Page 1

THE ENTERTAINMENT VENUE Y LLEOLIAD AR GYFER ADLONIANT

RHAGLEN PROGRAMME

GWANWYN 2017 SPRING 2017 SWYDDFA DOCYNNAU BOX OFFICE - 01686 614 555 ARCHEBWCH AR-LEIN BOOK ONLINE - THEHAFREN.CO.UK Y DRENEWYDD NEWTOWN


CROESOWELCOME YN YMWELD Â PHENTREFI CYFAGOS YN FUAN

COMING SOON TO A VILLAGE NEAR YOU!

Llwyfan Lloeren Yr Hafren, sy’n cynnig theatr, dawns a chân o safon uchel ond ar raddfa ychydig yn llai. Cadwch lygad allan am rai o’r digwyddiadau sydd ymlaen yn eich cymunedau a neuaddau cymunedol ar draws Sir Drefaldwyn yn fuan. Y tymor hwn dewch i ymweld â Gwyn Emberton a ddaw â Dawns Cydweithredol Rhyngwladol i Neuadd y Dref Maldwyn ym mis Chwefror, ble cewch yr un un croeso proffesiynol ac a gewch yn Yr Hafren, ond mewn man mwy cartrefol. Cynlluniwn ddod â cynhyrchiad Opera Canolbarth Cymru o ‘The Bear’ i dair llwyfan gwahanol yn eich cymunedau yn y dyfodol agos – mwy o fanylion am hyn ar ein gwefan.

Hafren Satellite Stages will be smaller scale, high quality, theatre, song and dance programme. Look out for some of our events taking place in community and town halls across Montgomeryshire. This season catch the wonderful Gwyn Emberton bringing an international dance collaboration to Montgomery Town Hall in February. Same Hafren professional service to ensure your evening goes without a hitch – just in a more intimate space. Plans for the future will also include bringing Mid Wales Opera’s production of The Bear to three different stages – check out our website for more details.

Symudir ein cynlluniau adnewyddu ein adeilad yn ei flaen – gan gyd-weithio’n agos iawn gyda’r grŵp colegau NPTC, Cynulliad Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru a gobeithiwn rannu newyddion cyffrous iawn gyda chi am y datblygiadau hyn yn fuan iawn. Unwaith eto hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth parhaus yn ystod yr amseroedd yma – rydym wedi derbyn gostyngiadau mawr yn ein cyllid cyhoeddus, ond gyda’ch cefnogaeth rydym yn dal ati i ddod â rhaglenni arbennig i chi yn Sir Drefaldwyn. Dibynnwn yn fawr ar wirfoddolwyr i’n helpu ni yn Yr Hafren, felly os oes diddordeb gennych i ymuno gyda’n tîm cyfeillgar, cysylltwch â Mark Michaels, ein Rheolwr am fwy o fanylion. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi nôl i’r Hafren yn fuan.

SARA CLUTTON

RHEOLWRAIG THEATR THEATRE MANAGER

Our development plans for the building are still moving along – working closely with the NPTC Group of Colleges, Welsh Government and the Arts Council of Wales, we hope to be able to release some exciting news in the very near future. Once again, my thanks for your support in these challenging times – we’ve received substantial cuts in our public funding, however, your support enables us to continue to bring Montgomeryshire a high quality programme that many other rural regions are envious of. We rely on volunteers to assist with our operation. If you have a few hours in an evening to spare and are interested in joining our friendly team then Duty Manager, Mark Michaels, would love to hear from you. We look forward to welcoming you again in the near future.


SARA CLUTTON RHEOLWRAIG THEATR THEATRE MANAGER FF | T: 01686 614 565 E: ADMIN@THEHAFREN.CO.UK PETER WHITEHEAD RHEOLWR TECHNEGOL TECHNICAL MANAGER FF | T: 01686 614 558 E: TECH@THEHAFREN.CO.UK CRAIG BRADBURY / IAIN HUMPHREYS TECHNEGWYR TECHNICIANS DEL THOMAS RHEOLWR MARCHNATA MARKETING MANAGER FF | T: 01686 614 556 E: MARKETING@THEHAFREN.CO.UK SHARON HIBBOTT-PRESTON DYLUNYDD Y LLYFRYN BROCHURE DESIGNER FF | T: 01686 614 559 E: PUBLICITY@THEHAFREN.CO.UK ANNE GRIEVE RHEOLWRAIG SWYDDFA DOCYNNAU BOX OFFICE MANAGER FF | T: 01686 614 555 E: BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK LORNA DAVIES CYNORTHWY-YDD SWYDDFA DOCYNNAU BOX OFFICE ASSISTANT E: BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK RHIAIN SELBY CYNORTHWY-YDD SWYDDFA DOCYNNAU BOX OFFICE ASSISTANT E: BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK

RISING T H E A T R E

S C H O O L

Rising Stars is a performance arts experience for ages 5-11. The workshops will consist of mainly Drama-led lessons by Claire with occasional singing and dance lessons from other freelance professionals, all of whom are DBS Powys checked.

MARK MICHAELS RHEOLWR MEWNOL HOUSE MANAGER FF | T: 01686 614 554 E: FOH@THEHAFREN.CO.UK

The workshops will take place every Tuesday evening from 4.30pm - 6.00pm. £4 per child per week.

MELANIE PETTIT CYNHADLEDD A RHEOLWRAIG ADDYSG CONFERENCE AND EDUCATION MANAGER FF | T: 01686 614 232 E: EDUCATION@THEHAFREN.CO.UK

Profiad perfformio ar gyfer oedrannau 5-11 yw ‘Rising Stars’. Bydd y gweithdai yn cynnwys drama yn bennaf wedi ei arwain gan Claire Evans yn ogystal a rhai gwersi canu a dawns gan bobl hunan-gyflogedig proffesiynol sydd wedi cael archwiliad DBS.

A 12 STAFF Y BAR A 30 STIWARD GWIRFODDOL (DIOLCH YN FAWR I CHI GYD) PLUS 12 BAR STAFF AND 30 VOLUNTARY STEWARDS, TO WHOM WE OFFER A VERY SPECIAL THANK YOU.

£

EARLY

SAVER

Book in advance. Save money.

DS

DRAMA SPECIAL

Book for three dramas and see each for just £9.

HAFREN, FFORDD LLANIDLOES, Y DRENEWYDD, POWYS SY16 4HU HAFREN, LLANIDLOES ROAD, NEWTOWN, POWYS SY16 4HU


ADDYSGHAFRENEDUCATION

RISING T H E A T R E

S C H O O L

“It made me think I can do it in front of someone.” AGE 7 “Good exercise, superb opportunity to try something different, fab staff.” AGE 8 “My son absolutely loved the show - he said it was like being at the opera! Personally, I think that Sinfonia Cymru know exactly how to pitch their shows to children without being patronising at all and have high expectations of the children’s ability. I love that they provide such quality for children. Can I book in for the next one now?!” JAYNE, HOME EDUCATOR

Dysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, datblygu sgiliau tîm ac i wneud ffrindiau newydd. Ymunwch â’r clybiau gwyliau. Mae’r manylion ar gael am ein clwb syrcas Pasg, mae’r llefydd yn brin felly’r cyntaf i’r felin caiff le! (Tud 25). Cadwch lygad allan ar ein gwefan am fwy o fanylion am ein clybiau dawns a drama yn ystod yr Haf. Rydym wedi derbyn adborth bositif iawn ynglýn a’r clybiau y mae’r Hafren yn eu cynnig. Peidiwch anghofio am ein ysgol theatr ‘Rising Stars’ sydd ymlaen bob nos Fawrth (gweler tud 3).

Learn new skills, gain confidence, team building and make new friends. Take up the opportunity to participate in our holiday creative clubs. See details of our Easter Circus skills workshop (page 25) as places go really quickly. Keep an eye out on our website of early notification of our summer drama and dance clubs. Previous holiday clubs have received overwhelmingly positive feedback which also makes very clear the high regard previous participants hold in what Hafren has to offer. Don’t forget our Rising Stars Theatre School every Tuesday evening (see page 3).

