Page 1

whatever makes you happy...


Τα

The Brewery έχουν γράψει πια τη δική τους

µοναδική ιστορία. Είναι αναµφισβήτητα τα κατεξοχήν καφεστιατόρια-bar-ζυθοποιεία.

Στόχος µας, µέσα από τις σελίδες αυτού του µενού, να σας ξεναγήσουµε µέσα σε µια πανδαισία εµπνευσµένων ροφηµάτων και ποτών, για να τα απολαύσετε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Φυσικά το “ενηµερωµένο” µπαρ µας είναι πάντα ο ιδανικός προορισµός, για να περάσετε το απόγευµα ή τη βραδιά σας…

whatever makes you happy...

Οι τιµές είναι σε Ευρώ και συµπεριλαµβάνουν όλους τους φόρους. Prices are in Euro and include all taxes. Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία, παρακαλώ ενηµερώστε ένα από τα µέλη του προσωπικού που ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσει. If you have any known food allergies, please inform a member of staff who will be pleased to assist you.


ρι ό σιτά π α α ρ η µπί γιά άριστ ρ τ λ ι νή µα φ α τ α ν η ω πίρας ιν της µ α. Η ζ οκίτρ µ α σ δ ω υ ά ρ ρ κ ά Χ δες φρεσ ουτώ ρεί τη η τ νισµό α µε φρ ι οργα se δ s ο i ν e ι π W νθρώ Helle τιµες τον α σ ι πολύ ε ς ν ι ιά της ί τ δ ι ι κα κα η µαγ α τ ί ε ε χ µ ι τήρι. ται οστο ες πο δ ρβίρε ε ώ τα ιχν Σ λ . υ ης καµπ ίνες τ ψηλό ό βιταµ κ α σι ραδο σε πα

τό απνισ κ ο ν ο ών ε έντ υψηλ ίρα µ π ν µ ω τ η ωµ εσµα , σε ρόχρ ύνης ποτέλ β α Σκου ς ι η α τ α. Είν νσης ποία ξήρα άρωµ e,η ο s ν s i ώ ι e σ εται οκρα elle W ερβίρ θερµ γιά H Σ α . µ ι α η τ τ . ρε ό µε οτήρι ιλτρά υασµ δες π δεν φ ώ λ συνδ υ καµπ ψηλό ό κ α σι ραδο σε πα


Μείγµα πα λαιωµένη ς και φρέσ µαγιάς “L κιας ambic” στο ο π ο ίο προσθέτο νται κόκκ ινα κεράσ ια. Η διαδικα σία ωρίµα ν σ ης γίνετα δρύινα βα ι σε ρέλια τα ο π ο ία περιέχ τους δικο ουν ύς τους φ υτικούς µικροοργ ανισµούς και διαρκ εί αρκετούς µήνες. Σε ρ β ίρ εται σε παραδοσια κό Balloo n G lass για µεγαλ ύτερη αρω µατική απ όλαυση.

Μελαµψή παραδοσι ακή Dark Lager µε ελαφριά γλυκύτητ α. Σερβίρεται σε καµπυλωτό ποτήρι για να σας δώσει τη γεύση σε όλη τη ς την υπόσταση! Το χρώµα της µιλάει από µόνο του!!


Ηµιφιλτραρισ µένη µπίρα µ ε βαθύ κόκκινο έως καφέ χρώµα . Παρασκευάζε ται από µείγµ α άσπρης µπίρας, µαγι άς και λυκίσ κου, στο οπο ίο προστίθεται φρέσκος χυµ ός φράουλα ς. Το αποτέλεσ µα, µια µπίρα µε φρουτώδ η αρώµατα κα ι ξεχωριστή γεύση. Σερβίρεται σ ε παραδοσια κό Balloon Glass για µεγ αλύτερη από λαυση.

Ο χυµός από

µάνγκο της π ροσδίδει ένα σκούρο χρυσ ό χρώµα. Θα µπορέσετε να διακρίνετε τη γεύση φρούτου κατ’ ευθείαν, η οποία όµως δεν καλύπτει την ιδιαίτερη γεύση της. Δρο σιστική, µε πλο ύσια παρουσία και αρµονικό τελείωµα. Σερ βίρεται σε παραδοσιακό Balloon Glass .


