Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

19 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

ap-XnÀ-¶ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-³ B-tcm-a-ep-®n A´-cn¨p Jm-ZÀ ap-{In

Ip-«n- A-½mÄ

]-ßn-\n

tIm-X-aw-K-ew: ]-√m-cn aw-K-ew {km-ºn-°¬ JmZ¿ ap-{In(87). ]-Xn-\-©p sIm-√w ]-√m-cn-aw-K-ew al-√p P-am-A-Øp ]-≈nbn¬ ap-{In-bm-bn-cp-∂p. ]-√m-cn-aw-K-ew h-b-en¬ tIm-´-°p-Sn Ip-Spw-_mwKw ^m-Øn-a-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: _-jo¿-a-Z-\n (ku-Zn ), C-{_m-low, ssk-\p, \m-Pn-b, ^mØn-a, P-ao-e J-Zo-P, kpsse-J ,kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssa-Xo≥, _m-∏p- am-ÿ, kn-≤o-Jv l-k-\n, Ip-™p-ap-l-ΩZv- k-Jm-^n, l-ao-Zv, _ohn, lp-ssk-_, d-jo-Z F-∂n-h-cm-Wv-. J-_-d-S°w \-S-Øn.

]-≈p-cp-Øn: hn-izw-\-Kdn¬ sIm-®m-™-en-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-©-∏≥ B-Nm-cn-bp-sS `m-cy Ip-´nA-Ωmƒ(94). a-°ƒ: inh≥-Ip-´n, A-Ωp- AΩmƒ, cm-P-Ωmƒ, kp-μcn, X-¶w, a-Wn, k-c-kzXn. kw-kv-Im-cw C-∂p D®-bv-°v 12\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.-

sN-dp-h-´q¿: A-Øn-∏n≈n¬ \n-jm-`-h≥ in-hi-¶-c≥-\m-b-cp-sS `m-cy ]-fln-\n(54). a-°ƒ: \nj (bp.-F-kv.-F), A-\ojv (_n.-sS-Iv hn-Zym¿-Yn). a-cp-a-I≥: Zo-]-Iv (bp.-Fkv.-F). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬.-

a-dn-bp-½

Xn-cq-cß - m-Sn: a-ºp-dw sh-´Ø - v _-km¿ _n-ømØp l-÷p-Ω (68). a°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ - Z- v. aPo-Zv, \-^o-k, ssk-\_. a-cp-a° - ƒ: sam-bvXo≥ Ip-´n lm-Pn sN-ΩmSv, C-kva - m-bn¬ h-en-tbmd, B-ky, kp-lvd - .-

ss]-h-fn-sK: ]m-h¬tIm-Sn a-dn-bp-Ω (58). a°ƒ: bq-kp-^v, \m-kn¿, A-_v-Zp¬ A-ko-kv, k^n-b, P-ao-e, tUm. \ko-a. a-cp-a-°ƒ: C-Jv_m¬, A-Uz. A-jv-d^v, kp-lv-d, d-øm-\.

_n-¿m-¯p l-Öp-½

sIm-¨p- tZ-h-kn

X-¦-½

]-t{Xm-kv

I-¿m-hp

I-f-¯n tKm-]m-e³

a-e-bm-‰q¿: I-]ym-cp-Ip-Sn ]u-tem- a-I≥ sIm-®p-tZh-kn(76). `m-cy: B-\okv. a-°ƒ: kn-_n, t]mƒ, am¿-´n≥. a-cp-aI≥: tPm-bv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ae-bm-‰q¿ sk‚ v tXm-akv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.-

tIm-X-aw-K-ew: I-S-hq¿ ]-g-bn-S-Øv ]-tc-X-\m-b Ip-™n-s‚ `m-cy X-¶-Ω (69). kw-kv-Im-cw \-SØn. ]-tc-X B-b-h-\ ]m-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, a-\p, jo-e, ]-tc-Xbm-b h¬-k. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, Aw-_n-I, en-Pn, k-t¥m-jv.-

aq-hm-‰p-]p-g: hm-g-°p-fw ta-a-S-ßv ap-Sn-bn¬ ]t{Xm-kv(Ip-™v-˛80). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11.-30\v A-cn-°p-g sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: \-Sq-°-c ]q-X-°p-gn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw {_-Pn-‰v. a°ƒ: t{X-kym-Ω, ta-cn, tj¿-fn, tdm-kn-en, euen, ]-tc-X-bm-b sÃ-√. acp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Pbnw-kv ]m-d-bn¬ hm-g-°pfw, _m-_p \-Sp-]-d-ºn¬ Nn-‰q¿, ]u-tem-kv Ip-gn°m-´p-Ip-t∂¬ aq-hm-‰p]p-g, tPm-bn h-d-Ipt∂¬ A-co-°-c, tPm-kv Im-cn-sIm-ºn¬ s\-Sn-bim-e.-

sIm-®-∂q¿: s]-gpw-X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-en au-e-hn `m-cy hm-Ip-fØn¬ I-øm-hp(82). a°ƒ: Fw F Ip-™p-apl-Ω-Zv, tUm. Fw F A–p (_-ln-cm-Im-i K-thj-I≥, {_-ko¬), ]mØp-Ωp, Fw F ]-co-Xv, B-bn-j-Ip-´n, ssa-aq-\, sj-lo-Z, ]-tc-X-\m-b tUm. A-_v-Zp¬ d-“m≥.

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e hniz-\m-Y-t£-{X-Øn-\p k-ao-]w I-f-Øn¬ tKm]m-e≥ (82). `m-cy: am-[hn. a-°ƒ: _m-_p, jmPn (Zp-_m-bv), jo-P. a-cpa-°ƒ: D-a, Kn¬-k, cmP≥.

cp-Kav n-Wn A-½ sN¿-∏p-f-t»-cn: am-cm-baw-K-ew In-g-t°-°-c ]tc-X-\m-b cm-a-Ip-dp-∏ns‚ `-m-cy s\-√m-b Ir-jvW-∏-Sn ]m-∏-\-sXm-Sn cpKva-nWn A-Ω (88). a-°ƒ: hn-em-kn-\nA-Ω, ]-Xva-\m-`≥ \m-b¿, tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

D-am-tZ-hn A-´À-P-\w sN¿-∏p-ft- »-cn: Im-d¬-aÆ ]p-°p-gn a-\b - v° - ¬Djm-tZ-hn A-¥¿-P\ - w (85). a-°ƒ - : D-am-tZ-hn, {io-tZhn, ]p-cp-tjm-Øa - ≥ , cm[, km-hn-{Xn, ]-tc-X\ - m-b hm-kp-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn.

^m-¯n-a l-Öp-½ Im-™-ßm-Sv: _-√m IS-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b l-kbv-\m-dn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: Fw ]n Pm^¿ , a-dn-bw, k-^n-b, dw-e-Øv.

B-an-\ tI-t®-cn: ap-kv-enw-eo-Kv Nq-≠¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚pw Pn-√mI-Ωn-‰nbw-K-hp-am-b ]-´n-°-c hen-b-I-Øv bq-k-^v am-Ãdp-sS `m-cy B-an-\(49). a°ƒ: j-l-\, sj-ln≥, sj-Pn≥. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^, jm-ep, tkm-^nb. kw-kv-Im-c N-S-ßn¬ ap-kv-eow-eo-Kv Pn-√m {]kn-U‚ v kn F-®v d-jo-Zv, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-am-b ap-l-Ω-Zv K- m-en, ap-kvenw-eo-Kv t\-Xm-°ƒ ]s¶-Sp-Øp.

C-{_m-low-Ip-«n lm-Pn

A-c-hn-µm-£-³

Ip-ªp tdm-k-

A-Ðp d-km-Jv

G-en-¡p-«n

`m-kv-I-c³

ta-cn tZ-h-kym

cm-a-Ir-jv-W³

I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw Iq-´m-e A-c-hn-μm-£-≥ (54). `m-cy: cm-Pn. a-°ƒ: A-Po-jv, A-\o-jv.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ F-S-°-f-Øq¿ ]-tc-X-\mb A-t¥m-Wn a-Iƒ Ip™p-tdm-k (77).

Bâ-Wn

cp-Iav n-Wn-A-½

Nm-e-°p-Sn: ]p-fn-¶-c h-S°≥ B‚-Wn (65).- kwkv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]p-fn-¶c sk‚ v. -ta-co-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.- `m-cy: ta-cn.- a°ƒ: k-t¥m-jv,- k-cn-X.a-cp-a-°ƒ: [-\y,- tPmWn.

]-´m-ºn: am¿-°t- »-cn sh-≈n-sØm-Sn-bn¬ Zmtam-Zc - ]-Wn-°c - p-sS `mcy Hm-et- ©-cn cp-Ivan-WnA-Ω (87). a-°ƒ: hn-Pb - Ip-am-cn, ap-cf - o-[c - ≥, t{]a, _m-eI - r-jvW - ≥, kXy-]m-e≥, C-μn-c, kp-μc-cm-P≥, ]-tc-X\ - m-b sX-øp-Æn. a-cp-a° - ƒ: {io-[c - t- a-t\m≥ , ]n \mcm-bW - ≥ (dn-´. Fkv.sF), D-jm-dm-Wn, Djm-tZ-hn, c-P\ - n, Nn-{X.

I-f-a-t»-cn: aq-te-∏m-Sw tdm-Un¬ Im-™n-c-Øn¶¬ ]-tc-X-\m-b sk-bvXv a-I≥ A-–p¬ d-kmJv(44). J-_-d-S-°w C∂p-cm-hn-se 10\v Rm-eIw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω. `m-cy: \-ko-a(Ip-™pÆn-°-c). a-°ƒ: ^¿-km\ (F-kv.-F≥.-Fw. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv), dpIv-km-\ (tam-U¬ kvIqƒ,I-eq¿), A-Jv-k¿ (sk‚ v B≥-kv kv-Iqƒ G-eq¿).-

]-ºm-hm-en: I-W-a-e a‰-°-c-Xp-≠n-bn¬ ]-tcX-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy G-en-°p-´n (90). kw-kv-Im-cw \m-sf 11\v I-W-a-e sk‚ v tXma-kv ]-≈n-skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: tPm-kv, tPm-bn (Ip-ssh-Øv), am-Øp-°p-´n (U¬-ln), Ip-™-Ω, ta-cn, A-∂°p-´n, h¬-k-Ω, B≥kn, ]-tc-X-bm-b A-ΩnWn. a-cp-a-°ƒ : tZ-hkym, C-Ø-Ω , Ip-™®≥, tPm-bn-®≥, \m≥kn, sP-kn, km-Pp, ]tc-X-cm-b tXm-a-kv, Ip´n-b-®≥.-

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: Im-°\m-Sv sI hn `m-kv-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn hm-g-°p-f-Øv Ip-™m-\n-°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: {io {]-km-Zv ( dn-´. -F.-C.H), cm-K kp-j-a. a-cp-a°ƒ: D-jm-Ip-am-cn, ]-tcX-\m-b kp-[m-I-c≥.

N-ßw-I-cn: sa-Xn-°p-gn (]p-Xp-th-en¬) ]-tc-X\m-b Fw H-- tZ-h-kym-bpsS `m-cy ta-cn tZ-h-kym (82). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\m-]-≈nska-ntØcnbn¬. ]-tcX ssI-\-I-cn tXm-´p-hmØ-e ]-≈n-°¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: tdm-k-Ω, en-kΩ, F¬-k-Ω, tPm-bn Fw.-Un-, {]-ao-f, sP-∂n, Pq-en. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, aWn-®≥, a-t\m-l-c≥, ku-ay, Zn-eo-]v, sIm-®ptam≥, tXm-a-kv.-

a-Æ-t©-cn: Ir-jv-W-`-h\n¬ Um≥-k¿ cm-a-Irjv-W≥ (95). `m-cy: ]-tcX-bm-b `m-\p-a-Xn-b-Ω. a°ƒ: \m-K-e-£v-an, taml≥-Zm-kv, \-S-cm-P≥, ]tc-X-\m-b cm-tP-{μ-{]km-Zv. a-cp-a-°ƒ: P-b, cRv-Pn-\n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

hÂ-k-e t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ]-≈n-Øm-g sam-tbm¿-Ip∂v h¬-k-e (48). ]n-Xmhv: sX-tøm≥.

cm--[- \p-≈n-∏m-Sn-:- sN-∂n-°-cbn-se- F- cm-[- (65)-.

tXm-a-kv C-cn-´n: I-cn-t°m-´-°-cnbn-se ]-Sn-°-]-d-ºn¬ tXm-a-kv (72). `m-cy: Gen-bm-Ω. a-°ƒ: \n-Ivk¨, em-en, \n-Ωn, tPm-jn, Pm≥-kn, P-ntPm, Pn-Iv-k¨, Pn¬kv.

ss_-¡nSn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

Im-™m-Wn: Iq¿-°-t©cn ssX-]q-øw I-≠p-a-Sßn-b bp-hm-°ƒ k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v ssh-ZypXn t]mÃn-en-Sn-®v H-cmƒ acn-®p. k-l-bm-{Xn-I-\v Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. Acn-ºq¿ ssI-∏n-≈n h-St°-]p-c-bv-°¬ ]-tc-X\m-b {io-[-c-\m-im-cn-bpsS G-I-a-I≥ Iy-jv-W-Ip-am-dm-Wv (a-Wn-°p-´≥˛24) a-cn-®-Xv. ss_-°n¬ H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ kp-ly-Øv A-cn-ºq¿ sX-°q-´v cm-tP-jn-s\ (22) ]-cn-°p-I-tfmsS Xy-iq¿ sh-kv-‰v t^m¿-´v B-kv-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. B-dw-K D-¬k-h I-º-°m-cp-sS kw-L-Øn-semcm-fp-sS ss_-°m-Wv \n-b-{¥-Wwhn-´v A-c-Wm-´p-Ic tdm-Un¬ em-eq-cn-se ]-g-b A-ø-t¥mƒ k-_v c-Pnkv{Sm-tdm-^o-kn-\v A-Sp-Øp-≈ ssh-Zyp-Xn Im-en¬ C-Sn-®-Xv.- i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s®-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. Iy-jv-W-Ip-am-dn-s\ a-Z¿ B-kv-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p.-ssI-∏n-≈n-bn¬ \n-∂p Iyjv-W-Ip-am-dpw cm-tP-jp-a-S-°w B-dw-K kw-Lw aq∂v ss_-°p-I-fn-em-bm-Wv Iq¿-°-t©-cn a-lm-tZ-h t£-{X-Øn-se ssX-]q-øw Im-Wm≥ t]m-b-Xv. ssI∏n-≈n j-¨-ap-Jm-\-μ Im-h-Sn k-am-P-Øn-s‚ {]-[m\ {]-h¿-Ø-I-cn¬ H-cm-fm-Wv Iy-jv-W-Ip-am¿.- Iq-´pIm-cpw Cu k-am-P-Øn¬ D-≈-h-cm-Wv. I¬-∏-Wn°m-c-\m-b Iy-jv-W-Ip-am-¿ A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. AΩ: tZ-h-bm-\n. k-tlm-Z-cn-am¿: kp-Pm-X, kp-a.

ss_-¡p-IÄ X-½n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p: c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v

]-d-hq¿: C-cp-N-{I hm-l\-߃ X-Ωn-en-Sn-®v bp-hmhv a-cn-®p. B-e-tKm-Xp-cpØv X-¶n-]-d-ºn¬ ]-c-taiz-c≥ a-I≥ jn-t\m-Pv (32) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hnse 9.-15 \v ]-d-hq¿ am¿-°‰v tdm-Un¬ I-Æ≥-Ip-fß-c t£-{X-Øn-\v k-ao-]am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. a-∂w ssX-∏qw a-tlm¬-k-hw I-gn-™v \o-≠q-cp-≈ `m-cy-ho-´n-te-°v t]mhp-tºm-gm-Wv F-Xn-sc a-s‰m-cp ss_-°p-am-bn Iq-´nbn-Sn-®-Xv. F-Xn-tc h-∂ ss_-°n¬ k-©-cn-®n-cp-∂ \o-≠q¿ kz-tZ-in-I-fm-b N-°-ap-dn ho-´n¬ Pb≥(53), `m-cy e-Xn-I(48) F-∂o Z-º-Xn-am¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-¿ F-d-Wm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. A-]-I-Sw kw-`-hn-® D-S≥X-s∂ jn-t\m-Pn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-sb-¶n-epw bm-{Xm-a-t[y a-c-Ww kw-`-hn-®p. F-dWm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿´w \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: \o-≠q¿ I-tS-]-d-ºn¬ ssk-\-s‚ a-Iƒ {io-tamƒ. dn-e-b≥-kv {^-jv ÿm-]-\-Øn-se Po-h\-°m-c-\m-bn-cp-∂p.

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ C-cn-´n: tIm-´-sØ \mcm-b-W≥ \-ºym¿ (83). `m-cy: kp-`-{Z. a-°ƒ: lcn-{]-km-Zv, kp-\-μ, tZ-hZm-k≥, ]-hn-{X≥, {]-k∂. a-cp-a-°ƒ: tim-`, ]fl-\m-`≥, c-a-Wn, an-\n, c-ho-{μ≥.

A-Ðp k-a-Zv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ITn\w-Ip-fw Nm-∂m-¶-c Bjnw a≥-kn-en¬ Nm-∂m¶-c ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v A-–p¬ k-aZv (62). `m-cy: \p-ssk-_m _ohn. a-°ƒ: lm-jnw, sjao-Zv, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv, l-Po-\, sa-lkn-a.

ku-Zn- A-td-_y-bn \n-cym-X-\m-bn ss_-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v ¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p _m-_p

k-tcm-Pn-\n A-½

I-g-°q-´w: In-g-°pw-`mKw A-cp-Wm-e-b-Øn¬ _m-_p (50). `m-cy: Ip-amcn. a-°ƒ: In-c¨, hcp¨, A-cp¨. a-cp-a°ƒ: {]-ko-Z, A-]-¿-W.

I-√-d: X-t®m-Ww h-´ssI-Xho-´n¬ ]-tc-X\m-b in-h-i-¶-c-]n-≈bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (74).

X-¦-¸³

B-cy-\m-Sv: ]m-te-t°mWw sam-´-hn-f Aw-_nIm-kn¬ X-¶-∏≥ (81). a-°ƒ: Aw-_n-I, P-btam-l≥ (sI.Fkv.B¿.--Sn.-kn), l-co{μ≥ (F.F-kv.sF). acp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥ (dn-´. kn.B¿.-]n.-F-^v), tim`, A-\n-X (A-Uz-t°ssh-∏n-≥:- tKm-h-bn¬- A-]-I-S-Øn¬- a-cn-®- F-S-h- ‰v). \-°m-Sv- hm-®m-°¬- kp-\m-an-tIm-f-\n-bn-se- a-c-ßmØ-d- ao-\-bp-sS- a-I-≥ i-c-h-W-≥ F-∂p- hn-fn-°p-∂- B-bn-i hn-jv-Wp-tZ-hn-s‚- (19)- ar-X-tZ-l-w- \m-´n-se-Øn-®p- ]-tøm-fn: `-K-hm≥ap-°nse I-S-∏p-dw]-d-ºn¬ Nkw-kv-I-cn-®p.-tPm-en- ÿe-amb tKm-h-bn-se- Ip-Pn-d-bn¬- sj- cn-®n¬ B-bn-i (100). ¬- tSm-∏v- C-≥ F-∂- tlm-´-en-se- sk-]v-‰n-Iv- Sm-¶v- ¢o- a-°ƒ: a-dn-bw, ]m-Øp≥-sN-øm-\n-d-ßn-b c-≠p-t]-sc- c-£n-°m-≥ {i-an-®- Ω. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cmhn-jv-Wp- Sm-¶n¬- ho-Wp- a-cn-®p-sh-∂m-Wv- \m-´n¬- e- b A-–p-√, B-en-°p`n-®- hn-h-cw. I -- ¿-Wm-S-I- kz-tZ-in- N-{μp,- tKm-h- kz-tZ- ™v. in- a-tl-jv- F-∂n-h-cpw- a-c-n-®p-. F -- -∂m¬- sk-]v-‰n-IvSm-¶m-bn-cp-∂n-√- tlm-´-en-se- a-en-\-P-ew ho-gp-∂- 30 A-Sn-tbm-fw- B-g-ap-≈ tIm-¨-{Io-‰v-Sm-¶n-em-Wv- hoW-sX-∂v- ao-\- ]-d-™p.- -14\v- D-®-tbm-sS Sm-¶n-se sh-≈w- h-‰n-°p-∂-Xn-\n-S-bn-ep-≠m-b - ssh-Zyp-Xn B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂m-Wv C-t∏m-gp-≈ hn-h-cw. Sm-¶n-en-d-ßn-b N-{μp-hn-\pw -a-tl-jn-\pwsh-≈-Øn¬-\n-∂v- ssh-Zyp-Xm-Lm-X-ta-‰p.- -C-h-sc c£n-°m≥- GWn-h-gn- C-d-ßn-b hn-jv-Wp-hn-s‚ Im¬- sh-≈-Øn¬- ap-´n-b-tXm-sS ssh-Zyp-Xm-Lm-Xta¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p-.-- c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\m-bn- in-th-{µ³ {i-an-®- t\-∏mƒ- kz-tZ-in-bm-b- k-t¥m-jpw- A-]-I-S- I-cp-\m-K-∏-≈n: I-a-emØn¬-s∏-´p.-- C-bmƒ- ]n-∂o-Sv- B-ip-]-{Xn-bn¬- a-cn- e-bw ]p-Xq¿ ]-So-‰-Xn¬ ®p.in-th-{μ≥(72). `m-cy: Ikw-`-h-sØ-Xp-S¿-∂v- tlm-´-ep-S-a- se-\n¬- hn-Im- a-e-Ω. a-°ƒ: A-\n¬ kpw- kq-∏¿-ssh-k-dpw s]m-en-kv- I-Ã-Un-bn-em-Wv.- - Ip-am¿, A-P-b-Ip-am¿, ao-\-bp-sS- hr-≤-cm-b- am-Xm-]n-Xm-°ƒ-s°m-∏w- F-S- A-cp¨ Ip-am¿. a-cp-ah-\-°m-Sv- Xm-a-kn-®n-cp-∂- hn-jv-Wp- aq-∂p-am-kw-ap- °ƒ: cm-[n-I, ko-\, c-PnX. ºm-Wv- tKm-h-bv-°p-t]m-b-Xv.--

tKm-h-bn a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¨p-

Zp-cq-l km-l-N-cy-¯n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

^m-¯n-a

sN-dp-tXm-Wn: tem-Uv-Pn¬ bp-hm-hn-s\ Zp-cq-l-kml-N-cy-Øn¬- a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-cn-º≥ a-Wn-∏m-d Im-\-Øn¬ A-d-°-∏-d-ºn¬ tPm-k-^ns‚ a-I≥ A-Po-jn-s\-bm-Wv(30) F-d-Wm-Ip-f-sØ tem-Uv-Pn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬-I-s≠-Øn-b-Xv. F-d-WmIp-f-Øv kz-Im-cy I-º-\n-bn¬ ss{U-h-dm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: t{X-kym-Ω. k-tlm-Z-c-߃: B-i, ]-tc-X\m-b A-\o-jv.-

A-co-t°m-Sv: sIm-gt°m-´q-cn-se D-gp-∂≥ ^m-Øn-a-(65). a-°ƒ: ssk-\-_, dw-e-Øv, l^v-k-Øv, lm-P-dm-_n, im-ln-Zm-_n, ap-\-Δ¿dlvam≥, \-ao¿ d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¬ dkm-Jv, A-–p¬ l-ao-Zv, lw-k,lw-k , l-^v-kØv, B-bn-i.

e-fn-X h¿-°-e: ]p-Ø≥-N-¥ a-ßm-Sv I-fn-bn-en¬ iin-k-Z-\-Øn¬ {io-Ipam-dn-s‚ `m-cy e-fn-X (59). a-Iƒ: Nn-∂p. a-cp-a-I≥: _n-Pp. am-Xmhv: I-a-e-Ω.

^m-¯n-a l-Öp-½- ¢m-cn: sN-´n-bmw-In-W¿ ]-tc-X-\m-b No-cm≥-Ip-fß-c cm-bo-s‚ `m-cy Imsem-Sn ap-Xp-hn¬ ^mØn-a l-÷p-Ω (82). a-°ƒ: aq-k, ap-l-Ω-Zv (C-cp-h-cpw A-_q-Z-_n), B-b-Ω, Xn-Øo-ap, d-knb, ssk-\p-Ωp, ]-tc-Xbm-b dp-Jn-b.

A-Ðp l-ao-Zv I-S-bv-°¬: ap-°p-∂w kn-bm-Zv a≥-kn-en¬ A–p¬ l-ao-Zv(50). `m-cy: ko-\-Øv _o-hn. a-°ƒ: kn-bm-Zv, ap-lv-kn-\.

l-eo-a A-Pm-\q¿: sIm-f-h-b¬ _o-cm≥-Im-S-Øv C-{_mloan-s‚ `m-cy l-eo-a (77). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp™n (Ip-ssh-Øv), A–p¬ a-Po-Zv (Zp-_-bv), ^m-Øn-a, a-dn-bw, dp-Jnb, D-kv-am≥, km-en-lv, ]-tc-X-\m-b \-^o-k. acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, sam-bv-Xp, A-–p¬ -Icow, a-dn-bw, dm-_n-b, ssa-aq-\, dw-e.