@Hafren_Inspire MELANIE PETTIT CONFERENCE AND EDUCATION MANAGER T: 01686 614 232 | E: EDUCATION@THEHAFREN.CO.UK

4

Book online at thehafren.co.uk


L I V E S E S S I O N S AT

BAR LIVE SESSIONS INTRODUCING

THE

HAWKERS

TUESDAY 28TH FEBRUARY, 7.30PM

BETH PRIOR TUESDAY 28TH MARCH, 7.30PM

THE

INNOCENT

TUESDAY 2ND MAY, 7.30PM

Acoustica Live Sessions held in the gallery bar area of Hafren on the last Tuesday of every month Sesiynau Byw Acoustica ym mar Galeri yr Hafren pob dydd Mawrth olaf y mis


MOVIE MATINEES AT

Tickets £8 (including buffet - pre-booking essential) | £3 Film only DYDD MERCHER 25AIN IONAWR - 1.30YP WEDNESDAY 25TH JANUARY - 1.30PM

MERYL STREEP

HUGH GRANT

SIMON HELBERG

DYDD MERCHER 22AIN CHWEFROR - 1.30YP WEDNESDAY 22ND FEBRUARY - 1.30PM

LOVE& FRIENDSHIP Based on Jane Austen’s comedy gem

KATE BECKINSALE CHLOË SEVIGNY DYDD MERCHER 29AIN MAWRTH - 1.30YP WEDNESDAY 29TH MARCH - 1.30PM

B R O O K LY N SC REENP L AY BY NI CK H ORNB Y

SAO IR S E

D OM H N A L L

RON AN

E M ORY

GLEESON

COHEN

DYDD MERCHER 26AIN EBRILL - 1.30YP WEDNESDAY 26TH APRIL - 1.30PM

DAD’S ARMY

THE BRITISH EMPIRE STRIKES BACK B I LL N I G HY

CAT H ER IN E Z ETA-J O N ES

TO BY J O N ES

DYDD MERCHER 31EG MAI - 1.30YP WEDNESDAY 31ST MAY - 1.30PM

TARON

EGERTON

AND

HUGH

JACKMAN

BAS E D ON THE INSPIRING TRUE STORY


DYDD SUL 15FED IONAWR - 4.00YP SUNDAY 15TH JANUARY - 4.00PM

IONAWR JANUARY

A NIGHT IN VIENNA Mozart Marriage of Figaro Overture | Strauss Overture to Die Fledermaus Mozart Concerto for Flute and Harp | Strauss Auf der Jagd Polka | Emperor Waltz Eljen Magyar Polka | Roses from the South Waltz | Champagne Polka Blue Danube | Radetzky March | Thunder and Lightning Polka Put a spring back in your post-Christmas step with the WNO Orchestra at The Hafren this new year with their classic take on a Viennese concert for mid-winter. They leave the conductor behind, with Leader David Adams directing the musicians and audience through a concert that includes one of the most loved concertos of all from Mozart, the Flute and Harp. Wrapped around this cooler offering they bring winter warmth from some of the greatest waltzes ever known, alongside the sheer white heat of the overture and polkas. Dewch i ymlacio ar ôl prysurdeb y Nadolig drwy fwynhau noson yng nghwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Tickets £15 | Concessions £12 | #HafrenWNO

Tickets and information 01686 614 555

7


IONAWR JANUARY

DYDD MERCHER 25AIN IONAWR - 1.30YP WEDNESDAY 25TH JANUARY - 1.30PM

MOVIE MATINEE

The story of Florence Foster Jenkins, a New York heiress who dreamed of becoming an opera singer, despite having a terrible singing voice. Stori am Florence Foster Jenkins, etifeddes Efrog Newydd sy’n breuddwydio am fod yn gantores opera, er gwaetha’r ffaith nad yw hi’n gallu canu nodyn. 1h 50min Biography / Comedy / Drama

£3 Movie Tickets available only | (Movie including buffet SOLD OUT)

DYDD GWENER 26AIN MAI - 8.00YH FRIDAY 26TH MAY - 8.00PM

STOP PRESS

JOEL LIVE DOMMETT

Fresh from his hugely memorable performance on 2016’s I’m A Celebrity Get Me Out Of Here, one of the UK’s most energetic and exciting comedians returns to the road with his solo show, Joel Dommett: LIVE. After receiving great critical acclaim for his Edinburgh Fringe shows, he has gone on to appear in numerous television shows including; Impractical Jokers (BBC3), Reality Bites (ITV2), Russell Howard’s Good News (BBC), Drunk History (Comedy Central), and has performed in acting roles for Popatron (BBC2) and Skins (E4). Tickets £15 | Students £10 | #HafrenJoelDommett

8

Book online at thehafren.co.uk


DYDD GWENER 27AIN IONAWR - 7.00YH FRIDAY 27TH JANUARY - 7.00PM

IONAWR JANUARY

GWOBRAU CHWARAEON BETH YDYN NHW?

SPORTS AWARDS WHAT ARE THEY?

Mae gwobrau chwaraeon yn Sir Drefaldwyn yn ffordd o gydnabod a dathlu llwyddiant unigolion mewn chwaraeon a llwyddiant y rhai hynny sy’n ymwneud a chwaraeon ar bob lefel.

Sports awards in Montgomeryshire are a way of recognising and celebrating the success of sporting individuals and those involved in sport at all levels.

PERSONOLIAETH CHWARAEON Y FLWYDDYN (HYN, DAN 18, 14 A 12) PERSONOLIAETH CHWARAEON ANABLEDD Y FLWYDDYN TIM CHWARAEON IAU A HYN Y FLWYDDYN CLWB Y FLWYDDYN GWIRFODDOLWR Y FLWYDDYN ARWEINYDD CHWARAEON IFANC Y FLWYDDYN HYFFORDDWR Y FLWYDDYN GWASANAETH I CHWARAEON

SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR (SENIOR, UNDER 18’S, U14’S & U12’S) DISABLED SPORTSPERSON OF THE YEAR SENIOR & JUNIOR TEAMS OF THE YEAR CLUB OF THE YEAR VOLUNTEER OF THE YEAR YOUNG SPORTS LEADER OF THE YEAR COACH OF THE YEAR SERVICE TO SPORT

Tickets Free - Please telephone 01686 614060 to book tickets. Noddwyd trwy garedigrwydd McDonalds, Y Drenewydd Kindly sponsored by McDonalds, Newtown

Tickets and information 01686 614 555

9


CHWEFROR FEBRUARY

DYDD SADWRN 4YDD CHWEFROR - 7.45YH SATURDAY 4TH FEBRUARY - 7.45PM

WINNER OF 4 INTERNATIONAL FRINGE FESTIVAL AWARDS

A REGULAR LITTLE

HOUDINI Produced by Flying Bridge Theatre Ltd Written and performed by Daniel Llewelyn-Williams Directed by Joshua Richards
 Music by Meg Cox Newport, South Wales: A dockworker’s son, smitten by Harry Houdini, dreams of magic – to “escape” his suffocating, Welsh-working-class Edwardian reality. His parents struggle with their son’s eccentricity, but doggedly training himself to emulate his hero on the industrial detritus, his relentless ambition finally brings him face-to-face with the world’s greatest showman - and one of the most terrifying events in British industrial history. Is it possible to follow one’s dreams when poverty weighs you down like mud? An enchanting story that blends childhood imagination with the cynicism of adulthood. Daniel Llewelyn-Williams recently won ‘Best Actor’ at the Wales Theatre Awards and is currently playing Dr Rhys Thomas in Eastenders.


DS

DRAMA

SPECIAL

“Spellbinding” San Diego Union Tribune

Drama yw hon am fachgen o Dde Cymru, sy’n ymddiddori mewn hud a lledrith ac yn ei arwr Harry Houdini.

Tickets £11 | Drama Special £9 | #HafrenHoudini

10

Book online at thehafren.co.uk


DYDD SADWRN 11EG CHWEFROR - 7.30YH SATURDAY 11TH FEBRUARY - 7.30PM

CHWEFROR FEBRUARY

LLEOLIAD: NEUADD Y DREF TREFALDWYN | VENUE: MONTGOMERY TOWN HALL

HAF SAT REN EL STA LITE GES

BABULUS Gwyn Emberton, Eddie Ladd and ilDance present

Music by Oscar Collin | Lighting and design by Joe Fletcher

Babulus brings together Gwyn Emberton and Eddie Ladd once again, in this intimate dance theatre production. They are joined by choreographers Lee Brummer and Israel Aloni from Swedish dance company ilDance and Finnish choreographer Johanna Nuutinen as part of iCoDaCo 2016 (International Contemporary Dance Collective). With dance, song and storytelling across multiple languages, Babulus questions the how and why of communication and what we do when we have no words to hide behind. It asks what happens when our means to communicate is taken away from us and if censorship and self-censorship are one and the same.

Cyflwynir ‘Babulus’, cynhyrchiad Gwyn Emberton ac Eddie Ladd sy’n llawn dawns byw.

Supported by Arts Council Wales, Gothenburg International Theatre and Dance Festival, The Work Room, Wales Arts International, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, NDCWales, Ballet Cymru, Balettakademien Stockholm, Konstnärsnämnden, and Arts Promotion Centre Finland.

Tickets £10 | Concessions £8

Tickets and information 01686 614 555

#HafrenGwynEmberton

11


CHWEFROR FEBRUARY

DYDD GWENER 17EG CHWEFROR - 7.30YH FRIDAY 17TH FEBRUARY - 7.30PM

MWO MIDWALESOPERA

OPERA CANOLBARTH CYMRU

THE

MAGIC FLUTE Mozart’s fantastical opera, with its glorious mix of myth, ritual and pantomime, tells its tale of magic, power and love with music as enchanting and spectacular as the plot is mysterious. A true testament to Mozart’s genius, The Magic Flute is packed with some of the composer’s most recognisable music, from heartfelt duets and comic exchanges to one of opera’s most formidable and memorable arias, that of The Queen of the Night. Sung in English by a stellar cast of young professionals and accompanied by MWO’s own brilliant orchestra, this widely anticipated first production by MWO’s new artistic team – director/designer Richard Studer and conductor Jonathan Lyness – launches a new era in the company’s history. Mae opera ryfeddol Mozart, gyda’i chyfuniad godidog o chwedl, defod a phantomeim, yn dweud hanes hud, pŵer a chariad drwy gerddoriaeth sydd mor swynol a syfrdanol â rhyfeddod y plot. Yn The Magic Flute, sy’n brawf pendant o athrylith Mozart, y clywir cerddoriaeth fwyaf adnabyddus y cyfansoddwr. O ddeuawdau teimladwy a chyfarfyddiadau llawn hiwmor i un o unawdau mwyaf arswydus a chofiadwy’r byd opera, unawd Brenhines y Nos.