µα. ς άρω ε δ ώ ρουτ υκό φ λ ι ένα γ ε ς δίνε η ρα, µ τ ί , π ς µ άθου παλή του π ριά, α α . τ φ ύ α λ ο Ε ρ τη. άδας ρεσκ λόπιο από φ φ ο ς κ » ό υ µ ο ε τ και Ο χυ ουκέ ss πεπτη ό «µπ ύ κ ε ι δ n Gla ά α o κ ι o τ l l σ ι µον a B κτηρ ιακό χαρα αδοσ ρ α Είναι π ι σε ση. ίρετα όλαυ π α Σερβ η τερ εγαλύ για µ

ic” “Lamb ς ά ι γ α κιας µ κινα. ι φρέσ ι ροδά α α κ τ ν ς η ο τ ν οσθέ ρέλια αιωµέ οίο πρ α παλ ινα βα π µ ύ ο γ ρ ί ο ε δ τ Μ σ ε εται σ τικούς ης γίν υς φυ σ ο τ ν α ς µ ύ ο ρί ες. υς δικ σία ω ς µήν ο α ύ τ κ ο ι ν τ δ ε υ α κ ιέχο Η δι ss κεί αρ ία περ on Gla ι διαρ o α l l κ a ς τα οπο B ισµού ση. σιακό οργαν πόλαυ αραδο α π ε ή µικρο κ σ ι τ ρεται ρωµα Σερβί ερη α τ ύ λ α γ για µε


Lager 30cl 4.8% Wheat 30cl 5.3% Dark Wheat 30cl 5.3% Dark Lager 30cl 5.7% Cherry 25cl 4.5% Peach 25cl 4.5%

Lager 4.8% Wheat 5.3% Dark Lager 5.7% Dark Wheat 5.3% Cherry 4.5% Peach 25cl 4.5%

Strawberry 33cl 3.6% Mango 33cl 3.6% Passion 33cl 3.6%

5,00 5,50 5,50 5,50 6,50 6,50

1Ltr

2Ltr

3Ltr

13,00 14,00 13,00 13,00 16,00 16,00

22,00 24,00 22,00 22,00 28,00 28,00

33,00 36,00 33,00 33,00 42,00 42,00


Λευκά . White Συµπόσιο

Symposium

18,00

Κτήµα Κεό

Ktima Κeo

19,00

Άγιος Ανδρόνικος

Agios Andronikos

15,90

Πετρίτης

Petrites

21,00

Κυπερούντα Σαρντονέ

Kyperountas Chardonnay 20,00

Θίσπυ

Thisbe

15,90

Αλκιόν

Alkion

15,90

(Ιµίξηρο) Ποικιλίες - Σουλτανίνα Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός βαθµός 11.5%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Σαρντονέ Ξυνιστέρι Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 13.5%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Ξυνιστέρι Προέλευση - Σταφυλιών - Ιερά Μονή Χρυσορογιάτισα, Πάφο Αλκοολικός Βαθµός 12.5%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Ξυνιστέρι Προέλευση - Σταφυλιών - Κυπερούντα Αλκοολικός βαθµός 12.5%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Σαρντονέ Προέλευση- Σταφυλιών - Κυπερούντα Αλκοολικός Βαθµός 14%

(Ιµίξηρο - Φρουτώδες) Ποικιλίες - Ξυνιστέρι Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 11%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Σουλτανίνα - Ξυνιστέρι Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 12%

(Medium Dry) Variety - Soultanina Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.11.5%

(Dry) Variety - Chardonnay, Xynisteri Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.13.5%

(Dry) Variety - Xynisteri Grapes Origin - Chrisorroyiatissa Monastery, Paphos Alc. Vol. 12.5%

(Dry) Variety - Xynisteri Grapes Origin - Kyperounta Alc. Vol. 12.5%

(Dry) Variety - Chardonnay Grapes Origin - Kyperounta Alc. Vol. 14%

(Med. Dry Fruity) Variety - Xynisteri Grapes Origin - Limassol Alc. Vol. 11%

(Dry) Variety - Soultanina - Xynisteri Grapes Origin - Limassol Alc. Vol. 12%


Κόκκινα . Red (Ξηρό) Ποικιλίες - Κρενάς Ματτάρο - Καπερνέτ Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 13%

Symposium

(Dry) Variety - Grenache Mattaro - Cabernet Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.13%

18,00

Κτήµα Κεό

Ktima Keo

21,00

Κυπερούντα Καπερνέτ Σαβιγνιόν

Cabernet Sauvignon Kyperountas

22,00

Κυπερούντα

Kyperounta

23,00

Κτήµα Κεό

Ktima Keo

20,00

Συµπόσιο

Symposium

18,00

Συµπόσιο

(Ξηρό) Ποικιλίες - Καπερνέτ Σαβιγνιόν -Λευκάδα Προέλευση - Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 13%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Καπερνέτ Σαβιγνιόν Προέλευση - Σταφυλιών - Κυπερούντα Αλκοολικός Βαθµός12.5%

(Dry) Variety - Cabernet Savignon Lefkada, Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.13%

(Dry) Variety - Cabernet Savignon Grapes Origin - Kyperounta Alc. Vol. 12.5%

Ροζέ . Rose (Ξηρό) Ποικιλίες - Κρενάς, Ρους, Σιράζ Προέλευση Σταφυλιών - Κυπερούντα Αλκοολικός Βαθµός 14.5%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Καπερνέτ Σαβιγνιόν Σαβιγνιό Πλάνς Προέλευση Σταφυλιών - Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός 14%

