέσω συρμάτων με τους βιονικούς αισθητήρες στα δάχτυλα του προσθετικού χεριού και απολούσαν τον μεσάζοντα που επέτρεπαν στον εγκέφαλο να νιώθει ξανά την αίσθηση της αφής.”


ειδήσεις επιστήμη

σελίδα

8

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Καταστροφή του εγκεφάλου προκαλεί το κάπνισμα, σύμφωνα με νέα μελέτη, η οποία έδειξε επίσης ότι οι καπνιστές διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι χημικές ουσίες που περιέχονται στα τσιγάρα, όπως το αρσενικό και η κυανίδη, καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα αυξάνοντας σοβαρά τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και άνοιας. Η επιστημονική έκθεση αναφέρει ότι ο ένας στους δύο καπνιστές χάνει τη ζωή του πρόωρα, επειδή δεν μπορεί να κόψει αυτήν την κακή συνήθεια. Πηγή: ESPRESSO Πηγή: ΈΘΝΟΣ

Οι πρεσεχείς ανακαλύψεις

«Ξεκλειδώνουν» τη σκλήρυνση κατά πλάκας! Σε ένα αντιοξειδωτικό φαίνεται ότι βρίσκεται η λύση για τη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, σύμφωνα με την ανακοίνωση ερευνητών από το πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης στο Όρεγκον. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, ένα φάρμακο που σχεδιάστηκε πριν από περίπου 20 χρόνια και δρα στον οργανισμό όπως τα αντιοξειδωτικά καταστέλλει τα συμπτώματα που προκαλούν οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φάρμακο φέρει προς το παρόν την ονομασία MitoQ και αν η δράση του αποδειχθεί τόσο αποτελεσματική και στον άνθρωπο, θα αλλάξει ριζικά τις θεραπείες και κυρίως τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ουσία αυτή έχει δοκιμαστεί μέχρι στιγμής μόνο σε ποντίκια, ενώ έχει ήδη παρουσιάσει καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προστασία από το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ. Κατά τη μελέτη, οι επιστήμονες χώρισαν τα ποντίκια σε τέσσερις ομάδες, από τις οποίες υπεβλήθησαν στη θεραπεία οι δύο, με τη διαφορά ότι η μία ξεκίνησε τη θεραπεία αφού εμφάνισε την πάθηση, ενώ η άλλη προληπτικά. Όπως διαπιστώθηκε, έπειτα από 14 μέρες θεραπείας υπήρχε πολύ σημαντική βελτίωση στα ποντίκια που έπασχαν από την ασθένεια, τα οποία μάλιστα παρουσίασαν σημάδια αύξησης της δραστηριότητας των νευρώνων και σημαντικής μείωσης στους δείκτες της φλεγμονής και της απομυελίνωσης. «Φαίνεται ότι το MitoQ εισέρχεται γρήγορα στα μιτοχόνδρια των νευρώνων, απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες, μειώνει το οξειδωτικό στρες που παράγει η αυξημένη φλεγμονή και διατηρεί ή ενισχύει την ενέργεια των νευρώνων στα κύτταρα που έχουν επηρεαστεί ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας Hemachandra Reddy. Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Biochimica et Biophysica Acta Molecular Basis of Disease», η ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα και εντελώς διαφορετική θεραπεία της σκλήρυνσης, αφού στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που ένα φάρμακο αναστρέφει τα συμπτώματά της. Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

“Δοκιμάστηκε φάρμακο (MitoQ) που κατέστειλε τα συμπτώματα.”

11 καλά νέα φέρνει το 2014 Έντεκα εντυπωσιακές εξελίξεις στον τομέα της Ιατρικής αναμένεται να φέρει ο νέος χρόνος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Το πρώτο βιονικό μάτι. Ένας νευροδιεγέρτης για την επιληψία.

Νευροδιεγέρτης για την ανθεκτική επιληψία

Η

Μία συσκευή που εμφυτεύεται στα νεύρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. Οι αμερικανικές αρχές (FDA) ενέκριναν τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής, η οποία εμφυτεύεται χειρουργικά κάτω από το τριχωτό της κεφαλής. Παράγει σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς, διακόπτοντας πολύ έγκαιρα τα συμπτώματα των σπασμών.

Το πρώτο βιονικό μάτι

Αντι-ιικά φάρμακα από το στόμα κατά της ηπατίτιδας C

μεταμόσχευση μικροβιοτικών στο πεπτικό, για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή φλεγμονών του παχέος εντέρου και ένα παλαιό σκεύασμα για την αϋπνία που θεραπεύει τη νόσο Πάρκινσον.

Έπειτα από δύο δεκαετίες έρευνας, η οποία κόστισε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε ένα βιονικό μάτι πρώιμου σταδίου. Θα τοποθετείται σε ασθενείς με σοβαρή μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια με χειρουργικό τρόπο. Συγκεκριμένα, θα εμφυτεύεται στον αμφιβληστροειδή ένα ηλεκτρόδιο, ενώ ο ασθενής θα φορά γυαλιά με ενσωματωμένη βιντεοκάμερα και μονάδα επεξεργασίας.

Γονιδιακή διερεύνηση καρκίνου Μία σειρά γενετικών εξετάσεων για τον καρκίνο είναι πλέον διαθέσιμη στους επιστήμονες. Χωρίς χειρουργική επέμβαση, μπορούν να αναλύσουν τα γονίδια που φέρει ο όγκος και να εκτιμήσουν τη βιολογία και την επιθετικότητα της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.

Φάρμακο για την αϋπνία κατά της νόσου Πάρκινσον Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον στους οποίους χορηγούνταν ένα παλαιό φάρμακο για την αϋπνία, με τη δραστική ουσία ζολπιδέμη, εμφάνιζαν εντυπωσιακή βελτίωση των συμπτωμάτων τους! Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το εν λόγω φάρμακο δρα και στις πιο σοβαρές μορφές της νόσου, χωρίς να προκαλεί υπνηλία στους ασθενείς. Στην παρούσα φάση, πραγματοποιούνται μελέτες (και στην Ελλάδα), ώστε το φάρμακο να κάνει μέσα στο 2014 μια «δεύτερη καριέρα».

Φως στους εφιάλτες! Τι περιέχουν οι εφιάλτες και τα άσχημα όνειρα των ανθρώπων; Περισσότερο φως στο ερώτημα έρχεται να δώσει μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η σωματική επιθετικότητα και βία αποτελεί το πιο συχνό «θέμα» στους εφιάλτες. Από την άλλη, οι διαπροσωπικές και λεκτικές συγκρούσεις αποτελούν βασικό συστατικό των άσχημων ονείρων, ιδίως των γυναικών, οι οποίες βλέπουν τέτοια όνειρα με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα οι άνδρες, πολύ πιο συχνά από ό,τι οι γυναίκες, έχουν εφιάλτες με φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμούς κ.α.), καθώς και με πολέμους. Ερευνητές του πανεπιστημίου του

Στην τελική φάση έγκρισης από τον τη FDA βρίσκεται ένα νέας γενιάς φάρμακο κατά της νόσου. Θεωρείται αντι-ιικό άμεσης δράσης και μπορεί να βελτιώσει πάνω από 90% τα ποσοστά απόκρισης των ασθενών.

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναισθησίας Εντυπωσιακές είναι οι εξελίξεις και στη χρησιμοποιούμενη στο χειρουργείο τεχνολογία. Οι ερευνητές επινόησαν ένα νέο σύστημα διαχείρισης της χορηγούμενης αναισθησίας, το οποίο συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και της μικροηλεκτρονικής.

Αλλαγή μικροχλωρίδας κοπράνων Ειδικοί έχουν προχωρήσει στην αλλαγή με τη μεταμόσχευση μικροβιοτικών σε ασθενείς με το βακτήριο C. diff (Clostridium difficile), οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή. Το εν λόγω βακτήριο προκαλεί μία σειρά συμπτώματα στο πεπτικό. Από διάρροιες έως επικίνδυνες για τη ζωή φλεγμονές στο παχύ έντερο.