Tickets £19 | Concessions £18 | Family of 4 (min. 2 children) £38 | #HafrenMagicFlute

12

Book online at thehafren.co.uk


DYDD SADWRN 18FED CHWEFROR - 7.30YH SATURDAY 18TH FEBRUARY - 7.30PM

CHWEFROR FEBRUARY

Mid Wales Opera and The Royal Welsh College of Music and Drama present a co-production:

SEMELE HANDEL’S MASTERPIECE OF BAROQUE OPERA

In association with

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC Conductor Nicholas Cleobury Director Martin Constantine First performed during Lent 1744 at Covent Garden, Handel’s Semele instantly caused a stir. The production used Congreve’s libretto based on Ovid’s Metamorphoses bringing to life Semele’s ill-fated love for Jupiter King of the Gods. Undoubtedly one of the jewels of baroque opera, it features the stunning tenor aria “Where’er you walk” and Semele’s breathtaking “Endless pleasure, endless love”. Perfformiwyd Semele Handel am y tro cyntaf yn ystod y Grawys yn 1744 yn Covent Garden a pherodd gyffro o’r perfformiad cyntaf. Roedd y cynhyrchiad yn defnyddio libereto Congreve yn seiliedig ar Metamorphoses Ovid i ddod â hanes trasig cariad ofer Semele tuag at Jupiter Brenin y Duwiau yn fyw. Heb os nac oni bai, mae’r gwaith yn un o berlau opera Faróc. Mae’n cynnwys yr unawd tenor syfrdanol “Where e’er you walk” a’r gorfoleddus “Endless pleasure, endless love”.

MWO MIDWALESOPERA

OPERA CANOLBARTH CYMRU

Tickets £19 | Concessions £18 | Students £15 | #HafrenSemele

Tickets and information 01686 614 555

13


CHWEFROR FEBRUARY

DYDD LLUN 20AIN - DYDD SADWRN 25AIN CHWEFROR - 7.30YH MONDAY 20TH - SATURDAY 25TH FEBRUARY - 7.30PM

Gŵyl Adloniant CFFI YFC Entertainment Festival Bydd yr Wyl hon yn dod â’r cystadlaethau adloniant perfformio Cymraeg a Saesneg ynghyd. Bydd yn arddangos y talent amrywiol sydd gan aelodau Mudiad Ffermwyr Ieuainc. This Festival brings together the Welsh and English entertainment competitions showcasing the talent of Young Farmer Club members. Tickets £8 | On sale Saturday 28th January 2017, 9.00am & online from 10.00am | #HafrenYFC DYDD MERCHER 22AIN CHWEFROR - 1.30YP WEDNESDAY 22ND FEBRUARY - 1.30PM

MOVIE MATINEE

KATE BECKINSALE CHLOË SEVIGNY

L OVE&F RIENDSHIP A witty adaptation of Jane Austen’s novella from film-maker Whit Stillman, Kate Beckinsale stars as Lady Susan, a high-class widow whose waning finances threaten her status and lifestyle. Accompanied by her American confidante Mrs Alicia Johnson (Chloë Sevigny), who is waiting for her elderly husband (Stephen Fry) to pass on, the sharp-tongued Lady Susan sets her sights on charming Reginald de Courcy in the hope of a marriage and financial security. Her plans are disrupted with the arrival of her daughter Frederica, upon whom Lady Susan thrusts the dull, but extremely wealthy, Sir James Martin. Addasiad allan o nofel Jane Austen ‘Novella’ gyda Kate Beckinsale yn serenu fel ‘Little Susan’.

1h 32min | Comedy / Drama / Romance

Tickets £8 (inc. buffet served from 12pm in Themes Restaurant - pre-booking essential) | £3 Film only

14

Book online at thehafren.co.uk


DYDD MAWRTH 28AIN CHWEFROR - 7.30YH TUESDAY 28TH FEBRUARY - 7.30PM

CHWEFROR FEBRUARY

LIVE SESSIONS

THE HAWKERS An eclectic mix of songs played on acoustic guitars, banjo and bass and occasionally accompanied by the un-definable percussive talents of Mr Rowe. Cash’s guitar and vocals blend perfectly with Linda’s creating soulful, sweet and sometimes mournful music.

For the second part of this show Paul and Linda will be joined by Chris Brown and Jack Rowe to perform a special set of old time American tunes which lay the foundation for the contemporary Americana songs that inspire the Hawkers. Cymysgedd o ganeuon a berfformir ar gitar acwstig, banjo a bás. Tickets £2.50 | Couples £4 | Groups of 4 £6 | Groups of 10 £10 | #HafrenHawkers

DYDD GWENER 3YDD - DYDD SUL 5ED MAWRTH 2017

FRIDAY 3RD - SUNDAY 5TH MARCH 2017 The 40th running of Newtown & District Automobile Club’s NEWTOWN Mid-Wales Stages Rally becomes the opening round of the Royal Automobile Club Motor Sports Association’s brand new British Rally Championship 2017. This year the ceremonial start will be from the Town Hall in Newtown. The British Rally Championship crews will be servicing in the Back Lane Car Park with the other crews servicing in the Mochdre Industrial Estate. The cars will come to the Hafren (Rally HQ) after each loop of stages. For more details please visit www.midwalesstages.co.uk Tickets and information 01686 614 555

Approximately 75 minutes without an interval. Photo © Writtle Photographic.

15


MAWRTH MARCH

DYDD MERCHER 8FED MAWRTH - 10.30YB & 1.30YP WEDNESDAY 8TH MARCH - 10.30AM & 1.30PM

Sing a Story:

All aboard the sing-a-story train!

Interactive Schools Performance for Foundation Phase Children Join presenter John Webb, actor Charlotte Mafham and the marvellous musicians of Sinfonia Cymru for a musical train ride through tales well-loved and new. Along the way we’ll meet all kinds of characters including the Three Little Pigs, the Grand Old Duke of York and the very naughty Little Rabbit Foo Foo. Perfformiad rhyngweithiol i blant Y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion yw’r sioe yma. Sing a Story is a co-production by Mid Wales Music Trust, Sinfonia Cymru, Hafren and Wigmore Hall Learning. Online Teachers’ Resource Pack available to all participating schools.

Tickets £2 | Teachers (1 : 10) FREE | #HafrenSingaStory

DYDD IAU 9FED MAWRTH - 7.45YH THURSDAY 9TH MARCH - 7.45PM

Performance: 1 hour

EUROPEAN ARTS COMPANY presents

CHEKHOV’S SHORTS European Arts Company returns with a hugely entertaining collection of classic one-act farces by Anton Chekhov, including The Evils of Tobacco, The Dimwit, The Bear, Swan Song and The Proposal. This is Chekhov as you’ve never seen him before – funny! Originally performed in Russian vaudeville theatres, these bittersweet plays are Chekhov at his comic best - before The Seagull got stuffed, Uncle Vanya fired blanks, The Three Sisters started moaning and The Cherry Orchard was ‘car-parked’. Dychwelir Cwmni Celfyddydau Ewrop yn ôl gyda’u sioe llawn adloniant byw.

‘Chekhov wasn’t all doom and gloom! European Arts Company’s production of Chekhov’s Shorts is fast-paced, witty and engaging.’ THE STAGE

DS

DRAMA

SPECIAL

Tickets £11 | Drama Special £9 | #HafrenChekhovsShorts

16

Book online at thehafren.co.uk


DYDD GWENER 10FED MAWRTH - 10.00YB (CYMRAEG) & 1.30YP (SAESNEG) FRIDAY 10TH MARCH - 10.00AM (WELSH) & 1.30PM (ENGLISH)

MAWRTH MARCH

FOLLOW ME DEWCH GYDA FI The Pied Piper revisited by Mike Kenny Directed by Phil Clark Robert Browning’s epic poem The Pied Piper, is beautifully reimagined for our time by Olivier Award-winning playwright; Mike Kenny. Jimmy, the sole child survivor, who was unable to keep up with the Piper, retells the story as he now stands for the town’s post of Lord Mayor. Who will follow him? Who will support democracy? Follow Me is performed by Jay Lusted (from the BBC documentary; Born Small : The Wedding) with music created and performed live by Christopher Preece. With music, humour and an innovative soundscape. Mae Jimmy, yr unig blentyn a oroesodd oherwydd nad oedd yn gallu dal i fyny gyda’r Pibydd, yn ailadrodd y stori wrth iddo sefyll yn yr etholiad am Arglwydd Faer y dref. Pwy fydd yn ei ddilyn? Pwy fydd yn cefnogi democratiaeth? Children £5 | Teachers (1 : 10) FREE | #HafrenFollowMe

