Page 1


BEN JIJ BLIJ MET JEZELF? Je bent iemand met een eigen identiteit. Je voelt, denkt en doet dingen op je eigen manier. Dit zijn jouw kenmerken; ze maken je tot wie je bent. Maar er kan van alles zijn dat het moeilijk maakt om jezelf te zijn. Wat dacht je hiervan: “Ik wil Jezus volgen, maar ik denk ook dat ik homo ben. Wie ben ik nu eigenlijk? Waarom heb ik soms het gevoel dat ik in twee verschillende werelden leef? Ik wil christen zijn. Maar ik wil ook genieten!” Wij geloven dat God je wil helpen om vrede te vinden in een relatie met Hem en met jezelf. Je kunt worden zoals God dat bedoeld heeft!

VOOR JOU! Deze brochure van Different is bedoeld voor (christelijke) jongeren die homoseksuele gevoelens hebben. Bij Different weten we uit ervaring welke spanning er tussen je geloof en gevoel kan ontstaan. In deze brochure vind je informatie over christen-zijn en

homoseksualiteit. Verder kun je lezen wat Different is en wat we je te bieden hebben.

LET’S TALK ABOUT SEX Seksualiteit in onze tijd? Doen wat je lekker vindt en vooral met wíe je maar wilt… Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag aan seks komen. Op het internet is iedere denkbare vorm van seks te vinden. En seks verkoopt goed, dus reclames, videoclips en films zitten vol seks. Iedereen kan het, iedereen mag het. Het lijkt wel of alles om seks draait… Als je eerlijk bent, moet je toegeven dat al die seks ook op jou een enorme aantrekkingskracht heeft. Lastig, zeker als je ook nog eens merkt dat je meer voelt voor iemand van je eigen geslacht dan voor iemand van het andere geslacht. Hoe moet je daarmee omgaan als je ook God wilt gehoorzamen?

SEKSUALITEIT IS MEER! Seksualiteit is meer dan met elkaar naar bed gaan! In de Bijbel gaat het om ‘kennen en gekend worden’. Toen God ons schiep,


zag Hij dat het niet goed voor ons was om alleen te zijn (Genesis 2 vers 18). God heeft ons gemaakt met een verlangen naar gezelschap: de wens om andere mensen te kennen en door hen gekend te worden. Dit kennen gebeurt op verschillende manieren en niveaus.

INTIMITEIT EN EROTIEK Het is belangrijk om het verschil tussen intimiteit en erotiek te leren kennen. Vooral omdat God voor dat laatste een heel specifieke bestemming heeft bepaald. Het is soms alleen lastig om het verschil te herkennen. Een intiem bedoelde knuffel van iemand kan op sommige momenten toch een erotische lading hebben. Dit heeft alles te maken met het ontdekken en stellen van je eigen grenzen. En het is een hele kunst om hier op een ontspannen manier mee om te gaan.

KIJK NAAR JEZELF… Waar het om gaat, is dat jij je bewust bent of wordt van Gods bedoeling met

Carolien (23): “Het begon met een gewone vriendschap. Maar voordat ik het wist, werd het meer dan een vriendschap: het werd een seksuele relatie. Ik wist niet hoe ik het moest stoppen” jouw seksualiteit. Waarom wil jij graag bij iemand zijn of seks met die persoon hebben? Kijk eerlijk naar jezelf om jezelf hierin te leren kennen.

CHRISTEN-ZIJN EN HOMOSEKSUALITEIT DE BIJBEL Er staan in de Bijbel zeker vijf teksten over homoseksualiteit. Hierin wordt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht afgekeurd. Maar: dat betekent niet dat God jou afkeurt! Integendeel. Hij wil je de kracht geven om naar Zijn bedoeling te leven. Enkele teksten over homoseksualiteit vind je in: Genesis 19: 4 vers 9, Leviticus 20 vers 13, Leviticus 18 vers 22 en Romeinen 1: 26 en 27.


DE BELANGRIJKSTE PERSOON Als je christen bent, is God de belangrijkste Persoon in je leven. Je verlangt ernaar om te worden zoals Hij je bedoeld heeft. Maar je homoseksuele gevoelens kunnen je relatie met God behoorlijk in de weg staan. Je seksualiteit heeft te maken met elk deel van je leven: op school, in je familie, je vriendenkring, op de sportclub en in de kerk. Dat maakt het zo ingrijpend en complex. Misschien probeer je je homoseksuele gevoelens wel weg te drukken omdat je niet ‘zo’ wil zijn. Het kan ook zijn dat je ze hebt geaccepteerd en je ze niet los wilt laten, omdat het je veiligheid of een identiteit geeft.

