Page 1

›› PSST.

ÄHTÄRI ZOO MEANS FUN TIMES  FOR DAYS

TERVETULOA SNOWPANDOJEN KOTIIN >>

WELCOME TO SNOWPANDA HOUSE

VIERAILE JA VÄLITÄT >>

VISIT AND CARE

TEKEMISTÄ MONEKSI PÄIVÄKSI >>

EXPERIENCES FOR DAYS


93% vierailijoista suosittelee Ähtäri Zoon aluetta! * ›› of visitors would recommend the Ähtäri Zoo area! *

Zoossa tapahtuu ›› Happens at the Zoo Tammikuu ›› January

Lumileopardien vuosipäivä ja suojelupäivä ›› The Snow Leopards’ Anniversary and Protection Day

Helmikuu ›› February

Kiinalainen uusi vuosi ›› Chinese New Year Pandojen vuosijuhla ›› Annual Panda Celebration

Maaliskuu ›› March

Karhut heräävät ›› Bears Wake Up

Huhtikuu ›› April

Eläinvauvoja ilmestyy ›› Baby Animals Abound Farmin pääsiäinen ›› Easter at the Farm

Heinäkuu ›› July

Pyryn synttärit ›› Pyry’s Birthday

Syyskuu ›› September

Lumin synttärit ›› Lumi’s Birthday

Lokakuu ›› October

Yöseikkailu ›› Nighttime Adventure

Joulukuu ›› December

Farmin joulu ›› Christmas at the Farm

TOIMITUS /EDITING i2, TAITTO /LAYOUT i2, KÄÄNNÖS /TRANSLATION Elina Eskola, KUVAT /IMAGES Timo Ahopelto ja Shutterstock

2

ÄHTÄRI ZOO

*Ähtäri Zoo Panda Visit kävijätutkimukset 02/18, 07/18, 02/19 // *Ähtäri Zoo Panda Visit visitor studies 02/18, 07/18, 02/19


››

Ähtäri Zoon opastetut kierrokset

– ainutlaatuinen kurkistus eläinpuiston arkeen

in English

›› Ähtäri Zoo’s

Guided Tours

– A Unique Look at Daily Life at the Zoo ›› What do animals eat for breakfast? How are endangered animal species protected? On guided park tours, the animal keeper

Mitä eläimet syövät aamupalaksi? Kuinka uhanalaisia lajeja

guides answer your questions and tell you about different ani-

suojellaan? Opastetuilla puistokierroksilla eläintenhoitajaoppaat

mal species and individual animals living at Ähtäri Zoo, as well

vastaavat kysymyksiisi ja kertovat eläinlajeista sekä Ähtäri Zoossa

as their daily lives—you certainly won’t hear about these things

asuvista yksilöistä ja niiden arjesta – näitä tietoja et varmasti

elsewhere!

muualta kuule! BEAST TOUR AT DUSK (20–40 ppl). This dusk tour allows you PIMENEVÄN ILLAN PETOKIERROS (20-40 hlö). Tämän opastetun

to marvel at, for example, wolverines, wolves, and snow leopards.

kierroksen aikana pääset illan hämyssä tutustumaan esimerkiksi ahmojen, susien ja lumileopardien elämään.

EVENING AT THE WILDLIFE PARK (10–30 ppl). During the tour, you’ll learn about animals’ evening activities and listen to

ILTAOPASTUSKIERROS (10-30 hlö). Opastuksen aikana tutus-

the interesting sounds echoing around the park while basking

tut eläinten iltapuuhiin ja kuulostelet illan ääniä tunnelmoiden

in the warmth of a campfire at a lean-to and hearing exciting

laavunuotiolla eläintarinoita kuunnellen.

animal stories.

RUOKINTAOPASTUKSET (1-10 hlö). Lähde eläintenhoitajan

GUIDED ANIMAL FEEDING (1–10 ppl). This tour pairs you with

mukaan ruokkimaan karhuja, ahmoja, villisikoja tai vesilintuja.

an animal keeper to feed bears, wolverines, wild boar, or water

Samalla kuulet mielenkiintoisia faktoja ruokittavasta lajista, sekä

birds. You’ll hear interesting facts about the species you’re feed-

eläinpuistossa asuvista yksilöistä.

ing and the individual animals at Ähtäri.

OPASTETTU KOKO PUISTOKIERROS 3h, (10-30 hlö). Opastetulla

GUIDED ZOO TOUR 3 HRS (10–30 ppl). A guided tour around

puistokierroksella nautit suomalaisen metsän rauhasta ja tutus-

the wildlife park lets you revel in the serenity of a Finnish forest

tut oppaan johdolla eläinpuiston asukkaisiin ja niiden elämään.

and teaches you about the park’s animals and their lives.

PANDAOPASTUS (1-25 hlö). Tämän opastuksen jälkeen tiedät

PANDA TOUR (1–25 ppl). Jin BaoBao (Lumi) and Hua Bao (Pyry).

esimerkiksi, mitä pandat syövät ja milloin niille on odotettavissa

By the end of the tour, you’ll know, for example, what pandas

perheenlisäystä.

eat and when they might have adorable cubs.