Approx: 50 minutes | Age: 7 years +

DYDD SADWRN 11EG MAWRTH - 7.45YH SATURDAY 11TH MARCH - 7.45PM

Leading Welsh chamber orchestra Sinfonia Cymru presents an evening of music for string quartet, featuring works by three of the most popular and renowned composers of the genre, Mozart, Shostakovich and Haydn. Join us for an enchanting and lively programme, showcasing the first string quartet written by Mozart and Haydn’s ‘Lark’ Quartet, the most celebrated of the Op. 64 set with its uplifting and energetic finale. Mozart String Quartet No.1 in G Major, K.80/73f Shostakovich String Quartet No. 8, Op. 110 Haydn String Quartet, Op. 64 No. 5 ‘The Lark’ Cyflwynir Sinfonia Cymru noson o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr clasurol poblogaidd sef Mozart, Shostakouch a Haydn. Tickets £12 £10 £11 | Concessions Drama Special £9||#HafrenSinfoniaCymru #HafrenBouncers

Tickets and information 01686 614 555

17


MAWRTH MARCH

Joe Swift

DYDD GWENER 17EG MAWRTH - 7.45YH FRIDAY 17TH MARCH - 7.45PM

Lakin McCarthy presents

A MAN ABOUT THE GARDEN TV presenter Joe Swift digs deep to reveal his fascinating story from his Rock n Roll youth to becoming one of the country’s top Garden Designers. Hear what really happens behind the scenes at the RHS Chelsea Flower Show and Gardeners World and find out what it takes to get a Chelsea Show Gold Medal? Hanes bywyd y cyflwynydd teledu Joe Swift o’i ieuenctid mewn band roc a rol i’w lwyddiant fel cynllynudd gerddi poblogaidd.

Tickets £15 | Early Saver £12 (If booked before Friday 24th February 2017) | #HafrenJoeSwift

DYDD SADWRN 18FED MAWRTH - 7.00YH SATURDAY 18TH MARCH - 7.00PM

NYP Theatre Group Production of

Seussical is based on the works of Dr. Seuss and follows the adventures of Horton, an elephant who one day hears voices coming from a speck of dust. He soon discovers that within this tiny speck exists the smallest planet in the universe! On this tiny planet live a tiny race of creatures known as Whos. Travelling everywhere from the Jungle of Nool to McEligott’s Pool, some of the characters fall in love, some have desperate adventures, and some even save the world. Music by Stephen Flaherty Lyrics by Lynn Ahrens Co-conceived by Lynn Ahrens, Stephen Flaherty and Eric Idle Based on the works of Dr. Seuss Music Supervised, Adapted and Produced by Bryan Louiselle Tickets £9 | Concessions £7.50 | #HafrenSeussicalJr

18

Book online at thehafren.co.uk


DYDD GWENER 24AIN MAWRTH - 10.30YB (CYMRAEG) & 1.15YP (SAESNEG) FRIDAY 24TH MARCH - 10.30AM (WELSH) & 1.15PM (ENGLISH)

MAWRTH MARCH

Y GLEC KING HIT It’s Tula’s birthday party and the theme is a Blues Brothers Pizza Night. People arrive, the music is pumping and everyone is having a great time. But when Tula’s parents leave the party, things change. Physical, hard-hitting and funny, Y Glec / King Hit explores the issues facing young people today in an intense, fast-paced production. In this brand new Welsh adaptation performed alongside Zeal Theatre Australia’s original English production, Owain Llyr Edwards and Rhodri Sion will take to the stage as a cacophony of characters. Mae’n barti penblwydd Tula, a thema’r noson yw parti pitsa y Blues Brothers. Mae pobl yn cyrraedd, mae’r gerddoriaeth yn uchel ac mae pawb yn cael amser gwych. Ond pan mae rhieni Tula yn gadael y parti, mae pethau’n newid. Tickets £6 | Teachers (1 : 10) FREE | #HafrenKingHit

DYDD GWENER 24AIN MAWRTH - 8.00YH FRIDAY 24TH MARCH - 8.00PM

GORDIE MACKEEMAN & HIS RHYTHM BOYS (CANADA) Hailing from Prince Edward Island, Canada, the award-winning Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys serve up old-time roots music with an energy level that practically yanks you out of your seat by the collar. If ever someone deserved the nickname ‘Crazy Legs’, it is Gordie MacKeeman. His thrilling dance style mixed with great bluegrass vocals, Peter Cann’s blistering guitar solos, and the lively multi-instrumental talents of Thomas Webb and Jason Burbine, make Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys an unforgettable live experience. Dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth byw gyda Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys. Tickets £12 | Early Saver £10 (If booked before Friday 3rd March 2017) | #HafrenGordieMacKeeman

Tickets and information 01686 614 555

19


MAWRTH MARCH

DYDD SADWRN 25AIN MAWRTH - 8.00YH SATURDAY 25TH MARCH - 8.00PM

“If Quentin Tarantino had directed Cirque Du Soleil then you would be only half way there.”

THE

NEVER-ENDING NIGHTMARE The Circus of Horrors celebrates its 21st anniversary as it takes to the road with its latest incarnation “The Never-ending Nightmare”. The spectacular features an amazing amalgamation of bizarre, brave and beautiful acts all woven into an Alice in Horrorland type story driven by a mainly original soundscape and performed with a forked tongue firmly in each cheek! The Circus Of Horrors’ appearances on various subsequent TV shows have turned what started as a cult show into a household name – taking the extreme to the mainstream. Its TV credits now also boast The X Factor, Daybreak, Body Shockers, This Morning, Ant & Dec, The One Show and A Royal Command Performance. Mae’r ‘Circus of Horrors’ yn dathlu 21ain mlynedd ac yn mynd ar daith gyda’u sioe newydd ‘The Never-Ending Nightmare’.

‘Totally Unbelievable’ Scott Mills, Radio 1

‘Freaking Awesome’ The Sun

Tickets £25 | Balconies £20 | #HafrenCircusofHorrors

20

Book online at thehafren.co.uk


DYDD MAWRTH 28AIN MAWRTH - 7.30YH TUESDAY 28TH MARCH - 7.30PM

MAWRTH MARCH

LIVE SESSIONS

BETH PRIOR

2016 saw Beth raise over £7k in a month to produce her debut studio album, record it, market it AND tour it across the UK with her 7-piece Collective and although she appears laid bare for this event and with just a guitar, she is no less spirited. “Beth Prior is a law unto herself. Her songs are carefully structured, and she has clearly studied songwriting a great deal. But she disguises the meticulous construction so well behind her rough and tumble indie aesthetic and stage presence that is never pretentious or boring. She is both impulsive enough to carry a show in a dingy Cellar, and melodic enough to fill venues ten times the size. This is the paradox with Prior’s music, and it makes her all the more captivating as an artist.” Oxford Culture Review 2016 Tickets £2.50 | Couples £4 | Groups of 4 £6 | Groups of 10 £10 | #HafrenBethPrior

DYDD MERCHER 29AIN MAWRTH - 1.30YP WEDNESDAY 29TH MARCH - 1.30PM

MOVIE MATINEE

B R O O K LY N SC REEN P L AY BY NI C K H O R N B Y

SAO IRS E

RON AN

D OM H N A L L

GLEESON

E M ORY

COHEN

Set in the 1950s, a young Irish woman, Ellis Lacey travels to New York City in search of a better life. Initially homesick, she begins to adjust with the help of Tony Fiorello with whom she becomes romantically involved. After news of a family crisis, Ellis returns to Ireland where she enjoys spending time back in her hometown and becomes acquainted with a young man, Jim Farrell, finding herself torn between two very different paths. Ffilm yw hon wedi ei osod yn 1950au am hogan ifanc o’r Iwerddon sy’n teithio i Efrog Newydd i chwilio am fywyd newydd. Tickets £8 (inc. buffet served from 12pm in Themes Restaurant - pre-booking essential) | £3 Film only 1h 57min | Drama / Romance

Tickets and information 01686 614 555

21


MAWRTH MARCH

DYDD IAU 30AIN MAWRTH - 7.45YH THURSDAY 30TH MARCH - 7.45PM

It’s An Act present the hilarious John Godber comedy

Meet Ron, a snobby prematurely retired headteacher and his would-be marathon running wife Yvonne, who have gone camping for the first time in a caravan. But what they imagined would be an uneventful time to themselves is interrupted when seasoned caravanners Grant, a bull-terrier breeding former miner and his partner 30 year old Steph roll alongside in their battered old bird. Their loud arguments, and even louder love-making, breaks the comfortable silence Ron and Yvonne had built around themselves. It’s safe to say that their lives will never be the same again! Comedi ddoniol gan John Godber yw ‘Perfect Pitch’ sy’n sôn am gwpl yn mynd i gampio am y tro cyntaf ac yr helyntion sy’n eu disgwyl a fu’n newid eu bywydau am byth.

