Page 1

Meerjarenplan (concept) Theater Na de Dam 2013 – 2015, 75 jaar na begin WO II voor meerjarig partner het Amsterdams 4 & 5 mei comitÊ Theater Na de Dam ontstond als Amsterdams initiatief vanuit de ambitie een 'nieuw gebruik' op de avond van de Nationale Dodenherdenking te laten plaatsvinden: het verdiepen en verpersoonlijken van de herdenking door het programmeren van theater in de breedste zin des woords dat gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog. Zo biedt Theater Na de Dam een breed en divers publiek de mogelijkheid om op zoveel mogelijk plekken in Amsterdam en daarbuiten de Dodenherdenking op een nieuwe en diepgaandere manier te beleven.

Algemeen Nadat de eerste twee edities al succesvol waren, vond op en rondom afgelopen 4 mei 2012 de derde editie van Theater Na de Dam plaats met meer publiek, meer participerende theaters en een uitgebreider programma, waarbij voor het eerst buiten Amsterdam werd geprogrammeerd en theaters in den lande zich aansloten bij het initiatief. Na afloop van de derde editie werd duidelijk dat Theater Na de Dam een succesvolle en herkenbare formule is gebleken: verspreid over 3 dagen was er een avondprogramma in de Balie op 3 mei, waren er talrijke theatervoorstellingen op 4 mei en een aantal daarvan op 5 mei. De bekendheid en het format van Theater Na de Dam is nu in Amsterdam van dien aard dat het behaalde inhoudelijke en programmatische niveau verdiept en verbreed kan worden in de komende paar jaar. Daarvoor is professionalisering van de organisatie door een meer structurele doorlopende aanpak sterk gewenst. De Amsterdamse ambitie van Theater Na de Dam is niet zozeer groei van het aantal voorstellingen en deelnemende theaters, maar bestendiging, verdieping en verbreding van het bereikte. De komende edities vinden er voornamelijk in meerdere Amsterdamse buurten nieuwe jongerenprojecten plaats vergelijkbaar met de bijzondere wandelvoorstelling in jongerencentrum Volta in Amsterdam-West. Het streven is dat in 2015, 75 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog, door heel Amsterdam een nieuw gebruik is ontstaan dat in den lande is overgenomen. Ook hebben meer theaters in den lande reeds aangegeven deel te willen nemen aan Theater Na de Dam. Zo worden naast hernemingen van publiekssuccessen ook producties die in opdracht van Theater Na de Dam zijn gemaakt en in Amsterdam in première zijn gegaan, in


landelijke theaters door Theater Na de Dam geprogrammeerd. Het streven van Theater Na de Dam is dat alle structureel gesubsidieerde grote theatergezelschappen en zalen in 2015 het vanuit hun taakstelling als hun verantwoordelijkheid zien deel te nemen aan Theater Na de Dam.

2013 – De volgende punten zijn van belang bij de ontwikkeling van de komende editie: Inhoudelijk scherpere en spraakmakende programmering, waardoor het gesprek en zelfs het publieke debat in de aanloop naar, tijdens en na afloop van 4 mei door de inhoud van het programma wordt aangezwengeld. Opdrachten voor nieuw werk en nieuwe teksten door vooral theatermakers van de jongere generaties zijn meer gericht op uitgesproken statements ten aanzien van de thematiek van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking. Het programmateam blijft zich richten op bewaking van de uitgangspunten, namelijk voorstellingen die gerelateerd zijn aan de periode van de Tweede Wereldoorlog en die kwalitatief hoogstaand zijn. Het bereiken van nog meer en nog meer divers publiek door een gedifferentieerd programma en sterke communicatie. Het programma vindt plaats zowel in de bekende theatercentra als in buurten verspreid door de stad. De communicatie moet zich nog duidelijker langs verschillende kanalen gaan verspreiden om alle verschillende doelgroepen te bereiken. Alle voorstellingen blijven wel duidelijk onder de vlag van Theater Na de Dam; pas dan is er sprake van één breed gedragen en gemeenschappelijk gebruik. Het duidelijker vormen van een overgang tussen de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag; het Nacht Na de Dam programma en het doorprogrammeren van zoveel mogelijk voorstellingen op 5 mei in Amsterdam verstevigen dit. Het intensiever samenwerken met alle verschillende partners, met name de theaters en de gezelschappen, waardoor het programma nog explicieter tot stand komt en uitgedragen wordt in samenwerking met deze partners in plaats van alleen de organisatie van Theater Na de Dam. Theater Na de Dam programmeert op en rondom 4 mei in theaters in den lande producties die speciaal voor de edities van 2011 en 2012 zijn gemaakt. Verder spoort Theater Na de Dam theaters en gezelschappen in den lande aan deel te nemen aan het initiatief, waarbij het programmateam adviseert en eventueel mee organiseert. Amsterdam blijft als hoofdstad een centrale rol spelen, mede door het nieuwe werk dat in Amsterdam in première gaat en door de vele theaters en gezelschappen die er al verbonden zijn met het initiatief.


