Page 1

theatr brycheiniog BRECON | ABERHONDDU brycheiniog.co.uk | 01874 611622

September – December Medi – Rhagfyr 2017

Image | Llun: The Light Princess Fri | Gwe 13 Oct | Hyd


WELCOME CROESO We have a jam packed season, featuring everything from ballet to Barbara Dickson, Awful Auntie to Andy Parsons and Jack and the Beanstalk, a Christmas Pantomime that will keep the festive spirit going all the way into 2018.

Mae gennym dymor sy’n llawn at y fyl, ac yn cynnwys popeth o fale i Barbara Dickson, yr Awful Auntie i Andy Parsons a Phantomeim Nadolig; Jack and the Beanstalk, a fydd yn cadw’r ysbryd tymhorol i fynd tan ymhell i mewn i 2018.

We are excited to launch Brecon Bites, a series of monthly classical music lunchtime concerts presented in partnership with Royal Welsh College of Music and Drama. Brecon Bites is a fantastic addition to our other monthly events, which include Comedy Club, talks from The Arts Society Brecknock, and Gallery exhibitions featuring the best of local and national talent. Don’t forget we also have free live music every Saturday with Live @ The Waterfront and weekly Dementia-friendly Drumming Together sessions.

Rydym yn lawsnio Brecon Bites hefyd, sef cyfres o gyngherddau amser cinio o gerddoriaeth glasurol a gyflwynir mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Brecon Bites yn ychwanegiad gwych i’n harlwy misol arferol, syn cynnwys y Clwb Comedi, sgyrsiau gan The Arts Society Brecknock, ac arddangosfeydd yn yr oriel sy’n cynnwys y gorau o ddoniau lleol a chenedlaethol. Peidiwch ag anghofio chwaith bod gennym gerddoriaeth fyw rhad ac am ddim pob dydd Sadwrn gydag Live @ The Waterfront, a sesiynau wythnosal o Drumming Together.

Theatr Brycheiniog is transforming and growing, and we are proud to welcome everyone in the community to enjoy our extremely high quality season.

Mae Theatr Brycheiniog yn parhau i drawsnewid a thyfu, a rydym yn falch tu hwnt o fedru croesawu pawb yn y gymuned i fwynhau ein arlwy o safon yn ystod y tymor hwn.

MARTYN GREEN FRSA Chief Executive Y Prif Weithredwr

2

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Charity number | Rhif Elusen - 1005327


WELCOME TO

THE WATERFRONT POP-UP CAFÉ The Waterfront Pop-Up Café is open throughout the day selling a wide variety of food, freshly cooked to order. From light bites, to warming dishes, along with mouth watering cakes and coffee, or a pre-show meal, there is something for every occasion. The fully licensed bar and cafe is nestled on the waterfront, with Brecon’s famous canal providing a stunning location right in the heart of Brecon. Please check the website for menus and seasonal offers. Open | Agor 10am – 6pm, Food | Bwydd 11.30am – 5pm

We will be open for evening meals soon. For up to date information please follow us on social media. @brycheiniog

/theatrb

@theatrbrycheiniog

CROESO I

THE WATERFRONT POP-UP CAFÉ Mae’r Waterfront Pop-up Café ar agor trwy’r dydd yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd sy’n cael ei goginio’n ffres ar ôl ei archebu - o dameidiau blasus i seigiau wnaiff dwymo’ch enaid, mae yma rywbeth i bawb Ar lan camlas enwog Aberhonddu, mae’r bar trwyddedig a’r bistro yn cynnig lleoliad digymar yng nghanol tref Aberhonddu y gellir ei fwynhau gydol y dydd, saith niwrnod yr wythnos, pa un ai am baned ynteu bryd o fwyd cyn mynychu sioe. Mynnwch gip ar y wefan er mwyn gweld y fwydlen a chael gwybod am gynigion tymhorol.

Er mwyn dod i wybod rhagor ynghylch agoriad y Bistro dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

3 19


THURSDAY 28 DECEMBER – SATURDAY 6 JANUARY IAU 28 RHAGFYR – SADWRN 6 IONAWR

JERMIN PRODUCTIONS

JACK AND THE BEANSTALK

4

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


After the success of last year’s Dick Whittington, Jermin Productions return with a brand new Pantomime, Jack and the Beanstalk. A breathtaking battle of the beanstalk unfolds amongst the hilarious script, beautiful costumes and stunning theatrical sets. With a classic blend of chart topping songs and comedy gags, this is an unmissable Christmas treat for all the family. Yn dilyn llwyddiant ysgubol Dick Whittington y llynedd, mae Cynyrchiadau Jermin yn ôl gyda phantomeim newydd sbon eleni, Jack and the Beanstalk. Yng nghanol y script gogleisiol ceir hanes prifiant y planhigyn ffa, a’r oll yn cael ei adrodd trwy wisgoedd bendigedig a setiau theatrig trawiadol. Gyda chyfuniad clasurol o ganeuon o frig i siartiau a gags gogleisiol, dyma drêt deuluol Nadoligaidd ar gyfer y teulu cyfan. £14 / £12 / £10* / £49 (FAMILY TICKET | TOCYN TEULU)

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @jermin_prod #beanstalksouthwales

DECEMBER | RHAGFYR THURSDAY | IAU 28, 2.00PM* & 7.00PM FRIDAY | GWENER 29, 2.00PM** & 7.00PM SATURDAY | SADWRN 30, 2.00PM & 7.00PM SUNDAY | SUL 31, 1.00PM & 5.00PM

JANUARY | IONAWR TUESDAY | MAWRTH 2, 2.00PM & 7.00PM WEDNESDAY | MERCHER 3, 2.00PM & 7.00PM THURSDAY | IAU 4, 2.00PM & 7.00PM FRIDAY | GWENER 5, 2.00PM & 8.00PM*** SATURDAY | SADWRN 6, 2.00PM & 7.00PM * OPENING PERFORMANCE SPECIAL £10 PRICE PERFFOMRIAD AGORIADOL – PRIS ARBENNIG £10 ** BSL PERFORMANCE | PERFFORMIAD BSL *** ADULT’S PERFORMANCE (ONLY SUITABLE FOR AGE 18+) | OEDRAN Y PERFFORMIAD AR GYFER OEDOLION (18+)

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

5 19


BRECON BITES

YOUNG ARTISTS IN RESIDENCE | ARTISTIAID TRIGIANNOL IFANC Some of the most exciting young graduate and undergraduate musicians and ensembles from Royal Welsh College of Music & Drama present an entertaining and eclectic programme of monthly lunchtime concert bites for all tastes.

Bydd rhai o’r cerddorion ifanc mwyaf cyffrous sy’n raddedigion ac israddedigion ynteu’n ensemblau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyflwyno rhaglen ddifyr ac eclectig o gyngherddau amser cinio misol a fydd â rhywbeth at ddant pawb.

60M ALL CONCERTS | POB CYNGERDD 1.00PM £5 / £7.50 WITH TEA AND CAKE | GYDA PHANED A CHACEN

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TUESDAY 26 SEPTEMBER | MAWRTH 26 MEDI

TOOT SUITE HORN ENSEMBLE

MICHAEL GIBBS, MATT JACKSON, VIKKI SCANLON, CRAIG MACDONALD Carmen / West Side Story / Schumann / Lowell / Gershwin / Glenn Miller

The versatility of the horn is showcased in a recital of classical and musical theatre favourites. Caiff ystwythder a hyblygrwydd yr Utgorn ei arddangos ar ei orau yn y datganiad hwn o ffefrynnau cerddorol clasurol ac o sioeau cerdd. 6

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

TUESDAY 24 OCTOBER | MAWRTH 24 HYDREF

COBURN SAXOPHONE ENSEMBLE

SARAH KNIGHT, SARAH-MARIE SMITH, MEGAN DAVIES, AMBER REEVE James Brown / Karen Street / Bob Mintzer / Karen Street / Gavin Whitlock / Karl Jenkins / Arr. Phillip R. Buttall

This hugely entertaining concert featuring the whole saxophone family will include hits from James Brown to works by Karl Jenkins and even a Disney classic. Bydd y gyngerdd hynod ddifyr hon yn cynnwys y teulu saxophone cyfan ac yn cynnwys rhai o gyfansoddiadau enwocaf James Brown a gweithiau gan Karl Jenkins a hyd yn oed ambell un o glasuron Disney.


TUESDAY 21 NOVEMBER | MAWRTH 21 TACHWEDD

INDIGO BRASS

TUESDAY 12 DECEMBER | MAWRTH 12 RHAGFYR

Stars and Stripes / Pokarekare Ana / Palladio / Pink Panther / Disney Medley / Putting on the Ritz / Timepiece / Let it Go / Hallelujah Chorus / Calon Lan / Goodnight Sweetheart / Beatles for Four

HANNAH CLIST, JOSEPH KEENAN, RICARDO TAUBER, TIM BURTON

GARETH JOHNSON, EMILY HUMPHRIES, EMILY EVANS, MATTHEW ROWE

CHRISTMAS WITH THE BILOBA CELLO QUARTET

Members of some of South Wales’ finest bands (including players from the Cory Band and the Tredegar Band) present a brass extravaganza.

Join four exceptional young cellists for a celebration of all things Christmas, including favourites from O Holy Night to All I Want For Christmas.

Bydd aelodau rhai o fandiau disgleiriaf de Cymru (yn cynnwys Band y Cory a Band Tredegar) yn cyflwyno’r gorau o fyd y Seindorf.

Ymunwch â phedwar o berfformwyr soddgrwth disglair am ddathliad o bob peth Nadoligaidd, yn cynnwys y ffefrynnau Sanctaidd Nos ac All I Want For Christmas. @rwcmd @brycheiniog #BreconBites TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

7 19


Amy Gledhill

Phil Ellis

Nicola Mantalios

Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, return with the best of live comedy. On the last Friday of the month, and for just £10, you can see the latest and funniest comedians on the UK circuit right here in the Andrew Lamont Gallery space. The relaxed and informal atmosphere makes it perfect for a Friday night out, with a great value range of drinks available at our Waterfront Bar. ^ Gomedi Machynlleth, yn Bydd Little Wander, y tîm a sefydlodd Gwyl dychwelyd er mwyn cyflwyno’r gorau o ddigrifwyr yn perfformio’n fyw.

