Page 1

Norsk

v.1.01

Velkommen.


Waddup. 01 - 02

Introduksjon

03 - 04

Hvorfor denne boken?

05 - 10

Visjon og verdier

11 - 12

Hvordan ble vi til?

13 - 14

Markedsføring

15 - 16

Hvem vi ansetter

17 - 26

Organisasjonen

27 - 28

Code of conduct

29 - 34

Kundeservice

35 - 38

Personalpolitikk


Introduksjon. Velkommen til Cutters. I 2015 begynte Cutters sin reise med mål om å kunne tilby alle klipper av høy kvalitet til én fornuftig pris. Vi visste allerede da vi startet at først og fremst måtte vi lage en god arbeidsplass. Vi håper du stortrives hos Cutters. Hele veien har vår intensjon vært å skape en fantastisk arbeidsplass med sultne, energiske og dyktige mennesker som ønsker å skape noe større enn seg selv. Velkommen til familien, og lykke til! Hilsen Andreas.

02

Introduksjon

Cutters


Hvorfor denne boken? Med denne boken mener vi å gi deg svar og hjelp til hvordan du lettest blir kjent med Cutters, hva vi står for og hvilke forventninger vi har til oss selv. Den har mange praktiske detaljer som vil lette din arbeidsdag, og samtidig skal den være til inspirasjon til hvordan du kan legge opp din hverdag, og som et verktøy for å lette din første tid sammen med oss. Du er nå blitt en del av familien. Vi har et stort fokus på at Cutters skal være en inkluderende, åpen og folkelig arbeidsplass. Det aller viktigste vi kan lære deg dine første dager hos oss, er at du kan alltid spørre en av dine kollegaer. Vi har en lav terskel hos Cutters, og du kan spørre hvem som helst om hva som helst. Likevel kan det være lurt å se om du finner svaret i denne boken først. Vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med deg – velkommen til Cutters-familien!


04

Hvorfor denne boken?

Cutters


Visjon & verdier. Å ha en overordnet visjon og overordnede verdier som styrer alle prosesser, er viktig for enhver bedrift. Cutters har som visjon å revolusjonere hele frisørbransjen, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Hos Cutters gjør vi ikke ting slik det alltid er blitt gjort. I stedet finner vi nye måter. Derfor tilbyr vi ikke hårvask og dyre kjemikaliebehandlinger. Hos oss betaler kunden kun for det de trenger. Det farligste uttrykket vi vet om i Cutters er «vi har alltid gjort det på denne måten». Cutters verdigrunnlag er nytenkende, spennende, inspirerende og effektivt. Vi skal møte kunden på kundens premisser og være tilstede når og hvor det passer for kunden å komme til oss. For å nå denne visjonen har vi bygd Cutters rundt to enkle verdier - disse ser du her:


Vi skal være det beste alternativet for kundene våre. For å være det beste alternativet for våre kunder skal vi: A: Levere høy kvalitet B: Være effektive C: Være en seriøs aktør med høy integritet

Vi skal være det beste alternativet for våre ansatte. For å være det beste alternativet for våre ansatte skal vi: A: Tilby faglig utvikling B: Ha gode lønnsbetingelser C: Være åpen og inkluderende D: Fokuserer på å samhandle, utfordre hverandre og vokse

06

Visjon & verdier

Cutters


I våre verdier streber vi mot innovasjon, åpenhet og godhet, disse verdiene skal styre alt vi gjør, både mot våre kunder og mot hverandre.


Hva betyr det

Ser du en utfordring eller et problem med hvordan vi løser ting i dag, så si det – vi vil gjerne se nye forslag til løsninger, og hører gjerne på forslaget ditt for hvordan vi kan løse det annerledes enn i dag. Vi er en åpen arbeidsgiver, og det eneste vi ber om i retur er at du er konkret i dine tilbakemeldinger, og at du helst tar med deg et forslag til en ny eller alternativ løsning på problemet.

Åpenhet

Vi mener at det å være åpen er ikke bare viktig, men nødvendig. Å skjule ting vil bare fremprovosere mistillit. Vi kommer nær våre kunder i det daglig, og vi jobber tett på hverandre, og tillit blir best oppnådd dersom vi er åpne. Vi skal være åpne internt, mot hverandre, gjennom folkelig kommunikasjon. I Cutters snakker vi med hverandre, vi snakker ikke om hverandre!

