__MAIN_TEXT__

Page 1

IMPRESSIES EN REACTIES PROGRAMMA THEATER NA DE DAM 2017 Anders dan bij de inhoudelijke verantwoordingen van eerdere edities, zijn er dit keer voornamelijk veel reacties van verschillende makers en publiek toegevoegd, omdat die het meest tot de verbeelding spreken. Na de voorstellingen horend bij de eerste cirkel worden speciaal de jongerenprojecten uitgelicht aan de hand van een ‘dagboek’ dat coördinator Hanna Timmers bijhield op Facebook van haar reizen langs alle projecten. Zie voor het gehele uitgebreide programma http://www.theaternadedam.nl/ Nieuw werk Speciaal gemaakt in opdracht van, met medewerking van of aangezwengeld door Theater Na de Dam; tevens (co)producent Koninklijk Theater Carré – Meral Polat, New Cool Collective en Raoul Heertje Bo Tarenskeen schreef wederom op basis van gesprekken met Meral Polat een rijke monoloog die de basis vormde voor een bijzondere avond in een uitverkocht Carré. Meral nam haar publiek mee in een gedachteoefening: waarom groeide haar oude Nederlandse buurvrouw in Bos en Lommer haar niet meer? Wat voor oorlogsgeschiedenis heeft hiervoor gezorgd? De muzikant van New Cool Collective speelden een bijna continue underscore en begeleidden Meral bij haar zang. Raoul Heertje was de hele tijd op de achtergrond aanwezig en kwam aan het einde op om op scherpe en humoristische wijze mee te delen waarom hij hier liever niet bij was geweest. Brakke Grond – Collectief Walden – En daar dan weer de moeder van Uitgangspunt voor het nieuwe werk van Collectief Walden – bestaande uit een muzikant/bioloog, mimer/theatermaker, dramaturg, filosoof en producent – was hoe trauma’s via de moederlijn doorgegeven worden in het DNA. Het resultaat was een prachtige interdisciplinaire installatie speciaal passend gemaakt voor de Rode Zaal van de Brakke Grond. Volgend jaar wordt deze voorstelling die in opracht van Theater Na de Dam is gemaakt hopelijk hernomen. Of het nou Dionne Verwey was met een vertelling over de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom, Naomi van der Linden en Esther Scheldwacht die zichzelf verhielden tot en vergeleken met de zwarte bevrijdingskinderen, Collectief Walden dat zich met een prachtige installatie verhield tot hoe de oorlog via de oma’s en moeders van de leden in hun genen terecht waren gekomen; DAM. van het acteurscollectief BOG. was het ontleden van de herdenking op de Dam. Theatercollectie BOG. volgde haar beproefde procedé en vroeg zo’n 200 mensen per mail naar hun gedachten bij herdenken en de twee minuten stilte. Hieruit vlocht Sanne Vanderbruggen een stemmenstuk, net als de andere soorten teksten van BOG. Het resultaat was een eigentijdse muzikale tekstuele voorstelling over de moeilijkheid je te verplaatsen in een andere tijd, een andere situatie of in een ander mensenleven. Het publiek reageerde enthousiast op de filosofische en herkenbare gedachtegangen in de voorstelling, een lovende recensie op theaterkrant.nl onderstreept dit. Theater Bellevue – Dionne Verwey – Anton Verwey Samen met haar nieuwe collectief Sir Duke – die verbonden is aan Orkater – maakte Dionne Verwey in opdracht van Theater Na de Dam een vertellende en muzikale voorstelling over de oorlogsgeschiedenis vanuit Surinaams perspectief met speciale aandacht voor de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom. Een fragment hieruit werd ook opgevoerd bij Nacht Na de Dam, wat de NOS uitzond. Theater aan t Spui – Naomi van der Linden en Ester Scheldwacht – Krassen op de huid In opdracht van Theater Na de Dam maakte Naomi van der Linden samen met Esther Scheldwacht een voorstelling naar aanleiding van het op dat moment nog in de maak zijnde boek over zwarte bevrijdingskinderen. Dit waren kinderen verwekt door zwarte Amerikaanse soldaten die na de oorlog geboren werden en vaak niet geaccepteerd werden in zuid Nederland. Naomi en Esther die zichzelf verhielden zich tot deze verhalen en vergeleken het met hun eigen gekleurd zijn. Stadsgezelschappen – theatrale lezingen


Door het hele land hebben stadsgezelschappen een door Rebekka de Wit in opdracht van Theater Na de Dam nieuw theatertekst theatraal voor publiek gelezen. Deze tekst ging over mensen op een plein in een tijdloze stad waar de doden binnen worden gedragen die vallen door oorlogsgeweld op een ander plein in de stad. Deze lezingen vonden op sommige plekken plaats in combinatie met fragmenten uit Het Onderzoek van Peter Weiss, de gedramatiseerde tekst over de Auschwitzprocessen in Duitsland in de jaren ’60. Gelezen werd er door Toneelgroep Amsterdam, Theater Utrecht, Noord Nederlands Toneel in Groningen, Toneelgroep Maastricht, Tryater (deels in het Fries), het Nationale Theater, Theater Rotterdam, De Veenfabriek in Leiden en Generale Oost in Arnhem. Nacht Na de Dam – toneel op toneel in de Amsterdamse Stadsschouwburg in coproductie met de NOS Na afloop van alle voorstellingen in Amsterdam was er voor de zesde keer voor het Amsterdamse publiek, de vrijwilligers en de deelnemers aan Theater Na de Dam gelegenheid om onder het genot van een drankje en bijzondere bijdragen van artiesten Theater Na de Dam af te sluiten en de overgang te maken naar 5 mei. Op het toneel van de Amsterdamse Stadsschouwburg werden tussen 23.15uur op 4 mei en 1 uur op 5 mei korte muzikale en poëtische optredens verzorgd door gerenommeerde artiesten en acteurs als Merla Polat, Joy Wielkens, Adriaan van Dis en Wende. De NOS zond deze overgang van 4 naar 5 mei live uit van 23.45u tot 00.20u met 430.000 unieke kijkers. Eric Corton presenteerde dit programma. Het was een gedenkwaardige kwalitatieve afsluiting van Dodenherdenking en een mooi begin van Bevrijdingsdag. De Balie / Gesprek voor de Dam Theater Na de Dam organiseerde voor het zesde opeenvolgende jaar samen met de Balie in Amsterdam aan de vooravond van de herdenking op 3 mei een bijeenkomst ter reflectie op de huidige betekenis van de Tweede Wereldoorlog en hoe deze geschiedenis op persoonlijk niveau doorwerkt in onze huidige levens. Dit jaar was het een avond onder de titel ‘Eigen Volk Eerst’ met gasten publicist Paul Schaffer, journalist en schrijver Marcia Luyten en schrijver Reben Mersch. De avond werd gemodereerd door Clairy Polak. Nieuw werk - Jongerenprojecten in 2017 in steden door heel het land In deze sociaal artistieke projecten gaat het om het doorgeven en vertellen van verhalen van de oudste generatie aan jonge generaties om daar vervolgens theater van te maken. De jongerenprojecten zijn in opzet eenvoudig: jongeren in leeftijd tussen 10 en 20 houden onder begeleiding van professionele theaterdocenten en makers interviews met ouderen over hun herinneringen aan hun buurt of stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde dit jaar op 25 plekken door het hele land.Van Groningen tot aan Vlissingen gaven jongeren in een theaterroute of locatievoorstelling vorm aan hun perspectief op de verhalen van de Tweede Wereldoorlog. De focus lag dit jaar met name bij theatermakers, jeugdtheaterscholen en jeugdtheatergezelschappen in de grotere steden van het land. We hebben in vrijwel elke provincie een jongerenproject gehad. De spreiding heeft dit jaar weer zijn kracht bewezen. Jongeren uit het hele land, ook verder bij de speellocatie vandaan, participeerde in de projecten en de afzonderlijke impact werd versterkt door het geheel. Dit jaar namen op een aantal plekken ook jongeren uit AZC’s deel aan de projecten. Deze jongeren wilden niet vertellen over de ellende waaruit zij gevlucht zijn, maar de theatermakers wisten op bijzondere wijze een relatie te leggen tussen het heden en het verleden (zie de impressies hieronder). De jongerenprojecten zijn veelvuldig in lokale publiciteit geweest, in kranten en op lokale televisie. Daarnaast heeft het Jeugdjournaal een mooi item gemaakt over het jongerenproject in Westerbork en was een van de jongeren samen met een door haar geïnterviewde oudere onderdeel van de NOS-uitzending van Nacht Na de Dam. De jongerenprojecten die plaatsvinden door heel Nederland kregen ook dit jaar inhoudelijke begeleiding van Hanna Timmers die deel uitmaakt van het organisatieteam van Theater Na de Dam. Bovendien werd zij