Ian Smith

Ar ddydd Gwener ola’r mis ac am ddim ond £10 medrwch weld y digrifwyr diweddaraf a’r doniolaf sy’n perfformio ym Mhrydain ar hyn o bryd yma yng ngofod Andrew Lamont Oriel y Theatr. Mae’r awyrgylch anffurfiol yno yn berffaith ar gyfer nos Wener allan o’r ty^ a chynigir dewis helaeth o ddiodydd am bris rhesymol ym Waterfront Bar. 8.00PM £10

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /littlewandercompany

@littlewander #BreconComedyClub

Line up subject to change | Mae’n bosib y bydd newid i’r rhai fydd yn ymddangos

8

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


SEASON LINE UPS | DYMA’R RHESTR AR GYFER Y TYMOR HWN FRIDAY 29 SEPTEMBER | GWENER 29 MEDI PHIL ELLIS ‘Much cleverer and much more stupid than you might think’

Paul Currie

CHORTLE

PAUL CURRIE ‘Wish I’d seen him sooner, I’ll be back to see him every year now. Paul Currie was my favourite comedy show of the fringe’ STEWART LEE JEN BRISTER ‘Bold sketches, surreal ideas and slick banter. Keep an eye out’ THE SUNDAY TIMES

Peter Brush

FRIDAY 27 OCTOBER | GWENER 27 HYDREF NICOLA MANTALIOS ‘A delightful mix of dark wit peppered with silliness’

CHORTLE

PETER BRUSH ‘Compellingly hilarious.. first-class gag writing… an original and achingly funny voice’ CHORTLE

Headluv and Passman

HEADLUV AND PASSMAN ‘Freakishly funny’ THE GUARDIAN FRIDAY 24 NOVEMBER | GWENER 24 TACHWEDD IAN SMITH ‘You’d do well to catch him now before his inevitable jump to the big time’ THE TELEGRAPH AMY GLEDHILL ‘Silly, vivacious and very funny’ RICHARD HERRING

TONY LAW ‘Deserves a Human Being of the Month award’ THE TELEGRAPH

Tony Law Jen Brister

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

9 19


THE ARTS SOCIETY

BRECKNOCK

(Formerly Brecknock Decorative and Fine Arts Society, founded in 1987 and a member of The Arts Society, formerly NADFAS) (Y Cymdeithas Addurniadol a Chelfyddyd Gain Brycheiniog Gynt, a sefydlwyd ym 1987 ac yn aelod o’r Gymdeithas Gelfyddydau, NADFAS gynt) SINGLE MEMBERSHIP | AELODAETH SENGL: £50 JOINT MEMBERSHIP | AELODAETH AR Y CYD: £90 Further information | Gwybodaeth bellach: Chairman | Cadeirydd, Lynne Austin:

01873 810145

TUESDAY 5 SEPTEMBER MAWRTH 5 MEDI

PEARL ANNIVERSARY CELEBRATION LECTURE

A HISTORY OF JEWELLERY FROM ELIZABETH I TO ELIZABETH TAYLOR

John Benjamin (of Antiques Roadshow fame) examines 400 years of international jewellery design. John Benjamin (o’r Antiques Roadshow) Archwiliad o 400 mlynedd o gynllunio gemwaith ar lefel rhyngwladol. TUESDAY 3 OCTOBER | MAWRTH 3 HYDREF

BEHIND THE LONDON LIVERY COMPANIES – OBJECTS AND STORIES JOANNA MABBUTT

A discussion of the fascinating treasures accumulated by the Livery Companies of the City of London. Trafodaeth o’r trysorau rhyfeddol sydd wedi eu casglu gan Gwmnïau Lifrai Dinas Llundain. TUESDAY 7 NOVEMBER MAWRTH 7 TACHWEDD

TUESDAY 5 DECEMBER MAWRTH 5 RHAGFYR

JOHN ERICSON

THAT PRETTY LITTLE GERMAN TOY: MUSINGS ON THE CHRISTMAS TREE, PETER MEDHURST

CHILDREN’S BOOK ILLUSTRATION Examining how illustrations contribute to the development of understanding and create powerful memories. Archwilio sut mae darluniau yn cyfrannu at ddatblygiad, dealltwriaeth ac yn creu atgofion cryf.

CHRISTMAS SPECIAL

The story of the Christmas tree, including performances of relevent carols. Stori’r goeden Nadolig, yn cynnwys perfformiad o garolau perthnasol. 2.00PM

£8 NON-MEMBERS RHAI NAD YDYNT YN AELODAU

10 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

@theartssociety


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

ORIEL ANDREW LAMONT GALLERY FRIDAY 8 SEPTEMBER – TUESDAY 31 OCTOBER GWENER 8 – MAWRTH 31 HYDREF

PROMART 2017

Brecon Town Band in partnership with Theatr Brycheiniog and the Lumen Prize for Digital Art, celebrate the artistic talents of Powys’s young people with the inaugural Promart Prize. Submissions are from students aged 7 – 18 and are inspired by Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition. Band Tref Aberhonddu mewn partneriaeth â Theatr Brycheiniog a Gwobr Lumen am Gelfyddyd Ddigidol, yn dathlu doniau artistig pobl ifanc Powys gyda’r Wobr Promart gyntaf, a gyda darnau oddi wrth fyfyrwyr rhwng 7 -18 mlwydd oed, wedi eu hysbrydoli gan Darluniau mewn Arddangosfa Mussorgsky.

FRIDAY 3 NOVEMBER – MONDAY 20 NOVEMBER GWENER 3 TACHWEDD – LLUN 20 TACHWEDD

DIAMOND PEOPLE | POBL DDIEMWNT A photographic portrait exhibition celebrating the 60th anniversary of the Brecon Beacons National Park. Featuring some of the people who make the park the special place it is today. Photography by Billie Charity. Arddangosfa o bortreadau ffotograffig sy’n dathlu 60 mlwyddiant sefydlu Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn cynnwys rhai o’r bobl sy’n gwneud y parc yn le mor arbennig hyd y dydd heddiw. Ffotograffau gan Billie Charity.

WEDNESDAY 22 NOVEMBER – MONDAY 15 JANUARY 2018 MERCHER 22 TACHWEDD – LLUN 15 IONAWR 2018

HAYMAKERS’ CHRISTMAS COLLECTION Local designer makers, the Haymakers, celebrate the 30th anniversary of their cooperative gallery in Hay-on-Wye with an exhibition of their varied work. Bydd y cynllunwyr crewyr lleol, the Haymakers, yn dathlu 30 mlwyddiant eu horiel gydweithredol yn y Gelli Gandryll gydag arddangosfa o’i gwaith amrywiol. Dates are subject to change Mae’n bosib y bydd newid i’r dyddiadau

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

11 19


FRIDAY 15 SEPTEMBER | GWENER

BARRY STE FRIENDS: TH ORBISON S Stunning audiences across the globe with his uncanny ability to recreate the vocal talents of legend Roy Orbison, Barry Steele is quite simply unmissable as his fabulous cast take you on a journey back time. The production also features classic hits from the swinging ‘60s and the iconic ‘80s.

MONDAY 11 SEPTEMBER | LLUN 11 MEDI

BRECON TOWN CONCERT BAND:

O fod wedi gwefreiddio cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i allu rhyfeddol i ail-greu doniau lleisiol y chwedl, Roy Orbison, mae Barry Steele yn un na ddylid ei golli a bydd ef a’i gast gwych yn mynd â chi ar daith yn ôl trwy amser. Mae’r cynhyrchiad hwn yn cynnwys rhai o glasuron y ‘60au a’r ‘80au eiconig.

THE LAST NIGHT OF THE PROMS

The band celebrates its 50th anniversary with a concert featuring Welsh music, Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition, vocalist David Bond, plus all the Last Night favourites; Land of Hope and Glory, Jerusalem and Rule Britannia. Toot your hooters and try and keep pace with the band as they perform Fantasia on British Sea Songs. Bydd y seindorf yn dathlu ei 50 mlwyddiant gyda chyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth Gymreig, Darluniau Mewn Arddangosfa Mussorgsky, y canwr David Bond, a holl ffefrynnau noson ola’r proms; Land of Hope and Glory, Jerusalem a Rule Britannia. Dewch i udo gyda’ch hwter a cheisio cadw lan gyda’r band wrth iddynt berfformio Fantasia on British Sea Songs. 7.00PM £12.50 / £10.00

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /brecontownband

12 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Photo: LMSWORLDWIDE.LTD.

135M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWYL


15 MEDI

Paul Thompson

145M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWYL 7.30PM £20

Photo: ©BBC NHU

THE STAGE

©BBC NHU Fredi Dev

‘True Identikit Brilliance’

as

EELE AND HE ROY STORY + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @barrysteele

MONDAY 18 SEPTEMBER | LLUN 18 MEDI

PLANET EARTH II: CITIES Fredi Devas, Producer of BBC Planet Earth II: Cities, takes us behind the scenes of this ground-breaking documentary series exploring the fastest growing habitat on Earth. Leopards prowl the streets and locals live in harmony with wild hyenas. Many animals, however, struggle to cope in the urban jungle. Yma bydd Fredi Devas, Cynhyrchydd BBC Planet Earth II: Cities, yn mynd â ni y tu ôl i’r llen yn y gyfres ddogfen hon a dorrodd dir newydd a oedd yn archwilio’r cynefin ar y ddaear sy’n tyfu yn fwyaf cyflym. Mae’r llewpard yn prowlan ar hyd y strydoedd wrth i’r boblogaeth leol fyw mewn cytgord gyda hyena gwyllt. Mae llawer o anifeiliaid fodd bynnag yn ei chael hi’n anodd ymgodymu gyda bywyd yn y jwngl dinesig. 7.30PM £11.50 / £10.50 / £9.50 (RGS, IBG & U3A MEMBERS | AELODAU)

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @fredidevas @rgs_ibg #PlanetEarthII TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

13 19


GH EDINBURE FRING FIRST 6 01 W A ARD 2

SATURDAY 23 SEPTEMBER SADWRN 23 MEDI

PENDY

MALE VOI CHOIR TUESDAY 19 SEPTEMBER | MAWRTH 19 MEDI

PAINES PLOUGH

GROWTH Tobes is young, free and having a ball. Off. He’s successfully ignored his lump for two years but it’s starting to get in the way - cramping his style and, worse, affecting his sex life. So now there are pants to be dropped, and decisions to be made… It’s a real ball ache. A comedy about growing up and manning up from critically acclaimed writer Luke Norris. Mae Tobes yn ifanc, yn rhydd ac yn cael hwyl di bendraw. Mae wedi llwyddo i anwybyddu’r lwmp yn llwyddiannus ers dwy flynedd, ond nawr mae’n effeithio ar ei fywyd carwriaethol. Felly nawr mae ‘na drôns i’w gollwng, a phenderfyniadau i’w gwneud… mae’n boen go iawn yn y ceilliau. Comedi ynghylch tyfu lan a dod yn ddyn gan yr awdur uchel ei barch, Luke Norris. ^ Gyrion Caeredin 2016. Enillydd gwobr uchel ei pharch Fringe First yng Ngwyl

BY | GAN LUKE NORRIS AGE | OED 14+

‘Achingly funny and tender... Of the hundreds of shows at the Fringe, few feel as necessary as this.’ h h h h h FINANCIAL TIMES 70M 7.30PM £12 / £10

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /painesploughhq

14 TICKETS | TOCYNNAU

@painesplough #GrowthPlay

01874 611622

Pendyrus Male Choir was formed in 1924 in Tylorstown in the Rhondda Fach, and has had an unbroken history ever since. Today the choir has over 100 members and has sung around the word to great acclaim. It is the only Welsh male choir to have sung in both the Kremlin and the White House.