(Ξηρό) Ποικιλίες - Κρενάς - Όφθαλµο Προέλευση - Σταφυλιών -Λεµεσός Αλκοολικός Βαθµός13%

(Dry) Variety - Grenache Rouge, Shiraz, Grapes Origin - Kyperounta Alc. Vol.14.5%

(Dry) Variety - Cabernet Savignon Savignon Blanc Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.14%

(Dry) Variety - Grenache - Oftalmo Grapes Origin - Limassol Alc. Vol.13%

Μοέτ & Σαντόν . Moet & Chandon Ντοµ Περινιόν . Dom Perignon Μοέτ & Σαντόν Ροζέ . Moet & Chandon Rosé

60,00 190,00 80,00


Λευκά . White 4 Εποχές Μπουτάρη

Four Seasons Boutari

26,00

(Ελληνικό - Ξηρό) Ποικιλίες - Mοσχοφίλερο, Σαρντονέ, Προέλευση - Σταφυλιών - Μαντινεία Αλκοολικός Βαθµός12.5%

(Greek, Dry) Variety - Moschofilero, Chardonnay, Grapes Origin - Mantinia, Alc.vol.12.5%

Μαλαγουζιά Μπουτάρη

Malagouzia Boutari

33,00

(Ελληνικό - Ξηρό) Ποικιλίες - Μαλαγουζία 100% (Βιολογικής Καλλιέργειας) Προέλευση- Σταφυλιών - Κτήµα Ρωξάνης Μάτσα Αττκή Αλκοολικός Βαθµός13.5%

(Greek, Dry) Variety - Malagouzia 100% Organically Grown Grapes Origin - Domain Roxanne Matsa Attiki Alc. Vol.13.5%

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη

Moschofilero Boutari

24,00

(Ελληνικό - Ξηρό), Ποικιλίες - Μοσχοφίλερο Προέλευση - Σταφυλιών - Μαντινεία Αλκοολικός Βαθµός 11.5%

(Greek, Dry), Variety - Moschofilero Grapes Origin - Mantinia Alc. Vol.11.5%

Λαµπρούσκο Ντ Άτζελο

Lambrusco D’Angelo

15,00

Λαµπρούσκο Ντ Άτζελο

Lambrusco D’Angelo

15,00

(Ιταλικό Ηµίγλυκο, Φυσικό Αεριούχο, Φρουτώδες) Ποικιλίες - Λαµπρούσκο Προέλευση -Σταφυλιών - Εµιλία Αλκοολικός Βαθµός 7,5 %

(Italian, Medium Sweet, Naturally Sparkling, Fruity) Variety - Lambrusco Grapes Origin - Emilia Alc. Vol. 7,5 %

Αγιωργίτικο Μπουτάρι

Agiorgitiko Boutari

24,00

Lambrusco D’Angelo

15,00

(Ηµίγλυκο - Φυσικό Ηµιαφρώδες Φρουτώδης) Ποικιλίες - Λαµπρούσκο, Προέλευση - Σταφυλιών - Εµιλία Αλκοολικός Βαθµός 7,5 %

(Italian, Naturally Medium Sweet Sparkling, Fruity), Variety - Lambrusco Grapes Origin - Emilia, Alc. Vol.7,5 %

Κόκκινα . Red

(Ελληνικό, Ξηρό) Ποικιλίες - Αγιωργήτικο Προέλευση - Σταφυλιών - Νεµέα Αλκοολικός Βαθµός 13%

(Greek, Dry) Variety - Agiorgitiko Grapes Origin - Nemea Alc. Vol.13%

Ροζέ . Rose Λαµπρούσκο Ντ Άτζελο

(Ιταλικό Ηµίγλυκο, Φυσικό Αεριούχο, Φρουτώδες) Ποικιλίες - Λαµπρούσκο Προέλευση - Σταφυλιών - Εµιλία

(Italian, Medium Sweet, Naturally Sparkling, Fruity) Variety - Lambrusco Grapes Origin - Emilia, Alc. Vol. 7,5 %

Glass οf Wine . Ποτήρι Κρασί

5,50


Το ουίσκι είναι ο "σκληρός" ξάδερφος της µπίρας καθώς φτιάχνονται και τα δύο από βύνη. Whisky is beers ''hard'' cousin since they are both made of malt.

Το µπούρµπον ουίσκι είναι αµερικάνικο είδος ουίσκι - πού έχει παραχθεί από τον18ο αιώνα και µπορεί να γίνει οπουδήποτε στις ηνωµένες πολιτείες, προέρχεται από την ιστορική περιοχή γνωστή ως παλαιά µπούρµπον. Bourbon is a type of American whisky, it has been produced since the18th century, while it may be made anywhere in the United States, it derives from its historical association with an area known as Old Bourbon.

Τζακ Ντάνιελς . Jack Daniel's Τζιµ Μπιµ . Jim Beam Φορ Ρόουζες . Four Roses

Ένα µπλέντετ ουίσκι είναι προϊόν της ανάµειξης διαφόρων τύπων ουισκιών. A blended whisky is the product of blending different types of whiskies.