Het verstevigen en professionaliseren van de organisatie op gebied van programma, financiën, productie en communicatie door een meer structurele doorlopende aanpak. Een overgang moet plaatsvinden van het incidentele karakter van de eerste paar edities, noodgedwongen ontstaan door het tot op het laatste moment wachten op voldoende financiële dekking en freelance verbinding van leden van het programmateam, naar een meer structurele en toch flexibele organisatie.

2014 - Theater Na de Dam is zowel in Amsterdam als in den lande een feit. Naast de ingezette weg op het gebied van nieuw werk en het landelijk programmeren, is het van belang om net als in Amsterdam in diverse steden en op bijzondere locaties projecten te laten plaatsvinden die andersoortig van opzet zijn. Het gaat daarbij niet alleen om voorstellingen in vlakke vloer zalen en stadsgezelschappen in de grote theaters, maar juist ook om buurtprojecten en jongerenvoorstellingen. Het organisatieteam van Theater Na de Dam adviseert en begeleidt deze zowel inhoudelijk als publicitair. In Amsterdam vinden er meer ‘buurtprojecten’ plaats. 2015 - Het 'jubileumjaar'. Theater Na de Dam is hét Amsterdamse gebruik in het kader van Dodenherdenking op en rondom 4 mei waarvan inmiddels iedereen in Nederland op de hoogte is en ook aan deel kan nemen. Overal vinden op de avond van Dodenherdenking om 21u theatervoorstellingen plaats; in grote en kleine steden, zowel in buurten als in theaters. Het organisatieteam van Theater Na de Dam houdt de regie over de algehele communicatie en de inhoudelijke uitgangspunten. Nieuw werk, dat zoveel mogelijk in Amsterdam in première blijft gaan, voedt het publieke debat over de Tweede Wereldoorlog en herdenken, in plaats van de steeds terugkerende commotie rondom herdenkingen.

Conceptprogramma voor Theater Na de Dam editie 2013 - Avond in de Balie aan de vooravond van 4 en 5 mei, op 3 mei dus. Weer met medewerking van Felix Rottenberg en de Balie. Spraakmakende gasten zijn hier van belang, maar ook nieuwe inzichten. - (Muziek)theatervoorstellingen op 4 mei om 21.00 en waar mogelijk ook op 5 mei in theaters en op locaties in Amsterdam geprogrammeerd ism Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen. Deelnemende theaters/locaties/partners; Theater Frascati, De Brakke Grond, (Engelenbak), Theater Bellevue, Stadsschouwburg Amsterdam, De Balie, Theater Carré, Compagnietheater, Theater Perdu, Kleine Komedie, Melkweg theater, MC, Castrum