YRUS

2 X OLIVIERR AWARD FO R BEST ACTO

OICE

Ffurfiwyd Côr Meibion Pendyrys ym 1924 yn Nhylorstown yn y Rhondda Fach, ac mae i’r côr hanes di-dor byth oddi ar hynny. Heddiw mae gan y côr dros 100 o aelodau ac mae wedi canu ledled y byd ac wedi derbyn clod mawr. Dyma’r unig gôr i fod wedi canu yn y Kremlin a’r Ty^ Gwyn. 7.30PM £12.50 / £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

FRIDAY 29 SEPTEMBER | GWENER 29 MEDI

BARBARA DICKSON WITH NICK HOLLAND

One of Scotland’s most successful singers, Barbara Dickson alongside pianist Nick Holland, perform a special acoustic set exploring her catalogue of songs at an intimate level. The pair let the words and melodies take ‘centre stage’ as they perform a wonderful range of material drawing on Dickson’s folk roots, contemporary greats and some of her classic hits. One of the UK’s bestloved performers, Dickson has been awarded an O.B.E for her services to music and drama, won two Olivier Awards for Best Actress, and is Scotland’s best-selling female album artist. Un o gantorion mwyaf llwyddiannus yr Alban, bydd Barbara Dickson a’r pianydd uchel ei barch Nick Holland yn perfformio set acwstig arbennig a fydd yn archwilio ei chatalog o ganeuon ar lefel agos atoch. Mae’r pâr yn gadael i’r geiriau a’r melodïau gael y sylw pennaf wrth iddynt berfformio rhychwant eang a bendigedig o ddeunydd yn deillio o’i gwreiddiau gwerin, goreuon o gerddoriaeth gyfoes a rhai o’i llwyddiannau clasuron pennaf. Yn un o hoff berfformwyr y DU, mae Barbara wedi derbyn O.B.E am ei gwasanaethau i gerddoriaeth a drama, gan ennill dwy wobr Olivier am fod yr Actores Orau a hi yw’r artist albwm benywaidd o’r Alban sydd wedi gwerthu orau erioed. WITH SUPPORT FROM | GYDA CHEFNOGAETH BELFAST SINGER-SONGWRITER ANTHONY TONER

100M

7.30PM £25 / £23

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /barbaradicksonofficial

@barbaradickson

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

15 19


THURSDAY 5 OCTOBER | IAU 5 HYDREF

RAFT GWYN EMBERTON DANCE

‘And might we ask, what if it was you or me who were a refugee?’ Explore five people’s stories, each with a different heritage and background, through extraordinary dance. In a world far away from home, in a land they do not recognise and set against a backdrop of questionable politics, the question about who they are is turned on its head. SATURDAY 30 SEPTEMBER SADWRN 30 MEDI

BRECON SINGERS

JOHN RUTTER COME AND SING DAY

Lucky ticket holders will enjoy an exciting range of new and known repertoire and brush up their vocal technique under John Rutter’s inspiring leadership. Bydd rhai sy’n ddigon ffodus i fod yn ddeiliad tocynnau yn mwynhau ystod gyffrous o ganeuon newydd a rhai o blith y repertoire adnabyddus yn ogystal â chael gwella eu techneg leisiol dan arweiniad ysbrydoledig John Rutter. REGISTRATION | COFRESTRU: 9.30AM FOR 11AM START | AR GYFER DECHAU AM 11AM

SOLD OUT | WEDI GWERTHU’N LLWYR breconsingers.com

16 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

‘Ac fe allem holi, sut fuasai petasech chi neu fi yn ffoadur?’ Dewch i fyfyrio dros stori pum person, pob un â diwylliant a chefndir gwahanol, trwy ddawns wefreiddiol. Mewn byd pell i ffwrdd oddi cartref, mewn gwlad nad ydynt yn ei adnabod ac wedi ei osod i gefndir gwleidyddiaeth amheus, mae’r cwestiwn ynghylch pwy yr ydynt yn cael ei droi ar ei ben. Sound artist | Artist sain: Siôn Orgon Lighting | Goleuo: Aideen Malone Design | Cynllun: Becky Davies RAFT is supported by Arts Council of Wales, University of South Wales, Aberystwyth Arts Centre, UCAN Productions and Creu Cymru. Cefnogir RAFT gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol De Cymru, Canolfan Gelfyddydol Aberystwyth, Cynyrchiadau UCAN a Chreu Cymru.

‘A standard-setter for Welsh dance’ WALES ARTS REVIEW

60M 7.30PM £15 / £13

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /gwynembertondance

@gwynemberton


WEDNESDAY 11 OCTOBER | MERCHER 11 HYDREF

PUPPET STATE THEATRE COMPANY

JRR TOLKEIN’S ‘LEAF BY NIGGLE’ Niggle is a painter. Not a very successful one, partly because he has so many other things to do. For some time he has been obsessed with one particular canvas: a curious picture of a tree with a vast landscape stretching out behind it. Surrounded by ladders, bicycles and heirlooms, Richard Medrington recounts Tolkien’s miniature masterpiece, with a soundtrack by Karine Polwart and MJ McCarthy. Mae Niggle yn baentiwr. Dyw e ddim yn llwyddiannus iawn, yn rhannol gan fod ganddo gymaint o bethau eraill i’w gwneud. Ers peth amser mae obsesiwn wedi bod ganddo â un cynfas yn arbennig: llun hynod gyda choeden o fewn tirwedd eang yn ymledu o’i ôl. Dyw e ddim eisiau mynd, ond all e ddim dianc...Wedi ei amgylchynu gan ysgolion, beiciau a darnau wedi eu hetifeddu, mae Richard Medrington yn dwyn i gof campwaith bychan Tolkien, ac yn gwneud hynny i gyfeiliant trac sain gan Karine Polwart ac MJ McCarthy.

‘enchanting one-man show’ h h h h GUARDIAN PERFORMER | PERFFORMIWR RICHARD MEDRINGTON SOUND | SAIN KARINE POLWART & MJ MCCARTHY

AGE | OED 10+

75M 7.30PM £10 / £8

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /puppetstate

@puppetstatethtr #LeafByNiggle

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

17 19


© sleepy robot photography

FRIDAY 13 OCTOBER | GWENER 13 HYDREF

BALLET CYMRU

THE LIGHT PRINCESS

A brand new ballet with a score by Welsh harpist, composer and recording artist Catrin Finch, this is the lightest and brightest dance event of the year. Using elements of circus, outstanding classical choreography, video projections and stunningly vibrant costumes, the story draws inspiration from Sleeping Beauty, transporting you to a world of laughter, beauty and wonder.

Bale newydd sbon gyda sgôr wedi ei gyfansoddi gan y delynores, y cyfansoddwr a’r artist recordio o Gymru Catrin Finch, mae hwn ymhlith digwyddiad dawns ysgafnaf mwyaf disglair y flwyddyn. Gan ddefnyddio’r elfen o syrcas, coreograffi clasurol nodedig, tafluniadau fideo a gwisgoedd disglair trawiadol, mae’r stori yn cynnwys adleisiau clir o Rhiain Gwsg, ac yn eich cludo i fyd o chwerthin, prydferthwch a rhyfeddod. SCORE | SGÔR: Catrin Finch 135M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWYL

‘For over two decades this lively, determined company has been opening up fresh views on the ballet repertory’ THE GUARDIAN GUIDE 7.30PM £15 / £13

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /balletcymru

18 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

@balletcymru #LightPrincess


SATURDAY 14 OCTOBER | HYDREF 14 HYDREF

NONESENSE ROOM

SHARK IN THE PARK Timothy Pope is looking through his telescope, but wait, is that a Shark, in the Park!? From the creative team behind The Hairy Maclary Show, Nick Sharratt’s Shark in the Park books are delightfully brought to life for the stage. Featuring all three of the Shark in the Park Series, Shark in the Park, Shark in the Dark and Shark in the Park on a Windy Day, this fin-tastic family musical follows Timothy Pope (and his telescope!) on three exciting adventures… Mae Timothy Pope yn craffu trwy ei delesgop, ond arhoswch, ai siarc sydd yno yn y parc!? Oddi wrth y tîm creadigol y tu ôl i Sioe Hairy Maclary, caiff llyfrau Nick Sharratt Shark in the Park ’eu hatgyfodi o’r newydd yn y ffordd fwyaf rhyfeddol ar gyfer y llwyfan. Gan gynnwys y tri chyfan o gyfres Shark in the Park, Shark in the Park, Shark in the Dark a Shark in the Park on a Windy Day, mae’r sioe gerdd deuluol ffin-tastig hon yn dilyn Timothy Pope (a’i delesgop!) ar dair antur gyffrous… 60M 2.00PM £12 / £10 / £39 (FAMILY TICKET | TOCYN TEULU)

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /sharkintheparkshow

@nonsenseroom1 #SharkInThePark

SUNDAY 15 OCTOBER SUL 15 HYDREF

BRECON BEACONS HERITAGE DAY BRINGING OUR HERITAGE TO LIFE

A day of talks and discussion celebrating the 60th anniversary of the National Park. Speakers will give an expert perspective on key heritage projects: find out more about the Glynneath Gunpowder Works, the Brecknock Museum, and much more. Diwrnod o sgyrsiau a thrafod er mwyn dathlu chwedeg mlwyddiant sefydlu’r Parc Cenedlaethol. Bydd y siaradwyr yn darparu safbwynt arbenigol ar brosiectau treftadaeth allweddol: dewch i ddysgu rhagor ynghylch Gweithiau Powdwr Du Glyn Nedd, Amgueddfa Brycheiniog, a llawer llawer mwy. 9.30AM - 4.30PM FREE ADMISSION, BUT TICKETED RHAD AC AM DDIM, OND RHAID CAEL TOCYN /breconbeaconsnationalpark @breconbeaconsnp TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

19


HIRE

THE ARTS AND CONFERENCE VENUE

WITH A SUSTAINABLE HEART... Having been specifically designed to provide space for hire as well as high quality arts entertainment, We host a wide range of nontheatrical events, including meetings, seminars and conferences. There is also a break-out space for training and development sessions, and we can offer facilities for receptions and functions, formal and intimate presentations, and even awards ceremonies. For more information, please visit brycheiniog.co.uk or contact Hannah Kester, Head of Operations: hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, op 1, op 4

20 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


HURIO

Y GANOLFAN GELFYDDYDAU A CHYNADLEDDA GYDA CHALON GYNALADWY...

O fod wedi ei chynllunio’n bwrpasol i ddarparu gofod i’w hurio yn ogystal ag adloniant o safon uchel, mae Theatr Brycheiniog yn darparu llety ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau nad ydynt yn rai theatrig, yn cynnwys cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau. Yn ogystal mae yna ofod amgen at ddibenion hyfforddiant a sesiynau datblygu, a medrwn ddarparu adnoddau ar gyfer derbyniadau ac achlysuron arbennig, cyflwyniadau ffurfiol ynteu agos atoch a hyd yn oed seremonïau gwobrwyo. Am ragor o wybodaeth, ewch i ymweld os gwelwch yn dda â brycheiniog.co.uk ynteu cysylltwch â Hannah Kester, Pennaeth Gweithrediadau: hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, op 1, op 4

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

21 19


BECOME A FRIEND OR PATRON

DEWCH YN FFRIND YNTEU’N NODDWR

Help us to deliver an exciting arts programme, engage with more of the community and enhance the experience of visitors whilst receiving great benefits.

Helpwch ni i gyflwyno rhaglen gelfyddydol gyffrous, ennyn diddordeb mwy o’r gymuned a gwella profiad ymwelwyr gan fwynhau’r buddion gwych hyn ar yr un pryd.

