Page 1

Yoğun Cam Atölyeleri Yaz Programı

Intensive Summer Workshop Program


Cam Ocağı Vakfı Yoğun Yaz Atölyeleri Cam Ocağı Vakfı 2002’den beri sürdürdüğü yoğun yaz dönemi atölyeleri ile yurt dışından gelen ve alanında uzman sanatçılarla bu sanatı öğrenmek isteyenleri biraraya getiriyor. Bu atölye çalışmalarında sıcak cam, alevle çalışma, kalıpla şekillendirme soğuk cam heykel ve tasarım gibi farklı cam teknikleri yoğun olarak işlenmektedir. Çağdaş Türk cam sanatına katkısı yadsınamaz bu atölye çalışmalarında bu sene bir ilk gerçekleştiriliyor ve Işık Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencilerine kredi imkanı da sağlıyor.

Glass Furnace Intensive Summer Workshops The Glass Furnace foundation has been organising Intensive Summer Workshops with world reknown glass masters since 2002. These intensive workshops are focusing on various glass techniques such as; glass blowing, flame working, kiln casting, sand casting and cold working. With the cooperation of Isik University the Glass Furnace will be able to provide school credit for the university students.


Jennifer Umphress ile Borosilikat Heykeller 6-17 Haziran Bu atölyede öğrenciler alev ile çalışma yöntemlerinin temellerini borosilikat cam ile kazanacak ve ilham için deniz canlılarını kullanacak. Temel katı-heykel teknikleri gösterilecek, giyilebilir ve heykelsi işler yapabilmek için temeller atılacak. Ürün tamamlama ve sergileme tartışılarak, tasarımları bir üst seviyeye taşımak için fikirler derlenecek. Öğrenciler kendi kişisel ses ve estetiklerini bulmak için, bildikleri tekniklerin ötesine geçmeye teşvik edilecek. Bir sketchbook getirin ve eğlenmek için hazır olun! Tüm seviyeden öğrenciler katılabilir. Sculpting in Borosilicate with Jennifer Umpress June 6-17 Sculpting in Borosilicate Students will be guided through the fundamentals of flameworking with borosilicate glass and will look to sea life for inspiration. Basic solid-sculpting techniques will be taught, providing students with a strong foundation for making work– wearable and sculptural. Discussions on finishing and display will provide insight for taking creations to the next level. Students will be encouraged to move beyond technique and find their personal voice and aesthetic. Bring a sketchbook and be ready to have fun! Open to all levels


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Jason Chakravarty ile Kalıpla Şekillendirme 6-17 Haziran Bu atölye çalışması kalıpla şekillendirme konusunda farklı bakış açıları kazandıracak. Özetle silika ve alçı ile kalıp yapımı, kalıp çoğaltılması konularına değinip, mumdan pozitif formlar yapacak, bu formlarla çeşitli kompozisyonlar oluşturacağız. Bu kompozisyonlar daha sonra tekrar alçı ile kalıplanacak. Öğrenciler kalıpla döküm konusunda birçok farklı teknik öğrenecek, geleneksel yöntemle fırınlamak, sıcak camda döküm yapmak gibi… Döküm yapılan eserlerin daha sonra soğuk camda finisajı yapılacak.

Kiln Casting with Jason Chakravarty June 6-17 This course will introduce various approaches to kiln casting glass. We will briefly cover making replica molds using silicone and plaster. We will then create wax positives from the molds and collage them to create compositions. The wax composition will then be invested into plaster/silica. Students will have the opportunity to taste a variety of casting techniques including traditional kiln casting and casting in the hot shop. The cast pieces will then be divested and cold worked.