TUTUSTU FARMILLA MENNEESEEN ELÄMÄNTYYLIIN. Ähtärin

VISIT THE FARM AND LEARN HOW PEOPLE LIVED IN THE

Farmin väki kutsuu sinut kokeilemaan aitoa maalaiselämää: hoida

PAST

maatilan eläimiä, tutustu vanhoihin pihaleikkeihin ja rapsuttele

The friendly folks at the Ähtäri Zoo Farm invite you to try

suomenhevosta. Farmilla järjestät myös unohtumattomat syn-

authentic country life. Care for domesticated animals, learn

tymäpäiväjuhlat tai pikkujoulut.

about games that people used to play around the yard, and pet a Finnhorse. The Farm is also a perfect location for a birth-

Kysy lisää opastuksista ja erilaisista paketeista myyntipalve-

day or Christmas party.

lustamme. Huomaathan, että varaukset useimpiin opastuksiin tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennakkoon!

Ask our sales team about guided tours and the packages we offer.

030 62150 tai sales@ahtarizoo.fi

Please note that most guided tours need to be booked at least 2 weeks in advance! +358 30 62150 or sales@ahtarizoo.fi

ÄHTÄRI ZOO

3


TERVETULOA SNOWPANDOJEN KOTIIN Ähtäri Zoon Pandatalo sulautuu suuresta koostaan huolimatta kauniisti ympäröivään luontoon. Eläintiloja suunniteltaessa on tärkeää huomioida tiloihin muuttavien asukkaiden luonnollinen elinympäristö ja mahdollisuudet lajityyppiseen käyttäytymiseen. Ähtäri Zoon eläinlääkäri ja intendentti Heini Niinimäki kertoo, että Pandatalossa haluttiin keskittyä erityisesti pandoille tärkeimpiin ominaisuuksiin. - Tärkeää oli esimerkiksi ulkotarhan ja sisätilojen riittävä koko sekä sisätilan ilmankosteuden säätelymahdollisuudet ja lämmönsäätely. Tahdoimme tarjota pandoille mahdollisuuden kulkea päivällä oman rytminsä mukaan sisään ja ulos. Tämän mahdollistavat liiketunnistimilla toimivat liukuovet, joiden ansiosta sisälämpötilojen kontrollointi on mahdollista. Korkeuserot ja kiipeilymahdollisuudet antavat pandojen toteuttaa luontaisia liikkumistarpeitaan. Avarat tilat mahdollistavat monenlaisen sisällön kehittämisen ja esiin tuomisen. Pandatalo tarjoaakin erinomaiset puitteet keskittyä rauhassa eläimiin, niiden tarkkailuun ja uuden oppimiseen sekä elämyksiin.

Pandatalon purot mahdollistavat lisääntymiskaudella pandoille tyypillisen käytöksen, kuten veteen pissaamisella viestittämisen ja vilvoittelun. ›› The streams at the Snowpanda House are there to facilitate species-specific behavior in the mating season, such as communicating by urinating in the water and using the stream to cool off. 4

ÄHTÄRI ZOO


››

››

in English

WELCOME TO SNOWPANDA HOUSE,

THE HOME OF ÄHTÄRI’S PANDAS

›› The Snowpanda House at Ähtäri Zoo compliments surrounding nature beautifully, despite its size. When planning animal enclosures, the primary goal is to provide a natural habitat and opportunities to exhibit natural behavior to the species that will be moving into the space. Ähtäri Zoo’s Veterinarian Intendant Heini Niinimäki says that when designing the Snowpanda House, the focus was on the essential factors for pandas. “It was important, for example, to have enough space in both the outdoor and indoor enclosures and to be able to control humidity and temperature. We wanted to give the pandas a chance to go inside and outside as they pleased during the day. This was achieved by using motion-sensor-activated sliding doors, which also allowed us to control the temperature inside. The relief, or changes in height, and the ample climbing opportunities support the pandas’ natural movement needs.” Open spaces offer plenty of opportunities to develop and present new content and activities. The Snowpanda House is perfect for taking your time to marvel at the animals, to learn about them, and to experience new things.

ÄHTÄRI ZOO

5


HOTELLI MESIKÄMMEN

kutsuu nauttimaan luonnosta ›› HOTEL MESIKÄMMEN Invites You to Enjoy the Wilderness FAKTAA Hotelli Mesikämmenestä Valmistunut 1976 Huoneita 101 Standard huone 18 ja 20 m2 Superior huone 18 ja 20 m2 Panorama 32 m2 Combihuone 36 m2 Kaikista huoneista on järvinäköala terasseineen Suunnittelijat: Timo ja Tuomo Suomalainen

›› Hotel Mesikämmen

FACTS: Completed in 1976 101 rooms Standard room 18 and 20 m2 Superior room 18 and 20 m2 Panorama 32 m2 Combi room 36 m2 Every room has a lakeview Designers: Timo and Tuomo Suomalainen

6

ÄHTÄRI ZOO

Tiedätkö, mitä yhteistä on Hotelli Mesikämmenellä ja Temppeliaukion kirkolla? - Arkkitehtuuri. Molemmat ovat suomalaisten arkkitehtiveljesten Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelemia.

›› Do you know what Hotel Mesikämmen and the Temppeliaukio Church in Helsinki have in common? - Architecture. Both were designed by architect brothers Timo and Tuomo Suomalainen.


›› in English

Ähtäri Zoon Hotelli Mesikämmenen suunnitelleet arkkitehtiveljekset Timo ja Tuomo Suomalainen tunnetaan siitä, että he pyrkivät töissään kunnioittamaan rakennuspaikan erityispiirteitä. Hotelli Mesikämmen on säilyttänyt ominaispiirteensä erittäin hyvin ja on nykyään matkailuarkkitehtuurinen kohde.