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv am-bm-_-km¿ A-gn-th-en°-I-Øv A-_q-_-°¿ (A-_q-°-˛78) ku-Zn- Atd-_y-bn¬ \n-cym-X-\mbn. Dw-d \n¿-h-ln-®-tijw a-Zo-\-bn-se-Øn-b Ct±-lw A-kp-J-_m-[n-X\m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se- ssh-Io-´mWv a-cn-®-Xv. J-_-d-S-°w a-Zo-\-bn-se P-∂-Øp-¬ _Jo-C¬ \-S-°pw. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: kn-±o-Jv, kKo¿ (Pn-±), ssl-dp-∂n-k, A-–p¬-∂m-kn¿.- a-cp-a°ƒ: \-iv-cn, P-ko-a, k-Ko¿, P-\o-j.-

hr-²³ Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: I-d‚p_n¬ A-S-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ hr-≤≥ Im-dn-Sn-®v a-cn-®p.sN-dp-hm-fq¿ kz-tZ-in- X-fnb-°m-S≥ ]-tc-X-\m-b sIm-®-∏-s‚ a-I≥ tXm-akv F-∂ Ip-´-∏≥(65) -BWv a-cn-®-Xv.i-\n-bm-gv-N D-®-°v 11.30-Hm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm-c-´n t]m-eo-kv tÃ-j-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. -sI.-F-kv.-C.-_n.- Hm-^o-kn¬ _n¬ A-S-®v tZ-io-b-]m-X ap-dn-®v I-S-°p-∂-Xn-\n-sS sIm-c´n `m-K-Øp \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- C-Sn-bp-sS A-Lm-X-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im¿ ]n-∂o-Sv aq-∂-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn™p.- Im¿ ss{U-h-sd Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.]-cn-t°-‰ tXm-a-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p-≈ bm{Xm-a-t≤y-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v 4.30\v hm-fq¿ sk‚ v. -sk-_m-Ãy≥-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: t{X-kym-Ω. -a-Iƒ: enkn.- a-cp-a-I≥:-tPm¿-÷v.-

sh-Sn-s¡-«v A-]-I-Sw: H-cmÄ a-cn-¨p

Im-e-Sn: Im-™q¿ ]≈n Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p_-‘n-®p sk‚ v sk_m-kv-‰y≥-kv ssl-kvIqƒ {Ku-≠n-¬ -\-S-∂ sh-Sn-s°-´v A-]-I-SØn¬ \-Sp-h-´w ap-≠-∏n≈n ho-´n¬ tam-l-\≥ (52) B-Wpa-cn-®-Xv. Su- ¨ I- t ∏- f - b n¬ \-S-∂ s\-m-th-\-bv-°pti-jw \-S-∂ I-cn-a-cp-∂p {]-tbm-K-Øn-\n-sS Zn-isX-‰n-h-∂ A-an-´v s]m-´n-bm-Wv A-]-I-Sw. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰-Xn-\m¬ A-¶-am-en-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn-®p. `m-cy: cm-P-Ω. a-I≥: [-\p-jv. \-Sp-h-´w-kz-tZ-in-bm-sW-¶nepw Im-™q¿ X-d-\n-ew tIm-f-\n-bn-em-Wv Xm-a-kn°p-∂-Xv.

ss_-¡v tam-j-Ww: bp-hm-hv ]n-Sn-bn s_-^n tZ-io-b I-S-¯n-®-bn D-d-§n-b hr-²³ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn PMv-jkt ½f \ w XpS§n \n¬ \n-∂p I-gn-™Zn-h-kw a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm- sImÃ-s¸« \n-e-bn ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ bphmhv ]nSn-bn¬. sIm-Sp-hmbq¿ a-Wn-bw-]p-≈n t_-_n Izm¿-t´-gv-kv A-ø-∏-s‚ a-I≥ ss_-Pp(21)hmWv t]m-en-kv ]nSn-bnembXv. In-Wm-t»-cn kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tPm-ensN-øp-∂ bp-hmhn-s‚ ss_-°v, ÿm-]-\-Øns‚ sXm-´pap-∂n¬\n∂pw tamjWw t]mhp-I-bm-bn-cp∂p. tamjWw t]mb ]ƒ-k¿ ss_-°v {]-Xn-bp-sS ho-Sn-\-cnIn¬ \n-∂m-Wv ]p-Xp-\-K-cw Fkv.sF. tk-Xp-am-[-h-s‚ klm-b-tØm-sS t]menkv Is≠-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb sP.kn.Fw (aq-∂v) tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-

]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Im-c-bn-se \-ßm-c-Øv C-{_m-low-Ip-´n lm-Pn (78). `m-cy: kq-]ym-S-Øv _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥ , d-w-km≥, A-–p¬ Icow , C-kv-am-Cu¬, apl-Ω-Z-en , a-lv-aq-Zv, kmdp-Ω , ssk-\-_, an-kvcn-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq\, d-lo-k , \-^o-k-Øv , j-°o-e , sa-l-dp , an¿km-\.

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-hpw {K-Ÿ-Im-c\pw IΩyq-WnÃv ]m¿-´n- -t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-bn-cp-∂ F≥ ]n B-tcm-a-ep-Æn (80) A¥-cn®p. hm¿-[-Iy-k-l-N-am-b A-kp-JsØ-Xp-S¿-∂v ]m-ebv-°-se h-k-Xn-bn¬ hn-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂p. sh≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmWv acn-®Xv. kw-kv-Im-cw C∂-se D-®bv-°v h-Sq-°-c iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. 27 h¿-jw P-\-bp-Kw Zn\-]-{X-Øn-s‚ Xr-iq¿ Pn√m A-{I-Un-‰-Uv te-J-I\m-bn-cp-∂p. ]-{X-{]-h¿Ø-I bq-\n-b≥ Pn-√m JPm©n, kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tZ-io-b ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ k-an-Xnbw-Kw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-t{Xm-]-tZ-i-I kan-Xn-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. kn-.]n.sF. Xr-iq¿ Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw, bp-h-I-emkm-ln-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn F-∂o Np-a-X-e-I-fpw hln-®n-´p-≠v. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ hn sI cm-P≥, Ir-jvW≥ I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ F-∂n-h-cp-sS A-kn.- ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn-®p. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´v {]-kn-≤o-I-cn-® ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn A-Nyp-X-ta-t\m-s‚ Po-h-N-cn-{X-am-b "kn A-Nyp-X-ta-t\m≥', tI-c-f N-cn-{Xw tc-J-s∏-SpØn-b "C-∂-se \-S-∂ h-gn-Iƒ' (Kp-cp-Z¿-i-\ Ahm¿-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Ø Ir-Xn), A-¥n-°m-Sv sN-ØpsXm-gn-em-fn-I-fp-sS [o-c-k-a-c-N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ "\n-μn-X-cp-sS ho-c-Km-Y', kzm-X-{¥yk-a-c-tk-\m-\n C ]n tKm-]m-e-s‚ Po-h-N-cn-{Xw ]-d-bp-∂ "A-·n-]Y-ß-fn-eq-sS' Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ. "tUm.- N-cn-{X-Ip-am¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aØn¬ B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw F-gp-Xn-bn-cp-∂p. Kpcp-Z¿-i A-hm¿-Un-\p- ]p-d-sa Xr-iq¿ Pn-√m N-cn-{X-]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ "i-‡≥ ]p-c-kv-Im¿-˛2008' e-`n-®n´p-≠v. 1934 H-Iv-tSm-_¿ 10\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn-em-bncp-∂p P-\-\w. hn-Zym¿-Yn cm-jv-{So-b-Øn-eq-sS kn-.]n.sF-bn-se-Øn-b B-tcm-a-ep-Æn F-.sF-.ssh-.F-^v Pn-√m tPm.- sk-{I-´-dn-bm-bpw 28 h¿-jw kn-.]n-.sF Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. hntam-N-\k-a-c-Im-e-Øv k-a-cm-\p-Iq-en-I-fp-sS {Iq-ca¿-±-\-Øn-\n-c-bmbn-´p≠v. `u-Xn-I-i-co-cw C-∂-se D-®-h-sc h-k-Xn-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. tI-c-f h¿-°n-Mv tP¿-Wen-Ãv bq-\n-b-\v th-≠n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xva-\m-`≥, Pn-√m ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b-\v th-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, ko-\n-b¿ tP¿W-en-Ãv t^m-d-Øn-\v th-≠n _m-e-Ir-jv-W≥ Ip∂-º-Øv, ap≥ a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.-F-am-cm-b {]-^. -ao-\m-£n X-ºm≥, bp F-kv iin, kn-]n-sF Pn-√m A-kn. -sk-{I-´-dn-am-cm-b sI sI h-¬k-cm-Pv, hn sI tam-l-\≥, kw-ÿm-\ Iu¨-knew-Kw A-Uz. Sn B¿ c-ta-iv-Ip-am¿, Pn-√m ]-©m-bØw-K-ß-fm-b jo-e hn-P-b-Ip-am¿, sI sI {io-\n-hmk≥, Un-.kn.-kn sk-{I-´-dn kn H tP-°-_v, ]-{X-{]h¿-Ø-I bq-\n-b≥ ap≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ {io-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

ss_-Pp am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™bm-gvN sIm-Sp-hm-bq-cn¬ \n-∂v H-cp Fw 80 kv-Iq-´-dpw I-f-hpt]m-bncp-∂p. Cu hm-l-\w I-Æm-Sn ]mØn-°-en-\-Sp-Øv tdm-U-cn-In¬ C-‘-\w Xo¿-∂v \n¿-Øn-bn-´ \n-e-bn¬ t]m-en-kv ]n∂oSv Is≠-Sp-Øp.

h≥-Iq¿ Ãm-^v bq-\n-b≥(s_^n) 20 m-a-Xv tZ-io-b k-tΩ-f-\w a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ ]-cn-k-cØv B-cw-`n-®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬-.F A[y-£-X- h-ln-®p. F-kv._n.Sn Ãm-^v bq-\nb≥ P-\. sk-{I-´-dn ]n hn tPmkv, F-^v.F-kv.C.Sn.H P-\. sk-{I-´-dn F {io-Ip-am¿, kn.kn.Pn.C {]-kn-U‚ v hn {ioIp-am¿, s_-^n P-\.sk-{I-´-dn kn sP \-μ-Ip-am¿, ap≥ A-Jnte-¥ym {]-kn-U-‚ v ]n k-Zm-inh≥ ]n-≈, sI Sn _m-_p I¨ho-\¿ ]n kp-{_-lv-a-Wy≥ kwkm-cn-®p. k-tΩ-f-\w \m-sf kam-]n-°pw.

sIm-®n: I-S-Øn-Æ-bn¬ In-S∂p-d-ßn-b hr-≤-s\ X-e-bv-°Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b \n-ebn¬- I-s≠-Øn.- tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c-\m-b ]-c-a≥- F-∂ ]c-ta-iz-cs\(70)-bm-Wp I-eq¿ B-km-Zv tdm-Uv tN-cm-Xr-t°mhn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]sØ I-S-Øn-Æ-bn-¬ C-∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. I-eq¿ _-kvÃm≥-Un-epw ]cn-k-c-Øpw tem-´-dn-hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-c-ta-iz-c≥ ssh-tem-∏n-≈n se-bv-\n-em-bncp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv `m-Kwh-®-tXm-sS- C-bmƒ I-SØn-Æ-bn-te-°p Xm-a-kw am‰n. `m-Kn-I-am-bn Im-gv-N \-„-s∏´ ]c-ta-iz-c≥- ÿn-c-am-bn a-Zy-

]n-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®mWv D-d-ßm-s\-Øn-bsX∂pw ]cnk-c-hm-kn-Iƒ ]d-™p. F∂m¬, kw-`-h-ÿ-e-Øv]n-Sn-h-en \-S-∂- kq-N-\-I-sfm∂pan-s√-∂v t]m-enkv ]-d™p. A-kn- v t]m-enkv IΩo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-kn- v I-Ωo-j-W¿ UnF-kv kp-\o-jv _m-_p, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ {^m≥-knkv sj¬-_n F-∂n-h¿ ÿ-esØ-Øn. ar-X-tZ-lw F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw {^o-k-dn-te-°p am-‰n. _-‘p°-fm-cpw C-Xp-h-sc F-Øn-bn´n-√. t\m¿-Øv- t]m-en-kv- tIsk-Sp-Øp.-

C-cn-ßm-e-°p-S: I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w ss_-°v sshZypXn t]m-Ãn-en-Sn-®v π-kv-Sp hn-Zym¿Yn a-cn-®p. I-cq-∏-S-∂ Su-Wn-\v k-ao-]w N-¥-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ am-°m-¥-d \u-jm-Zn-s‚ a-I≥ \-hm_v sj-co-^v (17) B-Wp a-cn-®-Xv. ]p-√q-‰v hn sI cm-P≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. a-d-∂ph-® ]p-kv-X-I-sa-Sp°m-\m-bn cm-hn-se 9.30\v Nm-∏-d-bn-ep-≈ kp-lrØn-s‚ ss_-°p-am-bn ¢m-kn¬ \n-∂p ho-´n-te-°p h-cp-∂ h-gn-bnemWv A]-I-Sw. I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn-\-Sp-Øv Hm-t´m-dn-£-sb a-dnI-S-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ k-ao-]-ap-≈ {Sm≥kv-t^m¿-a¿ ÿm-]n-® sshZypXn t]m-Ãn¬ C-Sn-®p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S-s\ sIm-Sp-ß-√q-cn-se kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw D-®-bv°p a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v sh-≈m-ß-√q¿ a-l-√v J-_-¿-ÿm\n¬. am-Xm-hv: B-cn-^. k-tlm-Z-c≥: A-ao≥.

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn.- _-Ên-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.- _-kvÃm≥Un¬ _- p Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ bm-{X-°m-c≥ _- n-Sn-®v a-cn-®p.- sh-≈n-°p-f-ß-c ]-¥-√q-°m-c≥ h¿-§o-kv(55)- B-Wv a-cn-®-Xv.i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 9.15-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw.- _- v Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-bm-sf FIv-kv-{]- v _- v C-Sn-®v ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.- t]meo-sk-Øn-bm-Wv C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®Xv.

Hm-t«m ss{U-h-À sIm-Ã-s¸-« \n-e-bn Xr-iq¿: s\-Sp-]p-g-bn¬ ]-´m-∏-I¬ Hm-t´m ss{U-h-sd sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s\-Sp-]p-g sP.-_n-.kn kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-√≥ ho-´n¬ B-t‚m-bp-sS a-I≥ Pn-t‚m-sb-bm-Wv (23) s\-Sp-]p-g sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ss_-°n-se-Øn-b kw-L-am-Wv C-bm-sf B-{I-an-®-sX∂v t]menkv ÿnco-I-cn-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-gp-Øn-epw sN-hn-bnepw Ip-tØ-‰n-´p≠v. ]n-Xm-hv B-t‚m-bm-Wv ar-XtZ-lw Xn-cn-®-dn-™-Xv. sIme-s∏-Sp-Øm≥ D]tbm-Kn-®-sX∂p Icp-Xp∂ I-Øn-bp-sS ]n-Sn kw`-h-ÿ-e-Øp \n-∂p t]m-en-kv sI-≠-Sp-Øp. {]-tZ-i-sØ H-cp kv-{Xo-bp-am-bp-≠m-b _‘-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂mWv t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cw. Cu kv-{Xo-bp-sS `¿-Øm-hp-am-bn C-tXsNm-√n Pn-t‚m h-g-°n-´n-cp∂-Xm-bpw A-Sn-]n-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw k-ao]-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. ho-´p-Im-cp-am-bn ]n-W-ßnb Pn-t‚m ]-\-ap-°n-se hm-S-I-ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. am-Xm-hv: sP-kn-. k-tlm-Z-cnam¿: Pn-Pn, Pn≥-kn.

^njn-Mv lmÀ-_À: apkvenweo-Kv k-t½-f-\-¯n {]-Xn-tj[w; t_mÀ-Up-IÄ X-IÀ¯p ]-c-∏-\-ßm-Sn: hn-hm-Zam-b ^njn-Mv lm¿-_¿ \n¿-am-W-hpambn _-‘-s∏-´v eo-Kv k-tΩf-\w {]-Xn-tj-[-°m¿ ssI-tbdn. t\-Xm-°-fp-sS t_m-¿-Up-Iƒ X-I¿Øp. ]-c-∏-\-ßm-Sn ^njn-Mv lm¿-_¿ Nm-∏-∏-Sn-bn¬ \n¿-an-°m-Ø-Xn-\v eo-Kv t\-Xm°-ƒ Im-c-W-°m-cm-sW-∂mtcm-]n-®v Nn-d-aw-Ke-Øv apkvenw -eo-Kv ]-©mb-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv 2014 {]-h¿-Ø-\ Iymw-]m-Wv Xo-ctZi-sØ eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ssI-tb-dn-bXv. C∂-se aq-∂p-a-Wn-°v Xp-Sßp-sa-∂-d-n-bn-® Iymw-]n-te°v {]-Xn-tj-[-°m¿ D-®-bv-°p ap-ºpX-s∂ F-Øn-Øp-S-ßnbn-cp∂p. I-S-en¬ t]m-h∂-Xv

_-ln-jv-I-cn-®m-Wv a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ k-tΩf-\w X-S-bm-s\-Øn-bXv. lm¿-_¿ hn-j-b-Øn¬ A¥n-aXo-cp-am\w \m-ep-Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ D≠mbns√-¶n¬ Xo-c-tZi-Øv eo-Kp-≠m-hn-s√-∂ {]-Jym]\w t\-Xm-°ƒ ap-J-hn-e-bvs°Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se k-tΩf-\w ssI-tb-dnbXv. ]Xm-I D-b¿-Øms\Ønb ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ]n- kn- Ip´nsb {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p. t\-Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw XΩn¬ D¥pw X-≈p-ap≠mbn. \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ th-Zn ssI-tb-dn. kw`-hw Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂ awK-fw te-J-I≥ C-Jv-_m¬ a-

e-bn-en-s\ ap-kvenw eo-Kv t\Xm-°ƒ X-S™p. {]-Xn-tj-[°m¿ ]pd-Øpÿm-]n-® a-{¥n A-–p-d-_n-s‚bpw a‰pw ^v-f-Ivkp-Ifpw I-am-\-ßfpw XI¿Øp. CXn-\nsS ]-cn-]m-Sn \n¿-Øn-h-®-Xm-bn A-dnbn∏p≠mbn. C-tXm-sS eo-Kv {]h¿-Ø-I¿ B-Àm-Z-{]-IS-\w \SØn. kw-L¿-jw I-W-°n-se-SpØv h≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-bn-cp∂p. A-Xn-\n-sS {]Xntj-[ kq-N-I-am-bn 18mw- hm¿-Uw-Khpw bq-Øveo-Kv t\-Xmhpam-b \bow cm-Pn-°-Øv \¬In. kw-L¿-jw I-W-°nse-Sp-Øv ]-cn-]m-Sn-°v ku-ZnJen X߃, sI F≥ F Jm-Z¿ F-∂n-h-sc-Øn-bn-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

kottayam

19 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

ap-XnÀ-¶ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-³ B-tcm-a-ep-®n A´-cn¨p G-en-¡p-«n

`m-kv-I-c³

ta-cn tZ-h-kym

cm-a-Ir-jv-W³

tbm-l-¶m³

Jm-ZÀ ap-{In

Ip-«n- A-½mÄ

]-ßn-\n

]-ºm-hm-en: I-W-a-e a‰-°-c-Xp-≠n-bn¬ ]-tcX-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy G-en-°p-´n (90). kw-kv-Im-cw \m-sf 11\v I-W-a-e sk‚ v tXma-kv ]-≈n-skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: tPm-kv, tPm-bn (Ip-ssh-Øv), am-Øp-°p-´n (U¬-ln), Ip-™-Ω, ta-cn, A-∂°p-´n, h¬-k-Ω, B≥kn, ]-tc-X-bm-b A-ΩnWn. a-cp-a-°ƒ : tZ-hkym, C-Ø-Ω , Ip-™®≥, tPm-bn-®≥, \m≥kn, sP-kn, km-Pp, ]tc-X-cm-b tXm-a-kv, Ip´n-b-®≥.-

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: Im-°\m-Sv sI hn `m-kv-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn hm-g-°p-f-Øv Ip-™m-\n-°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: {io {]-km-Zv ( dn-´. -F.-C.H), cm-K kp-j-a. a-cp-a°ƒ: D-jm-Ip-am-cn, ]-tcX-\m-b kp-[m-I-c≥.

a-Æ-t©-cn: Ir-jv-W-`-h\n¬ Um≥-k¿ cm-a-Irjv-W≥ (95). `m-cy: ]-tcX-bm-b `m-\p-a-Xn-b-Ω. a°ƒ: \m-K-e-£v-an, taml≥-Zm-kv, \-S-cm-P≥, ]tc-X-\m-b cm-tP-{μ-{]km-Zv. a-cp-a-°ƒ: P-b, cRv-Pn-\n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

]m-d-tØmSv: Im-hm-´p-amen-¬ tbm-l-∂m≥ (95). `mcy: ]-tc-Xbm-b kmdm-Ω. a°ƒ: ]u-temkv, Nn∂-Ω, tacn. a-cp-a°ƒ: A∂-Ω, ss]-en a-c-ßm-´n¬, t__n.

sN-dp-h-´q¿: A-Øn-∏n≈n¬ \n-jm-`-h≥ in-hi-¶-c≥-\m-b-cp-sS `m-cy ]-fln-\n(54). a-°ƒ: \nj (bp.-F-kv.-F), A-\ojv (_n.-sS-Iv hn-Zym¿-Yn). a-cp-a-I≥: Zo-]-Iv (bp.-Fkv.-F). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬.-

a-dn-bp-½

C-cn-´n: tIm-´-sØ \mcm-b-W≥ \-ºym¿ (83). `m-cy: kp-`-{Z. a-°ƒ: lcn-{]-km-Zv, kp-\-μ, tZ-hZm-k≥, ]-hn-{X≥, {]-k∂. a-cp-a-°ƒ: tim-`, ]fl-\m-`≥, c-a-Wn, an-\n, c-ho-{μ≥.

C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv Ip≠p-I-c-bn-se tam-temS≥ h-f-∏n¬ C-{_mlow (80). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: A-_vZp-√ , Aøq-_v, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-_v-Zp¬- jp-°q¿ . acp-a-°ƒ: d-lv-a-Øv , jmln-\ , B-an-\ , ap-lv-kn\ (sN-dp-]p-g).

tIm-X-aw-K-ew: ]-√m-cn aw-K-ew {km-ºn-°¬ JmZ¿ ap-{In(87). ]-Xn-\-©p sIm-√w ]-√m-cn-aw-K-ew al-√p P-am-A-Øp ]-≈nbn¬ ap-{In-bm-bn-cp-∂p. ]-√m-cn-aw-K-ew h-b-en¬ tIm-´-°p-Sn Ip-Spw-_mwKw ^m-Øn-a-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: _-jo¿-a-Z-\n (ku-Zn ), C-{_m-low, ssk-\p, \m-Pn-b, ^mØn-a, P-ao-e J-Zo-P, kpsse-J ,kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssa-Xo≥, _m-∏p- am-ÿ, kn-≤o-Jv l-k-\n, Ip-™p-ap-l-ΩZv- k-Jm-^n, l-ao-Zv, _ohn, lp-ssk-_, d-jo-Z F-∂n-h-cm-Wv-. J-_-d-S°w \-S-Øn.

]-≈p-cp-Øn: hn-izw-\-Kdn¬ sIm-®m-™-en-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-©-∏≥ B-Nm-cn-bp-sS `m-cy Ip-´nA-Ωmƒ(94). a-°ƒ: inh≥-Ip-´n, A-Ωp- AΩmƒ, cm-P-Ωmƒ, kp-μcn, X-¶w, a-Wn, k-c-kzXn. kw-kv-Im-cw C-∂p D®-bv-°v 12\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.-

C-cn-´n: I-cn-t°m-´-°-cnbn-se ]-Sn-°-]-d-ºn¬ tXm-a-kv (72). `m-cy: Gen-bm-Ω. a-°ƒ: \n-Ivk¨, em-en, \n-Ωn, tPm-jn, Pm≥-kn, P-ntPm, Pn-Iv-k¨, Pn¬kv.

N-ßw-I-cn: sa-Xn-°p-gn (]p-Xp-th-en¬) ]-tc-X\m-b Fw H-- tZ-h-kym-bpsS `m-cy ta-cn tZ-h-kym (82). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\m-]-≈nska-ntØcnbn¬. ]-tcX ssI-\-I-cn tXm-´p-hmØ-e ]-≈n-°¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: tdm-k-Ω, en-kΩ, F¬-k-Ω, tPm-bn Fw.-Un-, {]-ao-f, sP-∂n, Pq-en. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, aWn-®≥, a-t\m-l-c≥, ku-ay, Zn-eo-]v, sIm-®ptam≥, tXm-a-kv.-

ss]-h-fn-sK: ]m-h¬tIm-Sn a-dn-bp-Ω (58). a°ƒ: bq-kp-^v, \m-kn¿, A-_v-Zp¬ A-ko-kv, k^n-b, P-ao-e, tUm. \ko-a. a-cp-a-°ƒ: C-Jv_m¬, A-Uz. A-jv-d^v, kp-lv-d, d-øm-\.

Xn-cq-cß - m-Sn: a-ºp-dw sh-´Ø - v _-km¿ _n-ømØp l-÷p-Ω (68). a°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ - Z- v. aPo-Zv, \-^o-k, ssk-\_. a-cp-a° - ƒ: sam-bvXo≥ Ip-´n lm-Pn sN-ΩmSv, C-kva - m-bn¬ h-en-tbmd, B-ky, kp-lvd - .-

sIm-¨p- tZ-h-kn

X-¦-½

]-t{Xm-kv

I-¿m-hp

A-c-hn-µm-£-³

Ip-ªp tdm-k-

A-Ðp d-km-Jv

I-f-¯n tKm-]m-e³

a-e-bm-‰q¿: I-]ym-cp-Ip-Sn ]u-tem- a-I≥ sIm-®p-tZh-kn(76). `m-cy: B-\okv. a-°ƒ: kn-_n, t]mƒ, am¿-´n≥. a-cp-aI≥: tPm-bv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ae-bm-‰q¿ sk‚ v tXm-akv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.-

tIm-X-aw-K-ew: I-S-hq¿ ]-g-bn-S-Øv ]-tc-X-\m-b Ip-™n-s‚ `m-cy X-¶-Ω (69). kw-kv-Im-cw \-SØn. ]-tc-X B-b-h-\ ]m-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, a-\p, jo-e, ]-tc-Xbm-b h¬-k. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, Aw-_n-I, en-Pn, k-t¥m-jv.-

aq-hm-‰p-]p-g: hm-g-°p-fw ta-a-S-ßv ap-Sn-bn¬ ]t{Xm-kv(Ip-™v-˛80). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11.-30\v A-cn-°p-g sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: \-Sq-°-c ]q-X-°p-gn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw {_-Pn-‰v. a°ƒ: t{X-kym-Ω, ta-cn, tj¿-fn, tdm-kn-en, euen, ]-tc-X-bm-b sÃ-√. acp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Pbnw-kv ]m-d-bn¬ hm-g-°pfw, _m-_p \-Sp-]-d-ºn¬ Nn-‰q¿, ]u-tem-kv Ip-gn°m-´p-Ip-t∂¬ aq-hm-‰p]p-g, tPm-bn h-d-Ipt∂¬ A-co-°-c, tPm-kv Im-cn-sIm-ºn¬ s\-Sn-bim-e.-

sIm-®-∂q¿: s]-gpw-X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-en au-e-hn `m-cy hm-Ip-fØn¬ I-øm-hp(82). a°ƒ: Fw F Ip-™p-apl-Ω-Zv, tUm. Fw F A–p (_-ln-cm-Im-i K-thj-I≥, {_-ko¬), ]mØp-Ωp, Fw F ]-co-Xv, B-bn-j-Ip-´n, ssa-aq-\, sj-lo-Z, ]-tc-X-\m-b tUm. A-_v-Zp¬ d-“m≥.

I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw Iq-´m-e A-c-hn-μm-£-≥ (54). `m-cy: cm-Pn. a-°ƒ: A-Po-jv, A-\o-jv.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ F-S-°-f-Øq¿ ]-tc-X-\mb A-t¥m-Wn a-Iƒ Ip™p-tdm-k (77).

Bâ-Wn

cp-Iav n-Wn-A-½

Nm-e-°p-Sn: ]p-fn-¶-c h-S°≥ B‚-Wn (65).- kwkv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]p-fn-¶c sk‚ v. -ta-co-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.- `m-cy: ta-cn.- a°ƒ: k-t¥m-jv,- k-cn-X.a-cp-a-°ƒ: [-\y,- tPmWn.

