__MAIN_TEXT__

Page 1

THE ENTERTAINMENT VENUE Y LLEOLIAD AR GYFER ADLONIANT

GWANWYN // SPRING 2020

thehafren.co.uk

01686 614555 Y DRENEWYDD NEWTOWN


MEET THE TEAM The Hafren Llanidloes Road Newtown, Powys SY16 4HU 01686 614 555

£

HAFREN ONLINE

boxoffice@thehafren.co.uk www.thehafren.co.uk facebook.com/hafrennewtown twitter.com/@Hafren_Newtown

EARLYSAVER

Book in advance. Save money.

DS

DRAMASPECIAL

Book for three dramas and see each for just £9.

RISING T H E A T R E

S C H O O L

Rising Stars is a Performing Arts experience for ages 4-18. The workshops consist of acting, singing and dancing lessons by Claire Evans and Layla Beth Jones. All staff are DBS checked.

The workshops will take place every Tuesday evening at Hafren from: 4.15pm - 5.00pm 4-7 yr olds 1 child £4 | 2 children £6 | 3 children £10 per week 5.00pm - 7.00pm 7-18 yr olds 1 child £8 | 2 children £12 | 3 children £16 per week Please contact Claire 07581 062801 or visit https://www.facebook.com/claireevans111 Profiad perfformio ar gyfer oedrannau 4-18 yw ‘Rising Stars’. Bydd y gweithdai yn cynnwys drama yn bennaf wedi ei arwain gan Claire Evans yn ogystal a rhai gwersi canu a dawns gan bobl hunan-gyflogedig proffesiynol sydd wedi cael archwiliad DBS.

SARA CLUTTON RHEOLWRAIG THEATR THEATRE MANAGER FF | T: 01686 614 565 E: ADMIN@THEHAFREN.CO.UK DEL THOMAS GORUCHWYLIWR MARCHNATA MARKETING SUPERVISOR FF | T: 01686 614 556 E: MARKETING@THEHAFREN.CO.UK SHARON HIBBOTT-PRESTON SWYDDOG MARCHNATA MARKETING OFFICER FF | T: 01686 614 559 E: PUBLICITY@THEHAFREN.CO.UK ANNE GRIEVE SWYDDOG TOCYNNAU BOX OFFICE OFFICER FF | T: 01686 614 555 E: BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK LORNA DAVIES CYDLYNYDD Y GYNHADLEDD / CYNORTHWY-YDD SWYDDFA DOCYNNAU CONFERENCE CO-ORDINATOR / BOX OFFICE ASSISTANT FF | T: 01686 614 236 E: CONFERENCE@THEHAFREN.CO.UK TAMSIN COLUCCI CYNORTHWY-YDD SWYDDFA DOCYNNAU BOX OFFICE ASSISTANT E: BOXOFFICE@THEHAFREN.CO.UK MARK MICHAELS GORUCHWYLIWR CROESAWU FRONT OF HOUSE SUPERVISOR FF | T: 01686 614 554 E: FOH@THEHAFREN.CO.UK MELANIE PETTIT SWYDDOG YMGYSYLLTU A’R GYMUNED COMMUNITY ENGAGEMENT OFFICER FF | T: 01686 614 232 E: COMMUNITY@THEHAFREN.CO.UK IAIN HUMPHREYS / MARK RAYMER TECHNEGWYR TECHNICIANS E: TECH@THEHAFREN.CO.UK A 12 STAFF Y BAR A 30 STIWARD GWIRFODDOL

(DIOLCH YN FAWR I CHI GYD) PLUS 12 BAR STAFF AND 30 VOLUNTARY STEWARDS, TO WHOM WE OFFER A VERY SPECIAL THANK YOU.


Hafren // Newyddion News 3

NEWYDDION // NEWS SYSTEM CLYW NEWYDD Rydyn ni yn falch iawn o gyhoeddi fel ran o’r casgliad a godwyd o sioe Ian McKellen yma y llynedd, rydym wedi gosod system clyw newydd er mwyn rhoi cymorth i’r rhai sydd gyda nam clywedol. Yr oll sydd angen i chi wneud yw lawrlwytho app ‘Sennheiser Mobileconnect’ ac wedyn cysylltu gyda ‘Mobile Connect’, rhwydwaith WiFi y theatr pan byddwch yn ymweld. Agorwch yr app a chliciwch ar ‘Hearing Support’ ac wedyn cysylltwch eich clustffonau er mwyn derbyn ansawdd clywedol gwell. Am ffi o £1 gallwch brynu clustffonau i chi ddefnyddio a mynd a nhw adref gyda chi. Please scan this QR code to be directed to the Sennheiser website where you can download the MobileConnect app. -----------------------------------------* All ticket prices quoted in this brochure include booking fees.

NEW HEARING SOUND SYSTEM We are proud to announce that as a result of the proceeds of the Ian McKellen show here last March we have now installed a brand new sound system to aid those with a hearing impairment. To access this all you need do is download the App called ‘Sennheiser Mobileconnect’ from your App or Google store and then when you are actually in our Auditorium you then need to connect your device to the ‘Mobile Connect’ WiFi network. Then open the APP and select ‘Hearing support’ and connect your headset to receive additional enhanced audio. For a fee of £1 we can supply you with headphones which you can use and take away with you. COMMUNITY OUTREACH We currently have a Community Choir, Youth Theatre, Arts Classes and a range of opportunities for young and old. You can read more about this at our Community dedicated section on pages 10 and 11.

