Page 1

Tereza Plachá učo: 179032

Rozbor výtvarného díla Paul Gauguin: Dítě Boží V analýze obrazu Dítě Boží malíře Paula Gauguina popisuji specifika tohoto výtvarného díla jako jsou například barevnost a symbolika. Sleduji cestu obrazu od autorovy myšlenky až k současnému umístění v galerii. Dílo zařazuji do kontextu malířova života, tvorby i soudobého umění. Zajímá mě, v jaké životní situaci se autor v době vzniku obrazu nacházel. Klíčová slova: Gauguin, Dítě Boží (God's Child), Tahiti


Paul Gauguin: Dítě Boží Te Tamari No Atua. Dítě Boží. Jedno z nejpodivuhodnějších znázornění narození Krista. Na konci devatenáctého století mohl se tento obraz jevit jako čirá provokace, ale ve skutečnosti jej namaloval hluboce věřící křesťan, ba dokonce člověk vírou v Boha posedlý. Nejednou Paul Gauguin, věříc ve svou vlastní genialitu, sám sebe portrétoval jako Boha. Takto i Boží nemluvně z obrazu, které mladá Tahiťanka právě porodila, je jak jinak než potomek Gauguinův. Téma Panny Marie a narození Páně jako jeden z nejposvátnějších náboženských motivů se za posledních tisíc let v umění objevilo mnohokrát, ovšem Marie figurovala na výjevech vždy úctyhodně a většinou jen blahosklonně hleděla na svého novorozeného syna. Zde Gauguin vyobrazil zcela odlišné zrození Krista, snědou Madonu vidíme nahou, po porodu zřetelně vyčerpanou, ležet na posteli, a právě ona je středem kompozice nikoli její syn. Gauguin nosil tento námět v hlavě dlouho a začal jej malovat v době, kdy se svou čtrnáctiletou tahitskou milenkou Paaurou čekal dítě, které se mělo narodit 24. prosince. Gauguin se na Tahiti, ostrov v jižním Pacifiku, dostal roku 1891, chtě načerpat nové inspirace, utéct z mravně zkaženého západního světa a také ze špatné finanční situace. Za sebou nechává manželku se čtyřmi dětmi a nevydařenou kariéru burzovního makléře. Bezprostředně po příjezdu byl novým domovem zklamán. Hlavní město, i celý ostrov, kam dorazil, bylo dávno kolonializováno a nesplňovalo tak jeho očekávání domorodého čistého světa, neposkvrněného ráje. Ovšem netrvalo dlouho a Gauguin již bydlel na venkově v bambusové chýši a vybudoval si vlastní ateliér, kde vznikla většina jeho tahitských prací. První úspěch, který malíř na Tahiti zaznamenal, přinesl obraz Zdrávas Maria. Ukazuje ženu, místní Madonu, nesouc Ježíška způsobem, jaký v tradičním křesťanském světě nikdy nebyl spatřen. Oba se svatozáří kolem hlavy. Gauguin jako novátor ukazuje jak může v moderním světě vypadat soudobé sakrální umění. Následující dílo, Dítě Boží, spojuje tak umění, náboženství, novátorství a odlišnou kulturu, exotiku. Stává se zcela moderním religiózním výjevem. Divák přihlíží chvíli samotného zrození. Obrazu vévodí matka zalitá žlutou září přehozu jako zlatavou slámou Kristových jesliček. Ony jesličky, kde se scéna odehrává, představuje zvláštní prostor, napůl ložnice, napůl stáj. Zde se Gauguin dopustil několika nesmyslů, jednak takovou postel a za druhé hovězí dobytek bychom na Tahiti hledali těžko. Krávy, jež navozují tradiční atmosféru Betléma, a které v pozadí vidíme, malíř překreslil z jiného obrazu neznámého autora, jehož reprodukci si spolu s dalšími kopiemi a fotografiemi jako zdroj inspirace přivezl v bedně z Paříže. Krom matky s dítětem jsou tu přítomny další dvě