Gode

«Behandle andre som du vil bli behandlet selv». Vi snakker hverandre opp! Og vi snakker ikke våre konkurrenter ned – det ligger ikke i vår væremåte. Vi fokuserer på å være gode på det vi gjør, ikke på hva andre gjør. Bruk snille ord når du snakker med din kollega, både interne og eksterne.

08

Visjon & verdier

Cutters


Cutters ble skapt med tanke om å være en utfordrer og en rebell, de fleste av oss har også en liten rebell i oss som gjør at vi bryter regler til tider! Hos Cutters bruker vi tid på dette, vi forklarer at ingen har noen gang mistet jobben for å gjøre for mye for en kunde. Men de kunne ha mistet jobben om de gjør for lite! Lær deg å bryte reglene våre på en kreativ måte.


Hvordan ble cutters til? Som alle gode idéer startet Cutters med utgangspunktet i et behov. Vi ville gjøre hårklippen enklere! Som svar på problemet ble det i 2015 satt et mål om å kunne tilby alle hårklipper av høy kvalitet til en fornuftig pris. I dag er Cutters Norges mest innovative og nytenkende frisørkonsept og har for dette blant annet mottat støtte fra Innovasjon Norge hele to ganger. ” – Det er veldig motiverende med all den positive tilbakemeldingen vi har fått på konseptet vårt. Salongene våre har på kort tid blitt veldig populær og er allerede blandt de mest besøkte salongene i Norge. Dette gir oss ekstra motivasjon til å fortsette å jobbe mot målet vårt, som er å revolusjonere frisørbransjen, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. For å klare dette vet vi at vi må være unike både for kunder og frisører. Vi har tatt på oss et stort ansvar og jobber hver dag for å bli enda bedre.”

Andreas Kamøy Daglig tjener


12

Hvordan ble Cutters til?

Cutters


Markedsføring. Vår beste markedsføring er blide ansatte og skinnende rene lokaler.

14

Markedsføring

Cutters


Hvem vi ansetter. Cutters medarbeidere er jordnære, hardtarbeidende og har en genuin interesse av å jobbe sammen med andre. Å gjøre feil er lov. Vi tror faktisk at å gjøre feil er en god måte å lære på og forbedre oss. Vi er ikke spesielt opptatt av fancy titler, flotte kontorer eller reiser på første klasse. Vi ber derfor alle våre ansatte om å forlate ego sitt når de begynner hos oss. Vi leder gjennom eksempel. Våre ledere forsøker å sette gode eksempel, og vi forventer det samme av våre medarbeidere. Kostnadsfokuserte. Lave priser med høy kvalitet er umulig uten at vi er kostnadseffektive. Vi er stolt over hva vi får til med små ressurser.


16

Hvem vi ansetter

Cutters


Organisasjonen. Kontaktliste: Lønn: Lene Kobberstad Personal: Lene Kobberstad / Aina Veggumsløkken Drift: Anita Scharffenberg Praktisk drift: Andreas Kamøy Nyetableringer: Kristian Hauge Solheim Markedsføring: Lasse Smedsvig Bedriftshelsetjeneste: Anne Marit Verneombud: Bergen: Marit Sæternes (Hovedverneombud) Oslo + omegn: Liridona Hasani Trondheim: Serhat Atmaca Kristiansand: Rebekka Enger Stavanger: Linda Thoresen AMU: Ansattrepresentant: Renathe Strømme Hovedverneombud: Marit Sæternes Representant fra bedrifthelsetjenesten Helsehuset Salis Representant fra selskapet: Aina Veggumsløkken

Alle disse finner du på Slack, eventuelt telefonnummer i Planday.


Dette bildet (Under) er ikke mer som mer enn en ramme for hvordan går organisasjon ser ut – en modell som skal speile virkeligheten. Det er viktig å poengtere at vi har en flat struktur i vår organisasjon. Modellen er derfor bare informativ og til orientering, men kan fungere som en referansemal for hvem en skal kontakte i viktige personalsaker.

Styret.

Ledelse.

Lokasjoner.

Utvikling.

Personell.

Markedsføring.

