Page 1

mediatheek aanwinsten literatuur - teksten april – juni 2011


Literatuur Alexander, Eric Openluchttheaters in Nederland : vermaak onder heldere hemel / Eric Alexander & Nico van der Krogt. - Zutphen : Walburg Pers, 2011. - 152 p. : ill., foto's, krt., plgr. Met bibl., personenindex Geschiedenis van de openluchttheaters in de oudheid en openluchtspelen. Inventarisatie van en informatie over de 120 nog bestaande openluchttheaters in Nederland, de gesloten en de verdwenen theaters, alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam. ISBN 9789057306907 Buysser, Pieter De Lucide dromen : essays / auteur Pieter de Buysser. – Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011 . – 108. – (Nieuwe Toneelbibliotheek) Verzamelde essays en een toneeltekst, als beschouwing van het schrijven voor theater ISBN 9789460760808 Een ongehouden wonde, een open belofte / Pieter De Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - 8 p. Knossos, 2015 / Pieter De Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - 12 p. De vuurweg / Pieter De Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - 15 p. Lucide dromen / Pieter De Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - 17 p. De belofte / auteur Pieter de Buysser, 2011 . – 11 p. Vacante betrekking / auteur Pieter de Buysser, 2011 . – 10 p. Buysser, Pieter De Nachtzon : monsters : essays / auteur Pieter de Buysser. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011 . - 96. - (Nieuwe Toneelbibliotheek) Bevat 5 essays ISBN 9789460760518 Het verhaal van Acide of het pessimisme / Pieter de Buysser. - [s.l.] : [s.n.], cop. 2009. - 8 p. Essay als bijdrage aan de voorstelling "An anthology of optimism", Linz, Oostenrijk, 2009 De laatste optimist / Pieter de Buysser. – [s.l.] : [s.n.], 2009. – 7 p. Essay als bijdrage aan de voorstelling “An anthology of optimism”, Linz, Oostenrijk, 2009 Metselvariaties voor beginners / Pieter de Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2009. - 34 p. Filosofisch essay, geschreven op verzoek van het Goethe Instituut, t.g.v. het Europees theaterproject "After the fall", 2009 Lof der speculatie / Pieter de Buysser. - [s.l.] : [s.n.], cop. 2009. - 18 p. Essay t.g.v. Festival "Crisis in Frascati", 2009 Nachtzon / Pieter de Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2002. - 18 p. Essay op verzoek van Monty, Kunstcentrum te Antwerpen Daniel, Noel Magic : 1400s - 1950s / ed. by Noel Daniel ; introd. by Ricky Jay ; essays and captions by Mike Caveney and Jim Steinmeyer. - Köln : Taschen, cop. 2009. - 650 p. : ill., foto's Met verantwoording van de illustraties, index van werken en personen, lijst van collecties van waaruit afbeeldingen zijn gepubliceerd Geschiedenis van het illusionisme en magie van 1450 tot 1950 ISBN 9783836509770

