Page 1

‘Een interne

communicatie strategie voor de

Bibliotheek Rijn en Venen’

Emma Budding, 433210


1. Het

Advies


1. • veranderstrategie van Caluwé: kleurendruk-denken • blauw met een beetje groen


2. Het

Onderzoek


2. • de opdracht • onderzoeksopzet • onderzoeksresultaten


‘organisatie’


‘interne communicatie’


3. De

Bevindingen


3. • organisatieanalyse • functionerende interne communicatie • de nulmeting • 14 knelpunten


‘de stroom van de cascade’


‘communicatiestructuur


en informatierichtingen’


4. Het

Advies


4. • veranderstrategie Caluwé blauw en een beetje groen

• implementatieplan

mits angstcultuur is opgelost


‘communicatiekruispunt Betteke Ruler’


‘communicatieve interventies’


‘Tijdsplanning’


‘Budget’ Optie 1 ‘laag budget’ Yammer Digitale nieuwsbrief Webcam 3-1 x 5 Happy Wall

kosteloos kosteloos € 91,25 € 24,95 -------------------- + € 116,20


5. Reflectie


5. • leerproces • competenties


Dank voor uw

aandacht.

Presentatie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you