Φέιµους Γκράους . Famous Grouse Τζει & Μπι . J & B Τζόνι Γουόκερ Κόκκινο . Johnnie Walker Red Τζόνι Γουόκερ Μπλε . Johnnie Walker Blue Τζόνι Γουόκερ Μαύρο . Johnnie Walker Black Σίβας Ριγκάλ . Chivas Regal Ντιµπλ . Dimple

4cl

8,00 7,00 7,00

4cl

7,00 7,00 7,00 20,00 9,00 9,00 11,00

Τα σίνγκολ µωλτ ουίσκια γίνονται συνήθως από ζυµωµένο κριθάρι. Συνδέονται µε τη σκωτία, αν και παράγονται επίσης σε διάφορες άλλες χώρες. Γίνονται αποκλειστικά από βύνη και πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια σε δρύινα βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 700 λίτρα. Single malt whisky uses one particular malted grain, usually barley which is associated with Scotland, though they are also produced in various other countries. It must be made exclusively from malted barley and must be aged for at least three years in oak casks of a capacity not exceeding 700 litres.

Τζόνι Γουόκερ Πράσινο . Johnnie Walker Green Λαγκαβουλίν Σινγκολ Μωλτ 16 Ετ. . Lagavulin Single Malt 16 Years Old Κράνγκανµορ 12 Ετ. . Cragganmore 12 Years Old Γκλένφιντιχ 12 Ετ. . Glenfiddich 12 Years Old

4cl

11,00 12,00 10,00 9,00

Το Ιρλανδικό ουίσκι είναι απαλό και φρουτώδες, γίνεται µε τριπλή απόσταξη και είναι εύκολο στην κατανάλωση του. Σύµφωνα µε το νόµο, το ιρλανδικό ουίσκι πρέπει να παράγεται στην Ιρλανδία και να ωριµάζει σε ξύλινα βαρέλια. Irish whisky is smooth and fruity, the vast majority are triple distilled and they are often easy-drinking. By law, Irish whisky must be produced in Ireland and aged in wooden casks.

Σεντ Τζέιµσον . St. Jameson Μπούσµιλς . Bushmills

4cl

7,00 7,00


Το ουίσκι σκωτιας συνήθως αποστάζεται δύο φορές, αν και µερικά είναι αποσταγµένο για τρίτη φορά και άλλα ακόµη µέχρι και είκοσι φορές. Scotch whiskies are generally distilled twice, although some are distilled a third time and others even up to twenty times.

Τζόνι Γουόκερ Χρυσό . Johnnie Walker Gold Τζόνι Γουόκερ Σουίγκ . Johnnie Walker Swing Τζέι Εντ Μπι Ριζέρβ . J & B Reserve

Μαρτίνι Λευκό . Martini Bianco Μαρτίνι Κόκκινο . Martini Rosso Μαρτίνι Έξτρα Ντράι . Martini Extra Dry Καµπάρι . Campari Ούζο Πλωµαρίου . Ouzo Plomariou Ζαµπούκα Ροµάνα . Sambuca Romana Ζαµπούκα Ροµάνα Μπλακ . Sambuca Romana Black Κουµανταρία . Commandaria

Φερνέ Μπράνκα . Fernet Branca Γιάγκερµαϊστερ . Jagermeister Πιµς . Pimm’s Περνό Παρίς . Pernod Paris

Σάουθερν Κόµφορτ . Southern Comfort Αµαρέτο Ντι Σαρόνο . Amaretto Di Saronno Μπέιλις . Baileys Κουαντρό . Cointreau Τία Μαρία . Tia Maria Μπενεντίκτιν . Benedictine Τραµπουί . Drambuie Γκαλιάνο . Galliano Καλούα . Kahlua Μάλιµπου . Malibu Γκραν Μαρνιέ . Grand Marnier

4cl

11,00 11,00 9,00

5.00

4.50

5.00


Tζιν είναι τα αλκοολούχα ποτά των οποίων τα κύρια αρώµατα του προέρχονται από καρπούς αρκεύθου. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες τζιν, τα απεσταγµένα τζιν και τα σύνθετα τζιν. Gin is a spirit whose predominant flavour is derived from juniper berries. There are two basic legal categories, distilled gin and compound gin.