2


Ende, Janine van den DeLaMar Theater photo collection : one love three acts : fourteen photographers one hundred and sixty six photos & one theater / initiatief, concept en samenst. collectie Janine van den Ende ; tekst Marcel Feil ; inl. teksten per scène en epilogue Arthur Japin. - Luxe ed. - Zwolle : d'jonge Hond, cop. 2010. - 242 p. : foto's Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van VandenEnde Foundation en de opening van het DeLaMar Theater, 28 november 2010. Met introd. van Janine van den Ende Fotocatalogus, bevattend werk van 14 fotografen dat wordt tentoongesteld in de foyers van het DeLaMar Theater. 5 Nederlandse fotografen hebben gewerkt in opdracht van de Vandenende foundation. Ieder werkte rondom een thema gerelateerd aan het theater. Daarnaast is werk gekocht van 9 fotografen. ISBN 9789089102898 Freriks, Kester Naar het theater : acteurs over hun werk / Kester Freriks ; Leo van Velzen, fotografie. Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011. - 270 p. : foto's Met lit.opg. en fotoverantwoording Gesprekken met 30 acteurs uit Nederland en Vlaanderen over hun beroep, geïllustreerd met een selectie van foto's in zwart-wit van een aantal van de toneelspelers in actie. ISBN 9789025368401 Human cargo : scripts. Deel I. - S.n. : S.l., 2010 . - ca. 80 Uit psalm 44, 139, 4, 94 : (Oosterhuis en Nieuwe Bijbelvertaling 2004) / Oosterhuis. [s.l.] : [s.n.], 2010. - 2 p. Ibsen, Henrik De zomer beschrijf je het best op een winterdag : brieven / Henrik Ibsen ; geselect., vert. en ingeleid en van commentaar voorzien door Suze van der Poll en Rob van der Zalm ; i.s.m. Jeanne Dullaert-van Tol en Sjoukje Marsman. - Amsterdam ; Antwerpen : Arbeiderspers, 2011. - 346 p. - (Privé-domein ; nr. 273) Exp. gesigneerd door één van de auteurs dr. R.C.G. van der Zalm Een selectie uit de brieven van de Noorse toneelschrijver (1828-1906) geven een beeld van de persoon, zijn werk en de tijdgeest in Europa. ISBN 9789029575201 Lieuwma, Michiel Voor een optimaal effect : essay : subtiele herdefinitie van vernieuwing, traditie en de rol van het publiek / Michiel Lieuwma. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011. - 144 p. (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 70) Met bibliogr. Een visie op tradities in het theater, vernieuwingen en de rol van het publiek ISBN 9789460760709 Photo + Scène : deuxième exposition internationale de photographie de théâtre = second international exhibition of theatre-photography = zweite internationale Ausstellung für Bühnenphotographie = seconda mostra internazionale di fotografie di teatro = tweede internationale tentoonstelling voor theater-fotografie : 3. V. - 5. X. 1953 / [Wolfram v. Zastrow]. – Genève : Association Européenne des Festivals de Musique, 1953. - [128] : foto's Catalogus t.g.v. (theater)festivals in o.a. Den Haag, Scheveningen, Amsterdam.

3


Schmidt, Annie M.G. Liefs van Annie : de mooiste brieven van Annie M.G. Schmidt / ingeleid door Annejet van der Zijl. - Amsterdam : Querido, 2011. - 368 p. : foto's Met verantwoording en personenreg. Selectie van 131 brieven van A.M.G. Schmidt aan haar familie, vriendinnen en relaties ISBN 9789021439587 Tang, Ger van der Cornelis van der Linden en de Nederlandsche Opera : een documentatie / samenstelling: Ger van der Tang. - Dordrecht : Tang, G.F.M. van der, 2009. - 397 p. : ill., foto's, tek. Met lit.opg. en bronvermeldingen Geschiedenis van het gezelschap de Nederlandsche Opera in Amsterdam van 1886 tot 1912 met als centrale persoon de operadirecteur, dirigent en componist Cornelis van der Linden (1839-1918). Bevat overzichten per seizoen van 1896 t/m 1904 van de producties van de gezelschappen De Hollandsche Opera en De Nederlandsche Opera. Wagner, Richard Der Ring des Nibelungen : ein B端hnenfestspiel f端r drei Tage und einen Vorabend. Die Walk端re : erster Tag / Richard Wagner ; op tekst van de componist ; eindred. Ben Coelman. - Enschede : Nationale Reisopera, 2010. - 88 p. : ill., foto's Bevat de synopsis in het Nederlands, Engels en Duits Met achtergrondartikelen, lit.opg. en bronvermelding van afb.

4


Teksten Bierens, Marjolein "Mooie Anna" : een Zeeuwse fado / Marjolein Bierens. - S.l. : s.n., 2010. - 35 p. Script Boer, Ilay den Bon appetit : part 1 of The promised feast / concept/writer: Ilay den Boer ; transl.: Gert den Boer. – S.l. : s.n., 2010. - 16 p. Script Vertaling uit het Nederlands van "Eet smakelijk (Het beloofde feest deel I)" Bosch, Ko van den Alice in Wonderland / Ko van den Bosch. - S.l. : s.n., 2011. – 39 p. : foto Script Vert. uit het Engels Sommige rollen kunnen als dubbelrol worden gespeeld Bosch, Ko van den Medea / via van den Bosch ; langs Pé Hawinkels ; paying regards to Seneca ; naar Euripides. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, cop. 2009. - 82 p. - (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 78) ISBN 9789460760785 Bosch, Ko van den Teiresias / Ko van den Bosch. - S.l. : s.n., 2011. - 44 p. Script, versie 4 Bosch, Ko van den Teiresias / Ko van den Bosch. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011. - 66 p. (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 76) ISBN 9789460760761 Buysser, Pieter De Lucide dromen : essays / auteur Pieter de Buysser. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011 . - 108. - (Nieuwe Toneelbibliotheek) Verzamelde essays en een toneeltekst, als beschouwing van het schrijven voor theater ISBN 9789460760808 De belofte / Pieter De Buysser. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - 11 p. Cuppens, Kris Klopterop / tekst: Kris Cuppens. - Brussel : Cuppens, Kris, 2011. - 18 p. Script Voor kinderen vanaf 5 jaar Goos, Maria Oumi / Maria Goos. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2011. - 64 p. - (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 79) ISBN 9789460760792