Συνθετική ορμόνη για την οξεία καρδιακή ανεπάρκεια Μία συνθετική εκδοχή της φυσιολογικής ορμόνης ρηλαξίνη-2, η οποία σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Τα αποτελέσματά της φαίνονται 48 ώρες μετά την έγχυσή της στον ασθενή, ο οποίος έχει υποστεί καρδιακή ανεπάρ-

Μόντρεαλ ανέλυσαν εξονυχιστικά σχεδόν 10.000 όνειρα 572 εθελοντών για μια περίοδο δύο έως πέντε εβδομάδων. Από αυτά τα όνειρα, τα 253 θεωρήθηκαν εφιάλτες και τα 431 απλώς άσχημα όνειρα. Η ανάλυση έδειξε ότι, αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ο φόβος δεν συνοδεύει κατ ανάγκη έναν εφιάλτη. Στην πραγματικότητα, απουσιάζει από το ένα τρίτο των εφιαλτών, καθώς και από τα περισσότερα άσχημα όνειρα. Το 35% των εφιαλτών και το 55% των άσχημων ονείρων περιέχουν άλλα δυσάρεστα συναισθήματα εκτός από το φόβο. Όπως αναμενόταν, οι εφιάλτες προκαλούν μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση σε σχέση με τα απλώς άσχημα όνειρα. Πολύ συχνά συναισθήματα που βιώνει ο κοιμισμένος, πέρα από τη βία, είναι η λύπη, η σύγ-

“Χωρίς χειρουργική επέμβαση μπορούν οι επιστήμονες να αναλύσουν τα γονίδια που φέρει ο όγκος και να εκτιμήσουν τη βιολογία και την επιθετικότητα της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.” κεια ή καρδιακή προσβολή.

Χορήγηση αναισθησίας με υπολογιστή Το σύστημα επιτρέπει σε μη αναισθησιολόγους γιατρούς να χορηγήσουν με ασφάλεια ήπια αναισθητικά φάρμακα, προκειμένου να διενεργήσουν κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση οισοφάγου.

Βιοδείκτες για κίνδυνο καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου Η επιστημονική έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη ενός βιοδείκτη, ο οποίος χρησιμεύει ως ένα ακριβές εργαλείο ελέγχου για την πρόβλεψη μελλοντικού κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή αιφνίδιου θανάτου. Η αξία της εξέτασης συνίσταται στο ότι ο εν λόγω κίνδυνος δεν προσδιορίζεται με τους παραδοσιακούς τρόπους ή την εξέταση αίματος.

Θεραπεία αιματολογικών καρκίνων Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει έναν υποδοχέα β-κυττάρων, ο οποίος μπορεί να δράσει κατά της λευχαιμίας. Ο συγκεκριμένος αναστολέας παρεμβαίνει στη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων εμποδίζοντάς τα να αναπτύσσονται και να διαιρούνται ανεξέλεγκτα. Μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη του καρκίνου, χωρίς να προσβάλλει τα καρκινικά κύτταρα.

χυση, η ενοχή και η αηδία. «Ο θάνατος, οι ανησυχίες για την υγεία και οι εξωτερικές απειλές αποτελούν συχνά θέματα στους εφιάλτες», ανέφερε η επικεφαλής της έρευνας. «Όμως», πρόσθεσε, «θα ήταν λάθος να νομίζει κανείς ότι αυτά χαρακτηρίζουν όλους τους εφιάλτες. Μερικές φορές, αρκεί το αίσθημα μιας απροσδιόριστης απειλής ή μια δυσοίωνη ατμόσφαιρα για να κάνουν κάποιον να ξυπνήσει. Για παράδειγμα, κάποιος άνθρωπος είδε μια κουκουβάγια να κάθεται πάνω σε ένα κλαδί και ξύπνησε τελείως τρομοκρατημένος». Το πανάρχαιο ερώτημα γιατί βλέπουμε όνειρα και ιδίως εφιάλτες, δεν έχει ακόμα απαντηθεί επιστημονικά τουλάχιστον δεν υπάρχει ομοφωνία περί αυτού. Μια θεωρία είναι ότι τα όνειρα παίζουν ρόλο

κάθαρσης για τις αναποδιές και τις αμαρτίες της καθημερινής ζωής. Μια άλλη υπόθεση υποστηρίζει ότι αποτελούν μια διαταραχή του νευρικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτό οι επιστήμονες συμφωνούν όλοι βλέπουμε όνειρα, συνήθως στη λεγόμενη φάση του βαθιού ύπνου (REM), κάτι που στους περισσότερους ανθρώπους συμβαίνει τρεις έως πέντε φορές μέσα στη νύχτα. Οι περισσότεροι ξεχνάμε τα όνειρά μας το επόμενο πρωί, ενώ όσοι ονειρεύονται συχνότερα, είναι και αυτοί που τα θυμούνται μετά πιο εύκολα (έτσι, αν κάποιος σας διηγείται συχνά τα όνειρά του, σημαίνει ότι βλέπει πολλά). Μπορεί όλοι να ονειρεύονται, όμως δεν βλέπουν όλοι πραγματικούς εφιάλτες. Αυτό συμβαίνει περίπου στο 5% έως 6% του πληθυσμού. Πηγή: : ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ειδήσεις επιστήμη

σελίδα

10

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά στους άνδρες εξαιτίας των υψηλών επιπέδων της τεστοστερόνης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υπάρχουν διακριτές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά την ανοσοποιητική αντίδραση απέναντι σε λοιμώξεις και στον εμβολιασμό, με τις γυναίκες να έχουν συχνά ισχυρότερη αντίδραση, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν κατάφεραν ποτέ να εξηγήσουν τους λόγους. Μία νέα έρευνα δείχνει τώρα ότι τα εμβόλια κατά της γρίπης μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες εξαιτίας των υψηλότερων επιπέδων τεστοστερόνης, που καταστέλλουν την ανοσοποιητική αντίδραση. Ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Μαρκ Ντέιβις του πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια εντόπισε ένα σύμπλεγμα γονιδίων που εμπλέκεται στη διαδικασία μεταβολισμού των λιπιδίων και ενδεχομένως να επηρεάζεται από τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Πηγή: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Νέα μέθοδος «υπόσχεται» εξάλειψη ασθενειών

Τα σωματίδια είναι βλαβερά Νέα δεδομένα από το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης δείχνουν ότι τα αιωρούμενα σωματίδια παραμένουν επισφαλή για την υγεία. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου μικρότερης από 2,5 μικρόμετρα ή αναπνεύσιμα σωματίδια ΡΜ2.5., τα οποία διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας μεγαλύτερες βλάβες. Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως όριο για τα ΡΜ2.5 τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ωστόσο, το ανώτατο όριο ασφαλείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι τα 10 μικρογραμμάρια. Οι επιστήμονες μελέτησαν τα αποτελέσματα 22 δημοσιευμένων ερευνών, σε δείγμα 367.000 κατοίκων 13 χωρών της δυτικής Ευρώπης. Τα άτομα που συμμετείχαν στις έρευνες παρακολουθούνταν επί 14 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο 29.000 εξ αυτών πέθαναν από φυσικά αίτια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων κατά 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αύξησε την πιθανότητα θανάτου κατά 7%. Το ποσοστό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως την ηλικία, το βάρος, την υπέρταση, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, αλλά και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Πηγή: : TECHPRESS

Τεχνική «copy-paste» στο DNA Μια «επαναστατική» τεχνική γενετικής τροποποίησης, φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία στα πρώτα πειράματα τους, κινέζοι επιστήμονες, γεγονός που θεωρείται ικανό να δημιουργήσει μία νέα εποχή για τη γενετική ιατρική.

Π

ρόκειται για μία μέθοδο απλής και ταχύτατης διαχείρισης του DNA κατά το δοκούν των επιστημόνων, η οποία και αποτελεί ουσιαστικά ένα... copy paste των γονιδίων για τη μετάλλαξη του γενετικού υλικού ενός ζωντανού οργανισμού. Την ανακάλυψη έκαναν γενετιστές από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ στην Κίνα, οι οποίοι και τη δημοσίευσαν στο κορυφαίο διεθνώς περιοδικό βιολογίας «Cell» (σ.σ. Κύτταρο), μαζί και με τα πρώτα επιτυχημένα δείγματα των δοκιμών της νέας τεχνικής, σε μαϊμούδες. Η εν λόγω μέθοδος επιτρέπει την προσθήκη νέων γονιδίων, τη διαγραφή υπαρχόντων γονιδίων ή την τροποποίησή τους και αποτελεί μία τεχνική που αναπτύχθηκε πρόσφατα και στο πανεπιστήμιο MIT των ΗΠΑ, με εφαρμογή όμως μόνο σε ποντίκια και αρουραίους.