Γκόρντονς . Gordon’s Μποµπάι Σαφίρ . Bombay Sapphire

4cl

7,00 7,00

Το Ρούµι είναι αποσταγµένο αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται από ζαχαροκάλαµο υποπροϊόντων, όπως η µελάσα, είτε απευθείας από χυµό ζαχαροκάλαµου, µε µια διαδικασία ζύµωσης και απόσταξης. Rum is a distilled alcoholic beverage made from sugarcane, by products such as molasses, or directly from sugarcane juice, by a process of fermentation and distillation. 4cl

Μπακάρντι Λευκό . Bacardi White Χαβάνα Κλάπ Λευκό . Havana Club White Κάπτεν Μόργκαν Μαύρο . Captain Morgan Black

7,00 7,00 8,00

Η βότκα παραδοσιακά πίνεται σκέτα στις χώρες ζώνη της ανατολικής ευρώπης και γύρω από τη βαλτική θάλασσα. Επίσης χρησιµοποιείται συνήθως στα κοκτέιλ και σε ανάµεικτα ποτά. Vodka is traditionally drunk neat in the vodka belt countries of eastern europe and around the baltic sea. It is also commonly used in cocktails and mixed drinks. 4cl

Μπελβετέρ . Belvedere Γκρέι Γκούζ . Grey Goose Σµιρνόφ Μπλακ . Smirnoff Black

Άµπσολουτ . Absolut Ούρσους . Ursus Σµιρνόφ . Smirnoff

10,00 10,00 9,00

4cl

7,00 7,00 7,00

Τεκίλα είναι ένα αλκοολούχο ποτό το οποίο γίνεται κυρίως στην περιοχή γύρω από την πόλη της Τεκίλα, 65 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Γκουανταλαχάρα, καθώς και στις ορεινές περιοχές της δυτικής µεξικάνικης πολιτείας του Τσαλίσκο. Tequila is a spirit made primarily in the area surrounding the city of Tequila, 65 kilometres northwest of Guadalajara, and in the highlands of the western Mexican state of Jalisco.

Ολµέγα Χρυσή . Olmega Gold Ολµέγα Ασήµι . Olmega Silver Χοσέ Κουέρβο Χρυσή . Jose Quervo Gold Χοσέ Κουέρβο Εσπέσιαλ . Jose Quervo Especial

4cl

7,00 7,00 7,00 7,00


Το Κονιάκ έχει πάρει το όνοµά του από την πόλη του Cognac στη Γαλλία και παράγεται στην περιοχή του αµπελοοινικού. 4cl Cognac is named after the town of Cognac in France and is produced in the wine-growing region.

Ρέµι Μαρτίν . Remmy Martin Χέννεσσι . Hennesy Μαρτέλ . Martell Κουρβουαζιέ . Courvoisier

4cl

8,00 8,00 8,00 8,00

4clπου παράγεται µε απόσταξη του οίνου. Το µπράντι περιέχει γενικά Μπράντι είναι ένα ποτό 35% - 60% αλκοόλη και συνήθως λαµβάνεται µετά το δείπνο. Μερικά µπράντι ωριµάζουν σε ξύλινα βαρέλια, ενώ µερικά είναι απλά χρωµατισµένα µε καραµέλα. Brandy is a spirit produced by distilling wine. Brandy generally contains 35% - 60% alcohol and is typically taken as an after-dinner drink. Some brandies are aged in wooden casks, while some are simply coloured with caramel. 4cl

Μεταξά 5* . Metaxa 5* Φάιβ Κιγκ . Five King

.

Ουίσκι Whisky

Φέιµους Γκράους . Famous Grouse Τζει & Μπι . J & B Τζόνι Γουόκερ Μαύρο . Johnnie Walker Black Σίβας Ριγκάλ . Chivas Regal Τζακ Ντάνιελ . Jack Daniels

..

Βότκα Vodka

Άµπσολουτ Absolut Σµιρνόφ . Smirnoff Ούρσους . Ursus Μπελβετέρ . Belvedere Γκρέι Γκούζ . Grey Goose Σµιρνόφ Μπλακ . Smirnoff Black

5,50 5,50

20 cl

35cl

70cl

28,00 28,00 34,00 34,00

45,00 45,00 55,00 55,00

70,00 70,00 100,00 90,00 80,00

20 cl

35cl

70cl

24,00 24,00

35,00 35,00

70,00 70,00 70,00 100,00 120,00 80,00


Παραδοσιακή Σοκολάτα - Traditional Chocolate 4,20 Σοκολάτα µε Μούς Πορτοκάλι - Chocolate with Orange Mousse 4,70 Σοκολάτα Βιέννα - Vienna Chocolate 4,50 Σοκολάτα The Brewery - The Brewery Chocolate 4,80 Σοκολάτα Μόκα Εσπρέσο - Mocha Chocolate Espresso 4,40 Aµυγδάλου, Ινδοκάρυδου, Κανέλας, Μέντας, Βανίλια, Kαραµέλας, Φουντουκιού, Μακαντέµια, Φράουλας Almond, Coconut, Cinammon, Mint, Vanilla Caramel, Hazelnut, Macadamia, Strawberry όλα σερβίρονται ζεστά κρύά ή σε λευκή σοκολάτα

απολαύσετε το ροφήµα σας είτε µε γάλα πλήρες η άπαχο enjoy your beverage with either full or skimmed milk

all can be served hot cold or as white chocolate

3,90 Κλασικά Αρωµατισµένα Τσάγια - Classic Flavoured Teas

.