Perigrini, Volta Westerpark, Open Huizen in Zuid, Bijlmerparktheater, Podium Mozaïek - Nieuw Werk Theater Na de Dam /(co)producties 2013 Deelnemende makers/partners: Marjolijn van Heemstra, Sadettin Kirmiziyuz, Brakke Grond met nieuwe monoloog gebaseerd op de Welwillenden, Ramsey Nasr monoloog (eventueel) jongerenproductie Volta, Carré productie ism Ruut Weissman NOG ONDER EMBARGO, MC theater, Jong Rast - Nieuw Werk: theatertekst speciaal geschreven voor Theater Na de Dam door bekende Nederlandse auteur, opgevoerd op 4 mei om 21.00u door de stadsgezelschappen door het land in eigen huis. Waar mogelijk in de deelnemende steden een jongerenproductie in een buurt over de oorlogstijd. Deelnemende gezelschappen: Oostpool, Toneelgroep Maastricht, Nationaal Toneel, Noord Nederlands Toneel, Zuidelijk Toneel, Ro theater, De Utrechtse Spelen (TA, De Hollanders)  - Theatervoorstellingen op 4 mei om 21.00 in theaters door het land geprogrammeerd ism Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen. Deelnemende theaters: Theater aan het Spui, Theater Kikker, Zuidelijk Toneel, Utrechtse Spelen, Toneelgroep Maastricht, Verkade Fabriek Den Bosch, Toneelschuur Haarlem, Theater aan de Parade Den Bosch, Veenfabriek Leiden, Ro theater, Schouwburg Lelystad. - Voorstellingen/hernemingen: Thomas Spijkerman/Circus Treurdier/Theater Na de Dam, Bent Theater Na de Dam/Engelenbak/Senf, Bezonken Rood Toneelhuis, Anne & Zef Toneelmakerij, Lokjoden Nieuw West, Adres Onbekend Keessen & Co, Carolien Zimmermann, Debby Petter, Helmert Woudenberg, Lachen in het donker, Fred Vaassen, studenten in Zwolle met autobiografische voorstelling (naam vergeten) - Nacht Na de Dam; late night programma op het toneel van de stadsschouwburg, Amsterdam maakt de overgang naar 5 mei en het programma in de stad.

Professionalisering organisatie Theater Na de Dam Theater Na de Dam heeft na drie edities een stevige basis en is gegroeid tot een volwaardig onderdeel van de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei in Amsterdam. De samenwerking met de deelnemende theaters is een feit, de publieksopkomst en freepublicity groeien elk jaar en theatermakers weten Theater Na de Dam te vinden met hun initiatieven en voorstellingen.


Desondanks moeten er – om Theater Na de Dam de komende jaren uit te laten groeien tot een daadwerkelijk jaarlijks terugkerend nieuw Amsterdams gebruik – stappen ondernomen worden op het gebied van professionalisering. De eerste drie edities waren alle medewerkers van het programmateam – freelance professionals met fulltime ander werk – vanuit een ideëel oogpunt betrokken; hun honorering vormde de sluitpost op de begroting. Dit resulteerde in een zeer flexibel en gemotiveerd maar ook incidenteel opererende organisatie, waardoor het programmateam vaak tussen de bedrijven door alle werkzaamheden uitvoerde. Zodoende moest op sommige momenten het wiel steeds opnieuw uitgevonden worden en kwamen veel taken – met name op het gebied van strategie, fondsenwerving, zakelijke leiding en afrekening/verantwoording – bij het bestuur van Theater Na de Dam terecht. De organisatie van Theater Na de Dam bestaat momenteel uit een vaste kern van de twee programmeurs/organisatoren/initiatiefnemers (Jaïr Stranders & Bo Tarenskeen), twee publiciteitsmedewerkers (Neeltje van Balkom & Elselien Leemhuis), een zakelijk/ productieleider (Sanne Boersma) en een zeer betrokken bestuur. Daar komt in december nog een bureaumedewerker bij voor kleinere organisatorische taken en ondersteuning van publiciteit en in de laatste maand voor 4 mei zal het team aangevuld worden met een technisch adviseur en een productiemedewerker. Theater Na de Dam heeft de potentie groter te worden en ook landelijk een belangrijk onderdeel van de Dodenherdenking op 4 mei te worden, maar daarvoor is het noodzakelijk dat er efficiëntie en stabiliteit in de organisatie komt en de opgedane kennis gewaarborgd blijft. Zo moeten er middelen gevonden worden om de vijf ‘flexibele’ medewerkers door het jaar heen structureel te kunnen betalen en meer aan de organisatie te verbinden, waardoor er tevens met een jaarplanning voor fondsenwerving en organisatie kan worden gewerkt. Ook zal er door de landelijke spreiding en een groter aantal te verkopen stoelen een grote nadruk komen te liggen op de marketing- en publiciteitscampagnes die zodoende tijdig moeten worden opgezet en gestart. Daarnaast vraagt de (landelijke) programmering en het initiëren van kleine en grote speciaal voor Theater Na de Dam gemaakte theatervoorstellingen in combinatie met de planning van theaters en gezelschappen/ theatermakers om een langere aanlooptijd. Dit betekent dat het team van Theater Na de Dam gedurende bijna het hele jaar op een korte zomerstop in de maand juli na bezig zal zijn met de opzet van de komende editie en ook die van het daaropvolgende jaar. Het uiteindelijke streven van Theater Na de Dam is dat het initiatief volledig ingebed is in de programmering van de theaters en theatermakers/gezelschappen en dat de theaters financieel zullen bijdragen aan Theater Na de Dam in de vorm van het betalen van uitkoopsommen, het kosteloos gebruiken van de zalen of het financieel coproduceren. Op