]-´m-ºn: am¿-°t- »-cn sh-≈n-sØm-Sn-bn¬ Zmtam-Zc - ]-Wn-°c - p-sS `mcy Hm-et- ©-cn cp-Ivan-WnA-Ω (87). a-°ƒ: hn-Pb - Ip-am-cn, ap-cf - o-[c - ≥, t{]a, _m-eI - r-jvW - ≥, kXy-]m-e≥, C-μn-c, kp-μc-cm-P≥, ]-tc-X\ - m-b sX-øp-Æn. a-cp-a° - ƒ: {io-[c - t- a-t\m≥ , ]n \mcm-bW - ≥ (dn-´. Fkv.sF), D-jm-dm-Wn, Djm-tZ-hn, c-P\ - n, Nn-{X.

I-f-a-t»-cn: aq-te-∏m-Sw tdm-Un¬ Im-™n-c-Øn¶¬ ]-tc-X-\m-b sk-bvXv a-I≥ A-–p¬ d-kmJv(44). J-_-d-S-°w C∂p-cm-hn-se 10\v Rm-eIw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω. `m-cy: \-ko-a(Ip-™pÆn-°-c). a-°ƒ: ^¿-km\ (F-kv.-F≥.-Fw. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv), dpIv-km-\ (tam-U¬ kvIqƒ,I-eq¿), A-Jv-k¿ (sk‚ v B≥-kv kv-Iqƒ G-eq¿).-

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e hniz-\m-Y-t£-{X-Øn-\p k-ao-]w I-f-Øn¬ tKm]m-e≥ (82). `m-cy: am-[hn. a-°ƒ: _m-_p, jmPn (Zp-_m-bv), jo-P. a-cpa-°ƒ: D-a, Kn¬-k, cmP≥.

cp-Kav n-Wn A-½ sN¿-∏p-f-t»-cn: am-cm-baw-K-ew In-g-t°-°-c ]tc-X-\m-b cm-a-Ip-dp-∏ns‚ `-m-cy s\-√m-b Ir-jvW-∏-Sn ]m-∏-\-sXm-Sn cpKva-nWn A-Ω (88). a-°ƒ: hn-em-kn-\nA-Ω, ]-Xva-\m-`≥ \m-b¿, tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

tXm-a-kv

D-am-tZ-hn A-´À-P-\w sN¿-∏p-ft- »-cn: Im-d¬-aÆ ]p-°p-gn a-\b - v° - ¬Djm-tZ-hn A-¥¿-P\ - w (85). a-°ƒ - : D-am-tZ-hn, {io-tZhn, ]p-cp-tjm-Øa - ≥ , cm[, km-hn-{Xn, ]-tc-X\ - m-b hm-kp-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn.

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

^m-¯n-a l-Öp-½ Im-™-ßm-Sv: _-√m IS-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b l-kbv-\m-dn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: Fw ]n Pm^¿ , a-dn-bw, k-^n-b, dw-e-Øv.

C-{_m-low

hÂ-k-e t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ]-≈n-Øm-g sam-tbm¿-Ip∂v h¬-k-e (48). ]n-Xmhv: sX-tøm≥.

cm--[- \p-≈n-∏m-Sn-:- sN-∂n-°-cbn-se- F- cm-[- (65)-.

_n-¿m-¯p l-Öp-½

B-an-\ tI-t®-cn: ap-kv-enw-eo-Kv Nq-≠¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚pw Pn-√mI-Ωn-‰nbw-K-hp-am-b ]-´n-°-c hen-b-I-Øv bq-k-^v am-Ãdp-sS `m-cy B-an-\(49). a°ƒ: j-l-\, sj-ln≥, sj-Pn≥. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^, jm-ep, tkm-^nb. kw-kv-Im-c N-S-ßn¬ ap-kv-eow-eo-Kv Pn-√m {]kn-U‚ v kn F-®v d-jo-Zv, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-am-b ap-l-Ω-Zv K- m-en, ap-kvenw-eo-Kv t\-Xm-°ƒ ]s¶-Sp-Øp.

C-{_m-low-Ip-«n lm-Pn ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Im-c-bn-se \-ßm-c-Øv C-{_m-low-Ip-´n lm-Pn (78). `m-cy: kq-]ym-S-Øv _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥ , d-w-km≥, A-–p¬ Icow , C-kv-am-Cu¬, apl-Ω-Z-en , a-lv-aq-Zv, kmdp-Ω , ssk-\-_, an-kvcn-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq\, d-lo-k , \-^o-k-Øv , j-°o-e , sa-l-dp , an¿km-\.

A-Ðp k-a-Zv

a-[p-kq-Z-\³

_m-_p

k-tcm-Pn-\n A-½

X-¦-¸³

e-fn-X

im-´-½mÄ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ITn\w-Ip-fw Nm-∂m-¶-c Bjnw a≥-kn-en¬ Nm-∂m¶-c ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v A-–p¬ k-aZv (62). `m-cy: \p-ssk-_m _ohn. a-°ƒ: lm-jnw, sjao-Zv, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv, l-Po-\, sa-lkn-a.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ITn\w-Ip-fw I-≠p-hn-f F-kv sI aT-Øn¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ ssh-Zy-cp-sS a-I≥ a-[p-kq-Z-\≥ (55). `m-cy: am-[p-cn. a-I≥: hcp¨.

I-g-°q-´w: In-g-°pw-`mKw A-cp-Wm-e-b-Øn¬ _m-_p (50). `m-cy: Ip-amcn. a-°ƒ: In-c¨, hcp¨, A-cp¨. a-cp-a°ƒ: {]-ko-Z, A-]-¿-W.

I-√-d: X-t®m-Ww h-´ssI-Xho-´n¬ ]-tc-X\m-b in-h-i-¶-c-]n-≈bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (74).

\m-cm-b-W³- \-¼o-i³

Io-gm-‰q¿: X-®n-ß-\m-Sw ]m-d-°-S-h-Øv A-ø∏≥ (75). a-°ƒ: cm-a≥, Ip-™≥, Pm-\-In. a-cp-a°ƒ: Ip-∏-®n, dn-kv-\n, tKm-]m-e≥.

B-cy-\m-Sv: ]m-te-t°mWw sam-´-hn-f Aw-_nIm-kn¬ X-¶-∏≥ (81). a-°ƒ: Aw-_n-I, P-btam-l≥ (sI.Fkv.B¿.--Sn.-kn), l-co{μ≥ (F.F-kv.sF). acp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥ (dn-´. kn.B¿.-]n.-F-^v), tim`, A-\n-X (A-Uz-t°‰v).

h¿-°-e: ]p-Ø≥-N-¥ a-ßm-Sv I-fn-bn-en¬ iin-k-Z-\-Øn¬ {io-Ipam-dn-s‚ `m-cy e-fn-X (59). a-Iƒ: Nn-∂p. a-cp-a-I≥: _n-Pp. am-Xmhv: I-a-e-Ω.

h¿-°-e: sR-°m-Sv X-d-´bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb P-\m¿-±-\≥ sN-´n-bmcp-sS `m-cy im-¥-Ωmƒ (67). a-°ƒ: eo-\, temen-X, K-tP-{μ≥. a-cp-a°ƒ: a-Wn-{]-`-em¬, Irjv-W-Ip-am¿, tim-`.

^m-¯n-a l-Öp-½- -

hr-²³ Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã _-¥n-tbm-Sv: ]-©w Zo\m¿ \-K-dn-se ap-l-Ω-Zv A-–p-√ sam-{Km¬ (50). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-–p¬- K-^q¿, _p-\-ø, an-kv-cn-b, k-AZn-b, a-cp-a-I≥: B-jn^v.

B-e-Øn-bq¿: Xn-cq¿ Kcp-U≥-Im-hv h-S-t°-∏m´v \m-cm-b-W≥ \-ºoi≥ (95). kv-Iqƒ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. a°ƒ: \o-e-I-W-vT≥ \ºo-i≥, ]-tc-X-\m-b hm-kp-tZ-h≥- \-ºo-i≥, D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºoi≥, km-hn-{Xn, i-¶-c\m-cm-b-W≥, {io-tZ-hn.

B-an-\

A-¿-¸³-

A-k-b\v m-À Xm-a-c-t»-cn: {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v lm-P-d sIm-√-cp-I≠n-bp-sS `-¿-Øm-hv Ak-bv\m¿ (52).

Ip-cp-h-´q¿: Ip-Ω-tßm´p-Xm-gw ta-se sam-tSm߬ ]-tc-X-\m-b C-Ivdm-Øv ao-ج sam-bvXo-s‚ `m-cy B-an-\ (80). a-°ƒ: l-ao-Zv, B-bn-i, ^m-Xzn-a, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: ^m-Xzn-a, lk≥-tIm-b ]m-e-Øv, A-ko-kv sh-≈-bn¬, B-en-t°m-b A-co-°mSv.

B-bn-i ]-tøm-fn: `-K-hm≥ap-°nse I-S-∏p-dw]-d-ºn¬ Ncn-®n¬ B-bn-i (100). a-°ƒ: a-dn-bw, ]m-ØpΩ. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cmb A-–p-√, B-en-°p™v.

¢m-cn: sN-´n-bmw-In-W¿ ]-tc-X-\m-b No-cm≥-Ip-fß-c cm-bo-s‚ `m-cy Imsem-Sn ap-Xp-hn¬ ^mØn-a l-÷p-Ω (82). a-°ƒ: aq-k, ap-l-Ω-Zv (C-cp-h-cpw A-_q-Z-_n), B-b-Ω, Xn-Øo-ap, d-knb, ssk-\p-Ωp, ]-tc-Xbm-b dp-Jn-b.

A-en- A-Iv-_À ^m-knÂ

hn-P-b-½

sN-Ã-½

im-´-½

in-th-{µ³

A-Ðp l-ao-Zv

h¿-°-e: Hm-S-bw I-√m-gn ho-´n¬ A-en A-Iv-_¿ ^m-kn¬ (52). `m-cy: Ppss\-Z. a-°ƒ: \-^o¬, \u-^m≥, \u-^¬, jl¿-_m≥.

Hm-bq¿: sN-¶p-fw k-Xojv `-h-\n¬ k-Zm-\-μ‚ `m-cy hn-P-b-Ω (47). a°ƒ: k-Xo-jv, hn-tP-jv. k-©-\-bw Xn-¶-fm-gv-N \-S-°pw.

Ip-≠-d: I-co-{] In-gt°-°-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ _n -cm-P≥-]n-≈-bp-sS `m-cy im-¥-Ω (54). a°ƒ: c-P-\n, cm-tP-jv-Ipam¿. a-cp-a-I≥: A-Pn-Ipam¿

a-Wn-Ip-amÀ

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-a-eme-bw ]p-Xq¿ ]-So-‰-Xn¬ in-th-{μ≥(72). `m-cy: Ia-e-Ω. a-°ƒ: A-\n¬ Ip-am¿, A-P-b-Ip-am¿, A-cp¨ Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: cm-[n-I, ko-\, c-PnX.

I-S-bv-°¬: ap-°p-∂w kn-bm-Zv a≥-kn-en¬ A–p¬ l-ao-Zv(50). `m-cy: ko-\-Øv _o-hn. a-°ƒ: kn-bm-Zv, ap-lv-kn-\.

]m-¯p-½ ]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv Ip-‰n-s]m-bn¬ ]m-ØpΩ (85). a-°ƒ: J-Zo-P, aΩ-Zv, B-ky, \-_o-k, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: Ip´ym-en, sam-bv-Xo≥- lmPn, sk-_n-b, kp-l-d.

cm-a-\m-´p-I-c: ]-cp-Øn∏m-d Io-®-{º ]-tc-X-\mb _m-e-Ir-jv-W-°p-dp∏n-s‚ a-I-\pw k-Po-h tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\p-am-bn-cp-∂ a-Wn-Ipam¿ (59). a-fi-ew bqØv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v Bbn-cp∂p. amXm-hv: A-Ωm-fp-°p-´n- AΩ. `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a-°ƒ: Pn-Xn≥, Pn-Pn.

Ip-≠-d: ap-f-h-\ t]-cbw am-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b cm-L-h≥-B-Nmcn-bp-sS `m-cy sN-√-Ω (80). a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, am-[-h≥, Ir-jvW≥-Ip-´n, {]-`m-I-c≥, cho-{μ≥, kp-tc-jv, kp`m-jv, e-fn-X, c-Xv-\-Ω, c-a-Wn, cm-[. a-cp-a-°ƒ: c-Xv-\-Ω, sN√-Ω, i-in-I-e, jo-e, e-fn-X, k-cn-X, Aw-_nI, _m-_p, ap-c-fn, \mtK-iz-c≥, {]-k-∂≥. ih-kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-hvN cm-hn-se 11\v.

_m-e³ t]-cm-{º: I-t√m-Sv In-gs° sN-´ym-¶-≠n-bn¬ _m-e≥ (76).

kp-{_-lva-Wy³ Xn-cq-c-ßm-Sn : ]-¥m-cßm-Sn F-S-Øpw-]-Sn-°¬ kp-{_-lva-Wy≥ (55). `mcy: eo-e.

Nm-¯p sIm-bn-em-≠n: sh-ßfw No-\-t®-cn h-f-∏n¬ Ip-\n Nm-Øp (78). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-P-b≥, A-\n¬-Ipam¿, d-Pp-e. a-cp-a-°ƒ: {]o-X, \n-j, I-cp-Wm-I-c≥. k-tlm-Zc-߃: Ip-™p-am-WnIyw, tc-h-Xn, am-[-hn, cm-[, Pm-\p, ]-tc-X-\mb Zm-k≥.

^m-¯n-a A-co-t°m-Sv: sIm-gt°m-´q-cn-se D-gp-∂≥ ^m-Øn-a-(65). a-°ƒ: ssk-\-_, dw-e-Øv, l^v-k-Øv, lm-P-dm-_n, im-ln-Zm-_n, ap-\-Δ¿dlvam≥, \-ao¿ d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¬ dkm-Jv, A-–p¬ l-ao-Zv, lw-k,lw-k , l-^v-kØv, B-bn-i.

l-eo-a A-Pm-\q¿: sIm-f-h-b¬ _o-cm≥-Im-S-Øv C-{_mloan-s‚ `m-cy l-eo-a (77). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp™n (Ip-ssh-Øv), A–p¬ a-Po-Zv (Zp-_-bv), ^m-Øn-a, a-dn-bw, dp-Jnb, D-kv-am≥, km-en-lv, ]-tc-X-\m-b \-^o-k. acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, sam-bv-Xp, A-–p¬ -Icow, a-dn-bw, dm-_n-b, ssa-aq-\, dw-e.

Nm-e-°p-Sn: I-d‚p_n¬ A-S-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ hr-≤≥ Im-dn-Sn-®v a-cn-®p.sN-dp-hm-fq¿ kz-tZ-in- X-fnb-°m-S≥ ]-tc-X-\m-b sIm-®-∏-s‚ a-I≥ tXm-akv F-∂ Ip-´-∏≥(65) -BWv a-cn-®-Xv.i-\n-bm-gv-N D-®-°v 11.30-Hm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm-c-´n t]m-eo-kv tÃ-j-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. -sI.-F-kv.-C.-_n.- Hm-^o-kn¬ _n¬ A-S-®v tZ-io-b-]m-X ap-dn-®v I-S-°p-∂-Xn-\n-sS sIm-c´n `m-K-Øp \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- C-Sn-bp-sS A-Lm-X-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im¿ ]n-∂o-Sv aq-∂-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn™p.- Im¿ ss{U-h-sd Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.]-cn-t°-‰ tXm-a-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p-≈ bm{Xm-a-t≤y-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v 4.30\v hm-fq¿ sk‚ v. -sk-_m-Ãy≥-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: t{X-kym-Ω. -a-Iƒ: enkn.- a-cp-a-I≥:-tPm¿-÷v.-

sh-Sn-s¡-«v A-]-I-Sw: H-cmÄ a-cn-¨p

Im-e-Sn: Im-™q¿ ]-≈n Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®p sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥kv ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ -\-S-∂ sh-Sn-s°-´v A-]I-S-Øn¬ \-Sp-h-´w ap-≠∏n-≈n ho-´n¬ tam-l-\≥ (52) B-Wpa-cn-®-Xv. Su-¨I-t∏-f-bn¬ \-S∂ s\-m-th-\-bv-°p-ti-jw \-S-∂ I-cn-a-cp-∂p {]-tbm-K-Øn-\n-sS Zn-i-sX-‰n-h-∂ A-an-´v s]m-´n-bm-Wv A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰-Xn-\m¬ A-¶-am-en-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn-®p. `m-cy: cm-P-Ω. aI≥: [-\p-jv. \-Sp-h-´w-kz-tZ-in-bm-sW-¶n-epw Im™q¿ X-d-\n-ew tIm-f-\n-bn-em-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv.

ss_-¡v tam-j-Ww: bp-hm-hv ]n-Sn-bn s_-^n tZ-io-b I-S-¯n-®-bn D-d-§n-b hr-²³ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn PMv-jkt ½f \ w XpS§n \n¬ \n-∂p I-gn-™Zn-h-kw a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm- sImÃ-s¸« \n-e-bn ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ bphmhv ]nSn-bn¬. sIm-Sp-hmbq¿ a-Wn-bw-]p-≈n t_-_n Izm¿-t´-gv-kv A-ø-∏-s‚ a-I≥ ss_-Pp(21)hmWv t]m-en-kv ]nSn-bnembXv. In-Wm-t»-cn kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tPm-ensN-øp-∂ bp-hmhn-s‚ ss_-°v, ÿm-]-\-Øns‚ sXm-´pap-∂n¬\n∂pw tamjWw t]mhp-I-bm-bn-cp∂p. tamjWw t]mb ]ƒ-k¿ ss_-°v {]-Xn-bp-sS ho-Sn-\-cnIn¬ \n-∂m-Wv ]p-Xp-\-K-cw Fkv.sF. tk-Xp-am-[-h-s‚ klm-b-tØm-sS t]menkv Is≠-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb sP.kn.Fw (aq-∂v) tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-

ss_-Pp am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™bm-gvN sIm-Sp-hm-bq-cn¬ \n-∂v H-cp Fw 80 kv-Iq-´-dpw I-f-hpt]m-bncp-∂p. Cu hm-l-\w I-Æm-Sn ]mØn-°-en-\-Sp-Øv tdm-U-cn-In¬ C-‘-\w Xo¿-∂v \n¿-Øn-bn-´ \n-e-bn¬ t]m-en-kv ]n∂oSv Is≠-Sp-Øp.

h≥-Iq¿ Ãm-^v bq-\n-b≥(s_^n) 20 m-a-Xv tZ-io-b k-tΩ-f-\w a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ ]-cn-k-cØv B-cw-`n-®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬-.F A[y-£-X- h-ln-®p. F-kv._n.Sn Ãm-^v bq-\nb≥ P-\. sk-{I-´-dn ]n hn tPmkv, F-^v.F-kv.C.Sn.H P-\. sk-{I-´-dn F {io-Ip-am¿, kn.kn.Pn.C {]-kn-U‚ v hn {ioIp-am¿, s_-^n P-\.sk-{I-´-dn kn sP \-μ-Ip-am¿, ap≥ A-Jnte-¥ym {]-kn-U-‚ v ]n k-Zm-inh≥ ]n-≈, sI Sn _m-_p I¨ho-\¿ ]n kp-{_-lv-a-Wy≥ kwkm-cn-®p. k-tΩ-f-\w \m-sf kam-]n-°pw.

sIm-®n: I-S-Øn-Æ-bn¬ In-S∂p-d-ßn-b hr-≤-s\ X-e-bv-°Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b \n-ebn¬- I-s≠-Øn.- tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c-\m-b ]-c-a≥- F-∂ ]c-ta-iz-cs\(70)-bm-Wp I-eq¿ B-km-Zv tdm-Uv tN-cm-Xr-t°mhn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]sØ I-S-Øn-Æ-bn-¬ C-∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. I-eq¿ _-kvÃm≥-Un-epw ]cn-k-c-Øpw tem-´-dn-hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-c-ta-iz-c≥ ssh-tem-∏n-≈n se-bv-\n-em-bncp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv `m-Kwh-®-tXm-sS- C-bmƒ I-SØn-Æ-bn-te-°p Xm-a-kw am‰n. `m-Kn-I-am-bn Im-gv-N \-„-s∏´ ]c-ta-iz-c≥- ÿn-c-am-bn a-Zy-

]n-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®mWv D-d-ßm-s\-Øn-bsX∂pw ]cnk-c-hm-kn-Iƒ ]d-™p. F∂m¬, kw-`-h-ÿ-e-Øv]n-Sn-h-en \-S-∂- kq-N-\-I-sfm∂pan-s√-∂v t]m-enkv ]-d™p. A-kn- v t]m-enkv IΩo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-kn- v I-Ωo-j-W¿ UnF-kv kp-\o-jv _m-_p, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ {^m≥-knkv sj¬-_n F-∂n-h¿ ÿ-esØ-Øn. ar-X-tZ-lw F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw {^o-k-dn-te-°p am-‰n. _-‘p°-fm-cpw C-Xp-h-sc F-Øn-bn´n-√. t\m¿-Øv- t]m-en-kv- tIsk-Sp-Øp.-

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-hpw {K-Ÿ-Im-c\pw IΩyq-WnÃv ]m¿-´n- -t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-bn-cp-∂ F≥ ]n B-tcm-a-ep-Æn (80) A¥-cn®p. hm¿-[-Iy-k-l-N-am-b A-kp-JsØ-Xp-S¿-∂v ]m-ebv-°-se h-k-Xn-bn¬ hn-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂p. sh≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmWv acn-®Xv. kw-kv-Im-cw C∂-se D-®bv-°v h-Sq-°-c iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. 27 h¿-jw P-\-bp-Kw Zn\-]-{X-Øn-s‚ Xr-iq¿ Pn√m A-{I-Un-‰-Uv te-J-I\m-bn-cp-∂p. ]-{X-{]-h¿Ø-I bq-\n-b≥ Pn-√m JPm©n, kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tZ-io-b ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ k-an-Xnbw-Kw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-t{Xm-]-tZ-i-I kan-Xn-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. kn-.]n.sF. Xr-iq¿ Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw, bp-h-I-emkm-ln-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn F-∂o Np-a-X-e-I-fpw hln-®n-´p-≠v. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ hn sI cm-P≥, Ir-jvW≥ I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ F-∂n-h-cp-sS A-kn.- ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn-®p. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´v {]-kn-≤o-I-cn-® ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn A-Nyp-X-ta-t\m-s‚ Po-h-N-cn-{X-am-b "kn A-Nyp-X-ta-t\m≥', tI-c-f N-cn-{Xw tc-J-s∏-SpØn-b "C-∂-se \-S-∂ h-gn-Iƒ' (Kp-cp-Z¿-i-\ Ahm¿-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Ø Ir-Xn), A-¥n-°m-Sv sN-ØpsXm-gn-em-fn-I-fp-sS [o-c-k-a-c-N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ "\n-μn-X-cp-sS ho-c-Km-Y', kzm-X-{¥yk-a-c-tk-\m-\n C ]n tKm-]m-e-s‚ Po-h-N-cn-{Xw ]-d-bp-∂ "A-·n-]Y-ß-fn-eq-sS' Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ. "tUm.- N-cn-{X-Ip-am¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aØn¬ B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw F-gp-Xn-bn-cp-∂p. Kpcp-Z¿-i A-hm¿-Un-\p- ]p-d-sa Xr-iq¿ Pn-√m N-cn-{X-]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ "i-‡≥ ]p-c-kv-Im¿-˛2008' e-`n-®n´p-≠v. 1934 H-Iv-tSm-_¿ 10\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn-em-bncp-∂p P-\-\w. hn-Zym¿-Yn cm-jv-{So-b-Øn-eq-sS kn-.]n.sF-bn-se-Øn-b B-tcm-a-ep-Æn F-.sF-.ssh-.F-^v Pn-√m tPm.- sk-{I-´-dn-bm-bpw 28 h¿-jw kn-.]n-.sF Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. hntam-N-\k-a-c-Im-e-Øv k-a-cm-\p-Iq-en-I-fp-sS {Iq-ca¿-±-\-Øn-\n-c-bmbn-´p≠v. `u-Xn-I-i-co-cw C-∂-se D-®-h-sc h-k-Xn-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. tI-c-f h¿-°n-Mv tP¿-Wen-Ãv bq-\n-b-\v th-≠n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xva-\m-`≥, Pn-√m ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b-\v th-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, ko-\n-b¿ tP¿W-en-Ãv t^m-d-Øn-\v th-≠n _m-e-Ir-jv-W≥ Ip∂-º-Øv, ap≥ a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.-F-am-cm-b {]-^. -ao-\m-£n X-ºm≥, bp F-kv iin, kn-]n-sF Pn-√m A-kn. -sk-{I-´-dn-am-cm-b sI sI h-¬k-cm-Pv, hn sI tam-l-\≥, kw-ÿm-\ Iu¨-knew-Kw A-Uz. Sn B¿ c-ta-iv-Ip-am¿, Pn-√m ]-©m-bØw-K-ß-fm-b jo-e hn-P-b-Ip-am¿, sI sI {io-\n-hmk≥, Un-.kn.-kn sk-{I-´-dn kn H tP-°-_v, ]-{X-{]h¿-Ø-I bq-\n-b≥ ap≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ {io-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

ss_-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v ¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

C-cn-ßm-e-°p-S: I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w ss_-°v sshZypXn t]m-Ãn-en-Sn-®v π-kv-Sp hn-Zym¿Yn a-cn-®p. I-cq-∏-S-∂ Su-Wn-\v k-ao-]w N-¥-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ am-°m-¥-d \u-jm-Zn-s‚ a-I≥ \-hm_v sj-co-^v (17) B-Wp a-cn-®-Xv. ]p-√q-‰v hn sI cm-P≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. a-d-∂ph-® ]p-kv-X-I-sa-Sp°m-\m-bn cm-hn-se 9.30\v Nm-∏-d-bn-ep-≈ kp-lrØn-s‚ ss_-°p-am-bn ¢m-kn¬ \n-∂p ho-´n-te-°p h-cp-∂ h-gn-bnemWv A]-I-Sw. I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn-\-Sp-Øv Hm-t´m-dn-£-sb a-dnI-S-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ k-ao-]-ap-≈ {Sm≥kv-t^m¿-a¿ ÿm-]n-® sshZypXn t]m-Ãn¬ C-Sn-®p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S-s\ sIm-Sp-ß-√q-cn-se kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw D-®-bv°p a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v sh-≈m-ß-√q¿ a-l-√v J-_-¿-ÿm\n¬. am-Xm-hv: B-cn-^. k-tlm-Z-c≥: A-ao≥.

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn.- _-Ên-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.- _-kvÃm≥Un¬ _- p Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ bm-{X-°m-c≥ _- n-Sn-®v a-cn-®p.- sh-≈n-°p-f-ß-c ]-¥-√q-°m-c≥ h¿-§o-kv(55)- B-Wv a-cn-®-Xv.i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 9.15-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw.- _- v Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-bm-sf FIv-kv-{]- v _- v C-Sn-®v ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.- t]meo-sk-Øn-bm-Wv C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®Xv.

