Page 61

the

7$(.:21'2&/8%$1'255$

L’equip cadet del TCA. Kevin, Abdul,Arnau,Fab i Jessica de tÊcnica

OPEN DE TOLOSA - ARNAU GÓMEZ: MEDALLA DE PLATA L’equip del Taekwondo Club Andorra Andorra, en categoria cadet i júnior, va participar en l’Open Internacional de Tolosa 2013. L’equip va estar format, en categoria cadet, per Arnau Gómez, Abdul Taouil i Kevin PÊrez i, en categoria júnior, per Boris Ruiz, Jorge Gonzålez i Fab Monteagudo. (OSURWDJRQLVWDYDVHU$UQDX*yPH]DPEODPHGDOODGHSODWD 9DJXDQ\DUWUHVFRPEDWVLYDDUULEDUDODILQDOSHUzHVYDUHWLUDU SHUOHVLySHUWDO GHUHFXSHUDUVHSHU DO&DPSLRQDWTXH WHQLDXQDVHWPDQD PpVWDUG(Q%RULV HQ-RUJHHQ.HYLQL Oœ$EGXOYDQJXDQ\DU HOSULPHUFRPEDW(O &DPSLRQDWYDWHQLU SDUWLFLSDQWVGH WRW)UDQoD(VSDQ\DL $QGRUUD

61

L’equip del TCA a Bonn.Tots ells van pujar al pòdium

AFL=JF9LAGF9DE9KL=JK%GH=F<9D=E9FQ9 ARNAU GĂ&#x201C;MEZ: CAMPIĂ&#x201C; Lâ&#x20AC;&#x2122; Lâ&#x20AC;&#x2122;equip i cadet d td dell TCA TCA, amb bA Arnau GĂł GĂłmez i K Kevin i PĂŠ PĂŠrez, i el jĂşnior, amb Jorge GonzĂĄlez, dirigits per Diego Ortigoza, van participar en aquest prestigiĂłs Open. Van participar un total de 12 paĂŻsos i mĂŠs de 600 competidors. $UQDX*yPH]HQODFDWHJRULDPRVFDFDGHWYDVHUHOSURWDJRQLVWD DQGRUUjHQJXDQ\DUODPHGDOODGÂśRUHQGHUURWDUDHOUHSUHVHQWDQW DOHPDQ\LDODILQDOHOUHSUHVHQWDQWKRODQGqVHQXQFRPEDWGÂśLQIDUWSHU D.HYLQ3HUH]YDJXDQ\DUODPHGDOODGHSODWDPDEWUHVFRPEDWV L-RUJH*RQ]DOH]ODPHGDOODGHEURQ]HDPEGRVFRPEDWV7RWOÂśHTXLS DQGRUUjYDSXMDUDOSzGLXP)HOLFLWDWVFDPSLRQV

Jorge GonzĂĄlez i Boris Ruiz van participar en el Campionat de Catalunya jĂşnior, conďŹ ats en les seves possibilitats i aixĂ­ va ser, ja que van guanyar els primers combats per superioritat (diferència de 12 punts).

Boris i Jorge al podium catalĂ

A les semifinals en Boris va haver de lluitar contra un competidor molt incòmode per lâ&#x20AC;&#x2122;alçada que tenia i no el va poder superar.

Lâ&#x20AC;&#x2122;equip infantil del TCA al Catalunya infantil

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL: RĂ&#x2030;CORD DE PARTICIPACIĂ&#x201C; El TTaekwondo k d C Club l bA Andorra d va preparar lla seva mii llor selecciĂł per tal de participar, el 24 de novembre, en el Campionat de Catalunya infantil. Un total de 20 competidors van lluitar per pujar al podi en un Campionat amb molta participaciĂł i nivell. Podreu veure els resultats i les fotos en properes edicions.

CATALUNYA JĂ&#x161;NIOR: UNA PLATA I UN BRONZE PER AL TCA (QFDQYLHQ-RUJHHVYDGHVIHUGHOFDPSLyGH&DWDOXQ\DGHOÂśHGLFLySDVVDGD G I G O G O G O G G DPEPROWDFODUHGDWLYDGHPRVWUDUTXHpVHOPLOORUGHODVHYDFDWHJRULDD &DWDOXQ\DPDOJUDWTXHDODILQDOYDSHUGUHSHUSXQWHQXQFRPEDWTXHHV YDGHFDQWDUSHOFDWDOjSHUGLYHUVHVHUUDGHVDUELWUDOV $UQDX*yPH]L)DE0RQWHDJXGRHVYDQHVWUHQDUHQFDWHJRULDM~QLRU(Q)DE YDFDXUHDOSULPHUFRPEDW/Âś$UQDXYDJXDQ\DUHOVHXULYDOSHUVXSHULRULWDWL YDFDXUHDOVTXDUWVGHILQDOSHUD&DOWHQLUHQFRPSWHTXHOÂś$UQDXFRP SHWLDHQNJLDFWXDOPHQWHQSHVDLWDQVROVWpDQ\V ODFDWHJRULD M~QLRUpVGHDDQ\V 

NOUS SERVEIS Dâ&#x20AC;&#x2122;INTERCOPIA DEDICATS A Lâ&#x20AC;&#x2122;ESPORT

Nova botiga: C/ Prat de la Creu 87. Tel.: 819299 Fax: 819298 Mail: intercopia2@gmail.com

PERSONALITZACIĂ&#x201C; DE ROBA

ARTICLES ESPORTIUS MARCATS VEHICLES PERSONALITZATS RETULACIĂ&#x201C; I SEnyALITZACIĂ&#x201C; DE ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DISSENY Dâ&#x20AC;&#x2122;INTERIORS ESPORTIUS

al teu servei

The esport 35  
The esport 35  

L'informatiu de l'esport andorrà

Advertisement