DS

Tickets £11 | Drama Special £9 | #HafrenPerfectPitch

DRAMA

SPECIAL

DYDD GWENER 31AIN MAWRTH - 8.00YH FRIDAY 31ST MARCH - 8.00PM

JON RICHARDSON THE OLD MAN

The British Comedy Award nominee and star of Live At The Apollo and 8 Out Of 10 Cats is embarking on a nationwide tour to complain about the state of the world and offer no solutions. Since his last show he has become a husband and father, seen the UK vote to leave the EU and watched the rise of Donald Trump, all of which leaves him asking one question, why does it seem that no one else alive can correctly load a dishwasher? Mae John Richardson ar daith gyda’i sioe gomedi newydd i gwyno am gyflwr ein Byd ac nid yw’n cynnig yr un awgrym o sut i’w wella!

‘Sublimely brilliant, stunning.... Time Out

SOLD OUT!

22

#HafrenJonRichardson

Book online at thehafren.co.uk


DYDD SADWRN 1AF EBRILL - 7.30YH SATURDAY 1ST APRIL - 7.30PM

EBRILL APRIL

Hijinx Theatre in association with Blind Summit

© Jonathan Dunn.

Meet Fred

Meet Fred, the two foot tall cloth puppet who fights prejudice every day. He just wants to be a regular guy, part of the real world, to get a job and meet a girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control. Contains strong language and puppet nudity. Packed full of first-rate theatrical invention, irreverent revelling, and with an urgent human story at its heart, Meet Fred is a real marvel. Essential viewing for humans and puppets everywhere. Dewch i gyfarfod Fred, pyped yw Fred sydd eisiau bod yn rhan o’r Byd. Sioe gwerth ei gweld i bobl a phypedau o bob lliw a llun.

A terrifically funny no holds barred subversive satire Edinburgh Guide Tickets £8 | #HafrenMeetFred

DYDD GWENER 7FED EBRILL - 2.00YP & 4.00YP FRIDAY 7TH APRIL - 2.00PM & 4.00PM

Get your Easter off with a bang! Strap on your safety goggles boys and girls, due to popular demand Science’s greatest and most volatile live show is returning with a vengeance. Based on the multi-award winning TV show, Brainiac Live! is back. More mischievous than ever before Brainiac Live! will take you on a breathless ride through the wild world of the weird and wonderful. Expect exploding dustbins, combusting microwaves and loads of live daredevil stunts! Watch from the safety of your seat as the Brainiacs delve fearlessly into the mysteries of science and do all of those things on stage that you’re too scared to do at home! Dechreuwch eich Pasg gyda ‘BANG!’ gan ddod i weld sioe boblogaidd ‘Brainiac Live’ sy’n llawn dop o bethau gwyddonol diddorol a chyffrous. Tickets £14 | Children £12 | Family of 4 (min. 2 children) £48 | #HafrenBrainiacLive

Tickets and information 01686 614 555

23


EBRILL APRIL

DYDD SADWRN 8FED EBRILL - 7.30YH SATURDAY 8TH APRIL - 7.30PM

Tickets £12 | Concessions £10 | #HafrenFflam

24

Book online at thehafren.co.uk


DYDD MAWRTH 11EG TUESDAY 11TH APRIL - 3.00PM & 6.00PM DYDD MERCHER 12FED WEDNESDAY 12TH APRIL - 12.00PM & 3.00PM

EBRILL APRIL

A partnership project between Coreo Cymru, Chapter and National Dance Company Wales

FAMILY DANCE FESTIVAL The Hafren is delighted to present a selection of Wales’ most exciting dance companies during the Easter holidays. In an entertaining and jam-packed one-hour programme, you’ll get to see four short pop-up dance pieces, including the award winning National Dance Company Wales’ new work Animatorium which premiered at Green Man Festival 2016. The event is free and suitable for all ages. Bring your little ones and watch their eyes light up as they witness amazing dancers twisting and turning, sliding and tumbling! Sioe deuluol, sydd am ddim, ac yn addas i bawb. Dewch i ymuno a chwmnioedd dawns gwahanol wrth iddynt eich swyno gyda’u sioe awr o hyd.

for

© Rhys Cozens.

EbEle R FSuitall ages a

Tickets FREE | #HafrenFamilyDance

Easter Holiday Circus Skills School Tuesday 18th Wednesday 19th April 2017

Tuesday: 9.00am – 3.30pm for 7-11 yrs Wednesday: 9.00am – 3.30pm for 12-16 yrs Small presentation to family & friends at 3.30pm

£20 per day | Packed lunch and drink required. Tickets and information 01686 614 555

25


EBRILL APRIL

DYDD IAU 20AIN EBRILL - 11.00YB & 1.30YP THURSDAY 20TH APRIL - 11.00AM & 1.30PM

and

N O S JAGONAUTS the

AR

A new version adapted by Mark Williams, and is a Blackwood Miners’ Institute & RCT Theatres co-production.

Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece.

But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead. Does Jason have what it takes to be a hero, and bring the Golden Fleece back home? Sioe newydd sbon sy’n llawn bywyd, gobaith a hiwmor i’r teulu cyfan yw hon gan sôn am y byd arallfydol.

Children £10 | Adults £8 | Family of 4 (min. 2 children) £32 | #HafrenArgonauts | Ages 7+

26

Book online at thehafren.co.uk


DYDD SADWRN 22AIN EBRILL - 2.30YP SATURDAY 22ND APRIL - 2.30PM

EBRILL APRIL

The People’s Theatre Company Presents

“Perfect entertainment for adults and children alike!” The Guide

By Steven Lee Directed by Nick Lane

Magic designed by PAUL DANIELS

My brother has a dragon and he keeps it secretly within a box beneath his socks. He’s hiding it from me… Tom is a toddler with a cool older brother, a secret dragon… and a dribbling problem that just won’t stop! When Tom’s endless drooling threatens to tear the brothers’ friendship apart can their dragon’s amazing magic help them put it back together again or will it only end up making things worse? Based on the fabulous new book by Steven Lee and with magic designed by the legendary Paul Daniels, this spectacular musical adventure about growing up and the importance of family is the perfect feel good show for big hearted adults and loving little ones alike. As an extra treat, Steven will be available to sign copies of Don’t Dribble On The Dragon. Yn seiliedig ar lyfr newydd gan Steven Lee a’r hud wedi ei ddylunio gan Paul Daniels. Children £10 | Adults £8 | Family of 4 (min. 2 children) £32 | #HafrenDragon

Tickets and information 01686 614 555

60 mins | Ages 3+

27


EBRILL APRIL

BILL NIGHY

DYDD MERCHER 26AIN EBRILL - 1.30YP WEDNESDAY 26TH APRIL - 1.30PM

TOBY JONES

CATHERINE ZETA-JONES

DAD’S ARMY The cinema remake of the classic sitcom ‘Dad’s Army’. The story sees Catherine Zeta-Jones play an elegant journalist, who is sent to report on the Walmington-on-Sea Home Guard platoon. This is all before MI5 discovers that there is a German spy hiding in the fictional British town. Ail-gynhyrchiad sinema o’r sitcom poblogaidd ‘Dad’s Army’, gyda Catherine Zeta Jones yn serenu.

MOVIE MATINEE 1h 40min Comedy / War

Tickets £8 (inc. buffet served from 12pm in Themes Restaurant - pre-booking essential) | £3 Film only

28

Book online at thehafren.co.uk


DYDD IAU 27AIN - GWENER 28AIN THURS 27TH - FRI 28TH - 7.30PM DYDD SADWRN 29AIN SATURDAY 29TH APRIL - 2.30PM & 7.30PM

EBRILL APRIL

Tickets £12.50 | #HafrenNMTC £0 | #HafrenNMTC

Tickets and information 01686 614 555

29


MAI MAY

DYDD MAWRTH 2IL MAI - 7.30YH TUESDAY 2ND MAY - 7.30PM

THE

LIVE SESSIONS

INNOCENT

The Innocent are a three-piece alternative indie folk act hailing from Shropshire, UK. They started life in 2010, playing original music and garnering praise for their exquisite harmonies and evocative and mesmerising live sets. Since then, they have toured their music across Europe and America as well as supporting some of their personal heroes such as Gregory Alan Isakov and Polly Paulusma. They are currently recording a new orchestral studio album, due for release in 2017, on which they are collaborating with one of Wales’ most celebrated orchestras, NEW Sinfonia.

Tickets £2.50 | Couples £4 | Groups of 4 £6 | Groups of 10 £10 | #HafrenTheInnocent

DYDD GWENER 12FED MAI - 7.45YH FRIDAY 12TH MAY - 7.45PM

STOP PRESS London Classic Theatre presents

HYSTERIA By Terry Johnson Director Michael Cabot

Designer James Perkins

Lighting Andy Grange

Sigmund Freud has fled Nazi-occupied Austria and settled in leafy Swiss Cottage. The ageing Freud intends to spend his last days in peaceful contemplation but, when Salvador Dali pays a visit and discovers a naked woman in the closet, eyepopping mayhem ensues.

DS

DRAMA

SPECIAL

Terry Johnson’s hilarious farce explores the fallout when two of the twentieth century’s most brilliant and original minds collide.

Tickets £11 | Drama Special £9 | #HafrenHysteria

30

© Owain Emanuel.