3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Wilhelm Vernim ve Scott Chaselling ile Graal Teknigi 6-17 Haziran Bu atölye üfleme ve gravür teknikleri ve görselliğe odaklanarak iki kere üflenen graal tekniğinde farklı anlatım yolları arayacaktır. Kavramlar görseller ve formlar tasvir edilecek, tartışılan karmaşıklıklar bitmiş ürünlere işlenecektir. Sıcak ve soğuk atölyelerde gereken araçlar araştırılacak, gravür torna, kumlama ve dremel başta olmak üzere malzeme kullanımları, bakımları ve sağladığı imkanlar öğrenilecektir. Öğrenciler kendilerini andıran eserler yaratmak için çizimler, diyalog ve yapım aracılığıyla kendilerine meydan okuyacaklardır. Grall with Wilhelm Vernim and Scott Chaselling June 6-17 This workshop will explore ways of narration generated through blowing and engraving techniques, focusing on imagery applied to graals, which will be re-blown and finished blanks. Concepts portrayed through images and form will be discussed and adding complexity to the finished works. We will research the required tools in both the hot shop and cold shop, especially the engraving lathe, sand blaster and dremel etc, understand their usage, care and possibilities. Students will challenge themselves through drawings, dialogue and making, to create personally evocative works with purpose. Those who wish to focus more engraving can have the assistance of a glassblower in forming the blanks.


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Tom Galbraith ile Alevle Çalışma 4-15 Temmuz Bu şalümoda yapılan atölye çalışması başlangıç ve orta seviyedeki katılımcıları hedef almaktadır ama becerilerini geliştirmek isteyen ileri düzeydeki katılımcılara da açıktır. Bu atölyede çeşitli teknikler üzerine çalışacağız. Bükme, destekleme, buzlu ve iki renkli cam kaynaştırma, altın ve gümüş ısıtma, sap çekme gibi teknikler çoğunlukla borosilikat cam kullanarak uygulanacaktır. Katılımcılar yanlarında hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve pratik fikirlerini getirmelidir. Bu hızlı akan çalışma eğlenceli olacağı kadar katılımcıların arzu edeceği derecede zorlu da olacaktır. Bu çalışmanın soğuk şekillendirme bacağında eserlerimize güzel dekorlar yaratacağız. Flame working with Tom Galbraith July 4-15 In this workshop, we will explore basic lampworking, including hollow tube and solid rod working techniques. Hollow tube techniques include the construction of goblets, perfume bottles, and vases. Solid rod working techniques focus on jewelry forms including marbles, beads, pendants, and rings. We will further explore gold and silver fuming techniques and chemical silvering, which creates highly reflective mirror finishes on the inside of hollow work forms. There will be a daily demonstration component to the class.


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Janusz Pozniak ile Sıcak Cam 4-15 Temmuz Bu atölyede, sıcak cam ve onunla çalışmanın zorlukları üzerine kendimizi geliştireceğiz. Basit objelerin yapımında kontrol sağlamak ve böylece daha komplike çalışmalara doğru ilerlemek üzerinde yoğunlaşacağız. Bu atölye, katılımcıların seviyesine bakılmaksızın, herkesin atölyeden mümkün olan en çok bilgiyi edinmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Atölye boyunca, basit uygulamalar ve temel ilkeler verilecek ve yeterince tekrarlanacaktır. İşlerin neden ve nasıl yapıldığına dair ve temel tekniklerin önemi ile ilgili sözlü ve görsel açıklamalar için zaman ayrılacaktır. Ek olarak, kendi kişisel çalışmalarım da kursa dahil edilecektir. Bunun üzerinden, öğrenciler için net olmayan konulara odaklanılacaktır. Kişisel işlerim teknik olarak mücadele içeren parçalardır; sadece zor olanı sevdiğim için değil, malzemelerin yaratıcılığımı kısıtlamasını istemediğim için de. Her şey eskiz defterinde başlar – nelerin beni gerçekten zorlayacağını daha camla çalışmaya başlamadan, çizim aşamasında anlamaya çalışırım. Hedefim, bu atölyeye katılan herkesin malzemeler ile ilgili gerekli bilgi ve anlayışa sahip olarak buradan ayrılmasıdır. Öğrencilerin bu atölye çalışmasına kafalarında fikirlerle gelmesi ve çok çalışmaları kendilerine bağlıdır ve bunun sonucu da şüphesiz ödüllendirici ve eğlenceli olacaktır.