FRIEND - £30 PER ANNUM

FFRIND - £30 Y FLWYDDYN

• Free parking from midday in the theatre car park • Personalised membership card • Enjoy a 10% discount at our Waterfront Bar and Café • Earn loyalty points, to be redeemed on future ticket purchases • Up to 3 free ticket exchanges in a year • Exclusive Friends’ Newsletter • Email alerts about shows coming and priority booking

•Parcio rhad ac am ddim ym maes parcio’r theatr o ganol dydd ymlaen •Cerdynaelodaethpersonol •Mwynhewchddisgownto10%yneinWaterfrontBarâCafé •Enillwchbwyntiauteyrngarwchi’wadbrynuynerbynpwrcasautocynnau yn y dyfodol •Hydat3cyflebobblwyddyninewidtocynnauynrhadacamddim •CylchlythyrunigrywargyferFfrindiau •Hysbysiadaue-bostynghylchsioeau’rdyfodolablaenoriaethoranarchebu

PATRON / JOINT PATRON - £90 / £170 PER ANNUM

NODDWR / CYD-NODDWR - £90 / £170 Y FLWYDDYN

As well as all of the above, Patrons also receive:

Yn ogystal â’r uchod caiff Noddwyr y canlynol hefyd:

• Free parking from 10am • Exclusive receptions with opportunities to meet show casts • Behind the scenes events, such as backstage tours • Regular coffee mornings • Exclusive Patrons’ Newsletter with more exclusive content • Up to 7 free ticket exchanges in a year • Optional acknowledgement on our Patrons’ Plaque and website

•Parciorhadacamddimo10amymlaen •Derbyniadauarbenniggydachyfleigyfarfodâchastsioeau •Digwyddiadau y tu ôl i’r llwyfan megis teithiau o gwmpas cefn llwyfan •Boreaucofficyson •CylchlythyrarbennigiNoddwyrgydachynnwysunigryw •Cyfleigyfnewidtocynnauynrhadacamddimhydat7gwaithbob blwyddyn •DewisigaeleichcydnabodarBlaceinNoddwyra’ngwefan

LIFE / JOINT LIFE PATRON - £1000 / £1800

NODDWR OES / CYD-NODDWR OES - £1000 / £1800

Make a difference to the theatre right now and receive all of the above for 10 years with no price increase and access to exclusive annual Life Patron event. Application forms for our Friends & Patrons’ Scheme are available from Box Office or can be downloaded at brycheiniog.co.uk

Gwnewch wahaniaeth i’r theatr yn awr a derbyniwch y cyfan oll uchod am ddeng mlynedd heb unrhyw gynnydd yn y pris a mynediad i ddigwyddiad unigryw ar gyfer noddwyr oes bob blwyddyn. Mae ffurflenni cais ar gyfer ein cynllun Ffrindiau a Noddwyr ar gael o’r Swyddfa Docynnau ynteu medrir lawr-lwytho copi o wefan brycheiniog.co.uk

CONTACT | CYSYLLTWCH Â

Lewis Gwyther, Head of Fundraising & Communication | Pennaeth Codi Arian a Chyfathrebu lewis@brycheiniog.co.uk / 01874 622838 - op 1, op 1

22 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


THEATR BRYCHEINIOG YOUTH THEATRE

ROUNDABOUT | CHWRLIGWGAN Mondays | Llun 4pm - 5pm Reception & Years 1 & 2 | Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 £60 per term | Ffi pob tymor £60

We offer Youth Theatre sessions for children and young people from ages 4 to 25.

JUNIOR YOUTH THEATRE A | THEATR IEUENCTID IAU A Wednesdays | Mercher 5pm - 6pm Years 3, 4 & 5 | Blynyddoedd 3, 4 a 5 £65 per term | Ffi pob tymor £65

THEATR IEUENCTID Professional drama practitioners Ben Sheldrick, Sian Drinan and assistant, Julie Jones, deliver creative and fun weekly sessions during term time. Rydym yn cynnig sesiynau Theatr Ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 4 a 25 mlwydd oed. Bydd yr ymarferwyr drama proffesiynol Ben Sheldrick, Sian Drinan a’r cynorthwydd, Julie Jones, yn darparu sesiynau wythnosol creadigol a phleserus yn ystod amser tymor yr ysgol.

‘Youth Theatre is giving me an amazing opportunity to progress my acting skills that I wouldn’t get in school’ KAYANE, SENIOR YOUTH THEATRE

‘Youth Theatre is lots of fun. I have made lots of new friends.’ GRACE, JUNIOR YOUTH THEATRE Contact | Cysylltwch â 01874 611622 / youththeatre@brycheiniog.co.uk

JUNIOR YOUTH THEATRE B | THEATR IEUENCTID IAU B Wednesdays | Mercher 6pm - 7pm Years 6, 7 & 8 | Blynyddoedd 6, 7 a 8 £65 per term | Ffi pob tymor £65 ^

SENIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID HYN Mondays | Llun 6pm - 7.30pm Years 9, 10 & 11 & 16 – 25 Blynyddoedd 9, 10 a 11 a 16 – 25 £65 per term | Ffi pob tymor £65

TERM DATES | DYDDIADAU’R TYMHORAU AUTUMN TERM | TYMOR YR HYDREF

Monday 18 September - Friday 15 December (12 week term) Llun 18 Medi - Gwener 15 Rhagfyr (tymor 12 wythnos) No session on the week Monday 30 October - Friday 3 November due to Half Term Dim sesiwn yn ystod wythnos Llun 30 Hydref - Gwener 3 Tachwedd oherwydd y gwyliau hanner tymor /theatrbyouth

Supported by Powys County Council

@theatrbyt

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

23 19


UP, BEST GROLK O F C BB AWARDS, 6 01 2015 & 2

WEDNESDAY 18 OCTOBER | MERCHER 18 HYDREF

KALA CHETHENA KATHAKALI COMPANY

KATHAKALI

Kathakali is the classical dance drama of the state of Kerala and combines storytelling, music, ritual, vibrant costumes and the centuries-old, highly skilled art of make-up called ‘chutti’. Presented by world-class Kathakali experts who have undergone years of intense training and have performed internationally for decades, this spectacular performance of an ancient art is accessible, understandable and enjoyable to people of all cultures and ages. TUESDAY 17 OCTOBER MAWRTH 17 HYDREF

THE YOUNG’UNS STRANGERS ALBUM TOUR

With their uplifting voices, powerful songs, spine tingling harmonies and raucous humour, Glastonbury favourites The Young’uns are at the forefront of the English folk scene. Their eagerly anticipated new album, Strangers, is released on Sep 29. It is a collection of folk songs for our times, an homage to the outsider, a eulogy for the wayfarer and a hymn for the migrant. Mae The Young’uns ar flaen y gad y sin werin yn Lloegr ac yn dod â’u doniau lleisiol, harmonïau cyfareddol a hiwmor agos at yr asgwrn. Caiff eu halbwm hir-ddisgwyliedig newydd, Strangers, ei ryddhau ar Fedi’r 29; sef casgliad o ganeuon gwerin ar gyfer ein hoes, gwrogaeth i’r rhai ar y cyrion, marwnad i’r fforddolyn ac emyn i’r mudwr. WITH SUPPORT FROM | GYDA CHEFNOGAETH THE HUT PEOPLE

‘Incredibly moving….. The Young’uns are life enhancers’ SEAN RAFFERTY, BBC RADIO 3 7.30PM £16.50

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /theyoungunstrio /thehutpeople

24 TICKETS | TOCYNNAU

@theyoungunstrio

01874 611622

Mae Kathakali yn ddawns ddrama glasurol o dalaith Kerala sy ‘n cyfuno adrodd stori, cerddoriaeth, defod, gwisgoedd disglair a chelfyddyd coluro oesol hen ‘chutti’ ynghyd. Wedi ei gyflwyno gan arbenigwyr Kathakali gyda’r gorau yn y byd sydd wedi bod trwy flynyddoedd o hyfforddiant dwys ac wedi perfformio yn rhyngwladol ers degawdau, dyma berfformiad o gelfyddyd hynafol sy’n hygyrch, dealladwy a phleserus i bobl o bob diwylliant ac oedran.

‘They perform with amazing grace, intensity and dignity. Intense, hypnotic and spectacularly beautiful’ THE DAILY TELEGRAPH

120M: INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWL 7.30PM £12 / £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O

50C Y TOCYN

/kalachethenakathakali @kalachethenakat #Kathakali


FRIDAY 20 – SUNDAY 22 OCTOBER GWENER 20 – SUL 22 HYDREF

THURSDAY 19 OCTOBER | IAU 19 HYDREF

THE WORLD’S WIFE

We do our best, We Queens, we mothers, Mothers of Queens That saying? Behind every famous man...? From Mrs Darwin to Queen Kong, Carol Ann Duffy’s The World’s Wife is a poetry collection that takes a swipe at the famous men of history and myth from their spouses’ perspectives. Composer Tom Green has transformed these firework poems into a 21st century opera for solo soprano, string quartet and loop pedals. Join us for the debut of a radical new operatic voice, as five musicians construct disembodied choirs and armies of string quartets to tell a story we all share. Produced by Welsh National Opera, Taliesin Arts Centre, Echo Forest and The Mavron Quartet. O Mrs Darwin i Frenhines Kong, mae casgliad Carol Ann Duffy The World’s Wife o farddoniaeth yn taro llinyn mesur dros ddynion enwog hanes a chwedl o safbwynt eu gwragedd. Mae’r cyfansoddwr Tom Green wedi trawsnewid y cerddi tanlli hyn yn opera ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ar gyfer unawdydd soprano, pedwarawd llinynnol a phedalau cylch. Ymunwch â ni ar gyfer perfformiad cyntaf llais operatig radical newydd, wrth i bump cerddor ail-greu corau digorffolaeth a byddinoedd o bedwarawdau llinynnol er mwyn adrodd stori yr ydym ni i gyd yn ei rhannu. Cynhyrchiad gan y Cwmni Opera Cenedlaethol, Canolfan Gelfyddydol Taliesin, Echo Forest a Phedwarawd Mavron. SUNG IN ENGLISH WITH ENGLISH SURTITLES. WEDI EI GANU YN SAESNEG GYDAG UWCHDEITLAU SAESNEG. 75M 7.30PM £15 / £13

SKYNET WALES WINTER LAN COMPUTER GAMING EVENT

SkynetWales return with their gaming extravaganza. Computer enthusiasts who enjoy PC gaming will enjoy a funfilled weekend, including a quiz night, Console Corner, and organised PC gaming tournaments with lots of prizes on offer. Just bring your PC and equipment, weekend essentials and a desire for fun. Mae SkynetWales yn dychwelyd gydag achlysur gemau ysblennydd arall. Bydd y rhai sy’n mwynhau gemau cyfriadurol ar PC yn mwynhau Cornel y Console, twrnameintiau gemau PC gyda llawer o wobrau ar gael. Does ond angen dod â’r PC ac offer, hanfodion ar gyfer y penwythnos a’r awydd i gael hwyl. £40 TICKETS CAN BE BOOKED FROM I BRYNU TOCYNNAU

SKYNETWALES.CO.UK /skynetwales

@skynetwales

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @tomtomgreencomp #TheWorldsWife

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

25 19


THURSDAY 26 – MONDAY 30 OCTOBER | IAU 26 – LLUN 30 HYDREF

BRECON BAROQUE FESTIVAL 2017 GW YL FARÓC ABERHONDDU 2017 ^

VIVALDI AND THE MUSIC OF VENICE @bb_fest #breconbaroquefestival

In partnership with | Mewn partneriaeth â Theatr Brycheiniog. For detailed programmes please see | Am fanylion llawn y rhaglen ewch i ymweld â breconbaroquefestival.com

SATURDAY 28 OCTOBER | SADWRN 28 HYDREF

THURSDAY 26 OCTOBER | IAU 26 HYDREF

BRECON CATHEDRAL FESTIVAL EVENSONG

With Brecon Cathedral Choir and Ystradivarius directed by Stephen Power, featuring sacred music from Venice. Gyda Chôr Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ac Ystradivarius dan arweiniad Stephen Powers, yn cynnwys cerddoriaeth gysegredig o Fenis. BRECON CATHEDRAL 6.00PM NON-TICKETED | AM DDIM

FRIDAY 27 OCTOBER | GWENER 27 HYDREF

‘THE OTHER VESPERS’: I FAGIOLINI

DIRECTED BY | O DAN GYFARWYDDYD ROBERT HOLLINGWORTH. VIOLINS | FFIDIL RACHEL PODGER, JOHANNES PRAMSOHLER

Ravishing choral music celebrating Monteverdi’s 450th anniversary. Cerddoriaeth gorawl cyfareddol yn dathlu 450 mlwyddiant Monteverdi.