Konsept.

Rekruttering.

Salonger.

18

Organisasjonen

Cutters


I Cutters er alle like viktige, vi spiller bare forskjellige roller for å få brikkene på plass. Vi vil at våre ansatte skal ha stor frihet, men det er viktig å poengtere at med denne friheten kommer et stort ansvar, og forplikter til det vi kaller god gammeldags sunn fornuft. Starten din For oss er det viktig at du blir tatt vare på når du kommer inn i bedriften vår. Vi ønsker derfor å presentere deg for enkelte nyttige verktøy, som vi håper du vil oppfatte som nyttige. Husk at du til enhver tid kan spørre hvem du vil om hva du vil dersom du lurer på noe


Kontrakt og andre formelle papirer Din kontrakt skal bli signert så snart som mulig, og signeres digitalt gjennom vårt system Planday. Dette er også ditt verktøy for når og hvor du skal jobbe. Det er daglig leder i den salongen du er ansatt i, som har ansvaret for å gi deg kontrakten din. Arbeidstid Vi ønsker å tilpasse arbeidstidene slik at vi har flere på jobb når vi har mange kunder og færre når det er mindre kunder. Vi har tro på at arbeidsdagen er morsommere når du har mye å gjøre. Arbeidstidene følger salongens åpningstider, og det er daglig leder som er ansvarlig for å sette opp vakter. Vi ønsker at du skal kunne planlegge arbeidsdagen din sammen med resten av livet, og derfor streber vi etter at vaktlister er satt opp for 4 uker framover. Innenfor disse tider er det forventet at alle kan jobbe ulike skift. så langt ikke det foreligger en spesifisert arbeidsavtale ved ansettelse. Fleksibilitet går begge veier, og derfor kan det hende arbeidstidene kan endres, men dette kun om det er høyst nødvendig.

20

Organisasjonen

Cutters


Om det er kunder i salongen ved stengetid, er det god kundebehandling å fullføre arbeidet. Men du har rett til å avvise kunder dersom de kommer inn i salongen etter normal åpningstid. Ved hektiske perioder, eller stor kundestrøm anbefales det å ta så mange kunder som mulig. Til gjengjeld vil bedriften være fleksibel med avspasering ved roligere perioder. Norsk lov krever at alle ansatte registrerer sin arbeidstid hver dag, enten på papir eller elektronisk. Dette blir også brukt til lønnsutregning. Dresskode I Cutters bruker vi t-skjorter/gensere med Cutters-logo på brystet. Vi lager disse og gir deg. Ditt ansvar er å sørge for at den er vasket og ren når du kommer på jobb, og gi beskjed når den blir så slitt at den trenger utskiftning. Vi bruker svarte bukser/jeans. Og så passer vi på at vi bruker gode sko, det er mange timer på bena i en hektisk hverdag, vær smart og bruk fornuftig fottøy for et lang og fint yrkesliv.

Lønn og goder Vi har tro på å betale godt til de som gjør det bra. Og mulighetene for å gjøre det bra er fantastiske i Cutters. Vi har bransjens beste bonusonsordninger, og vi ønsker frisører som jobber på provisjon. Jo høyere provisjonslønn vi utbetaler til deg jo gladere er vi! Utbetaling skjer til arbeidstakers oppgitte konto og skal betales innen 25. i hver måned. For tiden er lønnsutbetalingsdato 15. hver måned. Cutters skal betale bra til de som gjør det bra. I starten er det viktig å vise hva vi er gode for. Fantastiske mennesker som skaper fantastiske endringer og innovasjon i selskapet blir fantastisk belønnet – og siden du leser denne boken må det bety at du er fantastisk.


