Page 1

Collectie TIN/Theatermuseum

Schenkingen theatererfgoed ‘11

Programma en tekstboek Faust, door co-OPERA (1928)


Collectie TIN/Theatermuseum

Schenkingen theatererfgoed ‘11 Dankzij de gulle giften van mensen die om verschillende redenen van hun collectie en kunstschatten moeten of willen scheiden, heeft het TIN/Theatermuseum in 2011 weer veel nieuw en interessant materiaal kunnen toevoegen aan onze collectie theatererfgoed. Het aantal schenkingen ten opzichte van het vorig jaar is wederom toegenomen. Dit is een overzicht van de grotere schenkingen die we, naast de vele kleine stukken die we langs een meer informele weg verwierven, het afgelopen jaar in de collectie opgenomen hebben. Ook twee bijzondere aankopen zijn in dit overzicht opgenomen. Wij zijn alle schenkers zeer erkentelijk voor de waardevolle aanvulling op onze theatercollectie.

Kostuumontwerpen, kostuum en documentatie uit de collectie Cor Luybe Schenking Jeannette Masri

Maquettes van de producties: ‘Footloose’ uitgebracht door V&V Entertainment B.V. in 2009, ‘Evita’ uitgebracht door Joop van den Ende Theaterproducties BV in 2007, ‘Hairspray’ uitgebracht door V&V Entertainment B.V. in 2009, ‘Titanic de musical’ uitgebracht door Joop van den Ende Theaterproducties BV in 2001, ‘My fair lady’, uitgebracht door Joop van den Ende Theaterproducties BV in 2006 Schenking Eric van der Palen

Kostuumontwerp van Raymond Renard voor Jos Brink in ‘Amerika Amerika’, uitgebracht door Tekstpierement BV in 1981 Schenking Jeannette Masri Kostuumontwerp van Mirjam Grote Gansey voor ‘Volle maan’, uitgebracht door de Haagse Comedie in 1983 Schenking Jeannette Masri

Toneelmasker van Hildo Krop, 1933 Aankoop via Esther Samson Plakboek met foto’s, recensies, programma’s en persoonlijke aantekeningen van Frans Vorstman vanaf 1942 Schenking Miek Pels Rijcken

Kostuumontwerpen van Jacques le Marquet voor ‘Het kind van de rekening’, uitgebracht door de Haagse Comedie in 1982 Schenking Jeannette Masri

Inspeciëntenboek betreffende de productie ‘De dood van een handelsreiziger’, uitgebracht door Toneelgroep Comedia in 1950 met aantekeningen van de toenmalige toneelmeester. Via Vera Bondam die ook verbonden was aan Comedia en later dit stuk voor een amateurgezelschap regisseerde. Bevat vermoedelijk ook haar aantekeningen Schenking Gé Kooiman

Kostuum van Rien Bekkers voor ‘De meiden,’ uitgebracht door het RO Theater in 1980 Schenking Jeannette Masri Foto’s van het naaiatelier van Cor Luybe Schenking Jeannette Masri Archiefstukken en documentatie m.b.t. de productie ‘King Kong’ van Willem Frederik Hermans, uitgebracht door het King Kong Collectief in 1981 Schenking Dominga Blazer Boek, brief Hermans, affiche, programmaboekje en andere productiedocumentatie Schenking Dominga Blazer Archief van Egbert van Paridon w.o. fotoalbums, maskers, een beeldje en ‘De werken van Vondel’ in 10 delen Schenking Egbert Vloeimans

Collectie. Schenkingen theatererfgoed ‘11

Naaiatelier Cor Luybe, foto: Jeanette Masri.

2

www.tin.nl/collectie


Archief Jef de Groot, bestaande uit boeken en programma’s Schenking Gemma Cooymans

Portret- en spelfoto’s Schenking Mimi Kok

Portretfoto’s gemaakt door fotograaf Herman Ouwersloot van Gerrie van der Klei en Johan Ooms Schenking Lazlo Tonk

Knipselmap met recensies, artikelen, foto’s , programma’s en persoonlijke documenten 1951-1962 Schenking Mimi Kok

Kostuumontwerpen en decorschetsen voor diverse shows van Karin Bloemen Schenking Jan Aarntzen

Wandbord van Regout met een geschminkte Buziau en de tekst ‘een bord vol humor’ Schenking Joop Niezen

Kostuums, ontworpen door Jan Aarntzen voor diverse producties Karin Bloemen Schenking La Bloemen (Karin Bloemen)

Het goochelarchief Onno Molenkamp, bestaande uit o.a. een ordner met handgeschreven goocheltrucs, programma’s en kaartjes Schenking Myra van der Werff Maquettes, kostuums, kostuumontwerpen en beelddocumentatie Schenking Paul Gallis Tijdschriften en programmaboekjes Schenking Peter Hildering Drie exemplaren van Het Voetlicht die tevens programmaboekjes zijn Schenking Peter Hildering Programma’s van De Tooneelvereeniging Schenking Peter Hildering Publicatie t.g.v. het 35-jarig toneeljubileum van Henk Smit Schenking Peter Hildering

Wit, lasergesneden kostuum Karin Bloemen, ‘De diva en de divan’ (2001), foto: Erwin Olaf.