ondersteund door vier mensen die eerder verbonden waren aan de jongerenprojecten en op ons verzoek een aantal repetities en voorstellingen bezochten. Zo werd de kwaliteit van het grote aantal projecten bewaakt. Belangrijk in de uitvoering en opzet van het project waren en zijn nog steeds de volgende uitgangspunten: •

• •

Interviews met ouderen; het is dit contact in de weken voor 4 mei tussen jong en oud dat het wezen vormt van deze projecten. De ouderen verbinden zich aan het project en aan de jongeren, maar de jongeren komen ook in contact met de nog levende geschiedenis, iets wat in deze tijd niet meer zo vaak voorkomt. Dit historische besef genereert ook een moreel appél bij de jongeren op onrecht en uitsluiting in deze tijd. De inhoud en het onderzoek moet betrekking hebben op oorlog in de buurt of in de stad; dit maakt de verbinding voor de jongeren veel sterker. Ze gaan hierdoor anders naar hun eigen stad kijken. De opvoeringslocatie is idealiter niet de standaard theaterzaal; het is juist de grote waarde met dit soort community-projecten om de straat of bijzondere locaties als speelplaats te kiezen. Publiek ervaart dan op de avond van 4 mei iets uitzonderlijks en de oorlog in de buurt of stad wordt dan nog zichtbaarder. Wanneer dat mogelijk is start de voorstelling op 4 mei aansluitend aan een lokale Dodenherdenking; hierdoor komt er meer en onverwacht publiek mee met de voorstelling en de inhoudelijke verbinding is dan op z’n sterkst. Voor alle makers en jongeren zijn er bijeenkomsten: zo is er een inspiratiebijeenkomst voor alle makers en een dag waarop alle jongeren uit het hele land samen komen om verhalen te delen, elkaar te ontmoeten en te onderzoeken hoe deze verhalen het best te vertellen.

Voor de editie 2017 werden er – naast het project in Berlijn in januari 2017 – projecten gerealiseerd in: Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Oost en Amsterdam-Nieuw West, Den Haag (Schilderswijk), Rotterdam, Utrecht, Leiden, Gouda, Alkmaar, Leeuwarden, Sneek, Groningen, Kamp Westerbork, Enschede, Zwolle, Arnhem, Sittard, Den Bosch, Breda,Vlissingen, Weesp, Dordrecht en Hoorn. Hieronder volgt aan aantal ‘dagboek-impressies’ van de jongerenprojecten, van repetitieperiode tot voorstelling, geschreven door Hanna Timmers, reizend langs de projecten: 1 april 2017 – jongerenproject Arnhem Vertelbijeenkomst Arnhem bij Muziektheater De Plaats waar vier vertellers, twee van toen, één net naoorlogs en één 'doorverteller' de spelers en de theatermaker Nicole meenamen in hun herinneringen en herinneringen van herinneringen. En over het nu, want dat is nu. Maar aan het einde kwam de mooiste vraag: 
 - Als u terugdenkt, zijn uw herinneringen dan in kleur? 
 - Ja, natuurlijk. En ik ruik het ook, en voel het. 
 - Want wij zien, op de foto's en de filmpjes, de meeste herinneringen in zwart-wit, maar vandaag heeft u ze ingekleurd. 2 april 2017 – jongerenproject Zwolle Vertelbijeenkomst in Zwolle bij De Makkers: over dat je moeder voet bij stuk houdt en haar fiets met luchtbanden niet af wil staan aan de bezetter. Ook niet als hij alvast zijn eigen houten banden loskoppelt of zijn pistool te voorschijn haalt. Over dat je moeder volhoudt, omdat ze de fiets nodig heeft om naar de stad te gaan om haar zieke broer te bezoeken: 30 km heen en 30 km terug. Omdat dat menselijk is. En oorlog niet. 8 april 2017 – jongerenproject Enschede Preview van het jongerenproject in Enschede: nu in Concordia, maar zo meteen in de synagoge van Enschede zoeken en vertellen 14 jongeren van de Theatermakerij naar de juiste woorden voor de verhalen, die zij van ouderen hoorden. Ondersteund door de muzikanten van Academia Musica ontstaat voor onze ogen een eerste poging. Om te vertellen over de vliegtuigen die de stad over kwamen, zo laag dat je de piloten zag zitten; over de glimmende tanks; over je verjaardag vieren ondanks alles; en over zelfs een paar uur voor de bevrijding nog niet zeker zijn van leven. Ik ben blij dat we ook daar, diep in het oosten, dicht bij de grens, zoeken naar woorden om verhalen door te vertellen en nieuw licht te schijnen op dat wat toen was.