Hm-t«m ss{U-h-À sIm-Ã-s¸-« \n-e-bn Xr-iq¿: s\-Sp-]p-g-bn¬ ]-´m-∏-I¬ Hm-t´m ss{U-h-sd sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s\-Sp-]p-g sP.-_n-.kn kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-√≥ ho-´n¬ B-t‚m-bp-sS a-I≥ Pn-t‚m-sb-bm-Wv (23) s\-Sp-]p-g sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ss_-°n-se-Øn-b kw-L-am-Wv C-bm-sf B-{I-an-®-sX∂v t]menkv ÿnco-I-cn-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-gp-Øn-epw sN-hn-bnepw Ip-tØ-‰n-´p≠v. ]n-Xm-hv B-t‚m-bm-Wv ar-XtZ-lw Xn-cn-®-dn-™-Xv. sIme-s∏-Sp-Øm≥ D]tbm-Kn-®-sX∂p Icp-Xp∂ I-Øn-bp-sS ]n-Sn kw`-h-ÿ-e-Øp \n-∂p t]m-en-kv sI-≠-Sp-Øp. {]-tZ-i-sØ H-cp kv-{Xo-bp-am-bp-≠m-b _‘-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂mWv t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cw. Cu kv-{Xo-bp-sS `¿-Øm-hp-am-bn C-tXsNm-√n Pn-t‚m h-g-°n-´n-cp∂-Xm-bpw A-Sn-]n-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw k-ao]-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. ho-´p-Im-cp-am-bn ]n-W-ßnb Pn-t‚m ]-\-ap-°n-se hm-S-I-ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. am-Xm-hv: sP-kn-. k-tlm-Z-cnam¿: Pn-Pn, Pn≥-kn.

^njn-Mv lmÀ-_À: apkvenweo-Kv k-t½-f-\-¯n {]-Xn-tj[w; t_mÀ-Up-IÄ X-IÀ¯p ]-c-∏-\-ßm-Sn: hn-hm-Zam-b ^njn-Mv lm¿-_¿ \n¿-am-W-hpambn _-‘-s∏-´v eo-Kv k-tΩf-\w {]-Xn-tj-[-°m¿ ssI-tbdn. t\-Xm-°-fp-sS t_m-¿-Up-Iƒ X-I¿Øp. ]-c-∏-\-ßm-Sn ^njn-Mv lm¿-_¿ Nm-∏-∏-Sn-bn¬ \n¿-an-°m-Ø-Xn-\v eo-Kv t\-Xm°-ƒ Im-c-W-°m-cm-sW-∂mtcm-]n-®v Nn-d-aw-Ke-Øv apkvenw -eo-Kv ]-©mb-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv 2014 {]-h¿-Ø-\ Iymw-]m-Wv Xo-ctZi-sØ eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ssI-tb-dn-bXv. C∂-se aq-∂p-a-Wn-°v Xp-Sßp-sa-∂-d-n-bn-® Iymw-]n-te°v {]-Xn-tj-[-°m¿ D-®-bv-°p ap-ºpX-s∂ F-Øn-Øp-S-ßnbn-cp∂p. I-S-en¬ t]m-h∂-Xv

_-ln-jv-I-cn-®m-Wv a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ k-tΩf-\w X-S-bm-s\-Øn-bXv. lm¿-_¿ hn-j-b-Øn¬ A¥n-aXo-cp-am\w \m-ep-Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ D≠mbns√-¶n¬ Xo-c-tZi-Øv eo-Kp-≠m-hn-s√-∂ {]-Jym]\w t\-Xm-°ƒ ap-J-hn-e-bvs°Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se k-tΩf-\w ssI-tb-dnbXv. ]Xm-I D-b¿-Øms\Ønb ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ]n- kn- Ip´nsb {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p. t\-Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw XΩn¬ D¥pw X-≈p-ap≠mbn. \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ th-Zn ssI-tb-dn. kw`-hw Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂ awK-fw te-J-I≥ C-Jv-_m¬ a-

e-bn-en-s\ ap-kvenw eo-Kv t\Xm-°ƒ X-S™p. {]-Xn-tj-[°m¿ ]pd-Øpÿm-]n-® a-{¥n A-–p-d-_n-s‚bpw a‰pw ^v-f-Ivkp-Ifpw I-am-\-ßfpw XI¿Øp. CXn-\nsS ]-cn-]m-Sn \n¿-Øn-h-®-Xm-bn A-dnbn∏p≠mbn. C-tXm-sS eo-Kv {]h¿-Ø-I¿ B-Àm-Z-{]-IS-\w \SØn. kw-L¿-jw I-W-°n-se-SpØv h≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-bn-cp∂p. A-Xn-\n-sS {]Xntj-[ kq-N-I-am-bn 18mw- hm¿-Uw-Khpw bq-Øveo-Kv t\-Xmhpam-b \bow cm-Pn-°-Øv \¬In. kw-L¿-jw I-W-°nse-Sp-Øv ]-cn-]m-Sn-°v ku-ZnJen X߃, sI F≥ F Jm-Z¿ F-∂n-h-sc-Øn-bn-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

19 P\p-hcn 2014 Rmb¿

ap-XnÀ-¶ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-³ B-tcm-a-ep-®n A´-cn¨p Ir-jv-W³-Ip-«n- \m-bÀ

^m-Xzn-a-¡p-«n

Zm-tam-Z-c³ -am-ÌÀ

tIm-bm-en lm-Pn

Zn-hm-I-c³

aq-k -

h-≈n-°p-∂v: Io-g-bn¬ A-cn-{º-sØm-Sn sskXm-en- lm-Pn (67). Io-gbn¬ G-cn-bm ap-kvenw eo-Kv {]-kn-U‚ v, hm-ebn¬ a-l-√v I-Ωn-‰n sshkv- {]-kn-U‚ v, a-Zv-d-km I-Ωn-‰n-bw-Kw, {]-hm-kneo-Kv h-≈n-°p-∂v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ÿm\-ß-ƒ h-ln-®n-cp-∂p. `-mcy: _n-®n-_o-hn. a-°ƒ: ssk-X-e-hn (Zp-_-bv), A-en, \u-jm-Zv, en-bm-JØv A-en, ssd-lm-\-Øv, P-ko-d. a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv dm-^n, Pm-^¿ (dn-bmsam-bv-Xp Zv), \q¿-P-lm≥, d-Pp-e, h-S-I-c: kn-≤m-{i-a-Øn-\v k¬-a, d-Po-\. k-ao-]w Ip-‰n-°m-Sv a-e-∏d-º-Øv sam-bv-Xp (68). `m- ko-\-¯v cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: \usIm-Sp-h-≈n: ]-d-º-Øvjm-Zv (k-em-e), P-ko-e, Im-hv tIm-Xq¿ kn-±o-Jndn-bm-kv (ku-Zn), jps‚ a-Iƒ ko-\-Øv (17). ssl-_v. a-cp-a-°ƒ: ^u- Hm-a-t»-cn im-¥n tlm-kvkn-b, \m-k¿, jw-\. ]n-‰¬ Fw.F¬.Sn hnZym¿-Yn-\n-bm-Wv. am-Xmcm--[- hv: ku-P-Øv. k-tlm-Z-c\p-≈n-∏m-Sn-:- sN-∂n-°-c- ߃: ko-Øv, kn¬-kmbn-se- F- cm-[- (65)-. kZv. a-øn-Øv- \-a-kv-Im-cw tlm-Z-c-߃-:- i-in,- \m- C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ]-d-º-Øv-Im-hv Pp-am-a-kvcm-b-W-≥,- ]-tc-X-cm-bPn-Zn¬. A-Æp,- kp-tc-i-≥.

sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°mØv a-dn-ho-´n¬ Xm-gw Be-∏p-dm-bn¬ a-dn-ho-´n¬ Ir-jv-W≥Ip-´n-\m-b¿ (76). sIm-Sp-h-≈n tªm°v dn-´. sF.B¿.Un. Hm^n-k-dpw km-aq-ln-I kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p. a-dnho-´n¬ tZ-h-kzw {S-Ãv ssh-kv sN-b¿-am≥, ko\n-b¿ dn-{In-tb-j≥ ¢∫v {]-kn-U‚ v ÿm-\w h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: e£v-ao`m-bv. a-°ƒ: a-[pIp-am¿ (ku-Zn), a-t\m-PvIp-am¿ (a-Pp) ho-kv-‰m¿ hm-S-I -kv-t‰m¿ a-dn-ho´n¬-Xm-gw). a-cp-a-°ƒ: kv-an-X, tPm-Xn. k-tlm-Zc-߃: Kw-Km-[-c≥ \mb¿, `m-kv-I-c≥ \m-b¿, k-tcm-Pn-\n A-Ω, hn-emkn-\n A-Ω. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

Ip-∂-∏-≈n: A-d-b-tßm´n¬ kp-sse-am-s‚ `m-cy ^m-Xzn-a-°p-´n (70). a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, Pm^¿, A-–p¬- \m-k¿, ln-^v-kp¬ d-lv-am≥, lm-dq¨, ap-\o¿ (F-√mh-cpw sI.F-kv.F), Jue-Øv, Xzm-ln-d, kp-\o-d, \-ko-d. a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, apw-Xm-kv _m≥, ko\-Øv, k-ao-d, ^-ko-e, j-_v-\, A-_q-_-°¿, \m-k¿, A-–p-√, ^m-dqJv. J-_-d-S-°w C-∂p Ip∂-∏-≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: tN-at©-cn ap-≠m-S-Øv Zmtam-Z-c≥ am-ÿ (85). s]m-bn¬-°m-hv bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I-\mbn-cp-∂p. `m-cy: ]-tc-Xbm-b Im¿-Xym-b-\n AΩ. a-°ƒ: ko-X, k-Xn, kp-Pm-X, kp-\-μ, D-ÆnIr-jv-W≥ (C‚-en-P≥kv _yq-tdm), k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: hn-iz-\m-Y≥, Kw-Km-[-c≥, D-Æn tNØ-\m-cn, D-Æn-Ir-jvW≥, tc-jv-Wn, k-Pn-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 8.30\p Ip-t∂m-fn ho´p-h-f-∏n¬.

I-cp-a-e: dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn. ss{U-h¿ A-cn-ß-bn¬ Zn-hm-I-c≥ (60). `m-cy: kp-tem-N-\. a°ƒ: A-\p-Zn-hy, A-RvPp. a-cp-a-I≥: a-tl-jv \∑-≠ (t]m-en-kv F.B¿. Iymw-]v, tIm-gn-t°m-Sv). k-tlm-Z-c-߃: Im¿Øym-b-\n-A-Ω (dn-´. sl¬-Øv Po-h-\-°m-cn, tIm-gn-t°m-Sv), {io-[-c≥ (hn-ap-‡-`-S≥), hn-P-b≥. k-©-b-\w _p-[-\mgvN.

H-Xp-°p-߬: I-Æwºm-d ap-®n-°m-S≥ aq-k (69). `m-cy: I-Zn-bp-Ω. a°ƒ: P-eo¬, ssk-\p±o≥, jp-°q¿, ap-l-Ω-ZvIp-´n, kp-ss_¿, dp-Jn-b. a-cp-a-°ƒ: A-–p-d-kmJv, J-Zo-P, k-°o-\, Pko-\, ^m-Øn-a, kp-a-ø.

t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ]-≈n-Øm-g sam-tbm¿Ip-∂v h¬-k-e (48). ]nXm-hv: sX-tøm≥.

C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv Ip≠p-I-c-bn-se tam-temS≥ h-f-∏n¬ C-{_m-low (80). `m-cy: a-dn-bw. a°ƒ: A-_vZp-√ (an-en-´dn), A-øq-_v, ap-l-ΩZvIp-™n, A-_v-Zp¬- jp°q¿ (C-cp-h-cpw A-_q-Z_n). a-cp-a-°ƒ: d-lv-aØv (]-øm-hq¿), jm-ln\ ({io-I-WvT-]p-cw), Ban-\ (\-Sp-hn¬), ap-lv-kn\ (sN-dp-]p-g).

]p-Øq¿-aTw: Pn-√m apkvenw-eo-Kv ap≥ Iu¨kn-e¿ I-cp-∏m¬ tIm-bmen lm-Pn (72). s]-cp-a-Æ ]-©m-b-Øn¬ eo-Kv sI´n-∏-Sp-°p-∂-Xn¬ \n¿-Wmb-I ]-¶p-h-ln-®n-´p-≠v. `q]-Xn _o-Un h¿-t°-gv-kv {]-kn-U‚ v, Cu-Ãv h-≈n°p-∂v ap-kvenw P-am-AØv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚ v ]-Z-hn-Iƒ h-ln-®ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. Fkv.Sn.bp _o-UnsØm-gnem-fn h-¿-t°-gv-kv t\-Xmhm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: aqk-t°m-b, ko-\-Øv, dm_n-b, A-jv-d-^v, A-–p-√Xzo-^v, A-–p- -eow. a-cpa-°ƒ: B-bn-i-_n, ap-lΩ-Zv, A-ko-kv, l-^v-kØv, ap-\o-d, d-lo-\. ktlm-Z-c-߃: A-–p-√, tIm-b, ap-l-Ω-Zv, ^m-Xzna, ssk-\, B-an-\. ap-kve - nw-eo-Kv kw-ÿm-\ J-Pm-©n ]n sI sI _mh, sk-{I-´d - n Fw kn ambn≥- lm-Pn, ]n Sn F dlow Fw.F¬.F, Pn-√m eo-Kv sk-{I-´d - n sI F JmZ¿ h-kX - n k-μ¿-in-®p.

]-´m-ºn: am¿-°t- »-cn sh≈n-sØm-Sn-bn¬ Zm-tam-Zc]-Wn-°c - p-sS `m-cy Hm-et©-cn cp-Ivan-Wn-AΩ (87). a-°ƒ: hn-Pb - I - p-am-cn, ap-cfo-[c - ≥ (dn-´. C-¥y≥ Fb¿-sse≥-kv), t{]-a, _me-Ir-jW v- ≥, k-Xy-]me≥, C-μn-c, kp-μc - c - m-P≥ (apw-ss_), ]-tc-X\ - m-b sX-øp-Æn. a-cp-a° - ƒ: {io[-ct- a-t\m≥ (apw-ss_), ]n \m-cm-bW - ≥ (dn-´. Fkv.sF, B¿.]n.F-^v), Djm-dm-Wn, D-jm-tZ-hn, c-P\n, Nn-{X.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sX-∂-e A-d-°¬ ]-tc-X-\m-b Sn hn ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]®m-bn sIm-b-°m-´n¬ ]mØp-Ω l-÷p-Ω (85). a°ƒ: Sn hn sam-bv-Xo≥ (sX-∂-e ]-©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v), I-Ωp lm-Pn, ssk-X-e-hn, XnØo-cyw, B-bn-jp-Ωp, ]m-Øp-Ωp, \-^o-k, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZvIp-´n sN-\-°¬, ap-lΩ-ZvIp-´n sIm-Sn-™n, Icow sX-∂-e, D-Ωp-°p¬kp, I-Zn-bm-ap, J-Zo-P, ]tc-X-cm-b A-°-c ap-l-ΩZv, hn.]n ap-l-Ω-ZvIp-´n. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\v sX-∂-e A-∏n-bØv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿ÿm-\n¬.

am-[-hn

tam-bn³

D-½-¿

a-dn-bw l-Öp-½

ap-l-½-ZvtIm-b- X-§Ä -

B-bn-i l-Öp-½

No-cp -

a-dn-b-¡p-«n

Ip-μ-aw-K-ew: sN-e-hq¿ ]-tc-X-\m-b ]p-Xn-tbm´n¬ am-[-h-\≥ \m-b-cpsS `m-cy am-[-hn (86). a°ƒ: c-Xv-\-h-√n, kp-μc≥ (sI.U-ªyp.F tIm¨-{Sm-Œ¿), _m-_p, ]p-jv-]. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥Ip-´n, t_-_n, an-\n, inh-Zm-k≥. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

Hm-at- »-cn: ap-Sq¿ ]p-dmbn¬ ssI-X° - ¬ B-\°m-c≥ tam-bn≥ (85). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: ^m-Xzna, ssk-\_ - , lp-ssk≥, ap-lΩ - Z- v, dw-e, ap-\o¿, kndm-Pp-±o≥, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- v, A-_q-_°-I¿, A-–p-¬ d - l - ow, Icow, kp-_o-\, _p-jd - , Ppssd-\, ap-\o-j. a-øn-Øv \a-kvI - m-cw C-∂p H-ºX - n-\p ta-∏≈ - n Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

Xm-a-c-t»-cn: \-Jv-i-_μn-ø Xz-co-J-Øv Im-¥]p-cw im-Jm I-Ωn-‰n-bwKw I-f-Øn¬ D-Ω-ø (96). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-f-Øn¬ ssk-Xvlm-Pn. a-°ƒ: A-–p-¿-dlv-am≥-Ip-´n, B-en, A_q-_-°¿, ]m-Øp, k^n-b. a-cp-a-°ƒ: B-®pΩ, \-_o-k, ssk-\-_, A-–p¿-d-lvam≥, A-_q_-°¿.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv A-Ø-e-°¬ adn-bw l-÷p-Ω (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-–p¬ Jm-Z¿. a°ƒ: ssk-\-_, \-^ok, ap-l-Ω-Zv, A-ko-kv, dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿, a-W-®m≥ A-–p√, Fw sI lw-k, ssk-\-_, dw-e.

F-S-cn-t°m-Sv: I-√p-sh-´p]m-d sI Fw ]n k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tIm-b -X-߃. a-°ƒ: ssk-\p-±o≥tImb X-߃, ssk-X-e-hntIm-b X-߃, ap-Øp_o-hn. a-cp-a-°ƒ: ssk\p-±o≥tIm-b-X-߃, dpJn-b _o-hn, J-Zo-P-_ohn. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se 10\v I-√p-sh-´p-]md Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

a-‰-Øq¿: ap-\-º-Øv ]tc-X-\m-b X-´m-cp-sXm-Sn s]m-Sp-h-Æn-°m-hn¬ sam-bv-Xo≥- lm-Pn-bp-sS `m-cy I-f-∏m-S≥ B-bn-il-÷p-Ω (88). a-°ƒ: A-_p- lm-Pn, A-e-hn, apl-Ω-Zp-∏, B-kn-b, ssk-\-_, Xn-Øo-a. a-cpa-°ƒ: lp-ssk≥, Ip™n-ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-\mb Xz¬-l-Øv, ssa-aq-\, dp-Jn-b, _n-÷p-Ωp.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Xm-sg sIm-f-∏p-d-sØ ]-tc-X\m-b ]-\-®n-°¬ N-°pssh-Zy-cp-sS `m-cy ]-\-®n°¬ No-cp (90). a-°ƒ: X-¶-Ωp, I-eym-Wn, \m-cmb-Wn, ]-tc-X-\m-b cmP≥, hn-iz-\m-Y≥, A\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-a-Wn, ssj-\n, jnw-en, \m-cm-bW≥, am-[-h≥, \m-cm-bW≥.

Np-¶Ø - d - : Im-en-°S- h - v ]p-Ø≥-]o-Sn-I° - ¬ a-dnb-°p-´n (65). `¿-Øm-hv: sam-bvX - o≥-Ip-´n lm-Pn. a°ƒ: A-_p, ^m-Øn-k, A-–p-√, D-kva - m≥, ssa-aq\, kp-ss_-Z, A-ivd - ^ - v.acp-a° - ƒ: d-ko-\ d-jo-Zv, Xu-ln-Z, apw-Xm-kv sskX-eh - n, A-ivd - ^ - v , k-_v\. J-_d - S- ° - w C-∂v cmhn-se 10\v Np-¶Ø - d - hen-b Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

I-Wm-c³

D-®n-am³

{io-[-c³

a-½-Zv

N-{µn-I

\o-Xp

ap-l-½-Zv lm-Pn

A-½p-Wn- -

\m-Zm-]p-cw: X-´m≥-Ip∂p-Ω¬ h-Æmw-I-≠nbn¬ I-Wm-c≥ (73). `mcy: ]m-dp. a-°ƒ: jm-Pn, im-¥, kp-a-Xn, D-j. a-cpa-°ƒ: P-b≥, c-ho-{μ≥, A-tim-I≥, kp-\n-e.

ap-°w: ]q-h-Øn-°-≠n \-μ-\-Øn¬ D-Æn-am≥ (]n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿˛54). `m-cy: Ko-X. a-Iƒ: Ir-jvW-{]n-b. k-©-b-\w Xn¶fmgvN.

Ip-μ-aw-K-ew: B-\-∏m-d ]p¬-∏-d-ºn¬ {io-[-c≥ (75). `m-cy: am-Wn. a°ƒ: cm-P≥, kp-tc{μ≥, a-[p, kv-an-X. a-cp-a°ƒ: do-Ø, Ko-X, N{μ≥.

h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Sn ]p-Xn-b ]p-c-bn¬ a-Ω-Zv (81). `m-cy: Ip-™-en-bp-Ω. a°ƒ: k-°o-\, \-ko-a, A-kv-ew. a-cp-a-°ƒ: Ako-kv, lw-k, A-jv-d-^v, Im-knw.

sIm-bn-em-≠n: A-tWe-bn-se \o-h¿-I-≠n N{μn-I (48). k-tlm-Z-c߃: Ip-am-c≥ (dn-´. ko\n-b¿ Hm-Un-‰¿ G-Po-kv Hm-^n-kv), tZ-hn, Pm-\p, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-°Æ≥ (sd-bn¬-th).

F-tf-‰n¬: Im-hns‚ D-Ωm-c-Øv \o-Xptamƒ (21). ]n-Xm-hv: bp sI cmP≥ (]q-\q-¿). am-Xmhv: do-\. k-tlm-Z-cn: A-\p-{io.

th-ßc - : X-db - n-´m-en-se ap°n¬ ap-lΩ - Z- v lm-Pn (65). `m-cy: B-bn-ip. a-°ƒ: kplvd - , A-–p¬ A-ko-kv, \ujm-Zv, ap-\o¿, bm-k¿ A-en, A-ao≥ B-Zn¬. a-cp-a° - ƒ - : A-–p¬ P-_m¿, kp-sseJ, X-kveo-\, l-kv\ - Ø - .-v

sIm-t≠m-´n: H-∂mwssa-en¬ Ip-∂-Øpw-s]m‰ I-d-tØm≥ Im-cn-bpsS `m-cy A-Ωp-Wn (50). a-°ƒ: an-\n, kn-\n, kXo-jv, A-\o-jv-Ip-am¿. a-cp-a-°-ƒ: Ip-™p-Wn, {io-[-c≥, hn-Pn-X.

ap-l-½-Zv

ssk-Xm-en lm-Pn -

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw s\-√n-°¬ ap-l-Ω-Zv (s\√n˛69). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: ap-Po-_v (ku-Zn), ap-\o¿, ssa-aq-\, B-bn-i _o-hn, kp-l-d, ap-_o-\. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿ X-e-bm-Sv, A-ko-kv A-Snhm-cw, sk-bv-Zv Cu-ßm∏p-g, jm-^n sh-Ãv ]p-Xp∏m-Sn, _m-P-d sIm-Sp-h≈n. k-tlm-Z-c-߃: Da¿, A-_q-_-°¿, A-kokv, B-_n-Zv, lp-ssk≥, B-ky, ^m-Xzn-a, B-bni, dw-e.

cm-P³ I-t°m-Sn: D-Æn-]-d-ºØv ho-´n¬ cm-P≥ (52). sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c\m-Wv. `m-cy: k-tcm-Pn\n. a-°ƒ: Xp-jm-c, cmtP-jv (C-¥y≥ B¿-an).

I-eym-Wn ta-∏-bq¿: aT-Øpw-`m-KsØ ]-tc-X-\m-b ao-Øse Ip-∂-Øv Ip-™n-°Æ-s‚ `m-cy I-eym-Wn (68). a-°ƒ: cm-L-h≥, _m-_p, \m-cm-b-Wn. a-cpa-°ƒ: Ip-™m-≠n, im¥, ssj-P.

hÂ-k-e

C-{_m-low

cp-Iav n-Wn-A½-

]m-¯p-½ l-Öp-½

tXm-a-kv C-cn-´n: I-cn-t°m-´-°-cnbn-se ]-Sn-°-]-d-ºn¬ tXm-a-kv (72). `m-cy: Gen-bm-Ω.

tam-bn³-Ip-«n

Ip-ªn-¡o-c³

ap-l-½-Z-en

A-Ðp -d-km-Jv lm-Pn -

ImÀ-Xym-b-\n A-½

Achn-µm-£ ta-t\m³

kpIp-amc³

sIm-Sp-h-≈n: s\-√m-¶-≠n Nm-b-t°m-Øv tam-bn≥-Ip´n (tam-bn≥˛78). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: a-c-°m¿, apl-Ω-Zv, A-ao¿, iw-kp (Ccp-h-cpw dn-bm-Zv), kp-sseJ, dw-e. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv (J-Ø¿), A-_q-_-°¿ (Ip-ssh-Øv), P-ao-e, Bbn-i, ko-\-Øv, kp-lv-d.

tN-fm-cn: ]-Øq¿ Ip™n-°o-c≥ (89). `m-cy: ]-tc-X-bm-b sIm-‰n-°p´n. a-°ƒ: Xq-º≥, Ioc≥, B-≠n, Pm-\p, joe. a-cp-a-°ƒ: th-em-bp[≥, \o-e-I-WvT≥, kpIp-am-cn, eo-e, t_-_n. kw-kv-Im-cw C-∂p 10\v Ip-Spw-_ -iv-a-im-\-Øn¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn-™n ^m-dq-Jv\-K¿ h-en-b]o-Sntb-°¬ ]-tc-X-\m-b sambv-Xo≥ -lm-Pn-bp-sS a-I≥ hn ]n ap-l-Ω-Z-en (55). amXm-hv: _n-cn-b-°p-´n. `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: ap-_jn¿, \-Zo¿, Pm-kv-an≥, dlo-\. a-cp-a-°ƒ: ]n ]n km-en-lv, A-\o-kv.

Xn-cp-\m-hm-b: Im-cØq¿ l-bm-Øp¬ C-kvemw a-Zv-d-km I-Ωn-‰n {]kn-U-‚ v Iq-ap-≈n-∏-dºn¬ A-–p-¬ d-km-Jv lm-Pn F-∂ Ip-™p-amÿ (63). `m-cy: \-^ok.a -°ƒ: jw-kp-±o≥, ap-l-Ω-Zv i-co-^v. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, k-Pv-\.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv ]p-\-Øn¬ Im¿Xym-b-\n-A-Ω (77). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tKm]m-e≥ \m-b¿. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, \m-cmb-W≥, i-Ip-¥-f, c-tai≥. a-cp-a-°ƒ: Nn-{X, do-Ø, hn-Pn-e, ]-tc-X\m-b kp-tc-{μ≥.

am-¶mhv: ]-g-bIm-e ^pSv-t_mƒ I-fn-°mc\pw ]-©m-_v \m-j\¬ _m-¶v dn-´. am-t\-Pcpam-b am-¶m-hv Ip-‰nbn¬-Xm-gw sN-dp-Im-´v Ac-hn-μm-£ ta-t\m≥ (72). tIm-gn-t°m-Sv Nm-et©-gv-kv ¢∫v, Kp-cp-hmbq-c-∏≥ tIm-fPv, {_o-kv F-∂n-h-bp-sS I-fn-°m-c\m-bn-cp∂p. a°ƒ: {]nb, {]-ko-X. a-cp-aI≥: k-Po-{hmPv (Un-ssh≥ Un-ssk\¿, am-hq¿ tdmUv), k-tlm-Z-c߃: ]tc-X\m-b {io-[-ctat\m≥, B-\μw, t{]w\mYv. kw-kv-Im-cw C-∂v 12\v am-¶m-hv iv-a-im-\Øn-¬.

