Issuu on Google+

r a e y Gap AM

D R E T S AM

h t i a f r u o y e r a h s el t s o h r u o n servei

www. yout hhost el mi ni st r y. or g

ar eeagert os har et hei rf ai t hi nChr i s t l i vei nani nt er nat i onal communi t y gr owi nt hei rr el at i ons hi pwi t hGod exper i encel i f eabr oad

DOYOUWANTTOJOI NUS?

WWW. YOUT HHOST ELMI NI ST RY. ORG CHECKOUTOURWEBSI TEFOR SHORTTERMOPPORTUNI TI ES!


Flyer Gap Year