BRECON CATHEDRAL 7.00PM £20 / £18, U18 FREE | DAN 18 MLWYDD AM DDIM

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

26 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

BAROQUE DANCE WORKSHOP WITH | GYDA PETER BROCK

An introduction to the dances featured in the afternoon Tea Dance. Cyflwyniad i’r dawnsfeydd a gynhwysir yn Nawns Te’r prynhawn. PRIORY SCHOOL 10.00AM – 12.00PM FREE TO THOSE ATTENDING THE TEA DANCE AM DDIM I’R RHAI SY’N MYNYCHU’R DDAWNS

‘ECHOES OF ST MARK’S’ RWCMD SYMPHONIC BRASS Celebrating Giovanni Gabrieli’s music, alongside Michael Praetorius and Andreas Gabrieli. Dathlu cerddoriaeth Giovanni Gabrieli, ochr yn ochr â Michael Praetorius ac Andreas Gabrieli.

BRECON CATHEDRAL 1.00PM £8 U18 FREE | DAN 18 MLWYDD AM DDIM

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

BAROQUE TEA DANCE WITH PETER BROCK AND THE BBF TEA DANCE TRIO Period dance and delicious afternoon tea. Dawns o’r cyfnod a the prynhawn blasus. THEATR BRYCHEINIOG STUDIO | STIWDIO 3.00PM £12

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


SATURDAY 28 OCTOBER | SADWRN 28 HYDREF

HARMONY AND INVENTION: BRECON BAROQUE DIRECTED BY | O DAN GYFARWYDDYD RACHEL PODGER

Vivaldi: The Four Seasons & Concerto for Lute, plus music by Legrenzi and J. S. Bach. Pre-concert talk by Dr Alberto Sanna at 6pm (free to ticket-holders). Pedwar Tymor Vivaldi gyda ei Concerto ar gyfer y Liwt mewn D fwyaf, a cherddoriaeth gan Legrenzi a JS Bach. Sgwrs cyn y gyngerdd gan y Dr Alberto Sanna am 6pm (rhad ac am ddim i ddeiliaid tocynnau). THEATR BRYCHEINIOG 7.00PM £22 / £20 U18 FREE | DAN 18 MLWYDD AM DDIM

MONDAY 30 OCTOBER | LLUN 30 HYDREF

USK VALLEY GUIDED WALK & TOUR OF PENPONT HOUSE & GROUNDS

Music to include Monteverdi’s Missa a 4. Cerddoriaeth yn cynnwys Missa a 4 Monteverdi.

Guided walk: 10.00AM, meet at Trallong Village Hall. Free but advance booking essential (capacity 30). Lunch & tour: 12.30PM soup lunch at Penpont House before guided tour. Taith wedi ei thywys: 10.00am, dewch i gyfarfod yn Neuadd Bentref Trallong. Rhad ac am ddim ond rhaid archebu rhagblaen (lle i 30 yn unig). Cinio a thaith: 12.30pm cinio i’w gael yn Nhy^ Penpont cyn y daith dywysedig. £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

BRECON CATHEDRAL 11.00AM NON-TICKETED | AM DDIM

VENETIAN SPARKLE!

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN SUNDAY 29 OCTOBER | SUL 29 HYDREF

FESTIVAL EUCHARIST WITH THE UNICORN SINGERS

DIRECTED BY | O DAN GYFARWYDDYD STEPHEN MARSHALL

FROM CANZONA TO SONATA: ENSEMBLE DIDEROT

Featuring 16th and 17th-century chamber music by Venetian masters including Rovetta, Marini and Castello. Yn cynnwys cerddoriaeth siambr o’r 16eg a’r 17eg ganrif yn cynnwys meistri Fenetaidd megis Rovetta, Marini a Castello.

THEATR BRYCHEINIOG 7.00PM £16 / £14 U18 FREE | DAN 18 MLWYDD AM DDIM

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

BRECON BAROQUE FESTIVAL ORCHESTRA DIRECTED BY | O DAN GYFARWYDDYD RACHEL PODGER SOUTH POWYS YOUTH ORCHESTRA CONDUCTED BY | DAN ARWEINIAD TIM CRONIN

Instrumental concertos from Venice by Vivaldi, Albinoni and Hasse, together with Vivaldi’s stunning Stabat Mater. Consiertau Offerynnol o Fenis gan Vivaldi, Albinoni a Hasse, ynghyd â chyfansoddiad rhyfeddol Vivaldi, Stabat Mater. THEATR BRYCHEINIOG 7.00PM £16 / £14 U18 FREE | DAN 18 MLWYDD AM DDIM

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

SATURDAY 28 OCTOBER & SUNDAY 29 OCTOBER SADWRN 28 HYDREF & SUL 29 HYDREF

CAFFE FLORIAN AT THE MUSE Live chamber music, Venetian inspired design and fabulous food and drink by award winning café, The Hours. Pre-concert suppers also available Sat and Sun, booking essential: thehours@btinternet.com 01874 622800. Cerddoriaeth siambr ‘pop-up’, wedi ei ysbrydoli gan gynlluniau Fenis a bwyd a diod bendigedig gan y caffi aml ei wobrau The Hours. Mae swper hefyd ar gael cyn cyngherddau nos Sadwrn a Sul, ond rhaid rhag-archebu: thehours@btinternet.com ynteu 01874 622800. THE MUSE ON GLAMORGAN STREET

NON-TICKETED | AM DDIM

10.30AM – 4.30PM

Brecon Baroque Festival is presented by Brecon Beacons Music Trust (registered charity no. 1172155) ^ Cyflwynir Gwyl Faróc Aberhonddu gan Ymddiriedolaeth Gerddorol Bannau Brycheiniog (elusen gofrestredig rhif. 1172155) TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

27 19


WEDNESDAY 1 NOVEMBER | MERCHER 1 TACHWEDD

BLACK RAT PRODUCTIONS

ONE MAN, TWO GUVNORS

A deliriously funny, brand new version of the West End and Broadway smash-hit comedy. Francis Henshall becomes minder to Roscoe Crabbe, a small time East End hood…But Roscoe is really his sister Rachel posing as her own dead brother, who has been killed by her boyfriend Stanley Stubbers! Francis takes a second job with one Stanley Stubbers, who is hiding from the police and waiting to be reunited with Rachel. To prevent discovery, Francis must keep his two guvnors apart. Simple. Fersiwn newydd sbon eithriadol ddoniol o’r comedi a enillodd y fath glod yn y West End a Broadway. Daw Francis Henshall yn ofalwr i Roscoe Crabbe, dihiryn bychan o’r East End …ond go iawn Roscoe yw ei chwaer Rachel sy’n esgus mai hi yw ei brawd ei hun, sydd wedi marw, ac wedi ei ladd gan ei chariad Stanley Stubbers! Derbynia Francis ail swydd gyda Stanley Stubbers, sy’n cuddio rhag yr heddlu ac yn aros i gael ail-ymuno â Rachel. Er mwyn osgoi cael ei ddarganfod, rhaid i Francis gadw ei ddau ‘guvnor’ ar wahân. Hawdd. A Black RAT Production, Blackwood Miners’ Institute and RCT Theatres co-production Yn gyd-gynhyrchiad Black RAT, Sefydliad Glowyr y Coed Duon a Theatrau RhCT dan nawdd Supported by Arts Council Wales | Cyngor Celfyddydau Cymru Based on | yn seiliedig ar: The Servant of Two Masters by | gan Carlo Goldoni

By | Gan Richard Bean Songs | Caneuon Grant Olding Director | Cyfarwyddwr Richard Tunley 7.30PM £12 / £10

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @blackratprods #omtg_wales17

THURSDAY 2 NOVEMBER IAU 2 TACHWEDD

HANS REY: RIDING LIFE

The former World Champion, pioneer of Freeride and Mountain Bike Hall of Famer takes you on a journey, starting with his early riding days in Germany, and covering the mountain bike boom in America, as well as his extreme feats and adventures. He retells the first bike descent of Mt. Kenya, riding the Himalayas, the Alps and Inca Trail, and traversing the Sinai Desert. As his charity Wheels4Life is changing the world one bike at a time, Hans will offer his vision of the future of the sport and what keeps him motivated. 110M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWL 7.30PM £17

28 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


THURSDAY 9 NOVEMBER | IAU 9 TACHWEDD

LIVING PICTURES

DIARY OF A MADMAN Bydd cyn-bencampwr y byd, yr arloeswr ym myd Freeride ac un o hoelion wyth y Mountain Bike Hall of Fame yn mynd â chi ar daith, gan gychwyn yn ei ddyddiau cynnar ar gefn beic yn yr Almaen, trwy ddyddiau cyntaf brwdfrydedd beiciau mynydd yn America, yn ogystal â’i anturiaethau a’i gampau eithafol. Bydd yn ail-adrodd hanes y tro cyntaf iddo ddod i lawr Mynydd Kenya ar feic, marchogaeth yn yr Himalayas, yr Alpau a llwybr yr Inca, a theithio ar draws anialwch Seinai. Ac mae ei elusen Wheels4Life yn newid un bywyd ar y tro; bydd Hans yn cynnig ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y gamp ac yn amlinellu’r hyn sy’n ei gadw yn llawn brwdfrydedd. /hansrey @hansnowayrey #ridinglife

Poprishchin is a low ranking civil servant for the Government, struggling to make his mark on life, but one day he makes an amazing discovery. Could he really be the next King of Spain? Driven insane by government bureaucracy and hierarchy, Gogol’s dark comedy exposes one man’s reality spiralling deeper into a surreal fantasy world. Performed by awardwinning actor, Robert Bowman and directed by Olivier Award nominee Sinéad Rushe. Mae Poprishchin yn was sifil distadl ar gyfer y llywodraeth, yn ymdrechu i adael ei farc ar fywyd, ond un diwrnod mae’n gwneud darganfyddiad rhyfeddol. Ai ef mewn difri sydd am fod yn frenin nesaf Sbaen? Wedi ei yrru’n wallgo’ gan fiwrocratiaeth natur hierarchaidd y llywodraeth, mae comedi tywyll Gogol yn taflu goleuni ar daith un dyn o realiti i ddyfnderoedd byd ffantasi swreal. Wedi ei berfformio gan yr actor aml ei wobrau, Robert Bowman a’i gyfarwyddo gan yr enwebai ar gyfer Gwobr Olivier Sinéad Rushe.