Vi mener også at det er flere fordeler ved å jobbe hos oss, som bør bli med i helhetsbildet når en spør seg: Hva kan Cutters tilby meg? Arbeidstaker er omfattet av bedriftens til enhver tid gjeldende bonusordning. Pr. i dag utgjør bonusen 38% av netto omsetning på klipp. Opptjent bonus utbetales dersom den overstiger grunnlønn. Grunnlaget for bonus skal rapporteres senest 3 arbeidsdager etter opptjening. Bonus som ikke er rapportert faller som hovedregel bort. Bonussatsene / bonussgrunnlaget vil kunne bli regulert med fremtidige pris- og kostnadsøkninger uten at det gir lønnsøkning. Bonusordningen er kun for de som er fast ansatt og som ikke er i oppsigelsestid. Arbeidsgiver har ensidig anledning til å foreta endringer i bonusordning. Ferie Etter ferielovens paragraf 5 nr 1 har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år, Ferieloven regner her med 6 dager per uke, og ferie i 25 virkedager er dermed 4 uker +1 en dag. I tillegg til ferielovens bestemmelser har medarbeidere i Cutters for tiden en ekstra ferieuke, noe som totalt gir 5 ukers ferie. Arbeidsgiver har ensidig anledning til å avvikle denne ekstra ferieuken som medarbeidere har utover ferielovens bestemmelser. Endringer i antall feriedager skal dog varsles om i god tid før endringen inntreffer og minst 2 måneder før endringen blir foretatt. Ferieavvikling avtales med nærmeste leder og følger ferielovens bestemmelser. Ønsker for ferieavvikling skal i hovedsak diskuteres med leder minst tre måneder før ferien tar til, med mindre annet er spesifisert i ferieloven.

22

Organisasjonen

Cutters


Timelister Norsk lov krever at alle ansatte registrerer sin arbeidstid hver dag, dette gjøres elektronisk, gjennom Planday. Husk å logge deg inn når du kommer og ut når du går. Dette blir også brukt til lønnsutregning, og gjøres det riktig hver dag hjelper du gjøre hverdagen til en kollega lettere. Og du vil vel at hun/han som betaler ut lønnen din blir en glad person?

Pensjons- og forsikringsordninger Arbeidstaker er omfattet av bedriftens til enhver tid gjeldende pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidsgiver står fritt til å endre, herunder avvikle, disse ordningene, innenfor de begrensninger som følger av lovgivningen. Se din kontrakt for mer informasjon.

24

Organisasjonen

Cutters


Fravær Om du blir syk ber vi deg ringe snarest mulig til din nærmeste leder. For de første 3 sykedager skal skriftlig egenmelding leveres til daglig leder. Fra sykedag 4 skal sykemelding utstedt av lege foreligge. Cutters utbetaler sykepenger for de første 16 dager, etter dette er NAV ansvarlig for utbetalingene. Vi ønsker selvsagt at du kommer så raskt tilbake på jobb som mulig, så jo mer informert din leder er om det sannsynlige tidspunkt for når du kan komme tilbake, jo lettere kan vi tilrettelegge. Egenmelding skal kun brukes ved sykdom eller skade. Er det andre årsaker til at du må være borte skal ikke egenmelding benyttes. Avhengig av hvilken årsak det er skal du snakke med din nærmeste leder. Ved mistanke om misbruk av egenmelding, kan arbeidsgiver trekke inn arbeidstakers rett på egenmeldinger. For å få rett til å bruke egenmelding må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder. Oppsigelse Etter utløpet av prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder, regnet fra utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted, med mindre lengre frist følger av arbeidsmiljølovens regler. Ved fratredelse skal Arbeidstaker tilbakelevere alt materiale og alle eiendeler som tilhører Arbeidsgiver. Referanser: Trenger du dette etter å ha arbeidet hos oss? Send inn et skriftlig forslag. Vi ser over forslaget, og signerer når vi er enig.


Utvikling (De som sier de er ferdig utviklet er ikke utviklet de er bare ferdig) Gjennom Cutters Academy har du tilgang til noe av det beste bransjen har å tilby for utvikling av klipp, service og kundebehandling. Alle våre nyansatte går gjennom 3 dager med «Introduksjon til Cutters», hvor du tar med deg verdifull informasjon om historien vår, om konseptet, om kundebehandling og ikke minst, teknikker for hvordan du kan bli en mer effektiv og dyktig frisør. Våre forventninger til deg her er at du stiller med et åpent sinn og er klar for å ta imot inspirasjon og ny kunnskap fra noen av de beste frisører vi har. I vårt ønske og tilbud om kompetanseheving og utvikling ligger også muligheten til å lære av hverandre! La oss trene hverandre opp, i tillegg til vanlig kursing. Se opp. Hvem ser du? Hva kan du lære denne personen? Hvorfor ikke lære fra deg dette? Veldedig arbeid Brenner du for noe? Er det en organisasjon du ser gjør mye for de som ikke har mye? Kan vi gjøre noe for andre som ikke har det vi har? Vi har også i Cutters et tett samarbeid med forskjellige organisasjoner. Blant dem Kirkens Bymisjon. Dette har alle i Cutters mulighet til å bidra med. Har dere andre dere ønsker et samarbeid med, eller bli med på samarbeider vi allerede har. Gi beskjed til din nærmeste leder, vi vil gjerne bidra!