Η νέα καινοτομία Η μεγαλύτερη διαφορά της νέας τεχνικής όμως,

έχει να κάνει με την ακρίβειά της. Επιστήμονες έχουν καταφέρει από το 2000 κιόλας να μεταλλάξουν μία μαϊμού, όμως γενικά στα πιο εξελιγμένα ζώα η γενετική τροποποίηση δεν έχει την αναγκαία ακρίβεια, καθώς ενσωματώνει τα γονίδια της μετάλλαξης σε απρόβλεπτα και τυχαία σημεία του DNA τους. Αντίθετα, η μέθοδος των κινέζων γενετιστών φέρεται να επιτυγχάνει την ακριβέστερη τροποποίηση (σ.σ. κατευθυνόμενη μετάλλαξη) του γενετικού υλικού, με τους μακάκες στην Κίνα να γίνονται τα πρώτα στον κόσμο πρωτεύοντα θηλαστικά, στα οποία οι επιστήμονες μετάλλαξαν με απολύτως στοχευμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, μετάλλαξαν δύο γονίδια σε γονιμοποιημένα ωάρια των μακάκων, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν σε παρένθετες μητέρες, με κάποιες εξ αυτών να γεννούν κανονικά.

Η σημασία του επιτεύγματος Η ανακάλυψη των κινέζων ερευνητών χαιρετίστηκε από το σύνολο του επιστημονικού κόσμου, ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στον τομέα της γενετικής, καθώς θεωρητικά θα επιτρέψει στους επιστήμονες να αφαιρούν ελαττωματικά γονίδια από τα κύτταρα και να τα αντικαθιστούν με άλλα υγιή, άμεσα και με ακρίβεια σε ζώα συγγενικά του ανθρώπου, με την ελπίδα νέων γενετικών θεραπειών για τις νευροεκφυλιοτικές ασθένειες

Πανεπιστημιακή Έρευνα: Ο Οργανισμός μας αντιδρά ανάλογα με το τι νιώθουμε

Τα… συναισθήματα του σώματος Αν αισθάνεστε ότι σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και παθαίνετε... υπερθέρμανση όταν είστε θυμωμένοι ή αν η καρδιά σας... πεταρίζει όταν βλέπετε το έτερόν σας ήμισυ, τότε είστε η ζωντανή... απόδειξη ότι τα αισθήματα έχουν άμεση σχέση με την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού. Αν και η αντίληψη αυτή, ότι δηλαδή τα συναισθήματα προκαλούν ποικίλες ψυχοσωματικές αντιδράσεις, είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου ανεξαρτήτως κοινωνικής και φυλετικής προέλευσης, για πρώτη φορά επιστήμονες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν και να καταγράψουν τις περιοχές εκείνες του σώματος που αντιδρούν περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με το τι σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Τούρκου της Φινλανδίας, με δημοσίευσή τους στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences», παρουσίασαν τα ευρήματα της έρευνας, σύμφωνα με την οποία τα βασικά συναισθήματα όπως η αγάπη, ο φόβος, η ντροπή, η ζήλια, η χαρά και ο φόβος, εμφανίζουν τα ίδια ακριβώς... συμπτώματα στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς καμία ουσιαστική διαφοροποίηση που να σχετίζεται με την ηλικία, το κοινωνικό υπόβαθρο, το φύλο και την οικονομική κατάσταση. Το συναίσθημα της χαράς, για παράδειγμα, διαχέεται σε όλο το ανθρώπινο σώμα, ενώ αντίθετα η λύπη επικεντρώνεται στην περιοχή της καρδιάς και του

κεφαλιού. Από την άλλη πλευρά, o θυμός επηρεάζει περισσότερο τα χέρια και το κεφάλι, δείγμα ίσως του ότι το σώμα μας ετοιμάζεται για... έκρηξη και για μάχη. «Ξετυλίγοντας το κουβάρι της αλληλεπίδρασης των συναισθημάτων μας με τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, αποκρυπτογραφήσαμε τις ακριβείς εκείνες ενδείξεις των δραστηριοτήτων που καταδεικνύουν την άμεση σχέση των εναλλαγών της διάθεσης με τις διαφοροποιήσεις που βλέπουμε στο σώμα μας. Η έρευνά μας είναι πολύ χρήσιμη για την ταυτοποίηση ψυχοσωματικών διαταραχών που οφείλονται στο άγχος ή την κατάθλιψη, καθιστώντας ευκολότερη τη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία τους», σημειώνουν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους.

Άλλοι παράγοντες Από την άλλη πλευρά, όμως, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πληρέστερα το ανθρώπινο σώμα και κυρίως οι αντιδράσεις του στα συναισθήματα που βιώνει ο καθένας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα δεδομένα, όπως οι διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας του, η αύξηση της εφίδρωσης και οι αλλαγές στην αναπνοή. «Πολλές φορές οι άνθρωποι κυριεύονται από ένα συνδυασμό συναισθημάτων, στα οποία επικρατεί το ισχυρότερο, αλλά η τελική ψυχοσωματική εικόνα διαμορφώνεται από πολλές παραμέτρους», καταλήγουν οι ειδικοί. Πηγή: : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

“Η νέα μέθοδος αυξάνει τις προσδοκίες των επιστημόνων για την ανάπτυξη νέων γενετικών θεραπειών, για νευροεκφυλιστικές ανθρώπινες ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και ο αυτισμός.” που πλήττουν τους ανθρώπους, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και ο αυτισμός. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι γενετικές ανακαλύψεις όπως η συγκεκριμένη εγείρουν και μία σειρά από ευρύτερα ζητήματα βιοηθικής τόσο για τα ζώα πειραματόζωα, όσο και για το μέλλον των ανθρώπων, καθώς η νέα τεχνική είναι πιθανό να αξιοποιηθεί αργότερα και στη δυνατότητα να αλλάζει κανείς κατά βούληση το DNA των ανθρώπινων εμβρύων, γεγονός που επαναφέρει το θέμα της ευγονικής.

Σπάνιο γονίδιο μακροζωίας στα Ανώγεια! Αντίδοτο στις λιπαρές καταχρήσεις έχουν οι κάτοικοι χάρη σε μία μετάλλαξη που προστατεύει από καρδιαγγειακές νόσους. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνουν πλέον οι κάτοικοι στο μικρό χωριό των Ανωγείων, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς φαίνεται ότι είναι «προικισμένοι» με ένα σπάνιο γονίδιο στο DNA τους, που τους προστατεύει από προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί ευελπιστούν ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη θα μπορούσε να προσθέσει στη φαρέτρα τους ακόμη ένα όπλο ενάντια στα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στον σύγχρονο κόσμο και ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την αποτελεσματικότερη θεραπεία τους. Ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Σάνγκερ του Wellcome Trust στο Κέμπριτζ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το κέντρο Υγείας Ανωγείων εξέτασαν δείγμα DNA από 1.200 κατοίκους των Ανωγείων και των γύρω περιοχών (Ζωνιανά, Γωνιές, Λιβάδια) και ανακάλυψαν ότι έχουν υποστεί μια σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη, γνωστή ως R19X, η οποία αποτελεί «προστάτη» της καρδιάς και μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία των πρωτεϊνών. Εκεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κρύβεται η απάντηση στο γιατί οι κάτοικοι της περιοχής, παρά το γεγονός ότι καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε λιπαρά (όπως τυρί και κρέας) παράλληλα με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα τους εμφανίζουν πολύ σπάνια κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα. «Η συγκεκριμένη παραλλαγή μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, ενός τύπου λιπιδίων του αίματος που εκτοξεύουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει τα επίπεδα της αποκαλούμενης καλής χοληστερόλης μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για εμφάνιση προβλημάτων στην καρδιά» εξηγεί η καθηγήτρια Ελευθερία Ζεγγίνη, επικεφαλής της έρευνας, που δημοσιεύτηκε προ ημερών στην έγκριτη επιθεώρηση «Nature Communications». Η μελέτη αποδεικνύει ότι η R19X, παραλλαγή του γονιδίου AP0C3, εμφανίζεται συχνότερα στον πληθυσμό των Ανωγείων και, μάλιστα, σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα στην Ευρώπη (περίπου 40 φορές πιο συχνά). Το γονίδιο αυτό ίσως να μπορεί στο μέλλον να αναπαραχθεί τεχνητά ώστε να χαρίσει... καλή καρδιά και μακροζωία σε ασθενείς από όλον τον κόσμο! Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μέσα και από άλλες παρόμοιες συνεχιζόμενες γονιδιακές μελέτες θα φέρουν στην επιφάνεια αντίστοιχους γενετικούς παράγοντες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» της κρητικής υπεροχής και θα εμπλουτίσουν την έρευνα με νέα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη δεν συναντάται μόνο στους κατοίκους του ορεινού χωριού της Κρήτης αλλά και σε πληθυσμούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές του Εκουαδόρ. Πηγή: : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ειδήσεις επιστήμη