Book online at thehafren.co.uk


DYDD IAU 4YDD MAI - 7.45YH THURSDAY 4TH MAY - 7.45PM

MAI MAY

FIGHT OR FLIGHT? THERE IS ALWAYS A CHOICE A triple bill choreographed by Tamsin Fitzgerald, Lenka Vagnerova and Rebecca Evans Original music by Angus MacRae and Tomas Vychytil

“Provocative and politically resonant” The Guardian

A gritty and explosive triple bill from the award winning and physically adventurous 2Faced Dance Company. Featuring three exhilarating commissions by world class choreographers Tamsin Fitzgerald, Lenka Vagnerova and newcomer Rebecca Evans, RUN explores the darker side of humanity, through an explosion of movement, theatre and design. Founded in 1999, 2Faced Dance is one of the nation’s leading, award-winning, male urban contemporary dance companies. This latest, politically charged work, performed by five incredible dancers, has been leaving audiences astounded across the UK. © Chris Nash.

Dewch i fwynhau noson o ddawns cyfoes gan 2faced Dance Company. RUN is supported by Arts Council England, PRS for Music Foundation, DanceEast, Theatr Brycheiniog, The Courtyard, Hereford.

Tickets £9 | Concessions £7 | #HafrenRun

Tickets and information 01686 614 555

31


MAI MAY

DYDD SADWRN 6ED MAI - 7.30YH SATURDAY 6TH MAY - 7.30PM

In Praise of Music - Patrick Larley Antonio Vivaldi - Gloria (RV588) Arrival of the Queen of Sheba Festival Choir conducted by Patrick Larley Festival Orchestra led by Anne Tupling Soloists

Soprano Sarah Ann Cromwell | Mezzo Cathy Bell Bro Hafren Children’s Choir conducted by Ann Evans

Tickets £12 | Students £6 | Family of 4 (min. 2 children) £30 | #HafrenMMF

32

Book online at thehafren.co.uk


DYDD IAU 11EG MAI - 7.45YH THURSDAY 11TH MAY - 7.45PM

MAI MAY

LET’S HANG ON THE MUSIC OF FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS This award-winning production, endorsed by Frankie Valli himself, celebrates the music of one of popular music’s most successful bands of all time.

‘You guys are dynamite!’ Frankie Valli

‘These guys are absolutely brilliant’ The Paul O Grady Show

Take a step back in time with an anthology of classic hits including Grease, December 1963 (Oh What a Night!), Sherry, Can’t Take My Eyes Off You, Beggin’, Walk Like A Man, Big Girls Don’t Cry, and many more, climaxing with a spectacular finale of, of course, Let’s Hang On! Complete with a brand new stage design for 2017, prepare for an electric atmosphere and don’t be surprised to find yourself on your feet and dancing before the night is over! Sioe fywiog sy’n llawn o gerddoriaeth poblogaidd gan Frankie Valli and The Four Seasons.

Tickets £23.50 | Concessions £22.50 | #HafrenLetsHangOn

DYDD SADWRN 13EG MAI - 7.30YH SATURDAY 13TH MAY - 7.30PM

GRIMETHORPE COLLIERY BAND Grimethorpe Colliery Band celebrates its centenary year in 2017, with the history of the organisation stretching as far back as the First World War. The Band have been National and Open Champions on numerous occasions, making Grimethorpe Colliery the world’s leading Brass Band. The band’s successes include 16 Brass In Concert Championship titles, 11 times Yorkshire Regional Champions, two English National Championship victories, four times British Open Champions and four times National Champion Brass Band of Great Britain. The band has been the recipient of two gold discs, as well as a BAFTA nomination for its contributions to the global hit movie ‘Brassed Off’ for which Grimethorpe Village and the Band were the focal point. Dewch i fwynhau noson yng nghwnmi Band Grimethorpe.

Tickets £12 | Concessions £10 | Children £6 | Family of 4 (min. 2 children) £32

Tickets and information 01686 614 555

33


MAY MAI

DYDD MERCHER 31AIN MAI - 1.30YP WEDNESDAY 31ST MAY - 1.30PM

TARON EGERTON AND HUGH JACKMAN B ASE D O N T HE I N S P I RI N G TRU E S TO RY

Taron Egerton stars as the title character, who, with the support of his trainer Bronson Peary (Hugh Jackman) trains for and competes in the 1988 Calgary Winter Olympics. The first British skier to qualify for the Winter Olympics, the entirely self-funded far-sighted plasterer became an emblem for the British ability to heroically fail. The story follows Eddie on his Olympic journey which famously saw him finish last in both of the events he competed in. Ffilm sy’n dilyn hanes Eddie ar ei daith Olympaidd enwog. 1h 46min Biography / Comedy / Drama

MOVIE MATINEE Tickets £8 (inc. buffet served from 12pm in Themes Restaurant - pre-booking essential) | £3 Film only

DYDD MERCHER 31AIN MAI - 7.30YH WEDNESDAY 31ST MAY - 7.30PM Speakers from the Edge presents

EDDIE ‘THE EAGLE’ EDWARDS TRY HARD

In Try Hard, Eddie talks through his incredible life-journey; from selflearning ski-jumping and being shunned by the sporting establishment, to the extensive surgery to rebuild his face and body following years of spectacular crashes on the snow as he set out to break world-records in stunt jumping (10 cars & six buses) and speed-skiing (106.8mph); from bankruptcy through trustees’ mismanagement, to gaining a Law degree, and even how he became a most unlikely pop-star in Finland, above all, what will shine through is the steely resilience of a fearless man determined to overcome huge sporting and life hurdles. Hanes bywyd Eddie the Eagle Edwards a geir fan hyn wrth iddo ddod yn enwog a gwireddu ei freuddwydion. Tickets £16 | Concessions £15 | #HafrenEddietheEagle

34

YO U T ’VE NO HE M SEE N MA W ME OVIE N H ET IM THE SE LF! Book online at thehafren.co.uk


DIGWYDDIADAU I DDOD FORTHCOMING EVENTS

DYDD SADWRN 8FED GORFFENNAF - 7.45YH SATURDAY 8TH JULY - 7.45PM

JOIN STRICTLY COME DANCING STAR

Giovanni Pernice Il Ballo è Vita

DANCE IS LIFE Join Strictly Come Dancing star Giovanni Pernice and his professional dance team in ‘Dance is Life’. In Italian, it translates to ‘il ballo è vita’, and this show takes you on a journey of life through dance. This elegant and beautiful tale features four fantastic dancers and two amazing singers that are sure to have you on your feet and leave you with a tear in the eye. Giovanni joined the hit BBC show in 2015 and made the final in his first year with Georgia May Foote, before teaming up with Laura Whitmore in 2016. Not just another dance and talk show, but a classy narrative which exudes love and passion. Ymunwch â seren enwog ‘Strickly Come Dancing’ Giovanni Pernice a’i dîm o ddawnswyr proffesiynol.

VIP

TIC

£ lu 4

inc

5

KE

din g g sig reet meet ne , dp & rin t

T

Tickets £28 | Concessions £25 | #HafrenGiovanniPernice

Tickets and information 01686 614 555

35


BAR ORIEL GALLERY BAR

VALERIE LAND

LAVINIA RANGE

HUW LEWIS JONES

WENDY MURPHY

MEIRIONYDD ARTISTS

Mid November – End February 2017

This gallery will feature the work of four artists from Meironydd in North Wales namely Valerie Land (valerieland.co.uk), Lavinia Range, Huw Lewis Jones and Wendy Murphy.

ELFYN ROBERTS

End February – End May 2017 Raised on a small farm near Dolgellau in the 1950’s, Elfyn attended Liverpool College of Art to study a foundation course and continued on to Manchester College Of Art And Design, graduating with a BA (Hons) degree in Art and Design (3D). He gained certificates in Education from U.C.W.Trinity College, Carmarthen and had a teaching career in secondary education, retiring in 2011. He is a multi discipline artist with skills in drawing and painting, print making, Raku ceramics and sculpting in foundry cast bronze. The work seen here reflects the multi discipline and the range of medium used to create the work. 36

Book online at thehafren.co.uk


CYNLLUN SEDDAU SEATING PLAN

All seats in rows A to P enjoy an excellent, unrestricted forward view with no seat further than 22 metres from the stage. Row AA is usually reserved for wheelchair users and their companions. Rows Q, R, S, T, V and W are balcony seats. When demand for seats is high, up to three additional rows of seating (rows AA to CC) will be added in front of row A. These will not usually be available until all other seating is sold. Please note that the seating plan is for indication purposes only and gaps between seats may vary in AA, BB and CC depending upon sales. Please call us on 01686 614555 if you would like to book these seats. Gellir gweld y llwyfan yn glir o bob sedd yn rhesi A i P. Nid oes unrhyw sedd fwy na 22 medr o’r llwyfan. Caiff rhes AA ei chadw ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a’u cymdeithion. Lleolir rhesi Q, R, S, T, V ac W yn y balconi. Pan fydd yna alw mawr am seddi, gosodir hyd at dair rhes ychwanegol o flaen rhes A (rhesi AA i CC). Fel arfer, ni fydd y rhain ar gael tan i’r seddi eraill gael eu gwerthu.

CYNLLUN SEDDAU SEATING PLAN

Tickets and information 01686 614 555

37


TERMS & CONDITIONS

THE HAFREN LLANIDLOES ROAD, NEWTOWN, POWYS SY16 4HU BOX OFFICE : 01686 614555 | EMAIL : BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK The Hafren Box Office is open for personal callers Monday to Friday from 9.30am to 5.30pm, also Saturdays two hours before a performance on performance days only. There is ample free parking outside.