\-S-°mhv: ]-Sn-™m-sd \-S-°m-hv ko-\-bn¬ Ip™n-h-f-∏n¬ kp-Ip-amc≥ (89). I-Æq¿ Nm-em-Sv tN-‰p-Ip-∂w-]p-dw kz-tZin-bm-Wv. D-Km-≠-bn¬ \n-∂v tPm-en-bn¬ \n-∂v hn-c-an-® C-t±lw ]m-fbØv tam-tU¨ {]n-t‚-gvkv F-∂ ÿm]-\w \-SØn-bn-cp∂p. `mcy; N-{μaXn. a°ƒ: _o-\, ko-a. a-cp-a°ƒ: sI hn N-{μti-Jc≥, cm-a-Zmkv. kwkv-Im-cw C-∂v 12\v amhq¿ tdm-Uv iv-a-im-\Øn¬.

Ip-ªn-¸m-¯p

sF-kp-½p-

a-dn-bw- l-Öp-½

^m-Xzn-a l-Öp-½

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ ]mem-Wn A-º-e-h≥ sh-´n°m-´v Ip-™n-∏m-Øp (101). a-Iƒ: ]m-Øp-Ω. acp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip´n. k-tlm-Z-c-߃: ap-lΩ-Zv-Ip-´n lm-Pn, lw-k, sam-bv-Xo≥, B-bn-i, B-b-Ω.

s]m-∂m-\n: hn-P-b-am-Xm tIm¨-sh‚n-\v k-ao-]w ]p-Xp-ho-´n¬ A-_q-_-°dn-s‚ `m-cy sF-kp-Ωp (58). a-°ƒ: d-km-Jv, apPo-_v (ku-Zn), A≥-h¿ (Zp-_-bv), A-kv-a. a-cp-a°ƒ: _p-j-d, \m-k¿, dlva-Øv, ^m-Øn-a.

]p-d-ta-cn: ]-tc-X-\m-b A\-{¥-I-≠n A-Ω-Zv- lm-Pnbp-sS `m-cy a-dn-bw l-÷pΩ (73). a-°ƒ: J-eo¬ (J-Ø¿), P-ao-e, l-ko\, Xm-ln-d. a-cp-a-°ƒ: ]d-º-Øv A-Ω-Zv, \-ko¿ , kp-ss_¿ sN-´o‚-hn-S am°q¬, l-ko-\.

Xr-∏-\-®n: ]m-e-°m-Sv X-hf≥-Ip-gn-b≥ ^m-Xzn-a l÷p-Ω. `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b D-Æn-a-Ω-Zv ap-kv-eym¿. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ P∫m¿, ap-l-Ω-Zv im-^n, km-enw, km-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, k¬-am-_n, ssk-^p-∂n-k, k-_v-\.

_-¥n-tbm-Sv: ]-©w Zo\m¿ \-K-dn-se ap-l-Ω-Zv A-–p-√ sam-{Km¬ (50). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-–p¬- K-^q¿, _p-\-ø, an-kv-cn-b, kA-Zn-b, a-cp-a-I≥: Bjn-^v.

a-dn-bp-½

ss]-h-fn-sK: ]m-h¬tIm-Sn ap-l-Ω-Zv I-´-Øne-bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (58). a-°ƒ: bq-kp-^v, \m-cm-b-W³ \-¼ymÀ \m-kn¿, A-_v-Zp¬ AC-cn-´n: ]p-∂m-Sv tIm-´ko-kv, k-^n-b, P-ao-e, sØ \m-cm-b-W≥ \ºym¿ (83). `m-cy: kp-`-{Z. tUm. \-ko-a. a-cp-a-°ƒ: a-°ƒ: l-cn-{]-km-Zv, kp- C-Jv-_m¬, A-Uz. A-jvd-^v, kp-lv-d, d-øm-\. k\-μ, tZ-h-Zm-k≥, ]-hntlm-Z-c-߃: A-–p-√, {X≥, {]-k-∂. a-cp-al-ao-Zv, C-{_m-low, °ƒ: tim-`, ]-fl-\mssk-\-_, ]-tc-X-\m-b `≥, c-a-Wn, an-\n, c-hoaq-k.{μ≥.

ss_-¡v tam-j-Ww: bp-hm-hv ]n-Sn-bn s_-^n tZ-io-b I-S-¯n-®-bn D-d-§n-b hr-²³ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn PMv-jkt ½f \ w XpS§n \n¬ \n-∂p I-gn-™Zn-h-kw a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm- sImÃ-s¸« \n-e-bn ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ bphmhv ]nSn-bn¬. sIm-Sp-hmbq¿ a-Wn-bw-]p-≈n t_-_n Izm¿-t´-gv-kv A-ø-∏-s‚ a-I≥ ss_-Pp(21)hmWv t]m-en-kv ]nSn-bnembXv. In-Wm-t»-cn kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tPm-ensN-øp-∂ bp-hmhn-s‚ ss_-°v, ÿm-]-\-Øns‚ sXm-´pap-∂n¬\n∂pw tamjWw t]mhp-I-bm-bn-cp∂p. tamjWw t]mb ]ƒ-k¿ ss_-°v {]-Xn-bp-sS ho-Sn-\-cnIn¬ \n-∂m-Wv ]p-Xp-\-K-cw Fkv.sF. tk-Xp-am-[-h-s‚ klm-b-tØm-sS t]menkv Is≠-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb sP.kn.Fw (aq-∂v) tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-

ss_-Pp am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™bm-gvN sIm-Sp-hm-bq-cn¬ \n-∂v H-cp Fw 80 kv-Iq-´-dpw I-f-hpt]m-bncp-∂p. Cu hm-l-\w I-Æm-Sn ]mØn-°-en-\-Sp-Øv tdm-U-cn-In¬ C-‘-\w Xo¿-∂v \n¿-Øn-bn-´ \n-e-bn¬ t]m-en-kv ]n∂oSv Is≠-Sp-Øp.

h≥-Iq¿ Ãm-^v bq-\n-b≥(s_^n) 20 m-a-Xv tZ-io-b k-tΩ-f-\w a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ ]-cn-k-cØv B-cw-`n-®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬-.F A[y-£-X- h-ln-®p. F-kv._n.Sn Ãm-^v bq-\nb≥ P-\. sk-{I-´-dn ]n hn tPmkv, F-^v.F-kv.C.Sn.H P-\. sk-{I-´-dn F {io-Ip-am¿, kn.kn.Pn.C {]-kn-U‚ v hn {ioIp-am¿, s_-^n P-\.sk-{I-´-dn kn sP \-μ-Ip-am¿, ap≥ A-Jnte-¥ym {]-kn-U-‚ v ]n k-Zm-inh≥ ]n-≈, sI Sn _m-_p I¨ho-\¿ ]n kp-{_-lv-a-Wy≥ kwkm-cn-®p. k-tΩ-f-\w \m-sf kam-]n-°pw.

sIm-®n: I-S-Øn-Æ-bn¬ In-S∂p-d-ßn-b hr-≤-s\ X-e-bv-°Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b \n-ebn¬- I-s≠-Øn.- tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c-\m-b ]-c-a≥- F-∂ ]c-ta-iz-cs\(70)-bm-Wp I-eq¿ B-km-Zv tdm-Uv tN-cm-Xr-t°mhn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]sØ I-S-Øn-Æ-bn-¬ C-∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. I-eq¿ _-kvÃm≥-Un-epw ]cn-k-c-Øpw tem-´-dn-hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-c-ta-iz-c≥ ssh-tem-∏n-≈n se-bv-\n-em-bncp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv `m-Kwh-®-tXm-sS- C-bmƒ I-SØn-Æ-bn-te-°p Xm-a-kw am‰n. `m-Kn-I-am-bn Im-gv-N \-„-s∏´ ]c-ta-iz-c≥- ÿn-c-am-bn a-Zy-

]n-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®mWv D-d-ßm-s\-Øn-bsX∂pw ]cnk-c-hm-kn-Iƒ ]d-™p. F∂m¬, kw-`-h-ÿ-e-Øv]n-Sn-h-en \-S-∂- kq-N-\-I-sfm∂pan-s√-∂v t]m-enkv ]-d™p. A-kn- v t]m-enkv IΩo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-kn- v I-Ωo-j-W¿ UnF-kv kp-\o-jv _m-_p, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ {^m≥-knkv sj¬-_n F-∂n-h¿ ÿ-esØ-Øn. ar-X-tZ-lw F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw {^o-k-dn-te-°p am-‰n. _-‘p°-fm-cpw C-Xp-h-sc F-Øn-bn´n-√. t\m¿-Øv- t]m-en-kv- tIsk-Sp-Øp.-

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-hpw {K-Ÿ-Im-c\pw IΩyq-WnÃv ]m¿-´n- -t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-bn-cp-∂ F≥ ]n B-tcm-a-ep-Æn (80) A¥-cn®p. hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b A-kp-JsØ-Xp-S¿-∂v ]m-ebv-°-se h-k-Xn-bn¬ hn-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂ Ct±lw sh-≈n-bm-gv-N cm{Xn-bmWv acn-®Xv. kw-kvIm-cw C-∂-se h-Sq-°-c iva-im-\-Øn¬ \-S-∂p. 27 h¿-jw P-\-bp-Kw Zn\-]-{X-Øn-s‚ Xr-iq¿ Pn√m te-J-I-\m-bn-cp-∂p. ]{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ Pn-√m J-Pm©n, kw-ÿm\ sk-{I-´-dn tZ-io-b ]-{X{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ k-an-Xn-bw-Kw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-t{Xm-]-tZ-i-I k-an-Xn-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. kn-.]n.-sF Xr-iq¿ Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw, bp-h-I-em-km-ln-Xn Pn-√m sk{I-´-dn F-∂o Np-a-X-e-I-fpw h-ln-®n-´p-≠v. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´v {]-kn-≤o-I-cn-® ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn A-Nyp-X-ta-t\m-s‚ Po-h-N-cn-{X-am-b "kn A-Nyp-X-ta-t\m≥', tI-c-f N-cn-{Xw tc-J-s∏-SpØn-b "C-∂-se \-S-∂ h-gn-Iƒ' (Kp-cp-Z¿-i-\ Ahm¿-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Ø Ir-Xn), A-¥n-°m-Sv sN-ØpsXm-gn-em-fn-I-fp-sS [o-c-k-a-c-N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ "\n-μn-X-cp-sS ho-c-Km-Y', kzm-X-{¥yk-a-c-tk-\m-\n C ]n tKm-]m-e-s‚ Po-h-N-cn-{Xw ]-d-bp-∂ "A-·n-]Y-ß-fn-eq-sS' Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ. "tUm.- N-cn-{X-Ip-am¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aØn¬ B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw F-gp-Xn-bn-cp-∂p. Kpcp-Z¿-i A-hm¿-Un-\p- ]p-d-sa Xr-iq¿ Pn-√m N-cn-{X-]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ "i-‡≥ ]p-c-kv-Im¿-˛2008' e-`n-®n´p-≠v. 1934 H-Iv-tSm-_¿ 10\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn-em-bncp-∂p P-\-\w. hn-Zym¿-Yn cm-jv-{So-b-Øn-eq-sS kn-.]n.sF-bn-se-Øn-b B-tcm-a-ep-Æn F-.sF-.ssh-.F-^v Pn-√m tPm.- sk-{I-´-dn-bm-bpw 28 h¿-jw kn-.]n-.sF Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. hntam-N-\k-a-c-Im-e-Øv k-a-cm-\p-Iq-en-I-fp-sS {Iq-ca¿-±-\-Øn-\n-c-bmbn-´p≠v. `u-Xn-I-i-co-cw C-∂-se D-®-h-sc h-k-Xn-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. tI-c-f h¿-°n-Mv tP¿-Wen-Ãv bq-\n-b-\v th-≠n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xva-\m-`≥, Pn-√m ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b-\v th-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, ap≥ a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.-F¬.-F-am-cm-b {]-^. -ao-\m£n X-ºm≥, bp F-kv i-in, kn-]n-sF Pn-√m A-kn. sk-{I-´-dn-am-cm-b sI sI h-¬k-cm-Pv, hn sI tam-l\≥, kw-ÿm-\ Iu¨-kn-ew-Kw A-Uz. Sn B¿ c-taiv-Ip-am¿, Un-.kn.-kn sk-{I-´-dn kn H tP-°-_v Xp-Sßn-b-h¿ A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

jmÀ-P-bn \ncym-X-\mbn

s]m-∂m-\n: Cu-gp-h-Øncp-Øn K-h. sF.-Sn.-kn°p k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b I-cp-h-Sn am-[-h-s‚ a-I≥ _m-_p-cm-Pv (53) jm¿-Pbn¬ lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v acn®p. jm¿-P-bnse ep-ep ssl-∏¿ am¿-°‰n¬ tPm-en sN-bv-XphcpI-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: X-¶w. `m-cy: hn-P-b _m-_p-cm-Pv. a-°ƒ: jo-_m A`n-em-jv, do-_ _m-_p-cm-Pv, hn-]n≥ _m-_p-cm-Pv. a-cpa-I≥: A-`n-em-jv. k-tlm-Z-c-߃: a-t\m-Pv Ip-am¿, c-a-Wn i-io-[-c≥. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se Ip-‰n°m-Sv iv-a-im-\-Øn¬.

am-am-lln:n kzZp-_-tZ--biv na¿-Zp-h_^¿--bn \n-cym-X-\m-bn

Wo®¿ I-º\ - n Po-h\ - ° - m-c\m-bn-cp-∂ s]-cn-ßm-Sn them-bp-[≥-sam-´b - n-se _-emd-Øv A-–p¬ d-km-Jv (51) Zp-_b - n-¬ acn-®p. ]-tc-X\ - mb hn sI Jm-Z¿ko-Xn-bp-sS a-I\ - m-Wv. `m-cy: Im-\m-®n ]c-h‚-hn-S sse-e. a-°ƒ: dPn-e, ap-lΩ - Z- v. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-kvX - ^ - , ap-lΩ - Z- en (sN-ss∂), A-ivd - ^ - v, \u-^¬ (J-Ø¿), kp-lvd - , lm-Pd - , k-^n-b, \-Pva - (A-[ym-]n-I, F≥.F.Fw.F®v.F-kv.F-kv, s]-cn-ßØ - q¿), k-°o-\. a-øn-Øv \m´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S] - S- n-Iƒ Xp-Sß - n.

Im-_q-fn kv-t^m-S-\w: sF.-Fw.-F-^v, bp.-F³ D-tZym-K-Ø-cpÄ-s¸-sS 21 t]À sIm-Ã-s¸-«p Im-_qƒ: A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ X-eÿm-\-am-b Im-_q-fn-se d-tÃm-d‚nep-≠m-b kv-t^m-S-\-Øn-epw sh-Snh-bv-]n-epw sF.-Fw.-F-^v (A-¥mcm-{„ \m-W-b \n-[n), bp.-F≥ DtZym-K-ÿ-cpƒ-s∏-sS 21 t]¿ sIm-√s∏-´p. sF.-Fw.-F-^v A-^v-Km≥ Hm^n-kv ta-[m-hn hm-_n¬ A-–p-√, bp.-F≥ kn-hn-en-b≥ Ãm-^v F-∂nh-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. sIm-√-s∏-´ 13 hn-tZ-in-I-fn¬ Im\-U, {_n-´≥, A-ta-cn-°, e-_v-\m≥, d-jy, sU-∑m¿-°v F-∂o cm-Py-ß-fnse ]u-c-∑m¿ Dƒ-s∏-Spw. B-{I-a-WØn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw Xm-en_m≥ G-s‰-Sp-Øp. D-∂-X-cm-b hn-tZin-Iƒ ]-Xn-hm-bn a-Zy-]n-°m-s\Øm-dp-≈ ÿ-e-am-b-Xn-\m-em-Wv dtÃm-d‚ v e-£y-an-´-sX-∂v Xm-en_m≥ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-dn-bn-®p. sNm-Δm-gv-N ]¿-hm≥ {]-hn-iy-bn¬ A-ta-cn-° 30 kn-hn-en-b≥-am-sc t_mw-_n-´v sIm-∂-Xn-\v {]-Xn-Im-cam-Wn-sX-∂pw Xm-en-_m≥ h-‡m-hv k-_o-D-√ ap-Pm-ln-Zv ]-d-™p.\-K-c-Øn-se {]-kn-≤ `-£-W-

im-e-bm-b X-th¿-\ Up en-_m-\n-ep≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ sIm-√-s∏´-h-cn¬ A-©v kv-{Xo-I-fpw Dƒ-s∏Spw. \m-ev t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. hn-tZ-in-I-fpw \-b-X-{¥-{]-Xn-\n-[nI-fpw [m-cm-f-am-bn H-Øp-Iq-Sp-∂ Im_q-fn-se hm-kn¿ A-Iv-_¿ Jm≥ taJ-e-bn-em-Wv Cu d-tÃm-d‚ v. B-{Ia-W k-a-b-Øv d-kv-t‰m-d‚n¬ \-√ Xn-c-°m-bn-cp-∂p. i-co-c-Øn¬ sI´n-h-s®-Øn-b t_mw-_p-am-bn c-≠pt]¿ A-Xo-h kp-c-£-bp-≈ d-tÃmd‚n-s‚ A-I-Øp I-S-∂v Xp-cp-Xp-cm sh-Sn-bp-Xn¿-°p-I-bm-bn-cp-∂p. e-_v\m≥-Im-c-\m-Wv sIm-√-s∏-´ hm_n¬ A-–p-√. `o-I-c-am-b B-{I-aW-am-Wv \-S-∂-sX-∂v bp.-F≥ sk{I-´-dn P-\-d¬ _m≥ In aq¨, sF.Fw.-F-^v ta-[m-hn {In-kv-‰o≥ eKm¿-sZ F-∂n-h¿ ]-d-™p. sIm-√-s∏-´-h-cn¬ Np-cp-ßn-b-Xv c-≠p-t]¿ A-ta-cn-°-°m-cm-sW-∂v Im-_q-fn-se A-ta-cn-°≥ Fw-_-kn A-dn-bn-®p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v \nc-h-[n A-^v-Km≥ kp-c-£m D-tZym-Kÿ-sc k-kv-s]‚ v sN-bv-Xp.

^njn-Mv lmÀ-_À: apkvenweo-Kv k-t½-f-\-¯n {]-Xn-tj[w; t_mÀ-Up-IÄ X-IÀ¯p ]-c-∏-\-ßm-Sn: hn-hm-Zam-b ^njn-Mv lm¿-_¿ \n¿-am-W-hpambn _-‘-s∏-´v eo-Kv k-tΩf-\w {]-Xn-tj-[-°m¿ ssI-tbdn. t\-Xm-°-fp-sS t_m-¿-Up-Iƒ X-I¿Øp. ]-c-∏-\-ßm-Sn ^njn-Mv lm¿-_¿ Nm-∏-∏-Sn-bn¬ \n¿-an-°m-Ø-Xn-\v eo-Kv t\-Xm°-ƒ Im-c-W-°m-cm-sW-∂mtcm-]n-®v Nn-d-aw-Ke-Øv apkvenw -eo-Kv ]-©mb-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv 2014 {]-h¿-Ø-\ Iymw-]m-Wv Xo-ctZi-sØ eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ssI-tb-dn-bXv. C∂-se aq-∂p-a-Wn-°v Xp-Sßp-sa-∂-d-n-bn-® Iymw-]n-te°v {]-Xn-tj-[-°m¿ D-®-bv-°p ap-ºpX-s∂ F-Øn-Øp-S-ßnbn-cp∂p. I-S-en¬ t]m-h∂-Xv

_-ln-jv-I-cn-®m-Wv a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ k-tΩf-\w X-S-bm-s\-Øn-bXv. lm¿-_¿ hn-j-b-Øn¬ A¥n-aXo-cp-am\w \m-ep-Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ D≠mbns√-¶n¬ Xo-c-tZi-Øv eo-Kp-≠m-hn-s√-∂ {]-Jym]\w t\-Xm-°ƒ ap-J-hn-e-bvs°Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se k-tΩf-\w ssI-tb-dnbXv. ]Xm-I D-b¿-Øms\Ønb ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ]n- kn- Ip´nsb {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p. t\-Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw XΩn¬ D¥pw X-≈p-ap≠mbn. \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ th-Zn ssI-tb-dn. kw`-hw Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂ awK-fw te-J-I≥ C-Jv-_m¬ a-

e-bn-en-s\ ap-kvenw eo-Kv t\Xm-°ƒ X-S™p. {]-Xn-tj-[°m¿ ]pd-Øpÿm-]n-® a-{¥n A-–p-d-_n-s‚bpw a‰pw ^v-f-Ivkp-Ifpw I-am-\-ßfpw XI¿Øp. CXn-\nsS ]-cn-]m-Sn \n¿-Øn-h-®-Xm-bn A-dnbn∏p≠mbn. C-tXm-sS eo-Kv {]h¿-Ø-I¿ B-Àm-Z-{]-IS-\w \SØn. kw-L¿-jw I-W-°n-se-SpØv h≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-bn-cp∂p. A-Xn-\n-sS {]Xntj-[ kq-N-I-am-bn 18mw- hm-¿Uw-Khpw bq-Øveo-Kv t\-Xmhpam-b \bow cm-Pn-°-Øv \¬In. kw-L¿-jw I-W-°nse-Sp-Øv ku-ZnJ-en X߃, sI F≥ F Jm-Z¿ F-∂n-h-¿ ]cn-]m-Sn°v F-Øn-bn-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

19 P\p-hcn 2014 Rmb¿

ap-XnÀ-¶ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-³ B-tcm-a-ep-®n A´-cn¨p tUm. Fw Un _-ÃmÄ X-f-¶-c: 30 h¿-jam-bn X-f-¶-c sX-cp-h-sØ _√mƒ ¢o-\n-°v \-S-Øn-h∂ncp∂ tUm-. Fw Un _-√mƒ (66). A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS X-f¶-c-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. 1947 \-hw-_¿ 10\v D-Up∏n s]-c-Uq¿ {Km-aØn¬ B-e-¶m¿ \m-cmb-W sl-Kv-sU-bp-sSbpw sl-{_n-_o-Sp `m-cnPm-£n _-≈mƒ-Øn-bpsS-bpw a-I-\m-bn P-\n-® tUm. _-√mƒ Zm-h¨-Ksc sP.-sP.-Fw. sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂mWv Fw.-_n.-_n.-F-kv. _n-cp-Zw I-c-ÿ-am-°nb-Xv. 1980 sa-bn¬ X-f-¶c am-en-Iv Zo-\m¿ Nm-cn-‰_nƒ Bip-]-{Xnbn¬ sa-Un-°¬ Hm-^n-k-dmbn tPm-en-bn¬ {]-thin-®p. 1981emWv sX-cph-Øv ¢n-\n-°v B-cw-`n®Xv. F-´ph¿-j-tØmfw Pn-√m {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ sshkv {]-kn-U‚m-bpw 10 h¿-jw Pn-√m {In-°-‰v sk-e-Ivj≥ I-Ωn-‰n Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. \n-c-h-[n AwKo-Im-c-ß-fpw C-t±-lsØ tX-Sn-sb-Øn-bn´p≠v. `m-cy: Kn-cn-P tam-l≥-Zmkv. a-°ƒ: hn-iz-Zm-kv _-≈mƒ (Zp-_-bv), Zo-] A-cp¨ (e-≠≥). a-cp-aI≥: sP Fw A-cp¨ (e-≠≥). k-tlm-Z-c߃: tUm. F-®v B¿ _-≈mƒ (s\-t{^m-f-PnÃv bp.-F-kv.F.), tUm. F-®v Un _-≈mƒ (dn-´. kq-{]-≠v, hn-tŒm-dn-b tlm-kv-]n-‰¬ _mw•q¿), F-®v Pn _-≈mƒ (hy-h-km-bn aw-K-em-]pcw), tUm. hn ]n _≈mƒ (ssK-\-t°m-f-PnÃv ssa-kq¿), tUm. F®v tl-a-N-{μ _-≈mƒ, F-®v k-tcm-P Fw slKv-sU.

D-j t]-cm-{º: ssI-X-°¬ I-Wn-bm-¶-≠n cm-ap-Æn\m-b-cp-sS a-Iƒ D-j (45). ssI-X-°¬ a-lm-fl P\-{io bq-\n-‰v sk-{I-´-dnbm-Wv. am-Xm-hv: Pm-\p-AΩ. `¿-Øm-hv: in-hm-\μ≥ (Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw, tIm-gn-t°m-Sv). a-°ƒ: anYp≥ (F-≥Pn\o-b¿, jm¿-P), hn-]n≥.

C-{_m-low

am-[-hn A-½

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

cp-Iav n-Wn-A-½

cp-Kav n-Wn A-½

cm--[- -

C-{_m-low-Ip-«n lm-Pn

C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv Ip≠p-I-c-bn-se tam-temS≥ h-f-∏n¬ C-{_m-low (80). `m-cy: a-dn-bw. a°ƒ: A-_vZp-√ (an-en-´dn), A-øq-_v, ap-l-Ω-ZvIp™n, A-_v-Zp¬- jp-°q¿ (C-cp-h-cpw A-_q-Z-_n). a-cp-a-°ƒ: d-lv-a-Øv (]øm-hq¿), jm-ln-\ ({io-IWvT-]p-cw), B-an-\ (\-Sphn¬), ap-lv-kn-\ (sN-dp]p-g), k-tlm-Z-c-߃: adn-bw, ]-tc-X-\m-b J-ZoP, B-an-\.

C-cn-´n: ]p-∂m-Sv tIm-´sØ \m-cm-b-W≥ \ºym¿ (83). `m-cy: kp-`{Z. a-°ƒ: l-cn-{]-km-Zv, kp-\-μ, tZ-h-Zm-k≥, ]hn-{X≥, {]-k-∂. a-cp-a°ƒ: tim-`, ]-fl-\m`≥, c-a-Wn, an-\n, c-ho{μ≥.

]-´m-ºn: am¿-°t- »-cn sh-≈n-sØm-Sn-bn¬ Zmtam-Zc - ]-Wn-°c - p-sS `mcy Hm-et- ©-cn cp-Ivan-WnA-Ω (87). a-°ƒ: hn-Pb-Ip-am-cn, ap-cf - o-[c - ≥ (dn-´. C-¥y≥ F-b¿sse≥-kv), t{]-a, _m-eIr-jvW - ≥, k-Xy-]me≥, C-μn-c, kp-μc - c - mP≥ (apw-ss_), ]-tc-X\m-b sX-øp-Æn. a-cp-a°ƒ: {io-[c - t- a-t\m≥ (apw-ss_), ]n \m-cm-bW≥ (dn-´. F-kv.sF, B¿.]n.F-^v), D-jm-dmWn, D-jm-tZ-hn, c-P\ - n, Nn-{X.

sN¿-∏p-ft- »-cn: am-cm-baw-Ke - w In-gt- °-°c - ]tc-X\ - m-b cm-aI - p-dp-∏ns‚ `-mc - y s\-√m-b Ir-jvW-∏S- n ]m-∏\ - s - Xm-Sn cpKvan- Wn A-Ω (88). a°ƒ: hn-em-kn-\nA-Ω, ]-Xva\ - m-`≥ \m-b¿, tKm]m-eI - r-jvW - ≥ \m-b¿. a-cp-a° - ƒ: N-{μn-I, {]-`mh-Xn, ]-tc-X\ - m-b tKm]m-e≥ \m-b¿.