Glass Blowing with Janusz Pozniak July 4-15 During this class we will simply strive to become better at understanding the material of hot glass and the challenges of working it. We will focus on the challenge of making simple shapes with control and progress to more challenging shapes from there.Regardless of skill level, this class will be tailored so that everybody gets as much out of the class as possible.Simple demonstrations of the fundamentals will be given and repeated. I will spend time to explain verbally and visually the reasons things are done in certain ways and the importance of basic techniques. In addition I will make my own work as part of the daily schedule. From there, we will discuss what is unclear to the students and focus more heavily on those aspects of the process.My personal work is typically a challenge technically, not because I like to make things difficult but because I try not to let the material limit my creativity. Everything starts in the sketchbook – I am true to my drawings and always try to figure out and understand the challenges of making the idea in hot glass before I enter the hot shop. My goal is to have everyone in the class have a head full of new information and a better understanding of the material. It is up to each student to come to the class with ideas and to work hard – it will be rewarding and fun.


“Fikirler, Objeler, Konseptler” Paul Marioni ve Chad Holliday ile Kuma Döküm 24-30 Temmuz Kuma döküm tekniği binlerce yıldır kullanılan bir teknik. En çok metal endüstrisinde kullanılmaktadır. Camcılar ise bu bilgiyi sıcak cama aktarmışlardır. Bu tekniğin en büyük avantajı kalıbı manipüle edebilmek her eseri kişiselleştirebilmektir. Öncelikle hazır objelerden, gazlı bezden ve starfordan kalıplar hazırlayacağız, kalıpları, kumu hazırlamayı ve camı tavlama süreçlerini konuşup uygulayacağız. Aynı zamanda seminerler ve slayt gösterileri ile zenginleşecek atölyede sanat eserleri ve mimari uygulamaları göreceğiz. Bu atölye çalışmasında her aşamayı deneyimleyeceğiz, atölyemiz her seviyeye açık! Önceden tecrübeye ihtiyacınız olmayacak.


“Ideas, objects and concept� Sand Casting with Paul Marioni & Chad Holliday July 24-30 Sand casting is a process that is thousands of years old. It is known best, in the metal working industry. Glassmakers have taken this knowledge and applied it to the hot casting process. One of the major benefits of this process is the immediacy and ease of manipulating the molds, including spontaneity and adding undercuts. This course will focus on these aspects. We will be constructing molds from Styrofoam and using ready-made objects. With some objects we will be introducing plaster gauze casting and alternate methods within this process. We will discuss the process from making of molds, the preparation of the sand, ladling of glass and annealing. In addition to the technical aspects there will be lectures, demonstrations, and slide shows on the aesthetics of cast glass and it's implications as object and architectural elements. This is a hands-on-class. Students will learn the process from start to finish, including the preparation of objects, preparation of sand and materials and ladling of glass. Students of all experience should apply. No experience is necessary.


Seramik Figüratif Heykeller Chloe Rizzo 24-30 Temmuz

Chloe Rizzo ile figüratif heykel atölyesine katıldığınızda, seramiğin etkleyici olanakları ile tanışacaksınız. Katılımcılar çizim ya da fotoğraflardan esinlendikleri figürleri seramiğe aktaracaklar, malzemenin görsel karakteristikleri, tarihsel özellikleri ve estetik niteliklerini geliştirecekler. Her katılımcının kişisel yaratıcı süreçini, görsel veya kavramsal problemlerin çözümünü beraberce yürüteceğiz. Bu atölyenin temel hedefi uygulama ile beraber sanatsal ve kişisel gelişimin sağlanması, başlangıç seviyesinde içi boş heykeller, karışık malzeme ile doku oluşturulması, malzemenin tüm olanak ve kısıtlarının katılımcılara aktarılması olacak. “Ceramic Figure Sculpture” Chloe Rizzo 24-30 July Join thIs workshop to explore the expressive possibilities of ceramic figure sculpture. Students in this workshop will interpret drawings or photographs of the figure into clay, developing a visual awareness of the material’s visual characteristics, historic significance, and aesthetic attributes. We will work together to develop individual creative processes to solve visual and conceptual problems when sculpting the body. Students will be encouraged to sculpt a part, fragment, or combination of figurative imagery to convey a personal expression. The focus in this class will be on artistic and personal discovery through application.