Φρένο στην εξέλιξη ίου Αλτσχάιμερ, όταν η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια, φαίνεται ότι βάζει η βιταμίνη Ε, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα του Κέντρου Υγείας της Μινεάπολις, η οποία όμως συναντά αντιδράσεις από την Εταιρεία Καταπολέμησης του Αλτσχάιμερ, με τους ειδικούς της να υποστηρίζουν ότι η δόση βιταμίνης Ε που προτείνεται είναι εξαιρετικά υψηλή και μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση JAMA, 613 ασθενείς με Αλτσχάιμερ σε αρχικό ή μέσο στάδιο χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με την πρώτη να λαμβάνει καθημερινά συμπληρώματα βιταμίνης Ε και η δεύτερη ένα εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ετήσιο ρυθμό επιβράδυνσης της νόσου (περίπου κατά 19%) στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε η βιταμίνη Ε. Πηγή: BBC - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ενισχυτικά στη χημειοθεραπεία δρα η βιταμίνη C

Ό

ταν η βιταμίνη C χορηγηθεί σε ενέσιμη μορφή αποδεικνύεται μία φτηνή, αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική αγωγή για τον καρκίνο των ωοθηκών και διάφορες άλλες μορφές της νόσου. Οι Αμερικανοί επιστήμονες, ολοκληρώνοντας τη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Translational Medicine, απηύθυναν έκκληση στην αμερικανική κυβέρνηση να δρομολογήσει ευρείες κλινικές μελέτες προκειμένου να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τη δράση της βιταμίνης C. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, να εκπονήσουν τέτοιες έρευνες καθώς οι βιταμίνες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση για τη δράση της βιταμίνης C. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 ο νομπελίστας χημικός Λάινους Πόλινγκ είχε διαπιστώσει ότι η βιταμίνη C, όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, έχει αντικαρκινική δράση. Ωστόσο, κλινικές δοκιμές που έγιναν με χάπια της συγκεκριμένης βιταμίνης απέτυχαν και η έρευνα εγκαταλείφθηκε. Τώρα οι επιστήμονες του πανεπιστημίου του Κάνσας υποστηρίζουν πως όταν η συγκεκριμένη βιταμίνη χορηγείται σε ενέσιμη μορφή απορροφάται από τον οργανισμό και καταστρέφει τα καρκινικά κύττα-

ρα χωρίς να πειράζει τα υγιή. Για να εξάγουν αυτό το συμπέρασμα οι ερευνητές χορήγησαν ενέσιμη βιταμίνη C σε καρκινικά κύτταρα από όγκους των ωοθηκών σε εργαστηριακά δισκάρια, αλλά και σε ποντίκια όπως και σε μικρή ομάδα ασθενών με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. Όπως διαπιστώθηκε, τα καρκινικά κύτταρα ήταν ευαίσθητα στην παρουσία της βιταμίνης. Επίσης η βιταμίνη C συνδυαστικά με τη χημειοθεραπεία επιβράδυνε την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων στα πειραματόζωα. Από την έρευνα που έγινε σε μικρή ομάδα ασθενών διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση της βιταμίνης περιόριζε τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Η δρ Τζιν Ντρίσκο, μέλος της επιστημονικής ομάδας του πανεπιστημίου του Κάνσας, επισημαίνει ότι οι ογκολόγοι δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την αντικαρκινική δράση της βιταμίνης C, όπως εξάλλου και οι ασθενείς που αναζητούν ασφαλείς λύσεις χαμηλού κόστους ικανές να τους βοηθήσουν να υπερβούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η βιταμίνη C έχει ενδιαφέρουσα αντικαρκινική δράση αν λάβει κανείς υπόψη τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνητικών προσπαθειών. Ωστόσο, η εκπόνηση μεγάλων κλινικών μελετών είναι άκρως αμφίβολη αφού δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τις φαρμακοβιομηχανίες που δεν μπορούν να κατοχυρώσουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυσικά προϊόντα. Τέλος και ο Κι Τσεν, συντονιστής της τελευταίας έρευνας, τόνισε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την ανάπτυξη αντικαρκινικής αγωγής με βάση τη βιταμίνη C,

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Θεραπεία της οξείας οσφυοϊσχιαλγίας με νέα τεχνική

“Ενδιαφέρουσα αντικαρκινική δράση φαίνεται να έχει η βιταμίνη C όταν χορηγείται ενδοφλεβίως σε υψηλές δόσεις. Όμως είναι άκρως αμφίβολο αν οι φαρμακοβιομηχανίες θα ασχοληθούν με αυτήν τη θεραπευτική προσέγγιση.” γεγονός που σημαίνει ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να δράσουν οι κρατικές ερευνητικές υπηρεσίες. Η δρ. Κατ Αρνεϊ, υπεύθυνη επικοινωνίας της Cancer Research UK, ανέφερε ότι επί ταυ παρόντος δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσον n ενδοφλέβια χορήγηση βιταμίνης C μπορεί να επιμηκύνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τουλάχιστον περιόρισε τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας.

Ινσουλίνη σε χάπι ετοιμάζουν Ινδοί ερευνητές Ανώγεια!

Πολύτιμο εργαλείο για τους χειρουργούς

Γυαλιά που ξεχωρίζουν τους καρκινικούς όγκους! Με φωσφορίζον μπλε χρώμα θα μπορούν να διακρίνουν τα όρια εξάπλωσης του καρκίνου και τη διασπορά των κυττάρων του στους υγιείς ιστούς και ακολούθως να εκτελέσουν το τέλειο χειρουργείο όσοι γιατροί αποφασίσουν να φορέσουν τα νέα ειδικά γυαλιά που μετατρέπουν τον χειρουργό σε... σούπερμαν. Πρόκειται για τα πρώτα υψηλής τεχνολογίας χειρουργικά γυαλιά, τα οποία ανέπτυξαν αμερικανοί επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις. Η νέα τεχνολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο πλαίσιο ενός χειρουργείου που εκτελείται για την αφαίρεση όγκου ο γιατρός θα πρέπει να... μαντέψει, στις περισσότερες περιπτώσεις, πού αρχίζει και πού τελειώνει ο καρκίνος για να κόψει το αντίστοιχο τμήμα (προστάτη, για παράδειγμα). Οι όγκοι όμως δεν έχουν σαφή όρια και δεν ξεχωρίζουν μέσα στους ιστούς των οργάνων. Έτσι, σε περίπτωση που κόψει τμήμα και αφήσει καρκινικά κύτταρα, ο καρκίνος πιθανότητα θα κάνει μεταστάσεις ή ο ασθενής θα χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο. Σε περίπτωση όμως που κόψει μεγαλύτερο κομμάτι, ακόμη και για προληπτικούς λόγους ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει αφαιρέσει όλα τα κακά κύτταρα, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη στύση και στην ούρηση εάν κόψει μεγάλο τμήμα προστάτη.

σελίδα

Πηγή: KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νέα ερευνητικά δεδομένα

Οι μεγάλες δόσεις βιταμίνης C μπορούν να ενισχύσουν την αντικαρκινική δράση της χημειοθεραπείας, όπως αποδείχθηκε από πειράματα που έγιναν στο εργαστήριο.

