Page 58

Foto Tom Hyan

► Historie ► ŠKODA + LAURIN & KLEMENT

1

PŘEVODOVKY...

Vydání technicky zaměřené knihy s bohatou výkresovou dokumentací a nepřeberným množstvím informací lze v dnešní době považovat za zázrak...

K

niha Historie převodovek Laurin & Klement a Škoda je neobyčejným dílem, které vzniklo ve spolupráci autora Martina Chlupáče, bývalých a současných konstruktérů Škoda Auto a také Archivu společnosti Škoda Auto s velkou vstřícností týmů Komunikace ­Škoda a Muzea Škoda v Mladé Boleslavi. Každý, kdo publikaci o 366 stránkách ­otevře, okamžitě pochopí o jak náročnou, ale také záslužnou práci jde. Vydavatelem je společnost Moto Public, která připravila řadu jiných motoristických publikací včetně kompletní historie mladoboleslavských auto­ mobilů pro Škoda Auto, a. s. Slavnostní křest knihy 10.  července 2019 v prostorách Muzea Škoda v Mladé Bole­ slavi uvedl Ing. Martin Hrdlička, vedoucí vý­ voje agregátu a podvozku Škoda Auto, který přečetl část z úvodu publikace, jenž napsal jeho otec Ing. Petr Hrdlička, bývalý vedoucí vývoje osobních vozů Škoda. Jasně v něm stojí, že ozubené kolo se stalo symbolem techniky, zejména strojařiny, neboť představuje vyvá­ ženou syntézu znalostí výpočtářských, výrobních, ná­ strojařských a metalurgických. Pro jejich výrobu je nutné dodržování vysoké technologické kázně a stanovené přesnosti, s čímž souvisí vyspělé zkušebnictví. Ozubená kola jsou základem převodovky a patří k nejdůležitějším částem každého automobilu, ale i jiných strojů. Mladoboleslavská automobilka Škoda se svým před­ chůdcem Laurin & Klement má více než stoletou tradici

56

auto 2019/8

TH

2

1 Ing. Martin Hrdlička představuje knihu Historie převodovek Laurin & Klement a Škoda při jejím křestu v Mladé Boleslavi 2 Martin Chlupáč je autorem unikátní knihy, která vychází nejen česky, ale i německy

TOM HYAN, Mladá Boleslav (CZ)

ve výrobě převodovek a ozubených kol, a tato praxe trvá dodnes. Je velmi potěši­ telné, že Škoda Auto pokračuje nejen ve výrobě a vývoji převodných ústrojí, ale i ve vývoji a výrobě motorů, což České republice zajišťuje pevné místo mezi nejvyspělejšími zeměmi světa. Nejsme tedy žádnou mon­ tovnou, jak se snaží zlé jazyky přesvědčit veřejnost, ale skutečným výrobcem auto­ mobilů včetně kompletní poháněcí soustavy. Nedávno byla zveřejněna zpráva o výrobě dvaapůlmiliontého motoru EA211, který Škoda Auto dodává i pro další značky sku­ piny Volkswagen. Podobně je tomu s výro­ bou mechanických i automatizovaných pře­ vodovek v českých závodech Škoda Auto. Martin Hrdlička vyzval ke křestu významné osobnosti, které se staly kmotry knihy. Patří k nim Christian Strube, člen představenstva odpovědný za technický vývoj Škoda Auto, již zmíněný Ing. Petr Hrdlička, mimo jiné vedoucí vývoje vozu Škoda Favorit 781, Ing. Jan Nepomucký, bývalý vedoucí konstrukce podvozků, Milan Litoborský, současný vedoucí vývoje převodovek, Irena Hozáková z archivu Škoda Auto, ­vydavatel Antonín Matějka (Moto Public), překladatel německého vydání Jens Unbereit a samozřejmě autor Martin Chlupáč, jehož dědeček kdysi pro Laurina & Klementa ve výrobě převodovek pracoval! Vedle seznámení s konstrukcí a vlastnostmi převodovek i rozvodovek je převážná část knihy chronologicky věno­ vána popisům různých převodných ústrojí od jízdního

Profile for TH Auto

TH Auto 08 2019 (srpen)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

TH Auto 08 2019 (srpen)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

Profile for thauto
Advertisement