Erin Neff Garmezy ile Alevle Botanik Çalışmalar 8-19 Ağustos Şalümo ile borosilikat ve soda camı kullanarak botanik eserler yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu atölye çalışmasında alevle çalışırken borosilikat ve soda farkları, avantaj ve kısıtlarını öğreneceksiniz. Temel yaprak, çicek, salkım gibi formlar, köprü kurmak ve camda bir ağ örmek üzerine çalışılacak. Grant Garmezy sınıfıyla ortak bir çalışma yapılarak öğrencilere alevle şekillendirilmiş parçaların sıcak camda işlenmesi de gösterilecek. Atölye her seviyeye uygundur.

Botanical Flame Working with Erin Neff Garmezy 8-19 August Learn how to create botanical works on the torch using both borosilicate and soft glass. This class will explore the differences between the two types of glass, including the benefits and limitations of using each on the torch. Students will learn basic techniques for constructing leaves, flowers, vines, and other flora. Assembly techniques including bridging and networking will be covered. Through collaboration with Grant Garmezy's sculpture class in the hotshop, students will learn how lampworked components can be brought into the hotshop and assembled onto furnace-blown pieces. Open to all levels.


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


“Camdan Hikayeler” Silvia Levenson ile Kalıpla Şekillendirme ve İmajlar 8-19 Ağustos Bu atölye çalışmasının temel amacı katılımcıların kendi sanatsal, görsel fikirlerini nasıl cama işleyebilecekleri ve kendi dillerini oluşturma yöntemlerini araştırmalarıdır. Silvia kendi çalışmalarında malzemenin sadece güzelliğine değil, düşüncelerini ve konseptlerini nasıl bu medyayı kullanarak nasıl aktarabileceğini düşünür. Bu heyecanlı süreci ögrencileriyle paylaşmak üzere bu atölye çalışmasını hazırlamıştır. Atölyede kalıpla şekillendirme, kalıp yapımı, kayıp mum tekniği ve baskı denemeleri gibi çeşitli uygulamalar (dekal, serigrafi gibi) yapılacaktır. Stories in Glass with Silvia Levenson Kiln Casting and Images 8-19 August During this workshop the students will explore narrative in glass and how they can develop their own vocabulary to embody ideas in glass and be able to build a narrative. In her work, Silvia Levenson is not focused in the beauty of the material but in how she can convey her ideas and concepts and she will share her ideas and process with the students. During the workshop she will teach kiln forming, mold making, lost wax process and experimental printing in glass (low decal printing and gum bichromate process).


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Grant Garmezy ile Sıcak Cam da üfleme ve Dolu Heykeller 8-19 Ağustos Bir heykel aracı olarak, sıcak cam ile çalışma potansiyelini keşfedin. Bu atölye özel teknikleri ve heykellerinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan, katı ve üflemeli heykellerde malzemenin verdiği özgürlüğü ve gerçek potansiyelinin menzilini ele alacak. Başta ekip çalismasi olmak uzere aralarinda kati heykel, ic heykel, parca birleştirme, renk uygulaması, atölye kullanımı gibi ceşitli teknikler ve meşaleler kullanarak heykelleri canlandıracağız. Problem çözebilmenin üzerinde duracak ve canlandırmak istediğiniz görüntü formlarını oluşturabilmenizde teşvik edeceğiz. Solid and Blown Sculptures with Grant Garmezy 8-19 August Explore the potential of working with hot glass as a sculptural medium. This class will focus on special techniques and approaches to solid and blown sculpting that can take your sculpture to the next level by demonstrating the range and freedom the material has and showing its true potential. We will bring sculptures to life using a variety of torches and sculpting techniques, which include solid sculpting, inside sculpting, bit building, color application, garage use, and most importantly teamwork. Problem solving will be emphasized, and you are encouraged to bring in images of forms you are interested in recreating.