11

Τα νέα γυαλιά όμως είναι σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνουν τους χειρουργούς ως προς τον εντοπισμό των καρκινικών κυττάρων και τον διαχωρισμό τους από υγιή κύτταρα και ιστούς. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους βοηθήσει να απομακρύνουν τον καρκινικό ιστό με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο της παράλειψης μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων, αλλά και μειώνοντας σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. «Η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί αρκετά ώστε να βγει στο εμπόριο. Παρ’ όλα αυτά είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ως προς τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει σε ασθενείς» δήλωσε η χειρουργός με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, δρ Τζούλι Μαρτζεντχάλερ. Οι γιατροί, αφού αφαιρέσουν τα καρκινικά κύτταρα, τα αποστέλλουν στο εργαστήριο και εξετάζονται κάτω από το μικροσκόπιο. Αυτή είναι η διαδικασία της βιοψίας η οποία δείχνει όχι μόνο τον τύπο του καρκίνου, αλλά και εάν ο χειρουργός έχει αφαιρέσει όλα τα κακά κύτταρα. «Σκεφτείτε πόσο θα μπορούσε να βοηθηθεί ο κόσμος αν η χρήση των γυαλιών καταργούσε την ανάγκη για επαναληπτική επέμβαση και μαζί τον πόνο, την ταλαιπωρία και το άγχος που συνοδεύει τη συγκεκριμένη διαδικασία» διευκρινίζει η δρ Μαρτζεντχάλερ. Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ινσουλίνης σε χάπι έκαναν Ινδοί ερευνητές, δημιουργώντας μια επικαλυμμένη κάψουλα με την οποία ευελπιστούν ότι θα απαλλάξουν τους διαβητικούς ασθενείς από το βάσανο των καθημερινών ενέσεων. Μέχρι σήμερα η ινσουλίνη χορηγείται μόνο με υποδόριες ενέσεις και δεν έχει καταστεί δυνατή η από του στόματος χορήγησή της, καθώς τα πεπτικά ένζυμα τη διασπούν προτού προλάβει να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να περάσει η ινσουλίνη στο αίμα από το έντερο. Για να μπορέσουν οι επιστήμονες να ξεπεράσουν τα δύο αυτά εμπόδια κάλυψαν την ινσουλίνη με ένα προστατευτικό στρώμα από λιποσώματα και πολυηλεκτρολύτες, ενώ πρόσθεσαν στην επικάλυψη και φολικό οξύ, το οποίο βοηθά τα λιποσώματα να απορροφηθούν ταχύτερα από τα τοιχώματα του εντέρου. Στη συνέχεια χορήγησαν την επικαλυμμένη κάψουλα σε ποντίκια και διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της γλυκόζης στον οργανισμό τους μειώθηκαν αρκετά και μάλιστα σχεδόν όσο μειώνονται όταν η ουσία χορηγείται σε ενέσιμη μορφή. Το επίτευγμα πραγματοποιήθηκε στο Ινδικό Εθνικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας ενώ ανάλογη μελέτη πάνω στη δημιουργία βιοσυνθετικών μακρομορίων με ινσουλίνη στο εσωτερικό τους διεξάγουν αυτή την εποχή και επιστήμονες στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Μένει να διαπιστώσουμε ποιος θα κερδίσει το ράλι και θα βγάλει πρώτος στη φαρμακευτική αγορά το πολυπόθητο χάπι. Πηγή: : Ινδικό Εθνικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟΣ

Άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες, εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου, απουσία επιπλοκών της ανοικτής επέμβασης και μείωση εξόδων νοσηλείας υπόσχεται η Διαδερμική Αποσυμπίεση Κήλης Μεσοσπονδύλιου Δίσκου με Laser για την αντιμετώπιση της οξείας οσφυοϊσχιαλγίας, σύμφωνα με μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται κατόπιν αυστηρής επιλογής των ασθενών. Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι μια νέα τεχνική αντιμετώπισης των ατόμων που υποφέρουν από οσφυοϊσχιαλγία που οφείλεται σε κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Σύμφωνα με τον νευροχειρουργό Χαράλαμπο Σεφέρη, η τεχνική βασίζεται στην εξάχνωση του πηκτοειδούς πυρήνα, στην ελάττωση της ενδοδισκικής πίεσης και κατά συνέπεια στην ανακούφιση από την ισχιαλγία. Προτείνεται δε εφόσον τα ενοχλήματα δεν υποχωρούν με συντηρητική αγωγή 4-6 εβδομάδων (ανάπαυση, αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη). Διεθνείς μελετητές αναφέρουν ότι «οι χωρίς ρήξη ινώδους δακτυλίου κήλες» (οσφυαλγία και ισχιαλγία με ή χωρίς νευρολογικά ευρήματα) και εφόσον υπάρχει «αντιστοιχία κλινικών ευρημάτων και αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας», μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με τη νέα αυτή τεχνική. Η επέμβαση διαρκεί 30-45 λεπτά, εκτελείται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο ένα 24ωρο. Η τεχνική συνίσταται στην υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο παρακέντηση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος (κεντρικό μέρος του μεσοσπονδυλίου δίσκου) με ειδική βελόνα, που διαθέτει αυλό δια μέσου του οποίου εισέρχεται η οπτική ίνα, μας εξηγεί ο κ. Σεφέρης. Ακολουθεί η σύνδεση της ίνας με τη μονάδα του Laser και η εξάχνωση του πηκτοειδούς πυρήνα. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται η μάζα του δίσκου, υποχωρεί η κήλη και αποσυμπιέζεται η ρίζα του νεύρου. Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

“Η τεχνική βασίζεται στην εξάχνωση του πηκτοειδούς πυρήνα, στην ελάττωση της ενδοδισκικής πίεσης και κατά συνέπεια στην ανακούφιση από την ισχυαλγία.”


ειδήσεις oικονομία

σελίδα

12

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Στις 7 Απριλίου θα διοργανωθεί στη Μόσχα n 3η εκδήλωση προβολής ιατρικού τουρισμού και υπηρεσιών υγείας από την Tourism Today σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Tour Operators της Ρωσίας, την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Εταιρειών και την ελληνικό πρεσβεία. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ξενοδοχεία, κέντρα που εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες των ιαματικών πηγών στην χώρα μας, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Να σημειωθεί ότι το μέρος της ρωσικής αγοράς που σχετίζεται με τον ιατρικό τουρισμό απαριθμεί περίπου 300.000 τουρίστες με μία ετήσια αύξηση 20%. Σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες υγείας από τους Ρώσους ασθενείς τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον ρωσόφωνο προσωπικό. Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Πηγή: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ελληνοβελγική Συμμαχία

Μεταβίβαση του δανείου από τη ΜΡΒ

Ερρίκος Ντυνάν: Στον όμιλο Πειραιώς Στην ιδιοκτησία του ομίλου Πειραιώς πέρασε, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες χθες βράδυ επιβεβαίωσε και ο υπουργός Υγείας με δηλώσεις του σε ειδησεογραφικό site, το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», μετά την μεταβίβαση στην τράπεζα του δανείου των 90 εκατ. ευρώ που είχε συναφθεί μεταξύ νοσοκομείου και Marfin Popular Bank στην Κύπρο. Αρχικά το δάνειο είχε παραμείνει στην Κύπρο, ωστόσο το χαρτοφυλάκιο της κυπριακής τράπεζας στην Ελλάδα πέρασε στα χέρια του ομίλου Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση σειράς νομικών διαδικασιών. Στόχος της νέας διοίκησης που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΕΕΣ, πρέσβη Δ. Κοδέλλα, είναι το νοσοκομείο να λειτουργήσει κανονικά και να ξεπεράσει τον σκόπελο των χρεών και των καθυστερήσεων στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του νοσηλευτηρίου ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου είχε επικυρωθεί στην Ολομέλεια της βουλής, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του περασμένου Οκτωβρίου, που αφορούσε στη χορήγηση στο Ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν» ασφαλιστικής ενημερότητας για έναν ακόμη μήνα (31/1/2014), καθώς και προστασία από κατασχέσεις πιστωτών για το ίδιο διάστημα, ωστόσο αυτή η προστασία λήγει πολύ σύντομα και χωρίς την είσοδο ιδιωτών στο σχήμα, ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα. Όσον αφορά τις οφειλές προς τους εργαζόμενους, οι πληροφορίες διίστανται: άλλες μιλούν για απλή ενημέρωση του προσωπικού για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου, την ίδια στιγμή που άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη κατατέθηκαν δύο μισθοί στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Πηγή:HEALTH DAILY

“Οι οφειλές του Νοσοκομείου ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.”