CYNLLUN SEDDAU SEATING PLAN STAGE / LLWYFAN

All seats in rows A to P enjoy an excellent, unrestricted forward view with no seat further than 22 metres from the stage. Row AA is usually reserved for wheelchair users and their companions. Rows Q, R, S, T, V and W are balcony seats. When demand for seats is high, up to three additional rows of seating (rows AA to CC) will be added in front of row A. These will not usually be available until all other seating is sold. Please note that the seating plan is for indication purposes only and gaps between seats may vary in AA, BB and CC depending upon sales. Please call us on 01686 614555 if you would like to book these seats. Gellir gweld y llwyfan yn glir o bob sedd yn rhesi A i P. Nid oes unrhyw sedd fwy na 22 medr o’r llwyfan. Caiff rhes AA ei chadw ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a’u cymdeithion. Lleolir rhesi Q, R, S, T, V ac W yn y balconi. Pan fydd yna alw mawr am seddi, gosodir hyd at dair rhes ychwanegol o flaen rhes A (rhesi AA i CC). Fel arfer, ni fydd y rhain ar gael tan i’r seddi eraill gael eu gwerthu.

thehafren.co.uk // 01686 614555


HAFREN MOVIE MATINEES DYDD MERCHER 18FED MAWRTH - 1.30YP WEDNESDAY 18TH MARCH - 1.30PM

Pre-booking essential // 01686 614555 DYDD MERCHER 29AIN EBRILL - 1.30YP WEDNESDAY 29TH APRIL - 1.30PM INSPIRED BY A TRUE FRIENDSHIP

®

SOPHIE COOKSON

STEPHEN CAMPBELL MOORE JUDI AND DENCH

TOM HUGHES

The year is 2000 and Joan Stanley is living in contented retirement in suburbia at the turn of the millennium. Her tranquil life is suddenly disrupted when she’s arrested by MI5 and accused of providing intelligence to Communist Russia. Cut to 1938 where Joan is a Cambridge physics student who falls for young communist Leo Galich and through him, begins to see the world in a new light. Working at a top-secret nuclear research facility during WWII, Joan comes to the realisation that the world is on the brink of mutually assured destruction. Confronted with an impossible question - what price would you pay for peace? - Joan must choose between betraying her country and loved ones, or saving them. Rydym yn y flwyddyn 2000 ac roedd Joan Stanley yn byw yn gyfforddus mewn ty preswyl pan newidiodd ei byd yn llwyr - cafodd ei harestio gan MI5. Tickets £10 inc. light lunch served from 12pm Film Only £4 | Pre-booking essential 1h 41min Biography / Drama / History Pre-booking essential

ACADEMY AWARD NOMINEE

VIGGO MORTENSEN ®

ACADEMY AWARD WINNER

MAHERSHALA ALI “HUGELY ENTERTAINING” DAILY EXPRESS

Set in America in 1962, Green Book tells the heart-warming true story of Tony Lip (Viggo Mortensen), a working-class Italian-American bouncer who takes on a job as a chauffeur for Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), a world-class black pianist. The mismatched pair embark on a two-month tour of concert venues in the racially charged deep south and discover they’re on the road to a meaningful and unique friendship. Lleolir y fflim hwn yn America ym 1962 ac fe adroddir y Green Book hanes wir am stori bywyd Tony Lip (Viggo Mortensen).

Tickets £10 inc. light lunch served from 12pm Film Only £4 | Pre-booking essential 2h 10min Biography / Comedy / Drama


HAFREN MOVIE MATINEES DYDD MERCHER 27AIN MAI - 1.30YP WEDNESDAY 27TH MAY - 1.30PM

“A WONDERFULLY DEVIOUS AGATHA CHRISTIE HOMAGE” Benjamin Lee - The Guardian

When renowned crime novelist Harlan Thrombey (Christopher Plummer) is found dead at his estate just after his 85th birthday, the inquisitive and debonair Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) is mysteriously enlisted to investigate. With an all-star ensemble cast including Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford and Jaeden Martell, KNIVES OUT is a witty and stylish whodunnit guaranteed to keep audiences guessing until the very end.

DEMENTIA-FRIENDLY MOVIES DYDD LLUN 9FED MAWRTH - 1.30YP MONDAY 9TH MARCH - 1.30PM

Tickets £5 inc. tea/coffee and cake Pre-booking recommended 1h 42min plus an interval. Comedy / Drama / Musical DYDD LLUN 4YDD MAI - 1.30YP MONDAY 4TH MAY - 1.30PM

Ffim yw hon am yr awdur poblogaidd Harlan Thrombey a gafodd ei lofruddio ar ei stad wedi iddo ddathlu ei benblwydd yn 85 mlwydd oed, ac fe ddaw y gwr cain, Detectif Benoit Blanc i ddatrys y dirgelwch. Pwy yw’r llofrudd? Tickets £5 inc. tea/coffee and cake Pre-booking essential 2h 10min Comedy / Crime / Drama

Tickets £5 inc. tea/coffee and cake Pre-booking recommended 1h 24min plus an interval. Action / Adventure / Family Pre-booking essential


6 Hafren // Chwefror February

DYDD GWENER 14EG SADWRN 15FED CHWEFROR - 7.30YH FRI 14TH - SAT 15TH FEBRUARY - 7.30PM DYDD LLUN 17EG - GWENER 21AIN CHWEFROR DYDD SADWRN 22AIN CHWEFROR - 7.00YH MON 17TH - FRI 21ST FEBRUARY - 7.30PM SAT 22ND FEBRUARY - 7.00PM

DYDD SADWRN 29AIN CHWEFROR - 7.30YH SATURDAY 29TH FEBRUARY - 7.30PM

MIDWALESOPERA

OPERA CANOLBARTH CYMRU

Gwyl Ddrama CFfI

YFC Drama Festival Bydd yr Wyl yn dod a’r cystadlaethau drama Cymraeg a Saesneg ynghyd. Bydd yn arddangos talent aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Trefaldwyn. This Festival brings together Welsh and English drama competitions, showcasing the talent of Montgomery Young Farmer Club members. Tocynnau / Tickets £11*