Περγαµόντο Earl Grey Χαµοµήλι Chamomile Μέντα Peppermint Πράσινο Green Λεµονιού Lemon

.

.

. .

.

Γιασεµί Jasmine Green Αγγλικό Τσάι Breakfast Τσάι µε Λεµόνι Tea with Lemon Τσάι µε Μέλι Tea with Honey

4,90

. . .


DOUBLE

* Εσπρέσο . Espresso

2,90

4,10

* Εσπρέσο Μακιάτο . Espresso Macchiato

3,10

4,30

* Μακιάτο Καραµελάτο . Macchiato Caramelato

3,20

4,40

* Εσπρέσο Κον Πάννα . Espresso Con Panna

3,30

4,50

* Καπουτσίνο . Cappuccino

4,40

* Μπιγκ Μάµα . Big Mama

5,00

* The Brewery Καπουτσίνο . The Brewery Cappuccino

4,90

Καφές εσπρέσο από πρώτης ποιότητας ποικιλία καφέ Aράπικα Espresso coffee from a variety of top quality 100% Arabica coffee Μακιάτο στα ιταλικά σηµαίνει "µαρκαρισµένος". Εσπρέσο µε µια ελαφριά δόση αφρόγαλα Macchiato in Italian means "marked", espresso marked with a small dose of foamed milk Εσπρέσο µε µια ελαφριά δόση αφρόγαλα και γεύση καραµέλας Espresso with a light dose of foamed milk and caramel flavour

Eσπρέσο µε φρέσκια κρέµα σαντιγύ Espresso with fresh whipped cream

Eσπρέσο που έχει αναµιχθεί µε φρέσκο γάλα στον ατµό και έχει γαρνιριστεί µε άφθονο αφρόγαλα Espresso is mixed with fresh steamed milk and garnished with plenty of foamed milk Τριπλή δόση καφέ εσπρέσο που έχει αναµιχθεί µε φρέσκο γάλα στον ατµό και έχει γαρνιριστεί µε άφθονο αφρόγαλα Triple dose of espresso coffee which has been mixed fresh steamed milk and garnished with plenty of foamed milk

Καφές εσπρέσο, µε αφρόγαλα, φρέσκια κρέµα σαντιγύ, µασµάλλοους και κοµατάκια από σοκολάτα Espresso with foamed milk, fresh whipped cream, chocolate pieces and marshmallows

Καφέ Αµερικάνο . Caffè Americano

Είναι η ευρωπαική προσέγγιση του Αµερικάνικου τύπου καφέ: εσπρέσο, µε πυκνό σώµα και φιλτραρισµένο νερό The american coffee is the european approach to Αmerican -style coffee> espresso, a dense body and filtered water

Καφές Φίλτρου . Filter Coffee

Χαρµάνι µε κλασική γεύση και άρωµα σε απαλούς τόνους. Ο απλός σχεδιασµός επιτρέπει στο νερό να λάβει τις ιδιότητες των κόκκων καφέ, χωρίς να υπερζυθοποιηθεί Ηarmony with a classic flavour and aroma with gentle tones. The simple design enables the water to obtain the properties of the coffee grains, without super-brewing

* Στιγµιαίος Καφές . Instant Coffee Κυπριακός Καφές . Cyprus Coffee * Φραπέ . Frappe * Φραπέ µε Παγωτό . Frappe with Ice Cream *

Σερβίρονται και χωρίς καφεΐνη | Can be served decaffeinated

4,20

4,20

απολαύσετε το καφέ σας είτε µε γάλα πλήρες η άπαχο enjoy your coffee with either full or skimmed milk

4,20 2,90 4,40 5,00


5,40 * Κουκιτσίνο . Cookiechino Eσπρέσο, λευκή σοκολάτα, γεύση καραµέλας, γάλα, φρέσκο παγωτό βανίλια, όρεο µπισκότο και τελείωµα µε σιρόπι καραµέλας βουτύρου Espresso, white chocolate, caramel flavour, milk, fresh vanilla ice cream, oreo biscuits, whipped cream and decorated with caramel sauce

* Παγωµένο Εσπρέσο Λατέ . Iced Espresso Latte Eσπρέσο µε γεύση καραµέλας, γάλα και φρέσκια σαντιγί, τελείωµα µε σιρόπι καραµέλας βουτύρου και κοµατάκια από σοκολάτα Espresso with caramel flavour, milk, whipped cream and topped with caramel sauce and chocolate flakes

* Μόκα Καραµελάτε . Mocha Caramelatte Mόκα φραπέ, γέυση καραµέλα, γάλα, φρέσκια σαντιγί, και τελείωµα µε σιρόπι καραµέλας βουτύρου Mocca frappe, caramel flavour, milk, whipped cream and caramel sauce