›› The architect brothers behind Ähtäri Zoo’s Hotel Mesikämmen are known for honoring the surroundings of their buildings. Hotel Mesikämmen has kept its unique characteristics well, and the building alone is an attraction for architecture-minded tourists. TOUCH OF NATURE

LUONNON KOSKETUS Mesikämmentä ympäröivässä luonnossa puun ja kallion kontrasti on vahva. Sama voimakas kontrasti elementtien välillä on myös hotellin tunnelman ydin. Vahvimmillaan elämys luonnon keskelle astumisesta syntyy hotellin kalliokäytävässä, jossa jykevä kallio nousee kymmenien metrien korkeuksiin. Tämä hotellin eri osat toisiinsa yhdistävä, kallioon louhittu käytävä on epäilemättä hotellin vaikuttavin näky. Kallioseinämää pitkin paikoitellen valuva luonnon vesi täydentää tunteen ympäröivään luontoon sulautumisesta. Ulkopuolelta katsottaessa rakennus ja sen pihaalueet maastoutuvat luontoon ja ilmasta kuvattuna hotelli muistuttaa puunkantoa. Hotelli Mesikämmen on osa sitä ympäröivää luontoa ja sen rauhaa – täällä pääset nauttimaan luonnosta kaikilla aisteillasi.

The area around Mesikämmen has a stark natural contrast of wood and rock. The same contrast between the elements is a key part of the hotel’s atmosphere. They walk in the hotel’s rock corridor, where a mighty rock wall goes up dozens of meters. The corridor, which has been mined into rock, is a link between different parts of the hotel and the most impressive sight inside the hotel. The natural water running down the rock wall is a finishing touch that inspires a feeling of unity with nature. On the outside, the building and its courtyard blend in with nature, and from a bird’s-eye view, the hotel looks like a tree stump. Hotel Mesikämmen is part of its natural surroundings and shares their tranquility—here you can enjoy nature’s offerings with all your senses.

ÄHTÄRI ZOO

7


››

Hotelli Mesikämmenen uudistuu!

Keilahallissa riittää huvia koko perheelle!

Lähellä kaikkia Ähtäri Zoon aktiviteetteja sijaitsevassa Hotelli Mesikämmenessä uudistetaan huoneita jatkuvasti, mm. kylpyhuoneiden ja tekstiilien osalta, kuitenkin ainutlaatuista tunnelmaa ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Hotellin kaikista huoneista on järvinäköala terasseineen.

Hotelli Mesikämmenen yhteyteen kesällä 2019 valmistuneessa 8-rataisessa keilahallissa testataan, kuka tekee täyskaadon ja kenen pallo kiertää ränniin! Täällä vietät varmasti hauskoja hetkiä koko perheen kanssa. Tärkeintä ei ole voitto, vaan leppoisa yhdessä olo – vai mitä?

›› The Renewed Hotel Mesikämmen!

›› Bowling Is Fun for the Whole Family

›› A stone’s throw from Ähtäri Zoo’s activities stands Hotel Mesikämmen, where rooms (e.g. bathrooms and textiles) are constantly updated, while still maintaining the unique ambiance and architecture. Every room has a lake view and a terrace.

8

in English

ÄHTÄRI ZOO

›› Hotel Mesikämmen got a new 8-lane bowling center in the summer of 2019, so let’s see whose middle name is “Strike” and who’s throwing gutter balls! The entire family will definitely have a good time. Winning is nice, but fun times with loved ones are more important, right?


››

in English

Tiesitkö? ›› Did you know?

ISOPANDA (Ailuropoda melanoleuca) eroaa muista karhuista mm. siten, että sen kuono on paljon lyhyempi kuin ruskeakarhun ja sen jalkapohjat ovat karvaiset. Eivätkä ne nuku talviunta!

VUOHI ELI KESYVUOHI (Capra aegagrus hircus) on vekkuli otus, joka rakastaa seuraa. Se on tiettävästi vanhin lypsettävä kotieläin.

›› THE GIANT PANDA (Ailuropoda melanoleuca) is different than brown bears, for example, in that its nose is a lot shorter, and the bottoms of its paws are hairy. Hibernation Is a No-Go!

›› THE GOAT (Capra aegagrus hircus), also known as the domestic goat, is a whimsical creature that loves having company. According to current knowledge, the goat is the oldest domesticated animal that people use to get milk.

PIKKUPANDAN (Ailurus fulgens) eli kultapandan tai SAUKOLLA (Lutra lutra) on vedenpitävä turkki, virtaviivainen ruumis ja jaloissa uimaräpylät.

›› THE EUROPEAN OTTER (Lutra lutra) has waterproof fur, a slim body, and webbed feet for swimming.

kissakarhun pääravintoa ovat bambu ja bambunversot, mutta ne syövät myös ruohoa, juuria, jäkäliä, hedelmiä, kasviksia. Pikkupanda ei ole lähisukua isopandalle vaikka nimi siihen viittaakin.

›› THE RED PANDA (Ailurus fulgens), also known as the lesser panda and the red bear-cat, mainly eats bamboo and bamboo shoots, but it also eats grass, roots, lichens, fruit, and vegetables. The red panda is not closely related to the giant panda, despite its name.

ÄHTÄRI ZOO

9


SUOJELUTYÖLLÄ ON MERKITYSTÄ ›› CONSERVATION MAKES THE DIFFERENCE

Ähtäri Zoo on luonnonmukainen eläinpuisto, joka tarjoaa koko perheelle ainutlaatuisia elämyksiä vuoden jokaisena päivänä, tehden samalla pitkäkestoista työtä uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Ilahduttavan usein myös asiakkaamme tahtovat tietää, kuinka he voisivat olla mukana lajien suojelussa. Koska kaikki asiakkaamme ovat mukanamme tukemassa uhanalaisten lajien suojelua ja eläinten hyvinvointia, vastaus kysymykseen on yksinkertainen: vieraile ja välität!

