Page 1

She l t e r

Ex p e r i e n c e

Wa t ? J ebl i j f t e e nna c ht j es l a pe ni ndeS he l t e r e nwi j v e r z o r g e nt we ei nt e r e s s a nt ee nda g v ul l e nde pr o g r a mma ’ s . Dr a a i e e ndi e ns t me ei nhe t ho s t e l , wa nde l do o r Ams t e r da me no r g a ni s e e r Bi j be l di s c us s i e s ! T o t a l ek o s t e n?3 0e ur o .

Wi e ? J ede e l t g r a a gj eg e l oof e nhe bt e e nha r t v o o r Ams t e r da m. Ko m me t e e ng r o e po fa l l e e n!

b e l e e f Ams t e r d am

Da gv a na a nk o ms t

e v a ng e l i s e e r

www. yout hhost el mi ni st r y. or g

d i n s d a g1 9f e b r u a r i

Wa nne e r ? I ndev oor j a a r s v a k a nt i e! Va n1 9t o t 2 0f e br ua r i !

Da gv a nv e r t r e k

wo e n s d a g2 0f e b r u a r i

1 1 . 3 0uur : Aa nk o ms t &c he c ki n Oc ht e ndg e be d: 07 . 4 5uur 1 2 . 1 5uur : Ke nni s ma k e nme t Mo ni quee nT hi r z a Ont bi j t : 08 . 00uur 1 3 . 00uur : Mi dda g g e be d Ui t c he c k e n: 08 . 1 5uur 1 3 : 1 5uur : L unc hS he l t e r J o r da n Bi j be l s t udi edo o r T hi r z a: 09 . 3 0 1 4 . 00uur : T r a i ni ngBi j be l di s c us s i ee ndeo ng e l o v i g e Be g i ns t a ds r o ndwa nde l i ng : 1 1 . 00uur 1 5 . 00uur : Vo o r be r e i de na v o nda c t i v i t e i t / Bi j be l di s c us s i e/ S c ha r l a k e nKo o r d( 1 1 : 4 5 ) i nhe t c a f éwe r k e n L unc he nS he l t e r ( 1 2 : 1 5 ) 1 8 . 00uur : Di ne r S he l t e r J o r da n L e e f g e me e ns c ha p( 1 3 . 3 0) 1 9 . 3 0uur : Bi j be l di s c us s i e Di f f e r e nt e nCHAP( 1 3 . 4 5 ) 2 0. 3 0uur : Av o nda c t i v i t e i t S pe l do o r Ma r i e k e : 1 4 . 00uur 2 3 . 3 0uur : Av o ndg e be dS he l t e r J o r da n Vr i j et i j d! Ne e me e nk i j k j ei ndebi nne ns t a d: 1 5 . 00uur Af s l ui t i nge nz e g e ni ng : 1 7 . 00uur

Shelter Experience - 19 en 20 februari 2013  

De Shelter organiseert op 19 en 20 februari 2013 de Shelter Experience, voor jongeren die hart hebben voor evangelisatie én interesse hebben...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you