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Simone Crestani ile Alevle Çalışma 12-23 Eylül Bu atölyenin amacı borosilikat cam kullanarak alev çalışmasının olası en geniş senaryolarını keşfetmektir. Alev çalışması tasarım ve sanatın birçok farklı uygulamasında kullanılabilecek çok dolu bir tekniktir. Çok küçük detaylar üzerinde çalışmaya izin verdiği gibi, büyük nesneler ve heykeller oluşturmak için de kullanılır. Atölye süresince öğrenciler borosilikat cam üzerine şalümo ile çalışmaya giriş yapacaklar, içi boş heykellemede temelden daha karmaşık uygulamalara geçiş yapacaklardır. Ayrıca tasarım ve nesne yapımında kullanılan uygulamaların bazılarına değinilecektir. Atölye her seviyeden ögrenciye açıktır, tecrübe aranmayacaktır ve ileri seviye öğrenciler de katılabilir. Flame Working with Simone Crestani 12-23 September The goal of this class is to explore as much as possible the wide scenario of flameworking using borosilicate glass. Flameworking is a very complete technique that can be used for many different applications in design and art. It allowed to work very small a detailed as well to be used to create big objects and sculptures. During the class students will have an introduction on working borosilicate glass at the torch, from the bases to the more complicated applications in hollow sculpting. We will also look some of the many possible applications in design and object making. The class is open to all levels, no experience is required but also advanced students are welcome.


3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Soğuk Cam Şekillendirme Vladimir Klein 12-23 Eylül Masif cam bloklarla çalışılacak bu atölye çalışmasında, soğuk cam çalışması tüm yönleriyle ele alınacak ve taşlama makinesi ile şekillendirme, parlatma, yatay taşlama, dikey şerit zımpara kullanımı gibi birçok teknik öğretilecek. Bu arada, soğuk cam tekniğindeki kesme ve parlatma işlemlerinin uzun ve zahmetli olması nedeniyle çok gözde olmadığı şeklindeki yaygın görüş değiştirilmeye çalışılacak. Elmas testere kullanarak, taşla çalışır gibi sert metal keskiyle yontarak, küçük elmas taşlama aletleri kullanarak bu tekniği daha kolay, hızlı ve ilginç hale getirmenin yöntemleri gösterilecek. Bu yolla, yapıştırıcı da kullanarak, birkaç parça cam bir araya getirilip büyük heykeller yapılabilecek. Elmas dekor tezgahlarında, farklı şekillerde ve profillerde kesme yaparak, cam kapların ya da blokların yüzeyleri dekorlanarak ve endüstriyel tasarım için desenler oluşturarak, yaratıcılığın gelişmesi sağlanacak. Ayrıca, endüstriyel tasarım da tüm yönleriyle ele alınacak. Atölye çalışması için katılımcıların kesme deneyimine sahip olması gerekmiyor, ancak plastik çizme ve plastik önlük gerekli.


Cold Working with Vladimir Klein 12-23 EylĂźl Using solid blocks of glass, the instructor will teach students all aspects of coldworking; shaping by grinding, polishing, the use of horizontal mill wheels and vertical lathes. He aims to change the general opinion and the relation of students to coldworking, which is not so popular, because cutting and polishing take a lot of time and look too difficult. Some methods will be used to do the coldwork a little easier, faster and more interesting by using diamond saw, chipping with hard metal chisel like the work with stone, using flex-grinders with diamond wheels. By this way, we can process big sized sculptures, using several glass parts joint together by gluing. The creativity can also be developed by cutting with several shapes and profiles of wheels, covering the surface of vessels or glass blocks by prints of wheels and creating new patterns for industrial design. Within the course, all aspects of industrial design will be explained as well. The previous experience with cutting is not required for this class, but the gum-boots, and gum-aprons are necessary.