TELEPHONE Call the Box Office on 01686 614555 (see opening hours above). You can pay by credit or debit card (minimum transaction £10.00 on debit cards). Reservations can also be made which will be kept for five working days. Hafren regrets that reservations not paid for within this time will be cancelled. Telephone bookings will be diverted to an answerphone for the 30 minutes prior to a performance to allow Box Office staff to serve personal callers. ONLINE SALES Tickets for all shows are available to purchase online at www.thehafren.co.uk. There is a £1 per transaction fee regardless of how many seats are purchased. Customers can either print off a receipt or request that their tickets be despatched in the post for a fee of 60p. Please bring your receipt when collecting your tickets. POST Address: Box Office, The Hafren, Llanidloes Road, Newtown, Powys SY16 4HU. Give the name of the performance, the number of tickets (including any concessions), your name, address and daytime telephone number. Enclose a cheque for the total amount made out to ‘Hafren-NPTC Group’ with the cheque card number on the reverse side. Add £1 to the total (if under £65.00) if you wish the tickets to be posted to you. REFUNDS & EXCHANGES Hafren appreciates customers’ commitment to the theatre in booking early for events and recognises that changes of plan can occur. On these occasions, if the tickets are returned to the Box Office we will attempt to re-sell them to another customer. This cannot be guaranteed as all of the theatre’s unsold tickets will be sold first. If successful in re-selling the tickets, the Box Office will issue a voucher to you for use against any future booking. Credit vouchers can only be issued to the original purchaser of the ticket. It is regretted that, in line with most other professional theatres, cash refunds cannot be made on tickets already purchased.

38

CONCESSIONARY PRICES

AND SPECIAL OFFER TICKETS Where shown, concessionary tickets are available to children, students, over60s, registered disabled (including an accompanying carer) and the unemployed. Family Concession and Early Saver tickets are all subject to availability, and must be paid for by the specified date. Capacity may be restricted. We reserve the right to withdraw these offers at any time, without notice. Family tickets are a maximum of four persons with at least two of these being children. PARTY BOOKING RATES These are available for most performances to groups of 10 and over. One free ticket is available for every 10 tickets booked. Please confirm with the box office that the party rate applies to the performance you wish to book. For groups over 25, call Del Thomas, Marketing Manager, on 01686 614556 to discuss larger discounts. DISABLED FACILITIES There are five reserved parking spaces for Blue Badge holders near to the front doors of the theatre. Patrons in wheelchairs should enter via the main entrance. There is level access into the Box Office, Gallery Bar and Auditorium. Spaces for up to 6 wheelchair users are available in front of the main seating.This should be reserved in advance. Bright, tactile signs indicate the location of the toilets, including a dedicated toilet with wheelchair access. There is a loop system in the auditorium for customers with a hearing disability. Customers can benefit from this system by switching all hearing aids to ‘T’. Headsets are also available on request. A large print copy of the theatre’s events is available on request. THEATRE TOKENS Hafren is part of a national Theatre Token scheme which is valid in a large number of theatres throughout the UK. Telephone the Box Office for details on 01686 614555.

REFRESHMENTS The theatre bar is open 1 hour prior to each performance, as well as during the interval and after the performance. To make the most of the interval it is suggested that drinks are pre-ordered, as the bar can be extremely busy during the interval. The theatre’s coffee shop and ice cream kiosk are also open on performance evenings. For orders over £10 the theatre bar has credit card payment facilities. HIRE OF THE THEATRE The theatre auditorium and other facilities are available for conferences, business meetings and special functions. The main auditorium can accommodate up to 500 with full staging and lighting facilities with a suite of smaller rooms available for ancillary use or smaller functions. A full on-site professional technical service ensures the optimum sound, lighting and presentation of your event. With catering to suit all requirements, the theatre offers a business-like and professional environment, flexible in accommodating a large range in attendance numbers from 10 upwards. Please contact Melanie Pettit on 01686 614232. CASH MACHINE There is a cash machine situated in the foyer area just to the right of the main doors. Maximum withdrawal is £50 and is completely free of charge. HYNT SCHEME If you need support or assistance to attend a performance at a theatre or arts centre then you may be eligible to join Hynt. Hynt is a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors who are impaired in any way or who have specific access requirements. For information on and how to become a member, please visit hynt.co.uk or call the Box Office on 01686 614 555. RELAXED PERFORMANCES Relaxed performances are open to everyone, but the environment has been specifically adapted for families with children with an Autistic Spectrum Condition, individuals with sensory and communication disorders, those with learning disabilities and anyone who would benefit from a more relaxed environment.


AMODAU A THELARAU

THE HAFREN FFORDD LLANIDLOES, DRENEWYDD, POWYS SY16 4HU SWYDDFA DOCYNNAU : 01686 614 555 | E-BOST : BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK Mae Swyddfa Docynnau The Hafren ar agor i dderbyn ymwelwyr yn bersonol o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, rhwng 9.30am a 5.30pm, hefyd dydd Sadwrn dwy awr cyn perfformiad ar ddiwrnodau perfformiad yn unig. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan. FFÔN Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01686 614555 (gweler uchod amserau agor y swyddfa). Gallwch dalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd (isafswm o £10.00 ar gardiau debyd). Gallwch hefyd archebu seddau ymlaen llaw a bydd y rhain yn cael eu cadw am bum diwrnod gwaith. Mae’n ddrwg gan Hafren na all y seddau gael eu cadw os na fydd tâl wedi’i dderbyn o fewn y cyfnod hwn. Bydd eich galwadau i archebu dros y ffôn yn cael eu hailgyfeirio i beiriant ateb yn ystod 30 munud cyn perfformiadau er mwyn galluogi staff y Swyddfa Docynnau i ddelio gydag ymwelwyr sy’n cyrraedd.

PRISIAU TOCYNNAU MANTAIS A CHYFRADDAU ARBENNIG Lle dangosir hynny, bydd tocynnau mantais ar gael i blant, myfyrwyr, pobl dros 60, unigolion sydd wedi’u cofrestru’n anabl (gan gynnwys gofalwyr) a’r di-waith. Bydd Tocyn Teulu a thocynnau Manteiswyr Cynnar yn dibynnu ar y nifer o docynnau sydd ar gael, a rhaid talu am y tocynnau erbyn y dyddiad penodedig. Mae’n bosibl y bydd angen cyfyngu lleoedd. Ceidw Hafren yr hawl i atal y cyfraddau mantais hyn ar unrhyw adeg, heb rybudd. Bydd tocyn teulu’n cynnwys, ar y mwyaf, bedwar unigolyn gydag o leiaf ddau ohonynt yn blant.

TOCYNNAU RHODD Y THEATR Mae gan y theatr ei thocynnau rhodd sy’n ddilys ar gyfer y mwyafrif o achlysuron. Mae’r theatr hefyd yn rhan o Gynllun Tocynnau’r Theatr Genedlaethol. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau am fanylion ar 01686 614555.

TRWY’R POST Cyfeiriad : Swyddfa Docynnau, Hafren, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU. Nodwch enw’r perfformiad, y nifer o docynnau y carech eu harchebu (gan gynnwys unrhyw docynnau mantais), eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd. Amgaewch siec am y cyfanswm a’i gwneud yn daladwy i ‘Hafren-NPTC Group’ gyda rhif eich cerdyn sieciau ar y cefn. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm (os yw’n llai na £65.00) ac os ydych yn dymuno i’ch tocynnau gael eu postio atoch.

CYFRADDAU I GRWPIAU Mae’r rhain ar gael i grwpiau o 10 neu fwy ar gyfer y mwyafrif o berfformiadau. Bydd un tocyn ar gael am ddim gyda phob 10 tocyn sy’n cael eu harchebu. Gofynnwch yn y swyddfa docynnau p’un a yw cyfraddau i grwpiau yn gymwys ar gyfer y perfformiad yr ydych yn dymuno ei weld. Ar gyfer grwpiau o fwy na 25, ffoniwch Del Thomas, Rheolwr Marchnata, ar 01686 614556 er mwyn trafod mwy o ddisgownt.

LLOGI’R THEATR Mae awditoriwm y theatr a chyfleusterau eraill ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes ac achlysuron arbennig. Bydd lle i 500 yn y brif awditoriwm gyda chyfleusterau llwyfannu cyflawn a goleuadau, a chyfres o ystafelloedd llai at ddefnydd ategol neu achlysuron llai. Bydd gwasanaeth technegol proffesiynol ar gael ar y safle er mwyn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl o ran sain, goleuadau a chyflwyniad eich achlysur. Mae’r arlwyaeth yn apelio at ofynion unrhyw un, ac mae’r theatr yn cynnig amgylchedd trefnus a phroffesiynol, hyblyg o ran lleoli niferoedd o 10 a mwy. Cysylltwch â Melanie Pettit ar 01686 614232

AD-DALIADAU A CHYFNEWIDIADAU Mae Hafren yn gwerthfawrogi ymrwymiad cwsmeriaid i’r theatr trwy archebu’n gynnar ar gyfer achlysuron ac yn cydnabod y gall newidiadau ddigwydd o ran cynlluniau. Mewn achos o’r fath, os bydd tocynnau’n cael eu dychwelyd i’r swyddfa docynnau, gwnawn bob ymdrech i’w hail-werthu i gwsmeriaid eraill. Ni ellir sicrhau hyn gan y bydd tocynnau’r theatr yn cael eu gwerthu’n gyntaf. Os bydd y theatr yn llwyddo i ail-werthu’r tocynnau, bydd y swyddfa docynnau’n trefnu credyd i chi am werth y tocynnau, i chi ei ddefnyddio wrth archebu unrhyw docynnau yn y dyfodol. Bydd y trefniant hwn yn gymwys ar gyfer y prynwr gwreiddiol y tocynnau. Yn anffodus, yn unol â mwyafrif o theatrau proffesiynol eraill, nid yw’n bosibl gwneud ad-daliadau ariannol am docynnau sydd wedi’u prynu eisoes.

