Page 1

2016

VOORTGEZET ONDERWIJS/MBO

2017

INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER

INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER VOOR JONGEREN, HUN OUDERS EN DOCENTEN


PLAYBACK MAAKT AL TIEN JAAR HERKENBAAR, INTERACTIEF EN EDUCATIEF THEATER VOOR JONGEREN, HUN OUDERS EN DOCENTEN. ZO BRENGT ZIJ DE DIALOOG OP GANG OVER MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S DIE ANDERS VAAK ONBESPROKEN BLIJVEN. DOOR JONGEREN TE LATEN NADENKEN OVER HUN KEUZES, DENKBEELDEN EN GEDRAG MAAKT PLAYBACK ZE WEERBAARDER EN SOCIAAL VAARDIGER.

PESTEN Pesten heeft een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. In 2016 gaf 1 op de 9 leerlingen van het voortgezet onderwijs aan gepest te zijn. Alle pestprotocollen ten spijt, geen enkele school ontkomt eraan. Zeker door de opkomst van sociale media. Hoe laat je leerlingen zien wat pesten teweegbrengt?

JONGEREN

In seizoen 2016-2017 speelt PlayBack* THEMA

JONGEREN

OUDERS

DOCENTEN

Pesten & sociale media

Like

Like Me

Training Like Us All

Alcohol & drugs

Hot Spot

Onder Invloed

4

Geld

Rijk(VO) en NU (MBO)

Credits

5

Liefde & seksualiteit

Loveland

Bedtime Stories

6

Sociale media/internet

Log In

7

Combinatie van thema’s op maat

In Gesprek

NIEUW

Docententraining In gesprek met de jongere van nu

PAGINA 3

7

*Alle voorstellingen worden ondersteund met aanvullend educatief materiaal. Voor docententrainingen en ouderavonden kan het aanbod worden afgestemd op specifieke behoeften van de school.

2

OUDERS

voorstelling Like

ouderavond Like Me

De rauwe voorstelling Like laat goed zien hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte.

Hoe praten ouders met hun kind over pesten? Wanneer grijp je als ouders in en wanneer niet? En welke vragen aan je kind nodigen uit tot een open gesprek? Like Me is indringend, informatief en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen. Ouders ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt.

DOCENTEN

training Like Us All Welke rol speel je als docent in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op school? Hoe corrigeer je onaangepast gedrag van leerlingen? Vanuit verschillende invalshoeken wordt het pestthema onder de loep genomen en aan de hand van herkenbare situaties uitgespeeld met acteurs. Docenten oefenen met gesprekken binnen klassensituaties en individuele leerling- en oudergesprekken.

3


ALCOHOL & DRUGS

Bekijk de Hot Spot-trailer op www.youtube.com/ theatergroepplayback

Nederlandse jongeren zijn gemiddeld ongeveer 13 jaar oud als ze beginnen met drinken. Experimenteren hoort erbij als je jong bent, maar jongeren drinken soms meer dan ze willen of goed voor ze is. Bingedrinken kan leiden tot gevaarlijke situaties en agressief gedrag. Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? En hoe blijf je met jongeren in gesprek over drank en drugs sinds de NIX18-wet?

JONGEREN

OUDERS

voorstelling Hot Spot

ouderavond Onder Invloed

Hot Spot is een realistisch verhaal over drankgebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na de voorstelling gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Over eerlijkheid, zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je nee als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol en drugs.

Jongeren drinken minder én later als ouders duidelijke regels stellen, blijkt uit onderzoek. Hoe kun je je puber helpen bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om een biertje of mixdrankje? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat normaal is en wat niet? Het acteursteam houdt ouders op een luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms humoristische scènes aan de keukentafel.

“WE HEBBEN ER THUIS NOG LANG OVER NAGEPRAAT MET MIJN DOCHTER. VOORAL OVER HET ‘NEE ZEGGEN’ ALS IEMAND JE DRANK AANBIEDT.”

4

“DE VOORSTELLING KOMT ZO DICHTBIJ EN IS ZO LEVENSECHT,

GELD

DAT DE VERTALING NAAR HET EIGEN (FINANCIËLE) LEVEN VAN ONZE MBO STUDENTEN ALS

Jongeren leven in een wereld waarin geld hebben gewoon lijkt en veel uitgeven de norm. Voor veel jongeren gaat de overgang naar financieel onafhankelijk worden (18+) te snel, met weinig tijd voor vallen en opstaan. Schulden zijn snel gemaakt. Omgaan met geld leer je van huis uit, door ervaring én op school. Wat betekent geld voor je en hoe kun je er het beste mee omgaan?

JONGEREN

VO

JONGEREN

MBO

VANZELF ONTSTAAT.”

OUDERS

voorstelling Rijk

voorstelling NU

ouderavond Credits

Het verlangen naar spullen. Erbij horen. Er zijn genoeg redenen waarom pubers denken: ‘Ik voel me beter als ik deze schoenen heb.’ Rijk gaat over geld uitgeven, geldproblemen, status, populariteit en schaamte als je geen of minder geld hebt. Hoe gaan leerlingen eigenlijk om met verleidingen en hoe ver gaan ze om erbij te horen?

NU gaat over 18 jaar worden. Officieel volwassen zijn en doen waar je zin in hebt. Maar ook je eigen rekeningen moeten betalen. Je financiën op orde krijgen en houden kan lastig zijn en praten hierover is een taboe. NU maakt de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar en bereidt jongeren voor op hun financiële zelfstandigheid.