3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Rob Stern ve Ondrej Novotny ile Cam Ürün Tasarımı 12-23 Eylül Bu atölye çalışması dünyaca ünlü, Çek ve Amerikalı iki sıcak cam sanatçısını bir araya getiren eşsiz bir atölye çalışmasıdır. Her alandan üretim ve tasarım yapmayı seven ve bu işi meslek olarak herkesin katılabileceği bu atölye çalışmasında, öğrenciler konsept aşamasından protatip üretimine kadar birebir ve ortak projeler tasarlayıp, usta cam sanatçıları ile fikir alışverişlerinde bulunarak üretim yapacaklardır. Öğrenciler sıcak cam şekillendirmenin geniş teknikleri hakkında bilgi sahibi olarak hangi teknikle hangi tasarım daha uygun şekilde üretilir ve bu üretim için gerekli olan kalıplar ne şekilde yapılmalıdır gibi detaylar üzerine çalışmalar ve uygulamalar yapacaklardır. Projeler ışığında sofra takımları ve heykel gibi formların üretiminde kullanılacak ana malzeme olan cam düşünülerek, tekniğe ve şekillendirme yöntemine karar verilecektir. Bu sayede öğrenci, tasarladığı objelerin üretimi ile ilgili temel bilgilere sahip olacaktır. Özet olarak, bu atölye çalışmasında üzerinde durulacak nokta, cam ürünlerin tasarlanması, tasarımın geliştirilmesi ve üretilmesidir.


Designing for the Marketplace with Rob Stern and Ondrej Novotny 12-23 September This will be a unique class and rare opportunity to work together with Czech and American master glassmakers from complementary backgrounds. Designers and makers fromvarious fields will be working daily together with the instructors (gaffers) both individually and collectively to develop personal ideas. From conceptualizing to designing, and prototyping to finishing,you will be creating works with the potential for further production as well as a session end exhibition. By surveying a wide variety of hot glass techniques and immersing yourself in the process of glass making you will get a comprehensive overview of how glassblowing works, which processes are ideal for specific projects, and how to create molds for efficient production purposes. Projects in lighting, tableware, and sculptural work will be assigned along with research of resource material and pericipation in daily critical discussions which will result in the improvement of your ability to understand how the glass can work for you. Emphasis will be on how to design, develop, and realize a signature series that will be intended for the marketplace.

3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Lubomir Ferko ile Camda Temel Heykel Yapım Teknikleri Kalıpla Şekillendirme 12-23 Eylül 1. Giriş / belgesel ve sunumlarla çeşitli tekniklerin anlatılması... 2. Yapılacak heykeller için çizim ve tasarım yapılması. 3. Kalıpların hazırlanması, temizlenmesi ve kurutulması, kalıplar için gerekli camların hazırlanması. 4. Fırın çalışmaları, ısıtma, camın erimesi ve soğutma süreçleri. 5. Fırından çıkan heykellerin kalıptan ayrılıp temizlenmeleri. 6. Heykellerin kazıma ve kumlanmaları. 7. Heykellerin parlatılmaları. 8. Biten eserlerin sergilenmesi


Basics for the Sculpting Creativity in Glass with Lubomir Ferko 12-23 September

1. INTRODUCTION / with use of documentary films, showing various working and creating possibilities in glass sculpting & decorating process. 2. Drawing and preparing designs for future sculptures. 3. Molds making, cleaning and drying. Preparing of glass material for molds. 4. Kiln work, heating and melting glass and cooling process. 5. After successful glasswork in kiln, cleaning glass from molds. 6. Grinding and sandblasting of the glass sculptures. 7. Polishing of the glass sculptures. 8. Exhibition of the finished glass sculptures

3 kredi 5 akts* 3 credit 5 ects*


Arriving to the Campus

Accommodation

In 2 weeks workshops, students arrive

Within the Glass Furnace campus,

on campus on Monday, and the

there are fully furnished bedrooms

departure is on Saturday after the end

with central heating. Every room has

of class. Detailed information on

its own bathroom. 12 rooms are

transportation and schedules will be

designed to accommodate four

provided to students during enrolment.

students each.