\p-≈n-∏m-Sn-:- sN-∂n-°c-bn-se- F- cm-[- (65)-. ktlm-Z-c-߃-:- i-in,- \mcm-b-W-≥,- ]-tc-X-cm-bA-Æp,- kp-tc-i-≥.

]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Im-c-bn-se \-ßm-c-Øv C-{_m-low-Ip-´n lm-Pn (78). `m-cy: kq-]ym-S-Øv _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥ (A¬ sF≥), d-w-km≥, A-–p¬ I-cow (C-cp-hcpw A-_q-Z-_n), C-kvam-Cu¬ (F-d-Wm-Ipfw), ap-l-Ω-Z-en (Hm-W°p-∂v), a-lv-aq-Zv, km-dpΩ (I-Δm-bn), ssk-\_, an-kv-cn-b. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\ (D-Sp-ºp¥-e) d-lo-k (F-´n-°pfw), \-^o-k-Øv (am-S°m¬), j-°o-e (cm-a¥-fn), sa-l-dp (D-Sp-ºp¥-e), an¿-km-\ (D-Spºp-¥-e), ]-tc-X-\m-b Sn sI ]n _m-h, C-kv-amCu¬ (Im-t¶m¬), apkv-X-^ (a-≠q¿).

t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ]≈n-Øm-g sam-tbm¿-Ip-∂v h¬-k-e (48). ]n-Xm-hv: sX-tøm≥.

]-S-∂: In-\m-Øn-se ]tc-X-\m-b I-Wn-®p-Ip-fß-c \m-cm-b-W-s‚ `m-cy]n am-[-hn A-Ω (75). a°ƒ: C-μn-c (dn-´. s^b¿ tIm-∏n kq-{]-≠v, s]m-Xp a-cm-a-Øv h-Ip∏v), hn-a-e (A-[ym-]n-I sF.-kn.-Sn kv-Iqƒ ]-S∂), N-{μ≥ (ku-Zn), {]`m-I-c≥ (C-e-{Œn-°¬ tIm¨-{Sm-Œ¿, _mw•q¿), Kn-cn-P (\-gv-kv, K-h B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn, Xr-°-cn-∏q¿), c-ta-i≥, hn-P-b-e-£v-an (Ip-∂-cp), A-\n-X (Im-\m-bn), kp\n-X (]p-√q¿). a-cp-a-°ƒ: im¿-Mv-K-[-c≥ (hn-ap-‡ `-S≥, I-cn-¥-fw), cm-P≥ (_-kv I-≠-Œ¿, Ip-∂cp), i-in (Zp-_-bv), _m_p (]p-√q-¿), e-X ({]-[m\m-[ym-]n-I, s]-cn-¥-´ t\m¿-Øv F¬.-]n.-kvIqƒ), am-b (B-e-¥-´), jo-\ (a-W-°m-´v). ktlm-Z-c-߃: Nn-cp-ssX, ]m-dp, I-eym-Wn, Pm-\-In, ]-tc-X-cm-b No-tø-bn, sN-dn-b.

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã _-¥n-tbm-Sv: ]-©w Zo\m¿ \-K-dn-se ap-l-Ω-Zv A-–p-√ sam-{Km¬ (50). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-–p¬- K-^q¿, _p-\-ø, an-kv-cn-b, kA-Zn-b, a-cp-a-I≥: Bjn-^v.

tXm-a-kv C-cn-´n: I-cn-t°m-´-°-cnbn-se ]-Sn-°-]-d-ºn¬ tXm-a-kv (72). `m-cy: G-enbm-Ω. a-°ƒ: \n-Iv-k¨, em-en, \n-Ωn, tPm-jn, Pm≥-kn, P-n-tPm, Pn-Ivk¨, Pn¬-kv. a-cp-a°ƒ: tPm-_n, en-®p, am¿K-c-‰v.

hÂ-k-e

\m-cm-b-W³- \-¼o-i³ B-e-Øn-bq¿: Xn-cq¿ Kcp-U≥-Im-hv h-S-t°-∏m´v \m-cm-b-W≥ \-ºoi≥ (95). Zo¿-L-Im-ew A-∂m-c F.Fw.F¬.-]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. a-°ƒ: \o-e-I-W-vT≥ \ºo-i≥, ]-tc-X-\m-b hm-kp-tZ-h≥- \-ºo-i≥, D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºoi≥, km-hn-{Xn, i-¶-c\m-cm-b-W≥, {io-tZ-hn.

A-¿-¸³Io-gm-‰q¿: X-®n-ß-\m-Sw ]m-d-°-S-h-Øv A-ø∏≥ (75). a-°ƒ: cm-a≥, Ip-™≥, Pm-\-In. a-cpa-°ƒ: Ip-∏-®n, dn-kv-\n, tKm-]m-e≥.

^m-¯n-a l-Öp-½

Xn-cq-c-ßm-Sn : ]-¥m-cßm-Sn F-S-Øpw-]-Sn°¬ kp-{_-lva-Wy≥ (55). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]-ko-X, {]-Pn-X, {]-Pnj, {]-Im-i≥.

Xn-cq-cß - m-Sn: a-ºp-dw sh-´Ø - v _-km¿ ]-tc-X\m-b s\-®n-aÆ - n¬ cmbn≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy _nøm-Øp l-÷p-Ω (68). a°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ - Z- v. a-Po-Zv, \-^o-k, ssk-\_. a-cp-a° - ƒ: sam-bvXo≥ Ip-´n lm-Pn sNΩm-Sv, C-kva - m-bn¬ h-entbm-d, B-ky, kp-lvd - .-

Im-™-ßm-Sv: _-√m IS-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b l-kbv-\m-dn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: Fw ]n Pm-^¿ (a-fi-ew eo-Kv P-\-d¬ D-am-tZ-hn A-´À-P-\w sN¿-∏p-ft- »-cn: Im-d¬-a- sk-{I-´-dn), a-dn-bw, kÆ ]p-°p-gn a-\b - v° - ¬ ]- ^n-b, dw-e-Øv. a-cp-a°ƒ: kn ]n _m-h, Fw tc-X\ - m-b hm-kp-tZ-h≥ ]n A-–p-√, ]-tc-Xm-b \-ºq-Xn-cn-bp-sS `m-cy DsI sI tIm-b- ap-kvjm-tZ-hn A-¥¿-P\ - w (85). a-°ƒ - : D-am-tZ-hn, eym¿, B-bn-j. k-tlm{io-tZ-hn, ]p-cp-tjm-ØZ-c-߃: Ip-™-–p-√ a≥ (A-Æm-\K - ¿ A-ø∏ - - lm-Pn (_-√m I-S-∏p-dw t£-{Xw, sN-ss∂), cmP-am-A-Øv {]-kn-U‚ v), [, km-hn-{Xn, ]-tc-X\ - m-b Fw ]n A-–p¿-d-lv-am≥ hm-kp-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn. au-e-hn, A-–p-√ au-ea-cp-a° - ƒ: km-hn-{Xn, tZhn, ]-tc-X-cm-b Fw ]n h-In, sX-t°-Sw \o-eI - WvT≥ \-ºq-Xn-cn, G¿-°- sam-bv-Xp, ssk-\-_, adn-bw. Im-™-ßm-Sv \-Kc i-¶c - ≥ \-ºq-Xn-cn, ]qßm-´v \m-cm-bW - ≥ \-ºq- c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ l-ko-\m Xm-PpXn-cn, Io-gv ]m-b∏ - ≈ - n P±o≥ ]u-{Xn-bm-Wv. b-Zm-k≥.

A-k-b\v m-À

^m-¯n-a l-Öp-½- -

a-Wn-Ip-amÀ

^m-¯n-a

D-®n-Ir-jv-W³- -

sI sI ap-l-½-Zv a-Z-\n

Xm-a-c-t»-cn: Xm-a-c-t»cn {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v lmP-d sIm-√-cp-I-≠n-bp-sS `-¿-Øm-hv A-k-bv\m¿ (52). k-tlm-Z-c-߃: tIm-b-°p-´n, sam-bvXo≥, ap-l-Ω-Zv, ]m-sØbv, a-dn-b, B-ky, ssk\-_.

¢m-cn: sN-´n-bmw-In-W¿ ]-tc-X-\m-b No-cm≥-Ipf-ß-c cm-bo-s‚ `m-cy Im-sem-Sn ap-Xp-hn¬ ^m-Øn-a l-÷p-Ω (82). a-°ƒ: aq-k, ap-lΩ-Zv (C-cp-h-cpw A-_q-Z_n), B-b-Ω, Xn-Øo-ap, d-kn-b, ssk-\p-Ωp, ]tc-X-bm-b dp-Jn-b.

]m-¯p-½

Ip-cp-h-´q¿: Ip-Ω-tßm´p-Xm-gw ta-se sam-tSm߬ ]-tc-X-\m-b C-Ivdm-Øv ao-ج sam-bv-Xos‚ `m-cy B-an-\ (80). a°ƒ: l-ao-Zv, B-bn-i, ^m-Xzn-a, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: ^m-Xzn-a, l-k≥tIm-b ]m-e-Øv, A-kokv sh-≈-bn¬, B-ent°m-b A-co-°m-Sv.

]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv Ip-‰n-s]m-bn¬ ]m-ØpΩ (85). a-°ƒ: J-Zo-P, a-Ω-Zv, B-ky, \-_o-k, d-km-Jv. a-cp-a-°ƒ: Ip´ym-en, sam-bv-Xo≥- lmPn, sk-_n-b, kp-l-d, ]-tc-X-\m-b Im-bn-cn-°≠n Ip-™-–p-√.

A-co-t°m-Sv: sIm-gt°m-´q-cn-se ]-tc-X-\mb- ]-t\m-fn A-–p-¿dlvam-s‚ `m-cy D-gp-∂≥ ^m-Øn-a-(65). a-°ƒ: ssk-\-_, dw-e-Øv, l^v-k-Øv, lm-P-dm-_n, im-ln-Zm-_n, ap-\-Δ¿dlvam≥ (A-[ym-]-I≥ Pn.F¬.]n.F-kv. sN-{a°m-´q¿), \-ao¿ d-lvam≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b A-_p-´n, A-–p-¬ d-km-Jv, A-–p¬ l-aoZv, lw-k,lw-k (Pn-±), l-^v-k-Øv, B-bn-i.

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ssI-∏n-\n-bn-se a-[p-cπm-°¬ D-Æn-Ir-jvW≥ (70). `m-c-y: ]-Xvamh-Xn-b-Ω. a-°ƒ: _nμp, jm-Pn ( Np-¶-Ø-d {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw), kp-`m-jv. a-cp-a-°ƒ: Pb-i-¶¿, hn-\o-X, km{μ.

B-an-\

cm-a-\m-´p-I-c: ]-cp-Øn∏m-d Io-®-{º ]-tc-X-\mb _m-e-Ir-jv-W-°p-dp∏n-s‚ a-I-\pw k-Po-h tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\p-am-bn-cp-∂ a-Wn-Ipam¿ (59). a-fi-ew bqØv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v, a-W¬ sXm-gn-emfn bq-\n-b≥ (sF.F≥.Sn.bp.kn) ^tdm-°v G-cn-bm {]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. amXm-hv: A-Ωm-fp-°p-´n- AΩ. `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a-°ƒ: Pn-Xn≥, Pn-Pn.

Nm-¯p

A-Pm-\q¿: sIm-f-hb¬ _o-cm≥-Im-S-Øv C-{_m-loan-s‚ `m-cy l-eo-a (77). a-°ƒ: apl-Ω-ZvIp-™n (Ip-sshØv), A-–p¬ a-Po-Zv (Zp_-bv), ^m-Øn-a, a-dnbw, dp-Jn-b, D-kv-am≥, km-en-lv, ]-tc-X-\m-b \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: A_q-_-°¿, sam-bv-Xp, A-–p¬ -I-cow, a-dn-bw, dm-_n-b, ssa-aq-\, dw-e.

]-c-∏-\-ßm-Sn: tI-c-f A-d-_n-Iv So-t®-gv-kv s^-U-td-j≥ ap≥- kwÿm-\ {]-kn-U-‚pw Fgp-Øp-Im-c-\p-am-b sI sI ap-l-Ω-Zv a-Z-\n (73). C-cp-]-Xn¬-∏-cw {K-Ÿßƒ c-Nn-®n-´p-≠v. ]-c-∏\-ßm-Sn _n.-C.-Fw ssl-kv-Iq-fn¬ A-[ym]-I-\m-bpw a-kv-Pn-Zp¬ ap-Pm-ln-Zn-\n¬ J-Xzo_m-bpw tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p-≠v. `m-cy-am¿: ^m-Øn-a-°p-´n, J-Zo-P. a-°ƒ: d-ko-\, \m-Zn-d, A-–p¬ -k-emw (kuZn), B-Zn-e, A-^m-^v, l-\m≥, Jp-ss_-_v. acp-a-°ƒ: A-h-dm≥-Ip´n, A-–p¬ P-eo¬, apl-Ω-Zv A-kv-I¿, lnimw (C-cp-h-cpw bp.-F.C). k-tlm-Z-c≥: sI A-–p-√.

B-bn-i ]-tøm-fn: `-K-hm≥ap-°nse I-S-∏p-dw]-d-ºn¬ Ncn-®n¬ B-bn-i (100). a°ƒ: a-dn-bw, ]m-Øp-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b A-–p-√, B-en-°p-™v.

a-dn-bp-½ ss]-h-fn-sK: ]m-h¬tIm-Sn ap-l-Ω-Zv I-´-Øne-bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (58). a-°ƒ: bq-kp-^v, \m-kn¿, A-_v-Zp¬ Ako-kv, k-^n-b, P-ao-e, tUm. \-ko-a. a-cp-a°ƒ: C-Jv-_m¬, AUz. A-jv-d-^v, kp-lv-d, d-øm-\. k-tlm-Z-c-߃: A-–p-√, l-ao-Zv, C-{_mlow, ssk-\-_, ]-tc-X\m-b aq-k.-

kp-{_-lva-Wy³

_m-e³ t]-cm-{º: I-t√m-Sv In-gs° sN-´ym-¶-≠n-bn¬ _m-e≥ (76). dn-´. slUv t]m-kv-‰v- am-kv-‰-dmWv. `m-cy: im-¥. a-°ƒ: {]-Xo-jv, Kn-co-jv, Pn-j. a-cp-a-°ƒ: kp-P, k-PnX, {]-tam-Zv.

_n-¿m-¯p l-Öp-½

sIm-bn-em-≠n: sh-ßfw No-\-t®-cn h-f-∏n¬ Ip-\n Nm-Øp (78). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: hn-P-b≥, A-\n¬Ip-am¿, d-Pp-e. a-cp-a-°ƒ: {]o-X, \n-j, I-cp-Wm-I-c≥. k-tlm-Zc-߃: Ip-™p-am-WnIyw, tc-h-Xn, am-[-hn, cm-[, Pm-\p, ]-tc-X-\mb Zm-k≥.

l-eo-a

_o-¡p-«n tN-f-∂q¿: I-Æ-¶-c C®-∂q¿ kv-Iq-fn-\v k-ao]w ]-´-bm-´p-]-d-º-Øv ]-tc-X-\m-b D- ≥-Ip-´nbp-sS `m-cy _o-°p-´n (85). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b aΩp. am-Xm-hv: ]-tc-X-bmb a-dn-tbm-Ω. a-°ƒ: JZo-P, a-Ωp, \-^o-k, a-dnbw, kp-l-d, ]-tc-X-cmb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, kemw. a-cp-a-°ƒ: B-en, a-Ω-Zv-tIm-b, C-{_mlnw, a-dn-bw, kp-l-d, ]tc-X-\m-b a-Ωp. k-tlmZ-c-߃: ]-tc-X-cm-b sam-bv-Xo≥-tIm-b, ambn≥-Ip-´n.

{io-[-c³ h-≈n-°p-∂v: ]-cp-Øn°m-Sv Ir-jn-`-h-\p k-ao]w s\-Sn-b-I-≠-Øn¬ {io-[-c≥ (65). `m-cy: kXn. a-°ƒ: {]-tPm-jv, {]Pn-j.

ImÀ-Xym-b-\n Xr-°-Wm-]p-cw: X-h\q¿ ap≥ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v tNm-e-°≥ am[-h-s‚ `m-cy Im¿-Xym-b\n (70).

sd-Po-jv _m-_p-

Ip-ªn-¡m-ZÀ lm-Pn

]m-¨n

ap-l-½-Zv

sIm-b-ªn-t¡m-b- X-§Ä

A-_q-_-¡À

_o-hn

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

cm-a] - p-cw: am-kv- sP‚ vk - v sh-b¿ D-Sa - b - pw ]-\ß - mß-c ta-te-Xn¬ A-–p- a-Zv ap-kveym-cp-sS a-I\ - pam-b sd-Po-jv _m-_p (33). am-Xm-hv: k-°o-\. `mcy: X-kvc - o-^. a-°ƒ: \mjn-Zv, ap-lΩ - Z- v. k-tlm-Zc - ߃: ap-lΩ - Z- v ap-kvX - ^ - , d-Pveo-\, d-Po-\, sj-co-^.

Nm-∏-\-ßm-Sn: a-l-√v Im-c-W-h¿ h-´-∏-d-ºv bm-d-Øn-ß-se ]m-e-aTØn¬ I-Æm-´n¬ Ip™n-°m-Z¿ -lm-Pn (90). `m-cy: ]m-Øp-Ω l-÷pΩ. a-°ƒ: a-Ωp-Zp, A_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv, lw-k, B-bn-i, kpsse-J, ^m-Øn-a.

sIm-bn-em-≠n: ap-®p-°p∂v In-g-s° sX-cp-hn≥-]Sn-°¬ ]m-®n (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b I-cpWm-I-c≥. a-°ƒ: Kw-Km[-c≥ (hn-ap-‡-`-S≥), inhm-\-μ≥, D-j, ]-tc-Xbm-b Pm-\p. a-cp-a-°ƒ: I-a-e, tKm-]m-e≥, am-eXn, am-[-h≥.

h-‰-eq¿: ]m-dm-Ip-Øv Imf≥-tXm-S≥ ap-l-Ω-Zv (_m-∏p˛63). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: A-h-dm≥, d-^o-Jv, _-jo¿, ju-°Øv, kp-ss_-Z, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: kp-sseJ, ^-ko-e, kp-ss^-e, k-Pv-\ j-l-\m-kv, A–p¬- k-emw, A-–p¬ a-Po-Zv.

s]m-∂m-\n: Ip-‰n-°m-Sv Xp-∂w-ho-´n¬ sIm-b™n-t°m-b-X-߃ (58). `m-cy: _o-hn. a°ƒ: l-_o-_v d-lvam≥ (J-Ø¿), a-lv-dq-^v, ssk-\m-_n, \-ko-dm _n-hn, a-cp-a-°ƒ: AenA-Iv-_¿, A-jv-d-^v X-߃.

Xp-Δq¿: am-tXm-Øn-se ]m-d-Ω¬ A-_q-_°¿ (t]m-°¿ lmPn˛65). `m-cy-am¿: ]-tcX-bm-b B-bn-i, P-aoe. a-°ƒ: kp-lv-d, AIv-_¿, ap-l-Ω-Zv _jo¿. a-cp-a-°ƒ: a-c°m¿, d-lv-a-Øv, ssJdp-∂o-k.

Im-°q¿: Cu-¥m-Sv ap-≠∏p-d-Øp-Ω¬ ]-tc-X-\mb A-Ω-Zn-s‚ `m-cy _ohn (90). a-°ƒ: ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Ie-¥-\v-tIm-b, ]m-Øp-Ω, \-^o-k, B-bn-i, ssk\-_. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b a-Ω-Zv, a-Ωp, A–p¿-d-lv-am≥, D-kv-am≥, ^m-Xzn-a.

]-tøm-fn: X-®≥-Ip-∂nse aT-Øn¬ \m-cm-bW≥ \-ºym¿ (78). `mcy: e-£v-anA-Ω. a°ƒ: tim-`, i-in, kp[. a-cp-a-°ƒ: sI B¿ \m-cm-b-W≥ (F^v.kn.sF Xn-t°m-Sn), _o-\, Fw Pn cm-a-N{μ≥.

ap-l-½-Zv j-anÂ

A-Ðp-Àd-lv-am³-

B-bn-i-

N-{µ³

Ip-«n-a-½-Zv

a-½m-¯p

J-Zo-P

kn-±-o-J-v

Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥-s]mbn¬ ap-°n-ew-]m-Sn aq-kbp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv jan¬ (15). F-tf-‰n¬ Fw.sP.F-®v. F-kv ]-Ømw ¢m-kv hnZym¿-Yn-bm-Wv. am-Xm-hv: km-_n-d.

]p¬-∏-‰: I-Æn-b-Øv ]mte-ßm-´n¬ A-–p-¿d-lvam≥ (94). a-°ƒ: J-Zo-P, B-bn-i, ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv, ssk-X-e-hn, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A_v-Zp-√, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, apl-Ω-Zv, D-Ωp-k¬-a, J-Zo-P

P-\-Xm-_-km¿: ]-tc-X\m-b X-´m≥I-≠n D-Ω-dns‚ a-Iƒ B-bn-i (65). a-Iƒ: P-ao-e. a-cp-a-I≥: sk-bv-Xpap-l-Ω-Zv (Iq-´mbn). k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv, ^mØn-a.

H-f-h-Æ: Nm-tØm-Ø-d ]-©m-b-Øv In-W-dn-\p k-ao-]w tIm-´-∏p-d-Øv ta-ج N-{μ≥ (67). `mcy: N-{μ-a-Xn. a-°ƒ: kp`m-jv N-{μ, k-Xo-jv-_m_p. k-©-b-\w sNmΔmgvN.

Du¿-ßm-´n-cn: Ip-cn-°-ew]m-Sv C-cp-º-S-t»-cn A-hdm-s‚ a-I≥ Ip-´na-Ω-Zv (61). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-kv-am-_n, P-ao-e, ap-l-Ω-Zv dm-^n, i-co-^v. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, apkv-X-^, k-emw.

sX-∂-e: A-d-°¬ a®n-߬-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy a-Ωm-Øp (75). a-°ƒ: A-ko-kv, A_q-_-°¿, k-^n-b, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: tIm-ap-°p-´n, km-Zn-Jv, k-^n-b, dw-e.

\-cn-°p-\n: Ip-´º - q¿ h-S°-bn¬ ao-ج A-_q-_°-dn-s‚ `m-cy J-Zo-P (68). a-°ƒ: kn-≤o-Jv, \-ko¿ (jm¿-P), k-^n-b, P-ao-e. a-cp-a° - ƒ: sam-bX v- n, lm-Pd, j-do-\, ]-tc-X\ - m-b Al-ΩZ- v ap-kve - ym¿.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-∂n-bq¿ sIm-S-°¬ hm-°w]-d-ºn¬ lw-k-bp-sS a-I≥ kn-±o-Jv (32). am-Xm-hv: ssk-\-_. `mcy: A-^v-k-Øv. a-I≥: kl¬. k-tlm-Z-c-߃: a-Po-Zv, C-Jv-_m¬, km-ln-Z, ^mØn-am kp-lv-d.

ss_-¡v tam-j-Ww: bp-hm-hv ]n-Sn-bn s_-^n tZ-io-b I-S-¯n-®-bn D-d-§n-b hr-²³ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn PMv-jkt ½f \ w XpS§n \n¬ \n-∂p I-gn-™Zn-h-kw a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm- sImÃ-s¸« \n-e-bn ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ bphmhv ]nSn-bn¬. sIm-Sp-hmbq¿ a-Wn-bw-]p-≈n t_-_n Izm¿-t´-gv-kv A-ø-∏-s‚ a-I≥ ss_-Pp(21)hmWv t]m-en-kv ]nSn-bnembXv. In-Wm-t»-cn kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tPm-ensN-øp-∂ bp-hmhn-s‚ ss_-°v, ÿm-]-\-Øns‚ sXm-´pap-∂n¬\n∂pw tamjWw t]mhp-I-bm-bn-cp∂p. tamjWw t]mb ]ƒ-k¿ ss_-°v {]-Xn-bp-sS ho-Sn-\-cnIn¬ \n-∂m-Wv ]p-Xp-\-K-cw Fkv.sF. tk-Xp-am-[-h-s‚ klm-b-tØm-sS t]menkv Is≠-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb sP.kn.Fw (aq-∂v) tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-

ss_-Pp am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™bm-gvN sIm-Sp-hm-bq-cn¬ \n-∂v H-cp Fw 80 kv-Iq-´-dpw I-f-hpt]m-bncp-∂p. Cu hm-l-\w I-Æm-Sn ]mØn-°-en-\-Sp-Øv tdm-U-cn-In¬ C-‘-\w Xo¿-∂v \n¿-Øn-bn-´ \n-e-bn¬ t]m-en-kv ]n∂oSv Is≠-Sp-Øp.

h≥-Iq¿ Ãm-^v bq-\n-b≥(s_^n) 20 m-a-Xv tZ-io-b k-tΩ-f-\w a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ ]-cn-k-cØv B-cw-`n-®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬-.F A[y-£-X- h-ln-®p. F-kv._n.Sn Ãm-^v bq-\nb≥ P-\. sk-{I-´-dn ]n hn tPmkv, F-^v.F-kv.C.Sn.H P-\. sk-{I-´-dn F {io-Ip-am¿, kn.kn.Pn.C {]-kn-U‚ v hn {ioIp-am¿, s_-^n P-\.sk-{I-´-dn kn sP \-μ-Ip-am¿, ap≥ A-Jnte-¥ym {]-kn-U-‚ v ]n k-Zm-inh≥ ]n-≈, sI Sn _m-_p I¨ho-\¿ ]n kp-{_-lv-a-Wy≥ kwkm-cn-®p. k-tΩ-f-\w \m-sf kam-]n-°pw.

sIm-®n: I-S-Øn-Æ-bn¬ In-S∂p-d-ßn-b hr-≤-s\ X-e-bv-°Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b \n-ebn¬- I-s≠-Øn.- tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c-\m-b ]-c-a≥- F-∂ ]c-ta-iz-cs\(70)-bm-Wp I-eq¿ B-km-Zv tdm-Uv tN-cm-Xr-t°mhn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]sØ I-S-Øn-Æ-bn-¬ C-∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. I-eq¿ _-kvÃm≥-Un-epw ]cn-k-c-Øpw tem-´-dn-hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-c-ta-iz-c≥ ssh-tem-∏n-≈n se-bv-\n-em-bncp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv `m-Kwh-®-tXm-sS- C-bmƒ I-SØn-Æ-bn-te-°p Xm-a-kw am‰n. `m-Kn-I-am-bn Im-gv-N \-„-s∏´ ]c-ta-iz-c≥- ÿn-c-am-bn a-Zy-