26

Organisasjonen

Cutters


Code of conduct. Vi ønsker ikke å ha noen retningslinjer som oppleves som tvangstrøyer, men noen retningslinjer må vi likevel ha. Noen rammer og retningslinjer gir alle en mer oversiktlig hverdag, og da også bedre muligheter for innovasjon. Det å komme tidsnok Å komme på jobb i god tid til å starte arbeidsdagen gjør det bedre for både deg, kollegaer og kunder. Innimellom rammes vi alle av for sene busser, gamle damer som går sakte i veien og andre uforutsette hendelser, men dersom du av en eller annen årsak blir forsinket så gi din nærmeste leder beskjed, og gjør så godt du kan at dette ikke skjer for ofte. Rusmidler Vi har nulltoleranse for bruk av rusmidler på jobb. Er du beruset, eller påvirket på noen annen måte, vil du bli bedt om å gå hjem. Slike hendelser kan få innvirkning på arbeidsforholdet.


Bruk sunn fornuft, er det ulovlig i Norge er det ulovlig i salongen. Og vel har det hendt at noen har tatt seg en kald pils i salongen etter stengetid, og det kommer en ikke til å slå hardt ned på. Det som likevel er viktig er at en forlater salongen like ryddig som den var, og at dette må være avklart med din leder. Tobakk er en litt annen sak. Snuser du, bare ikke søl og rot med dette. Røyker du, bare se til at du ikke tar for mange røykepauser, og at du ikke sprer røyklukt i salongen. Enda en gang, enkelt og greit. Sosiale medier Sosiale medier er et veldig godt verktøy om det blir brukt riktig. Vi oppfordrer derfor alle ansatte til å ta del og engasjere seg i det som skjer rundt sin egen salong. Alt fra å invitere venner til din lokale salong sin Facebook side til å like og dele poster vil alle bidra til å spre det positive budskapet. Husk at du representerer Cutters i sosiale medier, og bør fremstå som en god rollemodell. Det er også veldig viktig å få tillatelse til å dele bilder av personer på sosiale medier. Vi må behandle informasjon som våre kunder gir oss, enten dette er muntlig, eller gjennom våre registreringssystemer konfidensielt. Det vil si at vi kan ikke bruke denne informasjonen til å ta kontakt med kunder utenfor salong, gjennom sosiale medier e.l. uansett årsak, spesielt ikke til private formål. Ved tvilstilfeller ta kontakt med din leder, og finn en løsning

28

Code of conduct

Cutters


Kundeservice. Vi forventer en høy grad av service til våre kunder, det er den totale opplevelsen av konseptet vårt som gjør at kunder kommer tilbake igjen og igjen og igjen. Og ikke minst, snakker positivt om oss til alle de kjenner. Gjennom Cutters Academy vil du få kunnskap om hvordan du kan og skal levere god kundeservice hver dag til alle kunder som kommer til oss. Gjennom vårt kundeserviceprogram GUEST vil du sikre at kunden guides gjennom kundeveien på en trygg og god måte, og sikrer kommunikasjonen så du kan levere effektiv med god kvalitet.


Greet

Understand

Explain

Suggest

Thank

30

Kundeservice

Cutters


Tips som øker faren for høy kundetilfredstillelse.