‘Bowman perfectly encapsulates the madness as we watch him unravel before our eyes and head deeper into a fantasy world’ WESTERN MAIL 7.30PM £12 / £10

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @livingpic TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

29 19


FRIDAY 10 NOVEMBER | GWENER 10 TACHWEDD

ANDY PARSONS

PEAK BULLSH*T

Worried about your job? Worried about your family? Worried about yourself? Worried about the health service? Education? Climate change? World War 3? Sod it! Come and have a laugh about it. It’s one of the things we do best. Or is it? Was it something we did best but like everything else has now gone West. Or South. Or East. Ah - go on. Take a risk. Put on your lucky pants and your party shoes – and get yourself on a night out. Or maybe come out dressed in a binbag, top hat and clogs. We could all use a laugh. As seen on Mock the Week, Live at the Apollo, Q.I. etc. and repeated on Dave. Yn poeni am eich swydd? Yn poeni am eich teulu? Yn poeni amdanoch eich hunain? Yn poeni am y Gwasanaeth Iechyd? Addysg? Newid hinsawdd? Y Trydydd Rhyfel Byd? Wfft! Dewch i gael hwyl am y peth. Mae’n un o’r pethau yr ydym orau am ei wneud. Does bosib? Ai rhywbeth yr oeddem yn dda am ei wneud yw e, a hwnnw hefyd bellach wedi mynd rhwng y cyn a’r brain – fel popeth arall. Aa - amdani. Gwisgwch eich trôns lwcus a’ch esgidiau parti – a dod am noson allan. Neu beth am wisgo lan mewn bag bin, het uchel a chlocs. Byddem oll yn hoffi cael rheswm i chwerthin. Fel y gwelwyd yn Mock the Week, Live at the Apollo, Q.I. ac yn y blaen – ac yna ei ail-adrodd ar Dave.

‘Cracking adlibbing…. a joke-rich rallying call for a better Britain’ THE GUARDIAN 105M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWL 8.00PM £15

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O

50C Y TOCYN

MESSAGE IN A BOTTLE A TRIBUTE TO THE POLICE

Relive the iconic sound of The Police and front man Sting with this pitch-perfect production. Fans of the legendary rock band won’t believe their ears as hits including Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle, Walking on the Moon and many more, are brought to life. Witness the raw talent shine through stunning vocals and flawless instrumentals, underpinned by an effortlessly cool stage presence. Dewch i ail fyw synau eiconig The Police a’r prif ganwr Sting gyda chynhyrchiad rhyfeddol o gywir. Fydd cefnogwyr y banc roc chwedlonol ddim yn coelio eu clustiau wrth i holl lwyddiannau pennaf The Police gael eu perfformio, yn cynnwys Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle, Walking on the Moon a llawer llawer mwy gael eu hatgyfodi. Dewch i weld y doniau rhyfeddol yn disgleirio gyda chaneuon rhyfeddol a pherfformiadau offerynnol rhagorol, a’r cyfan yn seiliedig ar bresenoldeb llwyfan di-fefl. 120M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWL

/mrandyparsons @mrandyparsons

30 TICKETS | TOCYNNAU 30

SATURDAY 11 NOVEMBER SADWRN 11 TACHWEDD

7.30PM £20.50

01874 611622

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


WEDNESDAY 15 NOVEMBER MERCHER 15 TACHWEDD

RUSSIAN NATIONAL BALLET

THE NUTCRACKER

MUSIC BY | CERDDORIAETH GAN PYOTR I. TCHAIKOVSKY

A nutcracker who may just be a handsome prince in disguise...Prepare to enter a magical world. Featuring Tchaikovsky’s timeless score, The Nutcracker is a certified classic, having captured the imagination of many generations. Full of mystery and romance, it continues to attract audiences worldwide. The Christmas story is based on The Nutcracker and the Mouse King, by E.T.A. Hoffmann. It tells the story of Marie, a rather sad little girl, whose godfather Drosselmeier gives her a Nutcracker doll as a present on Christmas Eve… When midnight strikes, the world turns magical in the wintry glitter of Christmas Eve. Toys come alive, the Mouse-king and his mouse-army battle with the Nutcracker Prince and we travel through the Land of Snow to an enchanted place where the magic really begins…. This is the ultimate fairy tale, where goodness and beauty triumph. Torrwr cnau a allai fod yn dywysog mewn cuddwisg... Paratowch i gael mynediad i fyd hudol. Yn cynnwys sgôr cerddorol Tchaikovsky, mae The Nutcracker yn glasur o’r iawn ryw, o fod wedi dal dychymyg sawl cenhedlaeth o gynulleidfaoedd. Yn llawn dirgelwch a rhamant, mae’n parhau i ddenu cynulleidfaoedd ledled y byd. 7.30PM £19.50 / £18 / £15 (UNDER 16 | DAN 16 MLWYDD)

Mae’r stori Nadolig yn seiliedig ar The Nutcracker and the Mouse King, gan E.T.A. Hoffmann. Mae’n adrodd stori Marie, merch fach drist braidd, y mae ei thad bedydd Drosselmeier yn rhoi dol Dorri Cnau iddi fel anrheg ar Noswyl Nadolig … Pan fo’r cloc yn taro canol nos try’r byd yn lle hudol yn nisgleirdeb gaeafol Noswyl Nadolig. Daw teganau yn fyw, mae Brenin y Llygod a’i fyddin o lygod yn brwydro gyda Thywysog y Torrwyr Cnau ac awn ar daith trwy Wlad yr Eira i le hudol lle bo’r lledrith yn digwydd go iawn …. Dyma’r chwedl tylwyth teg pennaf, lle bo daioni a phrydferthwch yn fuddugol. /russiannationalopera #TheNutcrakcer TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

31 19 31


MONDAY 13 – TUESDAY 14 NOVEMBER LLUN 13 – MAWRTH 14 TACHWEDD

TALL STORIES

THE SNOW DRAGON The night of the Snow Dragon approaches…

Billy has everything a young goat could need, and more besides. On New Year’s Eve, Billy is looking forward to the annual visit of the legendary Snow Dragon, who will bring him even more goodies... But when Billy bumps into some hungry wolves in the forest, New Year’s Day seems a long way off. How will Billy escape? And has he been naughty or nice? Toe-tapping songs and lots of laughs for everyone from the company that brought you The Gruffalo and The Snail and the Whale. Mae noson y Ddraig Eira yn dynesu … Mae gan Billy bob peth y gall gafr ifanc fod ei angen, a mwy na hynny hefyd. Ar nos calan mae Billy yn edrych ymlaen at ymweliad blynyddol y Ddraig Eira chwedlonol, a fydd yn dod â mwy fyth o ddanteithion iddo... Ond pan fo Billy yn taro ar fleiddiaid llwglyd yn y goedwig, mae Dydd Calan yn teimlo’n bell iawn i ffwrdd. Sut fydd Billy yn dianc? Ac a ydyw wedi bod yn ddrwg ynteu’n dda? Caneuon i’ch cael i ddawnsio a llawer iawn o hwyl a chwerthin i bawb oddi wrth y Cwmni a ddaeth â The Gruffalo a The Snail and the Whale i chi.

‘If you are a kid, if you have kids, if you ever were a kid, go and see The Snow Dragon.’ THREE WEEKS h h h h h AGE | OED 3+

55M MONDAY | LLUN 13 1.00PM & 5.00PM TUESDAY | MAWRTH 14 10.30AM 1.00PM £10 / £8 / £31 (FAMILY TICKET | TOCYN TEULU)

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /tallstoriestheatre

@tallstoriesnews #TheSnowDragon

THURSDAY 16 – FRIDAY 17 NOVEMBER IAU 16 – GWENER 17 TACHWEDD

LUCID THEATRE

LITTLE WOLF

A young boy mysteriously disappears, forcing his parents to confront the truth of their marriage. An intense, surreal and honest exploration of a couple facing their ultimate fear. A present day retelling of Ibsen’s classic Little Eyolf from award-winning writer and director Simon Harris. Vital, raw and blisteringly funny. Mae plentyn ifanc yn diflannu a hynny’n ddirgelwch, gan orfodi ei rieni i fynd i’r afael â’r gwir am eu priodas. Diweddariad o glasur Ibsen Little Eyolf oddi wrth yr awdur a’r cyfarwyddwr sydd wedi ennill gwobrau Simon Harris. Didostur, sylfaenol ac eithriadol o ddoniol.

BY | GAN SIMON HARRIS AGE | OED 15+ THURSDAY | IAU 16 7.30PM,

plus post-show talk | ynghyd â sgwrs wedi’r sioe

FRIDAY | GWENER 17 2.00PM £12 / £10 / £7 (SCHOOLS | YSGOLION)

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

32 TICKETS | TOCYNNAU 32

01874 611622


MONDAY 20 NOVEMBER LLUN 20 TACHWEDD

SHAKESPEARE

SCHOOLS FESTIVAL

Shakespeare Schools Foundation is proud to present the world’s largest youth drama festival. Details of the schools performing at Theatr Brycheiniog can be found on SSF’s website: shakespeareschools.org/the-festival. SSF is a cultural education charity, transforming lives through the unique power of Shakespeare. In the celebratory finale 30,000 young people across the country will unite in their local professional theatre in thrilling performance evenings. Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno gw^ yl ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Theatr Brycheiniog.

SATURDAY 18 NOVEMBER SADWRN 18 TACHWEDD

BIKEOLOGY

Journalist, presenter, best-selling author and Tour De France winner Ned Boulting tackles the drama of recent events in the sport, taking an off-centre look at the Tour and covering the biggest names, including Cavendish, Wiggins, Froome and of course Armstrong.

Mae manylion yr ysgolion a fydd yn perfformio yn Theatr Brycheiniog ar gael ar wefan yr W^ yl: shakespeareschools.org/ the-festival. Mae SSF yn elusen addysgiadol ddiwylliannol. Mewn dathliad terfynol o siwrne eu Gw^ yl, bydd 30,000 o bobol ar hyd a lled y wlad yn uno yn eu theatrau proffesiynol lleol ar gyfer nosweithiau cyffrous o berfformiadau. 7.00PM ˆ P) £9 / £7 / £6.50 (GROUP RATE | ARCHEBION GRW

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN @ssf_uk #ShakespeareSchoolsFestival

Y gohebydd, y cyflwynydd, yr awdur nodedig ac enillydd y Tour De France Ned Boulting yn trafod digwyddiadau diweddar yn y gamp, gan fynnu cip anghonfensiynol o’r Tour ac yn trafod yr enwau mawr i gyd, yn cynnwys Cavendish, Wiggins, Froome ac wrth gwrs Armstrong.

‘By far the best cycling-related one man show around’ AL MURRAY 75M 7.30PM £20

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /bikeologytour @nedboulting

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

33 19 33


FRIDAY 1 DECEMBER GWENER 1 RHAGFYR

RICH HALL’S HOEDOWN

The UK based American comedian presents a withering dissection of Trump’s America that ends up as a celebration of Americana. Stand-up, cracking musicianship, and ultimately a hilarious, sh*t-kicking good time to be had by all. Even if you don’t own a hoe. Starred in: Rich Hall’s Countrier Than You, Rich Hall’s Presidential Grudge Match, QI Bydd y digrifwr Americanaidd sydd wedi ei leoli yn y DU yn cyflwyno asesiad di-flewyn-ar-dafod o America Trump sy’n cyrraedd ei benllanw gyda dathliad o Americana. Comedi stand-yp, cerddoriaeth o’r radd flaenaf, ac amser bendigedig i bawb. Mae wedi ymddangos yn: Rich Hall’s Countrier Than You, Rich Hall’s Presidential Grudge Match, QI 8.00PM £17

THE RAT PACK CHRISTMAS AT THE SANDS!