postavy, tahitská verze anděla a druhá postava, jež by mohla být třeba porodní bába, usuzujíc z toho, že drží narozené dítě. Přestože Gauguin sám sebe stavěl do role divokého umělce, kterému je cokoliv moderního cizí, jeho práce byla pečlivě puntičkářská. Začal skicou modelky, potom kresbu pomocí mřížky přenesl přímo na plátno, které opatřil základním nátěrem, rohy obrazu ponechal záměrně okatě neošetřené. Obrysy postav namaloval pomocí výrazné pruské modři, jež na závěr nikterak nezakrýval, ba možná ještě zvýraznil. Drahou látku na plátno pro Dítě Boží, velmi hrubou, drsnou a nerovnou, si objednal z Evropy. Standardní olejové barvy, které použil, nemíchal na paletě, ale přímo na plátně. V červenci roku 1896 odplouvá obraz Dítě Boží z Tahiti. Chudý malíř napjatě očekává, jak bude jeho mysteriózní obraz s náboženskou tématikou přijat. Ještě než se obraz dostane do rukou kupcům, dítě, narozené opravdu o Vánocích, pár dnů po porodu umírá. Jako reakci na smutnou událost maluje obraz Už nikdy, kde opět zobrazuje Paauru ležící na stejném žlutém přehozu, ovšem zarmoucena hrozivou ztrátou. Krátce nato zasílá Gauguin do Paříže dopis, ve kterém si nepřeje, aby obraz byl vystavován. Dospěl k názoru, že výstavy jsou vulgární. Chce, aby obraz byl umístěn u kupce, který by dílo ctil a našel si k němu city. Kompromis nachází Gauguinův přítel William Molard, navrhuje, aby Dítě Boží spolu s několika dalšími obrazy umístili na prodejní bruselskou výstavu Svobodná estetika. Veškerá evropská avantgarda devadesátých let devatenáctého století byla vystavována právě tam, kde se očekávala aktuální tvorba. V roce 1897 se tedy Dítě Boží ocitlo v Bruselu na prodejní výstavě za cenu tisíc franků. Kritika ale byla buď nepříznivá, a nebo otevřeně nepřátelská. Po přemístění do Paříže, kde byl kupci přijat pozitivněji, nakonec obraz koupil největší obchodník s uměním Ambroise Voullard, jehož Gauguin považoval za svého úhlavního nepřítele a ničitele umění. Ovšem malíři se nedostávalo peněz, proto Voullard Dítě Boží dostal za poloviční sumu, a to ještě s dvěma dalšími obrazy. Krátce nato roku 1903 umírá na Markézách, kde se usadil po smrti Paauřina dítěte, aby zde našel ještě prostší život. Po Gauguinově smrti hodnota jeho obrazu stoupala. Voullard jen čekal na vhodného kupce, kterým se stal Hugo von Tschudi, ředitel Národní galerie v Berlíně. Dítě Boží pak shodou šťastných událostí přežilo konfiskace nacistů jako státní majetek a druhou světovou válku ve sklepení zámku Neuschwanstein, aby se nakonec dostalo do Nové Pinakotéky, kde je k vidění dnes.


Použité zdroje: odborná monografie: NICOSIA, Fiorella. Gauguin. Praha: Knižní klub, 2009. odborný článek: Jeffries, S. (2003, Oct 13). Arts: Paradise lost: Paul gauguin abandoned his wife and children and sailed off to tahiti to become a painter. stuart jeffries wishes he had stayed at home. The Guardian. http://search.proquest.com/docview/246071133?accountid=16531 webová stránka: Fernández, G. The life and works of Paul Gauguin in Tahiti and the Marquises. http://www.theartwolf.com/gauguin_tropics.htm [online 2.1.2013] Diagram Největší zastoupení děl Paula Gauguina ve sbírkách na infogr.am: http://infogr.am/Nejvetsi-zastoupeni-del-Paula-Gauguina-ve-sbirkach/

Paul Gauguin? Dítě Boží  

Rozbor výtvarného díla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you