MWO bring a fresh approach to Mozart’s enduring masterpiece for their 2020 Spring tour. Using Amanda Holden’s English translation filled with ‘uninhibited mirth’ and our own Music Director’s orchestral arrangement of Mozart’s sublime score, our brand-new production will be tailor made in Wales with international performers joined on stage by young talent from the Wales International Academy of Voice. Join Figaro and Susanna on their marriage merry go round, as servants outwit their masters, women outwit their men and true love triumphs against the odds. Noson yng nghwmni Opera Canolbarth Cymru yn cyflwyno blas gwahanol ar waith Mozart. Rows A - I £22* | Rows J - P £19* | Balconies £11* --------------------------------------------------------------------


Hafren // Mawrth March 7

DYDD MERCHER 4YDD MAWRTH - 10.30YB & 1.30YP WEDNESDAY 4TH MARCH - 10.30AM & 1.30PM

Mid Wales Music Trust with Sinfonia Cymru present

FIDELIO

An interactive music & storytelling show for Primary Schools

DYDD SADWRN 14EG MAWRTH - 7.30YH SATURDAY 14TH MARCH - 7.30PM

THE BRIGHOUSE AND

RASTRICK BAND

The Brighouse and Rastrick Band hails from the West Ridings of Yorkshire. Formed in 1881 as the Brighouse and Rastrick Temperance band, the band retained this title until the 1920’s when on the appointment of the World-Famous Fred Berry as musical director, ‘Temperance’ was dropped from its title. In 1977 the band caught the ears and imagination of the British public with their recording of Derek Broadbent’s “Floral Dance” holding the No.2 position in the British singles chart for nine weeks. Doggedly held off the top spot by Paul McCartney, they still achieved sales of over a million, earning both Gold and Silver discs and attracting fame well beyond the UK.

Join music leader / storyteller Raph Clarkson and the amazing musicians of Sinfonia Cymru for a gripping tale of heroism and adventure. Follow our heroine Leonora as she goes undercover to rescue the wrongfully imprisoned Florestan and be inspired by some awesome music written by composers including Ludwig van Beethoven, whose 250th anniversary we celebrate in 2020. Lots of opportunities for joining in, including two songs for everyone to sing together.

Over recent years the band has been engaged in very successful collaborations outside of the Brass Band Tradition. Recordings with Simon Callow, ‘The Unthanks’, Liza Pullman and appearances at Chris Evans’ ‘Car-Fest’ are just some of the ways that we are expanding our audiences. Ffurfiwyd y Band yma ym 1881 fel y Brighouse and Rastrick Temperance Band ac fe ddalwiyd ymlaen i’r enw hyd at y 1920a’u pryd newidwyd i The Brighouse and Rastrick Band.

This show is perfect for KS1 & 2 pupils. All schools will receive a Resource Pack including guide tracks for the audience songs along with ideas for linked expressive arts activities. Sioe rhyngweithiol o gerddoriaeth a stori sy’n addas ar gyfer blwyddyn 1 a 2 ysgolion cynradd. Tickets FREE for children and their teachers --------------------------------------------------------------------

For travel costs see the Arts Council of Wales’ Go and See Fund.

Tickets £16* | Concessions £15* --------------------------------------------------------------------


8 Hafren // Mawrth March

DYDD GWENER 20FED MAWRTH - 7.45YH FRIDAY 20TH MARCH - 7.45PM

DYDD SADWRN 21AIN MAWRTH - 7.30YH SATURDAY 21ST MARCH - 7.30PM

STRICTLY THEATRE Co presents

‘WORLD-CLASS’ The News Letter

Y ICTL STR ME O C G CIN DAN RS!

STA

”Simply wonderful… Robertson and Collett are a powerful pair on stage” Adelaide Artbeat

Warning: Contains hats!

GAVIN ROBERTSON | NICHOLAS COLLETT “The 39 Steps” meets Agatha Christie via Holmes and Watson! Who murdered Lady Fanshawe? Why is Matron Maudesley so friendly with one of the guests at the House of Hope and Cures? Why have the sound cues got mixed up? Where’s the set? A cast of six bring a comic flurry of suspects and sleuths together to discover whodunnit, and how… except, well… four of the cast are stuck by the side of the M6 in the broken-down van and only those two knights of the theatre, Sir Gavin and Sir Nicholas, have managed to get to the venue… but the show must go on! Comic clichés from the Great British Detective genre - Lords and ladies, shady servants, secrets, motives and cunning detective-work abound in this genre-busting farcical comedy from the “Masters of inventive silliness”! It’s not a new idea – it’s been DONE TO DEATH, BY JOVE – but not like this! Promise. Cast o chwe actor sy’n cwestiynu llwyth o ddrwgdybwyr er mwyn darganfod y troseddwr mewn ffordd hynod ddoniol!

DS

Tickets £13* | Drama Special £11* --------------------------------------------------------------------

IAN WAITE

VINCENT SIMONE

THE

BALLROOM BOYS The Ballroom Boys double act Ian Waite and Vincent Simone are set to return in 2020 with a brand new show - Ian Waite and Vincent Simone….ACT TWO, after the roaring success of their 5 star rated 2019 tour! The fabulous Strictly Come Dancing stars promise another wonderful evening of old-fashioned variety - dance, comedy and song! With beautiful costumes, gorgeous lighting and world class routines, including the Viennese Waltz, the Foxtrot, the Rhumba… and of course… there has to be another incredible Argentine Tango routine by the master! The boys will be joined by their stunning dance partners and a world class singer. Dychwelir yr act ddawns poblogaidd yma i’r Hafren gyda’i sioe newydd yn dilyn llwyddiant y flwyddyn diwethaf. Tickets £35* | Rows A - C £39* | VIP Tickets £63* --------------------------------------------------------------------


Hafren // Mawrth March 9

DYDD SADWRN 28AIN MAWRTH - 7.45YH SATURDAY 28TH MARCH - 7.45PM

DYDD IAU 26AIN MAWRTH - 7.30YH THURSDAY 26TH MARCH - 7.30PM

BEACH BODY READY

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman / A Theatr Genedlaethol Cymru and Sherman Theatre co-production Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae’r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd.