15 april 2017 – jongerenproject Sneek In Sneek werkt Haring&Hummus aan een bijzonder jongerenproject. Nederlandse, Arabische en Engelse klanken wisselen elkaar per seconde af. Gesproken door een gevarieerde groep jongeren uit Nederland, Syrië en Afghanistan. En zo voeren zij je op 4 mei door de plaatselijke bibliotheek waar hun woorden zich vermengen met die van de vertellers, en dat tussen de miljoenen woorden op de boekenplank.Wat is het hard werken, maar wat kan het toch bijzonder zijn daadwerkelijk een verbinding te maken. 23 april 2017 – jongerendag Theater Na de Dam De jongerendag, waarbij jongeren uit het hele land die mee doen aan een jongerenproject, samen komen om met elkaar te werken is al weer voorbij.Wat bruiste, zweette en schuurde het in die 12 studio's van de Theaterschool. Niet alleen zagen de 326 jongeren voorproefjes van de Theater Na de Dam voorstellingen van Naomi van der Linden, Sam Ghilane, De Theatertroep en Onderwaterproducties, maar bovenal spraken de jongeren met elkaar over het belang van het 'kaatsen tegen de muur van de geschiedenis' - waarom de verhalen van toen juist nu te vertellen? En maakten daar weer samen, in gemixte groepen, theater van. En zoals een van de jongeren uit Sneek zei, pas net wonend in Nederland, zelf gevlucht voor een oorlog: “we should forget the past, but not the lessons from it”. Dát denk ik dan, dát voor de komende dagen - op weg naar 4 mei. 24 april 2017 – jongerenproject Den Bosch en Utrecht In Den Bosch en Utrecht worden de eerste Theater Na de Dam stappen op de vloer gezet. Nog binnen, soms al buiten, met of zonder tekst. In beide steden trekken op 4 mei groepjes publiek langs huizen en door straten. De weg bewandelend van verzet (de rondgang andersom) of de weg van perspectief bevragend (van het Marokkaanse achterland, langs de Surinaamse kust naar de Maliebaan). En zo hoorde ik in Den Bosch nu al prachtige vioolmuziek gespeeld door een Syrisch meisje (net nadat ze vertelde hier met een nieuwe viool de draad weer op te pakken) en stonden de spelers in Utrecht al als een huis, enkel rustig vertellend, bijvoorbeeld over de bakker die ondanks alles krentenbollen uitdeelde aan de bij het Maliebaanstation verzamelende Joden. 25 april 2017 – jongerenproject Alkmaar Bij Artiance werken jongeren op laboratoriumachtige wijze.Vanochtend werden alle interviews nog eens goed teruggeluisterd om zeker te weten dat er niets interessants gemist is. Zo geconcentreerd, bevlogen en precies heb ik een groep niet vaak aan het werk gezien. En te midden van het getik, het zachte gepraat van ouderen klinkend uit mobieltjes, zat ik daar even stil te midden van al het verzameld materiaal: uit het archief, uit boeken, uit interviews, maar ook de tekst die Nasrdin Dchar vorig jaar sprak in Carré hing aan de wand. Alle vertrouwen dat de route die zij op 4 mei met het publiek afleggen van het monument naar het theater gevuld en vol betekenis is. 27 april 2017 – Jongerenproject Rotterdam Gisteren langs bij Maas Theater en Dans waar de makers een route maken rondom Maaspodium. Over dat je vragen kan stellen aan mensen die het meemaakten, maar dat daar dan niet alleen antwoorden op komen, maar steeds meer vragen. En dat al die vragen weer leiden tot nieuwe vragen, waar je het antwoord misschien wel nooit op weet. Maar hoe was het dan? En hoe is het dan nu om te weten hoe het toen was? En wat als je het nooit geweten had? 30 april 2017 – Jongerenproject Leeuwarden In Leeuwarden bij Meeuw Jeugdtheaterschool werken de jongeren met bevlogenheid aan de vraag wat verzet in deze tijd zou kunnen zijn, misschien wel moeten zijn.Want weet je wel dat verzet super moeilijk is: je moet een mening hebben; die mening moet tegen de heersende macht ingaan; en dan moet je nog bedenken hoe je je verzet. Maar tegelijkertijd: ‘Oma, waarom maakte jij je niet boos in de oorlog? Er was toch van alles om boos tegen te zijn? Waarom deed je dat niet? Ik zou ontploffen van woede. Echt waar.’ 3 mei 2017 - Jongerenproject Amsterdam-Noord In Den Haag bij NTjong zagen we een bijzondere Theater Na de Dam route door de Schilderswijk. Daar ontstaan op de kinderboerderij, in een Marokkaanse-Nederlandse huiskamer en in een oud Joods hofje bijzondere taferelen, waar de kleurrijke buurt verbaasd, verrast en soms verbijsterd doorheen beweegt.Waar de stad in Den Haag voorbij raasde wordt het 's avonds in de Tolhuistuin bij Ilon, Isa en Johan vaak heel stil.Tussen de oude bomen doen zij een poging de geschiedenis te ontwarren, al blijkt alles natuurlijk aan elkaar verweven als een gespannen web waar je moet proberen voorzichtig over de draden te balanceren.


4 mei 2017 Ik vloog (of meestal treinde) van hot naar her om zoveel moois te zien. Ik zag zij die het meemaakten zoeken naar woorden en hen die het wilden horen in verhalen verdwijnen. Om later in repetities kritische vragen te stellen, stellingen onderuit te halen en proberen woorden te geven aan dat wat volgens hen in deze tijd verteld moet worden. Ik zag doorlopen met uitglijders, tranen, brekende draaiorgels, plotselinge vondsten en cadeautjes.Vanavond is het 2 minuten stil en daarna krijgen op al die 25 plekken in het land verhalen voor even weer stem. Ga iets zien! 5 mei 2017 - Jongerenproject Amsterdam Noord: Een oude boom verplaats je niet. In de Tolhuistuin geeft een groep jongeren op beeldende wijze vorm aan de verhalen van Amsterdam-Noord in de oorlog. Maar ook worden we meegenomen naar een ‘re-enactement’ van de conferentie in Evian in 1938, waarbij de Europese lidstaten met elkaar spreken over het Joodse vluchtelingenvraagstuk. Dit ziet een deel van het publiek, terwijl op de achtergrond het andere deel van het publiek langzaam met tassen, kinderwagens en dekens voorbijtrekt. Dit alles refereert niet alleen aan het gespeelde (1938), maar ook aan het nu en raakt daarmee precies de juiste ontregelende en tot nadenken aanzettende toon.

Een aantal links van uitzendingen en filmpjes van Theater Na de Dam 2017 •

RTV Drenthe 3 april – ‘Jongeren spelen mee in oorlogsvoorstelling’ 

Omroep Brabant 26 april – ‘Jongeren herdenken oorlogsslachtoffers met wandelvoorstelling ‘Klein verzet’


NOSJeugdjournaal 2 mei – ‘Jongeren maken eigen toneelstuk over Kamp Westerbork’


De Wereld Draait Door 3 mei – Hanneke Groenteman tipt Theater Na de Dam


De Balie TV 3 mei – Gesprek Voor de Dam: Eigen volk eerst


TV Enschede 4 mei – TV Enschede maakte een reportage van het jongerenproject in Enschede Alle woorden zitten nog in mijn hoofd.


RTV Oost 4 mei – RTV Oost ging langs bij het jongerenproject van Theater de Makkers ‘Het Vrije Woord’ (YouTube)


NOS Vuur Van de Vrijheid 4 mei – https://www.npo.nl/nos-vuur-van-de-vrijheid/04-05-2017/ POW_03494793

RTL Live 5 mei – Reportage van het jongerenproject van NTjong in RTL Live


!

!


!

!

!


!

!

!