]n-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®mWv D-d-ßm-s\-Øn-bsX∂pw ]cnk-c-hm-kn-Iƒ ]d-™p. F∂m¬, kw-`-h-ÿ-e-Øv]n-Sn-h-en \-S-∂- kq-N-\-I-sfm∂pan-s√-∂v t]m-enkv ]-d™p. A-kn- v t]m-enkv IΩo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-kn- v I-Ωo-j-W¿ UnF-kv kp-\o-jv _m-_p, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ {^m≥-knkv sj¬-_n F-∂n-h¿ ÿ-esØ-Øn. ar-X-tZ-lw F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw {^o-k-dn-te-°p am-‰n. _-‘p°-fm-cpw C-Xp-h-sc F-Øn-bn´n-√. t\m¿-Øv- t]m-en-kv- tIsk-Sp-Øp.-

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-hpw {K-Ÿ-Im-c\pw IΩyq-WnÃv ]m¿-´n- -t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-bn-cp-∂ F≥ ]n B-tcm-a-ep-Æn (80) A¥-cn®p. hm¿-[-Iy-k-l-N-am-b A-kp-JsØ-Xp-S¿-∂v ]m-ebv-°-se h-k-Xn-bn¬ hn-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂p. sh≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmWv acn-®Xv. kw-kv-Im-cw C∂-se D-®bv-°v h-Sq-°-c iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. 27 h¿-jw P-\-bp-Kw Zn\-]-{X-Øn-s‚ Xr-iq¿ Pn√m A-{I-Un-‰-Uv te-J-I\m-bn-cp-∂p. ]-{X-{]-h¿Ø-I bq-\n-b≥ Pn-√m JPm©n, kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tZ-io-b ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ k-an-Xnbw-Kw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-t{Xm-]-tZ-i-I kan-Xn-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. kn-.]n.sF Xr-iq¿ Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw, bp-h-I-emkm-ln-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn F-∂o Np-a-X-e-I-fpw hln-®n-´p-≠v. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ hn sI cm-P≥, Ir-jvW≥ I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ F-∂n-h-cp-sS A-kn.- ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn-®p. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´v {]-kn-≤o-I-cn-® ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn A-Nyp-X-ta-t\m-s‚ Po-h-N-cn-{X-am-b "kn A-Nyp-X-ta-t\m≥', tI-c-f N-cn-{Xw tc-J-s∏-SpØn-b "C-∂-se \-S-∂ h-gn-Iƒ' (Kp-cp-Z¿-i-\ Ahm¿-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Ø Ir-Xn), A-¥n-°m-Sv sN-ØpsXm-gn-em-fn-I-fp-sS [o-c-k-a-c-N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ "\n-μn-X-cp-sS ho-c-Km-Y', kzm-X-{¥yk-a-c-tk-\m-\n C ]n tKm-]m-e-s‚ Po-h-N-cn-{Xw ]-d-bp-∂ "A-·n-]Y-ß-fn-eq-sS' Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ. "tUm.- N-cn-{X-Ip-am¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aØn¬ B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw F-gp-Xn-bn-cp-∂p. Kpcp-Z¿-i A-hm¿-Un-\p- ]p-d-sa Xr-iq¿ Pn-√m N-cn-{X-]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ "i-‡≥ ]p-c-kv-Im¿-˛2008' e-`n-®n´p-≠v. 1934 H-Iv-tSm-_¿ 10\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn-em-bncp-∂p P-\-\w. hn-Zym¿-Yn cm-jv-{So-b-Øn-eq-sS kn-.]n.sF-bn-se-Øn-b B-tcm-a-ep-Æn F-.sF-.ssh-.F-^v Pn-√m tPm.- sk-{I-´-dn-bm-bpw 28 h¿-jw kn-.]n-.sF Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. hntam-N-\k-a-c-Im-e-Øv k-a-cm-\p-Iq-en-I-fp-sS {Iq-ca¿-±-\-Øn-\n-c-bmbn-´p≠v. `u-Xn-I-i-co-cw C-∂-se D-®-h-sc h-k-Xn-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. tI-c-f h¿-°n-Mv tP¿-Wen-Ãv bq-\n-b-\v th-≠n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xva-\m-`≥, Pn-√m ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b-\v th-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, ko-\n-b¿ tP¿W-en-Ãv t^m-d-Øn-\v th-≠n _m-e-Ir-jv-W≥ Ip∂-º-Øv, ap≥ a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.-F-am-cm-b {]-^. -ao-\m-£n X-ºm≥, bp F-kv iin, kn-]n-sF Pn-√m A-kn. -sk-{I-´-dn-am-cm-b sI sI h-¬k-cm-Pv, hn sI tam-l-\≥, kw-ÿm-\ Iu¨-knew-Kw A-Uz. Sn B¿ c-ta-iv-Ip-am¿, Pn-√m ]-©m-bØw-K-ß-fm-b jo-e hn-P-b-Ip-am¿, sI sI {io-\n-hmk≥, Un-.kn.-kn sk-{I-´-dn kn H tP-°-_v, ]-{X-{]h¿-Ø-I bq-\n-b≥ ap≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ {io-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

am-am-lln:n kz -tZ-in Zp-_-bn \n-cym-X-\m-bn Zp-_-bv a¿-h ^¿-

Wo®¿ I-º-\n Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂ s]-cnßm-Sn th-em-bp-[≥-sam-´bn-se _-em-d-Øv A–p¬ d-km-Jv (51) Zp-_-bn¬ acn-®p. ]-tc-X-\m-b hn sI Jm-Z¿ko-Xn-bp-sS a-I\m-Wv. `m-cy: Im-\m-®n ]-ch‚-hn-S sse-e. a-°ƒ: dPn-e, ap-l-Ω-Zv. k-tlm-Z-c-߃: ap-kv-X-^, ap-l-ΩZ-en (sN-ss∂), A-iv-d-^v, \u-^¬ (J-Ø¿), kplv-d, lm-P-d, k-^n-b, \-Pv-a (A-[ym-]n-I, F≥.F.Fw.F-®v.F-kv.F-kv, s]-cn-ß-Øq¿), k°o-\. a-øn-Øv \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn.

D-d-¡-¯n a-cn-¨p

hn-Zym-\-K¿: hn-Zym-\-K¿ F≥.-Pn.-H. Izm-t´-gv-kv tdmUv k¿-^-dm-kv hn-√-bnse sk-bv-^p-±o≥ sN-a\m-Sn-s‚ `m-cy B-bnim _m-\p (42) Dd-°-Øn¬ acn®p. ]n-Xm-hv: Io-gq-cnse F-kv F-kv tIm-b. amXm-hv: ssJ-dp-∂n-k. `¿Øm-hv skbv-^p-±o≥ Ipssh-Øn¬ hym-]m-cn-bm-Wv. a-°ƒ: k-bm-^v (hnZym¿-Yn F-d-Wm-Ip-fw), j-^m-^v, k-k, k¿-^-dmkv. k-tlm-Z-c-߃: ss^-k¬, A-ao¿, k-°-dn-b, C¿-im-Zv, k-Pv-\, kn-Xm-c.

Hm-t«m ss{U-h-À sIm-Ã-s¸-« \n-e-bn Xr-iq¿: s\-Sp-]p-g-bn¬ ]-´m-∏-I¬ Hm-t´m ss{U-h-sd sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s\-Sp-]p-g sP.-_n-.kn kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-√≥ ho-´n¬ B-t‚m-bp-sS a-I≥ Pn-t‚m-sb-bm-Wv (23) s\-Sp-]p-g sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ss_-°n-se-Øn-b kw-L-am-Wv C-bm-sf B-{I-an-®-sX∂v t]menkv ÿnco-I-cn-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-gp-Øn-epw sN-hn-bnepw Ip-tØ-‰n-´p≠v. ]n-Xm-hv B-t‚m-bm-Wv ar-XtZ-lw Xn-cn-®-dn-™-Xv. sIme-s∏-Sp-Øm≥ D]tbm-Kn-®-sX∂p Icp-Xp∂ I-Øn-bp-sS ]n-Sn kw`-h-ÿ-e-Øp \n-∂p t]m-en-kv sI-≠-Sp-Øp. {]-tZ-i-sØ H-cp kv-{Xo-bp-am-bp-≠m-b _‘-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂mWv t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cw. Cu kv-{Xo-bp-sS `¿-Øm-hp-am-bn C-tXsNm-√n Pn-t‚m h-g-°n-´n-cp∂-Xm-bpw A-Sn-]n-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw k-ao]-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. ho-´p-Im-cp-am-bn ]n-W-ßnb Pn-t‚m ]-\-ap-°n-se hm-S-I-ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. am-Xm-hv: sP-kn-. k-tlm-Z-cnam¿: Pn-Pn, Pn≥-kn.

^njn-Mv lmÀ-_À: apkvenweo-Kv k-t½-f-\-¯n {]-Xn-tj[w; t_mÀ-Up-IÄ X-IÀ¯p ]-c-∏-\-ßm-Sn: hn-hm-Zam-b ^njn-Mv lm¿-_¿ \n¿-am-W-hpambn _-‘-s∏-´v eo-Kv k-tΩf-\w {]-Xn-tj-[-°m¿ ssI-tbdn. t\-Xm-°-fp-sS t_m-¿-Up-Iƒ X-I¿Øp. ]-c-∏-\-ßm-Sn ^njn-Mv lm¿-_¿ Nm-∏-∏-Sn-bn¬ \n¿-an-°m-Ø-Xn-\v eo-Kv t\-Xm°-ƒ Im-c-W-°m-cm-sW-∂mtcm-]n-®v Nn-d-aw-Ke-Øv apkvenw -eo-Kv ]-©mb-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv 2014 {]-h¿-Ø-\ Iymw-]m-Wv Xo-ctZi-sØ eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ssI-tb-dn-bXv. C∂-se aq-∂p-a-Wn-°v Xp-Sßp-sa-∂-d-n-bn-® Iymw-]n-te°v {]-Xn-tj-[-°m¿ D-®-bv-°p ap-ºpX-s∂ F-Øn-Øp-S-ßnbn-cp∂p. I-S-en¬ t]m-h∂-Xv

_-ln-jv-I-cn-®m-Wv a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ k-tΩf-\w X-S-bm-s\-Øn-bXv. lm¿-_¿ hn-j-b-Øn¬ A¥n-aXo-cp-am\w \m-ep-Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ D≠mbns√-¶n¬ Xo-c-tZi-Øv eo-Kp-≠m-hn-s√-∂ {]-Jym]\w t\-Xm-°ƒ ap-J-hn-e-bvs°Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se k-tΩf-\w ssI-tb-dnbXv. ]Xm-I D-b¿-Øms\Ønb ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ]n- kn- Ip´nsb {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p. t\-Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw XΩn¬ D¥pw X-≈p-ap≠mbn. \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ th-Zn ssI-tb-dn. kw`-hw Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂ awK-fw te-J-I≥ C-Jv-_m¬ a-

e-bn-en-s\ ap-kvenw eo-Kv t\Xm-°ƒ X-S™p. {]-Xn-tj-[°m¿ ]pd-Øpÿm-]n-® a-{¥n A-–p-d-_n-s‚bpw a‰pw ^v-f-Ivkp-Ifpw I-am-\-ßfpw XI¿Øp. CXn-\nsS ]-cn-]m-Sn \n¿-Øn-h-®-Xm-bn A-dnbn∏p≠mbn. C-tXm-sS eo-Kv {]h¿-Ø-I¿ B-Àm-Z-{]-IS-\w \SØn. kw-L¿-jw I-W-°n-se-SpØv h≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-bn-cp∂p. A-Xn-\n-sS {]Xntj-[ kq-N-I-am-bn 18mw- hm¿-Uw-Khpw bq-Øveo-Kv t\-Xmhpam-b \bow cm-Pn-°-Øv \¬In. kw-L¿-jw I-W-°nse-Sp-Øv ]-cn-]m-Sn-°v ku-ZnJen X߃, sI F≥ F Jm-Z¿ F-∂n-h-sc-Øn-bn-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

19 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

ap-XnÀ-¶ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-³ B-tcm-a-ep-®n A´-cn¨p A-Ðp k-a-Zv

a-[p-kq-Z-\³

_m-_p

k-tcm-Pn-\n A-½

X-¦-¸³

e-fn-X

im-´-½mÄ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ITn\w-Ip-fw Nm-∂m-¶-c Bjnw a≥-kn-en¬ Nm-∂m¶-c ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v A-–p¬ k-aZv (62). `m-cy: \p-ssk-_m _ohn. a-°ƒ: lm-jnw, sjao-Zv, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv, l-Po-\, sa-lkn-a.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ITn\w-Ip-fw I-≠p-hn-f F-kv sI aT-Øn¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ ssh-Zy-cp-sS a-I≥ a-[p-kq-Z-\≥ (55). `m-cy: am-[p-cn. a-I≥: hcp¨.

I-g-°q-´w: In-g-°pw-`mKw A-cp-Wm-e-b-Øn¬ _m-_p (50). `m-cy: Ip-amcn. a-°ƒ: In-c¨, hcp¨, A-cp¨. a-cp-a°ƒ: {]-ko-Z, A-]-¿-W.

I-√-d: X-t®m-Ww h-´ssI-Xho-´n¬ ]-tc-X\m-b in-h-i-¶-c-]n-≈bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (74).

\m-cm-b-W³- \-¼o-i³

Io-gm-‰q¿: X-®n-ß-\m-Sw ]m-d-°-S-h-Øv A-ø∏≥ (75). a-°ƒ: cm-a≥, Ip-™≥, Pm-\-In. a-cp-a°ƒ: Ip-∏-®n, dn-kv-\n, tKm-]m-e≥.

B-cy-\m-Sv: ]m-te-t°mWw sam-´-hn-f Aw-_nIm-kn¬ X-¶-∏≥ (81). a-°ƒ: Aw-_n-I, P-btam-l≥ (sI.Fkv.B¿.--Sn.-kn), l-co{μ≥ (F.F-kv.sF). acp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥ (dn-´. kn.B¿.-]n.-F-^v), tim`, A-\n-X (A-Uz-t°‰v).

h¿-°-e: ]p-Ø≥-N-¥ a-ßm-Sv I-fn-bn-en¬ iin-k-Z-\-Øn¬ {io-Ipam-dn-s‚ `m-cy e-fn-X (59). a-Iƒ: Nn-∂p. a-cp-a-I≥: _n-Pp. am-Xmhv: I-a-e-Ω.

h¿-°-e: sR-°m-Sv X-d-´bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb P-\m¿-±-\≥ sN-´n-bmcp-sS `m-cy im-¥-Ωmƒ (67). a-°ƒ: eo-\, temen-X, K-tP-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: a-Wn-{]-`em¬, Ir-jv-W-Ip-am¿, tim-`.

_-¥n-tbm-Sv: ]-©w Zo\m¿ \-K-dn-se ap-l-Ω-Zv A-–p-√ sam-{Km¬ (50). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-–p¬- K-^q¿, _p-\-ø, an-kv-cn-b, k-AZn-b, a-cp-a-I≥: B-jn^v.

B-e-Øn-bq¿: Xn-cq¿ Kcp-U≥-Im-hv h-S-t°-∏m´v \m-cm-b-W≥ \-ºoi≥ (95). kv-Iqƒ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. a°ƒ: \o-e-I-W-vT≥ \ºo-i≥, ]-tc-X-\m-b hm-kp-tZ-h≥- \-ºo-i≥, D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºoi≥, km-hn-{Xn, i-¶-c\m-cm-b-W≥, {io-tZ-hn.

A-en- A-Iv-_À ^m-knÂ

sN-Ã-½

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã

Ip-≠-d: ap-f-h-\ t]-cbw am-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b cm-L-h≥-B-Nmcn-bp-sS `m-cy sN-√-Ω (80). a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, am-[-h≥, Ir-jvW≥-Ip-´n, {]-`m-I-c≥, cho-{μ≥, kp-tc-jv, kp]m-¯p-½ `m-jv, e-fn-X, c-Xv-\-Ω, ]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv c-a-Wn, cm-[. a-cp-a-°ƒ: c-Xv-\-Ω, sNIp-‰n-s]m-bn¬ ]m-ØpΩ, i-in-I-e, jo-e, Ω (85). a-°ƒ: J-Zo-P, a- √e-fn-X, k-cn-X, Aw-_nΩ-Zv, B-ky, \-_o-k, d- I, _m-_p, ap-c-fn, \mkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: IptK-iz-c≥, {]-k-∂≥. ih-kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-hv´ym-en, sam-bv-Xo≥- lmN cm-hn-se 11\v. Pn, sk-_n-b, kp-l-d. h¿-°-e: Hm-S-bw I-√m-gn ho-´n¬ A-en A-Iv-_¿ ^m-kn¬ (52). `m-cy: Ppss\-Z. a-°ƒ: \-^o¬, \u-^m≥, \u-^¬, jl¿-_m≥.

_m-e³ t]-cm-{º: I-t√m-Sv In-gs° sN-´ym-¶-≠n-bn¬ _m-e≥ (76).

kp-{_-lva-Wy³ Xn-cq-c-ßm-Sn : ]-¥m-cßm-Sn F-S-Øpw-]-Sn-°¬ kp-{_-lva-Wy≥ (55). `mcy: eo-e.

B-an-\

A-¿-¸³-

Xm-a-c-t»-cn: {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v lm-P-d sIm-√-cp-I≠n-bp-sS `-¿-Øm-hv Ak-bv\m¿ (52).

Ip-cp-h-´q¿: Ip-Ω-tßm´p-Xm-gw ta-se sam-tSm߬ ]-tc-X-\m-b C-Ivdm-Øv ao-ج sam-bvXo-s‚ `m-cy B-an-\ (80). a-°ƒ: l-ao-Zv, B-bn-i, ^m-Xzn-a, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: ^m-Xzn-a, lk≥-tIm-b ]m-e-Øv, A-ko-kv sh-≈-bn¬, B-en-t°m-b A-co-°mSv.

im-´-½

in-th-{µ³

A-Ðp l-ao-Zv

Ip-≠-d: I-co-{] In-gt°-°-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ _n -cm-P≥-]n-≈-bp-sS `m-cy im-¥-Ω (54). a°ƒ: c-P-\n, cm-tP-jv-Ipam¿. a-cp-a-I≥: A-Pn-Ipam¿

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-a-eme-bw ]p-Xq¿ ]-So-‰-Xn¬ in-th-{μ≥(72). `m-cy: Ia-e-Ω. a-°ƒ: A-\n¬ Ip-am¿, A-P-b-Ip-am¿, A-cp¨ Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: cm-[n-I, ko-\, c-PnX.

I-S-bv-°¬: ap-°p-∂w kn-bm-Zv a≥-kn-en¬ A–p¬ l-ao-Zv(50). `m-cy: ko-\-Øv _o-hn. a-°ƒ: kn-bm-Zv, ap-lv-kn-\.

A-k-b\v m-À

Nm-¯p sIm-bn-em-≠n: sh-ßfw No-\-t®-cn h-f-∏n¬ Ip-\n Nm-Øp (78). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-P-b≥, A-\n¬-Ipam¿, d-Pp-e. a-cp-a-°ƒ: {]o-X, \n-j, I-cp-Wm-I-c≥. k-tlm-Zc-߃: Ip-™p-am-WnIyw, tc-h-Xn, am-[-hn, cm-[, Pm-\p, ]-tc-X-\mb Zm-k≥.

^m-¯n-a A-co-t°m-Sv: sIm-gt°m-´q-cn-se D-gp-∂≥ ^m-Øn-a-(65). a-°ƒ: ssk-\-_, dw-e-Øv, l^v-k-Øv, lm-P-dm-_n, im-ln-Zm-_n, ap-\-Δ¿dlvam≥, \-ao¿ d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¬ dkm-Jv, A-–p¬ l-ao-Zv, lw-k,lw-k , l-^v-kØv, B-bn-i.

hn-P-b-½ Hm-bq¿: sN-¶p-fw k-Xojv `-h-\n¬ k-Zm-\-μ‚ `m-cy hn-P-b-Ω (47). a°ƒ: k-Xo-jv, hn-tP-jv. k-©-\-bw Xn-¶-fm-gv-N \-S-°pw.

a-Wn-Ip-amÀ

cp-Kav n-Wn A-½

]-tøm-fn: `-K-hm≥ap-°nse I-S-∏p-dw]-d-ºn¬ Ncn-®n¬ B-bn-i (100). a-°ƒ: a-dn-bw, ]m-ØpΩ. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cmb A-–p-√, B-en-°p™v.

¢m-cn: sN-´n-bmw-In-W¿ ]-tc-X-\m-b No-cm≥-Ip-fß-c cm-bo-s‚ `m-cy Imsem-Sn ap-Xp-hn¬ ^mØn-a l-÷p-Ω (82). a-°ƒ: aq-k, ap-l-Ω-Zv (C-cp-h-cpw A-_q-Z-_n), B-b-Ω, Xn-Øo-ap, d-knb, ssk-\p-Ωp, ]-tc-Xbm-b dp-Jn-b.

sN¿-∏p-f-t»-cn: am-cm-baw-K-ew In-g-t°-°-c ]tc-X-\m-b cm-a-Ip-dp-∏ns‚ `-m-cy s\-√m-b Ir-jvW-∏-Sn ]m-∏-\-sXm-Sn cpKva-nWn A-Ω (88). a-°ƒ: hn-em-kn-\nA-Ω, ]-Xva-\m-`≥ \m-b¿, tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

cm-a-\m-´p-I-c: ]-cp-Øn∏m-d Io-®-{º ]-tc-X-\mb _m-e-Ir-jv-W-°p-dp∏n-s‚ a-I-\pw k-Po-h tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\p-am-bn-cp-∂ a-Wn-Ipam¿ (59). a-fi-ew bqØv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v Bbn-cp∂p. amXm-hv: A-Ωm-fp-°p-´n- AΩ. `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a-°ƒ: Pn-Xn≥, Pn-Pn.

G-en-¡p-«n

`m-kv-I-c³

I-f-¯n tKm-]m-e³

]-ºm-hm-en: I-W-a-e a‰-°-c-Xp-≠n-bn¬ ]-tcX-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy G-en-°p-´n (90). kw-kv-Im-cw \m-sf 11\v I-W-a-e sk‚ v tXma-kv ]-≈n-skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: tPm-kv, tPm-bn (Ip-ssh-Øv), am-Øp-°p-´n (U¬-ln), Ip-™-Ω, ta-cn, A-∂°p-´n, h¬-k-Ω, B≥kn, ]-tc-X-bm-b A-ΩnWn. a-cp-a-°ƒ : tZ-hkym, C-Ø-Ω , Ip-™®≥, tPm-bn-®≥, \m≥kn, sP-kn, km-Pp, ]tc-X-cm-b tXm-a-kv, Ip´n-b-®≥.-

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: Im-°\m-Sv sI hn `m-kv-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn hm-g-°p-f-Øv Ip-™m-\n-°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: {io {]-km-Zv ( dn-´. -F.-C.H), cm-K kp-j-a. a-cp-a°ƒ: D-jm-Ip-am-cn, ]-tcX-\m-b kp-[m-I-c≥.

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e hniz-\m-Y-t£-{X-Øn-\p k-ao-]w I-f-Øn¬ tKm]m-e≥ (82). `m-cy: am-[hn. a-°ƒ: _m-_p, jmPn (Zp-_m-bv), jo-P. a-cpa-°ƒ: D-a, Kn¬-k, cmP≥.

B-bn-i

l-eo-a A-Pm-\q¿: sIm-f-h-b¬ _o-cm≥-Im-S-Øv C-{_mloan-s‚ `m-cy l-eo-a (77). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp™n (Ip-ssh-Øv), A–p¬ a-Po-Zv (Zp-_-bv), ^m-Øn-a, a-dn-bw, dp-Jnb, D-kv-am≥, km-en-lv, ]-tc-X-\m-b \-^o-k. acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, sam-bv-Xp, A-–p¬ -Icow, a-dn-bw, dm-_n-b, ssa-aq-\, dw-e.

^m-¯n-a l-Öp-½- -

tXm-a-kv C-cn-´n: I-cn-t°m-´-°-cnbn-se ]-Sn-°-]-d-ºn¬ tXm-a-kv (72). `m-cy: Gen-bm-Ω. a-°ƒ: \n-Ivk¨, em-en, \n-Ωn, tPm-jn, Pm≥-kn, P-ntPm, Pn-Iv-k¨, Pn¬kv.

B-an-\ tI-t®-cn: ap-kv-enw-eo-Kv Nq-≠¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚pw Pn-√mI-Ωn-‰nbw-K-hp-am-b ]-´n-°-c hen-b-I-Øv bq-k-^v am-Ãdp-sS `m-cy B-an-\(49). a°ƒ: j-l-\, sj-ln≥, sj-Pn≥. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^, jm-ep, tkm-^nb. kw-kv-Im-c N-S-ßn¬ ap-kv-eow-eo-Kv Pn-√m {]kn-U‚ v kn F-®v d-jo-Zv, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-am-b ap-l-Ω-Zv K- m-en, ap-kvenw-eo-Kv t\-Xm-°ƒ ]s¶-Sp-Øp.

C-{_m-low-Ip-«n lm-Pn

ta-cn tZ-h-kym

cm-a-Ir-jv-W³

tbm-l-¶m³

Jm-ZÀ ap-{In

Ip-«n- A-½mÄ

a-Æ-t©-cn: Ir-jv-W-`-h\n¬ Um≥-k¿ cm-a-Irjv-W≥ (95). `m-cy: ]-tcX-bm-b `m-\p-a-Xn-b-Ω. a°ƒ: \m-K-e-£v-an, taml≥-Zm-kv, \-S-cm-P≥, ]tc-X-\m-b cm-tP-{μ-{]km-Zv. a-cp-a-°ƒ: P-b, cRv-Pn-\n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

]-ßn-\n

N-ßw-I-cn: sa-Xn-°p-gn (]p-Xp-th-en¬) ]-tc-X\m-b Fw H-- tZ-h-kym-bpsS `m-cy ta-cn tZ-h-kym (82). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\m-]-≈nska-ntØcnbn¬. ]-tcX ssI-\-I-cn tXm-´p-hmØ-e ]-≈n-°¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: tdm-k-Ω, en-kΩ, F¬-k-Ω, tPm-bn Fw.-Un-, {]-ao-f, sP-∂n, Pq-en. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, aWn-®≥, a-t\m-l-c≥, ku-ay, Zn-eo-]v, sIm-®ptam≥, tXm-a-kv.-

]m-d-tØmSv: Im-hm-´p-amen-¬ tbm-l-∂m≥ (95). `mcy: ]-tc-Xbm-b kmdm-Ω. a°ƒ: ]u-temkv, Nn∂-Ω, tacn. a-cp-a°ƒ: A∂-Ω, ss]-en a-c-ßm-´n¬, t__n.

tIm-X-aw-K-ew: ]-√m-cn aw-K-ew {km-ºn-°¬ JmZ¿ ap-{In(87). ]-Xn-\-©p sIm-√w ]-√m-cn-aw-K-ew al-√p P-am-A-Øp ]-≈nbn¬ ap-{In-bm-bn-cp-∂p. ]-√m-cn-aw-K-ew h-b-en¬ tIm-´-°p-Sn Ip-Spw-_mwKw ^m-Øn-a-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: _-jo¿-a-Z-\n (ku-Zn ), C-{_m-low, ssk-\p, \m-Pn-b, ^mØn-a, P-ao-e J-Zo-P, kpsse-J ,kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssa-Xo≥, _m-∏p- am-ÿ, kn-≤o-Jv l-k-\n, Ip-™p-ap-l-ΩZv- k-Jm-^n, l-ao-Zv, _ohn, lp-ssk-_, d-jo-Z F-∂n-h-cm-Wv-. J-_-d-S°w \-S-Øn.

