Page 1

Slotslejlighed ¨Lützens Palæ¨


Smukke �ng giver smukke tanker

Filosofien omkring mine produkter er at når man ser noget smukt, får man glade vibra�oner og smukke tanker. Lys spiller en stor rolle for vores oplevelse af arkitektur. Det kan forandre en bygning og forme et rum. Lys og skygge giver os en fornemmelse af arkitekturens former og materialernes karakter. Jeg er �l det klassiske og �l noget gennemtænkt, og bevist om at det skal være enkelt at se på, og skal være med �l at danne en helhed, noget man kan iden�ficere sig med. Kunstlyset kan ikke ersta�e dagslyset, men tegne rummet på sin egen måde. Det er vig�gt, at der både bliver lys- og skyggepar�er, så man får en rumlig virkning. Det skal nøje overvejes, hvilke funk�oner lyset skal opfylde og hvilken stemning, det skal �lføre rummet. Jeg lægger vægt på at mine lamper har meget elegante linjer, �dløst design og giver en smukt lys �lpasset rummets funk�on. Jeg kan godt lide, hvis folk får en a-ha oplevelse, specielt når lyset bliver tændt.

THEIS ILLUMINATION Lars Hedeman

2


Projektbeskrivelse Bygherren ønskede en gennemgående THEIS-s�l i lejlighedens hall og tre sammenhængende stuer, med primær fokus på eksponering/belysning af den meget fine stuk langs lo�kanten og på lo�et i rummets midte. Lejligheden stod sam�dig overfor at skulle totalrenoveres. Bygherren var faldet for det le�e og transperante ved vores lysekroner, samt de klassiske linier, men sam�dig moderne udtryk.

3


Indsatsområder Idegenerering Rådgivning af bygherren omkring lysløsningerne via lysekronetyperne Cassiopeia (nedadvendt lys) og Cepheus (opadvendt lys). Størrelser ophængshøjder og overfladefarve blev beslu�et.

Installa�onsrådgivning For at undgå at have transformatorer hængende i rummene, blev der ført 12V ud �l lampeudtagene, hvor de 6 lysekroner blev placeret

Specialdesign Bygherren ønskede en lo�baldakin der passede bedre �l stukområderne end standard baldakinen gjorde. THEIS udviklede en ny baldakin, der passede perfekt �l stukområderne, men som også viderefører de smukke linier, der er i lampedesignet. Lysekronerne blev specialfrems�llet e�er kundens ønsker. Lysekronen over spisebordet fik monteret uplight �l oplysning af lo�stukken

Vejledning af El-installatøren THEIS leverede transformatorerne sammen med lysekronerne, og gav el-installatøren grundig vejledning i montage af lysekronerne, spejllyset samt lyset ovenpå skabene. Ved lysekronerne var det vig�gt at sikre gode og stabile elektriske samlinger.

4


Resultatet Stor glæde Lysekronerne formår at give et storslået lys, �l bygherrens store �lfredshed. På grund af lysekronernes le�e design er det muligt at se den smukke stuk, når man kigger op igennem lysekronerne. Lysekronernes klassiske linier passer umådelig fint med byggeriets arkitektur.

Reflek�on Den børstede nikkel overflade reflekterer lyset, herunder også dagslyset på en behagelig måde. Lyset udefra kan �l �der være meget stærkt, da husets facade/vinduer er sydvendt og slotsejendommen ligger lige ud �l Svendborgsund, hvor vandspejlet giver en kra�ig genspejling.

5


En kort glæde

����� � ���������������������������� �������������������������������������������

Kort e�er at huset var bygget blev jus�tsminister Alber� � Glæden varede kun ganske kort for den - ikke iden�fice�������������������������� ����������� afsløret som svindler og dansk/amerikaneren var så rede - dansk/amerikaner, der i 1907 - 1908������������������������������������ lod opføre stærkt involveret, at han mistede en stor del af sin formue pragtvillaen ved strandpromenaden på O�o Rudsvej 2. ���������������������������� og dermed også sin sommerbolig. Håndværkerne købte ����������������������������� Han ville have sig en sommerbolig, når han om sommeren huset �lbage og solgte det videre. � vendte �lbage �l fædrelandet fra sit amerikanske domicil, �������������������������������������� hvor han havde gjort det så godt, at der var����������������������������������������� penge �l også Huset kom senere i folkemunde �l at hedde ¨Lützens Palæ¨, bygget på den kendsgerning at familien Lütat vise det frem for svendborgenserne. ��������������������������������������� zen boede der i en lang årrække. ���������������������������������������� Det blev virkelig �l et smukt og næsten prangende og ���������������������������������������� For nogle år siden blev huset udstykket til tre ejerlejpalæag�gt hus, som især karak�seres af de to tårne og ligheder og de nuværende beboere kan så nyde godt � af den udsmykning af huset, som nærmest har karakter ���������� �������������������������� af husets kvaliteter, ornamentering. ������������������������������������������� ����� som ikke mindst er præget af den pragtfulde udsigt ����������������������������������������� fra tårnværelserne. Men glæden kom �l at vare kort! �������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������

����� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

Lutzens palæ  

Projektbeskrivelse Bygherren ønskede en gennemgående THEIS-stil i lejlighedens hall og tre sammenhængende stuer, med primær fokus på ekspon...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you