! Reacties makers en betrokkenen Theater Na de Dam 2017 Dennis van Galen, Hofplein theater Rotterdam dat in de Nieuwe Luxor de Jongerenherdenking voor het eerst groots organiseerde: Het was heel indrukwekkend, ik kan niet anders zeggen. Wat we ooit als klein 'omgevingsprogramma' bedachten raakte in deze grotere vorm op allerlei momenten de kern waar het ons altijd om te doen was: herdenken voor en samen met jongeren. Met name de Smartphone Orchestra bleek een gouden keuze als prelude naar de twee minuten stilte. Maar ook de 'spoken-word' bijdrages van o.a. Akwasi en M (uit Rotterdam) hadden een bevlogenheid en relevantie die heel krachtig was. En ‘De Loop der Dingen’ stond gewoon heel mooi in het Luxor... O ja, het lichtjestapijt bij de Laurenskerk niet vergeten. Kortom: ik ben dankbaar en trots.  Sara Giampolo, maker en begeleider jongerenproject bij MAAS Theater en Dans Rotterdam, heeft ook andere jongerenprojecten in het land in opdracht van Theater Na de Dam gezien: Ik zat net in de auto naar Rotterdam en had opeens echt de tranen over mijn wangen lopen (ik huil echt nooit, wellicht dat de vermoeidheid meespeelt maar toch). Het was zo fijn en zo bijzonder om in drie dagen zoveel voorstellingen te zien. Allemaal anders in vorm, de een misschien meer geslaagd dan de ander in eindresultaat maar het was zo voelbaar hoe belangrijk dit project is. Dat we nog oprecht zijn met elkaar. En menselijk. En door verhalen van de oorlog van toen te vertellen, je een manier geeft om de oorlogen van nu invoelbaarder te maken. Zo mooi hoe Theater Na de Dam (in ieder geval in de jongerenprojecten) mensen echt bij elkaar brengt, laat ontmoeten en samen iets laat ervaren wat geen boek of film of artikel kan doen.  Gijsje Grosfeld, student Acteurs Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: Ik vind het zo hoopvol dat ik het gevoel heb dat heel langzaam de geschiedenis, verhalen vertellen en theater weer belangrijker wordt voor mensen. Dat redt ons.Vanaf gisteren geloof ik dat echt! Is toch super te gek dat dat mede dankzij Theater Na de Dam is. Brian Abraham, mee op het bezoek in Spitsbergen met meerdere Nederlandse bedrijven en op 4 mei gevraagd daar iets te zeggen voor de herdenking:


Jaïr, ik begreep dat gisteravond een groot succes was, super. Hier in het hele hoge noorden was het gedicht van Judith Herzberg perfect, veel complimenten over gekregen!  Dank nogmaals voor jouw hulp! Gr. Brian Rik van den Bos, schrijver van de toneeltekst ‘In Vrede’ voor Theater Na de Dam 2015, die in Almere was waar zijn tekst door Toneelgroep Suburbia gelezen werd op 4 mei: Hey Jaïr en Bo! Hopelijk zijn jullie nog lekker aan het uitkateren en aan het nagenieten van gisteren. Gefeliciteerd weer met alle waardevolle projecten die jullie mogelijk gemaakt hebben. Gisterenavond was in Almere echt een hele mooie lezing van in vrede. Ik was er met Jaap en Henny Koster, Jaap is de zoon van Ruben Koster, die in de oorlog uit mijn oude huis in de Diezestraat is gedeporteerd. De ontmoeting tussen de acteurs en Jaap was heel bijzonder. En er waren zo'n 100 mensen. Mooi hoor dat herdenken in Almere! X Linda Bosch, maker van het jongerenproject in Utrecht: Wow wat was het weer mooi! Super bedankt voor alles! Echt heel bijzonder xxx Albert Lubbers, artistiek leider van Toneelgroep Suburbia in Almere die op 4 mei ‘In Vrede’ lazen: Hallo Jair, De lezing van ‘In Vrede’ in Almere werd zeer op prijs gesteld. Woensdag hadden we 40 bezoekers en donderdag zat het vol, 80 bezoekers. Mensen vonden het jammer dat we het niet vaker lazen. Ook de aanwezigheid van de zoon van Ruben Koster, het personage uit het stuk, en van de schrijver, Rik van den Bos, was ontroerend. Dus, wij zijn van zins hiermee door te gaan en willen volgend jaar weer mee doen. Dank je voor de samenwerking en hou ons s.v.p. op de hoogte als jullie schrijfopdrachten geven. Als er nieuw materiaal gaat komen. Vriendelijke groet, Albert Lubbers. Kasper Kapteijn, regisseur van de eenmalige avond in Podium Mozaïek in Amsterdam West: Ik kom niet meer naar jullie SSBA-programma, maar wil je graag bedanken Jaïr. Ik ben in jaren niet zo zenuwachtig geweest voor een voorstelling. De last van het herdenken, de zwaarte van de doden rustte op mijn schouders. Tot vier uur vannacht het script zitten aanpassen (tot een half uur voor aanvang ging dat door). Als ik ze maar recht doe, en tegelijkertijd een goede voorstelling maak! Ik heb een team bij elkaar gehaald waar ik nooit eerder mee werkte. En ik zag een ensemble op het podium vanavond. Ze vlogen. Ik heb genoten, en ons publiek ook. Zoveel warme reacties. Mijn acht uur minuten voor het eerst in jaren zonder mijn gezin. Maar dat offer maak ik graag. Dankjewel Jaïr (en Bo) voor je goede werk. Groet & welterusten straks,  Kasper Kapteijn  Fred Boot, producent van Soldaat van Oranje: Wat een bijzondere avond Jaïr & Bo! Heb genoten van al het talent, de jeugd, de samenstelling, de inhoud! Geweldig gedaan. Was blij er weer een keer in A’dam bij te kunnen zijn. Al misten we het zelf meedoen ook heel erg!  Jullie zullen vast goed slapen.  Trusten! F Raoul Heertje, die in Carré meedeed aan de eenmalige voorstelling: Begaafde heren! Iedereen was al vertrokken naar ander optreden begreep ik, dus even zo.Veel dank dat jullie me zoveel tijd en ruimte hebben gegeven om toch mee te kunnen doen. Blijf het ingewikkeld vinden, maar het heeft me bijzonder verrijkt. Mooie club mensen hebben jullie om je heen verzameld, is toch echt bijzonder dat 4 mei door jullie een spirituele betekenis krijgt, verwoord door mensen die dat kunnen. Bijzonder hoor wat jullie doen, en ook echt vanwege succes, maar vooral noodzaak geprolongeerd.