Transportation

Meals are provided by a catering

You can ask for a ride from either the

service. Students with special dietary

city or the airport to the school for a

needs should contact the Glass

fee of USD 30 for one way. Please let

Furnace to check limitations when

us know about your travel plans when

applying.

applying. Also, it is possible for the school to arrange transport to and

Prices

from the city center. The cost depends

Single room – 75 usd

on the particular drop off and/or pick

Double room – 40 usd

up location.

Room for 3-4 – 35 usd Tent – 20 usd

Language

Fee per person/night (VAT included).

The workshops are held in English. There is a translator present for Turkish

Facilities on Campus

speaking applicants.

Among the facilities on campus are a library, a multi-purpose room, a

Accessibility

basketball field with one pot, fitness

Students who stay on campus and

equipment, a swimming pool and a

would like to go downtown can ride

nice resting area by the river. There are

the city buses. There are shuttles from

limited laundry and ironing facilities,

Kavacık for those who don’t stay on

and it is recommended that the

campus. Special assistance can be

students consider bringing spare

available for our guests with physical

clothes.

impairments if indicated in advance.


Kampüse Varış

Konaklama

İki haftalık yoğun atölye çalışmalarında

Cam Ocağı kampüsünde, 48 katılımcı

kampüse varış Pazartesi günleri olup,

kapasiteli, merkezi ısıtmalı, tam

kampüsten ayrılış ise atölye çalışma-

donanımlı bir misafirhane yer almak-

larının bitim tarihindeki Cumartesi

tadır. Kampüs sınırları içinde bulunan

günü olmak üzere düzenlenmiştir.

misafirhane 20 odalıdır. Bu odalarin 12

Ulaşım ve zamanlama ile ilgili ayrıntılı

tanesi 4 katılımcının konaklayacağı

bilgi, kayıtları tamamlanan katılımcılara

şekilde düzenlenmiştir. Her odanın

ayrıca sunulacaktır.

kendi banyosu vardır. Cam Ocağı’nda sadece atölye çalışmalarına gelen

Ulaşım

katılımcılar konaklama imkanından

Cam Ocağı kampüsüne ulaşmak için

yararlanabilir. Cam Ocağı tesislerini

Beykoz Sultaniye’den hareket eden 137

görmek için fotoğraf galerisini ziyaret

no’lu Beykoz-Riva-Cumhuriyet Köyü

edebilirsiniz. Konukların yemek

belediye otobüslerini kullanabilirsiniz.

ihtiyaçları özel bir yemek şirketi

Otobüs saatleri için tıklayın.

tarafından karşılanmaktadır. Özel diyet ( vejeteryan, gıda alerjisi vs. ) uygu-

Atölye çalışmaları boyunca Cam Ocağı

layan katılımcılar başvuruları sırasında

kampüsünde konaklayan ve şehir

bunu belirtmelidir.

merkezine gitmek isteyen katılımcılar, 137 numaralı Cumhuriyet Köyü belediye

Fiyatlar

otobüslerini kullanabilir. Kampüste

1 kişilik oda – 75 Dolar

konaklamayan katılımcılar, Kavacık

2 kişilik oda – 40 Dolar

veya Beykoz’dan kalkan personel

3-4 kişilik oda – 35 Dolar

servisinden yararlanabilir.

Çadır 20- Dolar Fiyatlar günlük kişi başıdır, KDV

Havaalanından tranfer

dahildir.

