Page 1

Malý princ Literární druh: Epika Liteární žánr: pohádka, filosofie Obsah díla: Malý princ je filosofická pohádka, kde vypravěčem je samotný autor, jenž se ocitl na poušti po ztroskotání svého letadla, a popisuje setkání s malým princem. Ten se jednoho dne rozhodl opustit svou malou planetku a vydal se hledat nové planety, přičemž poznal mnoho postav rozdílných charakterů, až nakonec skončil na Zemi, kde se setkává s autorem a veškeré jeho zážitky mu vypráví. Samotný autor na začátku knihy popisuje rozdíl mezi fantazií dětskou a fantazií dospělých lidí pomocí kresby, jenž měla znázorňovat slona uvnitř hroznýše. Dospělí v tomto obrázku neviděli nic jiného, než obyčejný klobouk. Tím Exupéry dokazuje, že světy těchto dvou generací je naprosto odlišné. Postupem času si malý princ s autorem začínají vytvářet pouto přátelství, jenž je hlavním motivem spolu s naivním a upřímným dětsvím. Autor se od Malého prince začne učit. Začíná vidět opravdovou krásu, která je očím neviditelná, začíná si vážit přátel, začíná uvažovat skromně a dá se říci, že začíná uvažovat jako dítě- což je mnohdy chytřejší, než uvažovat jako dospělý. Autor nás nechává uvědomovat si, že to nejdůležitější na světě nejsou peníze, ani vědění, ale láska a přátelství. Kniha je také plná metafor, přirovnání a ponaučení, nad kterými nás autor nutí přemýšlet. Nakonec se malý princ díky hadímu uštknutí vrátí zpátky na svou malou planetu, protože si uvědomuje, že jeho květina, kterou tam nechal s pouhými čtyřmi trny, ho potřebuje. I když se k němu chovala nehezky a hodně mu rozkazovala, pod touto maskou se skrývala něha a láska k němu, jak se mu přiznala, když svou planetku opouštěl. Kniha končí vyprávěním pilota po šesti letech, kdy nám říká, že pokaždé, když se podívá na hvězdy, vidí v nich tisíce rolniček, a z každé se ozvýá smích. Smích měl totiž na Malém princi opravdu rád. Chlapec oproti tomu řekl, že pokaždé, když se na hvězdy podívá on, uvidí v nich tisíce studánek. Důvod je prostý. Osmý den, kdy jim došla voda, se vydali hledat studánku. Zde nám autor nepřímo vysvětluje, že to, co dělá obyčejné věci, jako je dům, pušť nebo hvězdy krásnými, je neviditelné. A poté najdou studánku. Hlavní téma: Rozdíl/střet světa dospělých a dětského světa