Goed (en rustig) weekend gewenst Raoul Erik Whien, regisseur bij Theater Rotterdam en vormgever van de eenmalige avond in de Rotterdamse Schouwburg: Hoop dat jullie weer een goede editie hebben gehad dit jaar. In Rotterdam was het een mooie avond! Cees Debets, programmeur Nationaal Theater in Den Haag en voormalig directeur Theater aan t Spui: Ha beste mensen, Ik wens jullie een heel mooie goede, inspirerende en gedenkwaardige dag!! Dank maar weer voor dit belangrijke initiatief, dank voor het vele werk, ik ben blij dat wij in Den Haag zo intensief mee mogen doen. Ik hoop dat we vanavond laat allemaal heel tevreden kunnen terugkijken. Groet en tot snel, Cees Jelle, maker van het jongerenproject in Amsterdam Oost: JaĂŻr                         Wat is het toch allemaal mooi wat jullie elk jaar weer aanrichten.                         Mooiste Theater Na de Dam ooit voor mij tot nu toe :-)                         Ik ben er helemaal vervuld van                         Geniet nog van de nacht, ik houd 't voor gezienđ&#x;˜˜ Janna de Lathouder, maker van het jongerenproject in Hoorn:  Voor ons zit het er alweer op.Vier keer bijzondere momenten meegemaakt. Een geĂŻnterviewde oudere die de hele tijd mee knikt, een kind dat reageert op de oneerlijkheid, spelers die dóór willen met dit te vertellen. We zijn zo trots hier in Hoorn! Karine Roldaan, maker van het jongerenproject in Enschede: Dit cadeau kregen we, na een ontroerende speech na afloop, het was zo ontzettend mooi! (mee gestuurd een foto van plakkaat bomen die voor de makers geplant worden in IsraĂŤl)  Anne Stoop, maker van het jongerenproject in Alkmaar: De vuurdoop van Theater Na de Dam in Alkmaar is heel goed verlopen gister! 's Middags een leerzame tryout met een van de ouderen in tranen toen zijn verhaal voorbij kwam, en 's avonds een grote groep die na de herdenking met ons mee liep. En dat gaf de spelers een boost om ĂŠcht 100% ervoor te gaan! Wij zijn heel tevreden, en vandaag mag er ook nog een jonge speler van Artiance in de tv-uitzending van Nationale Viering Bevrijding een zelf geschreven tekst over vrijheid voordragen! Vanaf 12:00 op NPO1 (geen Theater Na de Dam, maar wel verwant) đ&#x;˜Š Esther Schouten, maker van het jongerenproject in Gouda: In Gouda was het ook bijzonder. Zo trots op mijn spelers die de verhalen van de ouderen weer nieuw leven in blazen. En dat op zo'n toffe locatie! Gelukkig mogen we vandaag nog twee keer (allebei nog eens uitverkocht). Ik geloof dat ik vanavond heel tevreden ga zijn. Sara Zwigtman, maker van het jongerenproject in Zeeland: Wat een mooi project. Zo mooi dat iedereen hier op hetzelfde moment mee bezig is! Hanneke Jonkers, maker van het jongerenproject in Sittard: Allemaal een hele mooie bijzondere dag toegewenst! Gisteren waardevolle try-out gehad ... met prachtige nagesprekken. Het herdenken is begonnen. Als ik aan 21.00 uur denk krijg ik al kippenvel ... toi toi toi Allemaal! Van JLL 'ers Sittard! Johanna Biesewig, maker van het jongerenproject in Weesp:


Lieve mensen! Het was heel bijzonder om de kinderen vanavond bij Lenne in Weesp te zien spelen! De eerste en enige keer!  Daarna met de stille tocht naar de herdenking.  Een hele bijzondere ervaring (als maker en Duitser erbij te zijn - wetende dat dit op zoveel plekken in Nederland gebeurt! Mooi! Fieke van der Panne, maker van het jongerenproject in Zwolle: Hoi Hanna, wat waren het mooie dagen. En wat een fantastische tijd was dit. Ik kan nog niet in woorden uitdrukken hoe bijzonder mooi ik dit gehele project vond. Ik ben erg trots en de spelers waren fantastisch. Hier wat foto's van de afgelopen dagen. Jelle Zijlstra, maker van het jongerenproject in Amsterdam-Oost: Hoe de dakloze van het Ceramplein de heeele stoet onze vaandeldrager was Trots vooropliep met de Amsterdamse vlag                         En daarna z'n soep weg slurpte en weg sloop                         Fantastisch! Mooiste TNDD ooit                         Ga nu wel naar huis                         Slaap zacht! Julia Schmitz, maker van het jongerenproject in Leeuwarden en kleindochter van mevrouw Maurits-Vink die haar verhaal vertelde tijdens Nacht Na de Dam: Jezus Zo mooi  Bedankt                         Dit is echt overweldigend Ja het viel bizar mooi in het geheel. Het was een hele intense avond. Met eerst een geslaagde voorstelling en daarna Nacht.  Heel Theater Na de Dam viel ineens op z’n plek. Els van der Jagt, maker van het jongerenproject in Madurodam (en bezoeker van Naomi en Esther): Madurodam was oké! Kinderen deden het goed alleen hele slechte camera regie! Vond de uitzending niet zo! Maar het kwam wel over volgens Ruurt. Die was enthousiaster dan ik! Voorstelling van Ester en Naomi was heel mooi. Tranen! Mooi persoonlijk gemaakt en gespeeld. En Ester speelt twee hele mooie brieven. Goed om te zien. Mooi stel, mooie inhoud ook. Maria, Martine en Cees waren er ook dus het voelde helemaal thuis! Leuk is dat ik Naomi weer op Oerol heb gesproken als een van de jonge makers. Die het begrip ‘thuis’ onderzoekt, leuk hoe alles weer in elkaar past!  X Ilon Lodewijks, maker van het jongerenproject in Amsterdam-Noord: Jeetje Hanna dat was ‘m! Thanks voor je support en vertrouwen en hopelijk volgend jaar weer. Zie je snel in de synagoge XXX Martine Manten, dramaturg van het Nationale Theater: Dat van Esther en Naomi was heel mooi sec en sober en intens. Mail uit Indonesië van Bruin Otten, voormalig artistiek leider van mening in Amsterdam opgeleide theatermaker en docent: Dierbare vakgenoten, Toi…toi…toi….. voor jullie voorstellingen vanavond in het kader van Theater na de Dam. Er is opnieuw een indrukwekkend programma samengesteld, waaraan jullie verspreid over Nederland met jullie vaak jonge spelers als makers, begeleiders, initiatiefnemers, performers, muziek regisseur en solo performer jullie steentjes aan bijdragen.Vanuit Bali, waar de avond zojuist gevallen is, wens ik jullie speciaal vanavond na de 2 minuten stilte en de kransleggingen een memorabele avond met louterende voorstellingen toe. Salam hangat! Bruin