Shaving? Tanning? Over-exercising? Cabbage-Souping? Starving? Don’t bother, we’re not. Grab your pals and your biscuits and watch Beach Body Ready! Join The Roaring Girls for a defiantly feel good show which sticks two fingers up at how the media says you should look.

Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae Aneurin, Rhys, Gareth a Dada yn ôl mewn drama newydd, dyner a direidus gan Daf James.

Tocynnau £15* | Gostyngiadau £13* Cynnig Cyntaf i’r Felin £13* (Tan ddydd Sadwrn 12 Chwefror)

£

-------------------------------------------------------Canllaw Oed 16+

Yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themau aeddfed. Mae sgwrs cyn y sioe i ddysgwyr ar gael am ddim.

“Beach Body Ready is the show the world has been waiting for” Within Her Words

Photo © The Other Richard.

Ten years on from the award-winning Llwyth, Aneurin, Rhys, Gareth and Dada are back in this witty and compelling new play by Daf James. Taking an irreverent look at love, family and friendship, Tylwyth is a provocative commentary on contemporary Welsh life.

Shafio? Tanio? Gor – ymarfer? Deietio? Llwgu? Peidiwch trafferthu, dydan ni ddim. Dewch gyda’ch mêts a’ch bisgedi a dewch i wylio ‘Beach Body Ready’!

DS

Tickets £13* | Drama Special £11* -------------------------------------------------------------------Age Guidance 14+ In Association with Hull Truck Theatre, Absolutely Cultured, The Pleasance with support from House, In Good Company and Waterside Arts Centre.


cymuned 2020

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau Cymuned Hafren sydd ar ddod, cysylltwch â Mel Pettit // Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Ff: 01686 614232 | e: education@thehafren.co.uk

Gweithdai a dosbarthiadau Gweithdai Celfyddydau Awyr Dydd Llun 4.15pm – 5.15pm | 8 – 12 oed Dydd Llun 5.20pm – 6.20pm | Oedolion Dewch i fwynhau gwefr a hwyl y gweithdy celfyddyd syrcas gyfoes hwn. Croeso i bawb! Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â Hazel ar 07939 116009 neu info@zu-aerial.com

Canu Er Iechyd yr Ysgyfaint yn Hafren Dydd Llun o 20fed Ionawr 2020, 2.30pm

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Bach Dydd Mercher 9.30am -10.30am Dosbarth cerddoriaeth i fabanod a phlant bach. Dyma’r cam cyntaf yn y rhaglen gerddoriaeth arloesol ac ysbrydoledig Da Capo. Croeso i bawb - ar ôl y dosbarth ceir te a sgwrs. Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu e-bostiwch charlotte@lifebulb.org am ragor o wybodaeth.

Ymestyn, ymlacio ac ymarferion anadlu gan ddefnyddio’r llais a chanu. Croeso i bob gallu. I gadw lle cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.

Côr Cymuned Hafren Nos Lun o 7 – 9pm Hyfforddiant medrus, repertoire ysbrydoledig a digon o chwerthin. Canwch a theimlwch yn wych! Croeso i bawb o ddechreuwyr i gantorion profiadol. Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu e-bostiwch charlotte@lifebulb.org am ragor o wybodaeth.

Profiad o’r Celfyddydau Perfformio - Hafren Rising Stars Dydd Mawrth 4.15pm - 7pm Mae Rising Stars yn brofiad celfyddydau perfformio i’r rhai 4 – 18 oed. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys gwersi actio, canu a dawnsio gan Claire Evans a Layla Beth Jones. Mae pob aelod o staff yn cael archwiliad DBS. Croeso i bawb. Cysylltwch â Claire ar 07581 062801 neu ewch i https://www.facebook.com/claireevan111

Dosbarthiadau Celf ar gyfer 50 oed a throsodd Dydd Mercher 10am – 12.30pm Dosbarthiadau celf greadigol ar gyfer pobl 50 oed a throsodd a gynhelir gan Zoe Mach, yr artist o Fachynlleth. Nid oes angen profiad ac mae croeso i bawb, gyda the a sgwrs wedi’u cynnwys. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.

Celf i mi! Dydd Mercher 1.30pm – 3pm Dosbarth celf hwyliog cyfeillgar i bob oed, nid oes angen profiad ac mae croeso i bawb. Cewch gwrdd â ffrindiau newydd. Te a sgwrs yn hanfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.


For further information on forthcoming Hafren Community events, please contact Mel Pettit // Community Engagement Officer t: 01686 614232 | e: education@thehafren.co.uk

community 2020

Workshops and classes Aerial Arts Workshops Monday 4.15pm – 5.15pm | 8 – 12 year olds Monday 5.20pm – 6.20pm | Adults Enjoy the thrill and the fun of this contemporary circus art workshop – All welcome! For further information or to book a place contact Hazel on 07939 116009 or info@zu-aerial.com

Singing for Lung Health at Hafren Mondays from 20th January 2020, 2.30pm

Baby & Toddler Music Wednesday 9.30am -10.30am Baby and toddler music class. This is the first step in the innovative and inspiring Da Capo Music programme. All welcome, the class is followed by tea and chat. Contact Charlotte on 07828 413484 or email charlotte@lifebulb.org for more information.

Stretches, relaxation and breathing exercises using the voice and singing. All abilities welcome. Contact Hafren Box Office on 01686 614555 to book a place.

Hafren Community Choir Monday night from 7 – 9pm Skilled tuition, inspiring repertoire and plenty of laughter. Sing and feel amazing! Everyone welcome from beginners to experienced singers.

Arts Classes for age 50 and over Wednesday 10am – 12.30pm

Contact Charlotte on 07828 413484 or email charlotte@lifebulb.org for more information.