›› Ähtäri Zoo is a natural habitat animal park that provides the whole family with unique experiences all year round and is also involved in long-term efforts to protect and conserve endangered animal species. It is a happy surprise to us that a lot of our visitors ask us how they can be part of species conservation as well. As all our customers help support the conservation of endangered species and animals’ welfare, the answer is very simple: visit us, and you care for animals!

10

ÄHTÄRI ZOO


›› in English

ÄHTÄRI ZOO

11


ÄHTÄRI ZOO – PITKÄKESTOISTA TYÖTÄ LAJIEN SUOJELUN ETEEN ›› LONG-TERM CONSERVATION EFFORTS

12

Jättiläispandan suojeluhanke

›› Giant Panda Conservation

Jättiläispandan suojeluhankkeen tavoitteena on pandojen ja niiden luontaisten elinalueiden suojeleminen. Ähtäri Zoossa asuvan pandapariskunnan, Lumin ja Pyryn, avulla kerätään

›› The giant panda conservation project aims to protect pandas and their natural habitat. Ähtäri Zoo’s panda couple, Lumi and Pyry, is studied to produce new scientific

lajin suojelua edistävää tutkimustietoa ja kerrotaan lajin sekä biodiversiteetin suojelusta yleisölle. Pandoille mahdollisesti syntyvät jälkeläiset ovat osa pandojen luontoonpalautushanketta Kiinassa. Sen tavoitteena on muun muassa parantaa luonnonkantojen geneettistä monimuotoisuutta. Ähtäri Zoo myös tukee vuosittain Kiinassa tehtävää lajin luontaisten elinalueiden suojelutyötä, tutkimusta sekä villieläinsairaalan toimintaa.

data that can be used in species conservation, and they help the zoo to inform visitors of conservation of both the species and natural biodiversity in general. If the pandas mate and have offspring, the cubs will be part of a panda reintroduction project in China. The project aims, among other things, to improve the genetic diversity in wild panda populations. Ähtäri Zoo also supports China’s annual habitat conservation efforts, research, and wildlife hospital operations.

MetsäpeuraLIFE

›› MetsäpeuraLIFE

MetsäpeuraLIFE on EU-rahoitteinen metsäpeurojen luontoonpalautus- ja kannanhoitohanke. Ähtäri Zoo on mukana lahjoittamalla hankkeen käyttöön Ähtäri Zoossa syntyneitä eläimiä sekä eläinlääkintään ja -siirtoihin liittyvää asiantuntijaosaamista. Lisäksi Ähtäri Zoo osallistuu hankkeen viestintään ja lajista kertomiseen yleisölle.

›› MetsäpeuraLIFE is a project funded by the EU to reintroduce Finnish forest reindeer into the wild and to maintain a healthy population. Ähtäri Zoo takes part by donating animals born in the park to the project and by offering our expertise of veterinarian medicine and animal transfers. Furthermore, Ähtäri Zoo helps the project with communications and educates the public regarding the species.

ÄHTÄRI ZOO


›› in English

EEP-ohjelmat EEP-ohjelmat ovat Euroopan eläintarhayhdistyksen (EAZA) sisällä koordinoituja uhanalaisten lajien suojeluohjelmia, joissa pyritään kantojen kestävään ylläpitoon useiden eläintarhojen välisen yhteistyön avulla. EEP-lajeja Ähtäri Zoossa ovat saukko, ahma, susi, vesikko, pikkupanda, lumileopardi ja visentti.

ESB-ohjelmat

›› EEP Programs ›› EEP programs are European Association of Zoos and Aquaria’s (EAZA) intraorganizational conservation programs for endangered species. The goal is to maintain healthy populations through cooperation between several zoos. Ähtäri Zoo’s EEP species include the Eurasian otter, wolverine, wolf, European mink, red panda, snow leopard, and European bison.

›› ESB Programs

ESB-ohjelmat ovat Euroopan eläintarhayhdistyksen sisällä toimivia hieman väljemmin koordinoi-

›› ESB programs are less strictly coordinated EAZA breed registry programs. Ähtäri Zoo’s ESB species

tuja kantakirjaohjelmia. Ähtäri Zoon ESB-lajit ovat ilves, ruskeakarhu, metsäpeura ja takini.

include the Eurasian lynx, brown bear, Finnish forest reindeer, and the takin.

Uhanalaisten lajien koti Ähtäri Zoossa asuu erillisten suojeluohjelmien ja -hankkeiden ohella myös muita eri asteisesti uhanalaisia lajeja. Näitä lajeja ovat esimerkiksi tunturipöllö, kiljuhanhi ja huuhkaja.

›› Home for Endangered Species ›› In addition to specific conservation programs and projects, Ähtäri Zoo hosts a variety of animals that are considered vulnerable or endangered. These species include the snowy owl, lesser white-fronted goose, and the Eurasian eagle-owl.

Monipuolista työtä lajien suojelun eteen

›› Wide-Ranging Conservation Work

Erilaisten suojeluhankkeiden ja -ohjelmien lisäksi Ähtäri Zoo osallistuu lajien suojeluun monella tavalla. Ähtäri Zoo muun muassa..