Vedlejší téma: Dětská fantazie, rozdílné charaktery, přátelství Postavy: Hlavní postavou je malý princ, který objevuje nové a nové světy. Zkloumá život dospělých lidí, mnohdy tedy nechápe jejich chování. Jeho pohled je psán v er-formě, kdežto autorův pohled, s kterým se setkáváme na začátku a na konci knihy je zaznamenán v ich-formě. Chlapcův charakter prodělá velkou změnu v ohledu psychiky. Nakonec jako dítě radí a poučuje pilota- samotného autora. Malý princ: Naivní dítě, které mnohdy uvažuje jako dospělý člověk. Nepochybně zvídavý a nerad se vzdávající svých otázek. Nevinný, kundrnatý blonďáček, který se vydal hledat smysl života. Pilot: S malým princem si rozumí takřka od začátku, protože narozdíl od ostatních dospělých, on dokáže světu dětí porozumět. Květina: Růže, jejíž semeno z neznáma přiletělo na planetku Malého prince. Ze začátku protivná a panovačná, nakonec tedy něžná a laskavá. Své city neprojevovala navenek. Liška: Moudré zvíře, které chlapci vysvětlí, že pokud si něco/někoho ochočí, už za něj nese zodpovědnost. A jakmile si někoho/něco ochočí, stává se pro něj jedinečným/originálním. Král: - si přivlastňuje veškeré hvězdy, i když mu k ničemu neslouží. Oblečen v purpur a hermelín rád vydává rozkazy, i když nemá komu- žije na své planetě sám. Bydlel sám na první planetě, kterou chlapec navštívil. Domýšlivec: Žil na druhé planetě a měl nesmírně rád, když ho někdo obdivoval. Nosil proto klobouk, kterým, když někdo zatleská, ostatní zdravil. Neslyší nic jiného, než samou chválu. Slyší tedy jen to, co slyšet chce. Pijan: Na třetí planetě žije úplně sám. Sedí u stolu a veškerá jeho činnost spočívá v tom, že pije. ,,A proč piješ?" zeptal se malý princ. ,,Abych zapomněl," řekl pijan. ,,Nač abys zapomněl?"... ,,Abych zapomněl, že se stydím,"přiznal se pijan a sklonil hlavu. ,,A zač se stydíš?"... ,,Stydím se, že piji!" dodal pijan a nadobro se odmlčel. Byznysmen: Stejně jako král, i on se přivlastňuje veškeré hvězdy. Je zaneprázdněný jejich neustálým přepočítáváním, a jak on sám říká: Je to velmi vážný člověk. Je nerad vyrušován a společnost nevyhledává. Lampář: Lampář je postava, která se princi nejvíce líbila. Žil sám na malé planetce, kde neexistovalo nic jiného, než lampa, kterou rozsvěcel a zhasínal. Dříve se rozvěcel lampu v noci a zhasínal ji ráno, ale po nějaké době se začala Země otáčet rychleji a rychleji- až nakonec zhasíná a rozsvěcuje lampu jednou za minutu. Je věrný svému povolání, a to se chlapci moc líbilo. Zeměpisec: Je poslední postava, kterou malý princ na svém výletu pozná. Zeměpisec nedělá nic


jiného, než-li sedí u stolu a zapisuje do map hory, jezera, moře. Samé věci, které nepomíjí, jak vysvětlil chlapci. Byl to také on, kdo ho poslal na Zemi. Prostředí: Děj se odehrává na planetce B 612. Postavy krále, byznysmena, lampáře... sídlili v oblasti asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Na ně se chlapec vypravil hledat nějakou práci a ponaučení. Následuje poušť Sahara, kde se princ setkává s pilotem a nakonec zahrada s růžemi, kde potkal lišku. Jazyk: Celá kniha je psaná spisovnou češtinou, jen ojediněle si princ vymýšlí vlastní slova (Pýchavka). Text se četl velmi dobře, a díky krátkým kapitolám vše rychle ubíhalo. Jedná se o útlý svazek s častými autorovými ilustracemi. Metafor a přirovnání najdeme v knize opravdu dost, stejně tak přirovnání a metonymie. Okolnosti vzniku díla: Jeho dílo se řadí do meziválečné literatury. (1. pol. 20. století) Fašismus se rozšiřoval, uspořádání státu bylo řešeno Versaillským systémem, na kontinetu probíhalo mnoho vln revolucí. Antonie de Saint - Exupéry se narodil rokui 1900 v Lyoně. Jeho vlastní jméno zní Marie Roger a jedná se o franc. prozaika, letce a publicistu. Za 2. světové válkdy, do které se sám přihlásil, nakonec zemřel 31. července 1944 pravděpodobně nad Středozemním mořem v okolí Korsiky. V jeho dílu se objevuje souvislost s letovou havárií, při které utrpěl mnoho zlomenin. ( Pád letadla.) Vliv díla: Podle knižní předlohy vzniklo několik audio-nahrável, film (1974) a muzikál (2002). Lva Knippera inspiroval Malý princ ke vzniku symfonie, taktéž japonskému manga seriáluDobrodružství malého prince. Dílo v nás vyvolává nutkání zapřemýšlet se nad prioritami života, nad jeho smyslem a nad všemi těmi věcmi, které zůstávají očím neviditelné. ,,A přijde-li k vám pak dítě a bude se smát, bude-li mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tedy tak hodní a nenechte mě tak smutného: rychle mi napište, že se vrátil...

Malý princ  
Malý princ  

Rozbor díla

Advertisement