Önceden haber verilmek kaydıyla 30 Usd karşılığında her iki havaalanın-

Kampüs olanakları

dan ve şehir içinden kampüse ulaşmak

Cam Ocağı’nda atölye çalışmasına

üzere transfer ayarlanabilir.

gelen katılımcılar belirtilen kurallar dahilinde kampüs içindeki kütüphane, çok amaçlı salon, basketbol alanı,

Dil

yüzme havuzu ve dere kenarındaki

Atölye çalışmalarının temel dili

dinlenme alanından faydalanabilir.

ingilizcedir, İhtiyacı olan katılımcılar

Atölye çalışmalarında konaklayan

için sınıfta bir tecuman bulunmaktadır.

katılımcılara, çamaşır yıkama ve ütü için gerekli donanım mevcut olmakla birlikte sınırlıdır. Bu nedenle katılımcıların yanlarında yedek giysi getirmeleri önerilir.


Ücretler

Fees

1. Dönem: 6 – 17 Haziran

1 st Session: 6 – 17 June

Alevle Çalışma: Jennifer Umpress- 1100 usd

Flameworking: Jennifer Umpress- 1100 usd

Kalıp: Jason Chakravarty - 1600 usd

Kiln Casting: Jason Chakravarty - 1600 usd

Grall: S. Chaselling & W. Vernim - 1600 usd

Grall: S.Chaselling & W.Vernim - 1600 usd

2. Dönem: 4 - 15 Temmuz

2nd Session: 4 - 15 July

Alevle Çalışma: Tom Galbraith - 1100 usd

Flameworking: Tom Galbraith - 1100 usd

Sıcak Cam: Janusz Pozniak - 1600 usd

Glass Blowing: Janusz Pozniak - 1600 usd

Kalıp: Frantisek Janak - 1100 usd

Kiln Casting: Frantisek Janak - 1100 usd

3. Dönem: 24 - 30 Temmuz

3rd Session: 24 - 30 July

Kuma Döküm: P. Marioni & C. Holliday -

Sand Casting:

1600 usd

Paul Marioni & Chad Holliday - 1600 usd

Seramik: Chloe Rizzo - 1100 usd

Ceramic: Chloe Rizzo - 1100 usd

4. Dönem: 8 - 19 Ağustos

4th Session: 8 - 19 August

Alevle Çalışma: Erin Garmezy - 1100 usd

Flameworking: Erin Garmezy - 1100 usd

Kalıp: Silvia Levenson- 1600 usd

Kiln Casting: Silvia Levenson- 1600 usd

Sıcak Cam: Grant Garmezy - 1600 usd

Glass Blowing: Grant Garmezy - 1600 usd

5. Dönem: 12 – 23 Eylül

5th Session: 12 – 23 September

Alevle Çalışma: Simone Crestani - 1100 usd

Flameworking: Simone Crestani - 1100 usd

Tasarım: R. Stern & O. Novotny - 2000 usd

Design: R. Stern & O.Novotny - 2000 usd

Soğuk Cam : Vladimir Klein - 1100 usd

Cold Working: Vladimir Klein - 1100 usd

Kalıp: Lubomir Ferko - 1600 usd

Kiln Casting: Lubomir Ferko - 1600 usd

Konaklama (Opsiyonel) 1 kişilik oda – 75 Dolar 2 kişilik oda – 40 Dolar 3-4 kişilik oda – 35 Dolar Çadır - 20 Dolar

Accomodation Single room – 75 usd Double room – 40 usd Room for 3-4 – 35 usd Tent – 20 usd

With the collaboration of Işık University,

Işık Üniversitesi İş birliğiyle; Başarılı Yoğun

The Sucessfull Intensive Summer Workshop

Dönem Yaz Atölyeleri Katılımcıları

Participants can get 3 credit 5 ECTS while

Cam Sanatı ve tekniklerini öğrenirken 3

learning the basics of glass art!

Kredi 5 AKTS alma şansı da yakalıyor!

*The participant has to provide student

* Katılımcının güncel olarak bir üniversitede

identification.

öğrenim görüyor olması gerekmektedir.


www.glassfurnace.org www.camocagi.org facebook.com/camocagi instagram.com/theglassfurnace +90 216 433 36 93 info@glassfurnace.org

The Glass Furnace  

Cam Ocağı Vakfı 2017 Yoğun Yaz Atölye Programı The Glass Furnace 2017 Intensive summer Workshops

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you