›› In addition to various conservation projects and programs, the Ähtäri Zoo participates in species conservation in other ways. The Ähtäri Zoo, for example:

• tarjoaa näytemateriaalia ja käyttäytymistietoa tarkoituksenmukaisiin tutkimuksiin • panostaa vahvasti ympäristökasvatukseen • antaa tarpeen mukaan lausuntoja lainsäädäntöprosessien aikana • osallistuu varainkeräyksiin, jos niiden toteuttajan arvomaailma vastaa Ähtäri Zoon ideologiaa ja ne toiminnallaan edistävät lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua

• provides sample materials and behavioral data for meaningful research, • is heavily invested in environmental education, • provides expert statements for the purposes of law-making and • takes part in fundraisers if the organizer’s values are in line with Ähtäri Zoo’s ideals and the organizer supports the conservation of species biodiversity through their actions.

ÄHTÄRI ZOO

13


ÄHTÄRI ZOO

FARMI >> ÄHTÄRI ZOO FARM

14

ÄHTÄRI ZOO


›› in English

FARMIN EMÄNNÄN KESÄPÄIVÄ:

›› A SUMMER DAY AT THE FARM:

8-10 Huomenta!

8–10 a.m. Good morning!

Farmin emännän Asta Kestinmäen aamu alkaa eläinten tervehtimisellä sekä ruokkimisella ja eläintilojen siivoamisella.

The lady of the farm Asta Kestinmäki begins her morning by greeting and feeding the animals and by cleaning the enclosures and pens.

10-11 Juokse sinä humma

10–11 a.m. Run Along Now

Paitsi siivouksesta ja ruokinnasta, emäntä huolehtii myös eläinten muunlaisesta hyvinvoinnista.

In addition to feeding the animals and cleaning, the lady takes care of the animals’ overall wellbeing.

Esimerkiksi hevosen ja ponin liikuttaminen hoitaa sekä eläimen mieltä että lihaksia. Tänään emäntä valjastaa kärryjen eteen suomenhevostamma Tullauksen ja käy lenkillä lähimaastossa.

For example, taking the horse and pony for a walk conditions the animals’ minds and muscles. Today, it’s time to put Finnhorse mare Tullaus in front of a carriage and take her for a stride around the area.

11:30 Kahvit Kissalassa

11:30 a.m. Coffee at Kissala

Myös itsestä on pidettävä huolta. Ruokatauon jälkeen emäntä kaataa porsliinikupposeen kahvia. Kahvit maistuvat parhaalta hyvässä seurassa. Tänään emäntä nautiskelee kupposen Kissalan kiikkutuolissa ja saa syliinsä kehräävän Alpo-kissan.

You need to take care of yourself to take care of others. That’s why the lady of the house fills her porcelain coffee cup to the brim when she’s finished with lunch. Coffee is best enjoyed in good company. Today, the lady sits in a rocking chair at Kissala and sips on a refreshing cup of joe with Alpo the Cat lying on her lap and purring.

13-14 Lampaasta langaksi Emäntä järjestää ympäri vuoden ohjelmaa Farmin pihapiiriin. Keväisin asiakkaat pääsevät seuraamaan lampaiden keritsimistä ja näin kesäisin emäntä kehrää villoista Farmin pihalla lankaa entisajan rukilla. Asiakkaat voivat kokeilla karstaamista.

1–2 p.m. Turning the Sheep’s Wool into Yarn All year round, the lady of the farm organizes events in the farmyard. In the spring, guests get to see how sheep are sheared, and in the summer, the lady uses an old-timey spinning wheel to turn wool into yarn. Visitors can try their hand at wool carding.

15-16 Kottikärryt nurin! Iltapäivisin siivotaan tarhoja, eikä sitäkään hommaa

3–4 p.m. Tipping Over the Wheelbarrow!

tarvitse yksin tehdä. Tänään emäntä siivoaa vuohitarhaa ja pysyy melkein aikataulussa – uteliaat kilit kaatavat kottikärryt vain kerran!

Afternoons are usually spent cleaning the animal enclosures, and there’s always good company around. Today, the lady of the farm is cleaning the goat pen, and she’s almost on schedule—the curious goatlings only tipped over the wheelbarrow once.

18-19 Iltapuurot Nyt onkin aika valmistella iltaruuat ja ottaa lampaat ja vuohet sisään. Mutkitta ei lampolan väki nukkumatiloihinsa mene – voiton vie kiusaus koukata päärakennuksen portaiden kautta ja nykäistä maistiaisiksi palanen emännän pelargonioista!

6–7 p.m. Evening Porridge Time It’s time to get some supper ready and take the sheep and goats indoors. Getting the inhabitants of the sheep house inside and to sleep is never simple. This time, the call of the lady’s pelargonium patch is too strong, so one must first take a detour by the main building and nibble at the flowers.

ÄHTÄRI ZOO

15


Ähtäri Zoon joogaavaa Mimmi-karhu on elävä legenda ›› Ähtäri Zoo’s Bear Yogi Mimmi Is a Living Legend

Yksi Ähtäri Zoon vanhimmista eläimistä on karhuperheen matriarkka, 28-vuotias Mimmi-karhu. ›› One of Ähtäri Zoo’s oldest animals and the matriarch of the bear family, 28-yearold Mimmi.

16

ÄHTÄRI ZOO


›› in English

Yksi Ähtäri Zoon vanhimmista eläimistä, karhuperheen matriarkka, jo 28-vuotias Mimmi-karhu on osa eläinpuiston historiaa: sen vanhemmat Santeri ja Santra olivat Ähtäri Zoon ensimmäisten asukkaiden joukossa, ja Mimmi on asunut Ähtärissä koko elämänsä.