5


Hare, David Berlijn ; Muur : twee lezingen / auteur David Hare ; vertaling Karst Woudstra. - Den Haag : Nationale Toneel, Het, 2009. – 40 p. Script Muur / David Hare; vert. Karst Woudstra. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 17 p. Vert. uit het Engels Heyden, Haye van der Lente : script : versie 30 december 2010 / tekst: Haye van der Heyden. - S.l. : s.n., 2010. - 98 p. Human cargo : scripts. Deel I. - S.n. : S.l., 2010. - ca. 80 p. Twee meisjes / auteur Lykele Muus, 2010 . – 16 p. De fotograaf / auteur Sanne Nouws, 2010 . – 6 p. De wolf en de papegaai : (versie 2, 12-8-10) / auteur Daniël van Klaveren, 2010 . – 6 p. Aanpassen : monoloog / auteur Timen Jan Veenstra, 2010 . – 4 p. Wolvenjong : monoloog / auteur Hilde Tuinstra, 2010 . – 4 p. "Wachten zonder rechten, zonder thuis" : scène / auteur Timen Jan Veenstra, 2010 . – 13 p. De koorts / auteur Wallace Shawn ; samenst. Paulien Geerlings ; bew. Paulien Geerlings, 2010 . – 2 p. - Vert. uit het Engels Waar ik vandaan kom : monoloog voor een autistische man / auteur Lykele Muus, 2010 . – 5 p. Human cargo : scripts. Deel II. - S.n. : S.l., 2010 . - ca. 90 Proloog Human cargo. - [s.l.] : [s.n.], 2010. - 3 p. Human Cargo / tekst: Eva van Manen. - [s.l.] : [s.n.], 2010. – 32 p. Twosome / Nhung Dam. - [s.l.] : [s.n.], 2010. - 16 p. De trompettist / tekst: Eva Tijken. - [s.l.] : [s.n.], 2010. – 10 p. Het Kafkaiaans verhoor : (definitief) / auteur Olivier Diepenhorst, 2010 . – 11 p. Jolly, Kevin Zing nog eens, Louisette! / script Kevin Jolly. - S.l. : s.n., 2010. - 56 p. Script Productie i.s.m. het Stadsarchief Amsterdam dat een tentoonstelling over Louise Geijtenbeek organiseerde van 10 t/m 19 dec. 2010 Gebaseerd op het leven van revuester Louisette (Louise Geijtenbeek, 1882-1965) Kroon, Rutger Noord / Rutger Kroon en Joachim Robbrecht. - S.l. : Monk, Toneelgezelschap, cop. 2010. 56 p. : foto Script Lageveen, Geert Ik / idee en tekst: Geert Lageveen, Leopold Witte. - S.l. : s.n., 2004. - 100 p. Script Sommige rollen kunnen als dubbelrol worden gespeeld Lieuwma, Michiel Meester / Michiel Lieuwma. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, 2010. - 56 p. - (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; nr. 69) ISBN 9789460760693