Creative art classes for age 50 and over run by Machynlleth artist Zoe Mach. No experience necessary and all welcome, tea and chat included.

Performing Arts Experience – Hafren Rising Stars

Further information contact Hafren Box Office on 01686 614555.

Tuesday 4.15pm – 7pm

Art for me!

Rising Stars is a performing arts experience for ages 4 – 18 years. The classes consist of acting, singing and dancing lessons by Claire Evans and Layla Beth Jones. All staff are DBS checked. All welcome.

Wednesday 1.30pm – 3pm

Please contact Claire on 07581 062801 or visit https://www.facebook.com/claireevan111

Further information contact Hafren Box Office on 01686 614555.

Friendly fun art class for all ages, no experience necessary and all welcome. Make new friends. Tea and chat essential.


12 Hafren // Ebrill April DYDD IAU 2IL - GWENER 3YDD EBRILL - 7.30YH | DYDD SADWRN 4YDD EBRILL - 2.30YP & 7.30YH THURSDAY 2ND - FRIDAY 3RD APRIL - 7.30PM | SATURDAY 4TH APRIL - 2.30PM & 7.30PM

Newtown Musical Theatre Company Presents

You’ll be kicking off your Sunday shoes this April, when NMTC presents Footloose! Based on the 1984 movie, Footloose tells the story of Ren, a high-spirited kid who moves from the big city to a small, religious town where dancing, his one true passion, is forbidden. Can he convince the town and its formidable preacher that life is meant to be celebrated with dance? Full of instantly recognisable hits like “Let’s Hear It for the Boy,” “Holding Out for a Hero,” and the classic “Footloose,” this show will have you dancing in the aisles! Addasiad llwyfan o’r ffilm 1984 Footloose sy’n adrodd stori am y bachgen a symudodd o’r ddinas fawr i bentref bach gwledig ble cafodd ei ddawnsio ei wahardd.

Stage Adaptation by DEAN PITCHFORD and WALTER BOBBIE Music by TOM SNOW Lyrics by DEAN PITCHFORD Based on the Original Screenplay by DEAN PITCHFORD. Additional Music by ERIC CARMEN, SAMMY HAGAR, KENNY LOGGINS and JIM STEINMAN. An amateur production by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of R&H Theatricals.

Be inspired by amateur theatre

Tickets £16* | Concessions £13.50 -------------------------------------------------------------------Please Note: Advisory age for this show is 11+. The Saturday Matinee will also feature a BSL signer.

Matinee performance


Hafren // Ebrill April 13

DYDD MERCHER 8FED EBRILL - 7.45YH WEDNESDAY 8TH APRIL - 7.45PM

Something for the Weekend and The Kings Theatre Portsmouth presents

Su Pollard

harpy by Philip Meeks

Birdie’s a hoarder. The neighbours call her a harridan and a harpy, although most have never even met her. They see her hoard as a hazard for house prices. But it isn’t rubbish. It’s her life’s work and it exists because years ago something deeply cherished was stolen from her; Birdie’s not been able to give up anything since. She’ll do anything to get this priceless thing back. Anything at all. National treasure Su Pollard gives a onewoman tour-de-force performance in this razor-sharp and bittersweet dark drama from Fringe First award winner Philip Meeks (Kiss Me Honey, Honey!, Murder, Margaret and Me). Cleciwr yw Birdie, mae’n cadw popeth ac mae’r trigolion yn anhapus gyda’i ffordd o fyw. Ond mae gan Birdie reswm dros gadw popeth, cafodd rhywbeth personol ei ddwyn oddi wrthi ac mi fyddai’n rhoi’r byd i’w gael yn ôl.

‘Su Pollard gives the performance of her life, an unmissable tour-de-force of comedy and drama brought together in a fantastically constructed piece of theatre.’ THEATRE WEEKLY

‘A bitter-sweet production… Pollard is effortless… she delivers a powerful performance which has the audience hooked from the thunderous entrance straight through.’ EDFEST MAG

DS

Tickets £13* | Drama Special £11* -------------------------------------------------------------------thehafren.co.uk // 01686 614555


14 Hafren // Ebrill April

DYDD GWENER 17EG EBRILL - 7.30YH FRIDAY 17TH APRIL - 7.30PM

FROM THE WRITERS OF

‘HORMONAL HOUSEWIVES’

DYDD MAWRTH 21AIN EBRILL - 7.30YH TUESDAY 21ST APRIL - 7.30PM DYDD MERCHER 22AIN EBRILL - 1.00YP * DISCOVER DANCE: WED 22ND APRIL - 1.00PM *

INT E IN RE WO A FRSTED R G KS EE wit et in t HOP h B ouc ? ox O h ffic e

From the writers of the hit comedy Hormonal Housewives, Girls Just Wanna Have Fun is the brand-new musical comedy show that does exactly what it says on the tin. Join the star cast of four refreshingly honest and unreserved girls on a riotous evening of laugh-out-loud sketches and classic pop anthems that define being a 21st Century woman. We take a no-holds-barred comedy romp through everything life throws at a modern day woman – no subject is too taboo!

“A seriously funny evening – it’s like an episode of Loose Women but with music, singing, dancing and a bottle of bubbly!” Gan y rhai a ysgrifennodd ‘The Hormonal Housewives’, dyma’r sioe gerdd newydd sbon sy’n llawn hiwmor ysgafn. Tickets £26* --------------------------------------------------------------------

NDCWales perform three powerful pieces of dance about poetry, sport and identity. Lunatic by Nigel Charnock is an energetic riot. It smashes together 30’s music and style with 90’s pop-culture. 2067: Time and Time and Time by Alexandra Waierstall is elegant. Dancers reveal a shimmering poem about the relationship between the history of time and the poetry of destiny. Rygbi: Yma / Here by Fearghus Ó Conchúir is uplifting: full of hope, glory and camaraderie. * DISCOVER DANCE / DARGANFOD DAWNS #GetDancing with National Dance Company Wales

Discover Dance is fun and relaxed. Try some dance, then watch the professionals in action.