Archief protest jonge theatermakers tegen het ICC concours in 1969 Schenking Rudolf Lucieer

Archief Jongerentheater 020 w.o. productiedocumentatie, project- en jaarverslagen, beleidsplannen, video’s, foto’s, publicaties en scripts 1989-2011 Schenking Stichting Gasthuis Frascati

Aanvulling archief Johan Schmitz Brief van Eduard Verkade en brief van Cor Hermus Schenking Rob Schmitz

Maquettes van de producties ‘Hekabe,’ uitgebracht door het RO Theater in 1995, en ‘De laatste der onverstandigen’ uitgebracht door Toneelgroep Baal in 1976. Deze laatste was al in langdurig bruikleen gegeven bij het TIN en zijn nu geschonken. Schenking Judith Lansink

Tekstboekje met handtekeningen van de hele cast van ‘My Fair Lady’ uitgebracht in 1960 met o.a. Wim Sonneveld Schenking Thea Gankema

Schetsontwerpen voor ‘Muralis’, uitgebracht door Dansgroep Krisztina de Châtel in 1994 Schenking Judith Lansink Maquette van de productie ‘De val van Mussolini’ uitgebracht door Theatergroep Hollandia, Toneelgroep Amsterdam en het Holland Festival in 1995 Schenking Leo de Nijs Maquette Voor tramlijn begeerte, Zuidelijk Toneel Globe (1980), foto Ernst Moritz.

Affiches van Marten Jongema Schenking Mees Jongema Collectie. Schenkingen theatererfgoed ‘11

3

www.tin.nl/collectie


Affiche van de productie ‘Hadjememaar’, uitgebracht door Nooy’s Volkstheater in 1984 Schenking Thea Gankema Decorstukken, blad met handtekeningen bij de musical ‘Cats’ Schenking Thea Gankema Diverse programmaboekjes Schenking Thea Gankema Diverse toneelboeken Schenking Tiny Derksen Archief Ton van Duinhoven Nalatenschap Ton van Duinhoven

Truckaarten met uitleg uit goochelarchief Larette.

Archivalia, foto’s en knipsels afkomstig van de theaterfamilies Flink, Verstraete en De Graaff. O.a. over een tournee door Nederlands Indië Schenking Margje Flink

Bronzen kop van Ko van Dijk Schenking VandenEnde Foundation Schilderij van Corry Vonk, geschilderd door Els Korvet Schenking VandenEnde Foundation

Programma en tekstboek Faust, door co-OPERA, 1928 Schenking Marie-Ghislaine Kimmer-Gosez

Schilderij van Nap de la Mar, geschilderd door Frits Schiller Schenking VandenEnde Foundation Groen beschilderd houten gevelbord met het opschrift “N.V. “Het Tooneel” Dir. W. Royaards’ Ca. 1910. Vermoedelijk hing dit bord op de gevel ter aankondiging van toneelstukken Aankoop Fotocollectie uit nalatenschap Curt Kahn 1930-1960 Schenking Walther Kahn Plakboeken met recensies 1950 t/m 1966 van diverse circussen Schenking Yvonne de Rooij Plakboeken met foto’s van circus- en variétéartiesten Schenking Yvonne de Rooij Diverse tijdschriften, programmaboekjes en affiches Schenking Yvonne de Rooij Notariële akte van Ramses Shaffy als aanvulling op het archief Schenking Gelijn Molier Archivalia van de goochelaar Larette Schenking Bert van den Heuvel Programmaboekjes uit de periode 1946-1955 uit de nalatenschap van Magda van Emde Boas-Starkenstein Schenking W. van Emde Boas

Collectie. Schenkingen theatererfgoed ‘11

4

www.tin.nl/collectie


Collectie TIN/Theatermuseum

Colofon Dit is een uitgave van Theater Instituut Nederland Collectie & Documentatie Samenstelling en redactie Bianca de Waal Trudi van Zadelhoff Met medewerking van Charlotte van den Berg Anouk Boslooper Fotografie Collectie Theater Instituut Nederland Erwin Olaf Jeanette Masri Ernst Moritz Roel Bogaards www.tin.nl Sarphatistraat 53 1018 EW Amsterdam Nederland Postadres Theater Instituut Nederland Postbus 10783 1001 ET Amsterdam Nederland T 020 551 33 00 F 020 551 33 03 E info@tin.nl

Kostuum gedragen door Nettie Blanken als Elisabeth in Hofscènes, Zuidelijk Toneel Globe (1981).

Collectie. Schenkingen theatererfgoed ‘11

5

www.tin.nl/collectie

Schenkingen Theatererfgoed 2011  

Een overzicht van de grotere schenkingen die het TIN/Theatermuseum, naast de vele kleine stukken die we langs een meer informele weg verwier...

Advertisement