›› One of Ähtäri Zoo’s oldest animals and the matriarch of the bear family, 28-year-old Mimmi is part of the park’s history. Mimmi’s parents, Santeri and Santra, were among the animal park’s very first inhabitants, and Mimmi has lived her whole life in the Ähtäri Zoo.

Mimmillä on ollut useita pentueita ja se tunnetaan tiukkana kurinpitäjänä, joka kuitenkin osaa antaa pennuilleen periksi oikeissa asioissa ja huolehtii, ettei vahinkoja satu. Mimmin jälkeläisiä asustelee tällä hetkellä Ähtärin lisäksi Ranualla ja Korkeasaaressa. Ähtärissä Mimmin naapurissa asuu sen tuorein pentue, vilkkaat karhuveljekset Kasper, Jesper ja Joonatan. Mimmi itse asustelee yhdessä vanhemman poikansa Jakin kanssa.

Mimmi has given birth several times, and she is known as a stern disciplinarian who gives in when the cubs have the right idea and makes sure that her cubs stay safe. At the moment, Mimmi’s offspring can be found not only at Ähtäri but also at the Ranua and Korkeasaari zoos. In Ähtäri, Mimmi’s most recent litter stays right next door to her. The enclosure houses the lively trio of Kasper, Jesper, and Joonatan.

Lähes kolmikymppisenä Mimmi alkaa olla kunnioitettavassa karhuniässä. - Keväällä olimme Mimmistä huolissamme, sillä talviunien jälkeen sen voimat olivat vähissä. Mietimme, miten yhteiselo Jakin kanssa sujuisi, jos Jaki päättäisi isomman oikeudella omia ruokia. Huoli oli kuitenkin turha. Mimmin auktoriteetti ei horjunut. Pelkällä tuimalla katseella se sai Jakin väistämään ja jopa pudottamaan herkun suustaan. Voimistuneen äidin ja pojan yhteiselo onkin ollut leppoisaa. Mimmi on matriarkka, jota kunnioittavat niin muut karhut kuin hoitajat, nauraa karhujen hoitaja Tiina Sarkkinen.

Mother Mimmi shares her living space with her eldest son, Jaki. Nearing a ripe old age of 30, Mimmi’s longevity is quite respectable for a bear. “In the spring we were worried about Mimmi because she seemed very depleted after the hibernation. We were anxious about her cohabitation with Jaki, as he could have decided to horde most of the food because he’s bigger. Thankfully, there was no cause for alarm. Mimmi’s authority was as unwavering as ever. A stern look was enough to make Jaki give way and even to drop a treat he had in his mouth. The now-reinvigorated mother and her son have been getting along just fine. Mimmi is a matriarch who is very respected by both bears and keepers,” laughs Bear Keeper Tiina Sarkkinen.

Mimmi on myös tunnettu joogaliikkeistään – Eipä ole ihan jokainen karhu päässyt joogallaan National Geographic -lehteen, kuten Mimmi! ›› Mimmi is also a well-known yogi. Not every bear makes it to the National Geographic by doing yoga, but Mimmi is the exception.

ÄHTÄRI ZOO

17


›› in English

ÄHTÄRI ZOOSSA VIETÄT OMAN NÄKÖISEN LOMAN YMPÄRI VUODEN ›› ÄHTÄRI ZOO: VACATION IN YOUR OWN STYLE ALL YEAR ROUND

Ähtäri Zoossa vierähtää helposti useampikin päivä eläinten touhuja ihastellen ja luonnonrauhasta nauttien. Mutta tekeminen ei suinkaan lopu eläinpuistoon, sillä sen ympäristöstä löytyy ympäri vuoden tekemistä kaikenikäisille. Poimi tästä omat suosikkisi ja suunnittele itsellesi ja perheellesi unohtumaton loma!

MESIKÄMMENEN LUONTO- JA KUNTOILUREITIT

›› You can easily spend a few days at Ähtäri Zoo watching the animals play around and enjoying the tranquility of the wilderness. However, it doesn’t mean that there aren’t plenty of other activities available in the area. The whole family can get in on the fun all year round. Choose your favorites and plan an unforgettable holiday!

FLOWPARK Ekologisen seikkailuhuvipuiston radat on rakennettu eläviin puihin niitä vahingoittamatta. Erilaiset tehtävät

Ähtäri Zoon ja Hotelli Mesikämme-

sisältävät esimerkiksi jännittäviä

nen läheisyydessä on kolme erilaista

vaijeriliukuja ja heiluvia polkuja jopa

luonto- ja kuntoilureittiä. Täällä voit

kymmenien metrien korkeudessa. Tule

myös tutustua suunnistukseen tai

testaamaan, mihin seikkailunhalusi

harjoitella omatoimisesti ilmaisella

riittää ja kuinka kantti kestää!

MOBO-mobiilisovelluksella ›› The eco-friendly adventure park

›› MESIKÄMMEN NATURE AND EXERCISE TRAILS

has a number of courses that have

The area around Ähtäri Zoo and

out harming them. Visitors get to

Hotel Mesikämmen has three differ-

try a number of objectives, which

ent nature and exercise trails. You

include zooming down ziplines and

can also learn about orienteering or

crossing rope bridges more than 10

try the free MOBO app on your own.

meters (30 feet) in the air. Come

been built onto living trees with-

and see how much of an adventurer you truly are!