Borius, coordinator Jeugdtheaterhuis Gouda: Beste Hanna, Hierbij een aantal beelden… lastig om er vijf te kiezen natuurlijk, maar ik denk dat dit wel een goed beeld geeft van de sfeer, de voorstelling en de locatie.  Wat was dit een fantastisch en bijzonder project! We zijn heel erg trots op het resultaat en zijn het gehele concept van Theater Na de Dam nog meer gaan waarderen dan we al deden. Met dank aan jullie harde werk!  Tot maandag.  Groet,  Borius Jorg van den Kieboom, maker van het jongerenproject in Breda: Dag Hanna, In Breda is alles goed verlopen. De gemeente Breda was onder de indruk, evenals het publiek dat kwam kijken. De jongeren hebben veel complimenten gehad over hun betrokkenheid bij het onderwerp en we hebben veel gehoord dat de herdenking op de manier een mooie nieuwe impuls heeft gekregen. Zaterdag 6 mei hebben we de voorstelling nogmaals in Eindhoven gedaan, er was hier wat minder publiek maar nog steeds een mooie voorstelling met het koor weggezet. Al met al geslaagd dus en ik vond het persoonlijk een erg leuk en inspirerend project om te doen. Ook vanuit jullie/jou vond ik het een hele fijne samenwerking! Hopelijk kunnen we het doorzetten. Rachel Hameleers, directeur van Academy, de jeugdtheaterschool in Berlijn: hallo jaïr, morgen is het 4 mei en ik kan me zo voorstellen dat jullie nu in de hoogste staat van paraatheid staan.   ik wil je op deze wijze toitoitoi wensen.  het is misschien niet helemaal passend, maar toch hoop ik, dat je ervan kunt genieten, hoeveel je met jullie initiatief kunnen bewegen. ik vind dat heel indrukwekkend.  een mooie groet uit berlijn, rachel.  Naomi van der Linden, maker samen met Esther Scheldwacht van nieuwe voorstelling in Theater aan t Spui: Het was echt een bijzondere avond op 4 mei. Wanda van der Kleij was er, de vrouw waarop we het verhaal hebben geïnspireerd. Ze was ontroerd dat we haar verhaal vertelde en een de andere bevrijdingskinderen herkende zich ook in de voorstelling. Reactie fotograaf Bert Nienhuis: Goedemorgen Jaïr,  Ben enorm blij dat ik bij de door jullie perfect georganiseerde en rijke avond was. Ik heb al zeg ik het zelf mooie foto's gemaakt.  Heb al een aantal naar Adriaan van zijn prachtige optreden gestuurd. Heb jij het mailadres van Katja Herbers??  Ben nu niet bij mijn computer, kan pas of zondag of maandag alles naar je sturen!  Nogmaals mijn complimenten!!!! Grandioze avond, smaakt naar meer. Lieve Groet,  Bert  Anneke Noorman van Vocalis in Winsum: Dag Dieke, Bij deze een interview in een plaatselijke krant van ons muziekstuk. Het was indrukwekkend.Voor een kleine plaats als Winsum(Gr.) waren er zeer veel belangstellenden.We hebben nee moeten verkopen. Er waren 330 kaarten verkocht. We hebben vóór aanvang van de voorstelling uitgelegd wat Theater Na de Dam inhoudt. Hier in het hoge Noorden voor sommigen toch een onbekend iets. Wij zijn u nogmaals zeer erkentelijk dat wij geplaatst zijn op jullie site. Het heeft zijn doel bereikt.


Wellicht voeren wij het volgend jaar weer uit. We hopen dan ook weer een verzoek aan jullie te kunnen richten voor plaatsing. Met vriendelijke groet, Anneke Noorman – Vocalis Winsum (Gr.) Daan van Dijsseldonk, Frima MES, die in Zaal 3 van Theater aan t Spui de tekstlezing verzorgde: Hoi Jaïr en Bo, Even een mailtje uit Den Haag, Zaal3: het was een hele mooie avond. Ik denk door heel het land. Het programma voor 20u was mooi, en na de lezing van 21u was het publiek zeer enthousiast. Zo enthousiast dat zo’n beetje 2 van de 3 toeschouwers na afloop heel benieuwd waren naar de tekst. Of die nog uitgegeven zou worden of niet. Ik heb met John de Weerd van Zaal3 afgesproken dat ik even bij jullie zou checken of het ok is om de tekst te verspreiden binnen die publiekskring. Het is uiteraard geheel aan Rebekka en/of jullie om daar wel of niet in mee te gaan. Mochten jullie hierover mee willen denken, hoor ik dat graag. Veel groeten, Daan Nicolette Asschermann, bezocht het jongerenproject in Amsterdam-Noord: Jaaa! Was zoo geweldig! Echt prachtige regie en mooi verhaal en de setting in de tuin droeg echt bij ah verhaal. Fijn!

Reacties per mail publiek Theater Na de Dam 2017 David Luft, vrijwilliger bij voorstelling in het concertgebouw: We hebben zoals ik aangaf een interessante avond mogen meemaken.Valt in eerste aanleg niet mee dergelijke muziek voor een metalfan, maar zeer bijzonder waarbij - en daar wil ik je toch graag deelgenoot van maken - het meest bijzondere moment merkwaardig genoeg pas zaterdagochtend plaatsvond. Een van de ten gehore gebrachte liederen was een prachtige vertolking van Trois beaux oiseaux (Maurice Ravel) door Nora Fischer. Ik vond het vrijdagavond al de mooiste van de vertolkingen en bij het ontbijt heb ik het gedicht opgezocht om ook aan onze dochter te laten lezen. Nu heb ik iets met WWI.Vraag me niet hoe dat komt, ik ben van 1962, maar hetgeen daar is gebeurd raakt me altijd emotioneel. Luister eens naar The Lost Battalion van Sabaton bijvoorbeeld of lees In Flanders Field van John Mc Crae of  ga eens kijken in Ieper in het gelijknamige museum. Meer nog dan WWII heb ik daar een band mee. Nodigt overigens uit om eens nader te onderzoeken, maar dat terzijde. In ieder geval toen ik begon het prachtige gedicht voor te lezen aan vrouw en kind kon ik de laatste alinea niet over mijn lippen krijgen. Ik had al een brok in mijn  keel, maar nadat zij (verteller van het gedicht) in de voorlaatste alinea aan de rode vogel vraagt wat hij heeft meegebracht had ik het echt te zwaar en terwijl ik dit schrijf voel ik het opnieuw. Het is zo mooi geschreven en tegelijkertijd zo hartverscheurend. Denicia Kleberg, vrijwilliger bij Podium Mozaiek: Hi Hanna, Wat ben ik blij dat ik gisteren - via Theater na de Dam - een bijdrage heb mogen leveren aan de 4 mei herdenking. Hopelijk hebben wij als gastvrouwen ook kunnen bijdragen aan het breder bekendmaken van de organisatie 'theater na de Dam', zodat jullie dit geweldige initiatief tot in den eeuwigheid (en dat is lang;)) kunnen voortzetten. Dat is ook wat wij in theater Mozaïek van veel bezoekers te horen kregen: een geweldig initiatief! De voorstelling was indrukwekkend en ontroerend. Knap wat de regisseur en de acteurs samen met Bianca Stigter, auteur van het boek 'Atlas van een bezette stad' in een hele korte tijd neer hebben weten te zetten.  Ik vond het ook bijzonder om te zien hoe de verbinding na de voorstelling tussen de bezoekers tot stand kwam. Iedereen stond open voor elkaar, er werden nieuwe contacten gelegd en ervaringen gedeeld. Een hele andere sfeer dan vóór de voorstelling.  We hadden een eventmanager die razendsnel op onze onverwachte komst inspeelde en hadden zoveel leuke contacten waaronder die met de regisseur, de auteur en de directie. Kortom een hele bijzondere Theater na de Dam in podium Mozaïek


Hannie Kocken, vrjiwilliger in de Roode Bioscoop: Lieve dames, Ik heb een prachtige avond gehad gisteren, in de Roode Bioscoop met een intense monoloog van Oda Spelbos. Geweldig sfeervol en intiem theatertje, fijn publiek en een mooie voorstelling. Dank jullie wel en tot volgend jaar! Onbekend, in Den Haag bij het jongerenproject: Van de eerste tot de laatste seconde was ik geboeid door de inhoud van de voorstelling, gebracht voor kinderen en jongeren. Met name omdat zij overtuigend speelden, begrepen waar zij het over hadden, raakten ze me. Hier zal een flinke en deskundige investering aan vooraf gegaan zijn, schat ik zo in. Het verband met de Schilderswijk, waar ik zelf jarenlang werkte, was heel organisch aangebracht. De gekozen vorm was bewerkelijk (twee keer plenair en een wandeling in groepen door de wijk) maar verliep goed en ontspannen. Het was perfect georganiseerd. Vette pluim voor al degenen die namens het Nationale Theater dit voor het voetlicht brachten! Ik heb genoten deze middag, dank daarvoor.

