Page 1

She l t e r

Ex p e r i e n c e

Wa t ? J ebl i j f t e e nna c ht j es l a pe ni ndeS he l t e r e nwi j v e r z o r g e nt we ei nt e r e s s a nt ee nda g v ul l e nde pr o g r a mma ’ s . Dr a a i e e ndi e ns t me ei nhe t ho s t e l , wa nde l do o r Ams t e r da me no r g a ni s e e r Bi j be l di s c us s i e s ! T o t a l ek o s t e n?3 0e ur o .

Wi e ? J ede e l t g r a a gj eg e l oof e nhe bt e e nha r t v o o r Ams t e r da m. Ko m me t e e ng r o e po fa l l e e n!

b e l e e f Ams t e r d am

Da gv a na a nk o ms t

e v a ng e l i s e e r

www. yout hhost el mi ni st r y. or g

d i n s d a g1 9f e b r u a r i

Wa nne e r ? I ndev oor j a a r s v a k a nt i e! Va n1 9t o t 2 0f e br ua r i !

Da gv a nv e r t r e k

wo e n s d a g2 0f e b r u a r i

1 1 . 3 0uur : Aa nk o ms t &c he c ki n Oc ht e ndg e be d: 07 . 4 5uur 1 2 . 1 5uur : Ke nni s ma k e nme t Mo ni quee nT hi r z a Ont bi j t : 08 . 00uur 1 3 . 00uur : Mi dda g g e be d Ui t c he c k e n: 08 . 1 5uur 1 3 : 1 5uur : L unc hS he l t e r J o r da n Bi j be l s t udi edo o r T hi r z a: 09 . 3 0 1 4 . 00uur : T r a i ni ngBi j be l di s c us s i ee ndeo ng e l o v i g e Be g i ns t a ds r o ndwa nde l i ng : 1 1 . 00uur 1 5 . 00uur : Vo o r be r e i de na v o nda c t i v i t e i t / Bi j be l di s c us s i e/ S c ha r l a k e nKo o r d( 1 1 : 4 5 ) i nhe t c a f éwe r k e n L unc he nS he l t e r ( 1 2 : 1 5 ) 1 8 . 00uur : Di ne r S he l t e r J o r da n L e e f g e me e ns c ha p( 1 3 . 3 0) 1 9 . 3 0uur : Bi j be l di s c us s i e Di f f e r e nt e nCHAP( 1 3 . 4 5 ) 2 0. 3 0uur : Av o nda c t i v i t e i t S pe l do o r Ma r i e k e : 1 4 . 00uur 2 3 . 3 0uur : Av o ndg e be dS he l t e r J o r da n Vr i j et i j d! Ne e me e nk i j k j ei ndebi nne ns t a d: 1 5 . 00uur Af s l ui t i nge nz e g e ni ng : 1 7 . 00uur

Shelter Experience - 19 en 20 februari 2013  
Shelter Experience - 19 en 20 februari 2013  

De Shelter organiseert op 19 en 20 februari 2013 de Shelter Experience, voor jongeren die hart hebben voor evangelisatie én interesse hebben...

Advertisement