Kinderen die van hun ouders hebben geleerd met geld om te gaan, kunnen later makkelijker rondkomen en hebben veel minder betalingsachterstanden. Credits draait om bewustwording in de omgang met geld. Want hoeveel geld hebben jongeren nou eigenlijk echt nodig? En wat geef je jouw kind mee voordat hij op z’n achttiende zijn eigen geld moet gaan beheren? 5


LIEFDE & SEKSUALITEIT In de kranten lees je geregeld over sexting: naaktfoto’s die jongeren doorsturen, en vervolgens door de hele school worden bekeken. Toch stuurt één op de acht jongeren probleemloos een sexy foto via sociale media. Hoe praat je live met jongeren over liefde en seksualiteit met respect voor intimiteit en privacy? Zonder dat het banaal wordt of het schaamrood direct op hun kaken staat? Hoe geef je jongeren inzicht in het belang van eigen en andermans grenzen als het gaat om seksualiteit?

JONGEREN

OUDERS

voorstelling Loveland

ouderavond Bedtime Stories

Loveland laat een wereld zien waarin diverse personages twijfels hebben over seks. Jongeren herkennen dit direct. Ze mogen de personages vervolgens ondervragen en helpen, waardoor ze zichzelf ook meteen een spiegel voorhouden: ‘Wat wil ik eigenlijk? Waar liggen mijn grenzen? Ben ik homo- of heteroseksueel? En denken meisjes en jongens anders over seks?’

Jongeren denken non-stop na, op welke manier dan ook, over seks en liefde. Maar praten met ouders over seks doen ze niet. Dat is natuurlijk ‘privé’. Terwijl bijvoorbeeld verliefdheid juist een hele mooie aanleiding is om over de wensen en grenzen van pubers te praten. Bedtime Stories draait om alles wat ouders hun kind willen meegeven in een toekomstig liefdesleven. En hoe ze dat het beste kunnen overbrengen, zodat jongeren het ook daadwerkelijk ter harte nemen.

“FANTASTISCHE VOORSTELLING. DOOR DE VEILIGE SFEER EN DE BETROKKENHEID VAN DE SPELERS, STELLEN DE LEERLINGEN ZICH OPEN EN DELEN HUN ERVARINGEN MET ELKAAR.”

6

“HET IS FIJN DAT DE ACTEURS NIET

EN OOK NOG... De weg naar volwassenheid is voor leerlingen eentje van vallen en opstaan. Afzetten tegen docenten, los willen komen van ouders en tegelijkertijd verlangen naar regels en een vertrouwde omgeving. Hoe voer je een open gesprek met eigenzinnige pubers? Hoe motiveer je ze positie in te nemen? En hoe zet je ze aan tot zelfreflectie in een wereld die vaak snel en vluchtig is?

OUDERS

OUDERS

ouderavond In Gesprek

ouderavond Log In

Hoe maken ouders lastige thema’s bespreekbaar met hun kind? In Gesprek leert ouders hoe ze hun kind actief aan het denken zetten in plaats van dat hij zijn schouders ophaalt. Wat is het effect van verschillende opvoedstijlen op het gedrag van pubers? En wat gebeurt er met pubers als je eerlijk en direct bent, en écht luistert? In Gesprek is een training op maat: je kunt vooraf thema’s aangeven die het meest van toepassing zijn op je school.

Tijdens Log In nemen ouders een kijkje in het digitale leven van jongeren. Wat houdt hen bezig? Welke gevaren zijn er op het gebied van cyberpesten, gamen, chat-apps of sexting? Moet je pubers in de gaten houden of schend je dan hun privacy? En welke afspraken zijn reëel over computeren telefoongebruik? Log In geeft inzicht hoe je internet en sociale media een plek kan geven in de opvoeding.

HUN EIGEN DIDACTISCH INZICHT VERKONDIGINGEN, MAAR DE DOCENTEN BEGELEIDEN IN HET TOEPASSEN VAN HUN BESTAANDE KENNIS”

DOCENTEN

training In gesprek met de jongere van nu De interactieve docententraining In gesprek met de jongere van nu is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van docenten. Onderwerpen zoals omgaan met onaangepast gedrag, pesten, agressie, conflicten en het motiveren van leerlingen komen aan bod. Docenten oefenen met twee professionele acteurs onder leiding van een trainer moeilijke gesprekken met pubers en ouders. Geschikt voor teambuilding en/of studiedag, er kan per training worden afgestemd op de behoeften van de school. 7


10 JAAR PLAYBACK IN CIJFERS

750

3.600

voortgezet en MBO onderwijs

2006 en 2016

voorstellingen per jaar in

voorstellingen gespeeld tussen

door heel Nederland

92%

van de ouders na ouderavond geeft aan handvatten te hebben gekregen voor een open gesprek met hun kind

8.7

Beoordeling van jongeren en ouders

204.000 jongeren bereikt 40.000 ouders bereikt 14.000 docenten bereikt

MEER WETEN Kijk voor uitgebreide informatie op www.tgplayback.nl. Heb je nog vragen of wil je boeken? Bel 020-4862005 of mail naar info@tgplayback.nl. www.facebook.com/tgplayback twitter.com/tgplayback www.youtube.com/theatergroepplayback


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.