]-≈p-cp-Øn: hn-izw-\-Kdn¬ sIm-®m-™-en-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-©-∏≥ B-Nm-cn-bp-sS `m-cy Ip-´nA-Ωmƒ(94). a-°ƒ: inh≥-Ip-´n, A-Ωp- AΩmƒ, cm-P-Ωmƒ, kp-μcn, X-¶w, a-Wn, k-c-kzXn. kw-kv-Im-cw C-∂p D®-bv-°v 12\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.-

sN-dp-h-´q¿: A-Øn-∏n≈n¬ \n-jm-`-h≥ in-hi-¶-c≥-\m-b-cp-sS `m-cy ]-fln-\n(54). a-°ƒ: \nj (bp.-F-kv.-F), A-\ojv (_n.-sS-Iv hn-Zym¿-Yn). a-cp-a-I≥: Zo-]-Iv (bp.-Fkv.-F). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬.-

a-dn-bp-½

Xn-cq-cß - m-Sn: a-ºp-dw sh-´Ø - v _-km¿ _n-ømØp l-÷p-Ω (68). a°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ - Z- v. aPo-Zv, \-^o-k, ssk-\_. a-cp-a° - ƒ: sam-bvXo≥ Ip-´n lm-Pn sN-ΩmSv, C-kva - m-bn¬ h-en-tbmd, B-ky, kp-lvd - .-

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ C-cn-´n: tIm-´-sØ \mcm-b-W≥ \-ºym¿ (83). `m-cy: kp-`-{Z. a-°ƒ: lcn-{]-km-Zv, kp-\-μ, tZ-hZm-k≥, ]-hn-{X≥, {]-k∂. a-cp-a-°ƒ: tim-`, ]fl-\m-`≥, c-a-Wn, an-\n, c-ho-{μ≥.

C-{_m-low C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv Ip≠p-I-c-bn-se tam-temS≥ h-f-∏n¬ C-{_mlow (80). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: A-_vZp-√ , Aøq-_v, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-_v-Zp¬- jp-°q¿ . acp-a-°ƒ: d-lv-a-Øv , jmln-\ , B-an-\ , ap-lv-kn\ (sN-dp-]p-g).

ss]-h-fn-sK: ]m-h¬tIm-Sn a-dn-bp-Ω (58). a°ƒ: bq-kp-^v, \m-kn¿, A-_v-Zp¬ A-ko-kv, k^n-b, P-ao-e, tUm. \ko-a. a-cp-a-°ƒ: C-Jv_m¬, A-Uz. A-jv-d^v, kp-lv-d, d-øm-\.

_n-¿m-¯p l-Öp-½

A-Ðp d-km-Jv

X-¦-½

]-t{Xm-kv

I-¿m-hp

A-c-hn-µm-£-³

Ip-ªp tdm-k-

I-f-a-t»-cn: aq-te-∏m-Sw tdm-Un¬ Im-™n-c-Øn¶¬ ]-tc-X-\m-b sk-bvXv a-I≥ A-–p¬ d-kmJv(44). J-_-d-S-°w C∂p-cm-hn-se 10\v Rm-eIw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω. `m-cy: \-ko-a(Ip-™pÆn-°-c). a-°ƒ: ^¿-km\ (F-kv.-F≥.-Fw. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv), dpIv-km-\ (tam-U¬ kvIqƒ,I-eq¿), A-Jv-k¿ (sk‚ v B≥-kv kv-Iqƒ G-eq¿).-

tIm-X-aw-K-ew: I-S-hq¿ ]-g-bn-S-Øv ]-tc-X-\m-b Ip-™n-s‚ `m-cy X-¶-Ω (69). kw-kv-Im-cw \-SØn. ]-tc-X B-b-h-\ ]m-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, a-\p, jo-e, ]-tc-Xbm-b h¬-k. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, Aw-_n-I, en-Pn, k-t¥m-jv.-

aq-hm-‰p-]p-g: hm-g-°p-fw ta-a-S-ßv ap-Sn-bn¬ ]t{Xm-kv(Ip-™v-˛80). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11.-30\v A-cn-°p-g sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: \-Sq-°-c ]q-X-°p-gn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw {_-Pn-‰v. a°ƒ: t{X-kym-Ω, ta-cn, tj¿-fn, tdm-kn-en, euen, ]-tc-X-bm-b sÃ-√. acp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Pbnw-kv ]m-d-bn¬ hm-g-°pfw, _m-_p \-Sp-]-d-ºn¬ Nn-‰q¿, ]u-tem-kv Ip-gn°m-´p-Ip-t∂¬ aq-hm-‰p]p-g, tPm-bn h-d-Ipt∂¬ A-co-°-c, tPm-kv Im-cn-sIm-ºn¬ s\-Sn-bim-e.-

sIm-®-∂q¿: s]-gpw-X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-en au-e-hn `m-cy hm-Ip-fØn¬ I-øm-hp(82). a°ƒ: Fw F Ip-™p-apl-Ω-Zv, tUm. Fw F A–p (_-ln-cm-Im-i K-thj-I≥, {_-ko¬), ]mØp-Ωp, Fw F ]-co-Xv, B-bn-j-Ip-´n, ssa-aq-\, sj-lo-Z, ]-tc-X-\m-b tUm. A-_v-Zp¬ d-“m≥.

I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw Iq-´m-e A-c-hn-μm-£-≥ (54). `m-cy: cm-Pn. a-°ƒ: A-Po-jv, A-\o-jv.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ F-S-°-f-Øq¿ ]-tc-X-\mb A-t¥m-Wn a-Iƒ Ip™p-tdm-k (77).

Bâ-Wn

cp-Iav n-Wn-A-½

Nm-e-°p-Sn: ]p-fn-¶-c h-S°≥ B‚-Wn (65).- kwkv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]p-fn-¶c sk‚ v. -ta-co-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.- `m-cy: ta-cn.- a°ƒ: k-t¥m-jv,- k-cn-X.a-cp-a-°ƒ: [-\y,- tPmWn.

]-´m-ºn: am¿-°t- »-cn sh-≈n-sØm-Sn-bn¬ Zmtam-Zc - ]-Wn-°c - p-sS `mcy Hm-et- ©-cn cp-Ivan-WnA-Ω (87). a-°ƒ: hn-Pb - Ip-am-cn, ap-cf - o-[c - ≥, t{]a, _m-eI - r-jvW - ≥, kXy-]m-e≥, C-μn-c, kp-μc-cm-P≥, ]-tc-X\ - m-b sX-øp-Æn. a-cp-a° - ƒ: {io-[c - t- a-t\m≥ , ]n \mcm-bW - ≥ (dn-´. Fkv.sF), D-jm-dm-Wn, Djm-tZ-hn, c-P\ - n, Nn-{X.

cm--[- \p-≈n-∏m-Sn-:- sN-∂n-°-cbn-se- F- cm-[- (65)-.

D-am-tZ-hn A-´À-P-\w sN¿-∏p-ft- »-cn: Im-d¬-aÆ ]p-°p-gn a-\b - v° - ¬Djm-tZ-hn A-¥¿-P\ - w (85). a-°ƒ - : D-am-tZ-hn, {io-tZhn, ]p-cp-tjm-Øa - ≥ , cm[, km-hn-{Xn, ]-tc-X\ - m-b hm-kp-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn.

^m-¯n-a l-Öp-½ Im-™-ßm-Sv: _-√m IS-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b l-kbv-\m-dn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: Fw ]n Pm^¿ , a-dn-bw, k-^n-b, dw-e-Øv.

hÂ-k-e t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ]-≈n-Øm-g sam-tbm¿-Ip∂v h¬-k-e (48). ]n-Xmhv: sX-tøm≥.

]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Im-c-bn-se \-ßm-c-Øv C-{_m-low-Ip-´n lm-Pn (78). `m-cy: kq-]ym-S-Øv _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥ sIm-¨p- tZ-h-kn a-e-bm-‰q¿: I-]ym-cp-Ip-Sn , d-w-km≥, A-–p¬ I]u-tem- a-I≥ sIm-®p-tZ- cow , C-kv-am-Cu¬, apl-Ω-Z-en , a-lv-aq-Zv, kmh-kn(76). `m-cy: B-\okv. a-°ƒ: kn-_n, dp-Ω , ssk-\-_, an-kvt]mƒ, am¿-´n≥. a-cp-acn-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aqI≥: tPm-bv. kw-kv-Im-cw \, d-lo-k , \-^o-k-Øv C-∂p cm-hn-se 10.-30\v a, j-°o-e , sa-l-dp , an¿e-bm-‰q¿ sk‚ v tXm-akm-\. kv ]-≈nbn¬.-

hr-²³ Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: I-d‚p_n¬ A-S-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ hr-≤≥ Im-dn-Sn-®v a-cn-®p.sN-dp-hm-fq¿ kz-tZ-in- X-fnb-°m-S≥ ]-tc-X-\m-b sIm-®-∏-s‚ a-I≥ tXm-akv F-∂ Ip-´-∏≥(65) -BWv a-cn-®-Xv.i-\n-bm-gv-N D-®-°v 11.30-Hm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm-c-´n t]m-eo-kv tÃ-j-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. -sI.-F-kv.-C.-_n.- Hm-^o-kn¬ _n¬ A-S-®v tZ-io-b-]m-X ap-dn-®v I-S-°p-∂-Xn-\n-sS sIm-c´n `m-K-Øp \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- C-Sn-bp-sS A-Lm-X-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im¿ ]n-∂o-Sv aq-∂-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn™p.- Im¿ ss{U-h-sd Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.]-cn-t°-‰ tXm-a-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p-≈ bm{Xm-a-t≤y-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v 4.30\v hm-fq¿ sk‚ v. -sk-_m-Ãy≥-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: t{X-kym-Ω. -a-Iƒ: enkn.- a-cp-a-I≥:-tPm¿-÷v.-

sh-Sn-s¡-«v A-]-I-Sw: H-cmÄ a-cn-¨p

Im-e-Sn: Im-™q¿ ]-≈n Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®p sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥kv ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ -\-S-∂ sh-Sn-s°-´v A-]I-S-Øn¬ \-Sp-h-´w ap-≠∏n-≈n ho-´n¬ tam-l-\≥ (52) B-Wpa-cn-®-Xv. Su-¨I-t∏-f-bn¬ \-S∂ s\-m-th-\-bv-°p-ti-jw \-S-∂ I-cn-a-cp-∂p {]-tbm-K-Øn-\n-sS Zn-i-sX-‰n-h-∂ A-an-´v s]m-´n-bm-Wv A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰-Xn-\m¬ A-¶-am-en-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn-®p. `m-cy: cm-P-Ω. aI≥: [-\p-jv. \-Sp-h-´w-kz-tZ-in-bm-sW-¶n-epw Im™q¿ X-d-\n-ew tIm-f-\n-bn-em-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv.

ss_-¡v tam-j-Ww: bp-hm-hv ]n-Sn-bn s_-^n tZ-io-b I-S-¯n-®-bn D-d-§n-b hr-²³ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn PMv-jkt ½f \ w XpS§n \n¬ \n-∂p I-gn-™Zn-h-kw a-e-∏p-dw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm- sImÃ-s¸« \n-e-bn ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ bphmhv ]nSn-bn¬. sIm-Sp-hmbq¿ a-Wn-bw-]p-≈n t_-_n Izm¿-t´-gv-kv A-ø-∏-s‚ a-I≥ ss_-Pp(21)hmWv t]m-en-kv ]nSn-bnembXv. In-Wm-t»-cn kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tPm-ensN-øp-∂ bp-hmhn-s‚ ss_-°v, ÿm-]-\-Øns‚ sXm-´pap-∂n¬\n∂pw tamjWw t]mhp-I-bm-bn-cp∂p. tamjWw t]mb ]ƒ-k¿ ss_-°v {]-Xn-bp-sS ho-Sn-\-cnIn¬ \n-∂m-Wv ]p-Xp-\-K-cw Fkv.sF. tk-Xp-am-[-h-s‚ klm-b-tØm-sS t]menkv Is≠-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb sP.kn.Fw (aq-∂v) tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-

ss_-Pp am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™bm-gvN sIm-Sp-hm-bq-cn¬ \n-∂v H-cp Fw 80 kv-Iq-´-dpw I-f-hpt]m-bncp-∂p. Cu hm-l-\w I-Æm-Sn ]mØn-°-en-\-Sp-Øv tdm-U-cn-In¬ C-‘-\w Xo¿-∂v \n¿-Øn-bn-´ \n-e-bn¬ t]m-en-kv ]n∂oSv Is≠-Sp-Øp.

h≥-Iq¿ Ãm-^v bq-\n-b≥(s_^n) 20 m-a-Xv tZ-io-b k-tΩ-f-\w a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ ]-cn-k-cØv B-cw-`n-®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬-.F A[y-£-X- h-ln-®p. F-kv._n.Sn Ãm-^v bq-\nb≥ P-\. sk-{I-´-dn ]n hn tPmkv, F-^v.F-kv.C.Sn.H P-\. sk-{I-´-dn F {io-Ip-am¿, kn.kn.Pn.C {]-kn-U‚ v hn {ioIp-am¿, s_-^n P-\.sk-{I-´-dn kn sP \-μ-Ip-am¿, ap≥ A-Jnte-¥ym {]-kn-U-‚ v ]n k-Zm-inh≥ ]n-≈, sI Sn _m-_p I¨ho-\¿ ]n kp-{_-lv-a-Wy≥ kwkm-cn-®p. k-tΩ-f-\w \m-sf kam-]n-°pw.

sIm-®n: I-S-Øn-Æ-bn¬ In-S∂p-d-ßn-b hr-≤-s\ X-e-bv-°Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b \n-ebn¬- I-s≠-Øn.- tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c-\m-b ]-c-a≥- F-∂ ]c-ta-iz-cs\(70)-bm-Wp I-eq¿ B-km-Zv tdm-Uv tN-cm-Xr-t°mhn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]sØ I-S-Øn-Æ-bn-¬ C-∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. I-eq¿ _-kvÃm≥-Un-epw ]cn-k-c-Øpw tem-´-dn-hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-c-ta-iz-c≥ ssh-tem-∏n-≈n se-bv-\n-em-bncp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv `m-Kwh-®-tXm-sS- C-bmƒ I-SØn-Æ-bn-te-°p Xm-a-kw am‰n. `m-Kn-I-am-bn Im-gv-N \-„-s∏´ ]c-ta-iz-c≥- ÿn-c-am-bn a-Zy-

]n-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®mWv D-d-ßm-s\-Øn-bsX∂pw ]cnk-c-hm-kn-Iƒ ]d-™p. F∂m¬, kw-`-h-ÿ-e-Øv]n-Sn-h-en \-S-∂- kq-N-\-I-sfm∂pan-s√-∂v t]m-enkv ]-d™p. A-kn- v t]m-enkv IΩo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-kn- v I-Ωo-j-W¿ UnF-kv kp-\o-jv _m-_p, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ {^m≥-knkv sj¬-_n F-∂n-h¿ ÿ-esØ-Øn. ar-X-tZ-lw F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw {^o-k-dn-te-°p am-‰n. _-‘p°-fm-cpw C-Xp-h-sc F-Øn-bn´n-√. t\m¿-Øv- t]m-en-kv- tIsk-Sp-Øp.-

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-hpw {K-Ÿ-Im-c\pw IΩyq-WnÃv ]m¿-´n- -t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-bn-cp-∂ F≥ ]n B-tcm-a-ep-Æn (80) A¥-cn®p. hm¿-[-Iy-k-l-N-am-b A-kp-JsØ-Xp-S¿-∂v ]m-ebv-°-se h-k-Xn-bn¬ hn-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂p. sh≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmWv acn-®Xv. kw-kv-Im-cw C∂-se D-®bv-°v h-Sq-°-c iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. 27 h¿-jw P-\-bp-Kw Zn\-]-{X-Øn-s‚ Xr-iq¿ Pn√m A-{I-Un-‰-Uv te-J-I\m-bn-cp-∂p. ]-{X-{]-h¿Ø-I bq-\n-b≥ Pn-√m JPm©n, kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tZ-io-b ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ k-an-Xnbw-Kw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-t{Xm-]-tZ-i-I kan-Xn-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. kn-.]n.sF. Xr-iq¿ Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw, bp-h-I-emkm-ln-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn F-∂o Np-a-X-e-I-fpw hln-®n-´p-≠v. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ hn sI cm-P≥, Ir-jvW≥ I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ F-∂n-h-cp-sS A-kn.- ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn-®p. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´v {]-kn-≤o-I-cn-® ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn A-Nyp-X-ta-t\m-s‚ Po-h-N-cn-{X-am-b "kn A-Nyp-X-ta-t\m≥', tI-c-f N-cn-{Xw tc-J-s∏-SpØn-b "C-∂-se \-S-∂ h-gn-Iƒ' (Kp-cp-Z¿-i-\ Ahm¿-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Ø Ir-Xn), A-¥n-°m-Sv sN-ØpsXm-gn-em-fn-I-fp-sS [o-c-k-a-c-N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ "\n-μn-X-cp-sS ho-c-Km-Y', kzm-X-{¥yk-a-c-tk-\m-\n C ]n tKm-]m-e-s‚ Po-h-N-cn-{Xw ]-d-bp-∂ "A-·n-]Y-ß-fn-eq-sS' Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ. "tUm.- N-cn-{X-Ip-am¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aØn¬ B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw F-gp-Xn-bn-cp-∂p. Kpcp-Z¿-i A-hm¿-Un-\p- ]p-d-sa Xr-iq¿ Pn-√m N-cn-{X-]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ "i-‡≥ ]p-c-kv-Im¿-˛2008' e-`n-®n´p-≠v. 1934 H-Iv-tSm-_¿ 10\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn-em-bncp-∂p P-\-\w. hn-Zym¿-Yn cm-jv-{So-b-Øn-eq-sS kn-.]n.sF-bn-se-Øn-b B-tcm-a-ep-Æn F-.sF-.ssh-.F-^v Pn-√m tPm.- sk-{I-´-dn-bm-bpw 28 h¿-jw kn-.]n-.sF Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. hntam-N-\k-a-c-Im-e-Øv k-a-cm-\p-Iq-en-I-fp-sS {Iq-ca¿-±-\-Øn-\n-c-bmbn-´p≠v. `u-Xn-I-i-co-cw C-∂-se D-®-h-sc h-k-Xn-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. tI-c-f h¿-°n-Mv tP¿-Wen-Ãv bq-\n-b-\v th-≠n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xva-\m-`≥, Pn-√m ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b-\v th-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, ko-\n-b¿ tP¿W-en-Ãv t^m-d-Øn-\v th-≠n _m-e-Ir-jv-W≥ Ip∂-º-Øv, ap≥ a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.-F-am-cm-b {]-^. -ao-\m-£n X-ºm≥, bp F-kv iin, kn-]n-sF Pn-√m A-kn. -sk-{I-´-dn-am-cm-b sI sI h-¬k-cm-Pv, hn sI tam-l-\≥, kw-ÿm-\ Iu¨-knew-Kw A-Uz. Sn B¿ c-ta-iv-Ip-am¿, Pn-√m ]-©m-bØw-K-ß-fm-b jo-e hn-P-b-Ip-am¿, sI sI {io-\n-hmk≥, Un-.kn.-kn sk-{I-´-dn kn H tP-°-_v, ]-{X-{]h¿-Ø-I bq-\n-b≥ ap≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ {io-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

hn-ZymÀ-Yn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn Nm-Ø-∂q¿: hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-Zn-®-\-√q¿ hn-f-∏p-dw enPp `-h-\n¬ cm-Pp-en-kn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ entPm(14) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v c-≠pa-Wn-tbm-sS ]n-Xm-hm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. ]-co-£-°v am¿-°v Ip-d-™-Xnep-≈ a-t\m-hn-j-a-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂v ]-d-bs∏-Sp-∂p. ssI-X-°p-gn-bn-se kz-Im-cy kv-Iqƒ H-ºXmw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv a-cn-® en-tPm. am-Xm-hv en-kn hn-tZ-i-Øm-Wv. k-tlm-Z-c≥ en-Pp.Nm-Ø∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv \-S-°pw.

ss_-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v ¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p C-cn-ßm-e-°p-S: I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w ss_-°v sshZypXn t]m-Ãn-en-Sn-®v π-kv-Sp hn-Zym¿Yn a-cn-®p. I-cq-∏-S-∂ Su-Wn-\v k-ao-]w N-¥-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ am-°m-¥-d \u-jm-Zn-s‚ a-I≥ \-hm_v sj-co-^v (17) B-Wp a-cn-®-Xv. ]p-√q-‰v hn sI cm-P≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. a-d-∂ph-® ]p-kv-X-I-sa-Sp°m-\m-bn cm-hn-se 9.30\v Nm-∏-d-bn-ep-≈ kp-lrØn-s‚ ss_-°p-am-bn ¢m-kn¬ \n-∂p ho-´n-te-°p h-cp-∂ h-gn-bnemWv A]-I-Sw. I-cq-∏-S-∂ ]m-e-Øn\-Sp-Øv Hm-t´m-dn-£-sb a-dn-I-S-°m≥ {i-an-°p-∂Xn-\n-S-bn¬ k-ao-]-ap-≈ {Sm≥-kv-t^m¿-a¿ ÿm-]n® sshZypXn t]m-Ãn¬ C-Sn-®p a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw D-®-bv-°p a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v sh-≈m-ß-√q¿ a-l-√v J-_-¿ÿm-\n¬. am-Xm-hv: B-cn-^. k-tlm-Z-c≥: A-ao≥.

Hm-t«m ss{U-h-À sIm-Ã-s¸-« \n-e-bn Xr-iq¿: s\-Sp-]p-g-bn¬ ]-´m-∏-I¬ Hm-t´m ss{U-h-sd sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s\-Sp-]p-g sP.-_n-.kn kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-√≥ ho-´n¬ B-t‚m-bp-sS a-I≥ Pn-t‚m-sb-bm-Wv (23) s\-Sp-]p-g sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ss_-°n-se-Øn-b kw-L-am-Wv C-bm-sf B-{I-an-®-sX∂v t]menkv ÿnco-I-cn-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-gp-Øn-epw sN-hn-bnepw Ip-tØ-‰n-´p≠v. ]n-Xm-hv B-t‚m-bm-Wv ar-XtZ-lw Xn-cn-®-dn-™-Xv. sIme-s∏-Sp-Øm≥ D]tbm-Kn-®-sX∂p Icp-Xp∂ I-Øn-bp-sS ]n-Sn kw`-h-ÿ-e-Øp \n-∂p t]m-en-kv sI-≠-Sp-Øp. {]-tZ-i-sØ H-cp kv-{Xo-bp-am-bp-≠m-b _‘-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂mWv t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cw. Cu kv-{Xo-bp-sS `¿-Øm-hp-am-bn C-tXsNm-√n Pn-t‚m h-g-°n-´n-cp∂-Xm-bpw A-Sn-]n-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw k-ao]-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. ho-´p-Im-cp-am-bn ]n-W-ßnb Pn-t‚m ]-\-ap-°n-se hm-S-I-ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. am-Xm-hv: sP-kn-. k-tlm-Z-cnam¿: Pn-Pn, Pn≥-kn.

^njn-Mv lmÀ-_À: apkvenweo-Kv k-t½-f-\-¯n {]-Xn-tj[w; t_mÀ-Up-IÄ X-IÀ¯p ]-c-∏-\-ßm-Sn: hn-hm-Zam-b ^njn-Mv lm¿-_¿ \n¿-am-W-hpambn _-‘-s∏-´v eo-Kv k-tΩf-\w {]-Xn-tj-[-°m¿ ssI-tbdn. t\-Xm-°-fp-sS t_m-¿-Up-Iƒ X-I¿Øp. ]-c-∏-\-ßm-Sn ^njn-Mv lm¿-_¿ Nm-∏-∏-Sn-bn¬ \n¿-an-°m-Ø-Xn-\v eo-Kv t\-Xm°-ƒ Im-c-W-°m-cm-sW-∂mtcm-]n-®v Nn-d-aw-Ke-Øv apkvenw -eo-Kv ]-©mb-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv 2014 {]-h¿-Ø-\ Iymw-]m-Wv Xo-ctZi-sØ eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ssI-tb-dn-bXv. C∂-se aq-∂p-a-Wn-°v Xp-Sßp-sa-∂-d-n-bn-® Iymw-]n-te°v {]-Xn-tj-[-°m¿ D-®-bv-°p ap-ºpX-s∂ F-Øn-Øp-S-ßnbn-cp∂p. I-S-en¬ t]m-h∂-Xv

_-ln-jv-I-cn-®m-Wv a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ k-tΩf-\w X-S-bm-s\-Øn-bXv. lm¿-_¿ hn-j-b-Øn¬ A¥n-aXo-cp-am\w \m-ep-Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ D≠mbns√-¶n¬ Xo-c-tZi-Øv eo-Kp-≠m-hn-s√-∂ {]-Jym]\w t\-Xm-°ƒ ap-J-hn-e-bvs°Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se k-tΩf-\w ssI-tb-dnbXv. ]Xm-I D-b¿-Øms\Ønb ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ]n- kn- Ip´nsb {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p. t\-Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw XΩn¬ D¥pw X-≈p-ap≠mbn. \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ th-Zn ssI-tb-dn. kw`-hw Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂ awK-fw te-J-I≥ C-Jv-_m¬ a-

e-bn-en-s\ ap-kvenw eo-Kv t\Xm-°ƒ X-S™p. {]-Xn-tj-[°m¿ ]pd-Øpÿm-]n-® a-{¥n A-–p-d-_n-s‚bpw a‰pw ^v-f-Ivkp-Ifpw I-am-\-ßfpw XI¿Øp. CXn-\nsS ]-cn-]m-Sn \n¿-Øn-h-®-Xm-bn A-dnbn∏p≠mbn. C-tXm-sS eo-Kv {]h¿-Ø-I¿ B-Àm-Z-{]-IS-\w \SØn. kw-L¿-jw I-W-°n-se-SpØv h≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-bn-cp∂p. A-Xn-\n-sS {]Xntj-[ kq-N-I-am-bn 18mw- hm¿-Uw-Khpw bq-Øveo-Kv t\-Xmhpam-b \bow cm-Pn-°-Øv \¬In. kw-L¿-jw I-W-°nse-Sp-Øv ]-cn-]m-Sn-°v ku-ZnJen X߃, sI F≥ F Jm-Z¿ F-∂n-h-sc-Øn-bn-cp-∂n-√.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-19  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-19