IN ‘RELATIETHERAPIE’ MET GOD In allebei de gevallen vraagt God ons om de touwtjes uit handen te geven. Dan kan God leiding geven aan je leven en je vormen tot de mens, die Hij voor ogen heeft. Je wordt dan een nieuw en vrij mens! Om God die ruimte te geven, is er geloof en vertrouwen nodig. Het is een hele stap om alles aan Hem toe te vertrouwen. Maar als je dat doet, mag je er zeker van zijn dat je meer terugkrijgt dan je gegeven hebt. Dat belooft God. Stel Hem je vragen, praat met Hem over je problemen en onthoud dat je Hem kunt vertrouwen!

GOD WIL CONTACT MET JOU! Je bent waardevol voor Hem. Homoseksuele gevoelens doen daar niets aan af. Hij heeft je gemaakt en weet wie je werkelijk bent. Hij kent je helemaal. In Psalm 139 vers 1 lees je: ‘Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben.’

BECOME 1! Become 1! is een ontdekkingstocht naar wie je bent in Jezus. Een nieuw mens die tot zijn of haar doel komt! Je mag God vragen om je te laten zien wie je bent in het licht van Zijn Woord. We zijn geneigd om iedereen in hokjes te stoppen. We drukken overal een stempel op. God doet dat niet, Hij ziet jou als uniek persoon. Je zult steeds meer gaan ontdekken en worden wie je nou eigenlijk bent: een kostbaar kind van God!

DIFFERENT Different biedt hulp bij problemen rond de seksuele identiteit. Dit houdt in dat wij niet alleen hulp verlenen aan


mensen met homoseksuele gevoelens. Er komen ook mensen met hulpvragen rond travestie, transseksualiteit en pedofilie.

VEEL ERVARING Different bestaat sinds 1975. In die jaren is er heel wat ervaring opgedaan in de hulpverlening. Uit het hele land komen mensen met problemen rond seksuele identiteit. Van jong tot oud, van evangelisch tot reformatorisch, bijna allemaal met het verlangen om God te dienen. Ze willen één gezicht krijgen voor God en de mensen om hen heen.

WIJ DENKEN DAT: • bij het ontstaan van homoseksuele gevoelens meer factoren een rol spelen dan uitsluitend genetische factoren. • homoseksualiteit geen geaardheid, maar een gerichtheid is. • de Bijbel ons leert hoe we om moeten gaan met (homo)seksualiteit. • God antwoorden heeft op onze vragen rond seksuele identiteit.

DIEP… Wij menen dat het ontwikkelen van een seksuele identiteit onder andere wordt beïnvloed door je karakter, gebeurtenissen uit je leven, omgeving

en persoonlijkheidsontwikkeling. Dit betekent niet dat we homoseksuele gevoelens onderschatten of ontkennen! Uit ervaring weten we hoe diep homoseksuele gevoelens zitten en wat voor impact dit op je leven kan hebben. Daarom is het zo belangrijk dat er een plaats is waar je jouw verhaal kwijt kan en je verder geholpen wordt met je gevoelens.

WAT BIEDT DIFFERENT? Wij bieden je informatie en deskundige hulpverlening. Je kunt altijd bij ons terecht met vragen over homoseksualiteit. Dat kan per mail of telefoon. Je kunt ook eens naar onze website surfen om te lezen wat we doen. Het adres is www.different.nl. Ook hebben we verschillende artikelen en boeken over homoseksualiteit en alles wat hierbij komt kijken.

HULPVERLENING Ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek en waardevol is in Gods ogen. Dat willen we laten doorklinken in onze hulpverlening. We hechten daarom belang aan zorgvuldigheid, respect en deskundigheid. In de cliëntencontacten staan we stil bij je verleden, je zelfbeeld en de relatie die je met God en andere mensen hebt. Binnen dit hulpverleningstraject willen wij je een plek bieden waar jij je verhaal kwijt kunt, waar je gevoelens en verlangens en ideeën niet veroordeeld worden, maar er iets mee gedaan wordt.


BEL, SCHRIJF OF MAIL! We hopen dat je iets aan deze brochure hebt gehad. Misschien heb je behoefte om meer te lezen over homoseksualiteit of wil je met iemand van ons praten over wat je gelezen hebt. Dat kan! Samen met jou willen we naar antwoorden zoeken. Ben je op zoek naar hulp en sluit dat wat je gelezen hebt aan bij wat je zoekt: bel, schrijf of mail ons dan! We zien ernaar uit om iets van je te horen en misschien kunnen we je verder helpen.

CONTACTGEGEVENS Different Nederland Goudsbloemstraat 38 1015 JR Amsterdam Telefoonnummer: (020) 6256797 E-mailadres: info@different.nl Website: www.different.nl Different is onderdeel van Tot Heil des Volks, www.totheildesvolks.nl.

BECOME 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you