Tickets £9* | Concessions £7* Discover Dance £3.50 | Teachers 1 : 10 FREE --------------------------------------------------------------------


Hafren // Ebrill April 15

DYDD GWENER 24AIN EBRILL - 7.30YH FRIDAY 24TH APRIL - 7.30PM

DYDD SADWRN 25AIN EBRILL - 7.30YH SATURDAY 25TH APRIL - 7.30PM

NEWTOWN AND DISTRICT MALE VOICE CHOIR

Celebrating over 50 years of one of rock music’s most influential bands, UK Pink Floyd Experience recreate the sights and sounds of the legendary band in concert. This highly authentic show recreates the atmosphere of Floyd live. Featuring top-flight musicians and complete with video projections, a stunning light show and of course, over two hours of incredible music! Come and share the passion for Pink Floyd’s music as we tackle one of their most iconic albums “The Dark Side Of The Moon”, played in its entirety. Of course, no Pink Floyd show would be complete without classics including “Wish You Were Here”, “Shine On You Crazy Diamond”, “Another Brick In The Wall” and “Comfortably Numb”.

Join Newtown and District Male Voice Choir for a night of traditional and popular songs, as once again they bring their Annual Concert to The Hafren. This year, they will be joined by soprano Shân Cothi and tenor Rhodri Prys Jones, both of whom will be accompanied by Jeffrey Howard. Shân Cothi is a versatile performer in both classical and musical theatre repertoire. She began her career as a music teacher, but winning the Blue Riband for the best classical soloist at the National Eisteddfod of Wales in 1995 prompted her to become a professional singer. She is also a well-known face on Welsh television, and presents a daily weekly morning programme ‘Bore Cothi’ on Radio Cymru. Originally from Llanfyllin, Rhodri Prys Jones studied at the Guildhall School of Music and Drama and the Royal Welsh College of Music and Drama, and is now embarking on a career as an opera singer, making his company debut for Opera North this season.

With outstanding musicianship, superb vocals and amazing production, this spellbinding show is a true celebration of all things Floyd.

The choir will be conducted by Musical Director Sarah Astley-Davies and accompanied by Greg Jenkins, and they will also be joined by Geraint Peate as compere for the evening.

Yn dathlu dros 50 mlynedd o’r band roc poblogaidd Pink Floyd, ceir noson o adloniant gyda’r Pink Floyd Experience.

Dewch i ymuno gyda chôr Meibion Y Drenewydd ynghyd ar Soprano Shân Cothi a’r Tenor Rhodri Prys Jones.

Tickets £24* --------------------------------------------------------------------

Tickets £16 -------------------------------------------------------------------thehafren.co.uk // 01686 614555


16 Hafren // Mai May DYDD GWENER 1AF MAI - 7.30YH | DYDD SADWRN 2IL MAI - 7.30YH FRIDAY 1ST MAY - 7.30PM | SATURDAY 2ND MAY - 7.30PM

Theatr Clwyd | Áine Flanagan Productions | Seiriol Davies

DIRECTOR ALEX SWIFT DESIGNER JANET BIRD ASSOCIATE DIRECTOR MATTHEW BLAKE MUSICAL DIRECTOR DYLAN TOWNLEY SOUND DESIGN & MUSIC PRODUCTION CHRIS BARTHOLOMEW MOVEMENT DIRECTOR EWAN JONES DEVISED BY SEIRIOL DAVIES MATTHEW BLAKE, DYLAN TOWNLEY

DS

Tickets £13* | Drama Special £11* ----------------------------------------------------------

A FIERCE NEW MUSICAL

Written and composed by Seiriol Davies Nestled in the heart of Snowdonia, the small town of Milky Peaks is nominated for ‘Britain’s Best Town’, which is lovely. However, the award brings with it a dark, insidious right-wing agenda, threatening the heart and soul of the town. Can the community club together to save the identity of their beloved Milky Peaks? A fabulous, edgy musical comedy. Cafodd y pentref yng nghalon Eryri ei enwebu ar gyfer ‘Tref Gorau Prydain’ ond gyda’r glod honno daw cwmwl du dros y pentref. A fydd posib arbeb y pentref bach hwn? Comedi cerddorol yw hon.


DIGWYDDIADAU’R DYFODOL FORTHCOMING EVENTS 2020

Hafren // Mai May 2020 17

DYDD GWENER 22AIN MAI - 7.30YH FRIDAY 22ND MAY - 7.30PM

DYDD SADWRN 16EG MAI - 8.00YH SATURDAY 16TH MAY - 8.00PM

JeThRo

The Count of Cornwall Returns

VIP &VIP R SUPEKETS C TI ble! a

avail

Tickets £23* -------------------------------------------------------------------DYDD MERCHER 2IL - SADWRN 5ED RHAGFYR WEDNESDAY 2ND - SATURDAY 5TH DECEMBER 2020

Legendary Status Quo lead singer Francis Rossi will share the extraordinary secrets of his 50-plus years in rock’n’roll when he takes to the stage for an intimate evening of chat and music. The founder, lead singer and lead guitarist of Status Quo will talk about his mishaps and adventures of life on the road with one of the biggest and most loved bands ever. Expect laughter, revelations, tales involving some of the giants of music, exclusive video clips, snatches of classic tunes and a great night out. Rossi will be joined on stage by award-winning writer and broadcaster Mick Wall, who has sold more than 1 million books. Dewch i fwynhau noson yng nghwmni prif leisydd Staus Quo, Francis Ross. Tickets £30* | VIP Tickets £40* | Super VIP £75 --------------------------------------------------------------------

© 2010 and TM - David Walliams/HarperCollins Publishers Ltd/Tony Ross/Quentin Blake

BIRMINGHAM STAGE COMPANY presents

Tickets £15* | Children £13* School Parties £11 | Family of 4 £48* -------------------------------------------------------------thehafren.co.uk // 01686 614555


WELCOME TO HAFREN CONFERENCES

The Premier Conference and Meeting Venue in Mid Wales We are not just a Theatre! We have three Conference rooms available to hire for conferences, business meetings or other events offering flexible seating arrangements to accommodate numbers from two to 80 people. Our Conference rooms come with wifi, interactive whiteboard, projector, flipchart and pens as standard and we are able to offer catering to suit all requirements. If your conference needs an even larger space then we can offer the use of Hafren Theatre for up to 500 people, depending on seating style, with the benefit of a full on-site professional technical service to ensure the optimum sound, lighting and presentation of your event. Based in the heart of Mid-Wales we are located just off the A470 Newtown Bypass with a large free car park immediately adjacent and just over a mile from Newtown railway station.