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα από την ένωση των δυνάμεων δυο γνωστών εταιρειών.

Η

βελγική εταιρεία UCB και η Ελληνική Pharmathen ανακοίνωσαν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας της UCB στην Ελλάδα από την Pharmathen. Η συνεργασία των δυο εταιρειών αφορά στα δυο καταξιωμένα προϊόντα αλλεργίας της UCB, τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία και περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της διαθεσιμότητάς τους στην Ελληνική αγορά, την ενδυνάμωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη δυνατότητα διατήρησης θέσεων εργασίας. Στη συνεργασία αυτή η UCB διατηρεί την Άδεια Κατόχου Κυκλοφορίας και τη διανομή των προϊόντων, και η Pharmathen αναλαμβάνει αποκλειστικά την προώθησή τους στην Ελληνικά αγορά. Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της UCB σύμφωνα με την οποία η εταιρεία επικεντρώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στους τομείς της Νευρολογίας και της Ανοσολογίας, ενώ παράλληλα αξιολογεί και κατά περίπτωση αξιοποιεί τη δυναμική συνεργασιών που μπορούν να προσφέρουν στην βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας και του κύκλου ζωής των προϊόντων της. Η Pharmathen, μέσω της συνεργασίας αυτής, ενισχύει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των ήδη καινοτό-

μων προϊόντων της και διεισδύει περαιτέρω σε θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τον ασθενή. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της UCB κα Ευαγγελία Πατεράκη δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία με τη Pharmathen. Η Pharmathen είναι ένας δυναμικός ελληνικός οργανισμός με τεχνογνωσία και δίκτυο ικανά να υποστηρίξουν την εμπορική παρουσία των πολύ επιτυχημένων προϊόντων αλλεργίας της UCB στην Ελλάδα. Παράλληλα είμαστε ικανοποιημένοι που με τη συνεργασία αυτή συμβάλλουμε θετικά στην Ελληνική επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται και ενδυναμώνεται η ευκαιρία απασχόλησης σε σημαντικό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Η διαδικασία επιλογής του στρατηγικού συνεργάτη μας βασίστηκε κυρίως στην δυνατότητα διατήρησης θέσεων εργασίας και διασφάλισης της ομαλούς και απρόσκοπτης μετάβασης στο νέο μοντέλο προώθησης των προϊόντων μας, αλλά και την μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων στους Έλληνες ασθενείς». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Pharmathen, κος Βασίλειος Κότσος δήλωσε: «Στη Pharmathen συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, επενδύοντας σε εποχές κρίσης τόσο σε καινοτόμα προϊόντα, όσο και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι είμαστε ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Ο Άδωνις και οι φαρμακοβιομήχανοι Το εγκώμιο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά με πολλές συστάσεις, έπλεξε ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα το βράδυ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο υπουργός επαίνεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες για τον αγώνα τους, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής, στις εξαγωγές (προέτρεψε δε να ενταθούν ακόμη περισσότερο) αλλά και στο θέμα της διατήρησης των θέσεων εργασίας. Απευθυνόμενους στους Έλληνες φαρμακοβιομήχανους ο κ. Γεωργιάδης τους καταλόγισε ότι ήταν παρόντες στο «πάρτι» της υγείας την εποχή της ευμάρειας και ότι δεν είναι αθώοι του αίματος! Τώρα την περίοδο των «ισχνών αγελάδων» πρέπει, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία για το καλό της Ελλάδας να αποδεχτεί «μη δημοφιλείς αποφάσεις», όπως οι μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων που προκύπτουν από το νέο Δελτίο Τιμών, αν και στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των γενοσήμων από το 20% που βρίσκεται τώρα στο 60%, με αντίποδα όμως ότι όσο αυξάνεται ο όγκος το γενοσήμων τόσο θα πέφτουν οι τιμές τους. Για τις εξαγωγές είπε χαρακτηριστικά ότι: «Αν δεν κοιτάξετε τις εξαγωγές και περιμένετε μόνο το Δελτίο Τιμών τότε θα είναι βραχύς βίος των επιχειρήσεων, εδώ οι τιμές θα μειώνονται. Εμείς

σας δίνουμε χρόνο προσαρμογής».

Τι Του Είπαν Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος στην ομιλία του τόνισε ότι τα αλλεπάλληλα δελτία τιμών, η συνεχώς μειούμενη φαρμακευτική δαπάνη και το claw back, δεν βοηθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ενώ o αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαμορφωθεί η φαρμακευτική δαπάνη στα 2,3 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ που είναι σήμερα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τόνισε ακόμη, πως θα πρέπει να ελεγχθεί η προκλητή ζήτηση, καθώς παρά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχουμε κάθε μήνα 5-6 εκατ. συνταγές. Ανέφερε ακόμη, ότι οι επόμενοι 18 μήνες θα είναι δύσκολοι για τη φαρμακοβιομηχανία και στηλίτευσε το μέτρο του συνδυασμού δραστικής ουσίας και τιμής φαρμάκου εκτός πατέντας. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΠΕΦ κ. Βασίλειος Κάτσος τόνισε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν ζήτησαν ποτέ προστατευτισμό, ενώ οι κλάδοι που επιβίωσαν από την ύφεση είναι ελάχιστοι και ένας από αυτούς είναι αναμφισβήτητα η φαρμακοβιομηχανία. «Έχουμε εθνικό καθήκον, να ανεβάσουμε τον βράχο στο βουνό, καθώς έχει απομείνει μόνο ένα 20% από την τιτάνια προσπάθεια που πραγματοποιούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κάτσος. Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

“Στη συνεργασία αυτή η UCB διατηρεί την Άδεια Κατόχου Κυκλοφορίας και τη διανομή των προϊόντων και η Pharmathen αναλαμβάνει αποκλειστικά την προώθησή τους στην ελληνική αγορά.” Η UCB μας επέλεξε ως συνεργάτες, καθώς συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματα που έχει μία ελληνική και ταυτόχρονα μία πολυεθνική εταιρεία: ισχυρά οικονομικά μεγέθη, γνώση του κλάδου και εδραιωμένη καλή συνεργασία με την ιατρική κοινότητα. Για εμάς, η συνεργασία με τη UCB μία καταξιωμένη εταιρεία παγκόσμια, εκτός από το ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο το ήδη διευρυμένο portfolio προϊόντων μας, αποτελεί μία ακόμη επένδυση στην καθημερινή προσπάθειά μας να αναζητούμε διαρκώς τόσο τις καλύτερες λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς, όσο και αυτές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας».

Πόλεμος των γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ για το πλαφόν στις συνταγογραφήσεις Ευθύνες στους γιατρούς «για την επί πολλά χρόνια περιττή, υπερβάλλουσα και προκλητική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στον τομέα των παρακλινικών διαγνωστικών εξετάσεων» επιρρίπτει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που ζητά κατάργηση του πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στις διαγνωστικές εξετάσεις, προτίθεται να καταθέσει (τη Δευτέρα) σχετική μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η κόντρα κορυφώθηκε χθες, όταν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι δόθηκαν 10.682.892 παραπεμπτικά δαπάνης 77.247.260 ευρώ τον Οκτώβριο του 2013 και συνολικά 9.335.388 παραπεμπτικά, ύψους 68.117.310 ευρώ, τον Νοέμβριο. «Το rebate (ποσό επιστροφής) και το clawback (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής όταν διαπιστώνεται υπέρβαση δαπάνης) είναι αποτέλεσμα και ανάγκη που προέκυψαν από τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό των παραπεμπτικών. Εκτός εάν τα συλλογικά όργανα των γιατρών προτιμούν να πληρωθεί ο απίστευτος αυτός όγκος των περιττών εξετάσεων και να κοπούν μισθοί και συντάξεις αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ. Σημειώνει επίσης ότι rebate και clawback θα φύγουν από την ατζέντα, όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής υπηρεσιών υγείας και κυρίως οι γιατροί βοηθήσουν στον εξορθολογισμό και στη συγκράτηση των δαπανών υγείας που αποζημιώνει ο οργανισμός. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει αποπληρωθεί και εκκρεμεί το 14%. Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ειδήσεις συνέδρια