Frans Voskamp, bezoeker ‘Wij staan er buiten’ in Westerbork: Aan de regie en alle speelsters en spelers, Met heel veel bewondering heb ik de vrijdagmiddagvoorstelling gezien. Ik vond het ronduit grandioos om een groep jonge mensen te zien die zo gemotiveerd de toeschouwers meenamen op een bijzondere reis. De bewondering werd alleen maar groter toen ik vernam dat heel veel door de spelers zelf is bedacht en samengesteld. Het feit dat de opening gesproken werd in vrijwel vlekkeloos Nederlands door iemand die zo kort in Nederland woont maakt me blij. Het blijkt steeds weer opnieuw dat de jeugd heel veel positiviteit teweeg kan brengen. Jarenlang heb ik in De Lier (Westland) een bijdrage mogen leveren aan de herdenkingen op 4 mei. Daarbij werden de leerlingen uit de groepen 8 van de vijf plaatselijke basisscholen betrokken. In 2015 heb ik een boekje mogen samenstellen waarin meer dan 30 kinderen verhalen hebben geschreven over de verhalen die hun grootouders wisten te vertellen over hun leven tijdens de oorlog 40-45. Die boekjes zijn aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de Westlandse basisscholen uitgereikt. Ook nodigde ik altijd gastsprekers uit via het herinneringscentrum Westerbork. Omdat ik inmiddels niet meer deel uitmaak van het comité was ik nu in de gelegenheid de herdenking in Westerbork mee te maken. De indrukken van donderdagavond zijn er in hoge mate, maar jullie uitvoering van 'wij staan er buiten' hebben alleen maar gezorgd voor iets dat ik niet snel zal vergeten. De komende dagen zal ik er nog zeer vaak van getuigen in de gesprekken die ik volop zal voeren, ook met overlevenden van de wereldoorlog II. Nogmaals mijn hartelijke dank, ook namens mijn vrouw, Frans Voskamp (72 jaar) De Lier

Reacties in gastenboeken Amsterdam Theater Na de Dam 2017 Carré Wat een avond! Ik heb genoten van de muziek en het verhaal. Lieve Catootje wat een mooi weerzien, top avond! Theo Ham Prachtig schouwspel, mooie casting, goede tekst en muziek. Herkenbare gedachtes van mijn buurtgenoot Meral en mooie ontnuchtering van Raoul. Stilte! Fijne mooie avond. Prachtige combinatie! Super gedaan lieve Meral.


Fijne afsluiting van de vierde mei viering op de Dam. Prachtig gezongen en wat een goede band en dan Heertje nog! Food for thought! Heel erg mooie inspirerende avond.Verbinding en loslaten. Spread Love. Dansen op de vrijheid! Heel erg bijzonder. Lang leve onze vrijheid! Dit is Het Dank dank voor de mooie en inspirerende avond! Reduceer niet en dit is de realiteit. Dankje, liefs Prachtige avond met kleindochter. 4 mei. Ik vond het heel mooi en heel leuk – Liselotte (12) Brakke Grond Wat een creatieve en bijzondere voorstelling. Genoten! Inzichten, ontroering en aanzet tot denken… Wat mooi en welke horizonten openen zich met dit ‘materiaal’ – prachtig om er een nog grootser stuk van te maken. Dank jullie. Impressive! Voel me enorm aangeraakt. Dank voor dit mooie onderzoek. En de inzichten. Emoties. En wake-up call. Ons mama was vanavond heel dichtbij me aanwezig. Maakt me vooral blij. Een mooie, persoonlijke (en ook weer niet) creatieve vindingrijke voorstelling, dank. Fantastische manier van herdenken: hoe kunnen we de toekomst nu vormgeven door het beste van onszelf te geven? De beste vraag die gesteld kan worden ☺ Bellevue Mooie geschiedenis, met een prachtig verhaal van de oudere meneer! Succes. Mooi om een totaal nieuw verhaal te horen en wat vertelt Dionne Verweij het mooi en prettig! Verder was de combinatie van het verhaal van meneer en de kinderen heel bijzonder! De laatste lijn….nu ook de overzeese verhalen. Mooi! Anton Anton Anton Anton Anton wat een prachtverhaal, wat een prachtverschijning. Allemaal helden. Mooi om ook andere verhalen te horen dan die we in de schoolboeken lezen. Liefs Willem


Een verrijking van het begrip ‘held’. Ik zal Anton de Kom niet snel vergeten. Hopelijk brengt de zoektocht van Dionne haar nog meer mooie verhalen. Heel leerzaam en herkenbaar. Bijzondere voorstelling. Mijn horizon en begrip over helden, de oorlog, en omgang met elkaar is weer verbreed. Dank jullie. Bedankt voor het delen van jullie kunst.Voor de reminder en verrijking van wat ook mijn geschiedenis is. Lobi. Dionne, Gery, en de rest: thank you for exposing the heroes of / out our culture. Ik volg jullie, maar dat wisten jullie al. Een bijzondere spraak, steengoede voorstelling. Ik heb me geen moment verloren gevoeld. Strak op het juiste moment, komisch en mooi neergezet.Volgend jaar weer. Dank je wel voor deze leuke geschiedenisles. Emotioneel en verdrietig, maar ook strijdbaar. Bedankt. Stadsschouwburg – Anne en Zef Ik ben nog nooit zo dicht bij het besef geweest dat we allemaal, ik ook, zowel dader als slachtoffer hadden kunnen zijn, en zijn. Bedankt, Marlou Verbijsterend. Roel Wat een prachtige voorstelling. Liesbeth Zeer indrukwekkend, emotioneel, met humor. Overweldigend in positieve zin. Bijzonder van genoten! Mischa Super mooie voorstelling – Jet (13) Bijzonder en indrukwekkend Tolhuistuin WOW erg indrukwekkend Mooie verbindingen naar nu, naar ons Achteraf werd mij gevraagd of ik een bijzondere avond gehad had. Dat vatte voor mij de voorstelling samen. Krakeling Wat een topprestatie van leerlingen van de ajts. Wat knap dat jullie met zo weinig spullen zo veel konden vertellen. Het zorgde er ook voor dat je er je eigen verhaal in kon zien. Mooie manier om 4 mei te gedenken. Ongelofelijk knap wat de groep in zo korte tijd voor elkaar heeft gekregen. Heel erg mooi en bijzonder.