* Μαύρη Σοκολάτα & Πορτοκάλι . Dark Chocolate & Orange Kαφές εσπρέσο, φρέσκο παγωτό µαύρης σοκολάτας µε γεύση πορτοκάλι, γάλα Espresso coffee, fresh dark chocolate with orange flavour ice cream, milk

* Μόκα Φουντούκι . Mocha Hazelnut Kαφές εσπρέσο, γεύση µόκα, γεύση φουντουκιού, γεύση σοκολάτας, γάλα Espresso coffee, mocha flavour, hazelnut flavour, chocolate flavour, milk

* Βανίλια Φουντούκι . Vanilla Hazelnut Kαφές εσπρέσο, φρέσκο παγωτό βανίλια, γεύση φουντουκιού, γάλα Espresso coffee, fresh vanilla ice cream, hazelnut flavour, milk

*Παγωµένο Λατέ Καραµέλας . Iced Caramel Latte Λατέ φραπέ, γέυση καραµέλα, γάλα, φρέσκια σαντιγί, και τελείωµα µε σιρόπι καραµέλας βουτύρου Latte frappe, caramel flavour, milk, whipped cream and topped with caramel sauce

* Βανίλια Καραµέλα . Vanilla Caramel Kαφές εσπρέσο, φρέσκο παγωτό βανίλια, γάλα, γεύση καραµέλα και τελείωµα µε σιρόπι καραµέλας βουτύρου Espresso coffee, fresh vanilla ice cream, milk, caramel flavour, royal syrup and topped with caramel sauce

* 'Ολα σερβίρονται και χωρίς καφεΐνη

| All can be served decaffeinated

d ess taste n i p p a h friend is ss tasted and a h t i w e shared iend is happine e f f o c f o a cup with a fr

hared s e e f f o c a cup of


* Φρέντο Εσπρέσο Espresso Freddo

3,90

* Φρέντο Καπουτσίνο Cappuccino Freddo

4,40

* Φρέντο Καπουτσίνο Καραµέλα Cappuccino Freddo Caramel

4,60

* Φρέντο Καπουτσίνο Ινδοκάρυδου Cappuccino Freddo Coconut

4,60

* Φρέντο Καπουτσίνο Κανέλλα Cappuccino Freddo Cinammon

4,60

* Φρέντο Καπουτσίνο Μαστίχα

4,90

µε Φρέσκο Παγωτό Μαστίχα δικής µας παραγωγής

Cappuccino Freddo Mastic with our own freshly produced Mastic Ice Cream

* Φρέντο Καπουτσίνο Φράουλα

4,90

µε Φρέσκο Παγωτό Φράουλας δικής µας παραγωγής

Cappuccino Freddo Strawberry with our own freshly produced Strawberry Ice Cream

* Φρέντο Καπουτσίνο Μέντα Cappuccino Freddo Mint

4,60

* Φρέντο Καπουτσίνο Φουντούκι Cappuccino Freddo Hazelnut

4,60

* 'Ολα σερβίρονται και χωρίς καφεΐνη

t well spen

spent

| All can be served decaffeinated

απολαύσετε το καφέ σας είτε µε γάλα πλήρες η άπαχο enjoy your coffee with either full or skimmed milk


Αναψυκτικά 40cl

3,90

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ

Soft Drinks 40cl FREE REFILL

Αναψυκτικά (µπουκάλι) 25cl Soft Drinks (bottle) 25cl

3,40

Αεριούχα Νερά Εισαγωγής 33cl Sparkling Water Imported 33cl

3,90

Μεταλλικό Νερό 1Ltr Mineral Water 1Ltr

3,90

Ένερτζι Ντρινκ 25cl Energy Drink 25cl

4,90

6.50 Βανίλια - Vanilla Σοκολάτα - Chocolate Φράουλα - Strawberry Μπανάνα - Banana Μόκα - Mocha Μαστίχα - Mastic


Φρέσκος Χυµός Πορτοκάλι Fresh Orange Juice

5,90

Φρέσκος Χυµός Γκρέιπφρουτ Fresh Grapefruit Juice

5,90

Φρέσκος Χυµός Μήλου Fresh Apple Juice

5,90

Φρέσκος Χυµός Καρότου Fresh Carrot Juice

5,90

Φρέσκος Χυµός Φράουλας Fresh Strawberry Juice

6,50

Φρέσκος Χυµός Τρικολόρε Fresh Tricolore Juice

6,70

Φρέσκος χυµός πορτοκαλιού, φράουλας και µπανάνας Fresh orange, strawberry and banana juice

Φυσικοί Χυµοί Concentrated Juices

4,00


7,00 Άγρια µούρα & Γιαούρτι . Wild Berries & Yoghurt Ένα κρεµώδες απαλό ρόφηµα από άγρια µούρα του δάσους και γιαούρτι Smooth textured iced blend of various fruits of the forest and yoghurt

Tρόπικαλ . Tropical Ένας εξωτικός συνδυασµός από µάνγκο, µπανάνα και βατόµουρα A tropical mixture of ice blended mango, banana and raspberry