13

σελίδα

website: www.iatrikostypos.com Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Για περισσότερα ελληνικά αλλά και διεθνή συνέδρια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Iατρικού Τύπου www.iatrikostypos.com Ιανουάριος

Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική στην Ωτορινολαρυγγολογία: Ό,τι πιο σύγχρονο για την υγεία σας! Η. 11 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 – 13:30 T. Ξενοδοχείο King George – αίθουσα «KG Ballroom 3», Αθήνα π. T: 210 3668852 F: 210 3646415 E: info@afea.gr W: www.afea.gr 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς Η. 16-18 Ιανουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα π. T: 210 3634944 F: 210 3631690 E: info@era.gr W: www.vitreoretinalmeeting2014.gr Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σύγχρονος Νοσηλευτής» Η. 18-19 Ιανουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr Διημερίδα με θέμα: «Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία» Η. 24-25 Ιανουαρίου 2014 T. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.) π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr 4ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη Η. 24-25 Ιανουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα π. T: 210 7225518 F: 210 7210069 E: info@congressworld.gr W: www.congressworld.gr

1ο Χειμερινό Σχολείο Εσωτερικής Παθολογίας Η. 24-25 Ιανουαρίου 2014 T. Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη π. T: 210 7225518 F: 210 7210069 E: info@congressworld.gr W: www.congressworld.gr 5η Διημερίδα Φαρμακοποιών «Φαρμακείο: Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας» Η. 25-26 Ιανουαρίου 2014 T. ΘΕΑΤΡΟΝ – Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος π. T: 210 9843274 F: 211 8005575 E: info@pharmamanage.gr W: www.pharmamanage.gr 3rd Lung Cancer Network “From the Bench to the Bedside” Η. 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr 3ο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας «Οδοντιατρική Επιστήμη: Παρόν & Μέλλον» Η. 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Divani Palace, Λάρισα π. T: 24410 22152 F: 2441 500885 E: oskargr@gmail.com W: www.oskarditsas.gr

Φεβρουάριος

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Η. 6-8 Φεβρουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα π. T: 210 6048260 F: 210 6047457 E: mschismenou@free-spirit.gr W: www.free-spirit.gr

Ελληνικό Συνέδριο Τουρισμού Υγείας Η. 22-23 Φεβρουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα π. T: 210 6074205 F: 210 6074222 E: m.ma@zita-congress.gr W: www.healthtourismintegration conference.gr

7ο (Εαρινό) Κλινικό Φροντιστήριο Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. Η. 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2014 9ο Συνέδριο T. Ξενοδοχείο Amalia, Δελφοί Φαρμακευτικού Marketing π. T: 210 7210001 F: 210 7210052 E: Η. 11-13 Φεβρουαρίου 2014 info@congressworld.gr W: www. T. Θέατρον – Κέντρο Πολιτισμού congressworld.gr Ελληνικός Κόσμος, Αθήνα π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr Μάρτιος W: www.events.gr 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο – Περιβάλλον και Η. 8-9 Μαρτίου 2014 T. Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Καρκίνος» π. T: 210 3249242 F: 210 3242395 Η. 14-16 Φεβρουαρίου 2014 E: conference@everesttravel.gr T. Ξενοδοχείο Κούρος, Δράμα W: www.everesttravel.gr π. T: 210 3634944 F: 210 3631690 E: info@era.gr W: www.era.gr Διημερίδα με θέμα: «Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία» Η. 21-22 Φεβρουαρίου 2014 T. Κτίριο Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής, Αθήνα π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr

1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα Η. 13-14 Μαρτίου 2014 T. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών π. T: 210 6107213 F: 210 6107864 E: info@themateam.gr W: www.themateam.gr

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος Η. 13-15 Μαρτίου 2014 T. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, η 6 Σύνοδος Ελληνικής Θεσσαλονίκη Εταιρείας Έρευνας και π. T: 2310 257128 F: 2310 231849 Αντιμετώπισης του Ιού των E: info@forumcongress.com Θηλωμάτων (HPV) W: www.forumcongress.com Η. 21-23 Φεβρουαρίου 2014 T. Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη π. T: 210 6074205 F: 210 6074222 E: s.diakopoulou@mdcongress.gr W: www.6hpv.mdcongress.gr

2nd International Symposium Inherited Metabolic Disorders in Adult Neurology Η. 15 Μαρτίου 2014 T. Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα

π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr 10ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης» Η. 15-16 Μαρτίου 2014 T. Αίθουσα Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών, Παλαιό Ψυχικό π. T: 210 5832228 F: 210 5832229 E: pedattikon@gmail.com W: www.paidiatriki-attikon.gr 9ο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας «Η στρατηγική μεθοδολογία από την πρόληψη έως τη θεραπεία είναι η σωστή αντιμετώπιση των νεοπλασιών;» Η. 21-22 Μαρτίου 2014 T. Ξενοδοχείο Astir, Πάτρα π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr 2ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου Η. 29-30 Μαρτίου 2014 T. Ξενοδοχείο Mediterranean, Ρόδος π. T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr 1ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική Η. 29-30 Μαρτίου 2014 T. Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα π. T: 210 6074205 F: 210 6074222 E: md@mdcongress.gr W: www.debatesobgyn. mdcongress.gr


ειδήσεις αγγελίες

σελίδα

14

website: www.iatrikostypos.com

www iatrikostypos.com

H καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για τον ιατρό

Αρ. φύλλου: 376 Τεύχος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Ειδικοί ιατροί οφθαλμίατροι (α/θ) Ο πελάτες μας είναι καθιερωμένες και σύγχρονα εξοπλισμένες οφθαλμολογικές κλινικές, οι οποίες ανήκουν στις πιο πρωτοποριακές αλυσίδες ιατρείων και κλινικών στη Γερμανία. Διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στα γερμανικά ομοσπονδιακά κρατίδια Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz και Baden-Württemberg, έτσι ώστε ειδικοί οφθαλμίατροι αναζητούνται (για μία θέση εργασίας στη διαγνωστική θεραπεία). Οι κλινικές βρίσκονται σε ελκυστικές περιοχές κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη ή Κολωνία, τα οποία προσφέρουν υψηλή ποιότητα διαβίωσης και ελεύθερου χρόνου. Για αυτούς τους πελάτες εμείς ζητούμε:

Ειδικούς ιατρούς / ειδικές ιατρούς για οφθαλμολογία

Πωλείται

Eνοικιάζεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ / ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο Ηλείας σύγχρονο γραφείο 33 τ.μ., κατάλληλο για ιατρείο, μεγάλης προσόψεως και με δυνατότητα διαφημιστικής προβολής επί εμπορικής οδού, ευρισκόμενο έναντι ΟΤΕ και άνωθεν Τραπέζης Πειραιώς, στον 2ο όροφο κεντρικού, αμιγώς επαγγελματικού κτιρίου (στο οποίο ήδη στεγάζονται ιατρεία), εξαιρετικής αντισεισμικής κατασκευής και άριστης πρόσβασης. Πληρ. Τηλ. 6944 228188

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο Χαλάνδρι (Ζωοδόχου Πηγής 25), 1ος όροφος, πανταχόθεν ελεύθερο, δύο δωμάτια, δύο μπάνια, κουζίνα, μεγάλο σαλόνι και είσοδος υποδοχής για στέγαση ιατρείου. Πληρ. Τηλ. 210 6710283

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ / ΠΩΛΕΙΤΑΙ οδοντιατρείο αποτελούμενο από 2 ξεχωριστούς χώρους κλινικής άσκησης (6ετίας και 12ετίας) σε κομβική περιοχή στα όρια Χαϊδαρίου-Περιστερίου επί της Τζον Κένεντι σε νεόδμητο, σύγχρονο κτίριο με μεγάλο πελατολόγιο, λόγω συνταξιοδότησης. Δυνατότητα ενοποίησης – επέκτασης για οδοντιατρική κλινική. Πλήρως εξοπλισμένα ώστε να δουλέψουν από την πρώτη ημέρα, κατάλληλα και για συστέγαση διαφορετικών ειδικοτήτων. Πληρ. Τηλ. 210 5814988, 210 5620571, 210 5813339, 6970 634124 Διατίθεται Μικροβιολογικό εργαστήριο στο κέντρο της πόλης των Σερρών, με σοβαρή παρουσία 35 ετών στον χώρο, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. Τηλ. 6974 876634

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Δραπετσώνα επαγγελματικός χώρος 47 τ.μ., 2ου ορόφου σε κεντρική οδό, γωνιακό, κατασκευής 2004, ασανσέρ, αυτόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, μόνο για ιατρείο, σε κτήριο ιατρείων και μόνο για ειδικότητες ψυχιάτρου, ορθοπεδικού και ρευματολόγου, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στην περιοχή. Τιμή 250€ συζητήσιμη. Πληρ. Τηλ. 6974 129899 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 53 τ.μ. για ιατρείο στο Περιστέρι επί της οδού Αιμιλίου Βεάκη, πλησίον ΙΚΑ και μετρό Περιστερίου. Διαθέσιμο από 1η Μαρτίου. Πληρ. Τηλ. 6984 907429 (14.00-22.00)

οι οποίοι/ες επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία.