6


Merkx, Moniek Nacht / Moniek Merkx. - S.l. : s.n., 2011. - 32 p. Script Mishima, Yukio Hanjo : opera in one act (6 scenes) : based on Hanjo, a No play by Yukio Mishima / libretto by Toshio Hosokawa ; transl. by Donald Keene ; music by Toshio Hosokawa. - S.l. : s.n., 2011. – 26 p. Libretto in het Engels met vert. in het Nederlands en Frans Muller, Wolter Vloek / naar het verhaal van Elektra ; Muller & van Delft. - S.l. : s.n., 2011. - 5 p. Script d.d. januari 2011 Pourveur, Paul Locked-in : een reconstructie : versie 2011 / Paul Pourveur. - Hasselt : De Queeste, 2011. 42 p. ISBN 9789077968062 Rameau, Jean-Philippe PlatÊe : ballet bouffon en prologue et trois acts / Jean-Philippe Rameau ; libretto van Jacques Autreau ; bew. door Adrien-Joseph de Valois d'Orville en Balot de Sovot. Amsterdam : Nederlandse Opera, De, cop. 2011. - 88 p. : foto's Libretto in het Frans met Ned. vert. Met achtergrondartikelen, literaire fragmenten en gedichten ISBN 9789050822183 Rihm, Wolfgang Dionysos : Szenen und Dithyramben : eine Opernphantasie / Wolfgang Rhim ; libretto van Wolfgang Rihm ; naar teksten van Friedrich Nietzsche. - Amsterdam : Nederlandse Opera, De, 211. - 96 p. : ill., foto's Met achtergrondartikelen en samenvatting ISBN 9789050822206 Sierens, Arne Tous des gagnants / Arne Sierens. - S.l. : s.n., 2008. - 27 p. Script Vert. uit het Nederlands Schmidt, Annie M.G. Ja zuster..... nee zuster : de geschiedenis van een rusthuis vol herrie. Bd. I: Afl. I t/m IV / auteur Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink. - Hilversum : VARA, 1966 . - ca. 110 p. Scripts van afleveringen van de televisieserie voor de jeugd Schmidt, Annie M.G. Ja zuster..... nee zuster : de geschiedenis van een rusthuis vol herrie. Bd. II: Afl. V t/m VII / Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink. - Hilversum : VARA, 1966. - 128 p. Scripts van afleveringen van de televisieserie voor de jeugd Schmidt, Annie M.G. Ja zuster..... nee zuster : de geschiedenis van een rusthuis vol herrie. Bd. III: Afl. VIII t/m X / Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink. - Hilversum : VARA, 1967. - 126 p. Scripts van afleveringen van de televisieserie voor de jeugd

7


Trier, Lars von Dogville / Lars von Trier ; vert. Gerardjan Rijnders ; bew. Ton Kas. - Rotterdam : RO Theater, 2006. - 102 p. Script Vecht, Nathan Post / Nathan Vecht. - Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, cop. 2009. - 54 p. - (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 77) ISBN 9789460760280 Veldhuizen, Matin van De kreukel dialogen : lijf in het theater vanaf oktober 2010 / tekst: Matin van Veldhuizen. S.l. : s.n., 2010. - 50 p. Script Vorstenbosch, Ton Annie M.G. : de dochter van de dominee / een toneelstuk van Ton Vorstenbosch. - S.l. : s.n., 2003. - 89 p. Script Vos, Isil Het blijft bij eten, drinken, slapen en sterven : vrije bewerking naar De drie zusters / van Anton Tsjechov ; Isil Vos, Anne Harbers, Joeri Vos. - S.l. : s.n., 2009. - 8 p. Script Vroedt, Eric de Mightysociety9 : v6 / Eric de Vroedt. - S.l : s.n., 2011. - 47 p. Versie 6 Script Warmerdam, Alex Welkom in het bos / Alex van Warmerdam. - Amsterdam : Thomas Rap, 2002. - 88 p. ISBN 9060052900 Willems, Jibbe Spoonface Steinberg / Lee Hall ; vert. Jibbe Willems. - S.l. : s.n., 2009. - 24 p. Script d.d. sept. 2009 Witte, Peter van de Expats : versie 8 (18 april 2011) / Peter van de Witte. - S.l. : s.n., 2011. - 136 p. Script Woensel, Oscar van medEia / Oscar van Woensel ; in cooperation with Kuno Bakker en Manja Topper. Amsterdam : Nieuwe Toneelbibliotheek, De, cop. 1998. - 78 p. - (De Nieuwe Toneelbibliotheek ; 75) Aantal rollen niet vast te stellen ISBN 9789460760754 Woensel, Oscar van Sla af = Slaaf / Oscar van Woensel. - Rotterdam : RO Theater, 2010. - 63 p. Script

8

Aanwinstenlijst mediatheek april/juni 2011  

De nieuwste bladmuziek, boeken en teksten uit de mediatheekcollectie van Theater Instituut Nederland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you