Begynn tidlig, slutt litt seint Dette er et lite triks som mange kunder setter pris på. Det går ganske enkelt utpå at vi åpner opp 5 minutter tidligere enn hva de offisielle åpningstidene våre er, og vi stenger heller ikke dørene før litt etter åpningstiden. Hvorfor skal vi gjøre dette? Den mest åpenbare grunnen er at tiden på vår klokke kan være forskjellig fra kundens. Det kan godt være at det står 08:58 på din klokke, men for kunder som venter utenfor kan klokken være 09:02, så i kundens øyne er vi forsinket. Vi sender derfor en utilsiktet melding om at vi har ikke gode rutiner. Pauser Du har hørt denne for mange ganger selv som kunde. Regelen er enkel. Ikke si ordene «Jeg tar en pause» slik at kundene hører det. Vi sier ikke at ansatte ikke kan ta pauser selv om det er kunder som venter, fordi det vil skje på travle dager. Det er bare ikke en god ide å annonsere det når det er kunder som heller skulle ønske at du måtte vente på dem, enn motsatt. Men husk å gi beskjed eller avtal med dine kollegaer når vi tar en pause. Da unngår vi forvirring og din kollega kan også lettere planlegge sin pause.

32

Kundeservice

Cutters


Faguttrykk Vi har som sagt veldig dyktige ansatte som besitter stor kunnskap om sitt fag. Men det er ikke en god følelse for kunder om vi bruker faguttrykk eller andre spesialutrykk som de ikke forstår. Men det er nesten skremmende enkelt for de fleste av oss å glemme at ord og utrykk vi bruker kan bety lite eller ingenting for kundene våre. De fleste av våre kunder aner ikke forskjellen mellom 6 og 12 mm, hva en fade er og hva gradering betyr. Alle disse punktet jeg tar opp fungerer faktisk, de er ikke bare oppdiktet men de er basert på tilbakemeldinger og lærdom gjennom ganger vi har gjort feil når vi ikke har brukt dem. Men det er uansett viktig at man har det gøy på jobb. Livet er kort, service er viktig og jo bedre vi blir på det jo bedre blir det for alle parter. Vi har fastsatt noen punkter som fungerer som retningslinjer i salongene våre:

Show ready - Det betyr at når vi er på jobb skal det være strøkent hele tiden. Vi lar ikke hår og støv bli liggende rundt i salongen. Du trives best når du kommer hjem til en ryddig og rein leilighet, samme er det for kundene våre når de kommer til oss. Og husk det verste en kunde ser er en annen persons hår.


Reflection-Action - Holdningen du utstråler smitter over på kundene våre, vi møter derfor alltid kunden med et smil, da får vi ofte et smil tilbake. Rett og slett en vinn-vinn situasjon. Hygienisk - Vi rengjør utstyr og bruker nye kammer på hver kunde. Det er utarbeidet retningslinjer og rutinelister for hygiene, og du som frisør har et ansvar for at disse gjennomføres. Det er nødvendig i forhold til lover og forskrifter, men vi er jo alle enige om at det skaper et bedre miljø for alle om vi har det rent og ryddig rundt oss. Fuck-ups! - Vi har alle gjort feil og vi kommer til å gjøre feil. Feil skjer stort sett når vi ikke klarer å møte forventninger som kunder har til oss. Det er viktig at vi ikke begynner å argumentere med kunden, og at vi gjør det vi kan for å rette opp. Dette kan for eksempel være å be kunden komme tilbake, og så gi kunden en gratis voks eller shampoo

Selling points A: Hei og velkommen, har du vært her før. Hvis ikke så hjelper vi kunden med kasse etc. B: Under klipp så snakker vi med kunden om fordelene med oss, og ikke minst, snakk om fun-facts for eksempel hvor mange vi klipper daglig, fun facts skal henge på bakrommet i salongen!

34

Kundeservice

Cutters


Personalpolitikk. konflikt Vi ønsker å håndtere problemer før de oppstår, altså før konflikten eskalerer. Hvordan gjør vi dette? Jo, gjennom åpenhet, og fast struktur på hvordan konflikter blir håndtert. Den sterkeste kilden til et eskalert konfliktsnivå er endring, og derfor må vi alltid kommunisere eventuelle endringer på en god måte. Her kommer skillet mellom god og mer kommunikasjon godt til syne. Å overkommunisere en endring vil ikke føre til at endringen blir bedre tatt imot, men å kommunisere denne endringen på en god måte vil kanskje i større grad føre til at denne blir godt tatt imot og akseptert.