den duur zullen de taken van Theater Na de Dam dan vooral neerkomen op het scouten van voorstellingen, het inhoudelijk voeden van programmeurs van theaters, het initiëren van nieuw werk, het onderdeel uitmaken van het brede netwerk aan organisaties rondom 4 en 5 mei en het communiceren van Theater Na de Dam in samenwerking met alle deelnemende theaters en partners. Zodoende zal er voor de organisatie van Theater Na de Dam minder nadruk komen te liggen op het grotendeels financieel dragen van de programmering op en rondom 4 mei, hetgeen direct terug te zien zal zijn in het dekkingsplan. Deze editie heeft het V fonds al toegezegd Theater Na de Dam financieel te steunen, ook zijn er voorspoedige gesprekken met het AFK gevoerd. Verder zullen er aanvragen worden ingediend bij het VSB en Prins Bernhard Cultuurfonds die ons vorig jaar ook al steunden. Met deze fondsen voert Theater Na de Dam in deze periode intensief gesprek met het oog op meerjarige financiële steun. Het partnerschap met het Amsterdams 4 en 5 mei comité blijft van belang, niet alleen voor de noodzakelijke financiële basis, maar ook om de gedeelde uitgangspunten en doelen van beide organisaties. De stappen die Theater Na de Dam dit jaar zet in het kader van professionalisering zijn: Langdurigere samenwerking met fondsen en partners (het Amsterdams 4 en 5 mei comité) om zo continuïteit en kennis te waarborgen en de organisatie het hele jaar door te laten draaien. Sponsorpartners en uitbreiden van de ‘vrienden‘ van de Theater Na de Dam Het landelijk uitbreiden van de deelnemende theaters/gezelschappen Inbedding van Theater Na de Dam in de jaarprogrammering van de deelnemende theater/gezelschappen Gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid programmering met deelnemende theaters/ gezelschappen. Landelijke campagnevoering Uitwerken van de marketing strategie, inwinnen externe kennis en publieksonderzoek. Opzetten van een BackOffice (contacten, adressen, documentatie) In aanloop naar 4 mei vaste kantoordagen met het hele team

De verhoging van € 5000 zal besteed worden aan onderstaande: ● € 2000,- honorarium Jair Stranders najaar 2012 --> voorbereiding programma/opzetten nieuwe producties/ landelijke uitbreiding ● € 2000,- honorarium Bo Tarenskeen najaar 2012 --> voorbereiding programma/opzetten nieuwe producties/ landelijke uitbreiding ● € 1000,- honorarium Sanne Boersma najaar 2012 --> voorbereiding programma/ fondsenwerving Dit zal resulteren in de versteviging en uitbreiding van Theater Na de Dam en in de middelen om de organisatie een vaster karakter te geven.

Meerjarenplan Theater Na de Dam 2013 - 2015