18

ÄHTÄRI ZOO


FATBIKE MESIKÄMMEN Alaskan lumisiin oloihin kehitetty Fatbike eli läskipyörä on kotonaan myös Suomen metsäpoluilla! Ähtäri Zoon läheisyydestä on useita läskipyöräilyyn sopivia reittejä niin aloittelijoille kun jo enemmän haastetta kaipaaville polkijoille. Ei muuta kuin pyörän selkään ja menoksi! ›› Fatbikes originated in the snowy Alaskan outback, but they are a perfect fit for Finland’s forests! The area around the Ähtäri Zoo has several suitable trails, whether you’re a beginner or a fatbike veteran. Hop on the bike and start pedaling!

ÄHTÄRI ZOO

19


KYLPYLÄ MESIKÄMMEN Mesikämmenen kylpylän lastenaltaassa viihtyvät perheen pienimmät vesipedot. Vesihieronta- ja poreallas puolestaan auttavat rentouttamaan niin mielen kuin kehon. Kylpylässä on lisäksi muun muassa kuntoallas, kolme saunaa sekä kioski B-oikeuksilla. Koko perhe mukaan polskimaan!

›› MESIKÄMMEN SPA The children’s pool at Mesikämmen spa is guaranteed fun for young swimming enthusiasts. The water massage pools and jet-equipped pools are a perfect way to refresh the body and the mind. The spa also offers an exercise swimming pool, three saunas, and a cafeteria that sells refreshments and mild alcoholic beverages. Take the whole family for a plunge!

MESIKÄMMEN KUNTOUTUS KUNTOSALI MESIKÄMMEN

PANDALA HOITOLA

kämmen kuntoutus karistaa varmasti arjen Hotelli Mesikämmenessä sijaitsevasta Pandala

jäykkyydet koko kehosta! Ennakkovarauksella

hoitolasta saat monipuolisilla luontaishoidoilla

myös fysioterapeutti on paikalla tarpeen

Hotelli Mesikämmenen yhteydessä oleva

sekä terveysliikuntapalveluilla luonnollisen

mukaan.

kuntosali tarjoaa perusvarustuksen lisäksi

hyvän fiiliksen.

›› PANDALA WELLNESS

›› MESIKÄMMEN REHABILITATION SPA

kolme spinning-pyörää ja virtuaaliohjattua spinningiä.

The Pandala treatment center at Hotel

Thermal treatments, massages, and mobility

›› MESIKÄMMEN GYM

Mesikämmen offers a number of natural

care—Mesikämmen’s rehab team are here to

The gym at Hotel Mesikämmen is equipped

treatments and exercise-for-health services

get rid of unnecessary tension and to help

with all the essentials as well as three spin

that elevate your spirits in a natural way.

you relax. When booked in advance, you can

bikes and a virtual spin class.

20

Lämpöhoitoa, hierontaa, liikehoitoa – Mesi-

ÄHTÄRI ZOO

also see a physical therapist.


›› in English

KEILAHALLI MESIKÄMMEN Hotelli Mesikämmenen yhteyteen valmistuu kesällä 2019 8-ratainen keilahalli. Tule koko perheen kanssa kokeilemaan, kuka tekee täyskaadon ja kenen pallo kiertää ränniin!

›› MESIKÄMMEN BOWLING CENTER Hotel Mesikämmen will get a brand new 8-lane bowling center in the summer of 2019. The whole family gets to test whether they know how to strike the pins down or are playing a game of gutter ball!

ÄHTÄRIN LADUT KUTSUVAT Ähtärin alueelta on noin 150 km:n latuverkosto, josta 80 km hoidetaan latukoneella. Matkailukeskuksen 5 km latu sopii myös perheen pienimmille, kun taas kovempien sykkeiden perässä kannattaa lähteä tutustumaan Mustikkavuoren paikoitellen vaativaan latuprofiiliin.

›› ÄHTÄRI’S WONDERFUL CROSS-COUNTRY SKIING TRAILS The Ähtäri area has a network of cross-country skiing trails that consists of around 150 kilometers of trails, 80 kilometers of which are maintained using

ÄHTÄRI ZOO GOLF Ähtäri Golfin 18-väyläinen kenttä Moksunjärven rannan kauniissa maisemissa tarjoaa pelaajille haastetta ja range, chipping greens sekä puttiharjoitusalue varmistavat monipuoliset harjoitusmahdollisuudet.

a snow groomer. The 5-kilometer-long trail at the tourist center is easy enough

›› Ähtäri Zoo’s 18-hole golf course by Lake Mok-

for young children, whereas friends of

sunjärvi provides golfers with the right amount

high intensity cross-country skiing are

of challenge, and the range, chipping greens, and

better off at Mustikkavuori, where the

putting practice area ensure that you can hone

trail profile offers more variety.

every part of your game.

ÄHTÄRI ZOO

21


PALJON HAUSKAA TEKEMISTÄ LÄHELLÄ ÄHTÄRI ZOOTA! ›› LOADS OF FUN ACTIVITIES AROUND ÄHTÄRI ZOO!

LIIKUNTAHALLI JA MUSTIKKAVUOREN LIIKUNTAKESKUS Ähtärin keskustan läheisyydessä sijaitseva Mustikkavuoren liikuntakeskus tarjoaa liikunnannälkäisille jäähallin, frisbeegolfpuiston, ampumaradan, pesäpallokentän sekä yhteyden hiihto- ja ulkoilureitistöön. Saunassa ja avannossa puolestaan rentoutuvat niin talviuinnin harrastajat kuin ensikertalaisetkin. Ähtärin liikuntahallista on mahdollista varata peli- tai liikuntavuoro omaan käyttöön.