CYFLEUSTERAU I’R ANABL Mae dau le parcio wedi’u neilltuo ger drysau ffrynt y theatr ar gyfer y rhai sy’n berchen ar Fathodynnau Glas. Dylai unigolion sy’n defnyddio cadair olwyn ddefnyddio prif fynedfa Coleg Powys er mwyn manteisio ar y drysau awtomatig. Mae’r mynediad i’r Swyddfa Docynnau, Bar yr Oriel, a’r Awditoriwm yn wastad. Mae lle i 6 cadair olwyn ar gael o flaen y prif seddau, a dylid trefnu lle ymlaen llaw ar gyfer hyn. Mae arwydd llachar yn dynodi’r toiledau, ac mae mynedfa i gadair olwyn a thoiled pwrpasol ar gael. Mae yna system cylchwifrau (loop system) i gwsmeriaid sydd â nam ar y clyw a gall y rhai sydd am ddefnyddio’r system honno droi pob teclyn clyw i ‘T’. Gellir gofyn hefyd am glustffonau. Gallwch wneud cais i dderbyn gwybodaeth am achlysuron y theatr mewn print bras.

LLUNIAETH Bydd bar y theatr ar agor awr cyn cychwyn pob perfformiad, a hefyd yn ystod yr egwyl ac ar ôl pob perfformiad. Er mwyn manteisio ar yr egwyl, awgrymwn eich bod yn archebu eich diodydd ymlaen llaw, gan y gall y bar fod yn brysur dros ben yn ystod yr egwyl. Mae siop goffi’r theatr a’r bwth hufen iâ hefyd ar agor yn ystod perfformiadau’r hwyr.

HYNT Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol newydd sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofynion mynediad penodol ac i’w Gofalwyr a’u Cynorthwywyr Personol. Bydd y wefan yn nodi popeth fydd angen i chi ei wybod am Hynt; ar gyfer pwy mae Hynt, beth mae’n ei ddarparu, a sut i ddod yn aelod. Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt. PERFFORMIADAU HAMDDENOL Bydd perfformiadau hamddenol ar agor i bawb, ond bydd awyrgylch y theatr wedi ei addasu yn arbennig ar gyfer teuluoedd sydd a (little roof on the ‘a’) phlant gydag Awtistiaeth, unigolion gyda chyflwr synhwraidd a chyfathrebol yn ogystal a’r rheina sydd efo anawsterau dysgu. Yn wir gall unrhyw un fanteisio ar awyrgylch mwy hamddenol y theatr yn ystod y cyfnodau hyn.

39


GWANWYN SPRING 2017

HAFREN AT A GLANCE

IONAWR JANUARY Dydd Sul Sunday 15................................................Welsh National Opera - Viennese Concert...................................4.00pm Dydd Mercher Wednesday 25...............................Movie Matinée: Florence Foster Jenkins (2016)...........................1.30pm Dydd Gwener Friday 27..........................................Powys Sports Awards......................................................................7.00pm CHWEFROR FEBRUARY Dydd Sadwrn Saturday 4.......................................A Regular Little Houdini..................................................................7.45pm Dydd Sadwrn Saturday 11.....................................Gwyn Emberton: Montgomery Town Hall....................................7.30pm Dydd Gwener Friday 17..........................................Mid Wales Opera: The Magic Flute................................................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 18.....................................Mid Wales Opera: Semele...............................................................7.30pm Dydd Llun Monday 20 - Dydd Sadwrn Saturday 25...................................YFC Entertainment Festival.............................................................7.30pm Dydd Mercher Wednesday 22...............................Movie Matinée: Love & Friendship (2016)....................................1.30pm Dydd Mawrth Tuesday 28......................................Acoustica: The Hawkers..................................................................7.30pm MAWRTH MARCH Dydd Mercher Wednesday 1.................................Welsh Blood.....................................................................9.00am - 8.30pm Dydd Iau Thursday 2..............................................Welsh Blood.....................................................................9.00am - 6.00pm Dydd Gwener Friday 3............................................Rally: Civic Reception.......................................................................7.00pm Dydd Sadwrn Saturday 4 Dydd Sul Sunday 5..................................................Rally: Mid Wales Stages................................................................................ Dydd Mercher Wednesday 8.................................Sing A Story...................................................................10.30am & 1.30pm Dydd Iau Thursday 9..............................................Chekhov’s Shorts.............................................................................7.45pm Dydd Gwener Friday 10..........................................Follow Me......................................................................10.00am & 1.30pm Dydd Sadwrn Saturday 11.....................................Sinfonia Cymru.................................................................................7.45pm Dydd Mercher Wednesday 15...............................Urdd...................................................................................... From 12 noon Dydd Iau Thursday 16............................................Max Boyce - SOLD OUT...................................................................7.30pm Dydd Gwener Friday 17..........................................Joe Swift............................................................................................7.45pm Dydd Sadwrn Saturday 18.....................................Seussical The Musical......................................................................7.00pm Dydd Gwener Friday 24..........................................Arad Goch: King Hit.....................................................10.30am & 1.15pm Dydd Gwener Friday 24..........................................Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys.......................................8.00pm Dydd Sadwrn Saturday 25.....................................Circus of Horrors.............................................................................8.00pm Dydd Mawrth Tuesday 28......................................Acoustica: Beth Prior.......................................................................7.30pm Dydd Mercher Wednesday 29...............................Movie Matinée: Brooklyn (2015)....................................................1.30pm Dydd Iau Thursday 30............................................Perfect Pitch.....................................................................................7.45pm Dydd Gwener Friday 31..........................................Jon Richardson - SOLD OUT...........................................................8.00pm EBRILL APRIL Dydd Sadwrn Saturday 1.......................................Meet Fred..........................................................................................7.30pm Dydd Gwener Friday 7............................................Brainiac...........................................................................2.00pm & 4.00pm Dydd Sadwrn Saturday 8.......................................Cwmni Theatr Maldwyn: Cadw’r Fflam yn Fyw.............................7.30pm Dydd Mawrth Tuesday 11......................................Family Dance Festival....................................................3.00pm & 6.00pm Dydd Mercher Wednesday 12...............................Family Dance Festival..................................................12.00pm & 3.00pm Dydd Mawrth Tuesday 18 Dydd Mercher Wednesday 19...............................Easter Holidays Circus Skills Club..................................9.00am - 3.30pm Dydd Iau Thursday 20............................................Jason & The Argonauts................................................11.00am & 1.30pm Dydd Sadwrn Saturday 22.....................................Don’t Dribble on the Dragon..........................................................2.30pm Dydd Mercher Wednesday 26...............................Movie Matinée: Dad’s Army (2016)................................................1.30pm Dydd Iau Thursday 27 Dydd Gwener Friday 28..........................................Newtown Musical Theatre Company: Peter Pan.........................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 29.....................................Newtown Musical Theatre Company: Peter Pan.......2.30pm & 7.30pm MAI MAY Dydd Mawrth Tuesday 2........................................Acoustica: The Innocent..................................................................7.30pm Dydd Iau Thursday 4..............................................2Faced Dance: Run..........................................................................7.45pm Dydd Sadwrn Saturday 6.......................................Montgomeryshire Music Festival...................................................7.30pm Dydd Iau Thursday 11............................................Let’s Hang On...................................................................................7.45pm Dydd Gwener Friday 12..........................................Hysteria.............................................................................................7.45pm Dydd Sadwrn Saturday 13.....................................Grimethorpe Band...........................................................................7.30pm Dydd Gwener Friday 26..........................................Joel Dommett: LIVE..........................................................................8.00pm Dydd Mercher Wednesday 31...............................Movie Matinée: Eddie The Eagle (2016)........................................1.30pm Dydd Mercher Wednesday 31...............................Eddie ‘The Eagle’ Edwards - Try Hard............................................7.30pm

HAFREN BOX OFFICE

HAFREN ONLINE

The Hafren, Llanidloes Road, Newtown, Powys SY16 4HU 01686 614 555

boxoffice@thehafren.co.uk www.thehafren.co.uk

facebook.com/hafrennewtown twitter.com/@Hafren_Newtown

Hafren Brochure Spring 2017  
Hafren Brochure Spring 2017  

Forthcoming shows and events at The Hafren, Spring 2017.

Advertisement