Een mooie en positieve manier om de oorlog te gedenken. Met meer ruimte voor dialoog tussen jong en oud. Wat een goed idee! Leek me eerst heel gek om naar theater te gaan op 4 mei, maar dit wil ik nu elk jaar doen. Ostade theater Veel zoeken. Maar een bijzondere ervaring met sterke monologen. Wat een mooie avond hier in de Pijp. Een mooie traditie die jullie in ere moeten houden. Erg mooi vond ik het. Om deze jongeren hier samen te zien – en hun noodzaak om te vertellen wat ze wilden. Hoopvol! Mooi gedaan.Vooral het meisje dat met een lege hand en een blote voet voor je kwam staan. Moeilijk. We hebben een bijzondere avond gehad.Verrassend. Mooi uitgebeeld, daarvoor dank! De Meervaart Indrukwekkend!!! En fijn dat de jeugd dit speelt!!! Genoten van een groep jongeren die vol passie een geweldige voorstelling hebben uitgevoerd. Klasse! Prachtige voorstelling. het doet mij (ons) goed als anderen, in en na de oorlog geboren, zo goed dat jongeren het zo goed uitbeelden, dat mensen geselecteerd werden op hun ras (joden), uitgeroeid werden, zo goed uitgebeeld en ingeleefd. Ga zo door, klasse. Boeiende voorstelling, geschikt voor 14-16jarigen.Voor de 12jarige kleinzoon was het lastig de clou te pakken te krijgen.Verder mijn complimenten voor alle acteurs en actrices. Dans ed, muziek, mime. Podium Mozaïek Een super voorstelling, ook heel emotioneel! Fantastische muziek en zang! Laura en Leon (moeder en zoon) Leuk ook voor de kids! Zeer indrukwekkende voorstelling. Wederom sta ik versteld van het geweld. Op Joden. Op Duitse (Nazi) soldaten, die hun taak niet goed doen. Dwang gestapeld op angst gestapeld op moord. Prachtige muziek en prachtige zang plus piano plus klarinet. Indringende mooie voorstelling met gepast sobere maar gevoelvolle inzet van theatrale middelen. En die foute doodgraver die woonde bij mij om de hoek! Indrukwekkend. Schrijnend hoe een kind stelselmatig zijn identiteit moet verloochenen. Wij zijn geraakt door jullie sprekende en beeldende vorm van spelen. Mooie muziek met teksten die raken. Aangrijpende verbeelding van dreigende Nazi verdraaiing van de werkelijkheid. Laten we alert blijven dat vrijheid van woord + gedachten onze leidraad zullen zijn. Wij zullen nooit meer hetzelfde door onze stad heen lopen. Mijn leven is veranderd door deze voorstelling.


Dit was een hele mooie 4 mei voor mij. Een verrassende en ontroerende voorstelling. Dank jullie wel. Ik moest echt verschrikkelijk fijn huilen en was geraakt tot in mijn stuitje. Compagnie Theater Een actuele historische verrassende voorstelling van rasartiesten. Absoluut geen spijt dat we naar de voorstelling Eisler on the Go zijn gegaan. Prachtige actuele voorstelling! Wat een goed idee om op deze manier aandacht te vragen en te herinneren wat er is gebeurd. Wauw wat een voorstelling. Op het puntje van mijn stoel en ademloos. Zij het ook verbijsterd geluisterd en gekeken. Met de Eisler voorstelling / Theater Na de Dam is voor mij de dag van de dodenherdenking een dag geworden van leven en schoonheid, kunst, liefde, wij kunnen niet zonder. Wat fijn dat we op een dag als deze verwend kunnen worden met een stukje geschiedenis op een prachtige manier uitgevoerd. Dankjewel. Wandelend naar het theater gekomen. Onderweg Dodenherdenking en daarna deze voorstelling. Prachtig. En nu de avond afsluiten met een wandeling naar huis. Het was mooi om deze voorstelling te beleven, wat weer een heel ander perspectief op historische gebeurtenissen gaf in het kader van Theater Na de Dam. Trots om meegedaan te hebben aan deze voor de democratie o zo belangrijke voorstelling. Wij, mijn familie en ik, waren onder de indruk van dit sterke optreden, indrukwekkend, mooie rollen, sterk gezongen, dank voor deze mooie voorstelling! De La Mar We hebben niet genoten, maar het was wel heel indrukwekkend!!! Een indringend stuk. Bijzonder om dit vanavond mee te maken. Wat een ontzettend mooi initiatief. Zeer goed in kaart gebracht. Het zet aan tot denken hoe je zelf in zo’n situatie zou reageren en wat er nu in de wereld gebeurt. Heel veel dank voor het organiseren. Succes met de voorbereidingen voor volgend jaar. Uilenburger Sjoel I felt humbled to be here on remembrance day and play here with Yoed. Een bijzondere performance voor een bijzondere avond. Hartelijk dank voor deze bijzondere afsluiting van de vierde mei. In dankbaarheid. Hartelijk dank voor de organisatie! Hopelijk volgend jaar 4 mei weer…. Hartelijk dank voor deze memorial op een mooie plek in mijn straat….


Om nooit te vergeten. Zes miljoen slachtoffers. Op de meest bijzondere wijze herdacht. Lea, Jerusalem. Dear Theater Anthousiasters, I thank you very much for your involvment in promoting shalom through art, thinking of past in order to learn for the future. It was an honour being part of your team. Shalom,Yoed. Iedereen vond het heel leuk om welkom geheten te worden namens Theater Na de Dam. Wow! Theater Na de Dam! Wat een prachtige avond en plezierige samenwerking. heel veel dank voor de geweldige zorg, vrijwilligers Herman en Mitichiko!!! En ook het bezoek van Jaïr en Bo! (en de chocola)Veel dank, IJMF.org Laura en Theo Nationaal Holocaust Museum Een initiatief om lang door te zetten. In dit bijzondere, en bijzonder noodzakelijke museum. Het was een prachtige voorstelling, een mooie combinatie tussen verschillende kunsten. Complimenten. Mooi om te hebben meegemaakt. Het was een prachtig verhaal, in een bijzondere omgeving. Heel mooi gedaan. Nationale Opera en Ballet Erg intens en aangrijpend. Prachtig. Maarten Krachtig. Brok in mijn keel. Een verhaal dat mij persoonlijk raakt en helaas nog zeer actueel is, ook in Europa. Bedankt, Guido Ik was even in een andere wereld. Heel erg geroerd, mooi. Het was prachtig. In 1 woord geweldig. Een indrukwekkend bijzondere avond, ontroerend. Succes Zoveel pijn. Zoveel verloren leven. Zo mooi gebracht. Dank. Zeer indrukwekkend en diep ontroerend. Peter van der Waal. Blijf deze avond aangrijpen om dit ‘vergeten leed’ op zo’n prachtige, ontroerende manier te vertellen! Veel dank voor deze intieme voorstelling die we vanaf nu met ons meenemen. Leon en Janneke Aangrijpend en prachtig uitgevoerd.Vaker doen! What a wonderful experience it was to work with such a fine ensemble, and receive such tasteful and meaningful guidance in this wonderful opera, with such neccesary theme. Al my thanks, Brian Wat een mooie ervaring. De combinatie van de geweldige bariton, de acteur en vergeet niet vooral de begeleiding / orkest. Ik heb genoten en last but not least het aangrijpende (werkelijke) verhaal van twee personen die de oorlog hebben meegemaakt. Waarvan 1 iemand het heeft overleefd. En na de oorlog koste wat kost de oorlogse herinneringen heeft weggedrukt. Ik heb genoten. Koen Liem


!

!


!

!

!


!

!

!


!

Profile for Theater Na de Dam

Impressies en reacties theater na de dam 2017  

Impressies en reacties theater na de dam 2017  

Advertisement