›› SPORTS HALL AND MUSTIKKAVUORI SPORTS CENTER The Mustikkavuori sports center, which is located near the Ähtäri city center, offers a number of exercise options, including an indoor ice rink, disc golf park, shooting range, Finnish baseball field, and connections to cross-country ski trails and hiking trails. The combination of Finnish sauna and ice swimming is a proven path to refreshment for experienced winter swimmers and first-timers. The Ähtäri sports hall (liikuntahalli) allows visitors to reserve a space for their exercise needs.

VALKEISEN POROPUISTO Valkeisen poropuistossa pääset aistimaan Lapin tunnelmaa. Poropuistossa asustelee kesyjä poroja, jotka rakastavat jäkälää, jota pääsee poropuistovierailun aikana poroille myös syöttämään. Kaikki porot toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi Poropuistoon ja poroajelulle.

›› REINDEER PARK VALKEISEN LOMA Reindeer Park Valkeisen Loma is a taste of Finnish Lapland. The park is home to domesticated reindeer, who love eating lichen, and guests get to give the reindeer their favorite delicacy. The reindeer would like to welcome everyone to visit the Reindeer Park and go on a sleigh ride.

22

ÄHTÄRI ZOO


›› in English

KULTTUURIKOHTEITA Kulttuurinnälkäisille Ähtäri tarjoaa elämyksiä museoista erilaisiin näyttelyihin, Zoon yhteydessä olevassa Ähtäri -hallissa järjestetään teatterivierailuja ja konsertteja. Pirkanpohjan taidekeskuksessa on esillä vierailevia näyttelyitä sekä ähtäriläisen professorin, kuvanveistäjä Eero Hiirosen teoksia. Kotiseutumuseon esineet vievät eri aikakausien elämään ja kansakoulu- ja metsäkoulumuseot kertovat koulumaailmasta menneinä aikoina. Lelujen Nostalgia -näyttely Ähtärin Findogs liikkeessä ilahduttaa kaikkia ikäpolvia.

›› CULTURE ATTRACTIONS If you are hungry for some culture, the Ähtäri area has a selection of museums and exhibitions. The Ähtäri hall by the Zoo also hosts theater and concerts. The Pirkanpohjan Taidekeskus Art Center holds limited-time-only exhibitions and displays the works of Ähtäri’s own professor and sculptor Eero Hiironen. The artifacts at the home region museum reflect the life during different eras, and the village school and forest school museums explain what schooling was like in the past. The Toy Nostalgia (Lelujen Nostalgia) exhibition at Ähtäri Findogs shop is a delight for every generation.

JAA

ESI ELÄMYKS TA S TÄRI ZOO

ÄH

N RVONTAA

ISTU A JA OSALL

OUR ›› SHARE Y CE N IE R EXPE OO Z I R Ä T H AT Ä HE T AND JOIN E L F RAF

Mikä oli sinun lomasi kohokohta Ähtärissä? Jaa parhaat elämyksesi instagramissa hästägillä #ähtärizooelämys. Kaikkien elämyksensä jakaneiden  kesken arvomme liput pandataloon!

›› What was the highlight of your holiday at Ähtäri? Share your best experiences on Instagram and use the hashtag #ähtärizooexperience. Everyone who shares their experience is part of a raffle for Snowpanda House tickets!

#ähtärizooelämys #ähtärizooexperience #joogakarhu #kesäloma #ähtärizoo #mesikämmen #ähtärizooelämys

Tiimityötä #ähtärizoo #ähtärizooelämys

Säännöt ja tarkemmat kisaohjeet löydät osoitteesta: AHTARIZOO.FI ›› More information and competition rules, please visit: AHTARIZOO.FI ÄHTÄRI ZOO

23


Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri, Finland +358 30 62150 info@ahtarizoo.fi ahtarizoo.fi

@ahtarizoo

hotellimesikammen.fi

Myyntipalvelu ›› sales service

klo 9-18, sales@ahtarizoo.fi, +358 30 62150

Myynti- ja markkinointijohtaja

Myyntipäällikkö

›› Sales manager

›› Sales and marketing director Sirpa Leinonen

Minna Salo

+358 30 621 5238

+358 30 621 5304

sirpa.leinonen@ahtarizoo.fi

minna.salo@ahtarizoo.fi

Myyntineuvottelija

Myyntineuvottelija

Milla Toivola

Heikki Unnbom

+358 30 621 5224

+358 30 621 5309

milla.toivola@ahtarizoo.fi

heikki.unnbom@ahtarizoo.fi

›› Sales consultant

›› Sales consultant

LENTOKENTTÄ AIRPORT JUNA-ASEMA TRAIN STATION

ÄHTÄRI ZOO Lorem ipsum

INFO INFORMATION PYSÄKÖINTIALUE PARKING ZONE

Pandatalo

Snow Panda House

Ähtäri-halli

MEKKORANTA

Exhibition and concert hall

Ähtäri Zoo Camping

Zoo Shop -kauppa

Vastaanotto

Souvenirs and gift shop

Reception

Vaunupaikat Caravan Parking

Flow Park

Mökit ja telttapaikat

Cabins and Tent Site

Zoo Farmi

Domestic animals

VAASA ÄHTÄRI JYVÄSKYLÄ

HOTELLI MESIKÄMMEN Vastaanotto ja avainpalvelut Reception and Check-In Services

Ravintola ja kylpylä TAMPERE

Restaurant and Spa

Keilahalli

Naava Chalet Naava Resort

Bowling Alley

Holiday Club HELSINKI

Profile for theahtarizoo

Ähtäri Zoo 2019  

Ähtäri Zoon esite. Ähtäri Zoo's brochure

Ähtäri Zoo 2019  

Ähtäri Zoon esite. Ähtäri Zoo's brochure

Advertisement