Som vi sa så ønsker vi i Cutters å håndtere problemer før de oppstår og ligge i forkant. Dette er noe alle ansatte i Cutters må ta ansvar for. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner problemene, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet. Oppdager du forhold som kan forårsake ulykke, eller du ser ting som kan utgjøre en helsefare, skal du straks varsle din nærmeste leder og de som er utsatt for faren.

36

Personalpolitikk

Cutters


Diskriminering og trakassering Som enhver annen familie er vi alle ulike, og vi skal ikke bare godta denne ulikheten, men verdsette og utvikle den. Mangfold er et kompliment og vi ønsker en så heterogen organisasjon som mulig. Vi skal være åpne for alt, men ikke godta alt. Det vil være som med ytringsfriheten i det offentlige rom: Du skal kunne si akkurat hva du mener, men da må du tåle at det kommer reaksjoner på dette. Men som vi har påpekt tidligere, vis respekt for dine kollegaer og behandle de som du selv vil bli behandlet. Ikke minst, la oss ta tak i konflikter innen de eskalerer, gjennom gode rutiner og instanser. I vår verden er diskriminering, trakassering og mobbing en form for konflikt vi ikke ønsker, og vi må komme fram til den underliggende årsaken for at dette oppstår, slik at situasjonen ikke skal fortsetter eller eskalere.


karrieremuligheter Vi ønsker først og fremst å utlyse stillinger internt, fordi vi mener at vi har en fantastisk gjeng som kan løse nye og mer krevende oppgaver. Dette betyr ikke at man har noen forkjøpsrett på stillinger som blir utlyst, men at man får denne nyheten først. Ha alltid i bakhodet at alt du gjør får du igjen for hos Cutters. Vi ser etter innsats, evner og herlige personligheter. De personene vi ønsker å rekruttere til Cutters er helst personer med kompetanse som vi ikke besitter i dag, og det er viktig for oss at det er noen vi gledelig ønsker å tilbringe mye tid sammen med. Det er altså ikke nødvendigvis din profesjonelle kompetanse som er viktigst for oss – selv om denne også selvsagt er viktig – men du som person. Hvem rekrutterer til Cutters? Det gjør vi alle! Alle kjenner nok en person som kan være en ressurs for oss! Tips oss og se hva som skjer! Ansatte er vår viktigste ressurs og derfor er ansettelser det viktigste vi gjør!

38

Personalpolitikk

Cutters


Så før du går i gang vil vi bare ønske deg det beste av tiden hos oss. Vi håper du drar nytte av denne boken, men om du skulle lure på noe, kan du alltids spørre! Vi håper du kan være med å bidra til at Cutters kan bli et enda bedre sted å jobbe, og kanskje hjelpe oss å finne nye ting å gjøre – nye måter å ha det gøy på. Vi ønsker at du skal imponere oss, og vise hvem du er din første tid hos oss. Du er allerede imponerende, for om ikke hadde du ikke lest i denne boken, men finn fram det lille ekstra. Vis oss at du har noe vi ikke har fra før. Vi ønsker deg den varmeste av alle velkomster, og håper du vil trives. Og lurer du på noe? Spør hvem som helst!


Varslingsrutiner I Cutters AS har vi nulltoleranse for kritikkverdige forhold som:

• • • • • • •

Mobbing og all form for trakassering Korrupsjon Maktmisbruk Underslag og tyveri Brudd på taushetsplikt Diskriminering Forhold som kan medføre fare for liv og helse

Vi oppfordrer alle ansatte, uansett posisjon, som er kjent med kritikkverdige forhold til å varsle på egne eller andres vegne. Alle varsler vil bli behandlet anonymt og varsler vil være vernet mot gjengjeldelse så fremt vedkommende har handlet i god tro.

Hvordan og hvem varsler du til om du blir kjent med kritikkverdige forhold? Vi har verneombud i alle regioner, og varslet skal i første omgang varsles skriftlig til verneombud som tar varselet videre til høyere hold. Er det upassende å varsle verneombudet skal du varsle en du har tillit til i HR/ledelsen.


42

Personalpolitikk

Cutters


V2.01 Cutters Norsk 2018  

Håndbok til Cutters. Norsk Versjon.

V2.01 Cutters Norsk 2018  

Håndbok til Cutters. Norsk Versjon.

Advertisement