Call our team today on 01686 614236 email us conference@thehafren.co.uk or visit thehafren.co.uk

CONFERENCE C E N T R E

BAR ORIEL GALLERY BAR

LLANIDLOES ARTISTS WINTER EXHIBITION Early December End of March 2020 A group exhibition of work by Llanidloes based artists including painting, print, collage and textiles. Llanidloes Artists was formed in 2018 to support local artists and promote Llanidloes as a vibrant creative town. The group includes artists from a wide range of disciplines, backgrounds and experience. Members of the group exhibiting in this exhibition include Kelli Di Capri, Vivi-Mari

Carpelan, Leanne Cordingley-Wright, Sandy Craig, Osian Gwent, Erin L Hughes, Annie Levy, Charlotte Lloyd, Diane Rose, Trin Stephens, Bronwyn Strugnell and Gini Wade.

EXHIBITIONS

If you would like to exhibit your artwork in Hafren gallery in the future, please contact:

Anne Grieve | t: 01686 614555


19

AMODAU A THELARAU // TERMS & CONDITIONS Mae Swyddfa Docynnau The Hafren ar agor i dderbyn ymwelwyr yn bersonol o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, rhwng 9.30am a 5.30pm, hefyd dydd Sadwrn dwy awr cyn perfformiad ar ddiwrnodau perfformiad yn unig. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan. The Hafren Box Office is open for personal callers Monday to Friday from 9.30am to 5.30pm, also Saturday two hours before a performance on performance days only. There is ample free parking outside. For further information on our terms and conditions please visit www.thehafren.co.uk

BOOKING FEES (Incl. in the ticket price) Ticket Price 0 - £5.00

No Booking Fee

£5.01 - £9.99

50p per ticket

£10.00 - £19.99

£1 per ticket

£20.00 – £39.99

£2 per ticket

£40.00 +

£3 per ticket

TELEPHONE Call the Box Office on 01686 614555 (see opening hours above). You can pay by credit or debit card. Reservations can also be made which will be kept for five working days. Hafren regrets that reservations not paid for within this time will be cancelled. Telephone bookings will be diverted to an answerphone for the 30 minutes prior to a performance to allow Box Office staff to serve personal callers. PRINT AT HOME TICKETS We now offer the option for online bookers to print their own tickets at home. You would just need to select ‘Print at home’ when you checkout and you will then receive an email with a pdf link to your tickets. If you click that link you will then be able to view them and then print them. Just bring them with you and walk straight to the auditorium. POST Address: Box Office, The Hafren, Llanidloes Road, Newtown, Powys SY16 4HU. Give the name of the performance, the number of tickets (including any concessions), your name, address and daytime telephone number. Enclose a cheque for the total amount made out to ‘Hafren-NPTC Group’ with the cheque card number on the reverse side. Add £1 to the total if you wish the tickets to be posted to you. REFUNDS & EXCHANGES Hafren appreciates customers’ commitment to the theatre in booking early for events and recognises that changes of plan can occur. On these occasions, if the tickets are returned to the Box Office we will attempt to re-sell them to another customer. This cannot be guaranteed as all of the theatre’s unsold tickets

will be sold first. If successful in re-selling the tickets, the Box Office will issue a voucher to you for use against any future booking. Credit vouchers can only be issued to the original purchaser of the ticket. It is regretted that, in line with most other professional theatres, cash refunds cannot be made on tickets already purchased. DISABLED FACILITIES There are five reserved parking spaces for Blue Badge holders near to the front doors of the theatre. Patrons in wheelchairs should enter via the main entrance. There is level access into the Box Office, Gallery Bar and Auditorium. Spaces for up to 6 wheelchair users are available in front of the main seating. This should be reserved in advance. Bright, tactile signs indicate the location of the toilets, including a dedicated toilet with wheelchair access. Please call the Box Office to discuss our hearing loop system. Headsets are also available on request. A large print copy of the theatre’s events is available on request. There is a new hearing sound system installed for the benefit of the hard of hearing. HYNT SCHEME If you need support or assistance to attend a performance at a theatre or arts centre then you may be eligible to join Hynt. Hynt is a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors who are impaired in any way or who have specific access requirements. For information on and how to become a member, please visit hynt.co.uk or call the Box Office on 01686 614 555. PARTY BOOKING RATES These are available for most performances to groups of 10 and over. One free ticket is available for every 10 tickets booked. Please confirm with the box office that the party rate applies to the performance you wish to book. For groups over 25, call Del Thomas, Marketing Manager, on 01686 614556 to discuss larger discounts. CASH MACHINE There is a cash machine situated in the foyer area just to the right of the main doors.