Εξώτικ . Exotic Ένα δροσιστικό µείγµα από φράουλα, βατόµουρο και µάνγκο A special mixture of ice blended strawberry, raspberry and mango

Μέντα Μάνγκο . Mint Mango Ένας εξωτικός συνδυασµός από µάνγκο και φρέσκο δυόσµο An exotic combination of natural mango pulp blended with a twig of fresh mint

The Brewery Σµούθι . The Brewery Smoothy Μια ξεχωριστή γεύση από γάλα, σιρόπι καραµέλας, λευκή σοκολάτα και µπισκότα A smooth blended mixture of milk, caramel syrup, white chocolate and cookies

The Brewery . The Brewery

8,90

Σοκολάτα φουντουκιού, φράουλες*, µπανάνες, φρέσκο παγωτό βανίλια και σως σοκολάτας Hazelnut chocolate, strawberries*, bananas, fresh vanilla ice cream and chocolate sauce

Μήνας του Μέλιτος . Honeymoon

8,40

Μέλι, καρύδια και φρέσκο παγωτό βανίλια Honey, walnuts and fresh vanilla ice cream

Λευκό Όνειρο . White Dream

Άσπρη σοκολάτα, µπανάνες, φρέσκο παγωτό βανίλια και σως σοκολάτας White chocolate, bananas, fresh vanilla ice cream and chocolate sauce

8,80


Ετοιµάζουµε, επί τόπου το πιο αγνό πιο φρέσκο σπιτικό παγωτό We prepare, on the spot the purest freshest homemade ice cream

Γουίζ . Whizz

6,90

Μόκα, σοκολάτα, βανίλια, φράουλα µε απολαυστική σάλτσα πορτοκαλιού Mocha, chocolate, vanilla, strawberry with delicious orange sauce

Λάιλα . Laila

6,70

Μπανάνα, σοκολάτα, φράουλα µε κουλί ακτινίδιου, σάλτσα καφέ και γλασέ βατόµουρο Banana, chocolate, strawberry with kiwi coulis, coffee sauce and glazed wild berries

Σένο . Seno

6,50

Βανίλια, µαστίχα, µόκα µε σάλτσες από καφέ και πορτοκάλι Vanilla, mastic, mocha with coffee and orange sauce

Κούλ . Cool

6,00

Βανίλια, µπανάνα, σοκολάτα και φιστίκια Αιγίνης Vanilla, banana, chocolate with pistachios

Γόγο . Gogo

Βανίλια, σοκολάτα, µόκα µε γλασέ φρούτα φούρνου Vanilla, chocolate, mocha with glazed roasted fruits

Διαλέξτε από Βανίλια, Σοκολάτα, Μόκα, Φράουλα, Μπανάνα, Μαστίχα Choose from Vanilla, Chocolate, Mocca, Strawberry, Banana, Mastic Τιµή ανά Μπάλα Price per scoop 1 scoop 1,80 2 scoops 2,90 3 scoops 4,50 4 scoops 5,10

6,50


Cheesecake

5,50

Κέικ µε βάση από µπισκότο και κρεµώδες τυρί, καλυµµένο µε άγρια βατόµουρα A creamy cheesecake on a crusty biscuit with blackcurrant topping

Panna Cotta

5,70

Ντελικάτο και ελαφρύ κρεµώδες γλυκό σερβιρισµένο µε σιρόπι φράουλας A delicate light creamy dessert, served with strawberry sauce

Warm Crusty Apple Pie

5,80

Ζεστή, λαχταριστή πίτα από φύλλο ζύµης, µε γέµιση ολόφρεσκων αρωµατισµένων µήλων. Σερβίρεται µε φρέσκο παγωτό µαστίχα Hot and delicious pastry, filled with fresh fragrant apples, served with fresh mastic ice cream

Mango Brûlée

5,90

Varoshiotis Caramel

5,50

Γλυκιά πρόκληση αρωµατισµένη µε φρέσκο µάνγκο Our exotic brûlée, flavoured with mango

Η δική µας παραλλαγή αυτού του γλυκού, που είναι τόσο αγαπητό από τον κόσµο Our own version of this international favourite dessert

Chocolate Lava

6,90

Ζεστή "λάβα" σοκολάτας που θα σας βάλει σε πειρασµό. Σερβίρεται µε φρέσκο παγωτό βανίλια Chocolate lava cake served with fresh vanilla ice cream

the sweete the sweetest things in st things i n life are b life are best kept fo r last est kept fo r last


Οι τιµές είναι σε Ευρώ και συµπεριλαµβάνουν όλους τους φόρους. Prices are in Euro and include all taxes. Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία, παρακαλώ ενηµερώστε ένα από τα µέλη του προσωπικού που ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσει. If you have any known food allergies, please inform a member of staff who will be pleased to assist you.


www.th ebr ew er y. co m. cy

catalog  
catalog  
Advertisement