Προϋποθέσεις:

• Πτυχίο Ιατρικής. • Τίτλος ιατρικής εξειδίκευσης στην οφθαλμιατρική. • Γνώσεις της γερμανικής γλώσσας στην γνωστική στάθμη του B2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατέχουν ακόμα τις αντίστοιχες γλωσσικές γνώσεις στην βαθμίδα B2 και οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν την γερμανική γλώσσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. Εμείς σας υποστηρίζουμε ευχαρίστως σε αυτό. Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Οι πελάτες μας προσφέρουν σε εσάς:

• Την ευκαιρία για μία καριέρα στην οφθαλμιατρική στη Γερμανία. • Ελκυστικές θέσεις εργασίας σε περιοχές με υψηλή ποιότητα ζωής. • Άριστο μισθό. • Δυνατότητα αυτόνομης διεύθυνσης ενός ιατρείου. • Eργασία σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με σύγχρονη ιατρική τεχνική.

Τα πλεονεκτήματά σας:

• Η παροχή των υπηρεσιών μας είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους υποψηφίους. • Σας συνοδεύουμε κατά τη διάρκεια της φάσης εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. • Σας υποστηρίζουμε σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσετε να εργαστείτε στη Γερμανία (χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ιατρούς στη Γερμανία, αντιστοιχία του ιατρικού τίτλου εξειδίκευσης κ.τ.λ.). • Σας συνοδεύουμε κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας αίτησης, συνέντευξης και ένταξης στη Γερμανία. Η εταιρεία μας είναι ένα διεθνές γραφείο εύρεσης προσωπικού με έδρα τη Γερμανία. Εμείς συλλέγουμε ειδικευμένους επιστήμονες, ιδιαίτερα γιατρούς και ειδικούς της πληροφορικής, από πολυάριθμες χώρες της Ε.Ε., με σκοπό την εργασιακή απασχόληση στη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www. twcon.gr, www.twcon.de. Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας, το οποίο παρακαλούμε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria.argyrou@twcon.de. Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Αργυρού, η οποία βρίσκεται ευχαρίστως στη διάθεσή σας, στο τηλέφωνο 2118503084.

Specialized Physicians for Medical Claim Audit & Medical Bill Review International Cost Containment Medical Claims Company is seeking Specialized Medical Doctors (US Board Certified Physicians are preferred) for Medical Claims & Medical Bill Review of Inpatient Hospital claims, renal-dialysis, oncology, and radiology claims. Relying on clinical background and utilizing Referenced Based Pricing and a Clinical Review approach he/she will review medical files / health claims, providing medical interpretation and decisions about the appropriateness of services provided by other healthcare professionals, using independent judgment, interpretation of Contracts, Medical Policy, Medical Management, Authorizations and Historical Data. A successful candidate will have a thorough understanding of Managed care contracts and credentialing, and the ability to interact and negotiate with various providers of care/services including members of regulatory agencies, carriers, employers, nurses and health care professionals in a professional manner in order to ensure appropriate reimbursement at appropriate levels of care. Experience with medical claims, billing, payment posting and insurance collections, is preferred, along with a broad understanding of health insurance administration processes and standard guidelines. Good negotiation and communication skills are essential. Must be fluent in English and PC literate.

CV’s to be send at hrhealthinsurance@gmail.com

Η εταιρεία Neumann Leadership Deutschland GmbH ΖΗΤΑ για διάφορα νοσοκομεία στη Γερμανία

• Ιατρό Παθολόγο [ιδανικά Γαστρεντερολόγο] • Καρδιολόγο Απαραίτητη είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας, ιδανικά σε επίπεδο Β1-Β2 Αν σας ενδιαφέρει αυτή η θέση και για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Σοφία Μαρτίνι-Τσολακίδου στο τηλ. +49/711/758588-0 Δευτέρα και Παρασκευή 10.00 – 14.00 ή μέσω e-mail.

NEUMANNPARTNERS, Schlossstrasse 70, 70176 Stuttgart Tel.: +49 - 711 / 75 85 88-0, Fax: +49 - 711 / 75 85 88-25, E-Mail: stuttgart@neumannpartners.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Χαλκίδα πολυτελές γραφείο, 1ου ορόφου, σε καινούργια πολυκατοικία (Μέγαρο Σακελλαράκη), ιδανική επαγγελματική στέγη για ιατρείο, 42 τ.μ., δύο δωματίων, επί της οδού Φαρμακίδου 10, ακριβώς όπισθεν Δημαρχείου, με δεύτερη έξοδο του χώρου προς τα δικαστήρια και διαθέσιμη υπόγεια θέση στάθμευσης. Πληρ. Τηλ. 6972 852830 κ. Κώστας Διάφορα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ιατροί για συστέγαση σε ιατρείο στο Χαλάνδρι. Ανεξάρτητοι χώροι γραφείων, κοινή αναμονή με διαμορφωμένη Γραμματεία, ξεχωριστό WC ασθενών και ιατρών, κοινός χώρος αποστείρωσης. Σοβαρές προτάσεις θα αξιολογηθούν. Βιογραφικά e-mail: laminadura@outlook.com ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιατρός ειδικευμένος (παθολογικής ή χειρουργικής ειδικότητας) για απογευματινή 8ωρη απασχόληση σε ιατρείο Ασφαλιστικών Εταιρειών σε μεγάλο Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Βιογραφικά e-mail: hr@accurate.com.gr Κυρία με 25ετή προϋπηρεσία στον Τραπεζικό χώρο, αναλαμβάνει την γραμματειακή σας υποστήριξη καθώς επίσης και την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες (βιογραφικό και συστάσεις διαθέσιμες). Πληρ. Τηλ. 6946 167272 Ζητείται ιατρός Μικροβιολόγος και Ακτινολόγος. Πληρ. Τηλ. 697 20 82 757

ειδήσεις αγγελίες

Θέσεις εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Μέση Ανατολή. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο παρακάτω e-mail: nabil@bestpersonnel.ie Αριθμός τηλεφώνου: 00353-876436274 Ιστοσελίδα: www.bestpersonnel.ie


Διεθνή Επιστημονικά Άρθρα

Αbstracts Μπείτε στο www.iatrikostypos.com

στην ενότητα εξειδικευμένα άρθρα και αποκτήστε πρόσβαση στην αποδελτίωση όλων των δημοσιεύσεων (Abstracts) από διεθνή και έγκυρα περιοδικά, για τις παρακάτω ειδικότητες:

/ Ρευματολογία / Ογκολογία / Καρδιολογία / Ωτορινολαρυγγολογία / Ψυχιατρική

*

* Για να παραλάβετε τους κωδικούς πρόσβασης της ειδικότητά σας, κάντε «Εγγραφή στο Newsletter» και θα λαμβάνετε δύο φορές το μήνα ενημερωτικό Newsletter.


GR1401170108

Ÿ×ØÅ×nj»ÍÎ

-NU@QSHR©'DKK@R© $ ! Ë ©› … É É Éɒ¯¼«o¨º°¾»²É ›²¶ ÉÉÉÉ VVV MNU@QSHR FQÉ

š‹á˜©©››‹–˜—á•’ŸÉ ¸ÉÀ¶o Ʌ¯»»«¶¸·§µ²¿É ɘ ɒ¸Á®«·³¹·É ÉɅ¥ºo²É 3²¶ ÉÉÉ

‡ÉÕÐÉÏÔ˄ÉÕׄÓͅÍ©©©

It january february 2014  

http://www.iatrikostypos.com/images/pdfcontent/IT_January_February_2014.pdf