FFÔN Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01686 614555 (gweler uchod amserau agor y swyddfa). Gallwch dalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd (isafswm o £10.00 ar gardiau debyd). Gallwch hefyd archebu seddau ymlaen llaw a bydd y rhain yn cael eu cadw am bum diwrnod gwaith. Mae’n ddrwg gan Hafren na all y seddau gael eu cadw os na fydd tâl wedi’i dderbyn o fewn y cyfnod hwn. Bydd eich galwadau i archebu dros y ffôn yn cael eu hailgyfeirio i beiriant ateb yn ystod 30 munud cyn perfformiadau er mwyn galluogi staff y Swyddfa Docynnau i ddelio gydag ymwelwyr sy’n cyrraedd. TRWY’R POST Cyfeiriad : Swyddfa Docynnau, Hafren, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU. Nodwch enw’r perfformiad, y nifer o docynnau y carech eu harchebu (gan gynnwys unrhyw docynnau mantais), eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd. Amgaewch siec am y cyfanswm a’i gwneud yn daladwy i ‘Hafren-NPTC Group’ gyda rhif eich cerdyn sieciau ar y cefn. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm ac os ydych yn dymuno i’ch tocynnau gael eu postio atoch. AD-DALIADAU A CHYFNEWIDIADAU Mae Hafren yn gwerthfawrogi ymrwymiad cwsmeriaid i’r theatr trwy archebu’n gynnar ar gyfer achlysuron ac yn cydnabod y gall newidiadau ddigwydd o ran cynlluniau. Mewn achos o’r fath, os bydd tocynnau’n cael eu dychwelyd i’r swyddfa docynnau, gwnawn bob ymdrech i’w hail-werthu i gwsmeriaid eraill. Ni ellir sicrhau hyn gan y bydd tocynnau’r theatr yn cael eu gwerthu’n gyntaf. Os bydd y theatr yn llwyddo i ail-werthu’r tocynnau, bydd y swyddfa docynnau’n trefnu credyd i chi am werth y tocynnau, i chi ei ddefnyddio wrth archebu unrhyw docynnau yn y dyfodol. Bydd y trefniant hwn yn gymwys ar gyfer y prynwr gwreiddiol y tocynnau. Yn anffodus, yn unol â mwyafrif o theatrau proffesiynol eraill, nid yw’n bosibl gwneud ad-daliadau ariannol am docynnau sydd wedi’u prynu eisoes.

thehafren.co.uk // 01686 614555


HAFREN AT A GLANCE

GWANWYN SPRING 2020

CURWCH Y CIWIAU, ARCHEBWCH EICH DIODYDD O FLAEN LLAW! BEAT THE QUEUES, ORDER YOUR DRINKS IN ADVANCE! Swyddfa Docynnau Hafren Box Office 01686 614555 Ar-lein Online https://thehafren.ticketsolve.com/products/regular CHWEFROR FEBRUARY Dydd Gwener Friday 14 - Dydd Sadwrn Saturday 15...................................YFC Drama Festival..........................................................................7.30pm Dydd Llun Monday 17 - Dydd Gwener Friday 21.......................................YFC Drama Festival..........................................................................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 22.....................................YFC Drama Festival..........................................................................7.00pm Dydd Mercher Wednesday 19...............................Movie Matinee - Aladdin.................................................................1.30pm Dydd Sadwrn Saturday 29.....................................MWO - The Marriage of Figaro.......................................................7.30pm MAWRTH MARCH Dydd Mercher Wednesday 4.................................MWMT & Sinfonia Cymru - Fidelio.............................10.30am & 1.30pm Dydd Llun Monday 9..............................................Dementia Friendly Movie - Seven Brides for Seven Brothers....1.30pm Dydd Sadwrn Saturday 14.....................................The Brighouse & Rastrick Band......................................................7.30pm Dydd Mercher Wednesday 18...............................Movie Matinee - Red Joan...............................................................1.30pm Dydd Gwener Friday 20..........................................Done To Death by Jove!...................................................................7.45pm Dydd Sadwrn Saturday 21.....................................The Ballroom Boys..........................................................................7.30pm Dydd Iau Thursday 26............................................Tylwyth..............................................................................................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 28.....................................Beach Body Ready...........................................................................7.45pm EBRILL APRIL Dydd Iau Thursday 2 - Dydd Gwener Friday 3..........................................NMTC - Footloose............................................................................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 4.......................................NMTC - Footloose..........................................................2.30pm & 7.30pm Dydd Mercher Wednesday 8.................................Harpy with Su Pollard......................................................................7.45pm Dydd Gwener Friday 17..........................................Girls Just Wanna Have Fun.............................................................7.30pm Dydd Mawrth Tuesday 21......................................NDCW - Kin.......................................................................................7.30pm Dydd Gwener Friday 24..........................................UK Pink Floyd Experience...............................................................7.30pm Dydd Sadwrn Saturday 25.....................................Newtown Male Voice Choir............................................................7.30pm MAI MAY Dydd Gwener Friday 1 - Dydd Sadwrn Saturday 2.....................................Milky Peaks.......................................................................................7.30pm Dydd Llun Monday 4..............................................Dementia Friendly Movie - Robin Hood........................................1.30pm Dydd Sadwrn Saturday 16.....................................Francis Rossi - I Talk Too Much......................................................8.00pm Dydd Gwener Friday 22..........................................Jethro - The Count of Cornwall Returns........................................7.30pm DIGWYDDIADAU’R DYFODOL FORTHCOMING EVENTS 2020 RHAGFYR DECEMBER Dydd Mercher Wednesday 2.................................Birmingham Stage Company - Billionaire Boy.............................6.30pm Dydd Iau Thursday 3..............................................Birmingham Stage Company - Billionaire Boy........... 9.45am & 1.00pm Dydd Gwener Friday 4............................................Birmingham Stage Company - Billionaire Boy........... 9.45am & 1.00pm Dydd Sadwrn Saturday 5.......................................Birmingham Stage Company - Billionaire Boy...........2.00pm & 6.30pm

Profile for The Hafren

Hafren Spring 2020 Brochure  

Forthcoming events at Hafren this Spring - February - May 2020

Hafren Spring 2020 Brochure  

Forthcoming events at Hafren this Spring - February - May 2020

Profile for thehafren
Advertisement