{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Slotslejlighed ¨Lützens Palæ¨


Vi er med dig hele vejen fra idé �l færdiggørelse Med vores høje faglige viden kombineret med sansen for detaljen i smukke omgivelser, kan vi bidrage med sparring fra idé �l færdiggørelse. Vi leverer ikke bare standardløsninger men går ind og finder hjertet i projektet, og via fællesskab og dialog har vi mulighed for at komme med specialløsninger, der skaber en unik oplevelse �l glæde og gavn for brugerne. Vi leverer lysberegninger, tekniske tegninger �l installatøren og bistår gerne med råd og vejledning ved montagen af belysningerne.

2 Handmade in Denmark


Projektbeskrivelse Bygherren ønskede en gennemgående THEIS-s�l i lejlighedens hall og tre sammenhængende stuer, med primær fokus på eksponering/belysning af den meget fine stuk langs lo�kanten og på lo�et i rummets midte. Lejligheden stod sam�dig over for at skulle totalrenoveres. Bygherren var faldet for det le�e og transparente ved vores lysekroner samt de klassiske linier men sam�dig moderne udtryk.

3


Indsatsområder Idegenerering Rådgivning af bygherren omkring lysløsningerne via lysekronetyperne Cassiopeia (nedadvendt lys) og Cepheus (opadvendt lys). Størrelser, ophængshøjder og overfladefarve blev beslu�et.

Installa�onsrådgivning For at undgå at have transformatorer hængende i rummene, blev der ført 12V ud �l lampeudtagene, hvor de seks lysekroner blev placeret

Specialdesign Bygherren ønskede en lo�baldakin der passede bedre �l stukområderne end standard baldakinen gjorde. THEIS udviklede en ny baldakin, der passede perfekt �l stukområderne, men som også viderefører de smukke linier, der er i lampedesignet. Lysekronerne blev specialfrems�llet e�er kundens ønsker. Lysekronen over spisebordet fik monteret uplight �l oplysning af lo�stukken

Vejledning af El-installatøren THEIS leverede transformatorerne sammen med lysekronerne, og gav el-installatøren grundig vejledning i montage af lysekronerne, spejllyset samt lyset oven på skabene. Ved lysekronerne var det vig�gt at sikre gode og stabile elektriske samlinger.

4


Resultatet Stor glæde Lysekronerne formår at give et storslået lys, �l bygherrens store �lfredshed. På grund af lysekronernes le�e design er det muligt at se den smukke stuk, når man kigger op igennem lysekronerne. Lysekronernes klassiske linier passer umådelig fint med byggeriets arkitektur.

Reflek�on Den børstede nikkeloverflade reflekterer lyset, herunder også dagslyset på en behagelig måde. Lyset udefra kan �l �der være meget stærkt, da husets facade/vinduer er sydvendt og slotsejendommen ligger lige ud �l Svendborgsund, hvor vandspejlet giver en kra�ig genspejling.

5


En kort glæde

����� � ���������������������������� �������������������������������������������

Kort e�er at huset var bygget blev jus�tsminister Alber� � Glæden varede kun ganske kort for den - ikke iden�fice�������������������������� ����������� afsløret som svindler og dansk/amerikaneren var så rede - dansk/amerikaner, der i 1907 - 1908������������������������������������ lod opføre stærkt involveret, at han mistede en stor del af sin formue pragtvillaen ved strandpromenaden på O�o Rudsvej 2. ���������������������������� og dermed også sin sommerbolig. Håndværkerne købte ����������������������������� Han ville have sig en sommerbolig, når han om sommeren huset �lbage og solgte det videre. � vendte �lbage �l fædrelandet fra sit amerikanske domicil, �������������������������������������� hvor han havde gjort det så godt, at der var����������������������������������������� penge �l også Huset kom senere i folkemunde �l at hedde ¨Lützens Palæ¨, bygget på den kendsgerning at familien Lütat vise det frem for svendborgenserne. ��������������������������������������� zen boede der i en lang årrække. ���������������������������������������� Det blev virkelig �l et smukt og næsten prangende og ���������������������������������������� For nogle år siden blev huset udstykket til tre ejerlejpalæag�gt hus, som især karak�seres af de to tårne og ligheder og de nuværende beboere kan så nyde godt � af den udsmykning af huset, som nærmest har karakter ���������� �������������������������� af husets kvaliteter, ornamentering. ������������������������������������������� ����� som ikke mindst er præget af den pragtfulde udsigt ����������������������������������������� fra tårnværelserne. Men glæden kom �l at vare kort! �������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������

����� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

Profile for Theis Illumination

Lutzens palæ  

Beskrivelse af en belysningsopgave, af en slotslejlighed i Svendborg.

Lutzens palæ  

Beskrivelse af en belysningsopgave, af en slotslejlighed i Svendborg.

Advertisement