Swing into Christmas! Take three superb West End performers, add comedy and rousing camaraderie with the greatest songs ever written, and you have a perfect evening with The Rat Pack. Beautifully choreographed and with a stunning live band, the show will be sprinkled with classic festive songs. Swingiwch i mewn i’r Nadolig! Cymrwch dri o berfformwyr gorau y West End, ychwanegwch gomedi a chyfeillach di-gymar ynghyd â’r caneuon gorau erioed, ac mae gennych noson berffaith gyda The Rat Pack. Gyda choreograffi prydferth a band byw rhagorol, bydd y sioe yn llawn o ganeuon tymhorol clasurol. 7.30PM £20 / £18

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

34 TICKETS | TOCYNNAU

SATURDAY 2 DECEMBER SADWRN 2 RHAGFYR

01874 611622

/totalproductionsuk


WEDNESDAY 6 – 10 DECEMBER | MERCHER 6 – 10 RHAGFYR

DAVID WALLIAMS’ AWFUL AUNTIE

130M INCLUDING INTERVAL | GYNNWYS UN EGWL WED | MERCHER 6 7.00PM THU | IAU 7 10.00AM & 1.00PM FRI | GWENER 8 10.00AM & 1.00PM SAT | SADWRN 9 2.00PM & 7.00PM SUN | SUL 10 3.00PM £15 / £13 / £10 SCHOOLS | YSGOLION

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Oddi wrth gynhyrchwyr hynod lwyddiannus y cynhyrchiad Gangsta Granny a enillodd wobrau lu, dyma’r perfformiad cyntaf yn y byd o stori ryfeddol David Walliams yn llawn braw, brwydrau a chyfeillgarwch, yn cynnwys tylluan anferth, drychiolaeth fach ac Anti gwirioneddol erchyll! Pan aiff Stella ar ymweliad â Llundain gyda’i rheini yr Arglwydd a’r Fonesig Saxby, does ganddi ddim syniad bod ei bywyd mewn perygl! Pan mae’n deffro tri mis yn ddiweddarach, dim ond Modryb Alberta all ddweud wrthi beth ddigwyddodd. Ond daw’n amlwg nad yw popeth a ddywedodd Anti Alberta wrthi yn wir, a chyn hir mae Stella yn darganfod ei bod hi mewn brwydr am ei heinioes yn erbyn ei Modryb Erchyll ei hun! /birminghamstage

@_awfulauntie

‘It promises to be a thrilling show and a total hoot - Wagner and I can’t wait to see it!’ DAVID WALLIAMS

Illustrations © Tony Ross, 2014

From the award-winning producers of Gangsta Granny comes the world premiere of David Walliams’ amazing tale of frights, fights and friendship, featuring a very large owl, a very small ghost and a very awful Auntie! When Stella sets off to visit London with her parents, Lord and Lady Saxby, she has no idea her life is in danger! Waking up three months later, only her Aunt Alberta can tell Stella what has happened. But not everything Aunt Alberta tells her turns out to be true and Stella quickly discovers she’s in for the fight of her life against her very own awful Auntie!

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

35 19


MONDAY 11 DECEMBER | LLUN 11 RHAGFYR

BRECON TOWN CONCERT BAND

CHRISTMAS HITS Brecon Town Concert Band presents Christmas Hits from the past. Come listen and sing along, to such classics as Fairytale of New York; Wonderful Christmastime; All I Want for Christmas is You; Merry Christmas Everyone and many more. Seindorf Tref Aberhonddu yn cyflwyno caneuon cofiadwy Nadoligau’r gorffennol. Dewch draw i wrando ac i ganu clasuron megis Fairytale of New York; Wonderful Christmastime; All I want for Christmas is You; Merry Christmas Everyone a llawer llawer mwy. 7.30PM £12.50 / £10

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

WEDNESDAY 13 DECEMBER MERCHER 13 RHAGFYR

THEATR WILDCATS

FAIRYT AND RE Come along on a magical ride through some of your favourite fairytales! Explores themes of money, food and relationships and whether we have control over any of these elements. This magical, inclusive piece is sure to make you smile, dance and truly think about your choices in life.

Theatr Wildcats is an inclusive theatre company, and the group members use drama, music, movement and dance as a way to get their voices heard.

36 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


THURSDAY 14 DECEMBER | IAU 14 RHAGFYR

THE WEST END AT CHRISTMAS West End stars perform hits from the musicals and the best of Christmas song. Featuring a talented cast from Les Misérables, We Will Rock You, Singin’ in the Rain, Wicked...and many more! Sêr o’r West End yn perfformio rhai o ganeuon llwyddiannus o’r sioeau cerdd a’r gorau o gerddoriaeth y Nadolig. Yn cynnwys aelodau o gast dawnus Les Misérables, We Will Rock You, Singin’ in the Rain, Wicked... a llawer llawer mwy!

‘This wonderful concert guarantees to bring you joy and fill you with Christmas cheer’ EVENING POST 7.30PM £15 / £13

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TALES EALITY

/thewestendinconcert @concert_westend

Dewch draw ar gyfer taith hudol trwy rhai o’ch hoff chwedlau tylwyth teg! Dewch i archwilio themâu megis arian, bwyd, perthnasau, a pa un ai oes gennym unrhyw reolaeth dros unrhyw rai o’r elfennau hyn. Mae’r darn hudol, ^ o roi gwen ar cynhwysol hwn yn siwr eich wyneb, gwneud i’ch traed ddawnsio a gwneud i chi ystyried o ddifri eich dewisiadau ym mywyd.

7.00PM £6.50

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /theatrwildcats TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

37 19


COMING SOON 2018 YN DOD CYN BO HIR SATURDAY 20 – SATURDAY 27 JANUARY SADWRN 20 – SADWRN 27 IONAWR

THE WESTENDERS

ALADDIN

The Westenders are back after last year’s record breaking production of Peter Pan! This year they bring you a show full of comedy, energetic musical numbers, and mesmerising scenery and special effects. This is one magic Carpet ride that you don’t want to miss! Mae’r Westenders yn ôl yn dilyn eu cynhyrchiad gorau eto o Peter Pan y llynedd! Eleni, mae eu sioe yn llawn comedi, darnau cerddorol egnïol, a golygfeydd hudolus ac effeithiau arbennig. Mae hon yn un reid Carped hud nad ydych chi eisiau ei cholli! ON SALE 1 SEPTEMBER | AR WERTH 1 MEDI /thewestenders

FRIDAY 23 FEBRUARY | GWENER 23 CHWEFROR

JIMMY OSMOND: MOON RIVER AND ME

Jimmy Osmond presents a tribute to Andy Williams, singing Music to Watch Girls By, Can’t Take My Eyes Off You, and, of course, Moon River. The youngest member of the Osmond family is joined by his singers and The Moon River Band, and rounds off the show with some of The Osmond’s chart-topping hits. Jimmy Osmond yn rhoi teyrnged i Andy Williams, singing Music to Watch Girls By, Can’t Take my Eyes Off You, ac, wrth gwrs, Moon River. Caiff gwmni ei gantorion ei hun a The Moon River Band, gan orffen ei sioe gyda rhai o ganeuon mwyaf llwyddiannus The Osmond’s a gyrhaeddodd frig y siartiau. 7.30PM VIP - £75 SOUND CHECK BEFORE THE SHOW, A PHOTO WITH JIMMY, AN AUTOGRAPH, A UNIQUE SONG THAT WON’T BE PART OF THE SHOW AND A COMPLIMENTARY CD. VIP £75 GWIRIAD SAIN CYN Y SIOE, A LLUN GYDA JIMMY, EI LOFNOD, CAN UNIGRYW NAD YW WEDI EI CHYNNWYS YN Y SIOE A CD RHAD AC AM DDIM.

5.45PM – 6.45PM £30 / £27.50 + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /jimmyosmond.official @jimmyosmond FROM | RHWNG

38 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


MONDAY 26 – TUESDAY 27 FEBRUARY LLUN 26 – MAWRTH 27 CHWEFROR

NATIONAL DANCE COMPANY WALES

SPRING 2018

The best stories never get old, but you can tell them in new ways. An evening of three pieces of contemporary dance full of character and incredible skill. The programme will feature Folk by NDCWales Artistic Director, Caroline Finn, Marcos Morau’s Tundra and a new work by Mario Bermudez Gil. Dyw’r storïau gorau byth yn mynd yn hen, ond mae ‘na ffyrdd newydd o’u hadrodd. Noson yn cynnwys tri darn newydd rhyfeddol o ddawns gyfoes sy’n llawn cymeriad a medrau rhyfeddol. Bydd y rhaglen yn cynnwys Folk gan Gyfarwyddwr Artistig CDCCymru, Caroline Finn, Tundra Marcos Morau gwaith gan Mario Bermudez Gil. MONDAY | LLUN

26 7.30PM

Discover Dance, an interactive matinee for families Perfformiad rhyngweithiol i deuluoedd (7+) TUESDAY | MAWRTH PRICES

27 1.00PM

£15 / £13

+ 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN ndcw/ndcwales

@ndcwales

WEDNESDAY 7 MARCH | MERCHER 7 MAWRTH

STEWART LEE: CONTENT PROVIDER

After four years writing and performing his TV show Stewart Lee’s Comedy Vehicle, Content Provider is Stewart’s first brand new full-length show since the award-winning Carpet Remnant World. Ar ôl pedair blynedd yn ysgrifennu a pherfformio ei sioe deledu lwyddiannus Stewart Lee’s Comedy Vehicle, Content Provider yw sioe gyflawn newydd sbon gyntaf Stewart ers Carpet Remnant World a enillodd wobrau lu.

‘The most consistently funny show of his brilliant career … I laughed till it hurt.’ h h h h h THE TIMES AGE | OED 16+ 7.30PM £18 + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THAL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN /slcontentprovider TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

39 19


SUPPORT US

We believe that everybody deserves to be able to access the life-enhancing powers of the creative arts. Our staff and volunteers are working harder than ever to ensure that Theatr Brycheiniog can deliver the best experience possible to the communities that it serves, in Powys and beyond. As a registered charity (number 1005327), we are always in need of your support, whether for improvements to the building or supporting our community projects. Here is how you can help:

CEFNOGWCH NI

Rydym ni’n credu bod pawb yn haeddu cael mynediad i rym bywiocaol y celfyddydau creadigol. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n galetach nac erioed i sicrhau bod Theatr Brycheiniog yn medru darparu’r profiad gorau posib i’r cymunedau y mae’n ei gwasanaethu ym Mhowys a thu hwnt. Fel elusen gofrestredig (rhif 1005327), rydym bob amser angen eich cefnogaeth er mwyn gwella’r adeilad neu gefnogi ein prosiectau cymunedol. Dyma sut fedrwch chi gynorthwyo: RHOWCH RODD Ar-lein: brycheiniog.co.uk/support Trwy’r Post: Rhowch rodd ungiol ynteu cyfrannwch yn gyson. Tra’n prynu tocynnau: Ychwanegwch rodd i unrhyw

DONATE Online: brycheiniog.co.uk/support By post: Give a one-off gift or make a regular donation. Whilst buying tickets: Add a donation on to any

beth a brynir trwy ein gwefan.

purchase made through our website.

CYMORTH RHODD

GIFT AID

Peidwch ag anghofio’r ychwanegiad Cymorth Rhodd i’r cyfraniad. Medrwn ail-hawlio’r dreth, gan ychwanegu 25c at bob punt a roddir.

GIVE AS YOU LIVE

GIVE AS YOU LIVE

You can raise free funds for us every time you shop online at thousands of stores, including Amazon, John Lewis, Debenhams, Sainsbury’s and more. Visit brycheiniog.co.uk/support-us and click on the Give as you Live sign up.

Medrwch godi arian yn rhad ac am ddim i ni bob tro y byddwch chi’n siopa ar-lein mewn miloedd o siopau yn cynnwys Amazon, John Lewis, Debenhams, Sainsbury’s ac eraill. Ewch i ymweld â brycheiniog.co.uk/support-us a chlicio ar y botwm Cofrestru Give as you Live.

VOLUNTEER | GWIRFODDOLWCH

BUSINESSES | BUSNESAU

Don’t forget to Gif Aid your donation. We can reclaim the tax, adding an extra 25p onto every pound you donate.

If you are interested in finding out about opportunities to volunteer for us: Os oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli i ni: CONTACT | CYSYLLTWCH A:

Hannah Kester Head of Operations | Pennaeth Gweithrediadau Hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, Op1, Op4 40 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

If you are a business we want to hear from you ahead of launching our new corporate membership scheme: Os ydych yn fusnes rydym yn dymuno clywed oddi wrthych cyn ein bod ni’n lansio ein cynllun aelodaeth corfforaethol: CONTACT | CYSYLLTWCH A:

Lewis Gwyther Head of Fundraising & Communcation Pennaeth Cyfthrebu a Chodi Arian lewis@brycheiniog.co.uk 01874 622838, Op1, Op1


CLASSES DOSBARTHIADAU PILATES-BASED BACK CARE WEEKLY MONDAY 10.30AM & WEDNESDAY 5.45PM POB BORE LLUN 10.30AM A NOS FERCHER 5.45PM

PILATES-BASED BODY CONDITIONING WEEKLY MONDAY 11.45AM & WEDNESDAY 7.00PM POB BORE LLUN 11.45AM A NOS FERCHER 7.00PM KATY SINNADURAI 01874 625992

MID WALES DANCE ACADEMY WEEKLY TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY POB MAWRTH, IAU, GWENER A SADWRN

CHORUS LINE

FORTNIGHTLY SATURDAY SADWRN BOB PYTHEFNOS LESLEY WALKER 01874 623219 info@mwda.co.uk

DRUMMING TOGETHER

MONDAYS | DYDD LLUN 1.30 – 3.00PM, 4 – 25 SEPTEMBER | MEDI, 2 & 9 OCTOBER | HYDREF Free Dementia-friendly sessions for older adults who are looking for something creative and social. Play drums, chat and have fun! People with all levels of ability welcome.

BRECON TOWN BAND

Sesiynau dementia-gyfeillgar ar gyfer oedolion hyˆn sy’n chwilio am rhywbeth creadigol a chymdeithasol. Drymiwch, sgwrsiwch a dewch i gael hwyl! Mae croeso i bobl gyda phob lefel o allu yn rhad ac am ddim.

UNIVERSITY OF THE 3RD AGE

beatitpercussion@gmail.com 07875 090 946 brycheiniog.co.uk

WEEKLY MONDAY POP LLUN DAVE JONES 01874 623650

CONTACT | CYSYLLTWCH Â LYNN KAY:

WEEKLY THURSDAY POB IAU RICHARD WALKER, SECRETARY richard-walker@live.co.uk

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

41 19


BOOKING INFORMATION SUT I ARCHEBU Theatr Brycheiniog is open Monday – Sunday from 10.00am to 6.00pm (later on a performance night). Mae Theatr Brycheiniog ar agor Llun - Sul rhwng 10.00am a 6.00pm (yn hwyrach ar nosweithiau pan cynhelir perfformiadau).

HOW TO BOOK SUT I ARCHEBU

ONLINE | ARLEIN brycheiniog.co.uk TELEPHONE | DROS Y FFÔN

01874 611622 (card only / cerdyn yn unig)

GROUP DISCOUNTS ˆP GOSTYNGIADAU GRW

Reduced rates are available at many performances when you bring a party of ten or more – check with Box Office for details. If you are a school or group organiser contact us to discuss your groups needs and to see what else we can offer.

IN PERSON | YN Y FAN A’R LLE

Mae yna gynigion rheolaidd i grwpiau o ddeg neu fwy - cysylltwch ^ ynteu yn trefnu ar ran am fanylion. Os ydych chi’n drefnydd grwp ^ ac i weld beth ysgol, cysylltwch â ni i drafod anghenion eich grwp arall y medrwn ei gynnig.

REFUNDS & EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

CONCESSIONS | GOSTYNGIADAU

Pop in and see us and pay by cash or card. Galwch i mewn i’n gweld a medrwch dalu gydag arian parod ynteu gerdyn.

Concessions are available for | Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer

Children Under 16 | pawb o dan 16 oed Equity members | aelodau Equity HYNT Member | aelodau HYNT Members of the military services | aelodau o’r Nid ydym ni’n medru ad-dalu unrhyw arian oni fo’r lluoedd arfog perfformiad yn cael ei ganslo. Gellir cyfnewid tocynnau am rai Registered disabled | wedi eich cofrestru ag anabledd ar gyfer sioe arall am bris o £2.00 y tocyn. Registered unwaged Senior citizen (60 yrs+) | Wedi eich cofrestru yn ddi-waith ynteu dros 60 mlwydd oed Students | Ffyfyriwr Tickets for every performance promoted by Theatr Please bring proof of eligibility to the performance. Brycheiniog is subject to a 50p administration fee. This fee For further information about concessions, please contact contributes to covering our ticket retail and secure payment Box Office. processing costs. Dewch â phrawf o’ch statws i’r perfformiad. Am ragor o fanylion Mae yna ffi archebu o 50c am bob tocyn ar gyfer pob perfformiad yn Theatr Brycheiniog. Mae’r arian hwn yn cyfrannu ynghylch gostyngiadau cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Swyddfa Docynnau. at gostau. Tickets may not be refunded unless an event is cancelled. Tickets may be exchanged for another show for a charge of £2.00 per ticket.

ADMIN FEE | FFIOEDD

42 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


ACCESS | MYNEDIAD Spaces for wheelchair users in stalls and balcony Llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn Level access to all public areas Mynediad gwastad i bobman cyhoeddus Lift to all levels | Lifft i bob llawr Access toilets on ground and first floor Tai bach addas ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf Access dogs welcome | Croeso i gwn tywys ^

Infra-red sound enhancement Darpariaeth sain uwch-goch Designated car parking Llefydd parcio wedi eu neilltuo

If you would like this brochure in large print, braile or any other format please contact Lewis Gwyther, Head of Fundraising and Communications on lewis@brycheiniog.co.uk or 01874 622838 op 1, op 1. Pe hoffech y daflen hon ar ffurf print bras, braille ynteu ar unrhyw ffurf arall, cysylltwch os gwelwch yn dda â Lewis Gwyther, Pennaeth Codi Arian a Chyfathreu trwy e-bostio lewis@brycheiniog.co.uk 01874 622838, op 1, op 1. The information in this brochure is correct at time of going to press. Theatr Brycheiniog reserves the right to make alterations if necessary. For full terms and conditions, please check the website. Mae popeth yn y llyfryn yma’n gywir pan gafodd ei argraffu. Mae gan Theatr Brycheiniog yr hawl i newid pethau os oes raid. Mae’r holl amodau a thelerau ar ein gwefan.

COMPANIONS GOFALWYR Members of the HYNT scheme are able to bring a carer for free to any performance. HYNT believe that art and culture is for everyone and if you have an impairment or specific access requirement, getting to see it should be easy and accessible. Register to join at hynt.co.uk Gall aelodau cynllun HYNT ddod â gofalwr i unrhyw berfformiad yn rhad ac am ddim. Creda HYNT bod celfyddyd a diwylliant yn rhywbeth i bawb ac os oes gennych anhawster ynteu anghenion mynediad penodol, y dylai ei gyrchu fod yn hawdd a hygyrch. Cofrestrwch i ymuno trwy ymweld â hynt.co.uk

CAR PARKING | PARCIO CEIR LENGTH OF STAY | HYD YR ARHOSIAD

COST

Up to 10 mins | Hyd at 10 munud

Free | Am ddim

Up to 1 hour | Hyd at 1 awr

50p

1-2 Hours | Hyd at 2 awr

£1.00

2-4 Hours | Hyd at 4 awr

£2.00

Over 4 Hours | Dros 4 awr

£3.00

5.30pm to 12.00 midnight | Ar ôl 5:30pm

£1.00

Bicycle shelter outside the venue Ardal dan do i barcio beiciau

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA DILYNWCH NI TRWY’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL /TheatrB @brycheiniog @TheatrBrycheiniog /TheatrBrycheiniog

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

43 19


THEATR BRYCHEINIOG SEPTEMBER | MEDI Tuesday l Mawrth 5

Monday l Llun 18 Tuesday l Mawrth 19

Growth

Saturday l Sadwrn 23

Pendyrus Male Voice Choir

Tuesday l Mawrth 26

Brecon Bites

Friday l Gwener 29

Comedy Club

Friday l Gwener 29

Barbara Dickson

Saturday l Sadwrn 30

Brecon Singers: John Rutter

OCTOBER | HYDREF Design: Savage and Gray T: 01446 771732 www.savageandgray.co.uk 6799/17

Tuesday l Mawrth 3

The Arts Society: Brecknock

Thursday l Iau 5

Raft

Wednesday l Mercher 11

JRR Tolkein’s ‘Leaf By Niggle’

Friday l Gwener 13

The Light Princess

Saturday l Sadwrn 14

Shark in the Park

Sunday l Sul 15

Brecon Beacons Heritage Day

Tuesday l Mawrth 17

The Young’uns

Wednesday l Mercher 18 Thursday l Iau 19

Kathakali The World’s Wife

Friday l Gwener 20 – Sunday l Sul 22

Brecon Baroque

Friday l Gwener 27

Comedy Club

NOVEMBER | TACHWEDD One Man, Two Guvnors

Thursday l Iau 2

Hans Rey: Riding Life

Brecon Town Concert Band: Tuesday l Mawrth 7 The Last Night of the Proms Thursday l Iau 9 Barry Steele and Friends: The Roy Orbison Story Friday l Gwener 10 Planet Earth II: Cities Saturday l Sadwrn 11

Friday l Gwener15

The Arts Society: Brecknock Diary of a Madman Andy Parsons: Peak Bullsh*t Message in a Bottle: A Tribute to The Police

Monday l Llun 13 – Tue 14

The Snow Dragon

Wednesday l Mercher 15

The Nutcracker

Thursday l Iau 16 – Friday l Gwener 17

Little Wolf

Saturday l Sadwrn 18

Bikeology

Monday l Llun 20

Shakespeare Schools Festival

Tuesday l Mawrth 21

Brecon Bites

Friday l Gwener 24

Comedy Club

DECEMBER | RHAGFYR Friday l Gwener 1

Rich Hall’s Hoedown

Saturday l Sadwrn 2

The Rat Pack: Christmas at the Sands!

Tuesday l Mawrth 5

The Arts Society: Brecknock

Wednesday l Mercher 6 – Sunday l Sul 10 Monday l Llun 11

Awful Auntie Brecon Town Band Christmas Hits

Tuesday l Mawrth 12 Skynet Wales Winter LAN

Tuesday l Mawrth 24

Brecon Bites

Theatr Brycheiniog, Canal Wharf l Cei’r Gamlas, Brecon Aberhonddu, Powys LD3 7EW

01874 611622 brycheiniog.co.uk @brycheiniog

Thursday l Iau 26 – Mon 30

Wednesday l Mercher 1

The Arts Society: Brecknock

Monday l Llun 11

OCTOBER | HYDREF

/TheatrB

@TheatrBrycheiniog

Wednesday l Mercher 13 Thursday l Iau 14 Thursday l Iau 28 – Saturday l Sadwrn 6 January

Brecon Bites Fairytales and Reality The West End at Christmas Jack and the Beanstalk

Autumn 2017 Brochure  

From ballet to Barbara Dickson, Awful Auntie to Andy Parsons and our Christmas panto Jack and the Beanstalk, there is something for everyone...

Advertisement